Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

2. Tabloda bazı kimyasal tür çiftleri ve etkileşim türleri veril-
miştir.
Kimyasal Tür Çifti
Etkileşim
Türü
Türü
KCI - H₂O
iyon - dipol
NH3-C₂H5OH
dipol-dipol
HCI-CCI4
dipol - indüklenmiş dipol
Buna göre verilen kimyasal tür çiftlerinden
birbiri içinde iyi çözünür?
A) Yalnız I.
I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
EVI, II ve III.
hangileri
ST
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğ
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. Tabloda bazı kimyasal tür çiftleri ve etkileşim türleri veril- miştir. Kimyasal Tür Çifti Etkileşim Türü Türü KCI - H₂O iyon - dipol NH3-C₂H5OH dipol-dipol HCI-CCI4 dipol - indüklenmiş dipol Buna göre verilen kimyasal tür çiftlerinden birbiri içinde iyi çözünür? A) Yalnız I. I ve II. C) I ve III. D) II ve III. EVI, II ve III. hangileri ST Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğ
10. CO₂ molekülüyle ilgili,
1. Lewis yapısı O::C::O şeklindedir.
II. Yoğun fazda molekülleri arasında London kuvvetleri
etkindir.
III. Karbon ve oksijen atomları oktete ulaşmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur? (6C, 80)
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
10. CO₂ molekülüyle ilgili, 1. Lewis yapısı O::C::O şeklindedir. II. Yoğun fazda molekülleri arasında London kuvvetleri etkindir. III. Karbon ve oksijen atomları oktete ulaşmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (6C, 80) A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
2
5. CO₂ gazının benzen (CH) içinde çözünmesi ile ilgil
olarak;
1. Selvatasyon olayı gerçekleşir.
II. Etkileşim kuvveti London kuvvetidir.
III. CO₂ gazi ile benzen sivisi arasında kimyasal etkile
şim gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur? (,H, C, O)
8
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2 5. CO₂ gazının benzen (CH) içinde çözünmesi ile ilgil olarak; 1. Selvatasyon olayı gerçekleşir. II. Etkileşim kuvveti London kuvvetidir. III. CO₂ gazi ile benzen sivisi arasında kimyasal etkile şim gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (,H, C, O) 8 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
9.
Formik asit bileşiği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) Bileşiğin formülü HCOOH şeklindedir.
B) Kovalent bağlıdır.
Bileşikte hem iyonik hem de kovalent bağ vardır.
Yapı polardır.
+
E) Bileşik suda HCOOH-
H
(suda)
+HCOO,
(suda) şeklinde
çözülür.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. Formik asit bileşiği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Bileşiğin formülü HCOOH şeklindedir. B) Kovalent bağlıdır. Bileşikte hem iyonik hem de kovalent bağ vardır. Yapı polardır. + E) Bileşik suda HCOOH- H (suda) +HCOO, (suda) şeklinde çözülür.
9. Aşağıdaki maddelerden hangisinde moleküller arası
etkin olan bağ türü yanlış verilmiştir?
Madde
Bağ Türü
A) H₂O (SIVI)
Hidrojen bağı
B12 (katı)
London kuvvetleri
C6H14 (SIVI)
Dipol-dipol etkileşimleri
D) C2H5OH (SIVI)
Hidrojen bağı
PCl3 (sivi)
Dipol-dipol etkileşimleri
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. Aşağıdaki maddelerden hangisinde moleküller arası etkin olan bağ türü yanlış verilmiştir? Madde Bağ Türü A) H₂O (SIVI) Hidrojen bağı B12 (katı) London kuvvetleri C6H14 (SIVI) Dipol-dipol etkileşimleri D) C2H5OH (SIVI) Hidrojen bağı PCl3 (sivi) Dipol-dipol etkileşimleri
A
TYT/Fen Bilimleri
9.
• 25 °C'de etil alkolün buhar basıncı suyun buhar basın-
cından daha büyüktür.
(
(25 °C'de gliserinin viskozitesi suyun viskozitesinden
daha büyüktür.
nabsimne
Buna göre, 25 °C'de etil alkol, su ve gliserin için
"moleküller arası etkileşimlerin büyükten küçüğe doğru
dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Ett alkot Su>Gliserin
viskosite.
GEN
B) Etil alkol > Gliserin> Su
CGliserin > Su > Etil alkoholigoer nebnneligioy
D) Gliserin>Etil alkol > Su
E) Su Gliserin> Etil alkol
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
A TYT/Fen Bilimleri 9. • 25 °C'de etil alkolün buhar basıncı suyun buhar basın- cından daha büyüktür. ( (25 °C'de gliserinin viskozitesi suyun viskozitesinden daha büyüktür. nabsimne Buna göre, 25 °C'de etil alkol, su ve gliserin için "moleküller arası etkileşimlerin büyükten küçüğe doğru dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Ett alkot Su>Gliserin viskosite. GEN B) Etil alkol > Gliserin> Su CGliserin > Su > Etil alkoholigoer nebnneligioy D) Gliserin>Etil alkol > Su E) Su Gliserin> Etil alkol
2. İyot katısının suda çözünme oranı çok düşüktür,
genellikle çözünmez diye kabul edilir.
polar
Bir kaç tane iyot kristali suya atılıp çok az da
olsa çözündüğünde su ile arasında ne tür bir
etkileşim oluşur?
A) Dipol-dipol etkileşimi X
B) İyon indüklenmiş dipel-etkileşimi
C) Dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi
D) London kuvvetleri
E) İyon - dipol etkileşimi
H.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. İyot katısının suda çözünme oranı çok düşüktür, genellikle çözünmez diye kabul edilir. polar Bir kaç tane iyot kristali suya atılıp çok az da olsa çözündüğünde su ile arasında ne tür bir etkileşim oluşur? A) Dipol-dipol etkileşimi X B) İyon indüklenmiş dipel-etkileşimi C) Dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi D) London kuvvetleri E) İyon - dipol etkileşimi H.
14. Kimyasal türler arası etkileşimler güçlü ve zayıf olmak
üzere ikiye ayrılır. Güçlü etkileşimler iyonik, kovalent ve
metalik bağ iken zayıf etkileşimler hidrojen bağı ve Van
der Waals kuvvetleridir.
Buna göre;
1. NaCl bileşiğinin erime noktasının MgO bileşiğinin
erime noktasından küçük olmasının sebebi sahip
olduğu iyonik bağ kuvvetidir.
II. Alüminyumun erime noktasının sodyumdan fazla
olmasının sebebi metalik bağ kuvvetidir.
III. Suyun kaynama noktasının amonyaktan fazla
olmasının sebebi kovalent bağ kuvvetidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
ve
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
14. Kimyasal türler arası etkileşimler güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılır. Güçlü etkileşimler iyonik, kovalent ve metalik bağ iken zayıf etkileşimler hidrojen bağı ve Van der Waals kuvvetleridir. Buna göre; 1. NaCl bileşiğinin erime noktasının MgO bileşiğinin erime noktasından küçük olmasının sebebi sahip olduğu iyonik bağ kuvvetidir. II. Alüminyumun erime noktasının sodyumdan fazla olmasının sebebi metalik bağ kuvvetidir. III. Suyun kaynama noktasının amonyaktan fazla olmasının sebebi kovalent bağ kuvvetidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III ve
aklorür
angileri
I ve ll
8.
Suda
Açıklama
çözünme
Yemek tuzu
Çözünür
a
Karbon
Çözünmez
b
tetraklorür
Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp çö-
zünmemesi belirtilmiştir.
Bunlara uygun açıklamalar için,
I. a yerine "benzer benzeri çözer."
II. b yerine "karbon tetraklorür apolar su ise
polardır."
III. a yerine "polar moleküller polar molekülle-
ri çözer."
ifadelerinden hangileri yazılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Palme Yayınevi
1
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
aklorür angileri I ve ll 8. Suda Açıklama çözünme Yemek tuzu Çözünür a Karbon Çözünmez b tetraklorür Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp çö- zünmemesi belirtilmiştir. Bunlara uygun açıklamalar için, I. a yerine "benzer benzeri çözer." II. b yerine "karbon tetraklorür apolar su ise polardır." III. a yerine "polar moleküller polar molekülle- ri çözer." ifadelerinden hangileri yazılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Palme Yayınevi 1
Zoynomor no
Hola gele
C-9. Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim-
leri verilmiştir.
X: 2e¯) 5e¯)
Y: 1e¯)
-X=
Z: 2e) 8e) 4e)
perni
Buna göre,
I.
Y ve Z arasında oluşan ZY4 molekülünde,molekül
ler arası dipol-dipol etkileşimi etkindir
II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır.
III. Aynı ortamda kaynama noktaları X₂ > Y₂'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I ve III.
MEB 2018-
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Zoynomor no Hola gele C-9. Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 2e¯) 5e¯) Y: 1e¯) -X= Z: 2e) 8e) 4e) perni Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZY4 molekülünde,molekül ler arası dipol-dipol etkileşimi etkindir II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X₂ > Y₂'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız 1. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I ve III. MEB 2018-
5. Bir X katısının suya atılmasıyla H₂O molekülleri tara.
fından sarılması aşağıdaki gibi sembolize edilmiştir.
N"
Mm
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Oksijen
→Hidrojen
A) n > O'dir.
B) N anyondur.
C) X'in formülü M N 'dir.
D) Çözelti elektrolittir.
E) Çözücü ve çözünen arasında iyon - dipol etkileşi-
mi vardır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5. Bir X katısının suya atılmasıyla H₂O molekülleri tara. fından sarılması aşağıdaki gibi sembolize edilmiştir. N" Mm Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oksijen →Hidrojen A) n > O'dir. B) N anyondur. C) X'in formülü M N 'dir. D) Çözelti elektrolittir. E) Çözücü ve çözünen arasında iyon - dipol etkileşi- mi vardır.
3.
Etkin Etkileşim
1
Kimyasal Tür
1.
1₂ - CCI₂
London kuvveti
II.
Na+ - Br₂
İyon-dipol
2
III.
HỌ - NH
Dipol-dipol
IV.
HCI - CO₂
✓ Dipol-indüklenmiş dipol
Yukarıda bazı kimyasal tür çiftleri ve yoğun fazda bun-
lar arasındaki etkin etkileşimler verilmiştir.
Buna göre verilen etkin etkileşimlerden hangileri doğ-
rudur?
A) I ve Ill
B) Ive V
C) II ve III
D) I, III ve IV
E) I, IINII ve IV
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. Etkin Etkileşim 1 Kimyasal Tür 1. 1₂ - CCI₂ London kuvveti II. Na+ - Br₂ İyon-dipol 2 III. HỌ - NH Dipol-dipol IV. HCI - CO₂ ✓ Dipol-indüklenmiş dipol Yukarıda bazı kimyasal tür çiftleri ve yoğun fazda bun- lar arasındaki etkin etkileşimler verilmiştir. Buna göre verilen etkin etkileşimlerden hangileri doğ- rudur? A) I ve Ill B) Ive V C) II ve III D) I, III ve IV E) I, IINII ve IV
"
10. CaO bileşiği ile ilgili,
1. Suda Cat ve O- iyonları vererek iyonlaşır.
II. Sivi hâli elektrik akımını iletir.
III. Lewis gösterimi [:ca 1²+ [:O:1² şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur? (80, 20Ca)
-A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
" 10. CaO bileşiği ile ilgili, 1. Suda Cat ve O- iyonları vererek iyonlaşır. II. Sivi hâli elektrik akımını iletir. III. Lewis gösterimi [:ca 1²+ [:O:1² şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? (80, 20Ca) -A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
51. İyonik bileşiklerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
A) İyonik bileşikler oda koşullarında katı ve sivi hâlde bulunur.
B) iyonik bileşikler katı ve sivi hâlde elektriği iletmezken sulu çözeltileri iletir.
C) İyonik bağı güçlü olan iyonik katıların erime noktaları düşüktür.
D) İyon bağının sağlamlığı, iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
E) İyon yükleri ve iyon yarıçapları küçük olan iyonik bileşikler suda çok çözünür.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
51. İyonik bileşiklerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) İyonik bileşikler oda koşullarında katı ve sivi hâlde bulunur. B) iyonik bileşikler katı ve sivi hâlde elektriği iletmezken sulu çözeltileri iletir. C) İyonik bağı güçlü olan iyonik katıların erime noktaları düşüktür. D) İyon bağının sağlamlığı, iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. E) İyon yükleri ve iyon yarıçapları küçük olan iyonik bileşikler suda çok çözünür.
9. Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim-
leri verilmiştir.
X: 2e¯) 5e¯)
Y: 1e¯)
Z: 2e) 8e) 4e¯)
Buna göre,
I. Y ve Z arasında oluşan ZY molekülünde,molekül
ler arası dipol-dipol etkileşimi etkindir.
II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır.
III. Aynı ortamda kaynama noktaları X₂ > Y₂'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I ve III.
MEB 2018-20
M
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 2e¯) 5e¯) Y: 1e¯) Z: 2e) 8e) 4e¯) Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZY molekülünde,molekül ler arası dipol-dipol etkileşimi etkindir. II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X₂ > Y₂'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I ve III. MEB 2018-20 M
TYT/Fen Bilimleri
12. Bir maddenin bir çözücüdeki çözünürlüğü o
maddeyle çözücü arasındaki yapı benzerliği
ile ilgilidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde
verilen maddenin karşısında verilen çö-
zücüde çözünmesi beklenir?
Madde
Çözücü
CCM
A)
C₂H5OH
B)
NH3
C)
CHA
D)
CH3OH
E)
HCI
CS2/
CH3CI
BF 3
H₂O,
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
TYT/Fen Bilimleri 12. Bir maddenin bir çözücüdeki çözünürlüğü o maddeyle çözücü arasındaki yapı benzerliği ile ilgilidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen maddenin karşısında verilen çö- zücüde çözünmesi beklenir? Madde Çözücü CCM A) C₂H5OH B) NH3 C) CHA D) CH3OH E) HCI CS2/ CH3CI BF 3 H₂O,