Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

Meri sırası ile suda
bileşenlerine ayrış-
C) I ve III
Flok
Il ve III
3
Aktarma (Tola-SU)
18. Şeker, pul biber ve demir tozundan oluşan karışımı ay-
riştırmak için;
Ebonit çubuk
Su
Miknatıs
Süzgeç kağıdı
maddelerinden hangileri kullanılmaz?
A) IL ver v
Dll ve IV
B) I've III
E) Ive IV
C) Ive Il
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Meri sırası ile suda bileşenlerine ayrış- C) I ve III Flok Il ve III 3 Aktarma (Tola-SU) 18. Şeker, pul biber ve demir tozundan oluşan karışımı ay- riştırmak için; Ebonit çubuk Su Miknatıs Süzgeç kağıdı maddelerinden hangileri kullanılmaz? A) IL ver v Dll ve IV B) I've III E) Ive IV C) Ive Il
11
10. Suda çok az çözünen iyotun suyla olan karışımından
iyodu ayırmak için çözücü olarak suyla karışmayan
ama iyodu sudan daha iyi çözen karbon tetraklorür
kullanılır. Böylece su - iyot karışımındaki iyot, karbon
tetraklorür ortamına geçer. Su ve karbon tetraklorür
birbiri içinde çözünmediği için iki fazlı bir karışım
oluşur. Bu sıvı karışımdaki su uygun bir gereçle ayrılır.
Geriye kalan karbon tetraklorür - iyot karışımı
damıtılarak birbirinden ayrılır.
Yukarıda verilen işlem sürecinde;
LAB
DENEME-1
600
E) I, II ve III
III.
D) I've III
110
gereçlerinden hangileri kullanılmış olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
#t
E) I, II ve III
Paylaşım Yayınları
C) I ve II
A)
12.
29
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
11 10. Suda çok az çözünen iyotun suyla olan karışımından iyodu ayırmak için çözücü olarak suyla karışmayan ama iyodu sudan daha iyi çözen karbon tetraklorür kullanılır. Böylece su - iyot karışımındaki iyot, karbon tetraklorür ortamına geçer. Su ve karbon tetraklorür birbiri içinde çözünmediği için iki fazlı bir karışım oluşur. Bu sıvı karışımdaki su uygun bir gereçle ayrılır. Geriye kalan karbon tetraklorür - iyot karışımı damıtılarak birbirinden ayrılır. Yukarıda verilen işlem sürecinde; LAB DENEME-1 600 E) I, II ve III III. D) I've III 110 gereçlerinden hangileri kullanılmış olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II #t E) I, II ve III Paylaşım Yayınları C) I ve II A) 12. 29
7
10.
Karışım
I. Tuzlu su
II. Tuzlu topraktan tuzun Özütleme
ayrılması
M. Şeker - su
Süzme
Yukarıdaki karışımları ayrıştırma yöntemlerin-
den hangileri yanlış verilmiştir?
A) Yalnız 1
Ayrıştırma Yöntemi
Kristallendirme
B) Yalnız III
D) II ve t
Diğer sayfaya geçiniz.
C) Ivet
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
7 10. Karışım I. Tuzlu su II. Tuzlu topraktan tuzun Özütleme ayrılması M. Şeker - su Süzme Yukarıdaki karışımları ayrıştırma yöntemlerin- den hangileri yanlış verilmiştir? A) Yalnız 1 Ayrıştırma Yöntemi Kristallendirme B) Yalnız III D) II ve t Diğer sayfaya geçiniz. C) Ivet E) I, II ve III
13. Aynı ortamdaki kaplarda bulunan suların içerisine üzer-
lerinde belirtilen miktarlardaki KCI katıları atılıp katıların
tamamen çözünmeleri sağlanarak K, L ve M çözeltileri
hazırlanıyor.
15 g KCI(K)
150 g su
K
8 g KCI(K)
100 g su
D) M > L > K
L
B) K> M > L
7 g KC1(k)
Buna göre, bu çözeltilerin kaynamaya başlama sı-
caklıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) M>K>L
50 g su
M
C) L>K> M
BIRS
EK>L>M
><>M
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
13. Aynı ortamdaki kaplarda bulunan suların içerisine üzer- lerinde belirtilen miktarlardaki KCI katıları atılıp katıların tamamen çözünmeleri sağlanarak K, L ve M çözeltileri hazırlanıyor. 15 g KCI(K) 150 g su K 8 g KCI(K) 100 g su D) M > L > K L B) K> M > L 7 g KC1(k) Buna göre, bu çözeltilerin kaynamaya başlama sı- caklıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) M>K>L 50 g su M C) L>K> M BIRS EK>L>M ><>M
. 1. Tuz - kum - su
II. Saman - buğday - su
III. Zeytinyağı - su
Yukarıdaki karışımlardan hangileri, özkütle far-
kından yararlanılarak bileşenlerine ayrılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
. 1. Tuz - kum - su II. Saman - buğday - su III. Zeytinyağı - su Yukarıdaki karışımlardan hangileri, özkütle far- kından yararlanılarak bileşenlerine ayrılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III
12. I.
Tebeşir tozu -
II. Zeytinyağı - su
III. Şeker - su
25°C deki numaralanmış bu karışımlarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- su
G
nel
A) 1. ve II. karışım heterojen yapıya sahiptir.
B) III. karışım çözeltidir.
e) 1. karışım süzme yöntemiyle bileşenlerine
ayrıştırılabilir.
III. karışımda çözünen taneciğin boyutu 10-⁹
m'den büyüktür.
kul
VE) 1. karışım süspansiyon, II. karışım emülsiyondur.
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12. I. Tebeşir tozu - II. Zeytinyağı - su III. Şeker - su 25°C deki numaralanmış bu karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? - su G nel A) 1. ve II. karışım heterojen yapıya sahiptir. B) III. karışım çözeltidir. e) 1. karışım süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılabilir. III. karışımda çözünen taneciğin boyutu 10-⁹ m'den büyüktür. kul VE) 1. karışım süspansiyon, II. karışım emülsiyondur. Diğer sayfaya geçiniz.
D
14.
Karışım
Alkol - su
Tozlu hava
Zeytinyağı
- su
Ayırmada Kul-
lanılan Özellik
Kaynama
noktası farkı
||
Yoğunluk farkı
A) Ayrımsal
damıtma
B) Buharlaştırma
C) Ayırma hunisi
Tablodaki I, II ve III numaralı yerlere yazılması gere-
ken terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
D) Buharlaştırma
E) Ayrımsal
damıtma
Yöntem
Süzme
Tanecik
boyutu
Yoğunluk
farkı
Tanecik
Boyutu
Yoğunluk
farkı
Varsa, kullanı-
lan araç-gereç
Destilasyon
düzeneği
Filtre
Yoğunluk
farkı
Ayırma
hunisi
Süzgeç
kâğıdı
Ayırma
hunisi
Ayırma
hunisi
Süzgeç
kâğıdı
Diğer sayfaya geçiniz
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
D 14. Karışım Alkol - su Tozlu hava Zeytinyağı - su Ayırmada Kul- lanılan Özellik Kaynama noktası farkı || Yoğunluk farkı A) Ayrımsal damıtma B) Buharlaştırma C) Ayırma hunisi Tablodaki I, II ve III numaralı yerlere yazılması gere- ken terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? D) Buharlaştırma E) Ayrımsal damıtma Yöntem Süzme Tanecik boyutu Yoğunluk farkı Tanecik Boyutu Yoğunluk farkı Varsa, kullanı- lan araç-gereç Destilasyon düzeneği Filtre Yoğunluk farkı Ayırma hunisi Süzgeç kâğıdı Ayırma hunisi Ayırma hunisi Süzgeç kâğıdı Diğer sayfaya geçiniz
1.
"Homojen karışımlardan ışık geçirildiğinde ışık demetl
görülmez. Heterojen karışımlarda ise ışık demeti ko-
laylıkla görülebilir."
Bu bilgilere göre,
Deniz suyu
Çamurlu su
Kolonya
Nişastalı su
Sütlü kahve
:
karışımlarından kaç tanesinden ışık geçirilirse ışık
demeti görülür?
A) 1
B) 2
C) 3 - D) 4
E) 5
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. "Homojen karışımlardan ışık geçirildiğinde ışık demetl görülmez. Heterojen karışımlarda ise ışık demeti ko- laylıkla görülebilir." Bu bilgilere göre, Deniz suyu Çamurlu su Kolonya Nişastalı su Sütlü kahve : karışımlarından kaç tanesinden ışık geçirilirse ışık demeti görülür? A) 1 B) 2 C) 3 - D) 4 E) 5
i
K
Paraf Yayınları
Fraksiyon
kolonu
aseton
alkoi, su
karışımı
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki düzenek, aseton, etil alkol ve sudan oluşan
kaynama sıcaklıkları sırasıyla 56 °C, 78 C ve 100 C
olan homojen karışımın ayrımsal damıtma ile ayrıştırıl-
masına aittir.
Buna göre, sıcaklık 79 °C de sabit tutulduğunda
damıtma kabında kalan ve toplama kabında top-
lanan sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
Damitma kabı
Su, alkol
Su
Toplama
kabi
XX
Aseton, alkol, su
Aseton, alkol
Toplama kabi
Aseton, alkol
Aseton
Alkol
Su
Su
TWO
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
i K Paraf Yayınları Fraksiyon kolonu aseton alkoi, su karışımı A) B) C) D) E) Yukarıdaki düzenek, aseton, etil alkol ve sudan oluşan kaynama sıcaklıkları sırasıyla 56 °C, 78 C ve 100 C olan homojen karışımın ayrımsal damıtma ile ayrıştırıl- masına aittir. Buna göre, sıcaklık 79 °C de sabit tutulduğunda damıtma kabında kalan ve toplama kabında top- lanan sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? Damitma kabı Su, alkol Su Toplama kabi XX Aseton, alkol, su Aseton, alkol Toplama kabi Aseton, alkol Aseton Alkol Su Su TWO
2. Bir karışıma basit damitma işlemi uygulanıyorsa;
Kaynome portasi form
Uçuculuk farkından yararlanılmıştır.
Destilat olarak uçuculuğu az olan sıvı toplanı
III Kati - sivi homojen karışımdır.
Kati
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız II
ori
tur + su
D) ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Paraf Yayınları
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. Bir karışıma basit damitma işlemi uygulanıyorsa; Kaynome portasi form Uçuculuk farkından yararlanılmıştır. Destilat olarak uçuculuğu az olan sıvı toplanı III Kati - sivi homojen karışımdır. Kati ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız II ori tur + su D) ve III E) I, II ve III C) I ve III Paraf Yayınları
X
O
Bir karışımda bulunan katı ya da sivi bir madde-
yi ilave edilen çözücü yardımıyla bir çözücüden
diğer bir çözücüye alma işlemine özütleme (eks-
traksiyon) denir.
Aşağıda verilen ayırma işlemlerinden hangisi
ekstraksiyon işlemi ile ilgili değildir?
Bitkilerden parfüm esanslarının elde edilmesi
Şeker pancarından şeker elde edilmesi
Çaydan tein elde edilmesi
DPeynirin tuzdan arındırılması için suda bekletil-
mesi
E) Portakal suyunun posasından ayrılması
"Bi
ler
zar
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
X O Bir karışımda bulunan katı ya da sivi bir madde- yi ilave edilen çözücü yardımıyla bir çözücüden diğer bir çözücüye alma işlemine özütleme (eks- traksiyon) denir. Aşağıda verilen ayırma işlemlerinden hangisi ekstraksiyon işlemi ile ilgili değildir? Bitkilerden parfüm esanslarının elde edilmesi Şeker pancarından şeker elde edilmesi Çaydan tein elde edilmesi DPeynirin tuzdan arındırılması için suda bekletil- mesi E) Portakal suyunun posasından ayrılması "Bi ler zar
3.
Isı
Kati iyot
Kati iyot
İyot katısı ısıtıldığında gaz hâle geçer ve soğuk yüzeye
çarptığında yeniden katı hâle geçer.
D) I ve III
Bu bilgiye göre,
1. İyot süblimleşebilen maddedir.
II. İyot + naftalin karışımı süblimleştirme yöntemi ile ayrıla-
bilir.
III. İyot + kum karışımı süblimleştirme yöntemi ile ayrılabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
3. Isı Kati iyot Kati iyot İyot katısı ısıtıldığında gaz hâle geçer ve soğuk yüzeye çarptığında yeniden katı hâle geçer. D) I ve III Bu bilgiye göre, 1. İyot süblimleşebilen maddedir. II. İyot + naftalin karışımı süblimleştirme yöntemi ile ayrıla- bilir. III. İyot + kum karışımı süblimleştirme yöntemi ile ayrılabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
1. Karışımları oluşturan maddeleri ayırmak için fiziksel
yöntemler kullanılır. Karışımı oluşturan maddelerin özel-
liklerine göre farklı yöntemler kullanılarak ayırma işlemi
yapılabilir.
Yeterince büyük bir cam kapta alkol, su ve şeker kullanı-
larak aşağıdaki çözelti oluşturuluyor.
Alkol + Su + Şeker
Buna göre, oluşturulan bu çözeltiyi bileşenlerine ayır-
mak için kullanılacak en uygun yöntemler aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?
A) Süzme - Yoğunluk farkı
B) Buharlaştırma - Ayrımsal damıtma
C) Buharlaştırma - Yoğunluk farkı
D) Yoğunluk farkı - Ayrımsal damıtma
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. Karışımları oluşturan maddeleri ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılır. Karışımı oluşturan maddelerin özel- liklerine göre farklı yöntemler kullanılarak ayırma işlemi yapılabilir. Yeterince büyük bir cam kapta alkol, su ve şeker kullanı- larak aşağıdaki çözelti oluşturuluyor. Alkol + Su + Şeker Buna göre, oluşturulan bu çözeltiyi bileşenlerine ayır- mak için kullanılacak en uygun yöntemler aşağıdakile- rin hangisinde verilmiştir? A) Süzme - Yoğunluk farkı B) Buharlaştırma - Ayrımsal damıtma C) Buharlaştırma - Yoğunluk farkı D) Yoğunluk farkı - Ayrımsal damıtma
1-
X katısı, Y ve Z sıvılarıyla ilgili,
X katısı Y Sıvısında çözünürken Z sıvısında çözünmemek-
tedir.
Y ve Z sıvıları birbiri içerisinde çözünmemektedir.
bilgileri veriliyor.
2
2 ss
Buna göre X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışımlar ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X-Y karışımı basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrı-
245
labilir.
B) Y-Z karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine
ayrılabilir.
15E
SE
C) X-Z karışımı heterojendir.
D) Y-Z sıvılarının kimyasal yapıları birbirine benzemez.
EX-Z karışımı tanecik boyutu farkından faydalanılarak bile-
şenlerine aynılır.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1- X katısı, Y ve Z sıvılarıyla ilgili, X katısı Y Sıvısında çözünürken Z sıvısında çözünmemek- tedir. Y ve Z sıvıları birbiri içerisinde çözünmemektedir. bilgileri veriliyor. 2 2 ss Buna göre X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X-Y karışımı basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrı- 245 labilir. B) Y-Z karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir. 15E SE C) X-Z karışımı heterojendir. D) Y-Z sıvılarının kimyasal yapıları birbirine benzemez. EX-Z karışımı tanecik boyutu farkından faydalanılarak bile- şenlerine aynılır.
ST 12
Konu Tarama
106
4. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırma
yöntemleri verilmiştir.
Hangi karışım için karşısında verilen ayırma
yöntemi uygun değildir?
Karışım
Ayırma yöntemi
A) Sülfürlü cevher
Flotasyon yu Idürme
B) Bitkilerden ilaç ve Ekstraksiyon
parfüm ham madde
X
eldesi
C) Talaş - Strafor köpük Suda yüzdürme
c
D) Demir tozu - Kükürt Miknatıslanma
tozu
E) Tuz - iyot
Çözünürlük farki
X
c
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ST 12 Konu Tarama 106 4. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırma yöntemleri verilmiştir. Hangi karışım için karşısında verilen ayırma yöntemi uygun değildir? Karışım Ayırma yöntemi A) Sülfürlü cevher Flotasyon yu Idürme B) Bitkilerden ilaç ve Ekstraksiyon parfüm ham madde X eldesi C) Talaş - Strafor köpük Suda yüzdürme c D) Demir tozu - Kükürt Miknatıslanma tozu E) Tuz - iyot Çözünürlük farki X c
Fraksiyon
kolonu
Termometre
Isıtıcı
Su çıkışı
Geri soğutucu
Su girişi
Toplama kabı
Destilat
Yukarıdaki şekilde ayrımsal damıtma düzeneği ve-
rilmiştir.
Buna göre;
I. Isıtma kabında kesinlikle sivi
bir karışım bulunur. X
II. Toplama kabında ilk olarak kaynama noktası
daha büyük olan sıvı toplanır. X
III. Geri soğutucunun sıcaklığı, ısıtma kabında isi-
tılan sıvıların kaynama noktaları arasında ol-
malıdır. X
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II B) Yalnız III
D) II ve III
- SIVI heterojen
C) I ve II
E) TH ve III
Aydın Yayınları
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Fraksiyon kolonu Termometre Isıtıcı Su çıkışı Geri soğutucu Su girişi Toplama kabı Destilat Yukarıdaki şekilde ayrımsal damıtma düzeneği ve- rilmiştir. Buna göre; I. Isıtma kabında kesinlikle sivi bir karışım bulunur. X II. Toplama kabında ilk olarak kaynama noktası daha büyük olan sıvı toplanır. X III. Geri soğutucunun sıcaklığı, ısıtma kabında isi- tılan sıvıların kaynama noktaları arasında ol- malıdır. X yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III - SIVI heterojen C) I ve II E) TH ve III Aydın Yayınları