İzomerlik Soruları

12. Bir hidrokarbon bileşiğinde karbon elementinin hidrojen ele-
mentine kütlece birleşme oranı (C/H) 4'tür.
Hidrokarbonun molekül ağırlığı 30 g/mol olduğuna göre,
1. Formülü C₂H'dir.
II. İzomeri yoktur.
III. Yapısındaki polar kovalent bağ sayısı 6'dır.
yargılarından hangileri doğrudur? (C = 12, H= 1)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
12. Bir hidrokarbon bileşiğinde karbon elementinin hidrojen ele- mentine kütlece birleşme oranı (C/H) 4'tür. Hidrokarbonun molekül ağırlığı 30 g/mol olduğuna göre, 1. Formülü C₂H'dir. II. İzomeri yoktur. III. Yapısındaki polar kovalent bağ sayısı 6'dır. yargılarından hangileri doğrudur? (C = 12, H= 1) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Palme
Soru
Foyü
4
Test:
Dolaşım Sistemi
lerden hangisi doğru de: 4. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinde
biri değildir?
DENEME 9
27.1.
Br
mol
e-
11.
Br
Br
Br
III.
Br
Br
Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin
izomeri değildir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive
EN, II ve III
28. Aşağıdaki görselde impulsun ilk denetleme alanı olan
sinaptik yapı gösterilmiştir
Cipontik kesecikler
Kimya
İzomerlik
Palme Soru Foyü 4 Test: Dolaşım Sistemi lerden hangisi doğru de: 4. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinde biri değildir? DENEME 9 27.1. Br mol e- 11. Br Br Br III. Br Br Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izomeri değildir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive EN, II ve III 28. Aşağıdaki görselde impulsun ilk denetleme alanı olan sinaptik yapı gösterilmiştir Cipontik kesecikler
23.
a. H - C = C-H
b.
C.
a, b ve c molekülleri ile ilgili aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?
A) Üçü de doymamış yapıdadır.
B) a ve b alfatik, c ise aromatik hidrokarbondur.
C) a ve b'nin bağı sayıları aynıdır.
D) a asetilendir.
E) b ve c izomerdir.
Kimya
İzomerlik
23. a. H - C = C-H b. C. a, b ve c molekülleri ile ilgili aşağıda verilenler- den hangisi yanlıştır? A) Üçü de doymamış yapıdadır. B) a ve b alfatik, c ise aromatik hidrokarbondur. C) a ve b'nin bağı sayıları aynıdır. D) a asetilendir. E) b ve c izomerdir.
D) II ve III
E) I, II ve III
13. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izome-
ri değildir?
A)
CI
CH3 –CH –CH3 ile CH3 – CH2 – CH2−CI
B) Br
CH3
CH 3
CH3
ile
/
CH 3
Br
Br
Br
C) CH2=CH –CH, –CH3 ile CH3–CH=CH –CH3
D)
ile
CH3 CI
H
E) CH 3
ile
C=C
C=C
CI
H
C=C
/
C=C
CH3 CH3
5011
Kimya
İzomerlik
D) II ve III E) I, II ve III 13. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izome- ri değildir? A) CI CH3 –CH –CH3 ile CH3 – CH2 – CH2−CI B) Br CH3 CH 3 CH3 ile / CH 3 Br Br Br C) CH2=CH –CH, –CH3 ile CH3–CH=CH –CH3 D) ile CH3 CI H E) CH 3 ile C=C C=C CI H C=C / C=C CH3 CH3 5011
ester
CH3
27. Aşağıda 1 mol propanoik asit ile 1 mol izopropil alko-
lün tepkimesi verilmiştir.
Propanoik asit + İzopropil alkol H₂SO4, X + Su
Buna göre,
Gerçekleşen tepkime esterleşme tepkimesi olarak
adlandırılır.
IIX bileşiğinin adı izopropil propanoattır.
X bileşiği 3-metil hekzanoik asit bileşiği ile fonksi-
yonel grup izomeridir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(B)
A) Yalnız I
C) I ve III
BY I ve II
D) II ve III
D
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
ester CH3 27. Aşağıda 1 mol propanoik asit ile 1 mol izopropil alko- lün tepkimesi verilmiştir. Propanoik asit + İzopropil alkol H₂SO4, X + Su Buna göre, Gerçekleşen tepkime esterleşme tepkimesi olarak adlandırılır. IIX bileşiğinin adı izopropil propanoattır. X bileşiği 3-metil hekzanoik asit bileşiği ile fonksi- yonel grup izomeridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (B) A) Yalnız I C) I ve III BY I ve II D) II ve III D E) I, II ve III
21. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi polarize ışı-
ğın titreşim düzlemini değiştirir?
A) O
B)
C)
C-OH
C-H
H-C-H
OH-C-OH
T=CICIH
D) O
11
C- OH
1
H-C-OH
1
H-C-H
CIH
O=CICIH
C-H
H-C-H
H-C-H
T=CICICIH
E) O
11
C-OH
1
H-C-H
1
OH
Kimya
İzomerlik
21. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi polarize ışı- ğın titreşim düzlemini değiştirir? A) O B) C) C-OH C-H H-C-H OH-C-OH T=CICIH D) O 11 C- OH 1 H-C-OH 1 H-C-H CIH O=CICIH C-H H-C-H H-C-H T=CICICIH E) O 11 C-OH 1 H-C-H 1 OH
a
-)
92
Q
13. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izo-
meri değildir?
A) 3- hidroksibütanal ile 2-metil propanoik asit
B) Siklobüten
ile 2 - bütin
C) Metilsiklopropan
ile 2-metilpropen
D) 2-metil-2-propanol
ile tersiyer bütil alkol
E) metoksietan
ile izopropil alkol
BY MIQYA
Kimya
İzomerlik
a -) 92 Q 13. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izo- meri değildir? A) 3- hidroksibütanal ile 2-metil propanoik asit B) Siklobüten ile 2 - bütin C) Metilsiklopropan ile 2-metilpropen D) 2-metil-2-propanol ile tersiyer bütil alkol E) metoksietan ile izopropil alkol BY MIQYA
10. Alkenler, aynı karbon atomu sayısındaki siklo
alkanlar ile izomerdir.
3
Buna göre, aşağıdaki alkenlerden hangisi
nin sikloalkan izomeri yoktur?
A) Propen
B) 2-büten
C) Etilen
CH₂=C=C
D) 1-büten
E) 2-penten
C=CH-CH₂
Kimya
İzomerlik
10. Alkenler, aynı karbon atomu sayısındaki siklo alkanlar ile izomerdir. 3 Buna göre, aşağıdaki alkenlerden hangisi nin sikloalkan izomeri yoktur? A) Propen B) 2-büten C) Etilen CH₂=C=C D) 1-büten E) 2-penten C=CH-CH₂
D) Yapısında sp² hibritleşmesi yapmış karbon atomu bu-
lunur.
E) Polimerleşme tepkimesi vermezler.
7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi diğerlerinin izomeri
değildir?
A)
CH3
11
C-H
alkol
aldehit
OH
CH₂OH
kotoksilli asit
CH3
OH
alkol
OH
CH3
alkol
9.
11
Y
g
r
t
r
Kimya
İzomerlik
D) Yapısında sp² hibritleşmesi yapmış karbon atomu bu- lunur. E) Polimerleşme tepkimesi vermezler. 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi diğerlerinin izomeri değildir? A) CH3 11 C-H alkol aldehit OH CH₂OH kotoksilli asit CH3 OH alkol OH CH3 alkol 9. 11 Y g r t r
Fen Bilimleri
C-
O
or
AS
27. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin
yapı izomeri değildir?
A) 1-Propanel
2-Propanol
B) zopentan
Neopentan
C) Etanol
Dimetileter
D) Asetaldehit
Aseton
(Etanal)
(Dimetil keton)
E) 2-Büten
Siktobütan
36
I
h
A
Kimya
İzomerlik
Fen Bilimleri C- O or AS 27. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin yapı izomeri değildir? A) 1-Propanel 2-Propanol B) zopentan Neopentan C) Etanol Dimetileter D) Asetaldehit Aseton (Etanal) (Dimetil keton) E) 2-Büten Siktobütan 36 I h A
renelim
yer alkil olarak
rbonlar sayılır,
ir.
Notu
(1°) alkil
Propil
Her (2°) alkil
il (izopropil)
sec-bütil
) alkil
TEST-13
1.
ÖĞRETMENİN NOTU
Kapalı formülü aynı, açık formülü farklı
olan bileşiklere izomer denir.
İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellik-
leri farklıdır.
Alkanlarda ilk üç üyenin yapı izome-
ri yoktur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi,
obniCH₂-CH₂-CH₂-CH, bileşiğinin izome-
ridir?
CyHio
A) CH₂ - CH₂ - CH₂
B) CH₂-CH-CH₂
I
CH3
C)
buite
CH₂-CH-CH₂ - CH₂
|
CH3
D) CH3 - CH₂ - CH₂
1
CH3
E) CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂
Kimya
İzomerlik
renelim yer alkil olarak rbonlar sayılır, ir. Notu (1°) alkil Propil Her (2°) alkil il (izopropil) sec-bütil ) alkil TEST-13 1. ÖĞRETMENİN NOTU Kapalı formülü aynı, açık formülü farklı olan bileşiklere izomer denir. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellik- leri farklıdır. Alkanlarda ilk üç üyenin yapı izome- ri yoktur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, obniCH₂-CH₂-CH₂-CH, bileşiğinin izome- ridir? CyHio A) CH₂ - CH₂ - CH₂ B) CH₂-CH-CH₂ I CH3 C) buite CH₂-CH-CH₂ - CH₂ | CH3 D) CH3 - CH₂ - CH₂ 1 CH3 E) CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂
10. CH-CH₂-CH-CH₂ - CH₂
T
CH₂
Çizgi-bağ gösterimi verilen bileşik fle;
1.) 2-metilpentan
II>> Hekzan
III. İzohekzan
bileşiklerinden hangileri izomerdir?
A) Yalnız I
B) ve !!
D) II ve M
E) I, II ve Ill
C) ive !!!
Kimya
İzomerlik
10. CH-CH₂-CH-CH₂ - CH₂ T CH₂ Çizgi-bağ gösterimi verilen bileşik fle; 1.) 2-metilpentan II>> Hekzan III. İzohekzan bileşiklerinden hangileri izomerdir? A) Yalnız I B) ve !! D) II ve M E) I, II ve Ill C) ive !!!
rbok-
gisinde doğru
III.c
III.a
P₂(g)
man
H₂O(5)
Sistemde 273°C'de, 2,24 litrelik kapta toplam basing
106 cmHg ve suyun buhar basıncı 30 cmHg olarak
ölçülüyor.
Buna göre ayrışan CaCO3(k) kaç gramdır?
(CaCO3: 100 g/mol)
B) 8
A) 10
C) 5
D) 4
27. Aşağıda verilen izomer çiftlerinden hangisi yanlıştır?
A) CH₂=CH-CH₂A; zincir halka izomeri
B) CH₂-CH-CH3
CH₂-CH₂-CH₂; konum izomeri
CI CI
CH3
CH₂-CH-CH₂; geometrik
C) CH₂-CH-CH₂
izomer
CI
CH3
CI
CI
D) CH₂-O-CH3 C₂H5OH; fonksiyonel grup
izomeri
-
E) CH3-CH₂-CH₂-CH3 CH3-CH-CH3; zincir
dal
CH3
izomeri
abonelik
5-5
1
E) 2
com on
E) DNA ligaz
SUPARA
29. Besin sin
numara
37
As
b
Kimya
İzomerlik
rbok- gisinde doğru III.c III.a P₂(g) man H₂O(5) Sistemde 273°C'de, 2,24 litrelik kapta toplam basing 106 cmHg ve suyun buhar basıncı 30 cmHg olarak ölçülüyor. Buna göre ayrışan CaCO3(k) kaç gramdır? (CaCO3: 100 g/mol) B) 8 A) 10 C) 5 D) 4 27. Aşağıda verilen izomer çiftlerinden hangisi yanlıştır? A) CH₂=CH-CH₂A; zincir halka izomeri B) CH₂-CH-CH3 CH₂-CH₂-CH₂; konum izomeri CI CI CH3 CH₂-CH-CH₂; geometrik C) CH₂-CH-CH₂ izomer CI CH3 CI CI D) CH₂-O-CH3 C₂H5OH; fonksiyonel grup izomeri - E) CH3-CH₂-CH₂-CH3 CH3-CH-CH3; zincir dal CH3 izomeri abonelik 5-5 1 E) 2 com on E) DNA ligaz SUPARA 29. Besin sin numara 37 As b
27.
c
1. 1 Büten
-
II. 2-penten
III. 1,2-difloroeten
Yukarıdaki organik bileşiklerin hangilerinde cis-trans
izomeri gözlenir?
A) I, II ve III
(B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
C-CICICIC
Kimya
İzomerlik
27. c 1. 1 Büten - II. 2-penten III. 1,2-difloroeten Yukarıdaki organik bileşiklerin hangilerinde cis-trans izomeri gözlenir? A) I, II ve III (B) II ve III C) I ve III D) Yalnız II E) Yalnız III C-CICICIC
22:05 O
AYT/Fen Bilimleri
26.
H
CH3
C=C
6₁ C113
Yukarıdaki organik bileşik cis-trans izomeri göster-
mektedir.
Buna göre X ve Y gruplar,
X
Y
A
H
CH₂
CH₂
H
X₁.²
C₂H₂
CH₁
verilenlerden hangileri qlamaz?
A) Yalnızl
B) Yanız II
D) I yo 111
|||
O
C) Ave II
E) I va III
%18
Kimya
İzomerlik
22:05 O AYT/Fen Bilimleri 26. H CH3 C=C 6₁ C113 Yukarıdaki organik bileşik cis-trans izomeri göster- mektedir. Buna göre X ve Y gruplar, X Y A H CH₂ CH₂ H X₁.² C₂H₂ CH₁ verilenlerden hangileri qlamaz? A) Yalnızl B) Yanız II D) I yo 111 ||| O C) Ave II E) I va III %18
Chigo CEO
11. I.
11. J.
Propanoikasit ile metilasetat
Dietil eter ile bütanol
PF5₁10
2. Etil propanoat ile 3-metil bütanoikasit
kinopia to neline
Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin yapı
izomeridir?
Tuxie
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
Sa
Tub E) I, II ve III itsmoTA) (O
illeso tela ob meni frieble me
MBH (0
htbligalid pimsmyod
D) II ve III
122
Genel fo
CH₂
Doym
hidrokarb
Yukaric
Buna g
A) 3
Kimya
İzomerlik
Chigo CEO 11. I. 11. J. Propanoikasit ile metilasetat Dietil eter ile bütanol PF5₁10 2. Etil propanoat ile 3-metil bütanoikasit kinopia to neline Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin yapı izomeridir? Tuxie A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Sa Tub E) I, II ve III itsmoTA) (O illeso tela ob meni frieble me MBH (0 htbligalid pimsmyod D) II ve III 122 Genel fo CH₂ Doym hidrokarb Yukaric Buna g A) 3