Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

25
23. Cs2, BH, ve CF, molekülleriyle ilgili;
1. CF. ve BH, ün VSEPR gösterimleri AX, tür.
11.cs, doğrusal, BH, üçgen piramit geometridedir.
Mil Moleküllerin üçü de apolardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H, 5B, 6C, F 165)
A) Yalnız
B) ve III
9
N ve II
D) II e III
E)
) I, H ve III
=C-s
Kimya
Lewis Formülleri
25 23. Cs2, BH, ve CF, molekülleriyle ilgili; 1. CF. ve BH, ün VSEPR gösterimleri AX, tür. 11.cs, doğrusal, BH, üçgen piramit geometridedir. Mil Moleküllerin üçü de apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? (H, 5B, 6C, F 165) A) Yalnız B) ve III 9 N ve II D) II e III E) ) I, H ve III =C-s
. . . .
. .
10. :Y:X:Y:
:Y:
Yukarıda, ayni periyotta yer alan X ve Y atomlarından
oluşan molekülün Lewis yapısı verilmiştir.
Buna göre,
1. Molekülde kısmen negatif uç X'tir.
II. Molekülde ortaklanmamış elektron (çifti sayısı
10'dur.
III. Molekülde yük yoğunluğu dengeli dağılmıştır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Ive 11
D) II ve III
E) I, II ve III
PUAN
36
Kimya
Lewis Formülleri
. . . . . . 10. :Y:X:Y: :Y: Yukarıda, ayni periyotta yer alan X ve Y atomlarından oluşan molekülün Lewis yapısı verilmiştir. Buna göre, 1. Molekülde kısmen negatif uç X'tir. II. Molekülde ortaklanmamış elektron (çifti sayısı 10'dur. III. Molekülde yük yoğunluğu dengeli dağılmıştır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Ive 11 D) II ve III E) I, II ve III PUAN 36
9.
HH
H-C-C=0:
H
Yukarıda bağlanması verilen C2H40 molekülü ile ilgili,
I. Apolar kovalent bağ sayısı 6'dır. X
II. Molekül polardır. X
III. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti 2'dir.
yargılarından hangisi doğrudur?
</
A) Yalnız
B) Yalnız III C) I ve 11
D) II ve III
EXI, I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
9. HH H-C-C=0: H Yukarıda bağlanması verilen C2H40 molekülü ile ilgili, I. Apolar kovalent bağ sayısı 6'dır. X II. Molekül polardır. X III. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti 2'dir. yargılarından hangisi doğrudur? </ A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve 11 D) II ve III EXI, I ve III
24.
Bileşik
Merkez Atomun
Hibritleşme Türü
CHA
Sp3
It
sp?
BF3
CS2
SP
JV.
CH3OH
sp2
V.
PH3
Sp3
Tablodaki bileşiklerden hangisinin karşısında yazılı
merkez atomun
hibritleşme türü yanlış verilmiştir?
(H, B, C, go, gF, 152, 165)
B) II
om
D) IV
EV
I-
si
CH
B
F
How
F F
I
Kimya
Lewis Formülleri
24. Bileşik Merkez Atomun Hibritleşme Türü CHA Sp3 It sp? BF3 CS2 SP JV. CH3OH sp2 V. PH3 Sp3 Tablodaki bileşiklerden hangisinin karşısında yazılı merkez atomun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? (H, B, C, go, gF, 152, 165) B) II om D) IV EV I- si CH B F How F F I
9.
-ž: :Y: :2
.
ze
XI
LI
Elektron nokta formülleri verilen baş grup element-
lerinden X, Y ve Z için,
1. HER X2 molekülünde üç çift elektron ortaklaşa kul-
lanılbaştır
.
W. Her Y2 molekülünde bağ yapımına katılmayan iki
çift elektron vardır.
III 2, molekülleri tekli kovalent bağ içerir..
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
E) Live
D) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
9. -ž: :Y: :2 . ze XI LI Elektron nokta formülleri verilen baş grup element- lerinden X, Y ve Z için, 1. HER X2 molekülünde üç çift elektron ortaklaşa kul- lanılbaştır . W. Her Y2 molekülünde bağ yapımına katılmayan iki çift elektron vardır. III 2, molekülleri tekli kovalent bağ içerir.. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III E) Live D) II ve III
10.
Lewis Simgesi
Molekül
Na
:N::N:
HO
O..
H
H
3
HCN
H:C::N:
H:0:0:1
H
4.
HO
5.
F..F
2
Yukarıda verilen moleküllerin kaç tanesinde Lewis
(elektron nokta) formülleri doğru gösterilmiştir?
6C, „N, 80, 9F, 7H)
A) 1 B) 2. C) 3 D) 4 E) 5
Kimya
Lewis Formülleri
10. Lewis Simgesi Molekül Na :N::N: HO O.. H H 3 HCN H:C::N: H:0:0:1 H 4. HO 5. F..F 2 Yukarıda verilen moleküllerin kaç tanesinde Lewis (elektron nokta) formülleri doğru gösterilmiştir? 6C, „N, 80, 9F, 7H) A) 1 B) 2. C) 3 D) 4 E) 5
3.
HCN bileşiği ile ilgili,
1. Lewis yapısı H-.C::N: şeklindedir.
II. Yoğun fazda molekülleri arasında baskın olarak hid
rojen bağı bulunur.
III. Molekül içi bağları elektron ortaklaşması sonucu
oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur? (GH, C, N)
A) Yalnız
B) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve Ili
C) I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
3. HCN bileşiği ile ilgili, 1. Lewis yapısı H-.C::N: şeklindedir. II. Yoğun fazda molekülleri arasında baskın olarak hid rojen bağı bulunur. III. Molekül içi bağları elektron ortaklaşması sonucu oluşmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? (GH, C, N) A) Yalnız B) I ve II D) Il ve III E) I, II ve Ili C) I ve III
sme ve Molekül Geometrisi - III
9.
H:C:
1.
en orbl-
ştur?
e II
Şekilde HCI molekülünün Lewis yapısı gösterilmiştir.
HCI molekülü ile ilgili;
1. Moleküldeki kovalent bağ s-p orbital örtüşmesiya
oluşmuştur.
II. CI atomu hibritleşmiştir.
III. Polar yapılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, 17CI)
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
sme ve Molekül Geometrisi - III 9. H:C: 1. en orbl- ştur? e II Şekilde HCI molekülünün Lewis yapısı gösterilmiştir. HCI molekülü ile ilgili; 1. Moleküldeki kovalent bağ s-p orbital örtüşmesiya oluşmuştur. II. CI atomu hibritleşmiştir. III. Polar yapılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (H, 17CI) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapar.
Merkez atomun oktet boşluğu vardır.
Elektron doğrultu sayısı 3 tür.
Yukarıda özellikleri verilen bileşik aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir? (H, Be, 5B, C, N, 30)
A) BH, B) CO, C) NHA D) BeH, E) HCN
Kimya
Lewis Formülleri
Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapar. Merkez atomun oktet boşluğu vardır. Elektron doğrultu sayısı 3 tür. Yukarıda özellikleri verilen bileşik aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? (H, Be, 5B, C, N, 30) A) BH, B) CO, C) NHA D) BeH, E) HCN
21. Aşağıda oda koşullarında tek değerlikli A ve B madde-
leri ile hazırlanmış çözeltilerin derişimleri ve pH değer-
leri verilmiştir.
0,1 M
A
0,01 M
B
pH = 1
pH = 10
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A kuwetli asit çözeltisidir.
B) B'nin suda iyonlaşma yüzdesi %100'den düşüktür.
C) Eşit hacim ve derişimde A ve B çözeltileri karıştırı-
lirsa pH = 7 olur.
D) 0,1 M A çözeltisinin 100 mL'si ile 0,01 M ve 1000 mL
B çözeltisi tam nötrleşir.
E) A çözeltisine saf su eklendiğinde iyonlaşma yüz-
desi değişmezken B çözeltisine saf su eklenirse
iyonlaşma yüzdesi artar.
19.
Potar
ener
178
41
33
Kimya
Lewis Formülleri
21. Aşağıda oda koşullarında tek değerlikli A ve B madde- leri ile hazırlanmış çözeltilerin derişimleri ve pH değer- leri verilmiştir. 0,1 M A 0,01 M B pH = 1 pH = 10 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A kuwetli asit çözeltisidir. B) B'nin suda iyonlaşma yüzdesi %100'den düşüktür. C) Eşit hacim ve derişimde A ve B çözeltileri karıştırı- lirsa pH = 7 olur. D) 0,1 M A çözeltisinin 100 mL'si ile 0,01 M ve 1000 mL B çözeltisi tam nötrleşir. E) A çözeltisine saf su eklendiğinde iyonlaşma yüz- desi değişmezken B çözeltisine saf su eklenirse iyonlaşma yüzdesi artar. 19. Potar ener 178 41 33
OCI iyonun Lewis yapısı aşağıda çizilmiştir. Her bir atomun üzerindeki formal yük kaçtır?
O
5-7
ci:
+1 ve her O atomu = -1
O a. Cl atomu
O b. Cl atomu = -1 ve her O atomu = 0
O c. Cl atomu = 0 ve her O atomu = -1
+3 ve her O atomu = -2
O d. Cl atomu
O e. Cl atomu = 0, bir O atomu = 0, bir O atomu = -1
Kimya
Lewis Formülleri
OCI iyonun Lewis yapısı aşağıda çizilmiştir. Her bir atomun üzerindeki formal yük kaçtır? O 5-7 ci: +1 ve her O atomu = -1 O a. Cl atomu O b. Cl atomu = -1 ve her O atomu = 0 O c. Cl atomu = 0 ve her O atomu = -1 +3 ve her O atomu = -2 O d. Cl atomu O e. Cl atomu = 0, bir O atomu = 0, bir O atomu = -1
6.
+36-1)
XY2 bileşiğindeki atomların değerlik elektron sayı-
ları toplamı 24'tür.
Y elementi halojen olduğuna göre;
X
W
Dah Bileşiğin Lewis yapısı;
Hem molekül içi bağlar hem de molekül polardır.
X atomu 3A grubundadır.
YF
21
şeklindedir.
.Y
Y
73
yargılarından hangileri doğrudur?
24
As 1,1
A) I, II ve III
B) I ve II
B) I
CI
I ve III
pír
Yalnız!
E) Yalnız II
Kimya
Lewis Formülleri
6. +36-1) XY2 bileşiğindeki atomların değerlik elektron sayı- ları toplamı 24'tür. Y elementi halojen olduğuna göre; X W Dah Bileşiğin Lewis yapısı; Hem molekül içi bağlar hem de molekül polardır. X atomu 3A grubundadır. YF 21 şeklindedir. .Y Y 73 yargılarından hangileri doğrudur? 24 As 1,1 A) I, II ve III B) I ve II B) I CI I ve III pír Yalnız! E) Yalnız II
atomunda bir çift ortaklanmanız
elektron bulunur.
- Bağ yapımına katılmayan toplam 10 çift elektron var-
dır.
al
- Bileşik 4 atomludur.
Buna göre Metin bu
bileşik formülü için
aşağıdakilerden hangisi söylerse dogru olur?
(B: 5, N: 7 P: 15 S: 16 F:9 H: 1 C: 17)
P-cl
A) NH
B) PCT
C) PH,
D) SHA
E) BF
7. Lewis yapisi
3
H:0:
H:C: C:O:H
H
şeklinde olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
12.
A) Bileşik polardır.
B) Bağ yapıma on çift elektron katılmıştır.X
C) Dört çift ortaklanmamış elektron bulunur. .
D) Bileşikte iki çift ortaklanmamış elektron bulunur.
E) Bileşiğin açık formülü CH3 - C - OH dir.
-
CEVAPLAR
1.B
2.D
3.E
4.C
5.E
6.
28
Kimya
Lewis Formülleri
atomunda bir çift ortaklanmanız elektron bulunur. - Bağ yapımına katılmayan toplam 10 çift elektron var- dır. al - Bileşik 4 atomludur. Buna göre Metin bu bileşik formülü için aşağıdakilerden hangisi söylerse dogru olur? (B: 5, N: 7 P: 15 S: 16 F:9 H: 1 C: 17) P-cl A) NH B) PCT C) PH, D) SHA E) BF 7. Lewis yapisi 3 H:0: H:C: C:O:H H şeklinde olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12. A) Bileşik polardır. B) Bağ yapıma on çift elektron katılmıştır.X C) Dört çift ortaklanmamış elektron bulunur. . D) Bileşikte iki çift ortaklanmamış elektron bulunur. E) Bileşiğin açık formülü CH3 - C - OH dir. - CEVAPLAR 1.B 2.D 3.E 4.C 5.E 6. 28
19. X: 18252
Y: 1s 2s 2p
Z: 18-2s22p?
Yukanda X, Y, Z element atomlarinin temel hal elektron dağıls-
mi verilmiştir.
Bu elementlerin hidrojen atomu ile yaptıkları bileşikler için
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (:1)
A) Bileşik formüller XH, YHž ve ŽHe şeklindedir:
B) ZH, ve Yüzün molekül géométrileri farklidu.
C) Bağ açılan 100"nin üzerindedir.
D) Atomlann hibritleşme torferi farklıdır.
E) Sadece Xez ce merkez atom çevresinde ortaklanmamış
değerlik elektron çifti vardir.
Kimya
Lewis Formülleri
19. X: 18252 Y: 1s 2s 2p Z: 18-2s22p? Yukanda X, Y, Z element atomlarinin temel hal elektron dağıls- mi verilmiştir. Bu elementlerin hidrojen atomu ile yaptıkları bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (:1) A) Bileşik formüller XH, YHž ve ŽHe şeklindedir: B) ZH, ve Yüzün molekül géométrileri farklidu. C) Bağ açılan 100"nin üzerindedir. D) Atomlann hibritleşme torferi farklıdır. E) Sadece Xez ce merkez atom çevresinde ortaklanmamış değerlik elektron çifti vardir.
Kovalent bağlı bileşiklerde en fazla bağ yapan (bağ ka-
pasitesi en fazla olan) atom genellikle merkez atomudur.
N
HHH
Buna göre, yukarıda Lewis yapısı verilen NH, bile-
şiği lle ilgili,
I. Merkez atomu azot (N) tur.
II. Merkez atomunda bağ yapımına katılmayan elektron
çifti bulunur.
III. Molekül polardır.
IV. Bir molekülünde 3 tane elektron ortaklaşa kullanıl-
mıştır.
V. Bir molekülünde 3 tane bağlayıcı elektron çifti bu-
lunur.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A)
B) II
C) II.
D) IV
E) V
Kimya
Lewis Formülleri
Kovalent bağlı bileşiklerde en fazla bağ yapan (bağ ka- pasitesi en fazla olan) atom genellikle merkez atomudur. N HHH Buna göre, yukarıda Lewis yapısı verilen NH, bile- şiği lle ilgili, I. Merkez atomu azot (N) tur. II. Merkez atomunda bağ yapımına katılmayan elektron çifti bulunur. III. Molekül polardır. IV. Bir molekülünde 3 tane elektron ortaklaşa kullanıl- mıştır. V. Bir molekülünde 3 tane bağlayıcı elektron çifti bu- lunur. yargılarından hangisi yanlıştır? A) B) II C) II. D) IV E) V
9. 5B ve H elementlerinden oluşan molekül ile ilgili,
1. Molekülünde bağlayıcı elektron çifti 3'tür.
II. Merkez atom tüm değerlik elektronlarını kullanır.
III. Polar moleküldür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalpr1
B)
B) Yalniz II
Ctve IT
D) II ve III EH, TI ve III
PUAN
37
Kimya
Lewis Formülleri
9. 5B ve H elementlerinden oluşan molekül ile ilgili, 1. Molekülünde bağlayıcı elektron çifti 3'tür. II. Merkez atom tüm değerlik elektronlarını kullanır. III. Polar moleküldür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalpr1 B) B) Yalniz II Ctve IT D) II ve III EH, TI ve III PUAN 37