Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

2. co, ve C, H, moleküllerinde,
1. Pi (TT) bağı sayısı
II. Sigma bağ sayısı
III. Hibritleşme türü
nicelik ve özelliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
2. co, ve C, H, moleküllerinde, 1. Pi (TT) bağı sayısı II. Sigma bağ sayısı III. Hibritleşme türü nicelik ve özelliklerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
2.
6X ile , Y atomları arasında oluşan kararlı bileşiğin bir tane mo-
lekülünde bir tane X atomu vardır.
Buna göre, bileşik ve molekülü ile ilgili,
1. Molekülün elektron-nokta formülü;
Y
YOX: Y dir.
Y
II. Moleküldeki bağlar polar kovalent, molekül ise apolardır.
III. Yoğun fazlarda molekülleri arasında yalnız London çekim
kuvvetleri bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) Il ve ill
E) I, II ve III
66
Kimya
Lewis Formülleri
2. 6X ile , Y atomları arasında oluşan kararlı bileşiğin bir tane mo- lekülünde bir tane X atomu vardır. Buna göre, bileşik ve molekülü ile ilgili, 1. Molekülün elektron-nokta formülü; Y YOX: Y dir. Y II. Moleküldeki bağlar polar kovalent, molekül ise apolardır. III. Yoğun fazlarda molekülleri arasında yalnız London çekim kuvvetleri bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) Il ve ill E) I, II ve III 66
4. XY2 molekülü apolardır.
Buna göre;
1. X elementi periyodik tabloda 4A grubunda yeralır.
II. Merkez atomun hibritleşme türü sp'dir.
III. Molekülde yalnızca sigma bağları bulunur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
Kimya
Lewis Formülleri
4. XY2 molekülü apolardır. Buna göre; 1. X elementi periyodik tabloda 4A grubunda yeralır. II. Merkez atomun hibritleşme türü sp'dir. III. Molekülde yalnızca sigma bağları bulunur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
la-
is-
1. CO,
11. HS
ul. NH3
IV. CHF
yukarıda verilen moleküllerden hangisinde bağla-
yıcı ve ortaklanmamış elektron çifti sayılan birbiri-
ne eşittir? (H, 6C, 7N, 80, F: 16S)
A) Yalnız
B) Ive 11
C) Il ve in
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
Kimya
Lewis Formülleri
la- is- 1. CO, 11. HS ul. NH3 IV. CHF yukarıda verilen moleküllerden hangisinde bağla- yıcı ve ortaklanmamış elektron çifti sayılan birbiri- ne eşittir? (H, 6C, 7N, 80, F: 16S) A) Yalnız B) Ive 11 C) Il ve in D) I, III ve IV E) II, III ve IV
18-) Hibrit orbital oluşturan not X atomunun
enerji değişimini gösteren grafik aşağıda
verilmiştir
Enerji
ştir
1, 2b
Hibrit orbiton
1s
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
almiş A) X'in atom numarası 8'dir.
B) H2X bileşiğinde bag yapımına katılmayan
elektron çifti yoktur.
C) X atomu sphibritleşmesi yapmıştır
D) X'in 1H ile yapacağı bileşiğin molekul
geometrisi açısaldır
m. E) H2X taneciği polardir
miriş
10 Dir dari
manida
bilatlardan
Kimya
Lewis Formülleri
18-) Hibrit orbital oluşturan not X atomunun enerji değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir Enerji ştir 1, 2b Hibrit orbiton 1s Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? almiş A) X'in atom numarası 8'dir. B) H2X bileşiğinde bag yapımına katılmayan elektron çifti yoktur. C) X atomu sphibritleşmesi yapmıştır D) X'in 1H ile yapacağı bileşiğin molekul geometrisi açısaldır m. E) H2X taneciği polardir miriş 10 Dir dari manida bilatlardan
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis
yapısı karşısında yanlış verilmiştir?
(H, Be, 6C, 80, 16S, 17CI)
6
Bileşik Formülü
Lewis Yapısı
A)
BeH2
H .. Be.H
-
V
CS2
:S::C::5:
:CI:
:
cc14
:ci-.c.ci:
:CI:
H
D)
CH2CH2OH
H.-C..C..0H
I....I
H
H
CH
HH
H.C.CH
HH
7E
8E
9B
118 118
Kimya
Lewis Formülleri
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı karşısında yanlış verilmiştir? (H, Be, 6C, 80, 16S, 17CI) 6 Bileşik Formülü Lewis Yapısı A) BeH2 H .. Be.H - V CS2 :S::C::5: :CI: : cc14 :ci-.c.ci: :CI: H D) CH2CH2OH H.-C..C..0H I....I H H CH HH H.C.CH HH 7E 8E 9B 118 118
2.
Aşağıdaki tabloda bazı moleküllerin Lewis yapısı
verilmiştir.
Molekül
Lewis yapisi
I.
1
CFA
F:C:F
FIF
II.
CH2O
:0:
HECH
::
III.
CS2
src=5
Buna göre, hangilerinde hata yapılmıştır?
GH, 6C, 80, OF, 165)
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
2. Aşağıdaki tabloda bazı moleküllerin Lewis yapısı verilmiştir. Molekül Lewis yapisi I. 1 CFA F:C:F FIF II. CH2O :0: HECH :: III. CS2 src=5 Buna göre, hangilerinde hata yapılmıştır? GH, 6C, 80, OF, 165) A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve 11 E) I ve III
IV
65
CH3
-8-
24. Geranik yağlı sivi görünümünde ve kaynama noktası
250 °C olan farmakolojik bir maddedir. Geranik itir çiçe-
ği yağının bileşenlerinden biridir.
CH3
CH3 - C = CH - CH2 - CH2 - C = CH - C-OH
şeklindedir.
Buna göre,
1. 1 molekülünde 4 tane spa hibritleşmesi yapmış kar-
bon atomu içerir.
II. IUPAC adı 3,7-dimetil-2,6-oktadienoik asit olarak
yazılabilir.
III. İki farklı fonksiyonel grup içerir.
IV. 26 tane sigma bağı içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
(B) II ve III
C) Il ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
6)
AYTULTİ20211-2
Kimya
Lewis Formülleri
IV 65 CH3 -8- 24. Geranik yağlı sivi görünümünde ve kaynama noktası 250 °C olan farmakolojik bir maddedir. Geranik itir çiçe- ği yağının bileşenlerinden biridir. CH3 CH3 - C = CH - CH2 - CH2 - C = CH - C-OH şeklindedir. Buna göre, 1. 1 molekülünde 4 tane spa hibritleşmesi yapmış kar- bon atomu içerir. II. IUPAC adı 3,7-dimetil-2,6-oktadienoik asit olarak yazılabilir. III. İki farklı fonksiyonel grup içerir. IV. 26 tane sigma bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II (B) II ve III C) Il ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 6) AYTULTİ20211-2
4. C2H2 ve C2H, molekülleri ile ilgili,
1. Pi bağı sayıları eşittir. X
II. Sigma bağı sayısı CH, de daha fazladır.x
III. Bağ açıları farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
D) II ve III
C₂ H2
H-CEC-H
Cata
H ===H
Kimya
Lewis Formülleri
4. C2H2 ve C2H, molekülleri ile ilgili, 1. Pi bağı sayıları eşittir. X II. Sigma bağı sayısı CH, de daha fazladır.x III. Bağ açıları farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II C) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III D) II ve III C₂ H2 H-CEC-H Cata H ===H
of Anudin
Top-çubuk modeli verilen NH, molekülü için aşağl-
daki yargılardan hangisi yanlıştır? (H, N)
(A) Moleküldeki bağlayıcı değerlik elektron sayılarının
toplamı 3'tür.
B) Azot ve hidrojen atomları arasındaki bağ polar ko-
valent bağdır.
C) NH, molekülü polardır.
D) Molekülde bağa katılmayan değerlik elektron çifti
sayısı 1'dir.
E) Lewis yapısı H. No.H şeklindedir.
H
Diğer sayfaya geçiniz
Kimya
Lewis Formülleri
of Anudin Top-çubuk modeli verilen NH, molekülü için aşağl- daki yargılardan hangisi yanlıştır? (H, N) (A) Moleküldeki bağlayıcı değerlik elektron sayılarının toplamı 3'tür. B) Azot ve hidrojen atomları arasındaki bağ polar ko- valent bağdır. C) NH, molekülü polardır. D) Molekülde bağa katılmayan değerlik elektron çifti sayısı 1'dir. E) Lewis yapısı H. No.H şeklindedir. H Diğer sayfaya geçiniz
10. XY, bileşiği baş grup elementlerinden oluşan polar bir mo-
leküldür.
Buna göre XY, bileşiği ile ilgili aşağıda verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Molekül içi bağları polar kovalenttir.
B) X elementinin atom numarası 7, Y elementinin atom nu-
marası 1 olabilir.
C) Lewis formülü
şeklinde olabilir.
D) Molekülleri arasında yoğun fazlarda hidrojen bağları içe-
rebilir.
E) Elektron bulutları molekülde X atomu etrafında yoğun-
laşmış olabilir.
Kimya
Lewis Formülleri
10. XY, bileşiği baş grup elementlerinden oluşan polar bir mo- leküldür. Buna göre XY, bileşiği ile ilgili aşağıda verilen ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) Molekül içi bağları polar kovalenttir. B) X elementinin atom numarası 7, Y elementinin atom nu- marası 1 olabilir. C) Lewis formülü şeklinde olabilir. D) Molekülleri arasında yoğun fazlarda hidrojen bağları içe- rebilir. E) Elektron bulutları molekülde X atomu etrafında yoğun- laşmış olabilir.
23.9F atomunun, Be ve 20 atomları ile oluşturduğu
bileşik ile ilgili,
4
8
1. Be atomu sp hibritleşmesi yapar.
II. O atomu sp2 hibritleşmesi yapar.
III. Her iki molekül de polar karakterlidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
23.9F atomunun, Be ve 20 atomları ile oluşturduğu bileşik ile ilgili, 4 8 1. Be atomu sp hibritleşmesi yapar. II. O atomu sp2 hibritleşmesi yapar. III. Her iki molekül de polar karakterlidir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III
Molekül geometrisi bilinen bir molekülün;
I. merkez atomun hibrit türü,
II. VSEPR gösterimi,
III. ortaklanmış elektron çifti sayısı
niceliklerinden hangileri belirlenebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
Molekül geometrisi bilinen bir molekülün; I. merkez atomun hibrit türü, II. VSEPR gösterimi, III. ortaklanmış elektron çifti sayısı niceliklerinden hangileri belirlenebilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III
. Asetik asit molekülünün Lewis yapisi,
HO:
H.C.0.0-H şeklindedir.
H
:
Buna göre bu molekülle ilgili,
I. Ortaklanmış elektron sayısı 8'dir.
II. Hidrojen atomu dubletini, karbon ve oksijen
atomları oktetini tamamlamıştır.
III. Molekülde 7 tane sigma, 1 tane pi bağ vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
GH, 6C, 80)
6
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
. Asetik asit molekülünün Lewis yapisi, HO: H.C.0.0-H şeklindedir. H : Buna göre bu molekülle ilgili, I. Ortaklanmış elektron sayısı 8'dir. II. Hidrojen atomu dubletini, karbon ve oksijen atomları oktetini tamamlamıştır. III. Molekülde 7 tane sigma, 1 tane pi bağ vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? GH, 6C, 80) 6 A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
5.
IN::N
llo::
III. HN.
H
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis elektron
nokta yapısı doğru verilmiştir? (H. &C. ZN. 20)
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve II
D) Il ve
E) 1, Il ve III
BİLİMLERİ YAYINLARI
Kimya
Lewis Formülleri
5. IN::N llo:: III. HN. H Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis elektron nokta yapısı doğru verilmiştir? (H. &C. ZN. 20) A) Yalnız II B) I ve II C) I ve II D) Il ve E) 1, Il ve III BİLİMLERİ YAYINLARI