Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonel Gruplar Soruları

bliss labios
HOOH banol non
Sabu sana
yasal olarak aşın
bir. Her ne kadar
artlanndan dolayı
kle metaller için
A Bilimleri
AYT Deneme su
27. Kauçuk,
Doğal
26. Dibenzil asetilen
• Izopentil-klorar
. 1-metoksi butan
Neabelczan
3-hidroksi-2-pentanonoblolo awonbiasa
Yukarıda adları verilen organik bileşikler asağıdaki yapı
formülleri ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?
CH
Billiplatten monop anus
os
A) CH₂ - CH2 3 onllom enst
CH,
bro
CH
od najobit 3 nehel staal nu OYS
B) CH – CH-CH, CH, C1
log
Püho ninhollsidio a Roe ketes
C) CH, CH, teh, - CH2 -0 - CHşi sem
Hubolingri nisbinigye
DO
0-0 0-0
C=C
Snie (
Isinley (A
ile il
an
E) CH-C-
-CH-CH2-CH
Love
OH
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
bliss labios HOOH banol non Sabu sana yasal olarak aşın bir. Her ne kadar artlanndan dolayı kle metaller için A Bilimleri AYT Deneme su 27. Kauçuk, Doğal 26. Dibenzil asetilen • Izopentil-klorar . 1-metoksi butan Neabelczan 3-hidroksi-2-pentanonoblolo awonbiasa Yukarıda adları verilen organik bileşikler asağıdaki yapı formülleri ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır? CH Billiplatten monop anus os A) CH₂ - CH2 3 onllom enst CH, bro CH od najobit 3 nehel staal nu OYS B) CH – CH-CH, CH, C1 log Püho ninhollsidio a Roe ketes C) CH, CH, teh, - CH2 -0 - CHşi sem Hubolingri nisbinigye DO 0-0 0-0 C=C Snie ( Isinley (A ile il an E) CH-C- -CH-CH2-CH Love OH
CH.CH
Oksasiklopentan
Oksasiklopropan
Etilen oksit
(epoksit)
Uç üyeli halkalı yapıdaki eteriere epoksitler denir.
1 H₃C
ADIM PEKİŞTİRME
1
ÖRNEK
Aşağıdaki bileşiklerin isimlerini yazınız.
a) CH, -CH-O- CH2 - CH2
etoksia en
APOTE MI
b) OH, CH-CH2-O-CH2 - CH3
CH3
Letos.c_.- ? mestil.papers
Etilinebiti
a)
CH3
b)
!
c) CH2CH2 O-C-CH
c)
CH3
d)
0-CH3
f
d)
**DE
e HyC = CH - O - CH = CH2
*****
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
CH.CH Oksasiklopentan Oksasiklopropan Etilen oksit (epoksit) Uç üyeli halkalı yapıdaki eteriere epoksitler denir. 1 H₃C ADIM PEKİŞTİRME 1 ÖRNEK Aşağıdaki bileşiklerin isimlerini yazınız. a) CH, -CH-O- CH2 - CH2 etoksia en APOTE MI b) OH, CH-CH2-O-CH2 - CH3 CH3 Letos.c_.- ? mestil.papers Etilinebiti a) CH3 b) ! c) CH2CH2 O-C-CH c) CH3 d) 0-CH3 f d) **DE e HyC = CH - O - CH = CH2 *****
26. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı
karşısında yanlış verilmiştir?
Organik bileşik
Adi
O
CH3
||
1
A) CH3-C-O-CH-CH3
Izopropil etanoat
CH3
B) C₂H5-CH-OH
Sekonder bütil alkol
CH3
C) C,Hs – CH-O-CH3
2-metoksi bütan
CI
O CH3
DC₂H5-CH-C-CH-CH₂
4-klor-2-metil-
3-pentanon
CH3
1,5-dimetil
siklopenten
O
E)
-CH3
op
0161
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
26. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? Organik bileşik Adi O CH3 || 1 A) CH3-C-O-CH-CH3 Izopropil etanoat CH3 B) C₂H5-CH-OH Sekonder bütil alkol CH3 C) C,Hs – CH-O-CH3 2-metoksi bütan CI O CH3 DC₂H5-CH-C-CH-CH₂ 4-klor-2-metil- 3-pentanon CH3 1,5-dimetil siklopenten O E) -CH3 op 0161
26. NK'da 22,4 litre hacim kaplayan propan, propen ve
propin karışımı amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile tep-
kimeye girdiğinde 29,4 gram çökelek oluşmaktadır.
Kalan karışım 1,2 gram H gazı ile tamamen doyu-
rulmaktadır.
Buna göre karışımda kaç gram propan bulunur?
(H = 1, C = 12, Ag = 108)
A) 4,4
B) 6,2
E) 8,8
C) 7,6
D) 8,2
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
26. NK'da 22,4 litre hacim kaplayan propan, propen ve propin karışımı amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile tep- kimeye girdiğinde 29,4 gram çökelek oluşmaktadır. Kalan karışım 1,2 gram H gazı ile tamamen doyu- rulmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram propan bulunur? (H = 1, C = 12, Ag = 108) A) 4,4 B) 6,2 E) 8,8 C) 7,6 D) 8,2
12. CH,CH-C=C-CH,-CH=CH,
bileşiği için,
I. allil vinil asetilen,
II.
1,6-heptadien-3-in
III. allil etinil asetilen
adlandırılmalarından hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
12. CH,CH-C=C-CH,-CH=CH, bileşiği için, I. allil vinil asetilen, II. 1,6-heptadien-3-in III. allil etinil asetilen adlandırılmalarından hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
vinil klorür
Su Kablması
» Alkenlere su katılmasıyla alkol oluyor fakat alkinlerde durum böyle olmuyor.
touto menleşme
C
CH=CH+H,O HSO4 + CH,=CH
toutomerieşme
www
HgSO4
CH,−C-H
1
OH
(kararsız)
aldo kararlı hâle geldi
(asetaldehit)
C
CHg --- C = CH+HẠO
H₂SO
CH₂CH=CH ₂
CH₂C-CH3
H-OHIOSO
1
OH
dimetil keton
* OH grubunun bağlı olduğu karbon çoklu bağ yapıyorsa buna enol denir.
* Ana iskelet aynı kalmak şartıyla küçük gruplar yer değiştirirse
&
Bir tek asetilene su katılırsa
Diğer alkinlere su katılırsa
keton oluşur,
-CH2₂)
1,1 dil
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
vinil klorür Su Kablması » Alkenlere su katılmasıyla alkol oluyor fakat alkinlerde durum böyle olmuyor. touto menleşme C CH=CH+H,O HSO4 + CH,=CH toutomerieşme www HgSO4 CH,−C-H 1 OH (kararsız) aldo kararlı hâle geldi (asetaldehit) C CHg --- C = CH+HẠO H₂SO CH₂CH=CH ₂ CH₂C-CH3 H-OHIOSO 1 OH dimetil keton * OH grubunun bağlı olduğu karbon çoklu bağ yapıyorsa buna enol denir. * Ana iskelet aynı kalmak şartıyla küçük gruplar yer değiştirirse & Bir tek asetilene su katılırsa Diğer alkinlere su katılırsa keton oluşur, -CH2₂) 1,1 dil
1. teme
V. ker
dok
lun
26.
NK'da 22,4 litre hacim kaplayan propan, propen ve
propin karışımı amonyaklı AgNO, çözeltisi ile tep-
kimeye girdiğinde 29,4 gram çökelek oluşmaktadır.
Kalan karışım 1,2 gram Hą gazı ile tamamen doyu-
rulmaktadır.
Buna göre karışımda kaç gram propan bulunur?
E) 8,8
D) 8,2
(H = 1, C = 12, Ag = 108)
A) 4,4 B) 6,2 C) 7,6
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
1. teme V. ker dok lun 26. NK'da 22,4 litre hacim kaplayan propan, propen ve propin karışımı amonyaklı AgNO, çözeltisi ile tep- kimeye girdiğinde 29,4 gram çökelek oluşmaktadır. Kalan karışım 1,2 gram Hą gazı ile tamamen doyu- rulmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram propan bulunur? E) 8,8 D) 8,2 (H = 1, C = 12, Ag = 108) A) 4,4 B) 6,2 C) 7,6
22. Çizgi bağ formülü aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin
adlandırması yanlış verilmiştir?
Bileşik
Adlandırma
A)
NAV
Etoksi propan
B)
Dipropil keton
C)
3-Hekzen
N'
O-o-CH,
D)
Benzil metil eter
-on
HB
E)
4-Pentenal
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
22. Çizgi bağ formülü aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırması yanlış verilmiştir? Bileşik Adlandırma A) NAV Etoksi propan B) Dipropil keton C) 3-Hekzen N' O-o-CH, D) Benzil metil eter -on HB E) 4-Pentenal
17. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin karşısında
verilen fonksiyonel grubun adı yanlıştır?
Organik
bileşik
Fonksiyonel
grup
Karbonil
A) Aseton
B) Propanoik asit
Karboksil
CY Dimetil eter
Alkoksi
D Toluen
Fenil
5) Metil amin
Metil
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
17. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin karşısında verilen fonksiyonel grubun adı yanlıştır? Organik bileşik Fonksiyonel grup Karbonil A) Aseton B) Propanoik asit Karboksil CY Dimetil eter Alkoksi D Toluen Fenil 5) Metil amin Metil
25. Aşağıda I, II ve III ile numaralandırılmış üç aynı organik bileşi-
ğin yan açık formül verilmiştir.
-2
Calt
1
II
CH3-CH2-OH CH2-O-CH, CH3-COOH
Bu bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
At
ve il numaralı bileşikler birbirinin yapı izomeridir.
B) I ve Ill numaralı bileşiklerin molekülleri arasında hidrojen
bağı oluşur.
Formülleri verilen üç bileşik de uygun koşullar altında ya-
nabilir.
D) IIl numaralı bileşiğin izomeri olan ester sinfi bir bileşik yok-
tur
E) I numaralı bileşik yükseltgenme, Ill numaralı bileşik indir-
genme tepkimesi verebilir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
25. Aşağıda I, II ve III ile numaralandırılmış üç aynı organik bileşi- ğin yan açık formül verilmiştir. -2 Calt 1 II CH3-CH2-OH CH2-O-CH, CH3-COOH Bu bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? At ve il numaralı bileşikler birbirinin yapı izomeridir. B) I ve Ill numaralı bileşiklerin molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. Formülleri verilen üç bileşik de uygun koşullar altında ya- nabilir. D) IIl numaralı bileşiğin izomeri olan ester sinfi bir bileşik yok- tur E) I numaralı bileşik yükseltgenme, Ill numaralı bileşik indir- genme tepkimesi verebilir. Diğer sayfaya geçiniz.
2
.
25. Bir organik bileşik için
Yakıldığında oluşan CO2 ve H2O'nun mol sayıları eşit
olmaktadır.
Heteroatom bir bileşiktir.
Polifonksiyonel bileşiktir.
Buna göre, bu bileşik aşağıdaki bileşik sınıflarından
hangisinde yer alabilir?
.
A) Alken
B) Sikloalkan
C) Aldehit
D)
Enol
Efirdroksi asit
2
o
of inco, entro
CH
2n CH
G Huo
HC-H
-
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
2 . 25. Bir organik bileşik için Yakıldığında oluşan CO2 ve H2O'nun mol sayıları eşit olmaktadır. Heteroatom bir bileşiktir. Polifonksiyonel bileşiktir. Buna göre, bu bileşik aşağıdaki bileşik sınıflarından hangisinde yer alabilir? . A) Alken B) Sikloalkan C) Aldehit D) Enol Efirdroksi asit 2 o of inco, entro CH 2n CH G Huo HC-H -
10. CH3 - CH - CH - COOH bileşiği için,
1 1
OH NH2
1. İki tane asimetrik karbon atomu bulundurur.
II. 3 tür fonksiyonel grup içerir.
III. Amfoter özelliğe sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) II ve III
Ah, ve III
D) +ve III
BI ve II
E) Yalnız III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
10. CH3 - CH - CH - COOH bileşiği için, 1 1 OH NH2 1. İki tane asimetrik karbon atomu bulundurur. II. 3 tür fonksiyonel grup içerir. III. Amfoter özelliğe sahiptir. yargılarından hangileri doğrudur? C) II ve III Ah, ve III D) +ve III BI ve II E) Yalnız III
Eter
Adi
1. CH3-0--CH
etil metil eter
etil siklopropil eter
II. CH-
01
CH,
III. CH5-O-CH
etil izopropil eter
"CH₂
Yukarıdaki adlandırmalardan hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Eter Adi 1. CH3-0--CH etil metil eter etil siklopropil eter II. CH- 01 CH, III. CH5-O-CH etil izopropil eter "CH₂ Yukarıdaki adlandırmalardan hangileri doğru- dur? A) Yalnız 1 B) I ve II C) I ve III D) Il ve Il E) I, II ve III
2022-AYT/Fen Bilimleri
a
23. Organik bileşiklerin özelliklerini belirleyen ve öncelikle de-
ğişime uğrayan kısmına fonksiyonel grup denir. Aşağıda
birden fazla fonksiyonel grup içeren bir bileşiğin yapı
for-
mülü verilmiştir.
CH2 - CH,+<-OH
CH; -O-CH2
lo
NH,
10
Buna göre verilen bileşikte aşağıdaki fonksiyonel
gruplardan hangisi yoktur?
Benzen
mr ve
A) Alkoksi B)
Amino
Fenil
D) Karbonil E) Karboksil
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
2022-AYT/Fen Bilimleri a 23. Organik bileşiklerin özelliklerini belirleyen ve öncelikle de- ğişime uğrayan kısmına fonksiyonel grup denir. Aşağıda birden fazla fonksiyonel grup içeren bir bileşiğin yapı for- mülü verilmiştir. CH2 - CH,+<-OH CH; -O-CH2 lo NH, 10 Buna göre verilen bileşikte aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisi yoktur? Benzen mr ve A) Alkoksi B) Amino Fenil D) Karbonil E) Karboksil
Yan açik formüla verilen bileşik ile ilgili aşağıdak
açıklamalardan hangisi dogrudur?
A) IUPAC okunuşu, 4-bromo, 2,3,4-tri metil pentandır.
B) Doymuş yapıdaki hidrokarbondur,
C) Bir molekülünde 25 tane sigma bağı bulunur.
D) Aromatik yapılı bileşiktir.
E) Oktan bileşiği ile izomerdir.
27, Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi
asit özelliği gösterir?
A) Propanol
D) Aseton
B) Fenol
C) Naftalin
E) Siklo hekzanol
tammat
36
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Yan açik formüla verilen bileşik ile ilgili aşağıdak açıklamalardan hangisi dogrudur? A) IUPAC okunuşu, 4-bromo, 2,3,4-tri metil pentandır. B) Doymuş yapıdaki hidrokarbondur, C) Bir molekülünde 25 tane sigma bağı bulunur. D) Aromatik yapılı bileşiktir. E) Oktan bileşiği ile izomerdir. 27, Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir? A) Propanol D) Aseton B) Fenol C) Naftalin E) Siklo hekzanol tammat 36
gruplardan hangisi yoktur
A) Alkoksi
B) Amino C) Fenil
D) Karbonil
E) Karboksil
-
-
-
-
X, Y ve Z bileşiklerinin yapı formülleri aşağıda verilmiştir.
X: CH3 - CH2 - CH2 – OH
Y: CH2 - CH2 -0 - CH3
2CH
z: CH2=CH, -c=c-CH
- c-
C2H5
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Z, cis-trans izomerliği gösterir.
B Zhin sistematik adı 3-etil-4-metil-3-hekzendir.
S X ve Y birbirinin fonksiyonel grup izomeridir.
DY, karışık eterler sınıfında yer alır.
Su molekülleri ile hidrojen bağı yaptığından X'in sudaki
çözünürlüğü fazladır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
gruplardan hangisi yoktur A) Alkoksi B) Amino C) Fenil D) Karbonil E) Karboksil - - - - X, Y ve Z bileşiklerinin yapı formülleri aşağıda verilmiştir. X: CH3 - CH2 - CH2 – OH Y: CH2 - CH2 -0 - CH3 2CH z: CH2=CH, -c=c-CH - c- C2H5 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Z, cis-trans izomerliği gösterir. B Zhin sistematik adı 3-etil-4-metil-3-hekzendir. S X ve Y birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. DY, karışık eterler sınıfında yer alır. Su molekülleri ile hidrojen bağı yaptığından X'in sudaki çözünürlüğü fazladır. Diğer sayfaya geçiniz.