Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları Soruları

NH3
6. Amonyak ile ilgili;
1. Formülü NH3'tür.
II. Kezzap bileşiği ile aynı tür elementleri
içerir. HNO3
III. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine
ayrışır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Ive t
A) Yalnız I
D) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
MİRAY YAYINLARI
9.
Element
T. Her
II. Saf
III. Tek
yukarıd
her zam
All ve
C
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
NH3 6. Amonyak ile ilgili; 1. Formülü NH3'tür. II. Kezzap bileşiği ile aynı tür elementleri içerir. HNO3 III. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrışır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Ive t A) Yalnız I D) I ve II C) II ve III E) I, II ve III MİRAY YAYINLARI 9. Element T. Her II. Saf III. Tek yukarıd her zam All ve C
12.
1. "Gah sevgiyle toplanır, bir olur bütün şeyler,
Gah da ayrılırlar yine tek tek nefretin kiniyle."
2. "Atomlar ve boş uzaydan başka var olan hiç bir şey yok-
tur; geriye kalan her şey bir görünüştür."
3. "Hava, toprak, su ve ateş elementlerinin farklı oranlarda
birleşmesinden; farklı özellikte maddeler meydana gelir.
Dört temel emlementin; sıcak, soğuk, kuru ve ıslak ol-
mak üzere dört özelliği vardır."
4. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir
enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun
parçalanamayacağı söylenemez."
5. "Kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf
maddeye element denir."
Yukarıda, bazı simyacılardan aktarılan cümleler verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 1. maddede aktarılan sözler Empedoklese aittir. Mad-
delerin bir arada ve ayrı ayrı bulunmalarının nedenini
açıklamaktadır.
14. A
Yayıncılık
B) 2. cümle, atom kavramını ilk defa kullanan Demokritos'a >
aittir.
C) 3. maddede ileri sürülen görüşler Aristo'ya aittir.
D) 4. maddedeki görüş Cabir bin Hayyan'a aittir.
E) 5. maddedeki açıklama; bilimsel anlamda ileri sürülen
ilk element tanımıdır ve Lavoisier'e aittir.
15.
C
ammat
A
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
12. 1. "Gah sevgiyle toplanır, bir olur bütün şeyler, Gah da ayrılırlar yine tek tek nefretin kiniyle." 2. "Atomlar ve boş uzaydan başka var olan hiç bir şey yok- tur; geriye kalan her şey bir görünüştür." 3. "Hava, toprak, su ve ateş elementlerinin farklı oranlarda birleşmesinden; farklı özellikte maddeler meydana gelir. Dört temel emlementin; sıcak, soğuk, kuru ve ıslak ol- mak üzere dört özelliği vardır." 4. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez." 5. "Kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddeye element denir." Yukarıda, bazı simyacılardan aktarılan cümleler verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 1. maddede aktarılan sözler Empedoklese aittir. Mad- delerin bir arada ve ayrı ayrı bulunmalarının nedenini açıklamaktadır. 14. A Yayıncılık B) 2. cümle, atom kavramını ilk defa kullanan Demokritos'a > aittir. C) 3. maddede ileri sürülen görüşler Aristo'ya aittir. D) 4. maddedeki görüş Cabir bin Hayyan'a aittir. E) 5. maddedeki açıklama; bilimsel anlamda ileri sürülen ilk element tanımıdır ve Lavoisier'e aittir. 15. C ammat A
11. I. Deneylerde terazinin yaygın olarak kullanılması
II. Deneylerde sistematik bilgi birikiminin sağlanması
III. Teorilerin deney sonuçları ile test edilmesi ve ilişkilendiril-
mesi
Yukarıdakilerden hangileri kimyanın bilim dalı olarak ge-
lişmesinin başlıca nedenlerindendir?
A) Yalnız II
Ge
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) Ive III
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
11. I. Deneylerde terazinin yaygın olarak kullanılması II. Deneylerde sistematik bilgi birikiminin sağlanması III. Teorilerin deney sonuçları ile test edilmesi ve ilişkilendiril- mesi Yukarıdakilerden hangileri kimyanın bilim dalı olarak ge- lişmesinin başlıca nedenlerindendir? A) Yalnız II Ge D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) Ive III
Asitler
Metaller
Bazlar
Kimya Disiplini
Tuzlar
Yanı metaller
Bu kavram haritasında belirtilen maddelerle ilgili ça
lışma yapan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Analitik kimya
C) Organik kimya
E) Fizikokimya
B) Biyokimya
D) Anorganik kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Asitler Metaller Bazlar Kimya Disiplini Tuzlar Yanı metaller Bu kavram haritasında belirtilen maddelerle ilgili ça lışma yapan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Analitik kimya C) Organik kimya E) Fizikokimya B) Biyokimya D) Anorganik kimya
Ha
Covid 19 virüsü ile ilgili bilim insanları bazı çalışmalar yap-
maktadır.
1. Covid - 19 virüsünün akciğerde etkisini azaltmak için ilaç
geliştirilmesi alanında çalışmalar yapan kimya disiplinidir.
2. Covid
ww
19 virüsü için geliştirilen ilacın vücuttaki etki
mekanizmasını inceleyen kimya disiplinidir.
DESCRA
OAACOB79
Yukarıdaki çalışmaları yapan kimya disiplinleri aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
2.
1.
A) Biyokimya
Organik kimya
Biyokimya
D) Fizikokimya
E Organik kimya
Analitik kimya
Biyokimya
Fizikokimya
Organik kimya
Fizikokimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Ha Covid 19 virüsü ile ilgili bilim insanları bazı çalışmalar yap- maktadır. 1. Covid - 19 virüsünün akciğerde etkisini azaltmak için ilaç geliştirilmesi alanında çalışmalar yapan kimya disiplinidir. 2. Covid ww 19 virüsü için geliştirilen ilacın vücuttaki etki mekanizmasını inceleyen kimya disiplinidir. DESCRA OAACOB79 Yukarıdaki çalışmaları yapan kimya disiplinleri aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? 2. 1. A) Biyokimya Organik kimya Biyokimya D) Fizikokimya E Organik kimya Analitik kimya Biyokimya Fizikokimya Organik kimya Fizikokimya
9. Aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak
değerlendirilmesi yapıldığında hangisinde bir hata
gözlenmektedir?
İfade
A) Doğal gaz, boyalar ve ilaçların
eldesi, tepkimeleri ve özelliklerinin
incelenmesi organik kimyanın ilgi
alanına girer.
B) Üniversitede yüksek öğrenim
görmüş ve kimya mühendisliği
bölümünü bitirmiş Burcu; araba,
lastik ve temizlik malzemeleri üre-
ten fabrikalarda çalışabilir.
güvenlik sembolü
radyoaktif madde
sembolüdür.
D) Havanın, suyun ve toprağın isten-
meyen maddelerden fiziksel, kim-
yasal veya biyolojik yöntemlerle
temizlenmesine arıtım denir.
E) Simyadan kimyaya aktarılan
önemli bulgular arasında petrolün
ayrımsal damıtılması, deterjan
üretimi, plastik bidon yapımı gibi
maddelerin üretimi sayılabilir.
Doğru Yanlış
J
UĞUR
12
11.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9. Aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirilmesi yapıldığında hangisinde bir hata gözlenmektedir? İfade A) Doğal gaz, boyalar ve ilaçların eldesi, tepkimeleri ve özelliklerinin incelenmesi organik kimyanın ilgi alanına girer. B) Üniversitede yüksek öğrenim görmüş ve kimya mühendisliği bölümünü bitirmiş Burcu; araba, lastik ve temizlik malzemeleri üre- ten fabrikalarda çalışabilir. güvenlik sembolü radyoaktif madde sembolüdür. D) Havanın, suyun ve toprağın isten- meyen maddelerden fiziksel, kim- yasal veya biyolojik yöntemlerle temizlenmesine arıtım denir. E) Simyadan kimyaya aktarılan önemli bulgular arasında petrolün ayrımsal damıtılması, deterjan üretimi, plastik bidon yapımı gibi maddelerin üretimi sayılabilir. Doğru Yanlış J UĞUR 12 11.
2. Kimyanın alt dalları ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek kimyası; atom çekirdeğinin yapısı ve
burada meydana gelen değişimler ve bu deği-
şimlerde açığa çıkan enerjiler ile ilgilenir.
B) Polimerler ve plastiklerin eldesi polimer kim-
yasının konusudur.
C) Sicaklık, basınç gibi faktörlerin tepkimelerin
hızları üzerindeki etkileri fizikokimya dalının
konusudur.
D) Canlı organizmalarda meydana gelen tepki-
meler biyokimya dalının konusudur. P
E) Maddelerin bileşimlerinin nitel ve nicel olarak
incelenmesi endüstriyel kimyanın konusudur.
LO
5
6
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
2. Kimyanın alt dalları ile ilgili aşağıdaki bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Çekirdek kimyası; atom çekirdeğinin yapısı ve burada meydana gelen değişimler ve bu deği- şimlerde açığa çıkan enerjiler ile ilgilenir. B) Polimerler ve plastiklerin eldesi polimer kim- yasının konusudur. C) Sicaklık, basınç gibi faktörlerin tepkimelerin hızları üzerindeki etkileri fizikokimya dalının konusudur. D) Canlı organizmalarda meydana gelen tepki- meler biyokimya dalının konusudur. P E) Maddelerin bileşimlerinin nitel ve nicel olarak incelenmesi endüstriyel kimyanın konusudur. LO 5 6
Özkan Bey bir üniversitenin kimyagerlik bölü-
münden mezun olmuş ve kimya araştırmaları
yapan bir bilim insanıdır.
Buna göre, Özkan Bey'in aşağıda verilen
çalışmalardan hangisini yapması beklen-
mez?
✓
A) Yeni bileşikler sentezleme
B) İlaçlarda istenen özelliklere sahip bileşen-
lerin bulunması için araştırmalar yapma
C) Güvenlik güçlerinin suç mahallerinden
topladıkları çeşitli maddeleri laboratuvar-
da analiz etme
pratuya
D) Kozmetik ürünlerinin üretimi
Dizgi-grafik elemanlarını yetiştirme
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Özkan Bey bir üniversitenin kimyagerlik bölü- münden mezun olmuş ve kimya araştırmaları yapan bir bilim insanıdır. Buna göre, Özkan Bey'in aşağıda verilen çalışmalardan hangisini yapması beklen- mez? ✓ A) Yeni bileşikler sentezleme B) İlaçlarda istenen özelliklere sahip bileşen- lerin bulunması için araştırmalar yapma C) Güvenlik güçlerinin suç mahallerinden topladıkları çeşitli maddeleri laboratuvar- da analiz etme pratuya D) Kozmetik ürünlerinin üretimi Dizgi-grafik elemanlarını yetiştirme
I. Atık sulardaki ağır metallerin miktarlarının ölçülmesi
II. Doğada kolay bozunan plastik malzemelerin üretilmesi
Petrolden elde edilen benzinin oktan sayısının artırılma-
III.
SI
IV. Arkeolojik kazılarda elde edilen tarihi eserlerin yaşları-
nın tayini
nelmallo
Yukarıda belirtilen çalışmalardan hangileri analitik kimya-
nın ilgi alanına girmektedir?
A) I ve II
Çözüm
D) I, II ve III
B) II ve III
E) I, II, III ve IV
C) I ve IV
IST
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
I. Atık sulardaki ağır metallerin miktarlarının ölçülmesi II. Doğada kolay bozunan plastik malzemelerin üretilmesi Petrolden elde edilen benzinin oktan sayısının artırılma- III. SI IV. Arkeolojik kazılarda elde edilen tarihi eserlerin yaşları- nın tayini nelmallo Yukarıda belirtilen çalışmalardan hangileri analitik kimya- nın ilgi alanına girmektedir? A) I ve II Çözüm D) I, II ve III B) II ve III E) I, II, III ve IV C) I ve IV IST
3.
A)
Eczacılık, metalurji mühendisliği kimya alanı
ile ilgili meslek dallarıdır.
D
D
D
Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarları-
nın belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya
disiplini fizikokimyadır.
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olarak
işaretlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ve-
rilmiştir?
Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi
Ebu Bekir er-Razi elde etmiştir.
D)
D
Y
Y
B)
D
Y
D
E)
CLO
Y
D
D
IMUTHAYMIX
D
C)
DY
Monik
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3. A) Eczacılık, metalurji mühendisliği kimya alanı ile ilgili meslek dallarıdır. D D D Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarları- nın belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplini fizikokimyadır. Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ve- rilmiştir? Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi Ebu Bekir er-Razi elde etmiştir. D) D Y Y B) D Y D E) CLO Y D D IMUTHAYMIX D C) DY Monik
şi-
10 1828'de............... maddesini sentezleyen
.............. "organik bileşiklerin yapılması için
yaşam gücüne gereksinim vardır" görüşünü
çürütmüştür.
1100
Buna göre, X ve Y boşluklarına aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?
X
A Amonyum siyanat
B) Üre
C) Asetilen
DAmonyum siyanat
E) Üre
Y
F. Wöhler
F. Wöhler
F. Wöhler
A. Kekule
A. Kekule
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
şi- 10 1828'de............... maddesini sentezleyen .............. "organik bileşiklerin yapılması için yaşam gücüne gereksinim vardır" görüşünü çürütmüştür. 1100 Buna göre, X ve Y boşluklarına aşağıdaki- lerden hangisi getirilmelidir? X A Amonyum siyanat B) Üre C) Asetilen DAmonyum siyanat E) Üre Y F. Wöhler F. Wöhler F. Wöhler A. Kekule A. Kekule
3.
Bir kimyager içme sularındaki pH ve sertlik değerlerinin
belirlenmesi için yeni bir yöntem geliştirmiştir.
Bu bilgilere göre, bu kimyager kimyanın hangi alt
disiplininde çalışmaktadır?
A) Biyokimya
C) Fizikokimya
B) Organik kimya
D) Analitik kimya
E) Anorganik kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3. Bir kimyager içme sularındaki pH ve sertlik değerlerinin belirlenmesi için yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu bilgilere göre, bu kimyager kimyanın hangi alt disiplininde çalışmaktadır? A) Biyokimya C) Fizikokimya B) Organik kimya D) Analitik kimya E) Anorganik kimya
5. 1. Democritos
II. Ebubekir er-Razi
III. Aristo
: Maddelerin küçük ve
bölünemez taneciklerden
(atom) oluştuğu fikrini ileri
sürmüştür.
:
D) II ve III
Çiçek ve kızamık
hastalıklarını tedavi
etmiştir.
Dört element teorisini ilk
ortaya atan düşünürdür.
Yukarıdaki simyacılardan hangileriyle ilgili verilen
bilgi doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5. 1. Democritos II. Ebubekir er-Razi III. Aristo : Maddelerin küçük ve bölünemez taneciklerden (atom) oluştuğu fikrini ileri sürmüştür. : D) II ve III Çiçek ve kızamık hastalıklarını tedavi etmiştir. Dört element teorisini ilk ortaya atan düşünürdür. Yukarıdaki simyacılardan hangileriyle ilgili verilen bilgi doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
8. Bir çözelti alevde ısıtıldığında, çözeltide bulunan farklı
elementler için farklı alev renkleri elde edilir.
Buna göre alev renginden yararlanarak çözeltide
hangi elementlerin bulunduğunun belirlenmesiyle
ilgilenen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
AYAnalitik kimya
B) Polimer kimyası
C) Biyokimya
D) Bizikokimya
ELOrganik kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. Bir çözelti alevde ısıtıldığında, çözeltide bulunan farklı elementler için farklı alev renkleri elde edilir. Buna göre alev renginden yararlanarak çözeltide hangi elementlerin bulunduğunun belirlenmesiyle ilgilenen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? AYAnalitik kimya B) Polimer kimyası C) Biyokimya D) Bizikokimya ELOrganik kimya
9.
Bir güvenlik uyarı işareti ile ilgili şu bilgiler veriliyor.
Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmeye yol açar.
Kanser riski taşır.
●
●
● Hidrojen sülfür ve etilen amin gibi maddelerin bulun-
duğu kapların üzerinde yer alır.
Buna göre, bu güvenlik uyarı işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
C
!
B)
D)
161/mot
visso sbies
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9. Bir güvenlik uyarı işareti ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmeye yol açar. Kanser riski taşır. ● ● ● Hidrojen sülfür ve etilen amin gibi maddelerin bulun- duğu kapların üzerinde yer alır. Buna göre, bu güvenlik uyarı işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) C ! B) D) 161/mot visso sbies
en bilgiler-
ğü sağla-
Y.
+
a dayanır.
mıştır.
un, cam
I
11. Çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile düzenli
bir şekilde bağlanarak oluşturduğu yüksek molekül
ağırlıklı bileşikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Organik kimya
B) Anorganik kimya
C) Analitik kimya
D) Polimer kimyası
E) Endüstriyel kimya
(p) ellux
Or
tuniso rinnslive-Yov Xhelhevitetty mipart-ebux
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
en bilgiler- ğü sağla- Y. + a dayanır. mıştır. un, cam I 11. Çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda- kilerden hangisidir? A) Organik kimya B) Anorganik kimya C) Analitik kimya D) Polimer kimyası E) Endüstriyel kimya (p) ellux Or tuniso rinnslive-Yov Xhelhevitetty mipart-ebux