Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İzomerlik Soruları

13. Etil propil eter bileşiği aşağıdaki bileşikler
den hangisinin izomeridir?
A) CH3 -CH₂-OH
B) CH3 - CH₂ - CH₂ - OH
C) CHg - O - CH, - CH,
D) CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂-OH
E) CHg - CH, - O - CH2 - CH3
Kimya
İzomerlik
13. Etil propil eter bileşiği aşağıdaki bileşikler den hangisinin izomeridir? A) CH3 -CH₂-OH B) CH3 - CH₂ - CH₂ - OH C) CHg - O - CH, - CH, D) CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂-OH E) CHg - CH, - O - CH2 - CH3
1. CH3
CH3
C=C
H
H
molekülü ile ilgili,
A. CH3 - CH₂ - CH = CH₂ ile konum izomeridir.
ile yapı izomeridir.
CH3 H
C-C
ile cis - trans izomeridir.
H
CH₂
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız
Bvell
Ave III
E1, II ve III
Drive
C) I ve III
Kimya
İzomerlik
1. CH3 CH3 C=C H H molekülü ile ilgili, A. CH3 - CH₂ - CH = CH₂ ile konum izomeridir. ile yapı izomeridir. CH3 H C-C ile cis - trans izomeridir. H CH₂ verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız Bvell Ave III E1, II ve III Drive C) I ve III
20) Di
E) Iki karbonlu bir polialkoldür.
onksiyonel grup 128Meridir.
CH₂C=CH + H₂
D) CH. CH₂ + H₂O
7. /H,C=CH-CH2-CH3
E) CH₂-C-H
Yukarıda verilen bileşiğin kaç tane yapı izomeri vardır?
AY5
B) 4)
C) 3
D) 21
CH3-CH₂-CH=CH₂ Gavere
[(448) Biko alka
yeya yağların sodyum hidroksit ve-
r.Yani
AYDIN
Kimya
İzomerlik
20) Di E) Iki karbonlu bir polialkoldür. onksiyonel grup 128Meridir. CH₂C=CH + H₂ D) CH. CH₂ + H₂O 7. /H,C=CH-CH2-CH3 E) CH₂-C-H Yukarıda verilen bileşiğin kaç tane yapı izomeri vardır? AY5 B) 4) C) 3 D) 21 CH3-CH₂-CH=CH₂ Gavere [(448) Biko alka yeya yağların sodyum hidroksit ve- r.Yani AYDIN
45.
5. I. Metil siklobutan
Aydın Yayınları
II. 2,2-dimetil propan
III. Siklopentan
IV. Etil siklopropan
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri birbiri-
nin yapı izomeridir?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
İzomerlik
45. 5. I. Metil siklobutan Aydın Yayınları II. 2,2-dimetil propan III. Siklopentan IV. Etil siklopropan Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri birbiri- nin yapı izomeridir? A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
AYT / KİMYA
Örnek
5.
izomeri türü
CI
CI
I. Konum izomeri
II. Cis-trans izomeri
Y Y Y
III. Yapı izomeri
Yukarıdaki izomer türlerinden hangilerinin
karşısındaki örnek doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
D) I ve III
C) Ive 11
I, II ve III
6.
y
Üretec
Pt(k)
mik
Pula
Kimya
İzomerlik
AYT / KİMYA Örnek 5. izomeri türü CI CI I. Konum izomeri II. Cis-trans izomeri Y Y Y III. Yapı izomeri Yukarıdaki izomer türlerinden hangilerinin karşısındaki örnek doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız B) Yalnız 11 D) I ve III C) Ive 11 I, II ve III 6. y Üretec Pt(k) mik Pula
9. Bileşik harabe Adi
I.
147 K
I.CH – CH – CH –CH,
1-etoksi-4-klor
| benzen
metil n-propil eter
-
-
O-CH3
lil. CH -O-CH-CH2-CH3 etil ter-butil eter
IV. CH-O-CH,
H2-etoksi bütan
V. CL
-O-CH₂ CH₃
Yukarıda formülleri verilen bileşikler ile adları
eşleştirildiğinde hangi bileşik açıkta kalır?
A) V B) IV
E)!
Kimya
İzomerlik
9. Bileşik harabe Adi I. 147 K I.CH – CH – CH –CH, 1-etoksi-4-klor | benzen metil n-propil eter - - O-CH3 lil. CH -O-CH-CH2-CH3 etil ter-butil eter IV. CH-O-CH, H2-etoksi bütan V. CL -O-CH₂ CH₃ Yukarıda formülleri verilen bileşikler ile adları eşleştirildiğinde hangi bileşik açıkta kalır? A) V B) IV E)!
nik Bileşikler (Aldehitler ve Ketonlar) - X
97
dakilerden hangisi
4.
O
II
II. CH2CH2CH2-C-H
-
-cart -
() 45-94-8-04
1. C2H5-C- C2H5
bo
III. CH3 -CH-C-CH3
IV. C2H5-0-C3H7
CH3
izomeridir.
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri 2-pentanonun izo-
meridir?
/ili alkollerden yük-
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
(D) ). Il ve III
adlandırması kar-
Kimya
İzomerlik
nik Bileşikler (Aldehitler ve Ketonlar) - X 97 dakilerden hangisi 4. O II II. CH2CH2CH2-C-H - -cart - () 45-94-8-04 1. C2H5-C- C2H5 bo III. CH3 -CH-C-CH3 IV. C2H5-0-C3H7 CH3 izomeridir. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri 2-pentanonun izo- meridir? /ili alkollerden yük- A) I ve II B) I ve III C) III ve IV E) II, III ve IV (D) ). Il ve III adlandırması kar-
12. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin
cis - trans izomeridir?
I. Bileşik
II. Bileşik
CI
H
H, Trans
T
H
CH,CI
C=C
ĆI
H
CH,CI
H
CH, CH2 CH.CH
C=C
H₂C
B)
H
Solon
H
H
H
CH,CH.CH
C)
H
H
C=C
CH2=CH
H
CH2=CH CH,
CH₃
c=0
HI
CH3
D)
H₂O
H
C=C
H CH.CH
CH
H₂C
;C=C
=C
H
H
H₂O
H
E)
Source
=c
H₂C
goale cu
CH3
=C
H₂C
CH
H
CH3
Kimya
İzomerlik
12. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin cis - trans izomeridir? I. Bileşik II. Bileşik CI H H, Trans T H CH,CI C=C ĆI H CH,CI H CH, CH2 CH.CH C=C H₂C B) H Solon H H H CH,CH.CH C) H H C=C CH2=CH H CH2=CH CH, CH₃ c=0 HI CH3 D) H₂O H C=C H CH.CH CH H₂C ;C=C =C H H H₂O H E) Source =c H₂C goale cu CH3 =C H₂C CH H CH3
neo oktan
0.
1. dietil - izopropil metan
izo nonan
Il tetraetil metan
neo heptan
III. diizopropil metan
izo hekzan
IV dietil - metil metan
v. etil - metil - izopropil metan 2,3 - dimetil pentan
Yukarıdaki tablonun her satırında bulunan bileşik çiftle-
rinin birbirinin izomeri olması istenmektedir.
Buna göre kaç numaralı bileşik çiftleri birbirinin
izomeri değildir?
A)
B) 11
C) III
D) IV E) V
Kimya
İzomerlik
neo oktan 0. 1. dietil - izopropil metan izo nonan Il tetraetil metan neo heptan III. diizopropil metan izo hekzan IV dietil - metil metan v. etil - metil - izopropil metan 2,3 - dimetil pentan Yukarıdaki tablonun her satırında bulunan bileşik çiftle- rinin birbirinin izomeri olması istenmektedir. Buna göre kaç numaralı bileşik çiftleri birbirinin izomeri değildir? A) B) 11 C) III D) IV E) V
21. 4. Asetik asit - Metilmetanoat
9
H. 1,2-pentadien - 2-pentin
Ć -C2143
Glts
III. Bütanal - Dietil keton
Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri birbirinin yapı izo-
meri değildir?
Bi Yalniz
Svet
A) Yalnız III
Dlvet
Elvett a CEC-CHECH,
al
Cs to
CH₂-CH, CH-CH
CHEC=CH-CH₃ CH3
Kimya
İzomerlik
21. 4. Asetik asit - Metilmetanoat 9 H. 1,2-pentadien - 2-pentin Ć -C2143 Glts III. Bütanal - Dietil keton Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri birbirinin yapı izo- meri değildir? Bi Yalniz Svet A) Yalnız III Dlvet Elvett a CEC-CHECH, al Cs to CH₂-CH, CH-CH CHEC=CH-CH₃ CH3
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2-pentin bileşiği.
nin izomeri değildir?
Cat
A t-perints Konum B) 1, 3-pentadien V
) 1
AYDIN YAYINLARI
D) Etil metil asetilen
C) Siklopenten
E) 3-metil-1-bütin
-2 CJ CGHS
e Cafe
Kimya
İzomerlik
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2-pentin bileşiği. nin izomeri değildir? Cat A t-perints Konum B) 1, 3-pentadien V ) 1 AYDIN YAYINLARI D) Etil metil asetilen C) Siklopenten E) 3-metil-1-bütin -2 CJ CGHS e Cafe
11. Disiklopropil metan bileşiği ile ilgili;
I. Bir tane molekülünde iki tane halka içerir.
II. 1-etil-2-metil siklopropan ile izomerdir.
III. Atomları arasında hem polar hem de
apolar kovalent bağ içerir.
Çö
Sa
yargılarından hangileri yanlıştır?
şil
ile
te
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Kimya
İzomerlik
11. Disiklopropil metan bileşiği ile ilgili; I. Bir tane molekülünde iki tane halka içerir. II. 1-etil-2-metil siklopropan ile izomerdir. III. Atomları arasında hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. Çö Sa yargılarından hangileri yanlıştır? şil ile te A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III
11. Aşağıda verilenlerin hangisinde I ve Il numaralı bileşikler
birbirinin izomeri değildir?
11
1
Siklopentan
A)
2-penten
Neopentan
X
B)
Izopentan6
3-hekzen
2-hekzen
1-brom-2-büten
2-brom-2-büten
D)
E)
1-metilsiklobuten
Cahan-2
Ho
2-metil bütan
Esth
c=cc
C
c
Kimya
İzomerlik
11. Aşağıda verilenlerin hangisinde I ve Il numaralı bileşikler birbirinin izomeri değildir? 11 1 Siklopentan A) 2-penten Neopentan X B) Izopentan6 3-hekzen 2-hekzen 1-brom-2-büten 2-brom-2-büten D) E) 1-metilsiklobuten Cahan-2 Ho 2-metil bütan Esth c=cc C c
Aşağıda IUPAC sistemine göre isimleri verilen bileşiklerin for-
müllerini yazarak cis-trans izomerliği gösterip göstermedikle-
rini belirtiniz.
a) 2-Penten b) 1-Büten c) 2-Metil-2-büten ş)1-Bromo-1-propen
Kimya
İzomerlik
Aşağıda IUPAC sistemine göre isimleri verilen bileşiklerin for- müllerini yazarak cis-trans izomerliği gösterip göstermedikle- rini belirtiniz. a) 2-Penten b) 1-Büten c) 2-Metil-2-büten ş)1-Bromo-1-propen
3
22. Normal pentan (4,2) bileşiğinin yapı izomeri
aşağıdakilerden hangileri olamaz?
1. CH (CH22CH2
II. C(CH3)4
III. CH2 - CH2 - C(CH3)3
IV. CH(CH3)2 - CH2 - CH3
-
3
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II ve III
Kimya
İzomerlik
3 22. Normal pentan (4,2) bileşiğinin yapı izomeri aşağıdakilerden hangileri olamaz? 1. CH (CH22CH2 II. C(CH3)4 III. CH2 - CH2 - C(CH3)3 IV. CH(CH3)2 - CH2 - CH3 - 3 A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III E) II ve III
16. 1-büten ve 2-büten bileşikleri için,
I. Doyurmak için gereken H, miktarı
II. Bromlu suyun rengini giderme
III. Cis-trans izomerisi gösterme
yukarıdakilerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
İzomerlik
16. 1-büten ve 2-büten bileşikleri için, I. Doyurmak için gereken H, miktarı II. Bromlu suyun rengini giderme III. Cis-trans izomerisi gösterme yukarıdakilerden hangileri ortaktır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III