Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri Soruları

e
18. Mg ve Zn metallerinin standart yükseltgenme
potansiyelleri sırasıyla +2,37 ve +0,76 volttur.
Buna göre, Mg - Zn piline sabit sıcaklıkta;
1. Mg elektrotun yüzey alanını büyütme
1. Zn²+ iyonu derişimini aktırma Mg + Mg ¹2
III. Mg2+ iyonlarının bulunduğu yarrucreye saf su
ekleme
2n+2 +20
işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında pil
gerilimi artar?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
+ 20 0₁76
J
E) II ve H
C) I ve II
36
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
e 18. Mg ve Zn metallerinin standart yükseltgenme potansiyelleri sırasıyla +2,37 ve +0,76 volttur. Buna göre, Mg - Zn piline sabit sıcaklıkta; 1. Mg elektrotun yüzey alanını büyütme 1. Zn²+ iyonu derişimini aktırma Mg + Mg ¹2 III. Mg2+ iyonlarının bulunduğu yarrucreye saf su ekleme 2n+2 +20 işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında pil gerilimi artar? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II + 20 0₁76 J E) II ve H C) I ve II 36
ara-
ekil-
sina
11
16. XCI tuzunun sulu çözeltisi bir süre elektroliz edildiğinde
çözeltinin pH değeri artıyor.
33
Buna göre,
1. X metali HCl çözeltisi ile H, gazı açığa çıkarır.
II. X metali derişik HNO, çözeltisi ile NO₂ gazı açığa
çıkarır.
III. Elektroliz sonunda katot ve anotta toplanan madde-
lerin mol sayıları eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI've III
E) I, II ve I
Clive Il
Diğer sayfaya geçiniz.
SINIF / ŞUBE
NUMARA
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodla
kalem kullanmayınız.
irel bilgilerinizi cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere eksi
in kağıdınızın ilgili bölümü
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
ara- ekil- sina 11 16. XCI tuzunun sulu çözeltisi bir süre elektroliz edildiğinde çözeltinin pH değeri artıyor. 33 Buna göre, 1. X metali HCl çözeltisi ile H, gazı açığa çıkarır. II. X metali derişik HNO, çözeltisi ile NO₂ gazı açığa çıkarır. III. Elektroliz sonunda katot ve anotta toplanan madde- lerin mol sayıları eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II DI've III E) I, II ve I Clive Il Diğer sayfaya geçiniz. SINIF / ŞUBE NUMARA ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodla kalem kullanmayınız. irel bilgilerinizi cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere eksi in kağıdınızın ilgili bölümü
YKS KİMYA TARAMASI - SABRİ BAYLAV
002 LT
41)
Katot ışınlarıyla ilgili, towing
12)
I. Elektron ışımasıdır. r
II. Elektriksel yükü eksidir.
III. Bir elektroliz devresinde anottan katota göç eden
eksi yüklü taneciktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
YKS KİMYA TARAMASI - SABRİ BAYLAV 002 LT 41) Katot ışınlarıyla ilgili, towing 12) I. Elektron ışımasıdır. r II. Elektriksel yükü eksidir. III. Bir elektroliz devresinde anottan katota göç eden eksi yüklü taneciktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III I, II ve III
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi, bir
indirgenme-yükseltgenme
tepkimesidir?
A) HCl(suda) + H₂O(s)→→ CI (suda) + H₂O* (suda)
B) NH3(g)+HCI(g) → NH₂Cl(k)
C) Fe₂O3 (k)+2Al(k) Al₂O3 (k)+2Fe(s)
D) NaCl(suda) + AgNO3 (suda) →→ AgCl(k)+NaNO3(suda)
E) Ba²+(suda) +2105 (suda) →Ba(103)2(k)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi, bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir? A) HCl(suda) + H₂O(s)→→ CI (suda) + H₂O* (suda) B) NH3(g)+HCI(g) → NH₂Cl(k) C) Fe₂O3 (k)+2Al(k) Al₂O3 (k)+2Fe(s) D) NaCl(suda) + AgNO3 (suda) →→ AgCl(k)+NaNO3(suda) E) Ba²+(suda) +2105 (suda) →Ba(103)2(k)
3-) 1. NH4Br-NH3
II. Mg(NO3)2 - N₂O5
III. N₂H4 - NO
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde
N atomlarının yükseltgenme basamakları aynıdır?
(H: 1A, Mg:2A, 0:6A, Br:7A)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
7) as
E) 1, Il ve III
C) I ve II
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
3-) 1. NH4Br-NH3 II. Mg(NO3)2 - N₂O5 III. N₂H4 - NO Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde N atomlarının yükseltgenme basamakları aynıdır? (H: 1A, Mg:2A, 0:6A, Br:7A) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 7) as E) 1, Il ve III C) I ve II
→m. xn.y
+0.
Zn(k)
or
Zn²+ + 2e →→→ Zn(k)
2+
Age Ag(k)
Eve III
of
1M ZnSO4
çözeltisi
yam
D) II ve HL
H₂ +
Tuz köprüsü
1M HCI
çözeltisi
Ag(k)
al
Şekilde verilen standart elektrokimyasal pil siste-
minde Ag elektrodun bulunduğu yarı hücre ile ilgili;
E° = -0,76 volt
E +0,80 volt
1. Ag elektrot çevresinde H, gazı çıkışı gözlenir.
II. Zamanla çözeltinin pH değeri artar.
III. gözeltide aynı sıcaklıkta NaOH katısı çözülürse pil ge-
rilimi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
664
enot
wareness
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
→m. xn.y +0. Zn(k) or Zn²+ + 2e →→→ Zn(k) 2+ Age Ag(k) Eve III of 1M ZnSO4 çözeltisi yam D) II ve HL H₂ + Tuz köprüsü 1M HCI çözeltisi Ag(k) al Şekilde verilen standart elektrokimyasal pil siste- minde Ag elektrodun bulunduğu yarı hücre ile ilgili; E° = -0,76 volt E +0,80 volt 1. Ag elektrot çevresinde H, gazı çıkışı gözlenir. II. Zamanla çözeltinin pH değeri artar. III. gözeltide aynı sıcaklıkta NaOH katısı çözülürse pil ge- rilimi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 664 enot wareness
22.
Al
(K)
=2
●
1M AI(NO3)3
çözeltisi
1. kap
X
Aluda)
Ag
(suda)
+3e
→ Al (k)
Ag (k)
E° = 080 V
+2e → H₂(g)
Yukarıda verilen elektrokimyasal pil düzeneği ile ilgili;
Pil tepkimesi Alk) + 3Ag (suda)
şeklindedir.
+
(suda)
A) Yalnız I
+ e
V
Tuz köprüsü
Pamuk
D) II ve III
Ag(K)
1M HCI
çözeltisi
2. kap
E° = -1,66 V
E° = 0,80 V
II. 2. kapta zamanla pH artar,
antar
III. 1. kaba aynı sıcaklıkta su eklenirse pil gerilimi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız- ||
A1³+ + 3Ag (k)
(suda)
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
22. Al (K) =2 ● 1M AI(NO3)3 çözeltisi 1. kap X Aluda) Ag (suda) +3e → Al (k) Ag (k) E° = 080 V +2e → H₂(g) Yukarıda verilen elektrokimyasal pil düzeneği ile ilgili; Pil tepkimesi Alk) + 3Ag (suda) şeklindedir. + (suda) A) Yalnız I + e V Tuz köprüsü Pamuk D) II ve III Ag(K) 1M HCI çözeltisi 2. kap E° = -1,66 V E° = 0,80 V II. 2. kapta zamanla pH artar, antar III. 1. kaba aynı sıcaklıkta su eklenirse pil gerilimi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız- || A1³+ + 3Ag (k) (suda) C) I ve III E) I, II ve III
17
inlari
26.
25
Mg(k)
-
125ml
0,5 M Cu+
Monet
DXL ve III
1 L
Yukarıdaki sistemde 20 g Mg çubuk 0,5 M lik
Cu+ çözeltisine daldırıldığında Mg çubuğunun
kütlesinde 5,2 gramlık artış oluyor.
Mg 28
Buna göre;
I. İndirgenme - yükseltgenme olayı gerçekleşmiştir.
II. Çözeltide 1,2 gram Mg2+ iyonu bulunur.
III. Son durumda çözeltideki Cu* iyonu derişimi,
Mg2+ iyonu derişiminin 8 katıdır.
PE
yargılarından hangileri doğrudur?
(Mg 24 g/mol, Cu = 64 g/mol, Mg nin iyon yükü +2 dir.)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
17 inlari 26. 25 Mg(k) - 125ml 0,5 M Cu+ Monet DXL ve III 1 L Yukarıdaki sistemde 20 g Mg çubuk 0,5 M lik Cu+ çözeltisine daldırıldığında Mg çubuğunun kütlesinde 5,2 gramlık artış oluyor. Mg 28 Buna göre; I. İndirgenme - yükseltgenme olayı gerçekleşmiştir. II. Çözeltide 1,2 gram Mg2+ iyonu bulunur. III. Son durumda çözeltideki Cu* iyonu derişimi, Mg2+ iyonu derişiminin 8 katıdır. PE yargılarından hangileri doğrudur? (Mg 24 g/mol, Cu = 64 g/mol, Mg nin iyon yükü +2 dir.) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
Testokul
6.
+1
1. C₂H+H₂ → C₂H6
2. CH, + O, → CO2 + H2O
3. Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H₂O
Yukarıda bazı redoks tepkimeleri verilmiştir.
Buna göre,
1. H₂ indirgendir.
II. O₂ ve HNO3 yükseltgendir.
III. 3. tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse
H₂O'nun katsayısı 4 olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
EM, II ve III
RY
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Testokul 6. +1 1. C₂H+H₂ → C₂H6 2. CH, + O, → CO2 + H2O 3. Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H₂O Yukarıda bazı redoks tepkimeleri verilmiştir. Buna göre, 1. H₂ indirgendir. II. O₂ ve HNO3 yükseltgendir. III. 3. tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse H₂O'nun katsayısı 4 olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II EM, II ve III RY
26.
+4
D
MnO₂ + HCl → MnCl₂ + Cl₂ + H₂O
tepkimesi için verilen,
1. Indirgenme - yükseltgenme tepkimesidir.
a
niştil
II. HCI'deki Cl hem indirgenmiş hem de yükseltgenmiştin
III. 1 mol MnO₂ 2 mol elektron almıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
BYvel
AXYalnız I
D) II ve III
C) I ve III
EI, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
26. +4 D MnO₂ + HCl → MnCl₂ + Cl₂ + H₂O tepkimesi için verilen, 1. Indirgenme - yükseltgenme tepkimesidir. a niştil II. HCI'deki Cl hem indirgenmiş hem de yükseltgenmiştin III. 1 mol MnO₂ 2 mol elektron almıştır. yargılarından hangileri doğrudur? BYvel AXYalnız I D) II ve III C) I ve III EI, II ve III
6. KOH + Cl₂ → KCI + KCIO3 + H₂O
Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Denklem denkleştirildiğinde girenlerin katsayılan topla
mı ile ürünlerin katsayıları toplamı eşit olur.
B) Cl₂ yükseltgendir.
C) Denklem en küçük tam sayılar ile denkleştirilirse Cl₂ ve
H₂O'nun katsayıları eşit olur.
✓
D) Cl₂ indirgendir.
EKCIO3 bileşiğindeki Cl (klor) atomunun iyon yükü
+3'tür.
KOH
+ CL₂
-kcl. +kclo₂ +
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
6. KOH + Cl₂ → KCI + KCIO3 + H₂O Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Denklem denkleştirildiğinde girenlerin katsayılan topla mı ile ürünlerin katsayıları toplamı eşit olur. B) Cl₂ yükseltgendir. C) Denklem en küçük tam sayılar ile denkleştirilirse Cl₂ ve H₂O'nun katsayıları eşit olur. ✓ D) Cl₂ indirgendir. EKCIO3 bileşiğindeki Cl (klor) atomunun iyon yükü +3'tür. KOH + CL₂ -kcl. +kclo₂ +
22.
Pb(k)+
Katot
katot
m
1M Pb(NO3)2
1. kap
Pb²+ + 2e¯ → Pb(k) Eº = -0,13V büy indirgenme
Mn²+ + 2e → Mn(k) E° = -1, 17V
Buna göre,
mukaba
II. II. kaba K₂S ilave edilirse pil gerilimi artar,
III. Net Pil Denklemi
- Mn(k)+
Anot
1M Mn(NO3)2
II. kap
a su eklendiğinde pil gerilimi azalır. anota
Su
Mn²+ + Pb (k)= Mn (k) + Pb2+ şeklindedir.
D) I ve II
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(PbS'nin suda çözünmediği varsayılacaktır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Mn(k)
-
+2
Mn +² +he-
Ayr
orta
har
(C=
A)
C
gerilimi
L
Anotun derişimi
C) Yalnız III
Eleme
E) I yell
ano
deris
azc
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
22. Pb(k)+ Katot katot m 1M Pb(NO3)2 1. kap Pb²+ + 2e¯ → Pb(k) Eº = -0,13V büy indirgenme Mn²+ + 2e → Mn(k) E° = -1, 17V Buna göre, mukaba II. II. kaba K₂S ilave edilirse pil gerilimi artar, III. Net Pil Denklemi - Mn(k)+ Anot 1M Mn(NO3)2 II. kap a su eklendiğinde pil gerilimi azalır. anota Su Mn²+ + Pb (k)= Mn (k) + Pb2+ şeklindedir. D) I ve II ifadelerinden hangileri doğrudur? (PbS'nin suda çözünmediği varsayılacaktır.) A) Yalnız I B) Yalnız II Mn(k) - +2 Mn +² +he- Ayr orta har (C= A) C gerilimi L Anotun derişimi C) Yalnız III Eleme E) I yell ano deris azc
Zn (k)
00000000000000(
3. 1. kap
0,01M
ZnSO
Yukarıda verilen sistem incelenirse;
1. kap
6. Anot: Zn (k)
4(suda)
→
+2
Katot: Zn (0,1)
1. Elektrotlar aynı olduğu için standart pil potansiyeli sıfırdır.
2. Derişimler farklı olduğu için pilin çalışması beklenir.
Derişimi az olduğu için anot
2. kap → Derişimi çok olduğu için katottur.
4. Zamanla I. kaptaki elektrot aşınır, II. kaptaki elektrot kütlesi
artar.
+2
Zn(0,01) +2e
ooooooo
+2e → Zn (k)
K
0,1M
5. Bir süre sonra pil çalışmaz, sebebi çözelti derişimleri za-
manla eşitlenir.
+2
Net pil: Zn (0,1)
ZnSO
4(suda)
II. kap
+2
+ Zn (k)
→ Zn (0,01) +
-
+2
+2
Zn(k) / Zn(0, 1) // Zn(0,01)/Zn(K)
-Zn(K)
Zn (k)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Zn (k) 00000000000000( 3. 1. kap 0,01M ZnSO Yukarıda verilen sistem incelenirse; 1. kap 6. Anot: Zn (k) 4(suda) → +2 Katot: Zn (0,1) 1. Elektrotlar aynı olduğu için standart pil potansiyeli sıfırdır. 2. Derişimler farklı olduğu için pilin çalışması beklenir. Derişimi az olduğu için anot 2. kap → Derişimi çok olduğu için katottur. 4. Zamanla I. kaptaki elektrot aşınır, II. kaptaki elektrot kütlesi artar. +2 Zn(0,01) +2e ooooooo +2e → Zn (k) K 0,1M 5. Bir süre sonra pil çalışmaz, sebebi çözelti derişimleri za- manla eşitlenir. +2 Net pil: Zn (0,1) ZnSO 4(suda) II. kap +2 + Zn (k) → Zn (0,01) + - +2 +2 Zn(k) / Zn(0, 1) // Zn(0,01)/Zn(K) -Zn(K) Zn (k)
108 08 Kimya
7. Çinko (Zn) ve bakır (Cu) metallerinden oluşan bir karışım,
derişik hidroklorik asit çözeltisine atılıyor. Zamanla metal
karışımının kütlesinde azalma olduğu gözleniyor.
Buna göre, gerçekleşen olaylarla ilgili;
I. Zn metali, Zn²+ iyonuna dönüşmüştür.
II. Cu metali, hidroklorik asit ile tepkimeye girmiştir.
8
III. Hidrojen gazı açığa çıkmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
silin oxini
C) I ve III
E) I, II ve III
OMAS
f
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
108 08 Kimya 7. Çinko (Zn) ve bakır (Cu) metallerinden oluşan bir karışım, derişik hidroklorik asit çözeltisine atılıyor. Zamanla metal karışımının kütlesinde azalma olduğu gözleniyor. Buna göre, gerçekleşen olaylarla ilgili; I. Zn metali, Zn²+ iyonuna dönüşmüştür. II. Cu metali, hidroklorik asit ile tepkimeye girmiştir. 8 III. Hidrojen gazı açığa çıkmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III silin oxini C) I ve III E) I, II ve III OMAS f
idaki titrasyon
tileri-
kiler-
10. Yandaki tabloda bazı bileşik
formülleri verilmiştir.
A)
AgNO3
Buna göre, bu bileşiklerden katyonlarının yükü +1
olanlar tarandığında aşağıdaki tablolardan hangist
doğru olur?
D)
+3-2
B)
Cuci
ZnS
C)
Be
harigi öğrencinin yorumuyanlıştır?
A) Emir
B) Ayse
25
12.
D) Eylül
%30'luk
şeker-su
E) Ceren
A) 30
30
10
a gram ser
70
1. çözelti; II. kapta a gram şeker çöz
zelti ile karıştırılıyor.
Karıştırma sonucu; I. çözeltinic
arttığına göre II. kapta çözülmek
en az kaç gramın üzerinde olm
B) 35
C) 40
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
idaki titrasyon tileri- kiler- 10. Yandaki tabloda bazı bileşik formülleri verilmiştir. A) AgNO3 Buna göre, bu bileşiklerden katyonlarının yükü +1 olanlar tarandığında aşağıdaki tablolardan hangist doğru olur? D) +3-2 B) Cuci ZnS C) Be harigi öğrencinin yorumuyanlıştır? A) Emir B) Ayse 25 12. D) Eylül %30'luk şeker-su E) Ceren A) 30 30 10 a gram ser 70 1. çözelti; II. kapta a gram şeker çöz zelti ile karıştırılıyor. Karıştırma sonucu; I. çözeltinic arttığına göre II. kapta çözülmek en az kaç gramın üzerinde olm B) 35 C) 40
4. 4Zn + NO + 70H-
4X + NH₂ + 2H₂O
denkleştirilmiş redoks denklemine göre;
1. X maddesi ZnO₂²- dir
II. NH, yükseltgenme ürünüdür.
III. Tepkime bazik ortamda gerçekleşmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız T
1
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
4. 4Zn + NO + 70H- 4X + NH₂ + 2H₂O denkleştirilmiş redoks denklemine göre; 1. X maddesi ZnO₂²- dir II. NH, yükseltgenme ürünüdür. III. Tepkime bazik ortamda gerçekleşmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız T 1 D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III