Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları Soruları

10. Kimya ile ilgili çalışma alanları karşısında verilen kimya disiplini
ile eşleştirilmiştir.
Çalışma alanı
1. Bor elementini minerallerinden
ayırarak saf olarak elde etmek
II. Bir araç aküsünün üretimindeki
kimyasal süreç
III. Karbon temelli bileşiklerin
üretilmesi
Kimya disiplini
Analitik kimya
DNI ve III
Fizikokimya
Organik kimya
Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
10. Kimya ile ilgili çalışma alanları karşısında verilen kimya disiplini ile eşleştirilmiştir. Çalışma alanı 1. Bor elementini minerallerinden ayırarak saf olarak elde etmek II. Bir araç aküsünün üretimindeki kimyasal süreç III. Karbon temelli bileşiklerin üretilmesi Kimya disiplini Analitik kimya DNI ve III Fizikokimya Organik kimya Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve Il E) I, II ve III
11. Aşağıda bazı kimya bilimine ait alt ve ana bilim
dallarının inceleme alanları tanımlanmıştır.
Buna göre, hangi alt ana bilime ait örnek
yanlıştır?
A) Biyokimya:
B) Inorganik kimya:
C) Petrokimya:
9
D) Fizikokimya:
E) Organik kimya:
Kan ve idrardaki şeker
oranını inceleyip
yorumlama
Fe elementine ait
mineralleri inceler.
Dizel motorlarında
kullanılan yakıtın
niteliği ve gücü
arasındaki ilişkiyi
belirler.
anals!
Bileşik ve elementlerin
fiziksel özelliklerini
inceler.
Karbon elementinin
zehirli bileşiklerini
inceler.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
11. Aşağıda bazı kimya bilimine ait alt ve ana bilim dallarının inceleme alanları tanımlanmıştır. Buna göre, hangi alt ana bilime ait örnek yanlıştır? A) Biyokimya: B) Inorganik kimya: C) Petrokimya: 9 D) Fizikokimya: E) Organik kimya: Kan ve idrardaki şeker oranını inceleyip yorumlama Fe elementine ait mineralleri inceler. Dizel motorlarında kullanılan yakıtın niteliği ve gücü arasındaki ilişkiyi belirler. anals! Bileşik ve elementlerin fiziksel özelliklerini inceler. Karbon elementinin zehirli bileşiklerini inceler.
5.
MR
TEST
Bazı bilim insanlarının kimya bilimine katkıları verilmiştir.
• Bileşik formülleri, içerdiği element sembollerinin be-
lirli oranda yazılması ile gösterilebilir.
A)
Kimya Bilimi
• Element, maddelerin parçalanamayan yapı taşlarıdır,
tanımlamasını yapmıştır.
• Element sembollerini günümüzdeki şekliyle ilk kez
harflerle göstermiştir.
• Oksijen elementinin havanın yapısında bulunduğunu
keşfeden bilim insanıdır.
Bu bilim insanlarından hangisinin yaptığı çalışma yu-
karıda bulunmamaktadır?
Robert Boyle
D)
B)
C)
Jakob Berzelius Joseph Priestley
Antoine Lavoisier J.J. Thomson
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5. MR TEST Bazı bilim insanlarının kimya bilimine katkıları verilmiştir. • Bileşik formülleri, içerdiği element sembollerinin be- lirli oranda yazılması ile gösterilebilir. A) Kimya Bilimi • Element, maddelerin parçalanamayan yapı taşlarıdır, tanımlamasını yapmıştır. • Element sembollerini günümüzdeki şekliyle ilk kez harflerle göstermiştir. • Oksijen elementinin havanın yapısında bulunduğunu keşfeden bilim insanıdır. Bu bilim insanlarından hangisinin yaptığı çalışma yu- karıda bulunmamaktadır? Robert Boyle D) B) C) Jakob Berzelius Joseph Priestley Antoine Lavoisier J.J. Thomson
na
5. Organik kimya ile ilgili,
A) Yalnız I
D) I ve II
r?
I. Karbon temelli bileşikleri inceler.
II. Plastikler, deterjanlar, sabunlar ilgi alanına
girer.
III. Metaller, ametaller ve onların bileşikleri ile
ilgilenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
angisi kimyanın
Anorganik kimya ile ilil
B) Cevre kimyası
D) Organik kimya
C) Yalnız III
E) Ilve III
- Koson tevelli
Images
Avitse
boy
Buna
11.
All
yuk
ana
A
8. Al
iç
ya
S
E
n
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
na 5. Organik kimya ile ilgili, A) Yalnız I D) I ve II r? I. Karbon temelli bileşikleri inceler. II. Plastikler, deterjanlar, sabunlar ilgi alanına girer. III. Metaller, ametaller ve onların bileşikleri ile ilgilenir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II angisi kimyanın Anorganik kimya ile ilil B) Cevre kimyası D) Organik kimya C) Yalnız III E) Ilve III - Koson tevelli Images Avitse boy Buna 11. All yuk ana A 8. Al iç ya S E n
Feis
Yayınları
Effective Instructing System
6. 1. Araba radyatörlerine antifriz konulması
Maden suyunun içerisindeki minerallerin analizi
III. Kalori kaplarında ısı değişiminin incelenmesi
Yukarıdaki uğraş alanlarından hangileri kimya-
nın alt disiplinlerinden fizikokimya ile ilgilidir?
A) Yalnız III
D) I ve II
B) I ve
E) I, II ve III
C) II ve III
9
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Feis Yayınları Effective Instructing System 6. 1. Araba radyatörlerine antifriz konulması Maden suyunun içerisindeki minerallerin analizi III. Kalori kaplarında ısı değişiminin incelenmesi Yukarıdaki uğraş alanlarından hangileri kimya- nın alt disiplinlerinden fizikokimya ile ilgilidir? A) Yalnız III D) I ve II B) I ve E) I, II ve III C) II ve III 9
8. Aşağıdaki çalışmalardan hangisini inceleyen kimya
disiplini yanlış verilmiştir?
ens
Egitimde Niteliki Sayfa
Çalışma
A) Müsilajın (deniz salyası)
mikroorganizmalar
B)
D)
tarafından üretim süreci
Bir atık su havuzundaki
fosfat miktarının
belirlenmesi
Biyogaz oluşum hızına
sıcaklık ve basınç
etkisinin belirlenmesi
Bazı ilaçların kimyasal
yapılarının incelenmesi
E) Çelikten daha esnek ve
sağlam plastik üretimi
Kimya Disiplini
Biyokimya
Analitik kimya
Anorganik kimya
X
Organik kimya
Polimer kimyası
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. Aşağıdaki çalışmalardan hangisini inceleyen kimya disiplini yanlış verilmiştir? ens Egitimde Niteliki Sayfa Çalışma A) Müsilajın (deniz salyası) mikroorganizmalar B) D) tarafından üretim süreci Bir atık su havuzundaki fosfat miktarının belirlenmesi Biyogaz oluşum hızına sıcaklık ve basınç etkisinin belirlenmesi Bazı ilaçların kimyasal yapılarının incelenmesi E) Çelikten daha esnek ve sağlam plastik üretimi Kimya Disiplini Biyokimya Analitik kimya Anorganik kimya X Organik kimya Polimer kimyası
7.
Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve ala-
şım eldesi, bu metallerin farklı sanayi dallarında ihtiyaçlara
uygun olarak tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi kimya
alanı ile ilgili çalışma yapan meslek gruplarına aittir.
Yukarıda özelliği verilen meslek grubu aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Eczacı
B) Metalurji mühendisi
C) Kimya öğretmeni
D) Kimyager
Kim
E)
Kimya mühendisi
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
7. Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve ala- şım eldesi, bu metallerin farklı sanayi dallarında ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi kimya alanı ile ilgili çalışma yapan meslek gruplarına aittir. Yukarıda özelliği verilen meslek grubu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Eczacı B) Metalurji mühendisi C) Kimya öğretmeni D) Kimyager Kim E) Kimya mühendisi
9 Kışın yolların buzlanmaması için tuz serpilir. Su mole-
külleri arasına tuz iyonları yerleşerek, su moleküllerini
birbirinden uzaklaştırır ve donma olayı gecikerek, su-
yun donma noktası düşürülür. Aynı şekilde uçakların
kanat ve gövdeleri ile uçak pistleri alkolle yıkanır. Araç
radyatörlerine antifiriz eklenir.
Bu olaylar,
OI. Fizokimya
II. Analatik Kimya
TN. Termokimya
hangi kimya alt disiplinlerini içerir?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız II
+
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9 Kışın yolların buzlanmaması için tuz serpilir. Su mole- külleri arasına tuz iyonları yerleşerek, su moleküllerini birbirinden uzaklaştırır ve donma olayı gecikerek, su- yun donma noktası düşürülür. Aynı şekilde uçakların kanat ve gövdeleri ile uçak pistleri alkolle yıkanır. Araç radyatörlerine antifiriz eklenir. Bu olaylar, OI. Fizokimya II. Analatik Kimya TN. Termokimya hangi kimya alt disiplinlerini içerir? A) Yalnız I D) I ve Ill B) Yalnız II + C) Yalnız III E) I, II ve III
miştir.
likleri iyonların bir-
dir.
Mabe
II ve III
C) I ve Ill
3. İyonik, kovalent ve metalik bağlar ile ilgili,
1. Güçlü etkileşimlerdir.
II. Kimyasal bağlardır.
III. Tamamı atom türü kimyasal türler arasında oluşur-
lar.
yargılarından hangileri doğrudur?
lud
esibits
A) Yalnız I
TYT
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) ve II
(A)
B)
C)
1. etkil
Gü
etkil
D)
E)
2
etl
K
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
miştir. likleri iyonların bir- dir. Mabe II ve III C) I ve Ill 3. İyonik, kovalent ve metalik bağlar ile ilgili, 1. Güçlü etkileşimlerdir. II. Kimyasal bağlardır. III. Tamamı atom türü kimyasal türler arasında oluşur- lar. yargılarından hangileri doğrudur? lud esibits A) Yalnız I TYT D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) ve II (A) B) C) 1. etkil Gü etkil D) E) 2 etl K
7.
Ender, bir süt fabrikasında üretilen malların ka-
lite kontrollerini ve analizlerini yapan bir kimya-
cıdır.
Buna göre Ender kimyanın hangi alt disiplininde
uzmanlaşmış olmalıdır?
A) Biyokimya
C) Analitik kimya
B) Organik kimya
D) Jeokimya
E) Petrokimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
7. Ender, bir süt fabrikasında üretilen malların ka- lite kontrollerini ve analizlerini yapan bir kimya- cıdır. Buna göre Ender kimyanın hangi alt disiplininde uzmanlaşmış olmalıdır? A) Biyokimya C) Analitik kimya B) Organik kimya D) Jeokimya E) Petrokimya
12.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan öğretim programları çer-
çevesinde kimya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davra-
nışları öğrenci yaş düzeylerine uygun olarak çeşitli yöntem ve
tekniklerle kazandıran ve eğitim veren kişidir.
Yukarıda tanımı yapılan meslek grubu aşağıdaklierden
hangisidir?
A) Kimyager
B) Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
C) Kimya Mühendisi
D) Kimya Öğretmeni
E) Sınıf Öğretmeni
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
12. Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan öğretim programları çer- çevesinde kimya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davra- nışları öğrenci yaş düzeylerine uygun olarak çeşitli yöntem ve tekniklerle kazandıran ve eğitim veren kişidir. Yukarıda tanımı yapılan meslek grubu aşağıdaklierden hangisidir? A) Kimyager B) Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni C) Kimya Mühendisi D) Kimya Öğretmeni E) Sınıf Öğretmeni
8. Aşağıdaki kimyanın alt bilim dallarından hangisinin
de uygulama alanı yanlış verilmiştir?
1. C
Element
A) Farmosötik kimya
B) Sanayi kimyası
C) Elektrokimya
D) Organik kimya
E) Nükleer kimya
2. A
3 D
Uygulama alanı
İlaç
Boya
Kaplama
Su arıtımı
Nükleer santraller
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. Aşağıdaki kimyanın alt bilim dallarından hangisinin de uygulama alanı yanlış verilmiştir? 1. C Element A) Farmosötik kimya B) Sanayi kimyası C) Elektrokimya D) Organik kimya E) Nükleer kimya 2. A 3 D Uygulama alanı İlaç Boya Kaplama Su arıtımı Nükleer santraller
3.
2.
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması
gereken kurallardan değildir?
A) Laboratuvarda açık alevle çalışılmaz.
B) Yangın çıktığında kesinlikle su kullanılmalıdır.
C) Laboratuvar içerisinde bir şey yemek içmek kesinlikle
yasaktır.
D) Kimyasal maddelerin çoğu zehirli ve yakıcı olduğu için
deriye temas ettirilmemelidir.
E) Laboratuvarda içinde gaz bulunan tüpler mutlaka
vanasından açılıp kapatılmalıdır.
Laboratuvar kurallarına uyulmaması pek çok kazaya
neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kazaları önleyecek kural-
lardan biri değildir?
FEN BİLİMLERİ YAYINL
A) Kimyasal maddeleri cilde temas ettirmemek
B) Yanıcı çözücülerle çalışırken bu çözücülerin uzaklaştı-
rılmasında damıtma yöntemini kullanmak
C) Laboratuvarda açık alevle çalışmak
D) Ağzı açık ya da üstü etiketsiz kimyasal şişeleri labora-
tuvar sorumlusuna teslim etmek
E) Çalışırken önlük ve gözlük kullanmak
2
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3. 2. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan değildir? A) Laboratuvarda açık alevle çalışılmaz. B) Yangın çıktığında kesinlikle su kullanılmalıdır. C) Laboratuvar içerisinde bir şey yemek içmek kesinlikle yasaktır. D) Kimyasal maddelerin çoğu zehirli ve yakıcı olduğu için deriye temas ettirilmemelidir. E) Laboratuvarda içinde gaz bulunan tüpler mutlaka vanasından açılıp kapatılmalıdır. Laboratuvar kurallarına uyulmaması pek çok kazaya neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kazaları önleyecek kural- lardan biri değildir? FEN BİLİMLERİ YAYINL A) Kimyasal maddeleri cilde temas ettirmemek B) Yanıcı çözücülerle çalışırken bu çözücülerin uzaklaştı- rılmasında damıtma yöntemini kullanmak C) Laboratuvarda açık alevle çalışmak D) Ağzı açık ya da üstü etiketsiz kimyasal şişeleri labora- tuvar sorumlusuna teslim etmek E) Çalışırken önlük ve gözlük kullanmak 2
8.
.
.
Sporcuların kan ve idrarlarında yapılan tetkikler sonucu doping
kullanıp kullanmadıklarını inceleyen kimya disiplini
Şiddetli solunum yetmezliğine sebep olan Coronavirüsün
(Covid-19) gen yapısının araştırılması ile ilgilenen kimya disiplini
Bir yakıt türünün nitelikleri, oksijenle tepkime kinetiğinin belirlen-
mesi ve verdiği enerji miktarının araştırılması ile ilgilenen kimya
disiplini
Doğada bozunma süresi daha kısa olan alışveriş poşetlerinin
üretimi ile ilgili çalışmalar yapan kimya disiplini
Buna göre aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi ile
ilgili bilgi verilmemiştir?
A Analitik Kimya
BY Anorganik Kimya
Fizikokimya
Biyokimya
Polimer Kimyası
11.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. . . Sporcuların kan ve idrarlarında yapılan tetkikler sonucu doping kullanıp kullanmadıklarını inceleyen kimya disiplini Şiddetli solunum yetmezliğine sebep olan Coronavirüsün (Covid-19) gen yapısının araştırılması ile ilgilenen kimya disiplini Bir yakıt türünün nitelikleri, oksijenle tepkime kinetiğinin belirlen- mesi ve verdiği enerji miktarının araştırılması ile ilgilenen kimya disiplini Doğada bozunma süresi daha kısa olan alışveriş poşetlerinin üretimi ile ilgili çalışmalar yapan kimya disiplini Buna göre aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? A Analitik Kimya BY Anorganik Kimya Fizikokimya Biyokimya Polimer Kimyası 11.
6.
1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan
COVİD-19 virüsü için Almanyada aşı geliştiren Türk bilim
insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet madalyası
verilmiştir.
Buna göre, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in aşı üzerine
yaptığı çalışmalar kimyanın hangi alt disiplini ile ilgilidir?
A) Polimer Kimyası
B) Biyokimya
C) Fizikokimya
D) Anorganik Kimya
E) Analitik Kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
6. 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19 virüsü için Almanyada aşı geliştiren Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet madalyası verilmiştir. Buna göre, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in aşı üzerine yaptığı çalışmalar kimyanın hangi alt disiplini ile ilgilidir? A) Polimer Kimyası B) Biyokimya C) Fizikokimya D) Anorganik Kimya E) Analitik Kimya
TEST 16
17. YY'da J.J. Becher tarafından geliştirilen yan-
ma kuramına göre yanıcı maddeler yanıcı olmayan
bir kısım ile filojistondan (ateş ruhu) oluşur. Yanma
olayını özellikle metallerin oksitlenmesi üzerinden açıkla-
yan.........
filojiston kuramının or-
tadan kalkmasını sağlamıştır.
Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki isimler-
den hangisi getirilmelidir?
A) Van Helmont
B) Lavoisier
C) Robert Boyle
D) J. Priestley
E) Berzelius
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
TEST 16 17. YY'da J.J. Becher tarafından geliştirilen yan- ma kuramına göre yanıcı maddeler yanıcı olmayan bir kısım ile filojistondan (ateş ruhu) oluşur. Yanma olayını özellikle metallerin oksitlenmesi üzerinden açıkla- yan......... filojiston kuramının or- tadan kalkmasını sağlamıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki isimler- den hangisi getirilmelidir? A) Van Helmont B) Lavoisier C) Robert Boyle D) J. Priestley E) Berzelius