Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

ve
rlik
ur.
Q.
fingel
Yukarıda Hg SIVI (haldeyken (gaz haline geçişinin
denklemi verilmiştir.
4 uno!
Hg(s) → Hg(g)
Migli ell iglesi
Buna göre bu olayla ilgili olarak
I. Atomlar arasındaki kuvvetli etkileşimler kop
moot
muştur.
II. Harcanan enerji 40 kJ/mol den küçüktür.
III. Hg'nin sıvı halden gaz haline geçmesi ekzoter-
miktir.
ISI ven
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
ve rlik ur. Q. fingel Yukarıda Hg SIVI (haldeyken (gaz haline geçişinin denklemi verilmiştir. 4 uno! Hg(s) → Hg(g) Migli ell iglesi Buna göre bu olayla ilgili olarak I. Atomlar arasındaki kuvvetli etkileşimler kop moot muştur. II. Harcanan enerji 40 kJ/mol den küçüktür. III. Hg'nin sıvı halden gaz haline geçmesi ekzoter- miktir. ISI ven yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III
NİTE
7. Baklavanın şerbeti sıcak dökülür.
XD
Bunun nedeni soğuk şerbetin, sıcak şerbete göre;
Akışkanlığının
11. Moleküller arası çekim kuvvetinin
III. Viskozitesinin
özelliklerinden hangilerinin yüksek olmasından kaynaklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yajhiz III
II ve III
Sivilar
E) I, II ve III
10. Ya
Öz
m
11
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
NİTE 7. Baklavanın şerbeti sıcak dökülür. XD Bunun nedeni soğuk şerbetin, sıcak şerbete göre; Akışkanlığının 11. Moleküller arası çekim kuvvetinin III. Viskozitesinin özelliklerinden hangilerinin yüksek olmasından kaynaklanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yajhiz III II ve III Sivilar E) I, II ve III 10. Ya Öz m 11
Gall
1. Elmas
II. Sönmemiş kireç
III. Karbon monoksit gazı
Yukarıda verilenlerden hangileri moleküler
yapıda bulunur?
A) Yalnız II
Yeao
B) Yalnız III
D) I ve II
C) I ve II
E), II ve III
5al
1. De
11.
Ha
III. NE
I
ra
Yuka
kileş
A) Y
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Gall 1. Elmas II. Sönmemiş kireç III. Karbon monoksit gazı Yukarıda verilenlerden hangileri moleküler yapıda bulunur? A) Yalnız II Yeao B) Yalnız III D) I ve II C) I ve II E), II ve III 5al 1. De 11. Ha III. NE I ra Yuka kileş A) Y
t
CAP
10. CH3COOH bileşiği ile ilgili,
I. Ortaklanmamış elektron sayısı 8 dir.
II.
Bağlayıcı elektron sayısı 14 tür.
III. Moleküldeki tüm atomlar oktet kuralına uyar.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
ŞAMPİYON
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
t CAP 10. CH3COOH bileşiği ile ilgili, I. Ortaklanmamış elektron sayısı 8 dir. II. Bağlayıcı elektron sayısı 14 tür. III. Moleküldeki tüm atomlar oktet kuralına uyar. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III ŞAMPİYON
11-
7-
5-
1)
|
8.
I
||
|||
Bileşik
CO₂
NH
KNO3
Bilgi
Kovalent bağ içerip apolar yapılıdır.
Kovalent bağ içerip polar yapılıdır.
İyonik bağ içerir.
I, II ve III'te verilen bileşiklere göre aşağıdakilerden han.
gisi yanlıştır? (₁H, 6C, 7N, 8O, 19K)
A) Suda çözünürlüğü en az olan NH₂ tür.
allep B) Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en yüksek olan KNO
tür.
yimicalelogio-log
Hov H.O
C) NH3 gazı suda çözündüğünde H₂O molekülleri ile hid-
rojen bağı oluşturur. V
Hev Os
D) KNO3 ün suda çözünmesi fizikseldir.
E) Suda çözünürlüğü en az olan CO₂ dir.
||ev|11@
Hi ev #1 (0
2.
Kimy
Tabloda
yanlıştır
A) Kile
B) K, b
C) Kile
ği il-
D) Kil
E) Kil
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11- 7- 5- 1) | 8. I || ||| Bileşik CO₂ NH KNO3 Bilgi Kovalent bağ içerip apolar yapılıdır. Kovalent bağ içerip polar yapılıdır. İyonik bağ içerir. I, II ve III'te verilen bileşiklere göre aşağıdakilerden han. gisi yanlıştır? (₁H, 6C, 7N, 8O, 19K) A) Suda çözünürlüğü en az olan NH₂ tür. allep B) Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en yüksek olan KNO tür. yimicalelogio-log Hov H.O C) NH3 gazı suda çözündüğünde H₂O molekülleri ile hid- rojen bağı oluşturur. V Hev Os D) KNO3 ün suda çözünmesi fizikseldir. E) Suda çözünürlüğü en az olan CO₂ dir. ||ev|11@ Hi ev #1 (0 2. Kimy Tabloda yanlıştır A) Kile B) K, b C) Kile ği il- D) Kil E) Kil
8.
II.
III.
IV.
III.
IV:
C) 1.-
11.
Katı
III-
IV:
CaO
NO
PtO₂
CO₂
Yukarıda verilen katıların uygun olan katı türleri
eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru gösteril-
miştir?
Katı türü
11.
III..
IV:
İyonik
katı
Moleküler
katı
11.
W V
III.-
IV:
III.
IV:
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
8. II. III. IV. III. IV: C) 1.- 11. Katı III- IV: CaO NO PtO₂ CO₂ Yukarıda verilen katıların uygun olan katı türleri eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru gösteril- miştir? Katı türü 11. III.. IV: İyonik katı Moleküler katı 11. W V III.- IV: III. IV:
3. İki kimyasal tür arasında gerçekleşen;
Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazla ise güçlü
etkileşimler oluşur.
İtme kuvvetleri çekme kuvvetlerine yakın ise zayıf
etkileşimler oluşur.
Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok küçük ise
zayıf etkileşimler oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. İki kimyasal tür arasında gerçekleşen; Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazla ise güçlü etkileşimler oluşur. İtme kuvvetleri çekme kuvvetlerine yakın ise zayıf etkileşimler oluşur. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok küçük ise zayıf etkileşimler oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
10.
O
||
NH2–C-NH2
Üre molekülünün yapı formülü yukarıda verilmiştir. Üre
suda çok iyi çözünen bir katıdır.
Ürenin suda çözünmesinde en etkin olan çekim kuv-
Veti aşağıdakilerden hangisidir? | evi
A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol
D) London
C) İyon-dipol
E) İyon-indüklenmiş dipol
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
10. O || NH2–C-NH2 Üre molekülünün yapı formülü yukarıda verilmiştir. Üre suda çok iyi çözünen bir katıdır. Ürenin suda çözünmesinde en etkin olan çekim kuv- Veti aşağıdakilerden hangisidir? | evi A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol D) London C) İyon-dipol E) İyon-indüklenmiş dipol
CH₂OH bileşiği ile ilgili;
I. Bir molekülü 4 polar kovalent bağ içerir.
II. Moleküller arası hidrojen bağı oluşur.
III. Molekülleri arasında London kuvvetleri bulu-
nur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
D) I ve II
C) II ve III
E) I, ve III
C
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
CH₂OH bileşiği ile ilgili; I. Bir molekülü 4 polar kovalent bağ içerir. II. Moleküller arası hidrojen bağı oluşur. III. Molekülleri arasında London kuvvetleri bulu- nur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve III D) I ve II C) II ve III E) I, ve III C
5.
et
b
yonik bağın sağlamlığı iyon yükü arttıkça artar, iyon
çapı arttıkça azalır. Erime noktası iyonik bağın sağlam-
liği ile doğru orantılıdır.
Buna göre;
I
AU
41
+1
sağlamlığı NaCl > NaBr dir.
bağın sa
lyonik bağın
Erime noktası MgOMgCl, dir
III. İyonik bağ kuvveti NaCl KCDdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
1
O, 11Na, 12Mg, 17Cl, 19K, 35Br)
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve III
Serglan
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5. et b yonik bağın sağlamlığı iyon yükü arttıkça artar, iyon çapı arttıkça azalır. Erime noktası iyonik bağın sağlam- liği ile doğru orantılıdır. Buna göre; I AU 41 +1 sağlamlığı NaCl > NaBr dir. bağın sa lyonik bağın Erime noktası MgOMgCl, dir III. İyonik bağ kuvveti NaCl KCDdir. yargılarından hangileri doğrudur? 1 O, 11Na, 12Mg, 17Cl, 19K, 35Br) A) Yalnız B) I ve II D) II ve III Serglan C) I ve III E) I, II ve III
7. MgSO4 bileşiği ile ilgili,
1. Elektron alışverişi ile oluşur.
II. Kovalent ve iyonik bağ içerir.
III. Sulu çözeltisi elektriği iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7. MgSO4 bileşiği ile ilgili, 1. Elektron alışverişi ile oluşur. II. Kovalent ve iyonik bağ içerir. III. Sulu çözeltisi elektriği iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
13. H-CI ....X.... H-CI
Yukarıda verilen moleküller arasında belirtilen x etkileşi-
mi ile ilgili;
1. Dipol-dipol etkileşimidir.
II. London kuvvetlerinden daha güçlüdür.
III. Güçlü etkileşim türlerindendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
13. H-CI ....X.... H-CI Yukarıda verilen moleküller arasında belirtilen x etkileşi- mi ile ilgili; 1. Dipol-dipol etkileşimidir. II. London kuvvetlerinden daha güçlüdür. III. Güçlü etkileşim türlerindendir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
1.
1. CH4
II. H₂O
III. NaCl
Yukarıdaki maddeler hangi seçenekte aynı or-
tamda kaynama noktalarına göre doğru karşı-
laştırılmıştır? (H, 12c, 160, 23 Na, 35I)
8
11
17
A) | > || > III
B) | > | > ||
D) III > | > ||
C) II > | > III
E) III > | > |
?
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1. 1. CH4 II. H₂O III. NaCl Yukarıdaki maddeler hangi seçenekte aynı or- tamda kaynama noktalarına göre doğru karşı- laştırılmıştır? (H, 12c, 160, 23 Na, 35I) 8 11 17 A) | > || > III B) | > | > || D) III > | > || C) II > | > III E) III > | > | ?
1.
Ametaller arasında;
1. elektron ortaklığı,
II. kütle çekimi,
III. çekirdek yükü etkileşimi
kuvvetlerinden hangileri kovalent bağ oluşu-
munu tanımlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1. Ametaller arasında; 1. elektron ortaklığı, II. kütle çekimi, III. çekirdek yükü etkileşimi kuvvetlerinden hangileri kovalent bağ oluşu- munu tanımlar? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
3. H₂O ve H₂S molekülleri için;
polar yapılı olma,
dipol-dipol etkileşimi içerme,
• polar kovalent bağ sayısı,
hidrojenlerin kısmen pozitif olması,
• yoğun fazda hidrojen bağı içerme
özelliklerinden kaç tanesi ortaktır? (H, 80, 16S)
A) 5
C) 3
D) 2
E) 1
B) 4
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. H₂O ve H₂S molekülleri için; polar yapılı olma, dipol-dipol etkileşimi içerme, • polar kovalent bağ sayısı, hidrojenlerin kısmen pozitif olması, • yoğun fazda hidrojen bağı içerme özelliklerinden kaç tanesi ortaktır? (H, 80, 16S) A) 5 C) 3 D) 2 E) 1 B) 4
2. Aşağıda N₂ ve H₂ bileşiklerinin kaynama noktaları
ve moleküllerinin Lewis yapısı verilmiştir.
Kaynama Noktası
Lewis Yapısı
N₂
-196 °C
N⠀⠀N:
H₂
-252 °C
H.H
Buna göre,
1. N₂ nin kaynama noktasının büyük olmasının
nedeni N₂ de üçlü, H₂ de tekli bağların bulun-
masıdır.
II. N₂ nin kalıcı, H₂ nin geçici dipol oluşturabilme-
sinden dolayı H₂ nin kaynama noktası daha
büyüktür.
D) I ve II
III. H₂ deki London kuvvetleri daha zayıf olduğun-
dan kaynama noktası daha düşüktür.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, N)
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. Aşağıda N₂ ve H₂ bileşiklerinin kaynama noktaları ve moleküllerinin Lewis yapısı verilmiştir. Kaynama Noktası Lewis Yapısı N₂ -196 °C N⠀⠀N: H₂ -252 °C H.H Buna göre, 1. N₂ nin kaynama noktasının büyük olmasının nedeni N₂ de üçlü, H₂ de tekli bağların bulun- masıdır. II. N₂ nin kalıcı, H₂ nin geçici dipol oluşturabilme- sinden dolayı H₂ nin kaynama noktası daha büyüktür. D) I ve II III. H₂ deki London kuvvetleri daha zayıf olduğun- dan kaynama noktası daha düşüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, N) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III