Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

un çekilir.
s yaklaştırıldığında mıknatıs
us ile ayrıştırılabilir.
amaz.
cekilen metallerin oluştur-
S
Karışım
Yayınları
Örnek: (4)
Aşağıda verilen karışım - ayırma yöntemi eşleştirmelerinden han-
gisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Çamurlu su
B) Metabolizma atıklı kan
eis C) NaCl tuzu - KNO3 tuzu
yınlanı
*****
D) Demir - bakır alaşımı
E) Kum - naftalin
Mıknatıs kullanılarak demir tozları
undan ayrılabilir.
Ayırma yöntemi
Süzme
Diyaliz
Ayrımsal kristallendirme
Mıknatıs ile ayırma
Süblimleştirme
SAN
arak karışımlar birbirinden ayrılabilir. Karışımı oluşturan bileşenler ka
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
un çekilir. s yaklaştırıldığında mıknatıs us ile ayrıştırılabilir. amaz. cekilen metallerin oluştur- S Karışım Yayınları Örnek: (4) Aşağıda verilen karışım - ayırma yöntemi eşleştirmelerinden han- gisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Çamurlu su B) Metabolizma atıklı kan eis C) NaCl tuzu - KNO3 tuzu yınlanı ***** D) Demir - bakır alaşımı E) Kum - naftalin Mıknatıs kullanılarak demir tozları undan ayrılabilir. Ayırma yöntemi Süzme Diyaliz Ayrımsal kristallendirme Mıknatıs ile ayırma Süblimleştirme SAN arak karışımlar birbirinden ayrılabilir. Karışımı oluşturan bileşenler ka
. 1. Ayrımsal damıtmada kaynama noktaları farkın-
dan yararlanılır.
KÇamaşır sodası - su karışımı süzme ile ayrılır.
III. Bitkilerden parfüm eldesi ekstraksiyon örneğidir.
V. Tuz - şeker karışımı ayrımsal kristallendirme ile
ayrılabilir.
V. Flotasyon, katı - sivi heterojen karışımlara uy-
gulanabilir.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
. 1. Ayrımsal damıtmada kaynama noktaları farkın- dan yararlanılır. KÇamaşır sodası - su karışımı süzme ile ayrılır. III. Bitkilerden parfüm eldesi ekstraksiyon örneğidir. V. Tuz - şeker karışımı ayrımsal kristallendirme ile ayrılabilir. V. Flotasyon, katı - sivi heterojen karışımlara uy- gulanabilir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
L
Ham petrolden benzin eldesi
Yukarıda verilen karışımları ayırmak için seçenek-
lerdeki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanıla-
maz?
13..
C
en
.
●
Tozlu havadan temiz hava eldesi
Tuzlu zeytinin tuzunun giderilmesi
Sülfürlü cevherlerin ayrıştırılması
ALözütleme
Ayrımsal damitma
E) Yüzdürme
B) Süzme
D) Kristallendirme
çözünürlük
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
L Ham petrolden benzin eldesi Yukarıda verilen karışımları ayırmak için seçenek- lerdeki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanıla- maz? 13.. C en . ● Tozlu havadan temiz hava eldesi Tuzlu zeytinin tuzunun giderilmesi Sülfürlü cevherlerin ayrıştırılması ALözütleme Ayrımsal damitma E) Yüzdürme B) Süzme D) Kristallendirme çözünürlük
2.
X ve Y elementlerinden meydana gelen bir madde ile ilgili,
1. Hem X hem de Y elementlerinin özelliklerini taşımaz.
II. Tek fazlı, homojen bir görünüme sahiptir. Kollard
III. Tekrar X ve Y elementlerine ayrışması için elektroliz yöntemi
kullanılmalıdır.
IV. Hâl değişimi süresince sıcaklığı sabit kalır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre bu bilgilerden hangileri bu maddenin bir karışım
olmadığını tek başına kanıtlar?
Atve t
B) III ve IV
D) I, ttt ve TV
E) II, III ve IV
C), it ve t
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. X ve Y elementlerinden meydana gelen bir madde ile ilgili, 1. Hem X hem de Y elementlerinin özelliklerini taşımaz. II. Tek fazlı, homojen bir görünüme sahiptir. Kollard III. Tekrar X ve Y elementlerine ayrışması için elektroliz yöntemi kullanılmalıdır. IV. Hâl değişimi süresince sıcaklığı sabit kalır. bilgileri veriliyor. Buna göre bu bilgilerden hangileri bu maddenin bir karışım olmadığını tek başına kanıtlar? Atve t B) III ve IV D) I, ttt ve TV E) II, III ve IV C), it ve t
8.
Metallerden oluşan;
I. Fe-Al alaşımı,
TT Ni-Co tozları,
II. Ag-Cu tozları
karışımlarından hangileri mıknatıs kullanılarak ayrış-
tırılamaz?
(---)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. Metallerden oluşan; I. Fe-Al alaşımı, TT Ni-Co tozları, II. Ag-Cu tozları karışımlarından hangileri mıknatıs kullanılarak ayrış- tırılamaz? (---) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
Soru 3
Ham petrol rafine edilerek birçok ürün elde
edilir.
Bu olayda ham petrolü oluşturan madde-
lerin hangi özelliklerinden yararlanılarak
rafine işlemi uygulanır?
A) Kaynama sıcaklığı
B) Tanecik boyutu
C) Çözünürlük
D) Özkütle
E) Renk farkı
C
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Soru 3 Ham petrol rafine edilerek birçok ürün elde edilir. Bu olayda ham petrolü oluşturan madde- lerin hangi özelliklerinden yararlanılarak rafine işlemi uygulanır? A) Kaynama sıcaklığı B) Tanecik boyutu C) Çözünürlük D) Özkütle E) Renk farkı C
ile-
ir?
z III
Soru 4
Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrışa-
bilen bir karışıma ilişkin;
I. SIVI - SIVI homojen karışımdır.
II. Karışımı oluşturan maddelerin kaynama
sıcaklıkları farkı 80 °C den azdır.
TEST 57
III. Karışımı oluşturan maddelerin özkütleleri
birbirine yakındır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ile- ir? z III Soru 4 Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrışa- bilen bir karışıma ilişkin; I. SIVI - SIVI homojen karışımdır. II. Karışımı oluşturan maddelerin kaynama sıcaklıkları farkı 80 °C den azdır. TEST 57 III. Karışımı oluşturan maddelerin özkütleleri birbirine yakındır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
14. Aşağıda verilen karışımları ayırmak için uygulanan yöntemler-
den hangisi uygun değildir?
Karışım
A) Naftalin - Su
B
Kanın temizlenmesi
Tuzlu su
D)
Alkol - Su
E) Demir - krom alaşımı
Ayırma yöntemi
Süzme
Santrifüj
Basit damitma
Ayrımsal damitma
Mıknatis
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
14. Aşağıda verilen karışımları ayırmak için uygulanan yöntemler- den hangisi uygun değildir? Karışım A) Naftalin - Su B Kanın temizlenmesi Tuzlu su D) Alkol - Su E) Demir - krom alaşımı Ayırma yöntemi Süzme Santrifüj Basit damitma Ayrımsal damitma Mıknatis
8. Organik bir çözücü olan dietil eter sulu çözeltiye ekleni-
yor ve oluşan karışım ayırma hunisine konuluyor. Karı-
şım, ayırma hunusinde çalkalanıp bir süre bekletildikten
sonra resimdeki durum gözleniyor.
X fazı
çözelti
Y fazı
Su
Sulu çözeltiden dietil eter içine madde geçişi oldu-
ğuna göre;
Homojen
1. fazı organik, Y fazı sulu fazdır.
Yapılan işlem SIVI - SIVI ÖZÜtleme işlemidir.
III/X fazı bir çözeltidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(d = 1 g/cm³, ddietil eter = 0,7 g/cm³)
AYalnız II
DY'll ve Ill
B) I ve II
C) I ve III
E, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. Organik bir çözücü olan dietil eter sulu çözeltiye ekleni- yor ve oluşan karışım ayırma hunisine konuluyor. Karı- şım, ayırma hunusinde çalkalanıp bir süre bekletildikten sonra resimdeki durum gözleniyor. X fazı çözelti Y fazı Su Sulu çözeltiden dietil eter içine madde geçişi oldu- ğuna göre; Homojen 1. fazı organik, Y fazı sulu fazdır. Yapılan işlem SIVI - SIVI ÖZÜtleme işlemidir. III/X fazı bir çözeltidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (d = 1 g/cm³, ddietil eter = 0,7 g/cm³) AYalnız II DY'll ve Ill B) I ve II C) I ve III E, II ve III
1.
• Suda çözünmeyen katı maddelerin su yüzeyine yüksel-
tilerek uzaklaştırılmasına adı verilir.
• Karışımlar Il yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılırlar.
• Kolonya, mürekkep III karışımlardır.
Köpük, jel, bulut ve sis IV karışımlardır.
●
• Ekstraksiyon, V farkından yararlanılarak yapılır.
CO
I, II, III, IV ve V şeklinde numaralandırılmış boşluklara
aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) I: Flotasyon (yüzdürme)
C) III: Homojen
B)11: Kimyasal
D) IV Heterojen
E) V Çözünürlük
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. • Suda çözünmeyen katı maddelerin su yüzeyine yüksel- tilerek uzaklaştırılmasına adı verilir. • Karışımlar Il yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılırlar. • Kolonya, mürekkep III karışımlardır. Köpük, jel, bulut ve sis IV karışımlardır. ● • Ekstraksiyon, V farkından yararlanılarak yapılır. CO I, II, III, IV ve V şeklinde numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) I: Flotasyon (yüzdürme) C) III: Homojen B)11: Kimyasal D) IV Heterojen E) V Çözünürlük
17.
Termometre
Damitma
kolonu
Su çıkışı
Etil alkol
Bek
alevi
Su girişi
Destilat
Şekildeki düzenekte balonda etil alkol-su karışımı damı-
tılmaktadır.
Buna göre,
1. Toplama kabında ilk önce buhar basıncı düşük olan
Sıvı toplanır.
D) I ve II
Toplama
kabi
II. SIVI-SIVI heterojen karışımları ayırmak için kurulmuş
bir düzenektir.
III. Ayrımsal damıtma düzeneği olduğu için destilatın saf-
lık yüzdesi fazladır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
17. Termometre Damitma kolonu Su çıkışı Etil alkol Bek alevi Su girişi Destilat Şekildeki düzenekte balonda etil alkol-su karışımı damı- tılmaktadır. Buna göre, 1. Toplama kabında ilk önce buhar basıncı düşük olan Sıvı toplanır. D) I ve II Toplama kabi II. SIVI-SIVI heterojen karışımları ayırmak için kurulmuş bir düzenektir. III. Ayrımsal damıtma düzeneği olduğu için destilatın saf- lık yüzdesi fazladır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
1.
Analitik kimyanın babası kabul edilen Cabir bin Hayyan,
vitriol (FeSO4) ile yemek tuzunu (NaCl) imbik kullanarak
damıtma yöntemiyle tuz ruhunu (HCI) elde etmiştir. Bu
yöntemle çeşitli sıvı karışımları birbirinden ayrılmıştır.
Buna göre, imbik ve damıtma yöntemi ile ilgili;
N.
Gül yapraklarından gül yağı eldesinde imbik
kullanılır.
II. Damitma yönteminde maddelerin kaynama noktası
farkından faydalanılır.
1. Imbik kullanarak gerçekleştirilen tüm işlemler fiziksel
değişime dayanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. Analitik kimyanın babası kabul edilen Cabir bin Hayyan, vitriol (FeSO4) ile yemek tuzunu (NaCl) imbik kullanarak damıtma yöntemiyle tuz ruhunu (HCI) elde etmiştir. Bu yöntemle çeşitli sıvı karışımları birbirinden ayrılmıştır. Buna göre, imbik ve damıtma yöntemi ile ilgili; N. Gül yapraklarından gül yağı eldesinde imbik kullanılır. II. Damitma yönteminde maddelerin kaynama noktası farkından faydalanılır. 1. Imbik kullanarak gerçekleştirilen tüm işlemler fiziksel değişime dayanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
Styles
X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışıma önce
mıknatıs tutulup Z maddesi ayrıştırılıyor. Kalan ka-
rışım suya atılıp süzüldüğünde süzgeç kağıdında Y
maddesi toplanırken X maddesi süzüntüye geçiyor.
Bu olayla ilgili;
1. X, Y ve Z maddeleri katı haldedir.
II. X, demir; Y, kum; Z ise tuz olabilir.
III. Olayda sırasıyla mıknatıslama, çözme ve süz-
me işlemleri uygulanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Styles X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışıma önce mıknatıs tutulup Z maddesi ayrıştırılıyor. Kalan ka- rışım suya atılıp süzüldüğünde süzgeç kağıdında Y maddesi toplanırken X maddesi süzüntüye geçiyor. Bu olayla ilgili; 1. X, Y ve Z maddeleri katı haldedir. II. X, demir; Y, kum; Z ise tuz olabilir. III. Olayda sırasıyla mıknatıslama, çözme ve süz- me işlemleri uygulanmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Aynı sıcaklıkta
200 g suya 5 g yemek tuzu
180 g suya 15 g yemek tuzu
ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış ve hazırla-
nan bu iki çözelti birbirleriyle karıştırılmıştır.
Buna göre oluşan son çözeltideki yemek
tuzunun derişimi kütlece yüzde kaçtır?
A) 3,00
B) 4,56
C) 5,00
D) 5,26
E) 8,26
R
We
(30)
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Aynı sıcaklıkta 200 g suya 5 g yemek tuzu 180 g suya 15 g yemek tuzu ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış ve hazırla- nan bu iki çözelti birbirleriyle karıştırılmıştır. Buna göre oluşan son çözeltideki yemek tuzunun derişimi kütlece yüzde kaçtır? A) 3,00 B) 4,56 C) 5,00 D) 5,26 E) 8,26 R We (30)
TT/Fen Bilimleri 02
13. Oda koşullarında içlerinde saf su bulunan üç ayrı kaba
sırasıyla arı X, Y ve Z sıvıları ilave edildiğinde şekildeki
durumlar oluşuyor.
X
Su
Y + Su
Su
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştu
A) X + su ve Z + su karışımları heterojendir.
B) Su + Z karışımı ayırma hunisiyle ayrılabilir.
C)
SIVISının molekül yapısı suyun molekül yapısına
benzer.
D) Y ve suyun kaynama noktaları birbirine çok yakınsa
ayrımsal damıtmayla tam olarak ayrıştırılamaz.
E) X + Z karışımı homojen ise ayrımsal damıtmayla ayrı-
labilir.
O
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TT/Fen Bilimleri 02 13. Oda koşullarında içlerinde saf su bulunan üç ayrı kaba sırasıyla arı X, Y ve Z sıvıları ilave edildiğinde şekildeki durumlar oluşuyor. X Su Y + Su Su Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştu A) X + su ve Z + su karışımları heterojendir. B) Su + Z karışımı ayırma hunisiyle ayrılabilir. C) SIVISının molekül yapısı suyun molekül yapısına benzer. D) Y ve suyun kaynama noktaları birbirine çok yakınsa ayrımsal damıtmayla tam olarak ayrıştırılamaz. E) X + Z karışımı homojen ise ayrımsal damıtmayla ayrı- labilir. O
ll
8.
FEN BILIMLE
Karışım Ayırma Yöntemi
Toplama kabi
X-Y
Ayırma hunisi
Y
X-Z
Basit damitma
X
Y-Z
Aktarma
Y
Yukarıda saf X, Y ve Z maddelerinin karışımlarına ait
ayırma yöntemleri ve toplama işleminde kapta ilk top-
lanan maddeler verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
VA) X-Y iki fazli heterojen karışımdır.
B) X-Z karışımını oluşturan; X maddesinin kaynama
noktası, Z maddesinin kaynama noktasından daha
küçüktür.
C) X, Y ve Z sıvı haldeki maddelerdir.
D) X-Z karışımının ayrılmasında kaynama noktası far-
kından yararlanılmıştır.
E) Z, X SIVISında çözünürken, Y SIVISında çözünmemek-
tedir.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ll 8. FEN BILIMLE Karışım Ayırma Yöntemi Toplama kabi X-Y Ayırma hunisi Y X-Z Basit damitma X Y-Z Aktarma Y Yukarıda saf X, Y ve Z maddelerinin karışımlarına ait ayırma yöntemleri ve toplama işleminde kapta ilk top- lanan maddeler verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? VA) X-Y iki fazli heterojen karışımdır. B) X-Z karışımını oluşturan; X maddesinin kaynama noktası, Z maddesinin kaynama noktasından daha küçüktür. C) X, Y ve Z sıvı haldeki maddelerdir. D) X-Z karışımının ayrılmasında kaynama noktası far- kından yararlanılmıştır. E) Z, X SIVISında çözünürken, Y SIVISında çözünmemek- tedir.