Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri Soruları

5
+1↑
ka
-2
Ag) + 2HNO Stsuda)
AgNO+NO+H₂O(s)
tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. Ag (k)
3(k)
A) Ag metali indirgenendir.
B) N, (+5)'den (+4)'e indirgenmiştir.
& Bedoks tepkimesidir.
D) HNO3, yükseltgendir.V
E) Heterojen tepkimedir.
/
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
5 +1↑ ka -2 Ag) + 2HNO Stsuda) AgNO+NO+H₂O(s) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6. Ag (k) 3(k) A) Ag metali indirgenendir. B) N, (+5)'den (+4)'e indirgenmiştir. & Bedoks tepkimesidir. D) HNO3, yükseltgendir.V E) Heterojen tepkimedir. /
16. Etan ve asetilen gazlarından oluşmuş bir
karışımının 0,3 molü H2 ile doyurularak etan
oluşurken 0,5 mol hidrojen gazı harcanıyor.
Karışımdaki etan kaç mol dür?
linea
A)0,25
D)0,10
B0,20
C)0,15
E) 0,05
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
16. Etan ve asetilen gazlarından oluşmuş bir karışımının 0,3 molü H2 ile doyurularak etan oluşurken 0,5 mol hidrojen gazı harcanıyor. Karışımdaki etan kaç mol dür? linea A)0,25 D)0,10 B0,20 C)0,15 E) 0,05
3.
Y metal
0
yt+
2²+
Sulu Çözeltisi Sulu Çözeltisi
X metal
i
A)X>Y>Z
C)Z>Y>X
Z metal
+
E)Z>X>Y
Sulu Çözeltisi
Yukarıdaki kaplardan yalnız Ide kendiliğinden
tepkimenin olduğu gözlendiğine göre;
X, Y ve Z metallerinin yükseltgenme
gerilimlerine göre büyükten küçüğe sırası
aşağıdakilerden hangisidir?
111
B)X>Z>Y
D)Y>X>Z
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
3. Y metal 0 yt+ 2²+ Sulu Çözeltisi Sulu Çözeltisi X metal i A)X>Y>Z C)Z>Y>X Z metal + E)Z>X>Y Sulu Çözeltisi Yukarıdaki kaplardan yalnız Ide kendiliğinden tepkimenin olduğu gözlendiğine göre; X, Y ve Z metallerinin yükseltgenme gerilimlerine göre büyükten küçüğe sırası aşağıdakilerden hangisidir? 111 B)X>Z>Y D)Y>X>Z
1M Cu(NO3)2
Cu
SORU 7:
Ni
A)Yalnız I
tuz köprüsü
Cu*2 + 2e*
Ni2+ 2e™
Eo= -0,34V
Eo= +0,25V
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangileri
yanlıştır? (5 PUAN)
1M NISO4
D) II ve III
Epil= +0,59V olur.
II. Cu elektrodun kütlesi zamanla azalır.
III. Tuz köprüsündeki + yüklü iyonlar Ni kabına gider.
B) I ve II
C) Yalnız III
Ni
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
1M Cu(NO3)2 Cu SORU 7: Ni A)Yalnız I tuz köprüsü Cu*2 + 2e* Ni2+ 2e™ Eo= -0,34V Eo= +0,25V Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? (5 PUAN) 1M NISO4 D) II ve III Epil= +0,59V olur. II. Cu elektrodun kütlesi zamanla azalır. III. Tuz köprüsündeki + yüklü iyonlar Ni kabına gider. B) I ve II C) Yalnız III Ni E) I, II ve III
6.
P
HCI
1
X
A) Yalnız I
Y
HNO3
2
D) Ive !!
Pai
B) Yalnız II
NE
1. X* iyonunun elektron alma isteği H* den fazladır.
H. Zçubuğu katay-metali olabilir.
En aktif metal Y'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Z
³279=✓/
Şekildeki sulu çözeltilere farklı metal çubuklar daldırıldığında
3. kapta H₂, 2. kapta NO, gazları açığa çıkıyor. 1. kapta bir
tepkime gerçekleşmiyor.
Buna göre,
E ve I!!
NaOH
3
A
mele
C) Yalnız III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
6. P HCI 1 X A) Yalnız I Y HNO3 2 D) Ive !! Pai B) Yalnız II NE 1. X* iyonunun elektron alma isteği H* den fazladır. H. Zçubuğu katay-metali olabilir. En aktif metal Y'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? Z ³279=✓/ Şekildeki sulu çözeltilere farklı metal çubuklar daldırıldığında 3. kapta H₂, 2. kapta NO, gazları açığa çıkıyor. 1. kapta bir tepkime gerçekleşmiyor. Buna göre, E ve I!! NaOH 3 A mele C) Yalnız III
8.
YOU
146
Galvanik Hücre
Cu - Ag
Al - Cu
Al - H₂
Yukarıdaki tabloda bazı pillerin standart gerilimleri
Epil (V)
0,46
2,00
1,66
veriliyor.
Buna göre, Ag nin standart indirgenme gerilimi
kaç Volt'tur?
A) -0,80
D) +0,34
B) -0,34
E) +0,80
C) +0,14
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
8. YOU 146 Galvanik Hücre Cu - Ag Al - Cu Al - H₂ Yukarıdaki tabloda bazı pillerin standart gerilimleri Epil (V) 0,46 2,00 1,66 veriliyor. Buna göre, Ag nin standart indirgenme gerilimi kaç Volt'tur? A) -0,80 D) +0,34 B) -0,34 E) +0,80 C) +0,14
Aşağıda verilen redoks tepkimelerini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.
1) Al(k) + Br2 (s) → AIBr3 (k)
2) Zn(k) + AgNO3(suda) → Zn(NO3)2 (suda) + Ag(k)
3) Cu(k)+ HNO3(suda) → Cu(NO3)2 (suda) + NO(g) + H₂O(s)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Aşağıda verilen redoks tepkimelerini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. 1) Al(k) + Br2 (s) → AIBr3 (k) 2) Zn(k) + AgNO3(suda) → Zn(NO3)2 (suda) + Ag(k) 3) Cu(k)+ HNO3(suda) → Cu(NO3)2 (suda) + NO(g) + H₂O(s)
184
9. NO + NaOH N₂ + NaNO2 + H₂O
denkleştirilmemiş redoks tepkimesi ile ilgili,
1. N₂ indirgenme ürünüdür. V
II. NO hem yükseltgen hem de indirgen özellik gösterir.V
III. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O'nun
katsayısı 1 olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
nin(8E) I, II ve III
D) II ve III
C) I ve III
21e
12.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
184 9. NO + NaOH N₂ + NaNO2 + H₂O denkleştirilmemiş redoks tepkimesi ile ilgili, 1. N₂ indirgenme ürünüdür. V II. NO hem yükseltgen hem de indirgen özellik gösterir.V III. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O'nun katsayısı 1 olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II nin(8E) I, II ve III D) II ve III C) I ve III 21e 12.
151
ⒸÇağdaş Öncü Kurs
4. NH4NO3 + NH4CI →→→ N₂ + Cl₂ + H₂O
redoks tepkimesiyle ilgili olarak verilen
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) NH4NO3 bileşiğindeki NH4 kökünde N(3-),
NO3 kökündeki N (5+) değerliktedir.
B) NH4Cl bileşiğinde N(3-) değerliklidir.
C) NH4NO3 molekülündeki N atomlarından biri
indirgenmiş diğeri yükseltgenmiştir.
D) Elektron alış verişi N atomları ile Cl atomları
arasında gerçekleşmiştir.
E) NH4NO3 maddesinin 1 molü toplam 8
elektron almıştır.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
151 ⒸÇağdaş Öncü Kurs 4. NH4NO3 + NH4CI →→→ N₂ + Cl₂ + H₂O redoks tepkimesiyle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) NH4NO3 bileşiğindeki NH4 kökünde N(3-), NO3 kökündeki N (5+) değerliktedir. B) NH4Cl bileşiğinde N(3-) değerliklidir. C) NH4NO3 molekülündeki N atomlarından biri indirgenmiş diğeri yükseltgenmiştir. D) Elektron alış verişi N atomları ile Cl atomları arasında gerçekleşmiştir. E) NH4NO3 maddesinin 1 molü toplam 8 elektron almıştır.
6.a
7744
HCI
1
ik)
XCI
X metalinin indirgenme potansiyeli hidroje-
rinkinden küçük, Y metalinin indirgenme po-
tansiyeli ise hidrojeninkinden büyüktür.
B) Yalnız II
çözeltisi
Buna göre, yukarıdaki kaplara daldırılan X ve
Y metal çubuklarından hangilerinde aşınma
gözlenir?
A) Yalnızl
D) I ve Illi
C) Ive ll
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
6.a 7744 HCI 1 ik) XCI X metalinin indirgenme potansiyeli hidroje- rinkinden küçük, Y metalinin indirgenme po- tansiyeli ise hidrojeninkinden büyüktür. B) Yalnız II çözeltisi Buna göre, yukarıdaki kaplara daldırılan X ve Y metal çubuklarından hangilerinde aşınma gözlenir? A) Yalnızl D) I ve Illi C) Ive ll E) I, II ve III
6.a
HCI
çözeltisi
1
X
(k)
HCI
çözeltisi
||
Y
D) I ve III
XCI
çözeltisi
X metalinin indirgenme potansiyeli hidroje-
ninkinden küçük, Y metalinin indirgenme po-
tansiyeli ise hidrojeninkinden büyüktür.
B) Yalnız II
111
Buna göre, yukarıdaki kaplara daldırılan X ve
Y metal çubuklarından hangilerinde aşınma
gözlenir?
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
6.a HCI çözeltisi 1 X (k) HCI çözeltisi || Y D) I ve III XCI çözeltisi X metalinin indirgenme potansiyeli hidroje- ninkinden küçük, Y metalinin indirgenme po- tansiyeli ise hidrojeninkinden büyüktür. B) Yalnız II 111 Buna göre, yukarıdaki kaplara daldırılan X ve Y metal çubuklarından hangilerinde aşınma gözlenir? A) Yalnız I C) I ve II E) I, II ve III
15. C,H, bileşiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış.
tır?
A) Tüm karbonlar sp³ hibritleşmesi yapmış ise C -- H
bağ sayısı C-C bağ sayısının iki katıdır.
B) Molekül içinde tüm bağlar polar kovalenttir.
C) Pl bağı içerlyorsa iki tane C atomu sp² hibritleşmesi
yapmıştır.
D) Apolar moleküldür.
H H
E) Düz zincirli yapıda ise lewis yapısı HCC::C
şeklindedir.
H
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
15. C,H, bileşiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış. tır? A) Tüm karbonlar sp³ hibritleşmesi yapmış ise C -- H bağ sayısı C-C bağ sayısının iki katıdır. B) Molekül içinde tüm bağlar polar kovalenttir. C) Pl bağı içerlyorsa iki tane C atomu sp² hibritleşmesi yapmıştır. D) Apolar moleküldür. H H E) Düz zincirli yapıda ise lewis yapısı HCC::C şeklindedir. H
plar türünden
in denge sabi-
verilmiştir?
5,6.0.4
(
D BOT HBO,
SL-R80, HPOL.H₂O
PYH, POLS
ⒸH₂0¹ HBO₂H, PO₂
416
sp
tepkimesiyle ilgili,
●
●
665
24. Sulu ortamda gerçekleşen,
CrO4+CI+H+
●
●
$/4²
●
A) 1
3
CI yükseltgenmiştir.
En küçük tam sayılarla denkleştirilirse H₂O'nun kat-
sayısı 9 olur.
1 mol CrO4, 5 mol elektron almıştır.
CIO3 iyonunda Cl'un yükseltgenme basamağı
+3'tür.
CrO4 indirgen özellik gösterir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
B) 2
S01 HPOT H₂O
42
+0 Cr2++CIO3+H₂O
(1=45
-C) B
DIX EX
D)
Epil
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
plar türünden in denge sabi- verilmiştir? 5,6.0.4 ( D BOT HBO, SL-R80, HPOL.H₂O PYH, POLS ⒸH₂0¹ HBO₂H, PO₂ 416 sp tepkimesiyle ilgili, ● ● 665 24. Sulu ortamda gerçekleşen, CrO4+CI+H+ ● ● $/4² ● A) 1 3 CI yükseltgenmiştir. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse H₂O'nun kat- sayısı 9 olur. 1 mol CrO4, 5 mol elektron almıştır. CIO3 iyonunda Cl'un yükseltgenme basamağı +3'tür. CrO4 indirgen özellik gösterir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? B) 2 S01 HPOT H₂O 42 +0 Cr2++CIO3+H₂O (1=45 -C) B DIX EX D) Epil Diğer sayfaya geçiniz.
20. Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler verilmiştir.
1. 2AI + 3/202 → Al₂O3
II. AIBr3 → Al + 3/2Br₂ X
III. Al2S3 + 3H₂ → 2AI + 3H₂S
indirgenme
Buna göre, yukarıda verilen tepkimelerden
hangilerinde alüminyum (Al) yükseltgen özellik
göstermiştir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
PALME
YAYINEVİ
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
20. Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler verilmiştir. 1. 2AI + 3/202 → Al₂O3 II. AIBr3 → Al + 3/2Br₂ X III. Al2S3 + 3H₂ → 2AI + 3H₂S indirgenme Buna göre, yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde alüminyum (Al) yükseltgen özellik göstermiştir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III PALME YAYINEVİ
27. Demir metali, Fe₂O3 bileşiğinin yüksek sıcaklıkta CO(g)
gazıyla,
+3
42-2
+4-2
Fe₂O3(k) + 3CO(g) → 2Fe(k) + 3CO₂(g)
denklemine göre ısıtılmasıyla elde edilir.
Gerçekleşen tepkime ile ilgili,
I. Redoks tepkimesidir.
II. CO gazı yükseltgen özellik gösterir.
H. Indirgenme tepkimesi 2Fe³+ + 6e¯¯ →2Fe
şeklindedir.
3+
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
27. Demir metali, Fe₂O3 bileşiğinin yüksek sıcaklıkta CO(g) gazıyla, +3 42-2 +4-2 Fe₂O3(k) + 3CO(g) → 2Fe(k) + 3CO₂(g) denklemine göre ısıtılmasıyla elde edilir. Gerçekleşen tepkime ile ilgili, I. Redoks tepkimesidir. II. CO gazı yükseltgen özellik gösterir. H. Indirgenme tepkimesi 2Fe³+ + 6e¯¯ →2Fe şeklindedir. 3+ ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B)Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
4
CI-
6
1. X+0₂XO₂
3
II. H₂X + 20₂
III. XO,
XO₂ +
+ 21/10/₂
XO₂ + H₂O
Yukarıda verilen tepkimeler için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) 1. tepkimede X yükseltgenmiştir.
B) HE tepkimede X indirgenmiştir.
C) Üçu de redoks tepkimesidi
D) XO, yükseltgendir.
E) HX yükseltgendir.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
4 CI- 6 1. X+0₂XO₂ 3 II. H₂X + 20₂ III. XO, XO₂ + + 21/10/₂ XO₂ + H₂O Yukarıda verilen tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. tepkimede X yükseltgenmiştir. B) HE tepkimede X indirgenmiştir. C) Üçu de redoks tepkimesidi D) XO, yükseltgendir. E) HX yükseltgendir.