Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

+ Sıcaklık (°C)
0
Zaman(dk)
Sıcaklıkları farklı olan X ve Y maddeleri aralarında sa-
dece isi alışverişi yapacak şekilde temas ettiriliyor ve
yukarıdaki grafik elde ediliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X ISI vermiş, Y ısı almıştır.
B) X'in kinetik enerjisi azalmıştır.
C) Y'nin kinetik enerjisi değişmemiştir..
D) Y hal değiştirmekte olan bir gaz olabilir.
E) Y hal değiştirmekte olan bir katı olabilir.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
+ Sıcaklık (°C) 0 Zaman(dk) Sıcaklıkları farklı olan X ve Y maddeleri aralarında sa- dece isi alışverişi yapacak şekilde temas ettiriliyor ve yukarıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ISI vermiş, Y ısı almıştır. B) X'in kinetik enerjisi azalmıştır. C) Y'nin kinetik enerjisi değişmemiştir.. D) Y hal değiştirmekte olan bir gaz olabilir. E) Y hal değiştirmekte olan bir katı olabilir.
d po
32
13
2 P
34. Oda sıcaklığında ağzı açık kapta bulunan X, Y, Z sıvılarının
isi-sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir.
A Sıcaklık (°C)
A Sıcaklık (°C)
Z
Isı
>
Y
D) I ve II
Isı
III. Z maddesi saf su olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Buna göre;
I. Y ve Z ari maddelerdir.
II. X maddesi uçucu olmayan bir katının sulu çözeltisi
olabilir.
Sıcaklık (°C)
B) Yalnız II
Isı
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
d po 32 13 2 P 34. Oda sıcaklığında ağzı açık kapta bulunan X, Y, Z sıvılarının isi-sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. A Sıcaklık (°C) A Sıcaklık (°C) Z Isı > Y D) I ve II Isı III. Z maddesi saf su olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Buna göre; I. Y ve Z ari maddelerdir. II. X maddesi uçucu olmayan bir katının sulu çözeltisi olabilir. Sıcaklık (°C) B) Yalnız II Isı E) II ve III C) Yalnız III
un buharlaşma
Nemin en fazla
yaz aylarıdır.
leceği en fazla
havanın o Si-
unluk noktası
Juk noktasına
ha fazla nem
sıcaklık düş-
ş başlar.
de ile gösteri-
ava kütlesi 10
abilecekken
tari 5 gram
bağıl
2.
D)
E)
46
49
47
A) % 34
Hava sıcaklığı 28°C iken, aşağıda verilen
bağıl nemlerden hangisinde hissedilen si-
caklık en fazla olur?
D) % 28
20
40
10
B) % 33
C) % 30
E) % 26
Palme Yayınevi
bildi
Hava
okliču (C)
Tablo ge
rak oluşt
mektedir.
Buna gör
1. 25°C
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
un buharlaşma Nemin en fazla yaz aylarıdır. leceği en fazla havanın o Si- unluk noktası Juk noktasına ha fazla nem sıcaklık düş- ş başlar. de ile gösteri- ava kütlesi 10 abilecekken tari 5 gram bağıl 2. D) E) 46 49 47 A) % 34 Hava sıcaklığı 28°C iken, aşağıda verilen bağıl nemlerden hangisinde hissedilen si- caklık en fazla olur? D) % 28 20 40 10 B) % 33 C) % 30 E) % 26 Palme Yayınevi bildi Hava okliču (C) Tablo ge rak oluşt mektedir. Buna gör 1. 25°C
L
G
A
R
M
A
L
10.
Sıcaklık (°C)
12 SVI
t₁
t
a
I
1
b
ket
1
I
DI ve II
Media
C Zaman (dk)
Saf X Sivisina ait yukarıdaki sıcaklık - zaman grafiğiyle
ilgili,
c
1. Soğuma grafiğidir.
II. t, kaynama sıcaklığıdır.
b-c arasında ortalama kinetik enerjisi azalmıştır.
X
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
E) Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
L G A R M A L 10. Sıcaklık (°C) 12 SVI t₁ t a I 1 b ket 1 I DI ve II Media C Zaman (dk) Saf X Sivisina ait yukarıdaki sıcaklık - zaman grafiğiyle ilgili, c 1. Soğuma grafiğidir. II. t, kaynama sıcaklığıdır. b-c arasında ortalama kinetik enerjisi azalmıştır. X yargılarından hangileri yanlıştır? A) I, II ve III B) Yalnız II C) II ve III E) Yalnız III
04
1. XY(k) → X*(suda) + Y-(suda)
çözünme tepkimesine göre 0,25 mol XY(k) nin 200 gram
suda çözünmesi sonucu, suyun sıcaklığı 20 °C den 14 °C
ye düşüyor.
Buna göre, XY(k) nin molar çözünme entalpisi kaç
kkal'dir? (c = 1 kal/g °C)
su
A) +1,2
B) +3,6
D) -1,2
E) -4,8
C) +4,8
3.
Yuk
Bur
NE
C
UJ
5
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
04 1. XY(k) → X*(suda) + Y-(suda) çözünme tepkimesine göre 0,25 mol XY(k) nin 200 gram suda çözünmesi sonucu, suyun sıcaklığı 20 °C den 14 °C ye düşüyor. Buna göre, XY(k) nin molar çözünme entalpisi kaç kkal'dir? (c = 1 kal/g °C) su A) +1,2 B) +3,6 D) -1,2 E) -4,8 C) +4,8 3. Yuk Bur NE C UJ 5
6. Donarken hacmi artan bileşik için;
1. Yaşamın kaynağıdır.
II. Katısı Sıvısında yüzer.
III. Gaz hale geçip tekrar yoğunlaşınca safsızlıklarından ayrılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
MADDENİN HÂLLERİ
●
..
125
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
6. Donarken hacmi artan bileşik için; 1. Yaşamın kaynağıdır. II. Katısı Sıvısında yüzer. III. Gaz hale geçip tekrar yoğunlaşınca safsızlıklarından ayrılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III MADDENİN HÂLLERİ ● .. 125
8.
Sabit basınç altında ağzı açık bir kapta kaynamakta
olan saf su için çizilen,
I + Sıcaklık
7w=
Zaman
Suyun Özkütlesi
X
Zaman
II A Su kütlesi
D) I, II ve III
IV Buhar basıncı
yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve IV
Zaman
E) I, II ve IV
Zaman
C) II ve III
7.B 8.D
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
8. Sabit basınç altında ağzı açık bir kapta kaynamakta olan saf su için çizilen, I + Sıcaklık 7w= Zaman Suyun Özkütlesi X Zaman II A Su kütlesi D) I, II ve III IV Buhar basıncı yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve IV Zaman E) I, II ve IV Zaman C) II ve III 7.B 8.D
B
2. Maddenin hâl değişimleri ile ilgili;
1. Yağmur yağması, yoğuşma örneğidir.
II. Islak çamaşırların kuruması, buharlaşma örneğidir.
III. Şekerin çaya atılması, erime örneğidir.
örneklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve H
C) I ve III
E), II ve III
Testokul
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
B 2. Maddenin hâl değişimleri ile ilgili; 1. Yağmur yağması, yoğuşma örneğidir. II. Islak çamaşırların kuruması, buharlaşma örneğidir. III. Şekerin çaya atılması, erime örneğidir. örneklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve H C) I ve III E), II ve III Testokul
14. -10°C'deki bir X katısının ısıtılması sırasında aşa-
ğıdaki bilgiler elde ediliyor:
●
●
●
●
●
İlk hâl değişimi sıcaklık 40°C artırıldığında ger-
çekleşmeye başlamıştır.
●
Erime sıcaklığındaki katının tamamının sıvI
hâle geçmesi 12 dakika sürmüştür.
X maddesinin kaynama ve erime noktaları ara-
sında 50°C fark vardır.
Kaynama olayı 18 dakikada tamamlanmıştır.
Madde 44. dakikada tamamen gaz hâline geç-
miştir.
Buna göre,
Madde en son 6. dakikada tamamen katı hâlde
gözlemlenmiştir.
g
f
-10
Sıcaklık (°C)
a b c de
→ Zaman
(dk.)
grafiğiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğrudur?
A) a=6, b= 18, c = 26'dır.
B) f= 40, g = 90'dır.
C) c-e zaman dilimi 18 dakikadır.
D) 15. dakikada madde tamamen sivi hâlindedir.
E) 26. dakikadan itibaren madde buharlaşmaya
başlamıştır.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
14. -10°C'deki bir X katısının ısıtılması sırasında aşa- ğıdaki bilgiler elde ediliyor: ● ● ● ● ● İlk hâl değişimi sıcaklık 40°C artırıldığında ger- çekleşmeye başlamıştır. ● Erime sıcaklığındaki katının tamamının sıvI hâle geçmesi 12 dakika sürmüştür. X maddesinin kaynama ve erime noktaları ara- sında 50°C fark vardır. Kaynama olayı 18 dakikada tamamlanmıştır. Madde 44. dakikada tamamen gaz hâline geç- miştir. Buna göre, Madde en son 6. dakikada tamamen katı hâlde gözlemlenmiştir. g f -10 Sıcaklık (°C) a b c de → Zaman (dk.) grafiğiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi doğrudur? A) a=6, b= 18, c = 26'dır. B) f= 40, g = 90'dır. C) c-e zaman dilimi 18 dakikadır. D) 15. dakikada madde tamamen sivi hâlindedir. E) 26. dakikadan itibaren madde buharlaşmaya başlamıştır.
4. Arı bir Sıvı için çizilen,
I Kaynama noktası
||
Buhar basıncı
→ Dış basınç
Kaynama süresi
Kütle
yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
Sıcaklık
C) Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
4. Arı bir Sıvı için çizilen, I Kaynama noktası || Buhar basıncı → Dış basınç Kaynama süresi Kütle yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III Sıcaklık C) Yalnız III
ol NaOH
°C dü-
5
zün-
.
lir?
AÇözünürlük
(g/100g su)
46
24
111
08 in
30
40
Sıcaklık (Cº)
00.0 (0
Bir X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği şekildeki
gibidir.
40 °C'de 73 gram doymuş çözelti 30 °C'ye
soğutulduğunda kaç gram X katısı çöker?
AXIS
He even
fapie_02
E) 23
A) 6
B) 11
C) 12
D) 22
5.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
ol NaOH °C dü- 5 zün- . lir? AÇözünürlük (g/100g su) 46 24 111 08 in 30 40 Sıcaklık (Cº) 00.0 (0 Bir X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. 40 °C'de 73 gram doymuş çözelti 30 °C'ye soğutulduğunda kaç gram X katısı çöker? AXIS He even fapie_02 E) 23 A) 6 B) 11 C) 12 D) 22 5.
Bilinmeyen iki gazın aynı madde olup olmadığını anlamak
için,
1. Aynı koşullardaki özkütleleri
H. Farklı koşullardaki yoğunlaşma noktaları
III. Aynı koşullardaki genleşme katsayıları
niceliklerinden hangilerinin aynı olması tek başına
yeterlidir?
Yalnız I
B) Yalniz It
C)Lve f|
D) I ve III
E) Hve t
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Bilinmeyen iki gazın aynı madde olup olmadığını anlamak için, 1. Aynı koşullardaki özkütleleri H. Farklı koşullardaki yoğunlaşma noktaları III. Aynı koşullardaki genleşme katsayıları niceliklerinden hangilerinin aynı olması tek başına yeterlidir? Yalnız I B) Yalniz It C)Lve f| D) I ve III E) Hve t
Bunlaşır.
SORU 68
Suyun faz diyagramı ölçeksiz olarak aşağıdaki gibi verilmiştir.
Basınç (Atm)
B
C (kritik nokta)
219
1
0,06
0,0098
100 374 Sicaklik (°C)
Buna göre,
L 0,06 atm'den daha düşük basınç altındaki buz ısıtılırsa sıvılaşma dan gaz hale geçer.
O-B eğrisi üzerindeki sıcaklık ve basınçlar da buz ile su dengede bulunur.
ML 374 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda basınç ne kadar artırılırsa artırılsın H₂O(g), H₂O(s) ye dönüşmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
D) II ve III
E) I, II ve lil
131
**
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Bunlaşır. SORU 68 Suyun faz diyagramı ölçeksiz olarak aşağıdaki gibi verilmiştir. Basınç (Atm) B C (kritik nokta) 219 1 0,06 0,0098 100 374 Sicaklik (°C) Buna göre, L 0,06 atm'den daha düşük basınç altındaki buz ısıtılırsa sıvılaşma dan gaz hale geçer. O-B eğrisi üzerindeki sıcaklık ve basınçlar da buz ile su dengede bulunur. ML 374 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda basınç ne kadar artırılırsa artırılsın H₂O(g), H₂O(s) ye dönüşmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Ill D) II ve III E) I, II ve lil 131 **
11. Maddeler katı, sivi, gaz ve plazma olmak üzere
farklı fiziksel hallerde bulunabilir. Maddelerin sıcak-
lık ve basınç değerleri değiştirilerek fiziksel halleri
değiştirilebilir.
Buna göre, aşağıdaki olayların hangisinde bir
hal değişimi yoktur?
A) Temel maddesi CH₁ olan doğal gaz, iller ara-
sında taşınacağı zaman sıkıştırılıp soğutularak
sıvılaştırılır.
B) Yoğuşmalı kombiler, bacadan dışarı atılacak
olan su buharını yoğunlaştırarak, buhardan kay-
naklı ısı kaybını engellerler.
C) Denizden çıktığımızda üzerimizdeki nemin
buharlaşması nedeni ile üşürüz.
D) Marketten aldığımız dondurulmuş gıdaları,
bozulmaması için derin dondurucuda saklarız.
E) Sivi azot, havanın yoğunlaştırıldıktan sonra
damıtılması ile elde edilir.
31
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
11. Maddeler katı, sivi, gaz ve plazma olmak üzere farklı fiziksel hallerde bulunabilir. Maddelerin sıcak- lık ve basınç değerleri değiştirilerek fiziksel halleri değiştirilebilir. Buna göre, aşağıdaki olayların hangisinde bir hal değişimi yoktur? A) Temel maddesi CH₁ olan doğal gaz, iller ara- sında taşınacağı zaman sıkıştırılıp soğutularak sıvılaştırılır. B) Yoğuşmalı kombiler, bacadan dışarı atılacak olan su buharını yoğunlaştırarak, buhardan kay- naklı ısı kaybını engellerler. C) Denizden çıktığımızda üzerimizdeki nemin buharlaşması nedeni ile üşürüz. D) Marketten aldığımız dondurulmuş gıdaları, bozulmaması için derin dondurucuda saklarız. E) Sivi azot, havanın yoğunlaştırıldıktan sonra damıtılması ile elde edilir. 31
21.
Kaynama
Noktası (°C)
Kritik Sıcaklık (°C)
- 33
132
- 183
- 118
Z
- 30
420
Aynı ortamda X, Y ve Z maddelerine ait kaynama
noktası ve kritik sıcaklık değerleri yukarıda verilmiş-
tir.
Buna göre;
25 °C ta X buhar, gaz halindedir.
Oda koşullarında X ve Z soğutucu akışkan ola-
rak kullanılabilir.
III. 50 °C ta Z maddesi uygun basınçta sıvılaştırıla-
bilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Kalnız I
B) I ve II
C) I ve III
DI, II ve III
Madde
X
Y
E) Il ye III
23
INLARI
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
21. Kaynama Noktası (°C) Kritik Sıcaklık (°C) - 33 132 - 183 - 118 Z - 30 420 Aynı ortamda X, Y ve Z maddelerine ait kaynama noktası ve kritik sıcaklık değerleri yukarıda verilmiş- tir. Buna göre; 25 °C ta X buhar, gaz halindedir. Oda koşullarında X ve Z soğutucu akışkan ola- rak kullanılabilir. III. 50 °C ta Z maddesi uygun basınçta sıvılaştırıla- bilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Kalnız I B) I ve II C) I ve III DI, II ve III Madde X Y E) Il ye III 23 INLARI
mat
DENEME-6
16.
1
0,06
5,2
1
Basınç (atm)
A
-78 -57
(CO₂ için kritik sıcaklık 31,1 °C)
CO₂ için faz diyagramı
Basınç
A
6.
-Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
0,01
100
(H₂O için kritik sıcaklık 374,5 °C)
H₂O için faz diyagramı
Yukarıda CO₂ ve H₂O için faz diyagramları veril-
miştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır?
CO₂; 5,2 atm basınç ve -57 °C sıcaklıkta katı,
SIVI ve gaz hâlde bulunabilir.
B) CO₂, 1 atm basınç ve -70 °C sıcaklıkta buhar
olarak bulunur.
C) H₂O, 0,5 atm basınç ve 0,01 °C sıcaklıkta sivi
hâldedir.
Suyun üzerindeki basınç arttıkça erime noktası
artar.
E) 1 atm basınç ve -78 °C sıcaklıkta CO₂ süblim-
leşir veya kırağılaşır.
17.
YAYIN DENİZİ -
12
2 litre
çözel
NO
grafik
Buna
liştir
B)
Ca
12m
2L
12
2+X
18.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
mat DENEME-6 16. 1 0,06 5,2 1 Basınç (atm) A -78 -57 (CO₂ için kritik sıcaklık 31,1 °C) CO₂ için faz diyagramı Basınç A 6. -Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) 0,01 100 (H₂O için kritik sıcaklık 374,5 °C) H₂O için faz diyagramı Yukarıda CO₂ ve H₂O için faz diyagramları veril- miştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştır? CO₂; 5,2 atm basınç ve -57 °C sıcaklıkta katı, SIVI ve gaz hâlde bulunabilir. B) CO₂, 1 atm basınç ve -70 °C sıcaklıkta buhar olarak bulunur. C) H₂O, 0,5 atm basınç ve 0,01 °C sıcaklıkta sivi hâldedir. Suyun üzerindeki basınç arttıkça erime noktası artar. E) 1 atm basınç ve -78 °C sıcaklıkta CO₂ süblim- leşir veya kırağılaşır. 17. YAYIN DENİZİ - 12 2 litre çözel NO grafik Buna liştir B) Ca 12m 2L 12 2+X 18.