Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri Soruları

t Yayıncılık
<a
OT
Tamm
Cu
CA
5. CUCI sulu çözeltisi oda sıcaklığında elektroliz edilirken;
I. Katotta H gazı birikir
2
II. Anotta O gazı biriki
III. Çözelti pH si zamanla değişmez.
bilgilerinden hangileri yanlış olur?
(Elektron verme eğilimleri: H Cu> CI > OH)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
of
tabar
ğıdal
nilab
(Elel
A)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
t Yayıncılık <a OT Tamm Cu CA 5. CUCI sulu çözeltisi oda sıcaklığında elektroliz edilirken; I. Katotta H gazı birikir 2 II. Anotta O gazı biriki III. Çözelti pH si zamanla değişmez. bilgilerinden hangileri yanlış olur? (Elektron verme eğilimleri: H Cu> CI > OH) A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve II C) Yalnız III E) II ve III of tabar ğıdal nilab (Elel A)
X(X)
X.
7
çözeltisi
çözeltisi
Y
X metalinin indirgenme potansiyeli hidroje-
ninkinden küçük, Y metalinin indirgenme po-
tansiyeli ise hidrojeninkinden büyüktür.
XCI
çözeltisi
Buna göre, yukarıdaki kaplara daldırılan X ve
Y metal çubuklarından hangilerinde aşınma
gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
X(X) X. 7 çözeltisi çözeltisi Y X metalinin indirgenme potansiyeli hidroje- ninkinden küçük, Y metalinin indirgenme po- tansiyeli ise hidrojeninkinden büyüktür. XCI çözeltisi Buna göre, yukarıdaki kaplara daldırılan X ve Y metal çubuklarından hangilerinde aşınma gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
Aşağıda Zn, Cu, Fe ve H₂ nin standart indi
genme potansiyelleri verilmiştir.
Zn² suda)
Fe²(suda)
Cu² (suda)
+2 e →
Zn(K)
Eº = -0,763 V
Eº = -0,440 V
E° = +0,337 V
Eº = 0,000 V
+ 2e- →>>
Fe(K)
+ 2 e¯→ Cu(k)
2H*(suda) * 2e- → H₂(g)
Buna göre;
1. Cu(k) + HCl(suda) →
II. Fek) + 2HCl (suda)
III. Zn(k) + 2HCl(suda)
tepkimelerinden hangileri istemli olarak ger-
çekleşmez?
A) Yalnız I
DI ve Il
B) Yalnız II C) Yalniz III
E) I ve III
4
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Aşağıda Zn, Cu, Fe ve H₂ nin standart indi genme potansiyelleri verilmiştir. Zn² suda) Fe²(suda) Cu² (suda) +2 e → Zn(K) Eº = -0,763 V Eº = -0,440 V E° = +0,337 V Eº = 0,000 V + 2e- →>> Fe(K) + 2 e¯→ Cu(k) 2H*(suda) * 2e- → H₂(g) Buna göre; 1. Cu(k) + HCl(suda) → II. Fek) + 2HCl (suda) III. Zn(k) + 2HCl(suda) tepkimelerinden hangileri istemli olarak ger- çekleşmez? A) Yalnız I DI ve Il B) Yalnız II C) Yalniz III E) I ve III 4
9909900
1 MX2+
eeeeeee
Voltmetre
D) I ve II
Tuz köprüsü
Şekildeki pil sisteminde dış devrede elektron akımı X
ten Y ye doğru ise,
1 MY+
I. 1 mol X çözünürken, 2 mol Y toplanır.
II. X anottur.
III. X metali, Y metalinden aktiftir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
: C) Yainız III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
9909900 1 MX2+ eeeeeee Voltmetre D) I ve II Tuz köprüsü Şekildeki pil sisteminde dış devrede elektron akımı X ten Y ye doğru ise, 1 MY+ I. 1 mol X çözünürken, 2 mol Y toplanır. II. X anottur. III. X metali, Y metalinden aktiftir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II : C) Yainız III E) I, II ve III
den 16. X+Ys
dir?
•
(suda) →Xuda) + Y)
(533)
+2Y
2X + 2H
(suda)
Z
A)Z>X> H₂>Y
€)X>Z>Y>H₂
(suda)
-2H
2X H₂
Tepkimeleri belirtilen yönde kendiliğinden gerçekleşiyor.
Buna göre X, Y, Z ve H, elementlerinin elektron verme
eğilimlerine göre sıralaması aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
WALD
+2Xm
2Y,
B)Y>H₂>X>Z
D) Z>X>Y> H₂
E)Z>H₂>X>Y
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
den 16. X+Ys dir? • (suda) →Xuda) + Y) (533) +2Y 2X + 2H (suda) Z A)Z>X> H₂>Y €)X>Z>Y>H₂ (suda) -2H 2X H₂ Tepkimeleri belirtilen yönde kendiliğinden gerçekleşiyor. Buna göre X, Y, Z ve H, elementlerinin elektron verme eğilimlerine göre sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? WALD +2Xm 2Y, B)Y>H₂>X>Z D) Z>X>Y> H₂ E)Z>H₂>X>Y
Elek
A
KİMYA
KİMYA
106
106/
21 2
8.
6. Mn+Pb²+
(suda)
Mn²+
+2e Mn(k)
(suda)
Yukarıda verilenlere göre,
Y
Mn²+
-
(suda)
D) - 2,24
+Pb(K)
-
Pb(K) Pb²+ + 2e
(suda)
yarı tepkimesinin standart yükseltgenme potansi-
yeli (E°) kaç volttur?
A) + 0,12
E° pil = +1,06 Volt
E
pil
= +1,06 Volt
-1,0
B) -0,12
C) + 2,24
(E) + 2,36
7. X ve Y metallerinin yükseltgenme gerilimleri şöyledir:
y²+(suda) + 2e- frot E° = + 2,90 V
ISVANDU
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Elek A KİMYA KİMYA 106 106/ 21 2 8. 6. Mn+Pb²+ (suda) Mn²+ +2e Mn(k) (suda) Yukarıda verilenlere göre, Y Mn²+ - (suda) D) - 2,24 +Pb(K) - Pb(K) Pb²+ + 2e (suda) yarı tepkimesinin standart yükseltgenme potansi- yeli (E°) kaç volttur? A) + 0,12 E° pil = +1,06 Volt E pil = +1,06 Volt -1,0 B) -0,12 C) + 2,24 (E) + 2,36 7. X ve Y metallerinin yükseltgenme gerilimleri şöyledir: y²+(suda) + 2e- frot E° = + 2,90 V ISVANDU
eden 965
miligram
E) 320
120mg
B
D) I ve II
26. PbS+HNO, PbSO, + NO + H₂O
tepkimesi ile ilgili,
1. PbS yükseltgen özellik göstermiştir.
II. 1 mol HNO 3 mol elektron almıştır.
III. En küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H,O'nun
katsayısı 4 olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B
E) I ve Ill
C) Yalnız III
20. Ag
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
eden 965 miligram E) 320 120mg B D) I ve II 26. PbS+HNO, PbSO, + NO + H₂O tepkimesi ile ilgili, 1. PbS yükseltgen özellik göstermiştir. II. 1 mol HNO 3 mol elektron almıştır. III. En küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H,O'nun katsayısı 4 olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II B E) I ve Ill C) Yalnız III 20. Ag
HCI
nin
DENEME 8
Bir elektrokimyasal hücrenin şeması a, b ve ch
ile aşağıda verilmiştir.
Al(k) / Al³+(suda) // Cut(suda) / Cu(k)
b
a
C
bölümler
Buna göre,
I. a bölümü yükseltgenme yarı hücresini, c bölümü is:
indirgenme yarı hücresini ifade eder.
II. Al metalinin yükseltgenme potansiyeli Cu
metalininkinden fazladır.
III. b bölümü içinde K+ ve NO3 iyonları bulunabilir.
IV. a bölümünün bulunduğu kaptan zamanla iyon
derişimi artar.
V. c bölümünün bulunduğu kaba sabit sıcaklıkta bir
miktar saf su eklenirse pil gerilimi artar.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
DHV
EX
11
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
HCI nin DENEME 8 Bir elektrokimyasal hücrenin şeması a, b ve ch ile aşağıda verilmiştir. Al(k) / Al³+(suda) // Cut(suda) / Cu(k) b a C bölümler Buna göre, I. a bölümü yükseltgenme yarı hücresini, c bölümü is: indirgenme yarı hücresini ifade eder. II. Al metalinin yükseltgenme potansiyeli Cu metalininkinden fazladır. III. b bölümü içinde K+ ve NO3 iyonları bulunabilir. IV. a bölümünün bulunduğu kaptan zamanla iyon derişimi artar. V. c bölümünün bulunduğu kaba sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklenirse pil gerilimi artar. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III DHV EX 11
19. Hücre diyagramı,
241,4
A)
B)
C)
C
st,
şeklinde olan galvanik hücreye, sabit sıcaklıkta
aşağıda yapılan etkilerden hangisinde hücre
potansiyeli değişimi yanlış verilmiştir?
(CdS (k) suda çözünmez.)
49,8
Cd(k) | Cd²+ (1M) || Cu²+ (1M) | Cu(k)
Anot
Katot
1. kap
2. kap
Etki
1. kaba saf su ilavesi
2. kaba 0,2 M Cu(NO3)2
çözeltisi ilavesi
DENEME-5
C
1. kaba Na₂S(k) ekleyip
çözmek
2. kaptaki Cu(k) kütlesini
artırmak
2. kaptan çökelme
olmadan su buharlaştırmak
Co)+(²2
>
Hücre potansiyeli
değişimi
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
(d+ ² + (ulk)
+2
yargıl
A) Ya
22.
T
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
19. Hücre diyagramı, 241,4 A) B) C) C st, şeklinde olan galvanik hücreye, sabit sıcaklıkta aşağıda yapılan etkilerden hangisinde hücre potansiyeli değişimi yanlış verilmiştir? (CdS (k) suda çözünmez.) 49,8 Cd(k) | Cd²+ (1M) || Cu²+ (1M) | Cu(k) Anot Katot 1. kap 2. kap Etki 1. kaba saf su ilavesi 2. kaba 0,2 M Cu(NO3)2 çözeltisi ilavesi DENEME-5 C 1. kaba Na₂S(k) ekleyip çözmek 2. kaptaki Cu(k) kütlesini artırmak 2. kaptan çökelme olmadan su buharlaştırmak Co)+(²2 > Hücre potansiyeli değişimi Artar Azalır Azalır Değişmez Artar (d+ ² + (ulk) +2 yargıl A) Ya 22. T
25. İstemli bir elektrokimyasal hücrenin şema gösterimi aşağıdaki
gibidir.
Mg(k) IMgCl2(suda)||CuCl2(suda) Cu(k)
Çalışır durumdaki bu elektrokimyasal hücre için aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Dış devrede elektronlar Cu elektrottan Mg elektrota doğru
akar.
B) Elektrokimyasal hücre potansiyeli sıfırdan küçüktür.ev
C) Tuz köprüsünde anyonlar Mg elektron bulunduğu kaba doğru
hareke eder.istom poA ivaxuy nutosele u
D) Elektrotların elektron verme eğilimi Cu > Mg şeklindedir.
E) Zamanla Cu elektrotun kütlesi azalır. neonst2 ill
unpob heligned nabanelipsy
HOLISTAN
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
25. İstemli bir elektrokimyasal hücrenin şema gösterimi aşağıdaki gibidir. Mg(k) IMgCl2(suda)||CuCl2(suda) Cu(k) Çalışır durumdaki bu elektrokimyasal hücre için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Dış devrede elektronlar Cu elektrottan Mg elektrota doğru akar. B) Elektrokimyasal hücre potansiyeli sıfırdan küçüktür.ev C) Tuz köprüsünde anyonlar Mg elektron bulunduğu kaba doğru hareke eder.istom poA ivaxuy nutosele u D) Elektrotların elektron verme eğilimi Cu > Mg şeklindedir. E) Zamanla Cu elektrotun kütlesi azalır. neonst2 ill unpob heligned nabanelipsy HOLISTAN
1. 25 °C de Ca elektrot daldırılmış 1 M Ca¹2 sulu çözeltisi ile Cu
elektrot daldırılmış 0,01 M Cu+2 çözeltisinden oluşan iki ayrı
hücre tuz köprüsü ile birleştirilecek elektrokimyasal hücre oluş-
turulmaktadır. Elektrokimyasal hücre çalışırken Cu¹2 iyonlarının
derişiminin azaldığı bilinmektedir.
Bu elektrokimyasal hücrenin potansiyeli P volt olduğuna
göre,
1. Ca elektrot anottur.
II. Hücre potansiyeli ile standart hücre potansiyeli arasında
P> E° ilişkisi vardır.
III. Ca elektrotun bulunduğu kaba saf su eklediğimizde hücre
potansiyeli P volttan büyük olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
1. 25 °C de Ca elektrot daldırılmış 1 M Ca¹2 sulu çözeltisi ile Cu elektrot daldırılmış 0,01 M Cu+2 çözeltisinden oluşan iki ayrı hücre tuz köprüsü ile birleştirilecek elektrokimyasal hücre oluş- turulmaktadır. Elektrokimyasal hücre çalışırken Cu¹2 iyonlarının derişiminin azaldığı bilinmektedir. Bu elektrokimyasal hücrenin potansiyeli P volt olduğuna göre, 1. Ca elektrot anottur. II. Hücre potansiyeli ile standart hücre potansiyeli arasında P> E° ilişkisi vardır. III. Ca elektrotun bulunduğu kaba saf su eklediğimizde hücre potansiyeli P volttan büyük olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
üç
an
16. Cu metali ve derişik H₂SO sulu çözeltisi arasında aşağıdaki gi-
bi tepkime olur.
L
O +1+62 +216 -2 +4 -2
Cu + H₂SO4 → CuSO4 + SO₂ + H₂O
+1
-2
Buna göre, tepkime ile ilgili olarak,
H₂SO4 bileşiği yükseltgen özellik gösterir.
Cu metali tepkimede yükseltgenir.
H₂SO4 bileşiğinde S elementinin yükseltgenme basamağı
+6'dır.
L"
VSO₂ bileşiği yükseltgenme ürünüdür.
V. Tepkime en küçük tam sayılı katsayılar ile denkleştirilirse
H₂O'nun katsayısı 2 olur.
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
üç an 16. Cu metali ve derişik H₂SO sulu çözeltisi arasında aşağıdaki gi- bi tepkime olur. L O +1+62 +216 -2 +4 -2 Cu + H₂SO4 → CuSO4 + SO₂ + H₂O +1 -2 Buna göre, tepkime ile ilgili olarak, H₂SO4 bileşiği yükseltgen özellik gösterir. Cu metali tepkimede yükseltgenir. H₂SO4 bileşiğinde S elementinin yükseltgenme basamağı +6'dır. L" VSO₂ bileşiği yükseltgenme ürünüdür. V. Tepkime en küçük tam sayılı katsayılar ile denkleştirilirse H₂O'nun katsayısı 2 olur. verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
22. Oda koşullarında ZnCl₂ sulu çözeltisine X metal çubuğu
daldırılıyor. X metalinin çözeltiyle etkileşmesi sonucunda
0,3 mol Zn(k) metali açığa çıkarken 0,2 mol X metali
iyon hâline geçiyor.
Buna göre;
I. X metali yükseltgenmiştir.
II. Zn²+ iyonları indirgendir.
III. X metali X²+ iyonuna dönüşmüştür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
22. Oda koşullarında ZnCl₂ sulu çözeltisine X metal çubuğu daldırılıyor. X metalinin çözeltiyle etkileşmesi sonucunda 0,3 mol Zn(k) metali açığa çıkarken 0,2 mol X metali iyon hâline geçiyor. Buna göre; I. X metali yükseltgenmiştir. II. Zn²+ iyonları indirgendir. III. X metali X²+ iyonuna dönüşmüştür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
21. Aşağıda bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesi ve-
rilmiştir.
MnO₂ + 4HCI →→MnCl₂ + Cl₂ + 2H₂O
Buna göre,
I. 1 mol Mn atomu 2 mol elektron vermiştir.
II. HCI indirgen özellik göstermiştir.
III. Elektron alışverişi Mn ve Cl atomları arasında ol-
muştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
mn
II ve III
abnig big
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
21. Aşağıda bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesi ve- rilmiştir. MnO₂ + 4HCI →→MnCl₂ + Cl₂ + 2H₂O Buna göre, I. 1 mol Mn atomu 2 mol elektron vermiştir. II. HCI indirgen özellik göstermiştir. III. Elektron alışverişi Mn ve Cl atomları arasında ol- muştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II mn II ve III abnig big E) I, II ve III C) I ve III
19. H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCl(g) reaksiyonu kapalı kapta
gerçekleşmektedir.
Bu reaksiyon için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hidrojen yükseltgenmiştir.
B) Cl₂ indirgenmiştir.
C) Verilen ile alınan e sayısı eşittir.
D) HCI sadece indirgenme ürünüdür.
E) Tepkime redoks ve sentez tepkimesidir.
Ölçm
●
MEB 2021 2022
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
19. H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCl(g) reaksiyonu kapalı kapta gerçekleşmektedir. Bu reaksiyon için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hidrojen yükseltgenmiştir. B) Cl₂ indirgenmiştir. C) Verilen ile alınan e sayısı eşittir. D) HCI sadece indirgenme ürünüdür. E) Tepkime redoks ve sentez tepkimesidir. Ölçm ● MEB 2021 2022
22. Aşağıdaki şekilde çinko ile kaplanmış bir demir parçasının su-
daki görüntüsü verilmiştir.
2+
Zn²+
D) II ve III
Su
→Çinko(Zn)
Demir(Fe)
Kaplamada kullanılan çinkonun bir bölümünün zarar görmesi
sonucunda çinko metalinin yükseltgendiği ancak demir metali-
nin zarar görmediği gözlemlenmiştir.
Bu gözlem sonucunda;
Uçinko metalinin demir metalinden daha aktif olduğu,
gerçekleşen olayda suyun indirgendiği,
LIH. demir metalinin indirgenme potansiyelinin çinko metalinin-
kinden yüksek olduğu
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E)), II ve III
C) I ve III
19
24.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
22. Aşağıdaki şekilde çinko ile kaplanmış bir demir parçasının su- daki görüntüsü verilmiştir. 2+ Zn²+ D) II ve III Su →Çinko(Zn) Demir(Fe) Kaplamada kullanılan çinkonun bir bölümünün zarar görmesi sonucunda çinko metalinin yükseltgendiği ancak demir metali- nin zarar görmediği gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucunda; Uçinko metalinin demir metalinden daha aktif olduğu, gerçekleşen olayda suyun indirgendiği, LIH. demir metalinin indirgenme potansiyelinin çinko metalinin- kinden yüksek olduğu çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E)), II ve III C) I ve III 19 24.