Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İzomerlik Soruları

6.
1. Metoksimetan ile etanol
II. Dietil eter ile sekonder bütil alkol
III. Etil metil eter ile 2-metil-2-propanol
-
Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izo-
meridir?
Yalnız
B Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
El ve III
Kimya
İzomerlik
6. 1. Metoksimetan ile etanol II. Dietil eter ile sekonder bütil alkol III. Etil metil eter ile 2-metil-2-propanol - Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izo- meridir? Yalnız B Yalnız III C) I ve II D) I ve III El ve III
22. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi birincit alkol
yapısında olup en az bir tane stereomerkez
(asimetrik karbon atomu) içermektedir?
A) 1-Pentanol
B) 2-Pentanol
C) 2-Metil-2-bütanol
D) 3-Metil-2-butanol
E) 2-Metil-1-butanol
Kimya
İzomerlik
22. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi birincit alkol yapısında olup en az bir tane stereomerkez (asimetrik karbon atomu) içermektedir? A) 1-Pentanol B) 2-Pentanol C) 2-Metil-2-bütanol D) 3-Metil-2-butanol E) 2-Metil-1-butanol
-
11.
I. CH2=CH-CH3 , CH3 -CH=CH2
II. CH3 - CH - CH3 CH3 - CH2 - CH2
OH
OH
O=C
O
II
III. CH3 -C- CH3 , CH3 - CH2 - C-H
-
Yukarıda verilen molekül çiftlerinden hangileri birbiri-
nin konum izomeridir?
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve I
A) Yalnız!
D) II ve III
IME I 8.0 I 9.6 | 100 | 118
Kimya Soru Bankası 201
Kimya
İzomerlik
- 11. I. CH2=CH-CH3 , CH3 -CH=CH2 II. CH3 - CH - CH3 CH3 - CH2 - CH2 OH OH O=C O II III. CH3 -C- CH3 , CH3 - CH2 - C-H - Yukarıda verilen molekül çiftlerinden hangileri birbiri- nin konum izomeridir? B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve I A) Yalnız! D) II ve III IME I 8.0 I 9.6 | 100 | 118 Kimya Soru Bankası 201
→ Aynı karbon sayılı siklo alkanlar ile alkenler birbirinin
fonksiyonel grup yapı izomeridir.
Bileşik
Kapalı formülü
CH,
CH
CH2 - CH2
siklopropan
---
CH3 - CH = CH2
propen
C2H6
+ Siklopropan ile propenin kapalı formülleri aynı açık for-
mülleri farklı olduğundan yapı izomeridirler.
ainer Holkal depil mi?
Kimya
İzomerlik
→ Aynı karbon sayılı siklo alkanlar ile alkenler birbirinin fonksiyonel grup yapı izomeridir. Bileşik Kapalı formülü CH, CH CH2 - CH2 siklopropan --- CH3 - CH = CH2 propen C2H6 + Siklopropan ile propenin kapalı formülleri aynı açık for- mülleri farklı olduğundan yapı izomeridirler. ainer Holkal depil mi?
9
y
elti-
Kimya Adası
-
X
x
oil
11. CH₃CH₂ - CHA
20
CHE
CH₃
şeklinde olan bileşik ile ilgili olarak;
2,3-dimetil-2-penten olarak adlandırılır.
V. 2
VI
0,1 molünü tamamen doyurmak için N.Ş.A'da 2,24 LH,
gazı gerekir.
W. Cis - trans izomerisi gösterir.
yargılarından hangileri doğrudu?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) A II ve III
KINYA
30'lu Kimya Denemeleri
2
Kimya
İzomerlik
9 y elti- Kimya Adası - X x oil 11. CH₃CH₂ - CHA 20 CHE CH₃ şeklinde olan bileşik ile ilgili olarak; 2,3-dimetil-2-penten olarak adlandırılır. V. 2 VI 0,1 molünü tamamen doyurmak için N.Ş.A'da 2,24 LH, gazı gerekir. W. Cis - trans izomerisi gösterir. yargılarından hangileri doğrudu? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) A II ve III KINYA 30'lu Kimya Denemeleri 2
11.
Kavrama
8. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi birbiri-
nin zincir - dallanma izomeri değildir?
II
1
CH3
CH3
Hc-c-H
CH
"CH₂
CH3
A) CH-CH2 - CH2 - CH2
CHE
B) CH3 -CH-CH2
CH2 - CH3
C₂H5
CH,
CH-CH2
CHE
CH3 - (CH2)4 - CH3
1
C)
CH3
1
CH3 -C-C2H5
CH3
D)
CH3 - CH - CH3
CH3
10
CH3
CH3 - CH2 - CH2
E)
CH3
CH3 - CH2 - CH-CH2-CH3
CH3 - CH - CH - CH2
CH3
CH3
|
1
CAP
Kimya
İzomerlik
11. Kavrama 8. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi birbiri- nin zincir - dallanma izomeri değildir? II 1 CH3 CH3 Hc-c-H CH "CH₂ CH3 A) CH-CH2 - CH2 - CH2 CHE B) CH3 -CH-CH2 CH2 - CH3 C₂H5 CH, CH-CH2 CHE CH3 - (CH2)4 - CH3 1 C) CH3 1 CH3 -C-C2H5 CH3 D) CH3 - CH - CH3 CH3 10 CH3 CH3 - CH2 - CH2 E) CH3 CH3 - CH2 - CH-CH2-CH3 CH3 - CH - CH - CH2 CH3 CH3 | 1 CAP
11. 1. CHA
2. C₃H₂
3. C4H₂O
Yukarıda formülü verilen alkanlar ile ilgili,
1. Aynı koşullarda özkütleleri 3 > 2> 1 dir.
II. Aynı ortamda kaynama sıcaklıkları 1 = 2 = 3 tür.
III. Izomer sayıları 3 > 2> 1 dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
=
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Kimya
İzomerlik
11. 1. CHA 2. C₃H₂ 3. C4H₂O Yukarıda formülü verilen alkanlar ile ilgili, 1. Aynı koşullarda özkütleleri 3 > 2> 1 dir. II. Aynı ortamda kaynama sıcaklıkları 1 = 2 = 3 tür. III. Izomer sayıları 3 > 2> 1 dir. yargılarından hangileri doğrudur? = A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
1. Metil siklobutan
II. 2,2-dimetil propan
III. Siklopentan
IV. Etil siklopropan
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri birbiri-
nin yapı izomeridir?
B) Il ve IV
C) 1, Il ve it!
A) I ve II
E) 1, II, III ve IV
D) 1, III ve IV
Kimya
İzomerlik
1. Metil siklobutan II. 2,2-dimetil propan III. Siklopentan IV. Etil siklopropan Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri birbiri- nin yapı izomeridir? B) Il ve IV C) 1, Il ve it! A) I ve II E) 1, II, III ve IV D) 1, III ve IV
6.
Birbirinin izomeri olan moleküller ile ilgili;
1. Yapı formülleri farklıdır.
II. Eşit mol sayılarındaki atom sayıları farklıdır.
III. Molekül kütleleri aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III
Kimya
İzomerlik
6. Birbirinin izomeri olan moleküller ile ilgili; 1. Yapı formülleri farklıdır. II. Eşit mol sayılarındaki atom sayıları farklıdır. III. Molekül kütleleri aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) I ve III
27. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi bir-
birinin fonksiyonel grup izomeri değildir?
O
O
II
H-- OCH
CH3 - CH2 - OH
-
II
A) CH3 - C -OH
-C
B) CH-O-CH,
-
-
CH₃
3
O
O
10
3
-
C) CH – CH2 – – H CH --CH,
OH.
OH
-
-
CH2 - CH2 - CH2
3
-
DYCH, - CH - CH
3
0=
O=0
-
-
-
E) CH3 - CH - C-H CH3 -C- CH2 - CH2
CH
Kimya
İzomerlik
27. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi bir- birinin fonksiyonel grup izomeri değildir? O O II H-- OCH CH3 - CH2 - OH - II A) CH3 - C -OH -C B) CH-O-CH, - - CH₃ 3 O O 10 3 - C) CH – CH2 – – H CH --CH, OH. OH - - CH2 - CH2 - CH2 3 - DYCH, - CH - CH 3 0= O=0 - - - E) CH3 - CH - C-H CH3 -C- CH2 - CH2 CH
D) Depentan
E) 2,3-dimetil bütan
6 korbon
Hỏi /
karbos
ile da
daki
CH
u
C
6.
Kapalı formülü C6H44 olan aşağıdaki bile-
şiklerden hangisi izohekzan bileşiğinin izo-
meri değildir?
6 karbon
A) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
B) CH-CH-CH2-CH-CH3
CH3
C) CH3-CH-CH-CH,
CH3 CH3
CH3
1
D) CH3-C-CH2-CH3
)
CH3
E) CH3-CH2-CH-CH2-CH3
CHE
5.
6. B
Kimya
İzomerlik
D) Depentan E) 2,3-dimetil bütan 6 korbon Hỏi / karbos ile da daki CH u C 6. Kapalı formülü C6H44 olan aşağıdaki bile- şiklerden hangisi izohekzan bileşiğinin izo- meri değildir? 6 karbon A) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 B) CH-CH-CH2-CH-CH3 CH3 C) CH3-CH-CH-CH, CH3 CH3 CH3 1 D) CH3-C-CH2-CH3 ) CH3 E) CH3-CH2-CH-CH2-CH3 CHE 5. 6. B
-
-
-
8. Sistematik adı 5 - metil - 2 - hekzen olan bileşik
ile ilgili,
1. Geometrik (cis - trans) izomerliği vardır.
II. Molekül formülü C-H14 tür.
III. 2,3-dimetil – 2 - penten ile yapı izomeridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
- - - 8. Sistematik adı 5 - metil - 2 - hekzen olan bileşik ile ilgili, 1. Geometrik (cis - trans) izomerliği vardır. II. Molekül formülü C-H14 tür. III. 2,3-dimetil – 2 - penten ile yapı izomeridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8. Sistematik adı 5-metil-2-hekzen olan bile-
şik ile ilgili,
1. Geometrik seis - trans) izomerliği vardır.
II Molekü formülü C4H14 tür.
WK 2, 3-dimetil - 2 -penten ile yapı izomeridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
AY Yalnız! B) Yalnız IV
B
C) I ve II
Il ve III
I, II ve III
pulve
Els
Kimya
İzomerlik
8. Sistematik adı 5-metil-2-hekzen olan bile- şik ile ilgili, 1. Geometrik seis - trans) izomerliği vardır. II Molekü formülü C4H14 tür. WK 2, 3-dimetil - 2 -penten ile yapı izomeridir. yargılarından hangileri doğrudur? AY Yalnız! B) Yalnız IV B C) I ve II Il ve III I, II ve III pulve Els
2. Molekül formülü (CH2n olan düz zingirli bir
hidrokarbonun molekül kütles 70 gramdır.
Atpalme Yayınevi
Buna göre, bu bileşik ile ilgili;
Bir tane molekülü 1 tane pi bağı içerir.
2 tane izomeri vardır.
W. Cis - trans izomeri vardır.
+
yargılarından hangilerinin doğruluğu ke-
sindir? (H:1, 0:12)
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
DI ve II
E) II ve III
Kimya
İzomerlik
2. Molekül formülü (CH2n olan düz zingirli bir hidrokarbonun molekül kütles 70 gramdır. Atpalme Yayınevi Buna göre, bu bileşik ile ilgili; Bir tane molekülü 1 tane pi bağı içerir. 2 tane izomeri vardır. W. Cis - trans izomeri vardır. + yargılarından hangilerinin doğruluğu ke- sindir? (H:1, 0:12) A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III DI ve II E) II ve III
IN
4
3
LA CH₃-
)
CH3 – CH
CH3
BT
C2H5 - 0
2.
C3H6
C₃H₂
C4H10
C2H5Br C2H4Br2
-
Yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesinin yapı izomeri
olan bileşik yoktur?
C) CH3 – CH =
5
CH
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D)
CH3 - C
-O-
CH
4
E) CH3 - CH
OH
Kimya
İzomerlik
IN 4 3 LA CH₃- ) CH3 – CH CH3 BT C2H5 - 0 2. C3H6 C₃H₂ C4H10 C2H5Br C2H4Br2 - Yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesinin yapı izomeri olan bileşik yoktur? C) CH3 – CH = 5 CH A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) CH3 - C -O- CH 4 E) CH3 - CH OH
Aşağıda iskelet formülü verilen bileşiklerden hangi-
sinin adlandırılması yanlış yapılmıştır?
İskelet formülü
Bileşik adi
izopentan
A)
) B) x neobütan
2,4-dimetil pentan
C)
Br
Poté bp U
D)
to 2-brom
2-brom-4-metil
hekzan
minheem
E)
n-butan
Boso Isa
aho
Kimya
İzomerlik
Aşağıda iskelet formülü verilen bileşiklerden hangi- sinin adlandırılması yanlış yapılmıştır? İskelet formülü Bileşik adi izopentan A) ) B) x neobütan 2,4-dimetil pentan C) Br Poté bp U D) to 2-brom 2-brom-4-metil hekzan minheem E) n-butan Boso Isa aho