Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonel Gruplar Soruları

Orta
Orta
OF
EŞİKLER
CH3 - CH2-O-CH-CHE
COONa
CH₃
bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştur?
Donkey
leri ile ilgili,
A) IUPAC adı 2-etoksi propan'dır.
B) Yaygın adı etil izopropil eter'dir.
n benzoattır.
ozulmayı önler
amacı ile
cap ve turşu
c Asimetrik (karışık) eterdir.
BY 2-pentanol ile fonksiyonel grup izomeridir.
E) Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı
bulunur.
imple
dışında
pamuklu
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Orta Orta OF EŞİKLER CH3 - CH2-O-CH-CHE COONa CH₃ bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştur? Donkey leri ile ilgili, A) IUPAC adı 2-etoksi propan'dır. B) Yaygın adı etil izopropil eter'dir. n benzoattır. ozulmayı önler amacı ile cap ve turşu c Asimetrik (karışık) eterdir. BY 2-pentanol ile fonksiyonel grup izomeridir. E) Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. imple dışında pamuklu
B
26. Aşağıda adlandırması verilen organik bileşiklerden
hangisinin fonksiyonlu grubu karşısında doğru veril-
miştir?
Organik bileşiğin
adlandırması
Fonksiyonlu
grubu
-
A)
Büten
-CXC
-
B)
Metiletanoat
C) Propanoikasit
- OH X
or D)
O=0
-H
-
Aseton
-C-H
E)
Metoksietan
La
R-O-R
alkolsi gribu seter
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
B 26. Aşağıda adlandırması verilen organik bileşiklerden hangisinin fonksiyonlu grubu karşısında doğru veril- miştir? Organik bileşiğin adlandırması Fonksiyonlu grubu - A) Büten -CXC - B) Metiletanoat C) Propanoikasit - OH X or D) O=0 -H - Aseton -C-H E) Metoksietan La R-O-R alkolsi gribu seter
Paylaşım Ya
24.
CH2-OH
I
CH3
CH-NH2
CH2
CH2
1
CH3
CH2
CH2
I.
CHE
CH2
I
CH3
CH2 - COOH
X
Y
Z
Yukarıda verilen bileşikler için aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Y bileşiği primer alkoldür.
DOR
B) Y ve Z birbiriyle esterleşme tepkimesi verir.
CX bileşiği amin bileşiğidir.
Üçünün de yanma ürünlerinde sadece CO2 ve H2O
bulunur.
E) Aynı ortamda kaynama noktası en yüksek olan Z
bileşiğidir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Paylaşım Ya 24. CH2-OH I CH3 CH-NH2 CH2 CH2 1 CH3 CH2 CH2 I. CHE CH2 I CH3 CH2 - COOH X Y Z Yukarıda verilen bileşikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Y bileşiği primer alkoldür. DOR B) Y ve Z birbiriyle esterleşme tepkimesi verir. CX bileşiği amin bileşiğidir. Üçünün de yanma ürünlerinde sadece CO2 ve H2O bulunur. E) Aynı ortamda kaynama noktası en yüksek olan Z bileşiğidir.
yargılarından hangileri
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
OH
CH₃-c-cool
8.
Bazı organik bileşik moleküllerinin hem polar (hidrofil)
hem de apolar (hidrofob) uçları bulunur. Hidrofil kısımlar
suda çözünürken, hidrofob kısımlar suda çözünmez.
Buna göre aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi-
nin hidrofil ucu yanlış verilmiştir?
Bileşik
Hidrofil uç
- OH
A) C2H5OH
-NH2
-
B)
- NH2
-COOH
C) CH2COOH
D) C12H25 OSOH
E) CHỊCH CHO
-SOZH
- CH2CH3
9. Aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi alifatik hidra
karbon değildir?
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
yargılarından hangileri A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III OH CH₃-c-cool 8. Bazı organik bileşik moleküllerinin hem polar (hidrofil) hem de apolar (hidrofob) uçları bulunur. Hidrofil kısımlar suda çözünürken, hidrofob kısımlar suda çözünmez. Buna göre aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi- nin hidrofil ucu yanlış verilmiştir? Bileşik Hidrofil uç - OH A) C2H5OH -NH2 - B) - NH2 -COOH C) CH2COOH D) C12H25 OSOH E) CHỊCH CHO -SOZH - CH2CH3 9. Aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi alifatik hidra karbon değildir?
26.
Karboksilik Asidin Formülü
Özel Adi
1
o
11
H-C-OH
Formik asit
O
II
Asetik asit
CH3 -C-OH
III
O=0
C - OH
Benzoik asit
TV
<
O=0
Salisilik asit
C - OH
OH
V
COOH
Dikarboksilik asit
COOH
Yukarıda molekül formülü verilen karboksilik asitler-
den hangisinin özel adı yanlış verilmiştir?
A V B) IV
C) III D) II E)
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
26. Karboksilik Asidin Formülü Özel Adi 1 o 11 H-C-OH Formik asit O II Asetik asit CH3 -C-OH III O=0 C - OH Benzoik asit TV < O=0 Salisilik asit C - OH OH V COOH Dikarboksilik asit COOH Yukarıda molekül formülü verilen karboksilik asitler- den hangisinin özel adı yanlış verilmiştir? A V B) IV C) III D) II E)
A
A
A
25. Aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisinin
adi yanlış verilmiştir? (X: 7A grubu elementidir.)
2
Fonksiyonel Grup
Adi
-
Karbonil
PR
- OH
Hidroksit
Aminor
- NO2
D)
- X
Halo
=O X
E-C-OH
Karboksil
v
UNS
26.
16 gram CH (9)
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
A A A 25. Aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisinin adi yanlış verilmiştir? (X: 7A grubu elementidir.) 2 Fonksiyonel Grup Adi - Karbonil PR - OH Hidroksit Aminor - NO2 D) - X Halo =O X E-C-OH Karboksil v UNS 26. 16 gram CH (9)
Çizgi bağ formülü aşağıda yerilen bileşiklerden hangisinin
adlandırmasıyanlış verilmiştir?
22
Bileşik
Adlandırma
o
Etoksi propan
A)
SSH
Lotthon
Dipropil keton
B)
3-Herzen
C)
Benzil metil eter
D)
0-CH
H
4-Pentenal
33
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Çizgi bağ formülü aşağıda yerilen bileşiklerden hangisinin adlandırmasıyanlış verilmiştir? 22 Bileşik Adlandırma o Etoksi propan A) SSH Lotthon Dipropil keton B) 3-Herzen C) Benzil metil eter D) 0-CH H 4-Pentenal 33
19.
CH
17. Paraben, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu bir kimyasal maddedir. Bu bileşikler ve tuzlar özel
ve fungusit özellikleri nedeniyle kullanılır. Şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfum
bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macununda bulunur.
Paraben molekülü;
O-R
2010-12
8
C
20
OH
c
şeklindedir
.
1
Buna göre,
1.ester,
bH
II. karbonil,
III. alkol /
fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün yapısında bulunur?
A) Yalnız!
BT ve 11
C) Le TI
oll ve III
E), e III
nolarunlarla ilgili bilgiler verilmiştir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
19. CH 17. Paraben, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu bir kimyasal maddedir. Bu bileşikler ve tuzlar özel ve fungusit özellikleri nedeniyle kullanılır. Şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfum bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macununda bulunur. Paraben molekülü; O-R 2010-12 8 C 20 OH c şeklindedir . 1 Buna göre, 1.ester, bH II. karbonil, III. alkol / fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün yapısında bulunur? A) Yalnız! BT ve 11 C) Le TI oll ve III E), e III nolarunlarla ilgili bilgiler verilmiştir.
Fonksiyonel gruplarla ilgili;
1. Fonksiyonel gruplar alkil gruplarına bağlı olarak
bulunur
II. Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikle-
ri genellikle fonksiyonel gruplara bağlıdır
III. Aynı fonksiyonel grup içeren bileşikler benzer
kimyasal özellikler gösterirler
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Fonksiyonel gruplarla ilgili; 1. Fonksiyonel gruplar alkil gruplarına bağlı olarak bulunur II. Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikle- ri genellikle fonksiyonel gruplara bağlıdır III. Aynı fonksiyonel grup içeren bileşikler benzer kimyasal özellikler gösterirler ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
19. Çizgi bağ formülü aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin
adlandırması yanlış verilmiştir?
Bileşik
Adlandırma
A)
Etoksi propan
w
B)
Dipropil keton
C)
3-Hekzen
D)
O-CH3
Benzil metil eter
H
E)
4-Pentenal
EN BİLİMLERİ
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
19. Çizgi bağ formülü aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırması yanlış verilmiştir? Bileşik Adlandırma A) Etoksi propan w B) Dipropil keton C) 3-Hekzen D) O-CH3 Benzil metil eter H E) 4-Pentenal EN BİLİMLERİ
13.
AYT
c
.
12. Organik bir bileşik ile ilgili
C H200, genel formülüne sahiptir.
Indirgenemez.
1 molü yandığında 4 mol Co, oluşuyor.
bilgileri verilmektedir.
Buna göre, bu bileşik aşağıda verilenlerden hangisi
olabilir?
#O
cuto
A) CH – CH CH - H
Q=0
B) CH, - CH - C+ oH
T-
CH,
O
toe
O
II
-
C) H-6=CH, + CH - C-OH
O
II
D) CH-0-0CH,CH,
Dobranoc
D) CH –ơ-
-
O
II
-
E) CH, -0-o-CH=CH,
1
CH,
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
13. AYT c . 12. Organik bir bileşik ile ilgili C H200, genel formülüne sahiptir. Indirgenemez. 1 molü yandığında 4 mol Co, oluşuyor. bilgileri verilmektedir. Buna göre, bu bileşik aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? #O cuto A) CH – CH CH - H Q=0 B) CH, - CH - C+ oH T- CH, O toe O II - C) H-6=CH, + CH - C-OH O II D) CH-0-0CH,CH, Dobranoc D) CH –ơ- - O II - E) CH, -0-o-CH=CH, 1 CH,
2022-AYT/Fen Bilimleri
26
23. Organik bileşiklerin özelliklerini belirleyen ve öncelikle de
gişime uğrayan kısmına fonksiyonel grup denir. Aşağıda
birden fazla fonksiyonel grup içeren bir bileşiğin yapı for
müld verilmiştir.
8-oh
OH
CH2 - CH2
CHQ-0-CH,
NH2
Buna göre verilen bileşikte aşağıdaki fonksiyonel
gruplardan hangisi yoktur?
A) Alkoksi B) Amino
Fenil
D) Karbonil E) Karboksil
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
2022-AYT/Fen Bilimleri 26 23. Organik bileşiklerin özelliklerini belirleyen ve öncelikle de gişime uğrayan kısmına fonksiyonel grup denir. Aşağıda birden fazla fonksiyonel grup içeren bir bileşiğin yapı for müld verilmiştir. 8-oh OH CH2 - CH2 CHQ-0-CH, NH2 Buna göre verilen bileşikte aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisi yoktur? A) Alkoksi B) Amino Fenil D) Karbonil E) Karboksil
N
8
22. Çizgi bağ formülü aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin
adlandırması yanlış verilmiştir?
Bileşik
Adlandırma
A)
Etoksi propan
w
B)
Dipropil keton
3-Hekzen
C)
N
R-O-R]
D)
0-CH3
Benzil metil eter
fenil metile
H
E)
4-Pentenal
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
N 8 22. Çizgi bağ formülü aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırması yanlış verilmiştir? Bileşik Adlandırma A) Etoksi propan w B) Dipropil keton 3-Hekzen C) N R-O-R] D) 0-CH3 Benzil metil eter fenil metile H E) 4-Pentenal
6. iskelet (çizgi - bağ) formülü;
t
şeklinde olan bileşik Me ilgili;
2)
^)
1. IUPAC adı; 2, 2, 3-trimetil bütan'dır
II. n-heptan ile zincir - dallanma izomeridir
III. 1 molekülü 16 atomludur
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız in
D) I ve III
E) Il ve IN
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
6. iskelet (çizgi - bağ) formülü; t şeklinde olan bileşik Me ilgili; 2) ^) 1. IUPAC adı; 2, 2, 3-trimetil bütan'dır II. n-heptan ile zincir - dallanma izomeridir III. 1 molekülü 16 atomludur ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız in D) I ve III E) Il ve IN
Adiyadi
Since- AO!
021-2022 Egitim- sredim 12. Sinif kimya
dersi 2 sdnem , Yazili Sorularidir
S.) Asosidati cdmelerde bos burauan yerlere doğru setelgd.seredueri yazınce (25p)
denir.
Yaprsindo Sodece karbon ve hidrojen butunan bitegitsere
2- Ana zinciri 3 korbonu olan ve itinci tor bonunda
bir tane meel Srubu bulunan -
bilesisin sin adi --
3 - bencen besipinin bir hidrojen etsie hatine
denir.
Y- Altelerin
toynama noktası eterlerden -
5- Organil asleerin fonesiyonel Srubu
srubudur.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Adiyadi Since- AO! 021-2022 Egitim- sredim 12. Sinif kimya dersi 2 sdnem , Yazili Sorularidir S.) Asosidati cdmelerde bos burauan yerlere doğru setelgd.seredueri yazınce (25p) denir. Yaprsindo Sodece karbon ve hidrojen butunan bitegitsere 2- Ana zinciri 3 korbonu olan ve itinci tor bonunda bir tane meel Srubu bulunan - bilesisin sin adi -- 3 - bencen besipinin bir hidrojen etsie hatine denir. Y- Altelerin toynama noktası eterlerden - 5- Organil asleerin fonesiyonel Srubu srubudur.
17. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı
karşısında yanlış verilmiştie?
19
Organik bileşik
Adi
o
CH
A) CH3 -C-0-CH-CH3
Izopropil etanoat
CH3
B) C2H5-CH-OH
Sekonder bütil alkol
CH3
of CH
2 CH - CH Ữo – CH,
0
2-metoksi bütan
CI O CH3
III
1 )
D) C2H5-CH-C-CH-CH,
4-klor-2-metil-
3-pentanon
CH3
-CH3
E)
1,5-dimetil
siklopenten
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
17. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştie? 19 Organik bileşik Adi o CH A) CH3 -C-0-CH-CH3 Izopropil etanoat CH3 B) C2H5-CH-OH Sekonder bütil alkol CH3 of CH 2 CH - CH Ữo – CH, 0 2-metoksi bütan CI O CH3 III 1 ) D) C2H5-CH-C-CH-CH, 4-klor-2-metil- 3-pentanon CH3 -CH3 E) 1,5-dimetil siklopenten