Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

10. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi
mıknatıslanma
ile ayrılabilir?
A) Demir tozu - nikel tozu
B) Kobalt tozu-nikel tozu
Nikel tozu - kalay tozu
Mıknatıs
nikel, kobalt
demi sel
D) Demir tozu - kobalt tozu
E) Kükürt tozu - bakır tozu
Mıknatıs, bakırı
a lätrin yur
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
10. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi mıknatıslanma ile ayrılabilir? A) Demir tozu - nikel tozu B) Kobalt tozu-nikel tozu Nikel tozu - kalay tozu Mıknatıs nikel, kobalt demi sel D) Demir tozu - kobalt tozu E) Kükürt tozu - bakır tozu Mıknatıs, bakırı a lätrin yur
nlugun
A) Yalnız I
B
3. 1. LPG
D) I ve III
II. Yoğurt
So III. Mazotlu su
büteni
Propon ve butoni
belirli orenlerde
karışımından eliz
edilir
E) I, II ve III
Yukarıda verilen maddelerden hangileri bir
emülsiyon örneğidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Dve III
1. E
C) I ve II
E) II ve III
2. C
3. B
4. D
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
nlugun A) Yalnız I B 3. 1. LPG D) I ve III II. Yoğurt So III. Mazotlu su büteni Propon ve butoni belirli orenlerde karışımından eliz edilir E) I, II ve III Yukarıda verilen maddelerden hangileri bir emülsiyon örneğidir? A) Yalnız I B) Yalnız III Dve III 1. E C) I ve II E) II ve III 2. C 3. B 4. D
TYT KİMYA SORU BANKA
10. Kolloidal emülsiyon ve kaba emülsiyon ile ilgili,
1. Heterojen karışımlardır.
II. İki faz net olarak çıplak gözle görülebilir.
III. Dağıtan ve dağılan faz sıvıdır
yargılarından hangileri ortaktır?
A) I, II ve III
B) II ve III
D) Yalnız I
C) I ve III
E) Yalnız III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TYT KİMYA SORU BANKA 10. Kolloidal emülsiyon ve kaba emülsiyon ile ilgili, 1. Heterojen karışımlardır. II. İki faz net olarak çıplak gözle görülebilir. III. Dağıtan ve dağılan faz sıvıdır yargılarından hangileri ortaktır? A) I, II ve III B) II ve III D) Yalnız I C) I ve III E) Yalnız III
5. X maddesi suya atıldığında Y çözeltisi ve su-
yun üstünde yüzebilen Z katısı oluşmaktadır.
Buna göre,
I. X bir karışımdır.
II. Karışıma önce süzme, sonra kristallendir-
me uygulandığında sırasıyla Y ve Z elde
edilir.
III. Z katısının yoğunluğu, suyunkinden bü-
yüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
5. X maddesi suya atıldığında Y çözeltisi ve su- yun üstünde yüzebilen Z katısı oluşmaktadır. Buna göre, I. X bir karışımdır. II. Karışıma önce süzme, sonra kristallendir- me uygulandığında sırasıyla Y ve Z elde edilir. III. Z katısının yoğunluğu, suyunkinden bü- yüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
11.
I.
II.
111.
IV.
V.
Karışım
Çelik
Türk kahvesi
Kan
Maden suyu
Talaş tozu-pul biber
Ayırma yöntemi
a. Süzme
b.
c. Flotasyon
d. Santrifüjleme
e. Eritme
D) IV-c
Elektriklenme
Yukarıdaki karışımlar, karşılarında verilen
ayırma yöntemleri ile eşleştirildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) 1-e
B) II - a
C) II-d
E) V-b
ha
C
Ş
E
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
11. I. II. 111. IV. V. Karışım Çelik Türk kahvesi Kan Maden suyu Talaş tozu-pul biber Ayırma yöntemi a. Süzme b. c. Flotasyon d. Santrifüjleme e. Eritme D) IV-c Elektriklenme Yukarıdaki karışımlar, karşılarında verilen ayırma yöntemleri ile eşleştirildiğinde aşa- ğıdakilerden hangisi yanlış olur? A) 1-e B) II - a C) II-d E) V-b ha C Ş E
2.
Mermer
tozu - su
||
Yemek
tuzu - SU
Süzgeç
kağıdı
kullanma
Naftalin-su
IV
|||
Odun
talaşı-şu
D) I, III ve IV
Öğretmeni Burhan'a şekildeki kavram harita-
sındaki kutucuklara süzgeç kağıdı kullanılarak
karışımların bileşenlerine ayrıştırılması ile ilgili
örnekler yazmasını istiyor.
Buna göre, Burhan'ın kutucuklara yazdığı
örneklerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
Palme
C) III ve IV
E) II, II ve IV
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. Mermer tozu - su || Yemek tuzu - SU Süzgeç kağıdı kullanma Naftalin-su IV ||| Odun talaşı-şu D) I, III ve IV Öğretmeni Burhan'a şekildeki kavram harita- sındaki kutucuklara süzgeç kağıdı kullanılarak karışımların bileşenlerine ayrıştırılması ile ilgili örnekler yazmasını istiyor. Buna göre, Burhan'ın kutucuklara yazdığı örneklerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III Palme C) III ve IV E) II, II ve IV
2.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen çözelti türünün kar-
şısındaki örnek yanlıştır?
Çözücü
A)
Kati
B) Gaz
The cor
C)
D)
E)
SIVI
SIVI
Gaz
Çözünen
Kati
Gaz
SIVI
Katı
SIVI
Örnek
Çelik
Hava
Etil alkol - su
Deniz suyu
Gazoz
Yayınları
1!E! T
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. Aşağıdakilerden hangisinde verilen çözelti türünün kar- şısındaki örnek yanlıştır? Çözücü A) Kati B) Gaz The cor C) D) E) SIVI SIVI Gaz Çözünen Kati Gaz SIVI Katı SIVI Örnek Çelik Hava Etil alkol - su Deniz suyu Gazoz Yayınları 1!E! T
10.
Karışım
X ve Y
Y ve Z
Ayırma yöntemi
Ayırma hunisi
Süzme
Oda koşullarında X, Y ve Z saf maddeleri ile hazır
lanan iki karışımın bileşenlerine ayrılması ile ilgili
bilgiler yukarıdaki tabloda veriliyor.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisinin
doğruluğu kesin değildir?
A) Z, en az iki cins atom içerir.
B) X ve Y karışımı emülsiyondur.
C) 25 °C'de Y SIVI hâldedir.
D) Z'nin erime noktası Y'den yüksektir.
E) Y ve Z karışımı basit damıtma yöntemiyle de
bileşenlerine ayrılabilir.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
10. Karışım X ve Y Y ve Z Ayırma yöntemi Ayırma hunisi Süzme Oda koşullarında X, Y ve Z saf maddeleri ile hazır lanan iki karışımın bileşenlerine ayrılması ile ilgili bilgiler yukarıdaki tabloda veriliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) Z, en az iki cins atom içerir. B) X ve Y karışımı emülsiyondur. C) 25 °C'de Y SIVI hâldedir. D) Z'nin erime noktası Y'den yüksektir. E) Y ve Z karışımı basit damıtma yöntemiyle de bileşenlerine ayrılabilir.
NLARI
Saf X, Y ve Z maddeleriyle ilgili bazı özellikler,
Madde
XYN
Buna göre,
Farklı cins
atom verme
✓
tabloda belirtilen özelliği gösteriyorsa "✔" işareti, göster-
miyorsa "-" işareti ile işaretlenmiştir.
Belirli hâl değişim
sıcaklığının olması
I. X maddesi NaCl olup yemek tuzu örnek verilebilir.
II. Y maddesi element olup demir metali örnek olarak
verilebilir.
A) Yalnız I
III. Z maddesi karışım olup glikoz molekülü örnek olarak
verilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
NLARI Saf X, Y ve Z maddeleriyle ilgili bazı özellikler, Madde XYN Buna göre, Farklı cins atom verme ✓ tabloda belirtilen özelliği gösteriyorsa "✔" işareti, göster- miyorsa "-" işareti ile işaretlenmiştir. Belirli hâl değişim sıcaklığının olması I. X maddesi NaCl olup yemek tuzu örnek verilebilir. II. Y maddesi element olup demir metali örnek olarak verilebilir. A) Yalnız I III. Z maddesi karışım olup glikoz molekülü örnek olarak verilebilir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
6.
•
Demir tozu - Kükürt tozu
Tuz - Şeker
Bugday - Saman
Alkol - Su
Yukarıda verilen karışımların ayrıştırılmasında aşa-
ğıdaki özelliklerin hangisi kullanılmaz?
A) Yoğunluk farkı
B) Çözünürlük farkı
Kaynama sıcaklığı farkı
DY Tanecik boyutu farkı
EManyetik özellik farkı
10 001 sablon
V<< < < (A
#D
/benimhocam
NA
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. • Demir tozu - Kükürt tozu Tuz - Şeker Bugday - Saman Alkol - Su Yukarıda verilen karışımların ayrıştırılmasında aşa- ğıdaki özelliklerin hangisi kullanılmaz? A) Yoğunluk farkı B) Çözünürlük farkı Kaynama sıcaklığı farkı DY Tanecik boyutu farkı EManyetik özellik farkı 10 001 sablon V<< < < (A #D /benimhocam NA
D) Hava
-NWZY
C) Tunç
HR
14. Kimya, maddeyi, maddenin iç yapısını, maddelerin birbirleri
ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Bu nedenle mad-
deyi incelemek için iki sınıfa ayırır; saf madde ve karışım.
Elementler bileşikler saf maddedir. Karışımlar ise homojen
ve heterojen diye ayrılabilir. Homojen karışımlara çözelti
deriz yani element bileşik olmayan tüm homojen maddeler
çözeltidir.
E) Çinke
R
Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi çözelti
değildir?
A) Tuzlu su
K
IV.
ya
A)
17.
36
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
D) Hava -NWZY C) Tunç HR 14. Kimya, maddeyi, maddenin iç yapısını, maddelerin birbirleri ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Bu nedenle mad- deyi incelemek için iki sınıfa ayırır; saf madde ve karışım. Elementler bileşikler saf maddedir. Karışımlar ise homojen ve heterojen diye ayrılabilir. Homojen karışımlara çözelti deriz yani element bileşik olmayan tüm homojen maddeler çözeltidir. E) Çinke R Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi çözelti değildir? A) Tuzlu su K IV. ya A) 17. 36
Kanşım türü
1
2 Kolloit
3 Aeresol
4 Emülsiyon
5 Çözelti
Süspansiyon
A) 1
B) 2
a
C) 3
F
Jöle
Sis
Yukanda verilen karışım türü ve örnekleri doğru eşleşti-
rildiğinde kaç numaralı karışım türü boşta kalır?
Ayran
Mazotlu su
SA
Örnek
D) 4
E) 5
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Kanşım türü 1 2 Kolloit 3 Aeresol 4 Emülsiyon 5 Çözelti Süspansiyon A) 1 B) 2 a C) 3 F Jöle Sis Yukanda verilen karışım türü ve örnekleri doğru eşleşti- rildiğinde kaç numaralı karışım türü boşta kalır? Ayran Mazotlu su SA Örnek D) 4 E) 5
eden Olmaz
SIVISında mole-
k çözünür?
C) II ve IV
IV
2001
L
Etil alkol
11. Yemek tuzu
III. Çamaşır sodası
IV. Naftalin
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin su ile oluştur-
duğu karışım homojendir?
A) Yalnız IV
B) I ve 11
D) I, II ve III
89 (0
fex abnl
C) II ve III
E) I, III ve IV
L
HD-CH₂OH HIC
HD-NaCl
D
Buna göre, bu bilgile
A) Yaz N
1-C 2-B 3-E 4-E 5-D 6-A 7-0 8-A
165
D) II ve
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
eden Olmaz SIVISında mole- k çözünür? C) II ve IV IV 2001 L Etil alkol 11. Yemek tuzu III. Çamaşır sodası IV. Naftalin Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin su ile oluştur- duğu karışım homojendir? A) Yalnız IV B) I ve 11 D) I, II ve III 89 (0 fex abnl C) II ve III E) I, III ve IV L HD-CH₂OH HIC HD-NaCl D Buna göre, bu bilgile A) Yaz N 1-C 2-B 3-E 4-E 5-D 6-A 7-0 8-A 165 D) II ve
8. 1. Sis ve bulutta dağılan faz sıvı haldedir.
II. Mayonezde dağıtıcı faz sıvı haldedir.
III. Şekerli su karışımında dağılan faz katı haldedir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
C
D) II ve III
E) I, II ve III
2
ddoginin yoğunluğu 7 ninkinin varısıdır.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. 1. Sis ve bulutta dağılan faz sıvı haldedir. II. Mayonezde dağıtıcı faz sıvı haldedir. III. Şekerli su karışımında dağılan faz katı haldedir. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III C D) II ve III E) I, II ve III 2 ddoginin yoğunluğu 7 ninkinin varısıdır.
X, Y ve Z katılarından oluşan bir karışım içinde su
bulunan bir kaba konuluyor.
1
Buna göre, bu katılar,
||
Su
W
X
Kum
Karışım süzüldüğünde X katısı,
Kalan karışıma ayrımsal
kristallendirme yöntemi uygulandığında
ve Z katılan elde ediliyor.
Gazonorisk
Mermer tozu
Şeker
D) I ve II
Yemek tuzu
Şeker
Çamaşır sodası
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Z
Mermer tozu
Yemek tuzu
Yemek tuzu
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
X, Y ve Z katılarından oluşan bir karışım içinde su bulunan bir kaba konuluyor. 1 Buna göre, bu katılar, || Su W X Kum Karışım süzüldüğünde X katısı, Kalan karışıma ayrımsal kristallendirme yöntemi uygulandığında ve Z katılan elde ediliyor. Gazonorisk Mermer tozu Şeker D) I ve II Yemek tuzu Şeker Çamaşır sodası yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Z Mermer tozu Yemek tuzu Yemek tuzu E) II ve III C) Yalnız III
ula-
10. X, Y, Z ve T maddelerinden oluşan karışımlar ve bu kan-
şımları bileşenlerine ayırmak için kullanılması gereken en
uygun yöntemler verilmiştir.
Karışım
X-Y
Y-Z
Z-T
Ayırma yöntemi
Ayrımsal damıtma
Basit damıtma
Tablodaki bilgilere göre,
1. X, Y ve T maddeleri Sıvı, Z ise katı haldedir.
II. Y - Z karışımı bileşenlerinin kaynama noktaları farkın-
dan yararlanılarak ayrıştırılmıştır.
5.
IH. Z-T karışımı heterojendir.
IV. X - Y karışımı bileşenlerinin özkütleleri farkından yarar-
lanılarak ayrıştırılır.
Süzme
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
VII, III ve IV
B) II ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
1.
2.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ula- 10. X, Y, Z ve T maddelerinden oluşan karışımlar ve bu kan- şımları bileşenlerine ayırmak için kullanılması gereken en uygun yöntemler verilmiştir. Karışım X-Y Y-Z Z-T Ayırma yöntemi Ayrımsal damıtma Basit damıtma Tablodaki bilgilere göre, 1. X, Y ve T maddeleri Sıvı, Z ise katı haldedir. II. Y - Z karışımı bileşenlerinin kaynama noktaları farkın- dan yararlanılarak ayrıştırılmıştır. 5. IH. Z-T karışımı heterojendir. IV. X - Y karışımı bileşenlerinin özkütleleri farkından yarar- lanılarak ayrıştırılır. Süzme yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve III VII, III ve IV B) II ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV 1. 2.