Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

2.
Doymamış tuzlu su çözeltisi sabit basınç altında ısıtılıyor.
Isıtma süresince çözelti ile ilgili;
Sıcaklık(°C)
Buhar basıncı
13 Zaman
(1)
t₁ 1₂ 13 Zaman
lletkenlik
Zaman
değişimlerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız !
B) Yalniz ill
D) I ve Ill
E) Il ve Ill
014072
C) I ve Il
#64
NİTELİK Yayıncılık
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
2. Doymamış tuzlu su çözeltisi sabit basınç altında ısıtılıyor. Isıtma süresince çözelti ile ilgili; Sıcaklık(°C) Buhar basıncı 13 Zaman (1) t₁ 1₂ 13 Zaman lletkenlik Zaman değişimlerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız ! B) Yalniz ill D) I ve Ill E) Il ve Ill 014072 C) I ve Il #64 NİTELİK Yayıncılık
3. Oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunan X, Y ve
Z maddelerinden,
- Yoğunluğu en küçük olan Z
-X hal değişimleri sırasında daima ısı alır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre,
Lev..(C
I. Z nin sıvı olduğu sıcaklıkta X de sıvı haldedir.
II. Y nin katı halde olduğu sıcaklıkta Z sıvıdır.
III. Aynı basınçta Y nin kaynama noktası Z ninkinden
büyüktür.
yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
3. Oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunan X, Y ve Z maddelerinden, - Yoğunluğu en küçük olan Z -X hal değişimleri sırasında daima ısı alır. bilgileri veriliyor. Buna göre, Lev..(C I. Z nin sıvı olduğu sıcaklıkta X de sıvı haldedir. II. Y nin katı halde olduğu sıcaklıkta Z sıvıdır. III. Aynı basınçta Y nin kaynama noktası Z ninkinden büyüktür. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il D) II ve III E) I, II ve III
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
4. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek
olduğu bir yaz günü, Akdeniz sahilinde deniz kenarında
oynamakta olan bir çocuk, denizden bir kova su alıyor.
Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre,
deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili;
1. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun I ISISI
denizdeki suyun öz ısısına eşittir.
1. Kovadaki suyun ısı sığası denizdeki suyun ISI
sığasına eşittir.
III. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz
suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 4. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü, Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk, denizden bir kova su alıyor. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre, deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili; 1. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun I ISISI denizdeki suyun öz ısısına eşittir. 1. Kovadaki suyun ısı sığası denizdeki suyun ISI sığasına eşittir. III. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
0.
Aşırı doymuş
NaCl çözeltisi
Doymuş
NaCl çözeltisi
Doymamış
NaCl çözeltisi
300 mL
200 mL
100 mL
1
||
|||
Yukarıdaki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki
çözeltiler için,
1. Öz kütle
II. Kaynamaya başlama sıcaklıkları
III. Oda koşullarındaki buhar basınçları
PONON
niceliklerden hangileri farklıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) II ve III
C) Ive III
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
0. Aşırı doymuş NaCl çözeltisi Doymuş NaCl çözeltisi Doymamış NaCl çözeltisi 300 mL 200 mL 100 mL 1 || ||| Yukarıdaki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki çözeltiler için, 1. Öz kütle II. Kaynamaya başlama sıcaklıkları III. Oda koşullarındaki buhar basınçları PONON niceliklerden hangileri farklıdır? A) Yalnız B) Yalnız III D) II ve III C) Ive III E) I, II ve III
Sıcaklık (°C)
13.
Zaman
t₁ t₂ t3
Sabit basınç altında tuzlu su çözeltisi ısıtıldığında
yukarıdaki sıcaklık-zaman grafiği elde ediliyor.
Buna göre,
1. t, - t₂ zaman aralığında buhar basıncı artar,
t₂-t te değişmez.
II.
tteki iletkenlik t, den fazladır.
II. t ve t. teki çözelti yoğunluğu eşittir.
✓
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
I ve ll
(D) I ve III
E) I've III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Sıcaklık (°C) 13. Zaman t₁ t₂ t3 Sabit basınç altında tuzlu su çözeltisi ısıtıldığında yukarıdaki sıcaklık-zaman grafiği elde ediliyor. Buna göre, 1. t, - t₂ zaman aralığında buhar basıncı artar, t₂-t te değişmez. II. tteki iletkenlik t, den fazladır. II. t ve t. teki çözelti yoğunluğu eşittir. ✓ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III I ve ll (D) I ve III E) I've III
9.
Maddenin en düzenli hâli katı hâlidir. Katılar, kristal ve
amorf katılar olarak ikiye ayrılır. Kristal katıların tane-
cikleri belirli bir düzene göre istiflenirken, amorf katı-
lanın tanecikleri arasında belirli bir düzen yoktur.
Buna göre;
Bakır
Tuz
Cam
Elmas
Tereyağ
görsellerde verilen maddelerden kaç tanesi amorf
katıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
9. Maddenin en düzenli hâli katı hâlidir. Katılar, kristal ve amorf katılar olarak ikiye ayrılır. Kristal katıların tane- cikleri belirli bir düzene göre istiflenirken, amorf katı- lanın tanecikleri arasında belirli bir düzen yoktur. Buna göre; Bakır Tuz Cam Elmas Tereyağ görsellerde verilen maddelerden kaç tanesi amorf katıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
11. Aşağıdaki saf suyun tamamı etil alkolün bulunduğu kaba
aynı sıcaklıkta buharlaşma olmadan aktarılarak çözelti
hazırlanıyor.
100 g saf su
100 cm³
80 g etil alkol
100 cm³
Buna göre oluşan çözelti ile ilgili,
1. Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir.
II. Toplam hacmi 200 cm³ olur.
III. Toplam kütlesi 180 g olur. V
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
C
E) I, II ve III
36
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
11. Aşağıdaki saf suyun tamamı etil alkolün bulunduğu kaba aynı sıcaklıkta buharlaşma olmadan aktarılarak çözelti hazırlanıyor. 100 g saf su 100 cm³ 80 g etil alkol 100 cm³ Buna göre oluşan çözelti ile ilgili, 1. Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir. II. Toplam hacmi 200 cm³ olur. III. Toplam kütlesi 180 g olur. V ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III C E) I, II ve III 36
11.
3+4=
3
760
Buhar basıncı (mmHg)
A
g
is
CO
Sıcaklık (C)
ta tsu tв
Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır? (tx, tsu, ty Sivi Sıcaklıklarıdır.)
A) Aynı koşullarda kaynama noktası en düşük olan A si-
Visidir.
B) Uçuculuğu en az olan B sıvısıdır.
C) Oda şartlarında B'nin buhar basıncı en büyüktür.
D) Sivilar kaynayıncaya kadar sıcaklık arttıkça sıvıların
buhar basıncı da artar.
E) Deniz seviyesinde A SIVISının kaynama sıcaklığı
100°C'den küçüktür.
3
13
B
SIVISI SU SIVISI
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
11. 3+4= 3 760 Buhar basıncı (mmHg) A g is CO Sıcaklık (C) ta tsu tв Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (tx, tsu, ty Sivi Sıcaklıklarıdır.) A) Aynı koşullarda kaynama noktası en düşük olan A si- Visidir. B) Uçuculuğu en az olan B sıvısıdır. C) Oda şartlarında B'nin buhar basıncı en büyüktür. D) Sivilar kaynayıncaya kadar sıcaklık arttıkça sıvıların buhar basıncı da artar. E) Deniz seviyesinde A SIVISının kaynama sıcaklığı 100°C'den küçüktür. 3 13 B SIVISI SU SIVISI
AYT Deneme Sınavı
27. Cis-2-büten
1.
VII. Trans-2-büten
III. 2-büten-1-ol
Yukarıda verilen organik bileşiklerin aynı or-
tamda kaynama noktalarının büyükten küçü-
ğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?
AVIII >> II
B) III > I
CI>II>III
A
D) II >> III
A
E) >> I
R
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
AYT Deneme Sınavı 27. Cis-2-büten 1. VII. Trans-2-büten III. 2-büten-1-ol Yukarıda verilen organik bileşiklerin aynı or- tamda kaynama noktalarının büyükten küçü- ğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? AVIII >> II B) III > I CI>II>III A D) II >> III A E) >> I R
ler-
r.
7
cılık
4. Aşağıdaki tabloda sıcaklık, bağıl nem ve hissedilen sıcaklık
değerleri verilmiştir.
Bağıl nem
% 20 % 30 % 40 % 50
% 60
41
41
45
51
59
67
40
39
43
48
55
63
39
38
41
46
51
58
38
37
40
44
50
56
37
36
38
42
46
52
36
34
36
39
43
48
Buna göre, hissedilen sıcaklık 44°C iken hava sıcaklığı
ve bağıl nem yüzdesi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Hava sıcaklığı (°C)
Bağıl nem (%)
A)
36
50
B)
37
30
NA
38
40
jud
39
40
E)
41
50
Hava sıcaklığı (°C)
abieleen
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
ler- r. 7 cılık 4. Aşağıdaki tabloda sıcaklık, bağıl nem ve hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Bağıl nem % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 41 41 45 51 59 67 40 39 43 48 55 63 39 38 41 46 51 58 38 37 40 44 50 56 37 36 38 42 46 52 36 34 36 39 43 48 Buna göre, hissedilen sıcaklık 44°C iken hava sıcaklığı ve bağıl nem yüzdesi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Hava sıcaklığı (°C) Bağıl nem (%) A) 36 50 B) 37 30 NA 38 40 jud 39 40 E) 41 50 Hava sıcaklığı (°C) abieleen
Gazların hâl değişiminden birçok alanda yararlanılır.
Buna göre,
1. Havadan azot ve oksijen gazlarının eldesi
II. İtici gazların deodorantlarda kullanımı
III. Doğal gazın tankerlerde taşınması
IV. Soğutucu akışkanların klimalarda kullanımı
hangilerinde maddelerin hâl değiştirmelerinden fay-
dalanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Gazların hâl değişiminden birçok alanda yararlanılır. Buna göre, 1. Havadan azot ve oksijen gazlarının eldesi II. İtici gazların deodorantlarda kullanımı III. Doğal gazın tankerlerde taşınması IV. Soğutucu akışkanların klimalarda kullanımı hangilerinde maddelerin hâl değiştirmelerinden fay- dalanılır? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV
Basıncı
GUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI
E
4. A SIVISının üç ayrı örneği,
I. numune 1000 m'de
II. numune 3000 m'de
III. numune 5000 m'de
verilen yüksekliklerde
kaynamaktadır.
Buna göre sıvıların bulundukları yük-
sekliklerdeki kaynama noktası buhar
basıncı grafiği aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
K.9.4.3.3
A) + Sıcaklık °C
B) Sıcaklık °C
III
11
Buhar basıncı
C) + Sıcaklık °C
D)
Buhar basıncı
E) + Sıcaklık °C
4
III
Buhar basıncı
Sıcaklık °C
Buhar basıncı (cm Hg)
Buhar basıncı
2
lu
Te
ŞI
120.
100-
80-
60-
40-
20-
0
Sc
SIC
Yü
dü
SIV
SIM
bas
Ter
dur
NO
mo
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Basıncı GUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI E 4. A SIVISının üç ayrı örneği, I. numune 1000 m'de II. numune 3000 m'de III. numune 5000 m'de verilen yüksekliklerde kaynamaktadır. Buna göre sıvıların bulundukları yük- sekliklerdeki kaynama noktası buhar basıncı grafiği aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? K.9.4.3.3 A) + Sıcaklık °C B) Sıcaklık °C III 11 Buhar basıncı C) + Sıcaklık °C D) Buhar basıncı E) + Sıcaklık °C 4 III Buhar basıncı Sıcaklık °C Buhar basıncı (cm Hg) Buhar basıncı 2 lu Te ŞI 120. 100- 80- 60- 40- 20- 0 Sc SIC Yü dü SIV SIM bas Ter dur NO mo
1. Saf X katısının ısıtılmasına ait grafik aşağıda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Zaman
(dakika)
80
5
15
Buna göre,
1. Erime olayı 15 dakika sürmüştür.
II. Madde bir kez hâl değiştirmiştir.
III. 10. dakikada madde homojen görünümdedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
1. Saf X katısının ısıtılmasına ait grafik aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman (dakika) 80 5 15 Buna göre, 1. Erime olayı 15 dakika sürmüştür. II. Madde bir kez hâl değiştirmiştir. III. 10. dakikada madde homojen görünümdedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.
4. İzmir ve Ankara'da bulunan iki ayrı öğrenci, eşit miktarlar-
daki suları özdeş ısıtıcılarla Isıtarak kaynama sıcaklıkla-
rini t, ve t₂ ve 10°C'taki buhar basınçlarını P₁, P, olarak
kaydetmişlerdir.
Buna göre,
1. P₁ = P₂'dir. X
II. t₁ <t₂'dir.
III. Ankara'da bulunan suya tuz ilave ederek iki sıvının
aynı sıcaklıkta kaynamalarını sağlayabiliriz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
4. İzmir ve Ankara'da bulunan iki ayrı öğrenci, eşit miktarlar- daki suları özdeş ısıtıcılarla Isıtarak kaynama sıcaklıkla- rini t, ve t₂ ve 10°C'taki buhar basınçlarını P₁, P, olarak kaydetmişlerdir. Buna göre, 1. P₁ = P₂'dir. X II. t₁ <t₂'dir. III. Ankara'da bulunan suya tuz ilave ederek iki sıvının aynı sıcaklıkta kaynamalarını sağlayabiliriz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III.
4.
Tanecikler arası etkileşimler; sıvıların kaynama noktası,
Sıvının buhar basıncı ve uçuculuğunun anlaşılmasına
direkt etki eder. Bu kıyaslama yapılırken tanecikler ara-
si etkileşimleri fazla olan sıvının kaynama noktası daha
büyük, buhar basıncı ve uçuculuğu ise daha küçük ol-
maktadır.
SIVI
Buhar Basıncı (mmHg)
Su
23,8
Glikol
17,46
Eter
514,2
Yukarıdaki tabloda aynı sıcaklıkta bulunan su, glikol ve
eter sıvılarının buhar basıncı verilmiştir.
Buna göre,
1. Tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan glikol-
dür.
II. Eter, suya göre daha uçucu bir sıvıdır.
III. Kaynama noktaları arasında glikol > su > eter ilişkisi
vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
4. Tanecikler arası etkileşimler; sıvıların kaynama noktası, Sıvının buhar basıncı ve uçuculuğunun anlaşılmasına direkt etki eder. Bu kıyaslama yapılırken tanecikler ara- si etkileşimleri fazla olan sıvının kaynama noktası daha büyük, buhar basıncı ve uçuculuğu ise daha küçük ol- maktadır. SIVI Buhar Basıncı (mmHg) Su 23,8 Glikol 17,46 Eter 514,2 Yukarıdaki tabloda aynı sıcaklıkta bulunan su, glikol ve eter sıvılarının buhar basıncı verilmiştir. Buna göre, 1. Tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan glikol- dür. II. Eter, suya göre daha uçucu bir sıvıdır. III. Kaynama noktaları arasında glikol > su > eter ilişkisi vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III Diğer sayfaya geçiniz. E) I, II ve III
10. Saf sıvılara ait buharlaşma ve kaynama olayları ile ilgili,
1. Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belirli bir sıcaklık
ve basınçta gerçekleşir.
II. Buharlaşma sıvı yüzeyinde, kaynama sıvının her ye-
rinde gerçekleşir.
III. Aynı Sıvı için dış basınç artarsa kaynama noktası artar,
buhar basıncı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BI ve II
C) I ve III
D) Il vell
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
10. Saf sıvılara ait buharlaşma ve kaynama olayları ile ilgili, 1. Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belirli bir sıcaklık ve basınçta gerçekleşir. II. Buharlaşma sıvı yüzeyinde, kaynama sıvının her ye- rinde gerçekleşir. III. Aynı Sıvı için dış basınç artarsa kaynama noktası artar, buhar basıncı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I BI ve II C) I ve III D) Il vell E) I, II ve III