Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

9.
-ž: :Y: :2
.
ze
XI
LI
Elektron nokta formülleri verilen baş grup element-
lerinden X, Y ve Z için,
1. HER X2 molekülünde üç çift elektron ortaklaşa kul-
lanılbaştır
.
W. Her Y2 molekülünde bağ yapımına katılmayan iki
çift elektron vardır.
III 2, molekülleri tekli kovalent bağ içerir..
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
E) Live
D) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
9. -ž: :Y: :2 . ze XI LI Elektron nokta formülleri verilen baş grup element- lerinden X, Y ve Z için, 1. HER X2 molekülünde üç çift elektron ortaklaşa kul- lanılbaştır . W. Her Y2 molekülünde bağ yapımına katılmayan iki çift elektron vardır. III 2, molekülleri tekli kovalent bağ içerir.. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III E) Live D) II ve III
10.
Lewis Simgesi
Molekül
Na
:N::N:
HO
O..
H
H
3
HCN
H:C::N:
H:0:0:1
H
4.
HO
5.
F..F
2
Yukarıda verilen moleküllerin kaç tanesinde Lewis
(elektron nokta) formülleri doğru gösterilmiştir?
6C, „N, 80, 9F, 7H)
A) 1 B) 2. C) 3 D) 4 E) 5
Kimya
Lewis Formülleri
10. Lewis Simgesi Molekül Na :N::N: HO O.. H H 3 HCN H:C::N: H:0:0:1 H 4. HO 5. F..F 2 Yukarıda verilen moleküllerin kaç tanesinde Lewis (elektron nokta) formülleri doğru gösterilmiştir? 6C, „N, 80, 9F, 7H) A) 1 B) 2. C) 3 D) 4 E) 5
3.
HCN bileşiği ile ilgili,
1. Lewis yapısı H-.C::N: şeklindedir.
II. Yoğun fazda molekülleri arasında baskın olarak hid
rojen bağı bulunur.
III. Molekül içi bağları elektron ortaklaşması sonucu
oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur? (GH, C, N)
A) Yalnız
B) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve Ili
C) I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
3. HCN bileşiği ile ilgili, 1. Lewis yapısı H-.C::N: şeklindedir. II. Yoğun fazda molekülleri arasında baskın olarak hid rojen bağı bulunur. III. Molekül içi bağları elektron ortaklaşması sonucu oluşmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? (GH, C, N) A) Yalnız B) I ve II D) Il ve III E) I, II ve Ili C) I ve III
sme ve Molekül Geometrisi - III
9.
H:C:
1.
en orbl-
ştur?
e II
Şekilde HCI molekülünün Lewis yapısı gösterilmiştir.
HCI molekülü ile ilgili;
1. Moleküldeki kovalent bağ s-p orbital örtüşmesiya
oluşmuştur.
II. CI atomu hibritleşmiştir.
III. Polar yapılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, 17CI)
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
sme ve Molekül Geometrisi - III 9. H:C: 1. en orbl- ştur? e II Şekilde HCI molekülünün Lewis yapısı gösterilmiştir. HCI molekülü ile ilgili; 1. Moleküldeki kovalent bağ s-p orbital örtüşmesiya oluşmuştur. II. CI atomu hibritleşmiştir. III. Polar yapılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (H, 17CI) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapar.
Merkez atomun oktet boşluğu vardır.
Elektron doğrultu sayısı 3 tür.
Yukarıda özellikleri verilen bileşik aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir? (H, Be, 5B, C, N, 30)
A) BH, B) CO, C) NHA D) BeH, E) HCN
Kimya
Lewis Formülleri
Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapar. Merkez atomun oktet boşluğu vardır. Elektron doğrultu sayısı 3 tür. Yukarıda özellikleri verilen bileşik aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? (H, Be, 5B, C, N, 30) A) BH, B) CO, C) NHA D) BeH, E) HCN
21. Aşağıda oda koşullarında tek değerlikli A ve B madde-
leri ile hazırlanmış çözeltilerin derişimleri ve pH değer-
leri verilmiştir.
0,1 M
A
0,01 M
B
pH = 1
pH = 10
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A kuwetli asit çözeltisidir.
B) B'nin suda iyonlaşma yüzdesi %100'den düşüktür.
C) Eşit hacim ve derişimde A ve B çözeltileri karıştırı-
lirsa pH = 7 olur.
D) 0,1 M A çözeltisinin 100 mL'si ile 0,01 M ve 1000 mL
B çözeltisi tam nötrleşir.
E) A çözeltisine saf su eklendiğinde iyonlaşma yüz-
desi değişmezken B çözeltisine saf su eklenirse
iyonlaşma yüzdesi artar.
19.
Potar
ener
178
41
33
Kimya
Lewis Formülleri
21. Aşağıda oda koşullarında tek değerlikli A ve B madde- leri ile hazırlanmış çözeltilerin derişimleri ve pH değer- leri verilmiştir. 0,1 M A 0,01 M B pH = 1 pH = 10 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A kuwetli asit çözeltisidir. B) B'nin suda iyonlaşma yüzdesi %100'den düşüktür. C) Eşit hacim ve derişimde A ve B çözeltileri karıştırı- lirsa pH = 7 olur. D) 0,1 M A çözeltisinin 100 mL'si ile 0,01 M ve 1000 mL B çözeltisi tam nötrleşir. E) A çözeltisine saf su eklendiğinde iyonlaşma yüz- desi değişmezken B çözeltisine saf su eklenirse iyonlaşma yüzdesi artar. 19. Potar ener 178 41 33
6.
+36-1)
XY2 bileşiğindeki atomların değerlik elektron sayı-
ları toplamı 24'tür.
Y elementi halojen olduğuna göre;
X
W
Dah Bileşiğin Lewis yapısı;
Hem molekül içi bağlar hem de molekül polardır.
X atomu 3A grubundadır.
YF
21
şeklindedir.
.Y
Y
73
yargılarından hangileri doğrudur?
24
As 1,1
A) I, II ve III
B) I ve II
B) I
CI
I ve III
pír
Yalnız!
E) Yalnız II
Kimya
Lewis Formülleri
6. +36-1) XY2 bileşiğindeki atomların değerlik elektron sayı- ları toplamı 24'tür. Y elementi halojen olduğuna göre; X W Dah Bileşiğin Lewis yapısı; Hem molekül içi bağlar hem de molekül polardır. X atomu 3A grubundadır. YF 21 şeklindedir. .Y Y 73 yargılarından hangileri doğrudur? 24 As 1,1 A) I, II ve III B) I ve II B) I CI I ve III pír Yalnız! E) Yalnız II
atomunda bir çift ortaklanmanız
elektron bulunur.
- Bağ yapımına katılmayan toplam 10 çift elektron var-
dır.
al
- Bileşik 4 atomludur.
Buna göre Metin bu
bileşik formülü için
aşağıdakilerden hangisi söylerse dogru olur?
(B: 5, N: 7 P: 15 S: 16 F:9 H: 1 C: 17)
P-cl
A) NH
B) PCT
C) PH,
D) SHA
E) BF
7. Lewis yapisi
3
H:0:
H:C: C:O:H
H
şeklinde olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
12.
A) Bileşik polardır.
B) Bağ yapıma on çift elektron katılmıştır.X
C) Dört çift ortaklanmamış elektron bulunur. .
D) Bileşikte iki çift ortaklanmamış elektron bulunur.
E) Bileşiğin açık formülü CH3 - C - OH dir.
-
CEVAPLAR
1.B
2.D
3.E
4.C
5.E
6.
28
Kimya
Lewis Formülleri
atomunda bir çift ortaklanmanız elektron bulunur. - Bağ yapımına katılmayan toplam 10 çift elektron var- dır. al - Bileşik 4 atomludur. Buna göre Metin bu bileşik formülü için aşağıdakilerden hangisi söylerse dogru olur? (B: 5, N: 7 P: 15 S: 16 F:9 H: 1 C: 17) P-cl A) NH B) PCT C) PH, D) SHA E) BF 7. Lewis yapisi 3 H:0: H:C: C:O:H H şeklinde olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12. A) Bileşik polardır. B) Bağ yapıma on çift elektron katılmıştır.X C) Dört çift ortaklanmamış elektron bulunur. . D) Bileşikte iki çift ortaklanmamış elektron bulunur. E) Bileşiğin açık formülü CH3 - C - OH dir. - CEVAPLAR 1.B 2.D 3.E 4.C 5.E 6. 28
19. X: 18252
Y: 1s 2s 2p
Z: 18-2s22p?
Yukanda X, Y, Z element atomlarinin temel hal elektron dağıls-
mi verilmiştir.
Bu elementlerin hidrojen atomu ile yaptıkları bileşikler için
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (:1)
A) Bileşik formüller XH, YHž ve ŽHe şeklindedir:
B) ZH, ve Yüzün molekül géométrileri farklidu.
C) Bağ açılan 100"nin üzerindedir.
D) Atomlann hibritleşme torferi farklıdır.
E) Sadece Xez ce merkez atom çevresinde ortaklanmamış
değerlik elektron çifti vardir.
Kimya
Lewis Formülleri
19. X: 18252 Y: 1s 2s 2p Z: 18-2s22p? Yukanda X, Y, Z element atomlarinin temel hal elektron dağıls- mi verilmiştir. Bu elementlerin hidrojen atomu ile yaptıkları bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (:1) A) Bileşik formüller XH, YHž ve ŽHe şeklindedir: B) ZH, ve Yüzün molekül géométrileri farklidu. C) Bağ açılan 100"nin üzerindedir. D) Atomlann hibritleşme torferi farklıdır. E) Sadece Xez ce merkez atom çevresinde ortaklanmamış değerlik elektron çifti vardir.
9. 5B ve H elementlerinden oluşan molekül ile ilgili,
1. Molekülünde bağlayıcı elektron çifti 3'tür.
II. Merkez atom tüm değerlik elektronlarını kullanır.
III. Polar moleküldür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalpr1
B)
B) Yalniz II
Ctve IT
D) II ve III EH, TI ve III
PUAN
37
Kimya
Lewis Formülleri
9. 5B ve H elementlerinden oluşan molekül ile ilgili, 1. Molekülünde bağlayıcı elektron çifti 3'tür. II. Merkez atom tüm değerlik elektronlarını kullanır. III. Polar moleküldür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalpr1 B) B) Yalniz II Ctve IT D) II ve III EH, TI ve III PUAN 37
4. XY2 molekülü apolardır.
Buna göre;
1. X elementi periyodik tabloda 4A grubunda yeralır.
II. Merkez atomun hibritleşme türü sp'dir.
III. Molekülde yalnızca sigma bağları bulunur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
Kimya
Lewis Formülleri
4. XY2 molekülü apolardır. Buna göre; 1. X elementi periyodik tabloda 4A grubunda yeralır. II. Merkez atomun hibritleşme türü sp'dir. III. Molekülde yalnızca sigma bağları bulunur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
18-) Hibrit orbital oluşturan not X atomunun
enerji değişimini gösteren grafik aşağıda
verilmiştir
Enerji
ştir
1, 2b
Hibrit orbiton
1s
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
almiş A) X'in atom numarası 8'dir.
B) H2X bileşiğinde bag yapımına katılmayan
elektron çifti yoktur.
C) X atomu sphibritleşmesi yapmıştır
D) X'in 1H ile yapacağı bileşiğin molekul
geometrisi açısaldır
m. E) H2X taneciği polardir
miriş
10 Dir dari
manida
bilatlardan
Kimya
Lewis Formülleri
18-) Hibrit orbital oluşturan not X atomunun enerji değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir Enerji ştir 1, 2b Hibrit orbiton 1s Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? almiş A) X'in atom numarası 8'dir. B) H2X bileşiğinde bag yapımına katılmayan elektron çifti yoktur. C) X atomu sphibritleşmesi yapmıştır D) X'in 1H ile yapacağı bileşiğin molekul geometrisi açısaldır m. E) H2X taneciği polardir miriş 10 Dir dari manida bilatlardan
2. co, ve C, H, moleküllerinde,
1. Pi (TT) bağı sayısı
II. Sigma bağ sayısı
III. Hibritleşme türü
nicelik ve özelliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
2. co, ve C, H, moleküllerinde, 1. Pi (TT) bağı sayısı II. Sigma bağ sayısı III. Hibritleşme türü nicelik ve özelliklerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
la-
is-
1. CO,
11. HS
ul. NH3
IV. CHF
yukarıda verilen moleküllerden hangisinde bağla-
yıcı ve ortaklanmamış elektron çifti sayılan birbiri-
ne eşittir? (H, 6C, 7N, 80, F: 16S)
A) Yalnız
B) Ive 11
C) Il ve in
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
Kimya
Lewis Formülleri
la- is- 1. CO, 11. HS ul. NH3 IV. CHF yukarıda verilen moleküllerden hangisinde bağla- yıcı ve ortaklanmamış elektron çifti sayılan birbiri- ne eşittir? (H, 6C, 7N, 80, F: 16S) A) Yalnız B) Ive 11 C) Il ve in D) I, III ve IV E) II, III ve IV
IV
65
CH3
-8-
24. Geranik yağlı sivi görünümünde ve kaynama noktası
250 °C olan farmakolojik bir maddedir. Geranik itir çiçe-
ği yağının bileşenlerinden biridir.
CH3
CH3 - C = CH - CH2 - CH2 - C = CH - C-OH
şeklindedir.
Buna göre,
1. 1 molekülünde 4 tane spa hibritleşmesi yapmış kar-
bon atomu içerir.
II. IUPAC adı 3,7-dimetil-2,6-oktadienoik asit olarak
yazılabilir.
III. İki farklı fonksiyonel grup içerir.
IV. 26 tane sigma bağı içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
(B) II ve III
C) Il ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
6)
AYTULTİ20211-2
Kimya
Lewis Formülleri
IV 65 CH3 -8- 24. Geranik yağlı sivi görünümünde ve kaynama noktası 250 °C olan farmakolojik bir maddedir. Geranik itir çiçe- ği yağının bileşenlerinden biridir. CH3 CH3 - C = CH - CH2 - CH2 - C = CH - C-OH şeklindedir. Buna göre, 1. 1 molekülünde 4 tane spa hibritleşmesi yapmış kar- bon atomu içerir. II. IUPAC adı 3,7-dimetil-2,6-oktadienoik asit olarak yazılabilir. III. İki farklı fonksiyonel grup içerir. IV. 26 tane sigma bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II (B) II ve III C) Il ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 6) AYTULTİ20211-2
2.
6X ile , Y atomları arasında oluşan kararlı bileşiğin bir tane mo-
lekülünde bir tane X atomu vardır.
Buna göre, bileşik ve molekülü ile ilgili,
1. Molekülün elektron-nokta formülü;
Y
YOX: Y dir.
Y
II. Moleküldeki bağlar polar kovalent, molekül ise apolardır.
III. Yoğun fazlarda molekülleri arasında yalnız London çekim
kuvvetleri bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) Il ve ill
E) I, II ve III
66
Kimya
Lewis Formülleri
2. 6X ile , Y atomları arasında oluşan kararlı bileşiğin bir tane mo- lekülünde bir tane X atomu vardır. Buna göre, bileşik ve molekülü ile ilgili, 1. Molekülün elektron-nokta formülü; Y YOX: Y dir. Y II. Moleküldeki bağlar polar kovalent, molekül ise apolardır. III. Yoğun fazlarda molekülleri arasında yalnız London çekim kuvvetleri bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) Il ve ill E) I, II ve III 66