Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

yasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
10. Aşağıdaki bağ türlerinden hangisi zayıf etkileşim olarak
nitelendirilebilir?
i
r
A) CCI SIVISındaki moleküller arasında oluşan bağ
B) MgS katısındaki Mg2+ ile S2- iyonları arasındaki bağ
C) H₂ molekülündeki H atomları arasında bulunan bağ
D) Saf hâldeki Hg Sivisinda Hg atomları arasında bulunan bağ
E) NH, bileşiğinde N ve H atomları arasında bulunan bağ
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
yasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 10. Aşağıdaki bağ türlerinden hangisi zayıf etkileşim olarak nitelendirilebilir? i r A) CCI SIVISındaki moleküller arasında oluşan bağ B) MgS katısındaki Mg2+ ile S2- iyonları arasındaki bağ C) H₂ molekülündeki H atomları arasında bulunan bağ D) Saf hâldeki Hg Sivisinda Hg atomları arasında bulunan bağ E) NH, bileşiğinde N ve H atomları arasında bulunan bağ
1.
Buz
#
5
Su
42
Su buhan
Numaralandırılmış oklarla gösterilen suyun häl
değişimleriyle ilgili aşağıdakı Madelerden hangisi
yanlıştır?
A) 1, 2 ve 5 değişimleri endotermiktir.
5 değişimi süblimleşmedir.
C) 3 değişiminde özkütle artar.
D) 4 değişiminde hidrojen bağlan oluşur.
E) Tüm değişimlerde kimlik özellikleri korunur.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1. Buz # 5 Su 42 Su buhan Numaralandırılmış oklarla gösterilen suyun häl değişimleriyle ilgili aşağıdakı Madelerden hangisi yanlıştır? A) 1, 2 ve 5 değişimleri endotermiktir. 5 değişimi süblimleşmedir. C) 3 değişiminde özkütle artar. D) 4 değişiminde hidrojen bağlan oluşur. E) Tüm değişimlerde kimlik özellikleri korunur.
1.
Aşağıda bazı olaylar ve bu olaylarda kopan ya da olu-
şan tanecikler arası etkileşimler verilmiştir.
Buna göre, bu etkileşimlerden hangisi yanlıştır?
Olay
Etkileşim türü
A) Şekerin suda
çözünmesi
B) Benzenin buharlaş-
masi
C) İyotun karbon tetra-
klorürde çözünmesi
D) Kalsiyum klorürün
suda çözünmesi
E) Propil alkolün
benzende çözünmesi
Hidrojen bağı
London kuvvetleri
London kuvvetleri
Dipol-dipol
Dipol - indüklenmiş dipol
1
1
1
1
1
1
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1. Aşağıda bazı olaylar ve bu olaylarda kopan ya da olu- şan tanecikler arası etkileşimler verilmiştir. Buna göre, bu etkileşimlerden hangisi yanlıştır? Olay Etkileşim türü A) Şekerin suda çözünmesi B) Benzenin buharlaş- masi C) İyotun karbon tetra- klorürde çözünmesi D) Kalsiyum klorürün suda çözünmesi E) Propil alkolün benzende çözünmesi Hidrojen bağı London kuvvetleri London kuvvetleri Dipol-dipol Dipol - indüklenmiş dipol 1 1 1 1 1 1
Katı halde Fe atomları arasındaki etkileşim
11. Sıvı halde H₂O molekülleri arasında etkileşim
III. Katı halde Ne atomları arasındaki etkileşim
IV. CH molekülünde C ve H atomları arasındaki etkileşim
Yukarıdakilerden hangileri güçlü etkileşimdir?
A) I ve III
B) Ive IV
D) I, II ve III
✓
SHT
CHI ve IV
E) Il ve IV
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Katı halde Fe atomları arasındaki etkileşim 11. Sıvı halde H₂O molekülleri arasında etkileşim III. Katı halde Ne atomları arasındaki etkileşim IV. CH molekülünde C ve H atomları arasındaki etkileşim Yukarıdakilerden hangileri güçlü etkileşimdir? A) I ve III B) Ive IV D) I, II ve III ✓ SHT CHI ve IV E) Il ve IV
Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili aşağı-
daki durumlardan hangisi karşısında verilen nedenle
açıklanamaz? (₁H, 6C, 80, 9F, 11Na, 12Mg, 16S, 35Br)
A)
B)
D)
DURUM
NEDEN
Mg'nin erime sıcaklığı, Mg atomlarındaki me-
Na'nınkinden büyüktür. talik bağ kuvveti Na
atomlarınkinden bü-
E)
Oda koşullarında Br₂
sivi, F₂ gaz haldedir.
2
STRE
yüktür.
F atomunun elektro-
negatifliğinin Brato-
mununkinden büyük
RINELKEN BAYBED
C) Grafit, elmastan yumu- Tabakalı yapıda olan
şaktır.
grafitte atomlar arasın-
da zayıf London kuv-
vetinin bulunması
Oda koşullarında H₂O
H₂O molekülleri ara-
SIVI, H₂S gaz halinde- sında hidrojen bağı
olması
dir.
MgO nun erime sıcaklı- İyonik bağlı bileşikler-
ğı, MgBr, den büyüktür. de erime sıcaklığının
yük ile doğru, çap ile
ters orantılı olması
MAKE PART DISTIC
olması
Londo
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili aşağı- daki durumlardan hangisi karşısında verilen nedenle açıklanamaz? (₁H, 6C, 80, 9F, 11Na, 12Mg, 16S, 35Br) A) B) D) DURUM NEDEN Mg'nin erime sıcaklığı, Mg atomlarındaki me- Na'nınkinden büyüktür. talik bağ kuvveti Na atomlarınkinden bü- E) Oda koşullarında Br₂ sivi, F₂ gaz haldedir. 2 STRE yüktür. F atomunun elektro- negatifliğinin Brato- mununkinden büyük RINELKEN BAYBED C) Grafit, elmastan yumu- Tabakalı yapıda olan şaktır. grafitte atomlar arasın- da zayıf London kuv- vetinin bulunması Oda koşullarında H₂O H₂O molekülleri ara- SIVI, H₂S gaz halinde- sında hidrojen bağı olması dir. MgO nun erime sıcaklı- İyonik bağlı bileşikler- ğı, MgBr, den büyüktür. de erime sıcaklığının yük ile doğru, çap ile ters orantılı olması MAKE PART DISTIC olması Londo
11.
c
KCÍ CO₂
N₂
A) I
NH3
Tablodaki bazı bileşiklerle ilgili,
1. Erime noktası en yüksek olan bileşik KCl'dir.
II. CO₂ ve N₂ maddeleri apolar moleküllerdir.
III. NH3 molekülleri arasındaki etkin etkileşim türü
dipol-dipol'dür.
IV. CO₂ bileşiğinde 4 çift bağ yapımına katılmayan
elektron vardır.
V. KCI bileşiği elektron alışverişi sonucu oluşur.
ifadelerinden hangisi yanlıştır? (₁H, C, 7N, 8O, 17Cl, 19K)
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. c KCÍ CO₂ N₂ A) I NH3 Tablodaki bazı bileşiklerle ilgili, 1. Erime noktası en yüksek olan bileşik KCl'dir. II. CO₂ ve N₂ maddeleri apolar moleküllerdir. III. NH3 molekülleri arasındaki etkin etkileşim türü dipol-dipol'dür. IV. CO₂ bileşiğinde 4 çift bağ yapımına katılmayan elektron vardır. V. KCI bileşiği elektron alışverişi sonucu oluşur. ifadelerinden hangisi yanlıştır? (₁H, C, 7N, 8O, 17Cl, 19K) B) II C) III D) IV E) V
2.
Farklı fiziksel hâlde bulunan maddelerin hareket türleri
karşısındaki kutucuğa "✔" işareti konularak belirtilmiştir.
Hareket türü
A) 1
Titreşim
Öteleme
Dönme
Katı
B) 2
SIVI
C) 3
✓
✓
Gaz
Buna göre, kaç tane hatalı işaretleme yapılmıştır?
✓
D) 4
✓
1
E) 5
****
feis
Yayınlanı
5.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. Farklı fiziksel hâlde bulunan maddelerin hareket türleri karşısındaki kutucuğa "✔" işareti konularak belirtilmiştir. Hareket türü A) 1 Titreşim Öteleme Dönme Katı B) 2 SIVI C) 3 ✓ ✓ Gaz Buna göre, kaç tane hatalı işaretleme yapılmıştır? ✓ D) 4 ✓ 1 E) 5 **** feis Yayınlanı 5.
Kimyasal türler
O
||
1. (H₂O), (H-C- CH₂)
II. (CH3OH), (CH₂CI)
III. (KNO3), (CS₂)
A) Yalnız I
Sol
Etkileşim türü
CHO CHO
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
D) II ve III
H
Yukarıdaki kimyasal tür çiftlerinden hangilerinin arasın-
da karşısında verilen etkileşim türü uygun fiziksel hal-
lerde bulunur?
G₂H₂O
İyon - indüklenmiş
dipol
B) Yalnız II
IsoC) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal türler O || 1. (H₂O), (H-C- CH₂) II. (CH3OH), (CH₂CI) III. (KNO3), (CS₂) A) Yalnız I Sol Etkileşim türü CHO CHO Hidrojen bağı Dipol-dipol D) II ve III H Yukarıdaki kimyasal tür çiftlerinden hangilerinin arasın- da karşısında verilen etkileşim türü uygun fiziksel hal- lerde bulunur? G₂H₂O İyon - indüklenmiş dipol B) Yalnız II IsoC) I ve III E) I, II ve III
rü
E
Testokal
D)
I, III, IV
Bileşik
H₂O.
H₂S
H₂Se
H₂T
Elektron
sayısı
10
18
36
54
Kaynama
Noktası (°C)
100
-60
IV A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin
elektron sayısı ve kaynama noktası tabloda
verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Buna göre,
BT'nin kaynama noktasının H₂Se'den yüksek
olmasının nedeni dipol-dipol ve London kuvvet-
lerinin H₂T'de daha güçlü olmasıdır.
II. H₂O'nun kaynama noktasının diğerlerinden yük-
sek olmasının nedeni hidrojen bağıdır.
III. H₂S'nin London kuvvetlerinin gücü
H₂O'nunkinden yüksektir.
-41,25
-2,2
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
rü E Testokal D) I, III, IV Bileşik H₂O. H₂S H₂Se H₂T Elektron sayısı 10 18 36 54 Kaynama Noktası (°C) 100 -60 IV A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin elektron sayısı ve kaynama noktası tabloda verilmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Buna göre, BT'nin kaynama noktasının H₂Se'den yüksek olmasının nedeni dipol-dipol ve London kuvvet- lerinin H₂T'de daha güçlü olmasıdır. II. H₂O'nun kaynama noktasının diğerlerinden yük- sek olmasının nedeni hidrojen bağıdır. III. H₂S'nin London kuvvetlerinin gücü H₂O'nunkinden yüksektir. -41,25 -2,2 C) I ve Ill E) I, II ve III
9. Dipol-dipol etkileşimleriyle ilgili;
1. Yoğun fazda polar moleküller arasında görülür.
II. Molekül polarlığı arttıkça dipol-dipol kuvveti
azalır.
III. Bağ kuvveti arttıkça molekülün erime ve kay-
nama noktası da artar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I, II ve III
B) II ve III
D) I ve II
C) I ve III
E) Yalnız II
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. Dipol-dipol etkileşimleriyle ilgili; 1. Yoğun fazda polar moleküller arasında görülür. II. Molekül polarlığı arttıkça dipol-dipol kuvveti azalır. III. Bağ kuvveti arttıkça molekülün erime ve kay- nama noktası da artar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I, II ve III B) II ve III D) I ve II C) I ve III E) Yalnız II
9. Katı karbondioksit kuru buz olarak bilinir.
Kuru buzun gaz haline geçmesi esnasında
aşağıda verilen etkileşim veya bağlardan han-
gisi kırılır?
C
A) Polar kovalent
C) London
B) Apolar kovalent
D) İyonik
E) Dipol-dipol
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. Katı karbondioksit kuru buz olarak bilinir. Kuru buzun gaz haline geçmesi esnasında aşağıda verilen etkileşim veya bağlardan han- gisi kırılır? C A) Polar kovalent C) London B) Apolar kovalent D) İyonik E) Dipol-dipol
18.
Aşağıdaki maddelerden hangisinde etkileşim
türü yanlış verilmiştir?
Madde
A Elmas
B.
Su
C. Brom SIVISI
D. Yemek tuzu
E. Ne gazı
19.
kevoile
bap
Etkileşim Türü
Dipol-dipol Xx
Hidrojen bağı
Van der Waals
lyonik V
London kuvvetleri
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
18. Aşağıdaki maddelerden hangisinde etkileşim türü yanlış verilmiştir? Madde A Elmas B. Su C. Brom SIVISI D. Yemek tuzu E. Ne gazı 19. kevoile bap Etkileşim Türü Dipol-dipol Xx Hidrojen bağı Van der Waals lyonik V London kuvvetleri
/benimhocam
11. Oda koşullarında bulunan H₂O molekülleri arasında;
1. indüklenmiş dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi,
II. dipol-dipol etkileşimi,
III. hidrojen bağları
etkileşimlerinden hangileri görülür?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
nob (A
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
/benimhocam 11. Oda koşullarında bulunan H₂O molekülleri arasında; 1. indüklenmiş dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi, II. dipol-dipol etkileşimi, III. hidrojen bağları etkileşimlerinden hangileri görülür? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III nob (A
9
20
n-
J.
HL
Tanecik
>CI
17C1
17 CI+
SURU
D) II ve III
ÇÖZÜM
Lewis gösterimi
•CI:
Yukarıdaki klor atomuna ait taneciklerden hangilerinin Le-
wis gösterimi doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I vell
CI+7
E) I, II ve III
C) I ve III
DS
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9 20 n- J. HL Tanecik >CI 17C1 17 CI+ SURU D) II ve III ÇÖZÜM Lewis gösterimi •CI: Yukarıdaki klor atomuna ait taneciklerden hangilerinin Le- wis gösterimi doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) I vell CI+7 E) I, II ve III C) I ve III DS
8. Eter molekülünün yapısı
şeklindedir.
H₂C
CH3
Bu maddenin kendi molekülleri arasında;
1. London
II. Dipol-dipol
III. İyon - dipol
etkileşimlerinin hangilerini oluşturur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Ö:
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
8. Eter molekülünün yapısı şeklindedir. H₂C CH3 Bu maddenin kendi molekülleri arasında; 1. London II. Dipol-dipol III. İyon - dipol etkileşimlerinin hangilerini oluşturur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Ö: C) I ve III
Aşağıdaki atom veya iyonlardan hangisinin Lewis
elektron nokta yapısı yanlış yazılmıştır?
Atom veya İyon
* [He:]
Lewis Yapısı
A)
₁H²
-
N
[H.] Helyuma benzen
[H:
V
•N•
BV
12Mg+2
Mg+2
[:S:7-²
He:
Ca+2
B)
C)
D)
168-2
20 Ca
GAS
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Aşağıdaki atom veya iyonlardan hangisinin Lewis elektron nokta yapısı yanlış yazılmıştır? Atom veya İyon * [He:] Lewis Yapısı A) ₁H² - N [H.] Helyuma benzen [H: V •N• BV 12Mg+2 Mg+2 [:S:7-² He: Ca+2 B) C) D) 168-2 20 Ca GAS