Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

CA
0
Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon
görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba-
ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek
psikiyatrik hastalıklara çok sik sebep olması nedeniy-
le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır.
CH
HC
CH
CH
HC
CH
CH,
CH
CH
NH
Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam-
fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme-
si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap-
mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
sp?
sp
pi
A)
6
3
B)
5
5
5
3
C)
4.
6
3
D)
D
5
LO
5
2
E)
6
4
2
Kimya
Lewis Formülleri
CA 0 Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek psikiyatrik hastalıklara çok sik sebep olması nedeniy- le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır. CH HC CH CH HC CH CH, CH CH NH Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam- fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme- si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap- mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? sp? sp pi A) 6 3 B) 5 5 5 3 C) 4. 6 3 D) D 5 LO 5 2 E) 6 4 2
A
13
A
25. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon
görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba-
ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek
psikiyatrik hastalıklara çok sık sebep olması nedeniy-
le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır.
.CH
HC
CEL
CH
HC
CH
CH,
CH
CH,
NH
Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam-
fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme-
si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap-
mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
reket
sp?
sp3
pi
A)
otan-
4
6
3
B)
5
5
3
C)
4
6
3
D)
5
5
NOW
2
E)
6
4
2
26. Aşağıda bazı organik bileşiklerin sistematik adları ve
rilmiştir.
Buna göre
I. 1,2-dimetil bütan
II. 2,4-dietil pentan
Kimya
Lewis Formülleri
A 13 A 25. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon görülmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek psikiyatrik hastalıklara çok sık sebep olması nedeniy- le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır. .CH HC CEL CH HC CH CH, CH CH, NH Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam- fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme- si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap- mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? reket sp? sp3 pi A) otan- 4 6 3 B) 5 5 3 C) 4 6 3 D) 5 5 NOW 2 E) 6 4 2 26. Aşağıda bazı organik bileşiklerin sistematik adları ve rilmiştir. Buna göre I. 1,2-dimetil bütan II. 2,4-dietil pentan
24. NHz ve NF3 bileşikleri için;
1. Moleküldeki toplam ortaklanmamış elektron sayısı
II. Moleküllerin VSEPR gösterimi
III. Merkez atomun hibritleşme türü
hangileri farklıdır? (H, ZN,,F)
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve IH
Kimya
Lewis Formülleri
24. NHz ve NF3 bileşikleri için; 1. Moleküldeki toplam ortaklanmamış elektron sayısı II. Moleküllerin VSEPR gösterimi III. Merkez atomun hibritleşme türü hangileri farklıdır? (H, ZN,,F) A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve IH
MS/Fen Bilimleri
10
Asagidaki molekul formulu ve Lewis yapisi
eşleştirmelerinden hangisi yanlisti?
(0,170
Molekul formula
Lewis yapisi
A)
H2
H:H
HCI
c)
O2
®
H:01:
✓ 0:0
H:O:H
©1:01
H₂O
Ch
E)
11.
Dış basıncın 1 atm olduğu ortamda kloroformun
kaynama sıcaklığı 61,2 °C ve asetonun kaynama
sıcaklığı ise 56,1 °C'dir.
Bu maddelerin buhar basınçlar ve kaynama
sıcaklıklarıyla ilgili,
1. Dış basıncın 1 atm olduğu ortamda kloroformun
Kimya
Lewis Formülleri
MS/Fen Bilimleri 10 Asagidaki molekul formulu ve Lewis yapisi eşleştirmelerinden hangisi yanlisti? (0,170 Molekul formula Lewis yapisi A) H2 H:H HCI c) O2 ® H:01: ✓ 0:0 H:O:H ©1:01 H₂O Ch E) 11. Dış basıncın 1 atm olduğu ortamda kloroformun kaynama sıcaklığı 61,2 °C ve asetonun kaynama sıcaklığı ise 56,1 °C'dir. Bu maddelerin buhar basınçlar ve kaynama sıcaklıklarıyla ilgili, 1. Dış basıncın 1 atm olduğu ortamda kloroformun
Lewis
yapısı
11.
İyon
1 CN
[:C=N:]
-2
:0:
-2
II. CO 2
:O:
LIIT. NH
+
H
H:N:H
H
Yukarıdaki iyonlardan hangilerinin Lewis yapısı
yanlış verilmiştir?
A) Yalnız B) Yalnız 1 C) Yalnız !!!
Dve 11 El ve !!!
40
Kimya
Lewis Formülleri
Lewis yapısı 11. İyon 1 CN [:C=N:] -2 :0: -2 II. CO 2 :O: LIIT. NH + H H:N:H H Yukarıdaki iyonlardan hangilerinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? A) Yalnız B) Yalnız 1 C) Yalnız !!! Dve 11 El ve !!! 40
34. Bir insanın beslenme yoluyla vücuduna aldığı polimer X
besin maddesinin sindirim kanali boyunca değişim mik-
tan aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
X miktari
Sindirim
Ağız Mide İnce
kanali
bağırsak
Buna göre; bu X maddesi ile ilgili,
I. Sindirim kanalının grafikte belirtilen kısımlarında
kimyasal sindirimi gerçekleşmemiştir.
II. Polimer yapılı olduğu için sindirim kanalında emilimi
olmamıştır.
III. Kalın bağırsakta bulunan bakteriler tarafından kim-
yasal sindirimi gerçekleştirilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız 111 C) I ve II
C
D) II ve
E), Il ve III
A) Yalny
Kimya
Lewis Formülleri
34. Bir insanın beslenme yoluyla vücuduna aldığı polimer X besin maddesinin sindirim kanali boyunca değişim mik- tan aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. X miktari Sindirim Ağız Mide İnce kanali bağırsak Buna göre; bu X maddesi ile ilgili, I. Sindirim kanalının grafikte belirtilen kısımlarında kimyasal sindirimi gerçekleşmemiştir. II. Polimer yapılı olduğu için sindirim kanalında emilimi olmamıştır. III. Kalın bağırsakta bulunan bakteriler tarafından kim- yasal sindirimi gerçekleştirilebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız 111 C) I ve II C D) II ve E), Il ve III A) Yalny
B
B
PAPAYT.4/Fen Bilimleri Testi
25.
.
Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon
gorilmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba-
gimlilik yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek
sikiyatrik hastalıklara çok sik sebep olması nedeniy
le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır.
Iç ve
aşağı
CH
CH
HC
CH,
HC
CH
CH,
CH
CH
NH
nk-
Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam-
fetamin molekülünün yapısındaki spể hibritleşme-
si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap-
miş C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
sp?
sp
pl
a-
6
4
3
B)
5
5
3
C)
4
6
3
D
5
5
6
4
x
CAP
26
Kimya
Lewis Formülleri
B B PAPAYT.4/Fen Bilimleri Testi 25. . Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon gorilmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- gimlilik yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek sikiyatrik hastalıklara çok sik sebep olması nedeniy le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır. Iç ve aşağı CH CH HC CH, HC CH CH, CH CH NH nk- Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam- fetamin molekülünün yapısındaki spể hibritleşme- si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap- miş C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? sp? sp pl a- 6 4 3 B) 5 5 3 C) 4 6 3 D 5 5 6 4 x CAP 26
I. CH4
26.
II. NH3
III. HO
Yukarıda verilen moleküller için aşağıdaki niceliklerden
gisi ortaktır? (H, 6C, N, 80)
A) VSEPR formülleri
B) Merkez atomların hibritleşme türleri
C) Molekül geometrileri
D) Bağ açıları
E) Polar kovalent bağ sayıları
Kimya
Lewis Formülleri
I. CH4 26. II. NH3 III. HO Yukarıda verilen moleküller için aşağıdaki niceliklerden gisi ortaktır? (H, 6C, N, 80) A) VSEPR formülleri B) Merkez atomların hibritleşme türleri C) Molekül geometrileri D) Bağ açıları E) Polar kovalent bağ sayıları
7-C2H4 molekülü için aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır (1H, 6C)
a) Bağ açısı 120° dir.
b) 48 ve 21 bağı içerir.
c) Sivi halde molekülleri arasında Van der
Waals çekim kuvvetleri etkindir.
d) Kaynama noktası suyunkinden düşüktür.
e) Catomları spP hibritleşmesi yapmıştır.
2
Kimya
Lewis Formülleri
7-C2H4 molekülü için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır (1H, 6C) a) Bağ açısı 120° dir. b) 48 ve 21 bağı içerir. c) Sivi halde molekülleri arasında Van der Waals çekim kuvvetleri etkindir. d) Kaynama noktası suyunkinden düşüktür. e) Catomları spP hibritleşmesi yapmıştır. 2
Soru No: 10
Aşağıdaki molekül formülü ve Lewis yapısı
eşleştirmelerinden hangisi yanlistir?
GH, 80, 17C1)
OSTM
Molekül formülü
Lewis yapısı
A)
B)
H₂
HCI
02
H:H
H:01:
0:0
H:0H
01:01
D)
H₂O
Ch
E)
Cevap Anahtarı C
Kimya
Lewis Formülleri
Soru No: 10 Aşağıdaki molekül formülü ve Lewis yapısı eşleştirmelerinden hangisi yanlistir? GH, 80, 17C1) OSTM Molekül formülü Lewis yapısı A) B) H₂ HCI 02 H:H H:01: 0:0 H:0H 01:01 D) H₂O Ch E) Cevap Anahtarı C
5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis
yapısı yanlış gösterilmiştir?
(Li, „N, 20, ,F, 1, Na, 12Mg, 13A1, 17CI, 2.Ca)
Bileşik
Lewis Yapisi
A) Caci,
Ca2+ 21:01:
B) ALLOS
2A18+ 31 :0:12
C) NaN
3Na+ [.N.13-
D) LIF
Lit[:
FT
E) Mga
Mg2+ [:0:12-
Kimya
Lewis Formülleri
5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? (Li, „N, 20, ,F, 1, Na, 12Mg, 13A1, 17CI, 2.Ca) Bileşik Lewis Yapisi A) Caci, Ca2+ 21:01: B) ALLOS 2A18+ 31 :0:12 C) NaN 3Na+ [.N.13- D) LIF Lit[: FT E) Mga Mg2+ [:0:12-
B) B atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
WSEPR gösterimi AX3E'dir.
D) Apolar bir moleküldür.
E) Bağ açıları 1200'dir.
Orbital Yayınlan
bildu
HH
:ö=C=õ:
Molekülü ile ilgili,
..
1. Molekül geometrisi doğrusaldır.
II. Karbon elementi sp hibritleşmesi yapmıştır.
III. O-C-O bağ açısı 180°'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
C) I ve il
E) I, II ve III
EV
Volley
olge ichomon
lom
Sub
Arhital Yayınları
B) Yalnız II
D) I ve III
C
Kimya
Lewis Formülleri
B) B atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır. WSEPR gösterimi AX3E'dir. D) Apolar bir moleküldür. E) Bağ açıları 1200'dir. Orbital Yayınlan bildu HH :ö=C=õ: Molekülü ile ilgili, .. 1. Molekül geometrisi doğrusaldır. II. Karbon elementi sp hibritleşmesi yapmıştır. III. O-C-O bağ açısı 180°'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız C) I ve il E) I, II ve III EV Volley olge ichomon lom Sub Arhital Yayınları B) Yalnız II D) I ve III C
NH3 molekülü, NH4 iyonuna dönüştüğünde aşağıda
özelliklerinden hangisi değişmez? (7H, 7N)
A) Bağ açısı
B) Merkez atomun hibritleşme türü
C) Moleküldeki sigma bağ sayısı
D) VSEPR gösterimi
E) Ortaklanmamış elektron çifti sayısı
Kimya
Lewis Formülleri
NH3 molekülü, NH4 iyonuna dönüştüğünde aşağıda özelliklerinden hangisi değişmez? (7H, 7N) A) Bağ açısı B) Merkez atomun hibritleşme türü C) Moleküldeki sigma bağ sayısı D) VSEPR gösterimi E) Ortaklanmamış elektron çifti sayısı
VAF/ TYT
9.
10.
Elektronegatiflikleri farkı çok fazla olan metal ve ame-
tal atomları arasında iyonik bağ oluşur. Na ve Ci atom-
ları arasında oluşan NaCl bileşiğinin görseli aşağıda
verilmiştir.
Na
Na
e
CH
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
G Na, 17CI)
A) Na atomu elektron verdiğinden yarıçaprazalmıştır.
CI atomunun kimyasal özelliği değişmiştir.
C) NaCl bileşiği sivi hâlde elektrik akımını iletir.
D) Lewis elektron yapısı Na+ [:c1:1 şeklindedir.
E) NaCl katısı kristal yapılı bir moleküldür.
a
UN
Kimya
Lewis Formülleri
VAF/ TYT 9. 10. Elektronegatiflikleri farkı çok fazla olan metal ve ame- tal atomları arasında iyonik bağ oluşur. Na ve Ci atom- ları arasında oluşan NaCl bileşiğinin görseli aşağıda verilmiştir. Na Na e CH Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? G Na, 17CI) A) Na atomu elektron verdiğinden yarıçaprazalmıştır. CI atomunun kimyasal özelliği değişmiştir. C) NaCl bileşiği sivi hâlde elektrik akımını iletir. D) Lewis elektron yapısı Na+ [:c1:1 şeklindedir. E) NaCl katısı kristal yapılı bir moleküldür. a UN
Amonyak (NH3) bileşiği ile ilgili aşağıdaki açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır? (H. „N)
A) Molekülü kutuplu (polar) yapıdadır.
B) Molekülündeki N atomu oktet H atomları dublet kural-
na uyar.
C) Molekül içi bağlarının tamami polar kovalenttir.
D) Molekülünde bağ yapan elektron sayısı 3 tür.
E) Molekülündeki ortaklanmış elektron çifti sayısı ortak-
lanmamış elektron çifti sayısından fazladır.
NCILIK AS
www fenbilimleri com
UMLARIN İŞİDİR
ERİ YAYINLARI
Kimya
Lewis Formülleri
Amonyak (NH3) bileşiği ile ilgili aşağıdaki açıklamalar- dan hangisi yanlıştır? (H. „N) A) Molekülü kutuplu (polar) yapıdadır. B) Molekülündeki N atomu oktet H atomları dublet kural- na uyar. C) Molekül içi bağlarının tamami polar kovalenttir. D) Molekülünde bağ yapan elektron sayısı 3 tür. E) Molekülündeki ortaklanmış elektron çifti sayısı ortak- lanmamış elektron çifti sayısından fazladır. NCILIK AS www fenbilimleri com UMLARIN İŞİDİR ERİ YAYINLARI
)
H -C-N
C
-
last
7. HCN molekülü ile ilgili;
2
4 çift ortaklanmış elektron bulunur.
2 tane bağ yapımına katılmayan elektron bulunur.
2 tane sigma 2 tane pi bağı bulunur.
verilenlerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlen-
mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
GH, 6C, 7N)
A) D
B)
C) DY E)
Y
D
Y
Y
Y
D
Kimya
Lewis Formülleri
) H -C-N C - last 7. HCN molekülü ile ilgili; 2 4 çift ortaklanmış elektron bulunur. 2 tane bağ yapımına katılmayan elektron bulunur. 2 tane sigma 2 tane pi bağı bulunur. verilenlerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlen- mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? GH, 6C, 7N) A) D B) C) DY E) Y D Y Y Y D