Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

3.
X, Y ve Z sıvıları oda koşullarında bulunmakta olup buhar
basınç değerleri aşağıdaki gibidir.
SIVI
X
Y
N
Buhar basıncı (mmHg)
420
760
120
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Oda ko-
şulları 25°C sıcaklığın 760 mmHg basıncın olduğu ortam-
dir)
A) X'in moleküller arası çekim kuvveti Z'ninkinden kü-
çüktür.
B) Y, kaynamaktadır.
C) Z'nin buharlaşma hızı en azdır.
nelay
D) Z'nin kaynama sıcaklığı en fazladır.
E) Y'nin buharlaşma hızı X ve Z sıvılarına göre daha kü-
çüktür. $1@
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
3. X, Y ve Z sıvıları oda koşullarında bulunmakta olup buhar basınç değerleri aşağıdaki gibidir. SIVI X Y N Buhar basıncı (mmHg) 420 760 120 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Oda ko- şulları 25°C sıcaklığın 760 mmHg basıncın olduğu ortam- dir) A) X'in moleküller arası çekim kuvveti Z'ninkinden kü- çüktür. B) Y, kaynamaktadır. C) Z'nin buharlaşma hızı en azdır. nelay D) Z'nin kaynama sıcaklığı en fazladır. E) Y'nin buharlaşma hızı X ve Z sıvılarına göre daha kü- çüktür. $1@
7. Suda uçucu olmayan katı çözmek kaynama noktası
ni arttırır.
1
. Aynı şartlarda suyun kaynama noktası etil alkolün kay
nama noktasında daha büyüktür.
Tuzlu
Su
Etil
Alkol
Su
Yukarıda verilen özdeş kaplarda eşit hacimde belirtilen s
vılar vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaplar oda koşularında bulunuyorsa etil alkolün bu-
har basıncı en fazladır.
B) Aynı koşullarda moleküller arası çekim kuvveti en faz-
la olan tuzlu sudur.
C) Sivilar aynı ortamda kaynıyorsa buhar basınçlan ay-
nıdır.
D) Aynı koşullarda etil alkolün buharlaşma hızı en fazla-
dır.
E) Aynı koşullarda tuzlu suyun buhar basıncı daha bü-
yüktür.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
7. Suda uçucu olmayan katı çözmek kaynama noktası ni arttırır. 1 . Aynı şartlarda suyun kaynama noktası etil alkolün kay nama noktasında daha büyüktür. Tuzlu Su Etil Alkol Su Yukarıda verilen özdeş kaplarda eşit hacimde belirtilen s vılar vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaplar oda koşularında bulunuyorsa etil alkolün bu- har basıncı en fazladır. B) Aynı koşullarda moleküller arası çekim kuvveti en faz- la olan tuzlu sudur. C) Sivilar aynı ortamda kaynıyorsa buhar basınçlan ay- nıdır. D) Aynı koşullarda etil alkolün buharlaşma hızı en fazla- dır. E) Aynı koşullarda tuzlu suyun buhar basıncı daha bü- yüktür.
4.
e
●
●
●
●
Denizden çıkan birinin üşümesi
Buzluktan yeni çıkarılan şişenin üstünde su damlacık-
larının oluşması
Ağzı açık kapta bulunan naftalinin azalması
Toprak testideki suyun soğuk olması
Karların sıvılaşması
Bu olaylarda aşağıdaki hâl değişimlerinden hangisi
gerçekleşmemiştir?
A) Buharlaşma
C) Süblimleşme
Erime
B) Yoğuşma
D) Donma
7. N
8.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
4. e ● ● ● ● Denizden çıkan birinin üşümesi Buzluktan yeni çıkarılan şişenin üstünde su damlacık- larının oluşması Ağzı açık kapta bulunan naftalinin azalması Toprak testideki suyun soğuk olması Karların sıvılaşması Bu olaylarda aşağıdaki hâl değişimlerinden hangisi gerçekleşmemiştir? A) Buharlaşma C) Süblimleşme Erime B) Yoğuşma D) Donma 7. N 8.
Sa
Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Katı halden sıvı hale geçmeye erime denir.
B) Saf sıvıların kaynama süresince sıcaklığı sabittir.
C) Gaz halden sıvı hale geçmeye yoğunlaşma denir.
D) Sivi halden gaz hale geçen maddenin potansiyel enerjisi
artar.
1.
E) Gaz halden doğrudan katı hale geçmeye süblimleşme
kırağılaşım
denir.
SIVI
00
→
4. Aşağ
düze
goz
SIC ortu
Kin oter
12
cale et cuir
Aşağıda, saf X katısının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman
A) C
B)
C)
D)
E
5.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Sa Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Katı halden sıvı hale geçmeye erime denir. B) Saf sıvıların kaynama süresince sıcaklığı sabittir. C) Gaz halden sıvı hale geçmeye yoğunlaşma denir. D) Sivi halden gaz hale geçen maddenin potansiyel enerjisi artar. 1. E) Gaz halden doğrudan katı hale geçmeye süblimleşme kırağılaşım denir. SIVI 00 → 4. Aşağ düze goz SIC ortu Kin oter 12 cale et cuir Aşağıda, saf X katısının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman A) C B) C) D) E 5.
Soru Bankası
ay-
na
a
►/benimhocam TESTO
X SIVISının moleküller arası çekim kuvveti en büyüktür.
. Aynı sıcaklıkta Y'nin buhar basıncı en büyüktür.
• Z'nin uçuculuğu T'den az X'ten fazladır.
9.
Buna göre X, Y, Z ve T sıvılarının aynı ortamda kaynama
noktaları arasındaki ilişki nedir?
A) X> Y>Z>T
C) X>T>Z> Y
ley mys m
B) Y>T>Z>X
D)
T>X>Y>Z
E) >Z>T>Y
7 KN P
HOCAM
1.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Soru Bankası ay- na a ►/benimhocam TESTO X SIVISının moleküller arası çekim kuvveti en büyüktür. . Aynı sıcaklıkta Y'nin buhar basıncı en büyüktür. • Z'nin uçuculuğu T'den az X'ten fazladır. 9. Buna göre X, Y, Z ve T sıvılarının aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki nedir? A) X> Y>Z>T C) X>T>Z> Y ley mys m B) Y>T>Z>X D) T>X>Y>Z E) >Z>T>Y 7 KN P HOCAM 1.
Ödev Testi
Yeni Nesil Sorular
1. 20°C de benzen, toluen ve hekzan alan ile oluşturulmuş bir homojen kanşım aşağıdaki ayrımsal damitma düzerieği ile aynştinliyor
Termometre
Fraksiyon kolonu
Damitma balonu
Benzen-Toluen-Hekzan karışımı
Isitici
Su çıkışı
Soğutucu
Su girişi
-Si toplama
kabi
Bu karışımın ayriştiniması sırasında,
• Toplama kabinda ilk önce hekzan toplanıyor.
Toplanan hekzan ayrıldıktan sonra isitma işlemine devam ediliyor. Karşımdan ikinci olarak benzen sivisi aynışıyor.
Bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Sivilardan kaynama sıcaklığı en küçük olan hekzandır.
B) Sivilardan kaynama sıcaklığı en büyük olan foluendir.
C) 20 °C deki benzen ve hekzan sivilanndan hekzanın buhar basinci benzeninkinden büyüktür.
buha basınc
neye boğl?
D) Benzen, hekzan ve toluen birbiri içinde çözünür.
E) Sivi toplama kabinda benzen toplanırken damitma balonundaki toluenin kütlece yüzdesi değişmezx arter onler
gith
ca6
2
PYRAX
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Ödev Testi Yeni Nesil Sorular 1. 20°C de benzen, toluen ve hekzan alan ile oluşturulmuş bir homojen kanşım aşağıdaki ayrımsal damitma düzerieği ile aynştinliyor Termometre Fraksiyon kolonu Damitma balonu Benzen-Toluen-Hekzan karışımı Isitici Su çıkışı Soğutucu Su girişi -Si toplama kabi Bu karışımın ayriştiniması sırasında, • Toplama kabinda ilk önce hekzan toplanıyor. Toplanan hekzan ayrıldıktan sonra isitma işlemine devam ediliyor. Karşımdan ikinci olarak benzen sivisi aynışıyor. Bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Sivilardan kaynama sıcaklığı en küçük olan hekzandır. B) Sivilardan kaynama sıcaklığı en büyük olan foluendir. C) 20 °C deki benzen ve hekzan sivilanndan hekzanın buhar basinci benzeninkinden büyüktür. buha basınc neye boğl? D) Benzen, hekzan ve toluen birbiri içinde çözünür. E) Sivi toplama kabinda benzen toplanırken damitma balonundaki toluenin kütlece yüzdesi değişmezx arter onler gith ca6 2 PYRAX
13. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler
veriliyor;
• X-Y karışımı süzme ile bileşenlerine ayrılı-
yor. S
Y-Z karışımı kristallendirme ile bileşenleri-
ne ayrılıyor.
Buna göre;
I. Y SIVI ise X ve Z katı hatdedir.
II. X SIVI ise Y katı, Z sıvı haldedir.
III. Z SIVI ise X-Z karışımı emülsiyon olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
CI ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
13. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; • X-Y karışımı süzme ile bileşenlerine ayrılı- yor. S Y-Z karışımı kristallendirme ile bileşenleri- ne ayrılıyor. Buna göre; I. Y SIVI ise X ve Z katı hatdedir. II. X SIVI ise Y katı, Z sıvı haldedir. III. Z SIVI ise X-Z karışımı emülsiyon olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III CI ve Ill E) I, II ve III
WASHG
w ty
Ara tatilde öğrencileri ile dağa çıkıp kamp kuran Muratoğ
retmen, sabah kalktıklarında öğrencilerinden kahvaltı için
kaynatarak çay demlemelerini ve yumurta haşlamala-
nini istemiştir. Oğrencilerden Ali, öğretmenine gelip çay ve
yumurta suyunun daha kısa sürede ve daha düşük sıcak-
likta kaynadığını söylemiştir. Ancak All, yumurtayı evdeki
gibi 5 dakika kaynatmama rağmen yumurtam pişmemiş-
ti diye yakınmıştır.
SU
AYINLARI
Buna göre, bu durumla ilgili Murat öğretmenin yaptığı
açıklamalardan hangisi yanlış olur?
Yüksek rakımlı yerlerde atmosfer basıncının düşük olma-
si kaynama noktasını düşürmüştür.
B) Yumurtayı pişiren kaynama değil aldığı ısı miktarıdır bu
yüzden pişmesi için daha uzun süre kaynaması gerekirdi.
C) Kaynama noktasının düşük olması suyun o sıcaklığa
ulaşma süresini kısaltmıştır.
AYDIN YAYINLARI
D) Yumurtanın haşlama suyunda bir miktar tuz çözünürse
yumurta suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar
ve kaynama başladıktan sonra yumurta daha kısa süre-
de pişer.
E) Yumurtanın haşlama suyunda bir miktar tuz çözmek bu-
har basıncını arttırarak kaynama noktasının yükselmesi-
no poden que
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
WASHG w ty Ara tatilde öğrencileri ile dağa çıkıp kamp kuran Muratoğ retmen, sabah kalktıklarında öğrencilerinden kahvaltı için kaynatarak çay demlemelerini ve yumurta haşlamala- nini istemiştir. Oğrencilerden Ali, öğretmenine gelip çay ve yumurta suyunun daha kısa sürede ve daha düşük sıcak- likta kaynadığını söylemiştir. Ancak All, yumurtayı evdeki gibi 5 dakika kaynatmama rağmen yumurtam pişmemiş- ti diye yakınmıştır. SU AYINLARI Buna göre, bu durumla ilgili Murat öğretmenin yaptığı açıklamalardan hangisi yanlış olur? Yüksek rakımlı yerlerde atmosfer basıncının düşük olma- si kaynama noktasını düşürmüştür. B) Yumurtayı pişiren kaynama değil aldığı ısı miktarıdır bu yüzden pişmesi için daha uzun süre kaynaması gerekirdi. C) Kaynama noktasının düşük olması suyun o sıcaklığa ulaşma süresini kısaltmıştır. AYDIN YAYINLARI D) Yumurtanın haşlama suyunda bir miktar tuz çözünürse yumurta suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar ve kaynama başladıktan sonra yumurta daha kısa süre- de pişer. E) Yumurtanın haşlama suyunda bir miktar tuz çözmek bu- har basıncını arttırarak kaynama noktasının yükselmesi- no poden que
Aşağıdaki tabloda X ve Y saf sıvılarının 80°C deki
buhar basınçları verilmiştir.
Madde
X(s)
Y(s)
80°C deki buhar basıncı
(cmHg)
760
580
Buna göre, X ve Y sıvıları ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
80°C deki buharlaşma hızları: X > Y dir.
B) Tanecikler arası çekim kuvvetleri: Y> X tir.
1 atm basınç altındaki kaynama sıcaklıkları: Y>X tir.
DAynı ortamda kaynarken buhar basınçları: X>Y dir.
Aynı koşullar altındaki uçuculukları: X > Y dir.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Aşağıdaki tabloda X ve Y saf sıvılarının 80°C deki buhar basınçları verilmiştir. Madde X(s) Y(s) 80°C deki buhar basıncı (cmHg) 760 580 Buna göre, X ve Y sıvıları ile ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? 80°C deki buharlaşma hızları: X > Y dir. B) Tanecikler arası çekim kuvvetleri: Y> X tir. 1 atm basınç altındaki kaynama sıcaklıkları: Y>X tir. DAynı ortamda kaynarken buhar basınçları: X>Y dir. Aynı koşullar altındaki uçuculukları: X > Y dir.
Q
€
&
+
K
*
Maddenin en küçük yapı taşı olan atomlar parçalana-
A
mazlar.
Alom içi dolu kürelerdir.
Bir elementin bütün atomlanı kütle, şekil ve özellik ba-
kımından aynıdır.
port
Farklı element atomlarının kütleleri farklıdır.
Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam
12
sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.
Dalton atom modeli'nin bazı varsayımları yukarıda veril-
miştir.
Buna göre, yukarıdakilerden kaç tanesi günümüzde
geçerlidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11. Aşağ
B) Ce
C) At
D) At
bu
E) EL
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Q € & + K * Maddenin en küçük yapı taşı olan atomlar parçalana- A mazlar. Alom içi dolu kürelerdir. Bir elementin bütün atomlanı kütle, şekil ve özellik ba- kımından aynıdır. port Farklı element atomlarının kütleleri farklıdır. Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam 12 sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır. Dalton atom modeli'nin bazı varsayımları yukarıda veril- miştir. Buna göre, yukarıdakilerden kaç tanesi günümüzde geçerlidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11. Aşağ B) Ce C) At D) At bu E) EL
oti-
10.
Sıcaklık (°C)
IV
Zaman (dk)
an
Madds
Saf X maddesinin hâl değişim grafiği ile ilgili aşağ
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
HT
AT-II aralığında titreşim hareketi hızlanır.
BJ IV-V aralığındaki sıvının buhar basinei sabittir.
e I-IV aralığında sıvının buharlaşma hızı artar.
DH-Ill aralığında heterojen bir karışım vardır.
E) II-III aralığındaki sıvının özkütlesi sabittir.
11. Aşağıda saf X, Y ve Z maddelerinin 1 atm basing
erime ve kaynama noktaları verilmiştir
SIV
Kati
KONU
1.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
oti- 10. Sıcaklık (°C) IV Zaman (dk) an Madds Saf X maddesinin hâl değişim grafiği ile ilgili aşağ ki ifadelerden hangisi yanlıştır? HT AT-II aralığında titreşim hareketi hızlanır. BJ IV-V aralığındaki sıvının buhar basinei sabittir. e I-IV aralığında sıvının buharlaşma hızı artar. DH-Ill aralığında heterojen bir karışım vardır. E) II-III aralığındaki sıvının özkütlesi sabittir. 11. Aşağıda saf X, Y ve Z maddelerinin 1 atm basing erime ve kaynama noktaları verilmiştir SIV Kati KONU 1.
11
8.
Katı
1
4
SIVI
5
6
2
Gaz
3
Maddenin hâl dönüşümleri yukarıdaki oklarla numaralandırıl-
mıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 2 numaralı geçişlerde maddenin düzensizliği artar.
B) 5 numaralı geçiş süblimleşmedir.
2 numaralı geçişte maddenin molar hacmi azalır.
11. S
1
►/benimhocam
C)
D) 6₁ ve 4 numaralı geçişte tanecikler arası çekim kuvveti
artar.
E) 6,4 ve 3 numaralı geçişler ekzotermiktir.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
11 8. Katı 1 4 SIVI 5 6 2 Gaz 3 Maddenin hâl dönüşümleri yukarıdaki oklarla numaralandırıl- mıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1 ve 2 numaralı geçişlerde maddenin düzensizliği artar. B) 5 numaralı geçiş süblimleşmedir. 2 numaralı geçişte maddenin molar hacmi azalır. 11. S 1 ►/benimhocam C) D) 6₁ ve 4 numaralı geçişte tanecikler arası çekim kuvveti artar. E) 6,4 ve 3 numaralı geçişler ekzotermiktir.
0=011
60
(13/ Saf bir sıvının kaynama noktası aşağıdakiler
den hangisi ile düşürülebilir?
A) Sıvının bulunduğu rakım seviyesini yükselt-
the basing
mek.
B) Isıtıcı gücünü artırmak.
C) Saf sıvının miktarını azaltmak.
D) Sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı
çözmek.
E) Sıvının üzerine etkiyen basıncı artırmak.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
0=011 60 (13/ Saf bir sıvının kaynama noktası aşağıdakiler den hangisi ile düşürülebilir? A) Sıvının bulunduğu rakım seviyesini yükselt- the basing mek. B) Isıtıcı gücünü artırmak. C) Saf sıvının miktarını azaltmak. D) Sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözmek. E) Sıvının üzerine etkiyen basıncı artırmak.
Maddenin plazma ve gaz hâli için;
1. Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
II. Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin
serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
III. Çarpıştıklarında birbirlerine enerji aktarırlar.
yargılarından hangileri her ikisi için de ortak
özelliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Maddenin plazma ve gaz hâli için; 1. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. II. Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. III. Çarpıştıklarında birbirlerine enerji aktarırlar. yargılarından hangileri her ikisi için de ortak özelliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
8. Saf bir sıvı ağzı açık bir kapta kaynarken;
I. Sıcaklığı değişmez.
II. Sivi moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artar.
III. Sıvının buhar basıncı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
f Yayınları
X
C) I ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
8. Saf bir sıvı ağzı açık bir kapta kaynarken; I. Sıcaklığı değişmez. II. Sivi moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artar. III. Sıvının buhar basıncı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III f Yayınları X C) I ve III
ns-izome-
248
2. Çizgi-bağ formülü
Çözmeden Olmaz
şeklinde olan bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) trans-2-Metil-3-penten
B) cis-2-Metil-3-penten
C) cis-4-Metil-2-penten
D) trans-4-Metil-2-penten
E) trans-3-Metil-3-penten
5.
Bir
B
h
F
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
ns-izome- 248 2. Çizgi-bağ formülü Çözmeden Olmaz şeklinde olan bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) trans-2-Metil-3-penten B) cis-2-Metil-3-penten C) cis-4-Metil-2-penten D) trans-4-Metil-2-penten E) trans-3-Metil-3-penten 5. Bir B h F