Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İzomerlik Soruları

27.
2-Büten bileşiğinin
1. Zincir-halka izomeri
II. Konum izomeri
örnekleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
1
11
A) 1-Büten
Metilsiklopropan
B) 2-Penten
1-Büten
1-Büten
C) Siklobutan
D) Siklobutan
Metilsiklopropan
E) Siklobutan
1-Butin
5
Kimya
İzomerlik
27. 2-Büten bileşiğinin 1. Zincir-halka izomeri II. Konum izomeri örnekleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 11 A) 1-Büten Metilsiklopropan B) 2-Penten 1-Büten 1-Büten C) Siklobutan D) Siklobutan Metilsiklopropan E) Siklobutan 1-Butin 5
C
8. Aşağıda verilen alkan bileşiklerinden hangisinin kapalı
formülü yanlis verilmiştir?
Bileşik
Kapalı Formül
LA Izo hekzan C6H14
46
B) 2,3 dimetil bütan C6H14
neo hekzan
C6H14
D) 2,3-dimetil pentan
3-metil pentan C6H14
20
5
'6' '14
E
SC
Kimya
İzomerlik
C 8. Aşağıda verilen alkan bileşiklerinden hangisinin kapalı formülü yanlis verilmiştir? Bileşik Kapalı Formül LA Izo hekzan C6H14 46 B) 2,3 dimetil bütan C6H14 neo hekzan C6H14 D) 2,3-dimetil pentan 3-metil pentan C6H14 20 5 '6' '14 E SC
z III
6.
2, 3, 4-trimetil hekzan bileşiği ile ilgili,
1. Kapalı formülü C6H₁4 tür
II. Yarı açık formülü
CH3-CH-CH-CH-CH₂
1
|
|
CH3 CH3 CH3 CH3
III. İskelet - çizgi formülü
M
Ma
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E), II ve III
177
Kimya
İzomerlik
z III 6. 2, 3, 4-trimetil hekzan bileşiği ile ilgili, 1. Kapalı formülü C6H₁4 tür II. Yarı açık formülü CH3-CH-CH-CH-CH₂ 1 | | CH3 CH3 CH3 CH3 III. İskelet - çizgi formülü M Ma şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E), II ve III 177
farklı
pen-
i bile-
||
6.
Kapalı formülü C6H₁4 olan aşağıdaki bile-
şiklerden hangisi izohekzan bileşiğinin izo-
meri değildir?
A) CH-CH,CH, CH, CH, CH
B) CH₂-CH-CH₂-CH₂-CH3
CH 3
C) CH3-CH-CH-CH3
1 1
CH3 CH3
CH3
1
D) CH3-C-CH₂-CH3
1
CH3
E) CH3-CH₂-CH-CH₂-CH3
1
CH 3
Kimya
İzomerlik
farklı pen- i bile- || 6. Kapalı formülü C6H₁4 olan aşağıdaki bile- şiklerden hangisi izohekzan bileşiğinin izo- meri değildir? A) CH-CH,CH, CH, CH, CH B) CH₂-CH-CH₂-CH₂-CH3 CH 3 C) CH3-CH-CH-CH3 1 1 CH3 CH3 CH3 1 D) CH3-C-CH₂-CH3 1 CH3 E) CH3-CH₂-CH-CH₂-CH3 1 CH 3
C-c-c-<-<-<
CH3
CH₂
ve
CH3
CH3
bileşikleri arasında görülen izomerlik türü,
CH2 nive
I
I. CH - CH – CH – CHy ve CH - C – CH - CH
talem CH₂ CH₂CH₂/ep
empoblegtog
bonüğünésite
og hnügunésilste/ misns/
II. CH= C – CH, – CHy ve CH, - C=C - CHO
III. CH₂ - CH₂ - CH - CH₂ ve CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - Br
Bristo hefigna fiebni
bileşiklerinden hangileri arasında görülür?
11:3
A) Yalnız I
B) Yalnız 1110
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
İzomerlik
C-c-c-<-<-< CH3 CH₂ ve CH3 CH3 bileşikleri arasında görülen izomerlik türü, CH2 nive I I. CH - CH – CH – CHy ve CH - C – CH - CH talem CH₂ CH₂CH₂/ep empoblegtog bonüğünésite og hnügunésilste/ misns/ II. CH= C – CH, – CHy ve CH, - C=C - CHO III. CH₂ - CH₂ - CH - CH₂ ve CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - Br Bristo hefigna fiebni bileşiklerinden hangileri arasında görülür? 11:3 A) Yalnız I B) Yalnız 1110 D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
5.
6.
Aşağıdakilerden hangisi 2-metil pentan
bileşiği ile yapı izomeri değildir?
A) Neohekzan
B) n-hekzan
C) 3-metil pentan
D) İzopentan
X
E) 2, 3-dimetil bütan
Kapalı formülü C6H₁4 olan aşağıdaki bile-
şiklerden hangisi izohekzan bileşiğinin izo-
meri değildir?
A) CH3-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH3
B) CH3-CH-CH₂-CH₂-CH3
CH3
C) CH3-CH-CH-CH3
CH3 CH3
CH3
D) CH₂-C-CH₂-CH3
CH3
E) CH₂-CH₂-CH-CH₂-CH3
1
CH3
5. D
6. B
4. C
€
cirind
doğan
Alkar
(CH
(C₂H
Z
liği
kar
ile
da
280
et
Kimya
İzomerlik
5. 6. Aşağıdakilerden hangisi 2-metil pentan bileşiği ile yapı izomeri değildir? A) Neohekzan B) n-hekzan C) 3-metil pentan D) İzopentan X E) 2, 3-dimetil bütan Kapalı formülü C6H₁4 olan aşağıdaki bile- şiklerden hangisi izohekzan bileşiğinin izo- meri değildir? A) CH3-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH3 B) CH3-CH-CH₂-CH₂-CH3 CH3 C) CH3-CH-CH-CH3 CH3 CH3 CH3 D) CH₂-C-CH₂-CH3 CH3 E) CH₂-CH₂-CH-CH₂-CH3 1 CH3 5. D 6. B 4. C € cirind doğan Alkar (CH (C₂H Z liği kar ile da 280 et
6. 1,2-Dikloroeten bileşiğiyle ilgili,
Ko
EX
M. Cis-trans izomerliği gösterir.
II. Geometrik izomerlerinin aynı koşullardan kaynama
noktaları farklıdır.
III. 1,1-Dikloroeten bileşiğinin yapı izomeridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
C
E) I, II ve III
J-C
T
3
4,1₁
₂4
Kimya
İzomerlik
6. 1,2-Dikloroeten bileşiğiyle ilgili, Ko EX M. Cis-trans izomerliği gösterir. II. Geometrik izomerlerinin aynı koşullardan kaynama noktaları farklıdır. III. 1,1-Dikloroeten bileşiğinin yapı izomeridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III C E) I, II ve III J-C T 3 4,1₁ ₂4
8. Aşağıda potansiyel enerji - tepkime koordinatı verilen
tepkimelerden hangisi en iyi yakıttır?
A) AP.E. (kj)
B) AP.E. (kj)
Giren
Giren
60
70
Ürün
90
25
A P.E. (kj)
Giren
90
C)
Ürün
Ürün
110
T.K
D)
AP.E. (kj)
Giren
T.K
E) A P.E. (kj)
[
Giren
Ürün
70
15
60
Ürün
T.K
80
T.K
T.K
11. I. h
III.
ifac
A)
12. A
n
Kimya
İzomerlik
8. Aşağıda potansiyel enerji - tepkime koordinatı verilen tepkimelerden hangisi en iyi yakıttır? A) AP.E. (kj) B) AP.E. (kj) Giren Giren 60 70 Ürün 90 25 A P.E. (kj) Giren 90 C) Ürün Ürün 110 T.K D) AP.E. (kj) Giren T.K E) A P.E. (kj) [ Giren Ürün 70 15 60 Ürün T.K 80 T.K T.K 11. I. h III. ifac A) 12. A n
Sistematik adı 5-metil-2-hekzen olan bileşik
ile ilgili,
I. Geometrik (cis-trans) izomerliği vardır.
II. Molekül formülü C7H₁4 tür.
III. 2, 3-dimetil-2-penten ile yapı izomeridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
Sistematik adı 5-metil-2-hekzen olan bileşik ile ilgili, I. Geometrik (cis-trans) izomerliği vardır. II. Molekül formülü C7H₁4 tür. III. 2, 3-dimetil-2-penten ile yapı izomeridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
bileşiği ile ilgili,
L.
ile yapı izomeridir,
II, Kapalı formülü C5H10 dur.
til.
ile kimyasal özellikleri aynıdır.
yargılanından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 Dive II
D) I ve III
91
, Il ve III
Kimya
İzomerlik
bileşiği ile ilgili, L. ile yapı izomeridir, II, Kapalı formülü C5H10 dur. til. ile kimyasal özellikleri aynıdır. yargılanından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 Dive II D) I ve III 91 , Il ve III
(1) n - pentan
(2) İzopentan
(3) Neopentan
Yukarıdaki bileşikler ile ilgili,
1. Molekül formülleri aynı, açık formülleri farklıdır.
II. Birbirinin yapı izomeridirler.
III. Aynı basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki
1 >2 > 3 şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve III
A) Yalnız
E) I, II ve III
D) II ve III
Kimya
İzomerlik
(1) n - pentan (2) İzopentan (3) Neopentan Yukarıdaki bileşikler ile ilgili, 1. Molekül formülleri aynı, açık formülleri farklıdır. II. Birbirinin yapı izomeridirler. III. Aynı basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki 1 >2 > 3 şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız E) I, II ve III D) II ve III
SORU 12
1,3-Pentadien bileşiğinin kaç tane geometrik izomeri bu-
lunabilir?
A) 2 B) 3
4
D) 5
E) 6
Orbital Yayinlar
N
Cis-trans izomerisi gösterebilen ikili bağ sayısı n ise, 2" tane
o geometrik izomer bulunabilir.
Kimya
İzomerlik
SORU 12 1,3-Pentadien bileşiğinin kaç tane geometrik izomeri bu- lunabilir? A) 2 B) 3 4 D) 5 E) 6 Orbital Yayinlar N Cis-trans izomerisi gösterebilen ikili bağ sayısı n ise, 2" tane o geometrik izomer bulunabilir.
a
X: CH3 - CH2 -0 - CH5
-
CH3
i
|
Y: CH2 - C-OH
-
CH3
Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Hem polar, hem de apolar kovalent bağ
içerirler.
B) Her ikisi de suda iyi çözünür.
C) Birbirlerinin izomeridirler.
D) Moleküller arası kovalent bağ içerirler.
E) Kütlece yüzde bileşimleri aynıdır.
Kimya
İzomerlik
a X: CH3 - CH2 -0 - CH5 - CH3 i | Y: CH2 - C-OH - CH3 Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Hem polar, hem de apolar kovalent bağ içerirler. B) Her ikisi de suda iyi çözünür. C) Birbirlerinin izomeridirler. D) Moleküller arası kovalent bağ içerirler. E) Kütlece yüzde bileşimleri aynıdır.
Atom Yayıncılık
16. Xvé Y gibi molekül formülleri verilen iki bileşik ile ilgili
Yiğit, iki yorum yapmaktadır.
CH3
CHE
CH3
H
C=C
Y:
X:
C=C
H
H
H
CH3
frons
cis
Buna göre, Yiğit'in yaptığı,
X bileşiği cis-2-büten ve Y bileşiği trans-2-bü-
tendir.
• X bileşiği apolar, Y bileşiği polardır.
• Aynı koşullarda X in kaynama noktası, Y ninkin-
den büyüktür.
• X in polarlaşma özelliği, Y ninkinden büyüktür.
HI.• X bileşiği katılma tepkimesi verirken, Y bileşiği
Vermez.
• H2O katıldığında X bileşiği aldehit, Y bileşiği ke-
ton oluşturur.
hangi seçeneklerdeki her iki yorumu da yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
33"
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
Kimya
İzomerlik
Atom Yayıncılık 16. Xvé Y gibi molekül formülleri verilen iki bileşik ile ilgili Yiğit, iki yorum yapmaktadır. CH3 CHE CH3 H C=C Y: X: C=C H H H CH3 frons cis Buna göre, Yiğit'in yaptığı, X bileşiği cis-2-büten ve Y bileşiği trans-2-bü- tendir. • X bileşiği apolar, Y bileşiği polardır. • Aynı koşullarda X in kaynama noktası, Y ninkin- den büyüktür. • X in polarlaşma özelliği, Y ninkinden büyüktür. HI.• X bileşiği katılma tepkimesi verirken, Y bileşiği Vermez. • H2O katıldığında X bileşiği aldehit, Y bileşiği ke- ton oluşturur. hangi seçeneklerdeki her iki yorumu da yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 33" DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
almol
ulu çözeltisi bu-
nper akım geç-
CH3
26. CH - Cá cư – CH,
-
tir.
Eğa çıkar.
108 g/mol,
45)
bileşiği ile ilgili,
1. Doymamış hidrokarbondur.
II. IUPAC adı 2-metil-2-büten'dir.
III. Cis-trans izomerliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ! (B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, N ve III
alnız III
Diğer sayfaya geçiniz.
20
Kimya
İzomerlik
almol ulu çözeltisi bu- nper akım geç- CH3 26. CH - Cá cư – CH, - tir. Eğa çıkar. 108 g/mol, 45) bileşiği ile ilgili, 1. Doymamış hidrokarbondur. II. IUPAC adı 2-metil-2-büten'dir. III. Cis-trans izomerliği gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! (B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, N ve III alnız III Diğer sayfaya geçiniz. 20
SORJII. n-pentan
II. 2,2-dimetil propan
II. İzohekzan
Yukarıda adları verilen bileşiklerden hangileri
2-metil bütan bileşiğinin zincir-dallanma izomer-
lerindendir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
SORJII. n-pentan II. 2,2-dimetil propan II. İzohekzan Yukarıda adları verilen bileşiklerden hangileri 2-metil bütan bileşiğinin zincir-dallanma izomer- lerindendir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III