Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri Soruları

6
Al + NaOH - Na3AIO3+H₂
2
Yukarıda denkleştirilmemiş denklemi verilen tepki-
me ile ilgili;
1. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse
Na3AIO3 ün katsayısı 2 olur.
1 mol Al, 3 mol elektron alır.
II.
III. NaOH yükseltgendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
1. X + 0₂
B) Yalnız II
XO₂
C) I ve II
E) II ve III
10
11
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
6 Al + NaOH - Na3AIO3+H₂ 2 Yukarıda denkleştirilmemiş denklemi verilen tepki- me ile ilgili; 1. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse Na3AIO3 ün katsayısı 2 olur. 1 mol Al, 3 mol elektron alır. II. III. NaOH yükseltgendir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III 1. X + 0₂ B) Yalnız II XO₂ C) I ve II E) II ve III 10 11
1+ 3 ² )
?
6. A + 2HNO
AgNO+NO₂(g) + H₂O(s)
3(k)
tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3(suda)
A) Ag metali indirgenendir.
B) N, (+5)'den (+4)'e indirgenmiştir.
C) Redoks tepkimesidir.
D) HNO3, yükseltgendir.
E) Heterojen tepkimedir.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
1+ 3 ² ) ? 6. A + 2HNO AgNO+NO₂(g) + H₂O(s) 3(k) tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3(suda) A) Ag metali indirgenendir. B) N, (+5)'den (+4)'e indirgenmiştir. C) Redoks tepkimesidir. D) HNO3, yükseltgendir. E) Heterojen tepkimedir.
7. Sabunların kirleri temizlemesi ile ilgili
1. Hidrofob kısımları kire bağlanır.
nupt II. Hidrofil kısımları, suyun kısmen pozitif tarafı ile etkileşir.
III. Gerçekleşen temizlik sırasında kirin, sabunun ve suyun kim-
yasal özellikleri değişir.
04
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
D) HI ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
7. Sabunların kirleri temizlemesi ile ilgili 1. Hidrofob kısımları kire bağlanır. nupt II. Hidrofil kısımları, suyun kısmen pozitif tarafı ile etkileşir. III. Gerçekleşen temizlik sırasında kirin, sabunun ve suyun kim- yasal özellikleri değişir. 04 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl D) HI ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
8. İçerisinde X²+, y²+ ve Z²+ iyonları bulunan çözeltiye X, Y
Z metalleri aynı anda daldırılıyor.
(k)
A) Yalnız I
(k)
HI
y²+
X²+
Z(K)
Buna göre,
Sindraenir
1. X²+ iyonları yükseltgen özellik gösterir.
II. y²+ iyonları indirgenirken, Y metali yükseltgenir.
1
III. Çözeltideki Z²+ iyon sayısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Elektron verme eğilimi: Z>Y>X)
D) II ve III
Z²+
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
8. İçerisinde X²+, y²+ ve Z²+ iyonları bulunan çözeltiye X, Y Z metalleri aynı anda daldırılıyor. (k) A) Yalnız I (k) HI y²+ X²+ Z(K) Buna göre, Sindraenir 1. X²+ iyonları yükseltgen özellik gösterir. II. y²+ iyonları indirgenirken, Y metali yükseltgenir. 1 III. Çözeltideki Z²+ iyon sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? (Elektron verme eğilimi: Z>Y>X) D) II ve III Z²+ B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
5
SI
11
6.
katet
7 Anet
7
X2+ + 2YX + 2Y+
Yukarıdaki tepkimeye göre,
1. Kendiliğinden gerçekleşmez.
E = -2,04 V
istemli
X'in indirgenme eğilimi Y'den büyüktür.
H. 2X2++4Y→→→ 2X+4Y+ tepkimesinin potansiyeli
-4,08 V'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
BI ve II
D) I ve III
C) I ve III
EXI, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
5 SI 11 6. katet 7 Anet 7 X2+ + 2YX + 2Y+ Yukarıdaki tepkimeye göre, 1. Kendiliğinden gerçekleşmez. E = -2,04 V istemli X'in indirgenme eğilimi Y'den büyüktür. H. 2X2++4Y→→→ 2X+4Y+ tepkimesinin potansiyeli -4,08 V'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I BI ve II D) I ve III C) I ve III EXI, II ve III
www.aydinyayinlari.com.tr
ÖRNEK 31
+ Cu²+
(suda)
Zn(suda) + Cu(k)
tepkimesi kapalı bir kapta ve oda sıcaklığında dengededir.
Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar Zn katısı ilave edilirse
D Denge sistemi ürünler yönüne ilerler.
H. Cu katısının mol sayısı artar.
Zn(k)
III. Zn²+ iyonlarının derişimi değişmez.
yargılarından hangileri doğru olur?
(Eklenen katının hacmi ihmâl edilecektir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
www.aydinyayinlari.com.tr ÖRNEK 31 + Cu²+ (suda) Zn(suda) + Cu(k) tepkimesi kapalı bir kapta ve oda sıcaklığında dengededir. Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar Zn katısı ilave edilirse D Denge sistemi ürünler yönüne ilerler. H. Cu katısının mol sayısı artar. Zn(k) III. Zn²+ iyonlarının derişimi değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? (Eklenen katının hacmi ihmâl edilecektir.) A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
5
st
st
SUF
Z.)
37
194
Derkin
Tuz
köprüsü
eeeeeee
ell
A) Yalnız I
elt & Olung Ep" 0.
D) II ve III
Pt (k)
1 molar HCI
çözeltisi
Yukarıdaki standart hidrojen yarı hücresi ile ilgili,
1. Elektrot potansiyeli sıfır (0) kabul edilmiştir.
II. Galvanik hücrede yarı hücrelerden birisi olarak kullanılır-
sa voltmetre değeri diğer kapta gerçekleşen yarı hücre
olayının potansiyeline eşittir.
III. Elektrolitik hücrelerde yarı hücre olarak kullanılamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
(1 atm)
H₂ gazi
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
de
na
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
5 st st SUF Z.) 37 194 Derkin Tuz köprüsü eeeeeee ell A) Yalnız I elt & Olung Ep" 0. D) II ve III Pt (k) 1 molar HCI çözeltisi Yukarıdaki standart hidrojen yarı hücresi ile ilgili, 1. Elektrot potansiyeli sıfır (0) kabul edilmiştir. II. Galvanik hücrede yarı hücrelerden birisi olarak kullanılır- sa voltmetre değeri diğer kapta gerçekleşen yarı hücre olayının potansiyeline eşittir. III. Elektrolitik hücrelerde yarı hücre olarak kullanılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? (1 atm) H₂ gazi B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III de na
24. K₂Cr₂O₂ + HCI→→→→→KCI + CrCl3 + Cl₂ + H₂O
Yukarıdaki tepkimeyle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) K₂Cr₂O, bileşiğindeki Cr atomları indirgenmiştir.
B) HCI bileşiği elektron vermiştir.
C) CrCl bileşiği indirgenme ürünüdür.
D) K₂Cr₂O, yükseltgen özellik göstermiştir.
E) CI atomları yükseltgendir.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
24. K₂Cr₂O₂ + HCI→→→→→KCI + CrCl3 + Cl₂ + H₂O Yukarıdaki tepkimeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) K₂Cr₂O, bileşiğindeki Cr atomları indirgenmiştir. B) HCI bileşiği elektron vermiştir. C) CrCl bileşiği indirgenme ürünüdür. D) K₂Cr₂O, yükseltgen özellik göstermiştir. E) CI atomları yükseltgendir.
-LYS2/BİY
8. Bezelyelerde çiçek renginin oluşumundan sorumlu bir
genin iki farklı alleli mevcuttur.
Bu alleller ile ilgili olarak
Aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar.
DNA'daki baz dizilimleri aynıdır.
III.Aynı lokuslarda bulunurlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D)I ve II
B) Yalnız II
C)Yalnız III
EX ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
-LYS2/BİY 8. Bezelyelerde çiçek renginin oluşumundan sorumlu bir genin iki farklı alleli mevcuttur. Bu alleller ile ilgili olarak Aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar. DNA'daki baz dizilimleri aynıdır. III.Aynı lokuslarda bulunurlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D)I ve II B) Yalnız II C)Yalnız III EX ve III
16-
X
Pete
Y
Q
Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen
elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
IN
A) T₂+2XQ
2XT+Q₂ tepkimesi istemlidir.
B) X metalinden yapılmış kapta YCI çözeltisi sakla-
C
namaz.
ANDREAS
Z metalinden yapılmış kapta XCI çözeltisi sakla-
nabilir.
D) Z metali Y'yi bileşiğinden indirger.
Nad
PATVA
E) X metali ZCl, çözeltisine batırıldığında aşınır.
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
16- X Pete Y Q Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? IN A) T₂+2XQ 2XT+Q₂ tepkimesi istemlidir. B) X metalinden yapılmış kapta YCI çözeltisi sakla- C namaz. ANDREAS Z metalinden yapılmış kapta XCI çözeltisi sakla- nabilir. D) Z metali Y'yi bileşiğinden indirger. Nad PATVA E) X metali ZCl, çözeltisine batırıldığında aşınır.
[ pi
4. Galvanik bir pil tepkimesinde
gelen olayları yazınız.
0,32 V
anot ve katotta meydana
=
5) Galvanik bir pilin
1.Anot hücresinden bir miktar çözelti çıkarmak
H. Anot hücresine aynı derişimli çözelti eklemek
H. Anot hücresine biraz su ilave etmek hangileri 4
İşlemlerinden hangileri yapılırsa pil gerilimi
değişmez?
Yahu I
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
[ pi 4. Galvanik bir pil tepkimesinde gelen olayları yazınız. 0,32 V anot ve katotta meydana = 5) Galvanik bir pilin 1.Anot hücresinden bir miktar çözelti çıkarmak H. Anot hücresine aynı derişimli çözelti eklemek H. Anot hücresine biraz su ilave etmek hangileri 4 İşlemlerinden hangileri yapılırsa pil gerilimi değişmez? Yahu I
11.
1. mer yapısı: A
2. mer yapısı: B
Yukarıdaki mer yapılarından oluşan polimer ile ilgili;
F F
1
1
C-C
1
1
F F
polimeri örnek olarak verilebilir.
II. Polimerin zincir yapısı [A-B] şeklindedir.
III.A ve B merleri aynı monomerden oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
11. 1. mer yapısı: A 2. mer yapısı: B Yukarıdaki mer yapılarından oluşan polimer ile ilgili; F F 1 1 C-C 1 1 F F polimeri örnek olarak verilebilir. II. Polimerin zincir yapısı [A-B] şeklindedir. III.A ve B merleri aynı monomerden oluşmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
8.
Cu
lllll
(0,01M Cu+2
1. kap
jeeeeeeeee
QXV
Tuz köprüsü
Anet Zn+2 +2e-→ Zn(k)
Katot Cu2+ + 2e- → Cu (k)
Zn
1M Zn+²
2. kap
Eº = -0,76V /-
EO = 0,34V
Derişimleri ve indirgenme pil potansiyeli verilen
Galvanik pilin net standart pil gerilim kaç volttur?
(Nernst sabitini 0,06 alınız.)
A) -0,42 B) 1,10 C)-1,10 1,04
E) -1,04
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
8. Cu lllll (0,01M Cu+2 1. kap jeeeeeeeee QXV Tuz köprüsü Anet Zn+2 +2e-→ Zn(k) Katot Cu2+ + 2e- → Cu (k) Zn 1M Zn+² 2. kap Eº = -0,76V /- EO = 0,34V Derişimleri ve indirgenme pil potansiyeli verilen Galvanik pilin net standart pil gerilim kaç volttur? (Nernst sabitini 0,06 alınız.) A) -0,42 B) 1,10 C)-1,10 1,04 E) -1,04
AYT/Fen Bilimleri
30
+1
-1
+1 +6_2 +1+7_2 +1 -1
22. rl3 + NaOH + Cl₂ → Na₂CrO4 + NalO4 + NaCl + H₂O
0
-2
pkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
O nun katsayısı kaç olur? (H, O, 11 Na)
2
8
A) 12
B) 20
le adi C) 24
E) 32
D) 28
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
AYT/Fen Bilimleri 30 +1 -1 +1 +6_2 +1+7_2 +1 -1 22. rl3 + NaOH + Cl₂ → Na₂CrO4 + NalO4 + NaCl + H₂O 0 -2 pkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O nun katsayısı kaç olur? (H, O, 11 Na) 2 8 A) 12 B) 20 le adi C) 24 E) 32 D) 28
Ins
5.
teprime
intensit
reye go
Zn(k)
LHT.
A
CH
AYI.
leeeeee
1M
Zn²+
25°C
Voltmetre
Tuz
köprüsü
B) II.
Yukarıdaki Daniell piline göre Zn(k) metal kütlesinin azaldığı
Cu(k) metal kütlesinin arttığı gözleniyor.
Buna göre,
eeeeeee
Zn(k) anot olarak görev yapar.
Cu(k) katot olarak görev yapar.
Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür.
Tepkime istemsizdir.
Dış devrede elektronlar Zn metalinden Cu metaline
doğrudur.
yargılarından hangisi yanlıştır?
1M
Cu²+
C) III.
25°C
Cu(k)
D) IV.
E) V
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Ins 5. teprime intensit reye go Zn(k) LHT. A CH AYI. leeeeee 1M Zn²+ 25°C Voltmetre Tuz köprüsü B) II. Yukarıdaki Daniell piline göre Zn(k) metal kütlesinin azaldığı Cu(k) metal kütlesinin arttığı gözleniyor. Buna göre, eeeeeee Zn(k) anot olarak görev yapar. Cu(k) katot olarak görev yapar. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Tepkime istemsizdir. Dış devrede elektronlar Zn metalinden Cu metaline doğrudur. yargılarından hangisi yanlıştır? 1M Cu²+ C) III. 25°C Cu(k) D) IV. E) V
T
Üzerine sıcak su dökülen bir insanın yanan ayağını
çekip acısını hissetmesi sürecinde impuls,
txilles
I. Motor nöron
II. Omurilikteki ara nöron
III. Duyu nöronu
IV. Ön beyindeki ara nöron
111
yapılarından hangi sıra ile geçer?
A) III-1-IV-II
III-II-I-IV
izolsompio
126
B) III-II-IV-1
D) III-IV-11-1 (0
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
T Üzerine sıcak su dökülen bir insanın yanan ayağını çekip acısını hissetmesi sürecinde impuls, txilles I. Motor nöron II. Omurilikteki ara nöron III. Duyu nöronu IV. Ön beyindeki ara nöron 111 yapılarından hangi sıra ile geçer? A) III-1-IV-II III-II-I-IV izolsompio 126 B) III-II-IV-1 D) III-IV-11-1 (0