Lewis Formülleri Soruları

eril-
n-
10.
X: 2) 8) 1)
Y: 2) 7)
Z: 2) 8) 5)
Yukarıda katman elektron dağılımı verilen element
atomları ile ilgili,
Spele
I. ZY molekülleri arasında sadece dipol-dipol etkileşimi
3
oluşur.
II. XY SIVISI elektriği iletir.
III. Y, molekülleri arasında sadece London kuvvetleri bu-
2
lunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
1.
Kimya
Lewis Formülleri
eril- n- 10. X: 2) 8) 1) Y: 2) 7) Z: 2) 8) 5) Yukarıda katman elektron dağılımı verilen element atomları ile ilgili, Spele I. ZY molekülleri arasında sadece dipol-dipol etkileşimi 3 oluşur. II. XY SIVISI elektriği iletir. III. Y, molekülleri arasında sadece London kuvvetleri bu- 2 lunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III 1.
-4625
14
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis
yapısı yanlış gösterilmiştir?
(Li, 7N, 8O, gF. 11 Na, 12Mg, 13Al, 17Cl, 20Ca)
Bileşik
Lewis Yapısı
A) CaCl₂
Ca²+ 2[:cl:]
B) Al₂O3
2A1³+ 3[:Ö:1²-
C) Na N
3Na* [-N-1³-
D) LiF
Lit[:FT
E)
Mg2+ [:O:12-
MgO
Kimya
Lewis Formülleri
-4625 14 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? (Li, 7N, 8O, gF. 11 Na, 12Mg, 13Al, 17Cl, 20Ca) Bileşik Lewis Yapısı A) CaCl₂ Ca²+ 2[:cl:] B) Al₂O3 2A1³+ 3[:Ö:1²- C) Na N 3Na* [-N-1³- D) LiF Lit[:FT E) Mg2+ [:O:12- MgO
ell
11. CS₂ bileşiği ile ilgili,
L Apolar moleküldür.
II. Lewis yapısı S::C:S şeklindedir.
III. C atomunun bağ oluşumuna katılan değerlik elektron
sayısı Satomununkinin 2 katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (C. 165)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve ill
E) I, II ve lil
C) I ve Il
Kimya
Lewis Formülleri
ell 11. CS₂ bileşiği ile ilgili, L Apolar moleküldür. II. Lewis yapısı S::C:S şeklindedir. III. C atomunun bağ oluşumuna katılan değerlik elektron sayısı Satomununkinin 2 katıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (C. 165) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve ill E) I, II ve lil C) I ve Il
13. Aşağıda bazı moleküllerin geometrileri ve molekül polarlıkları verilmiştir.
O
www
***
Polar molekül
010
A) Yalnız I
Apolar molekül
B) Yalnız II
H-C-H
Buna göre,
1. Sadece apolar kovalent bağ içeren tüm moleküller apolardır,
II. Molekül içindeki tüm bağları polar kovalent olan moleküller apolar olamaz.
III. Apolar moleküllerde merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz.
ifadelerinden hangileri yanlıştır? (H, 6C, 80)
H
H
Apolar molekül
CI ve Il
f
163
D) I ve III
EXII ve III
Kimya
Lewis Formülleri
13. Aşağıda bazı moleküllerin geometrileri ve molekül polarlıkları verilmiştir. O www *** Polar molekül 010 A) Yalnız I Apolar molekül B) Yalnız II H-C-H Buna göre, 1. Sadece apolar kovalent bağ içeren tüm moleküller apolardır, II. Molekül içindeki tüm bağları polar kovalent olan moleküller apolar olamaz. III. Apolar moleküllerde merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. ifadelerinden hangileri yanlıştır? (H, 6C, 80) H H Apolar molekül CI ve Il f 163 D) I ve III EXII ve III
8. İkinci periyotta bulanan X ve Y elementlerinden X'in değerlik
elektron sayısı 4, Y'nin değerlik elektron sayısı 6 dır.
Buna göre;
1. Kovalent bağlı XY₂ bileşiğini oluşturabilirler.
II. Oluşan bileşik XY ise alti elektron ortaklaşa kullanılmıştır.
IX ve Y elektron alış verişi sonucu iyonik bağlı bileşik oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
8. İkinci periyotta bulanan X ve Y elementlerinden X'in değerlik elektron sayısı 4, Y'nin değerlik elektron sayısı 6 dır. Buna göre; 1. Kovalent bağlı XY₂ bileşiğini oluşturabilirler. II. Oluşan bileşik XY ise alti elektron ortaklaşa kullanılmıştır. IX ve Y elektron alış verişi sonucu iyonik bağlı bileşik oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Ders Anlatım Föyü
Organik Bileşiklerin Analizi
★ Organik bileşiklerin yapısındaki C ve H elementlerinin varlığını anlamak için organik madde yal
kireç suyunu (Ca(OH)₂) bulandırmasından C varlığı anlaşılır.
★ Oluşan CO₂ kütlesinden karbonun, H₂O kütlesinden hidrojenin kütlesi belirlenir.
★ Organik bileşikte azot (N) varlığını anlamak için azot içeren organik madde NaOH ve CaO ile is
maviye dönerse ve keskin bir koku varsa amonyağın (NH3) dolayısıyla azotun varlığına işaret e
★ Organik bileşiklerde oksijenin varlığını nitel olarak bulamayız. C, H ve N nin nicel analizleri son
Lenovo
En 1+₂7 +2+3/10/₂2 → +9ce₂ intl₂
Parol
Örnek: 5
Yalnız karbon ve hidrojen içeren bir bileşiğin 7,2 gramı tamamen ya-
kıldığında 22 gram CO₂ gazı oluşmaktadır.
Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H=1 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol)
A) C5H12
D) C₂H₂
B) C5H10
Örnek: 6
Organik bir bileşiğin 0,02 molü için,
E) C6H12
C) C4H10
els
Taynion
Örnek: 1
Organik bir bileşiğin
H₂O oluşuyor.
Buna göre bu bileşiğ
(H=1 g.mol-1, C=12
A) C₂H₂O
D) C3H
Kimya
Lewis Formülleri
Ders Anlatım Föyü Organik Bileşiklerin Analizi ★ Organik bileşiklerin yapısındaki C ve H elementlerinin varlığını anlamak için organik madde yal kireç suyunu (Ca(OH)₂) bulandırmasından C varlığı anlaşılır. ★ Oluşan CO₂ kütlesinden karbonun, H₂O kütlesinden hidrojenin kütlesi belirlenir. ★ Organik bileşikte azot (N) varlığını anlamak için azot içeren organik madde NaOH ve CaO ile is maviye dönerse ve keskin bir koku varsa amonyağın (NH3) dolayısıyla azotun varlığına işaret e ★ Organik bileşiklerde oksijenin varlığını nitel olarak bulamayız. C, H ve N nin nicel analizleri son Lenovo En 1+₂7 +2+3/10/₂2 → +9ce₂ intl₂ Parol Örnek: 5 Yalnız karbon ve hidrojen içeren bir bileşiğin 7,2 gramı tamamen ya- kıldığında 22 gram CO₂ gazı oluşmaktadır. Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H=1 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol) A) C5H12 D) C₂H₂ B) C5H10 Örnek: 6 Organik bir bileşiğin 0,02 molü için, E) C6H12 C) C4H10 els Taynion Örnek: 1 Organik bir bileşiğin H₂O oluşuyor. Buna göre bu bileşiğ (H=1 g.mol-1, C=12 A) C₂H₂O D) C3H
E
|||
3. CCI molekülüyle ilgili;
4
Yapısındaki kovalent bağlar polardır. Med
tt. 12 çift ortaklanmamış elektron içerir.
?
Klor 1, karbon 4 bağ yapmıştır.
abc-c
1
CI
ifadelerinden hangileri doğrudur? (C, 17Cl)
COLL
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Lvell
87
6. KM
bu
19797
Kimya
Lewis Formülleri
E ||| 3. CCI molekülüyle ilgili; 4 Yapısındaki kovalent bağlar polardır. Med tt. 12 çift ortaklanmamış elektron içerir. ? Klor 1, karbon 4 bağ yapmıştır. abc-c 1 CI ifadelerinden hangileri doğrudur? (C, 17Cl) COLL B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) Lvell 87 6. KM bu 19797
Kavrama Testi
5. H ve ,,Cl atomları arasında oluşan bileşikte bağlayıcı elekt-
ron sayısı ve ortaklanmamış elektron sayısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bağlayıcı elektron
sayısı
1
2
1
3
2
C
Ortaklanmamış elektron
sayısı
3
6
3
6
8
İki atomdan ol
içeren molekü
Molekül po
Elektron o
Oda koşu
yargılarından
A) Yalnız II
Kimya
Lewis Formülleri
Kavrama Testi 5. H ve ,,Cl atomları arasında oluşan bileşikte bağlayıcı elekt- ron sayısı ve ortaklanmamış elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Bağlayıcı elektron sayısı 1 2 1 3 2 C Ortaklanmamış elektron sayısı 3 6 3 6 8 İki atomdan ol içeren molekü Molekül po Elektron o Oda koşu yargılarından A) Yalnız II
nt atomu;
Yalnız III
3.
+ •Ba• + •F: →>>>
Lewis gösterimi yukarıda verilen Ba ve F atomlarının oluş-
turduğu bileşiğin Lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?
[:F:]:Ba=[:F:]
B) [::]=Ba²+[:]
D) [:::Ba:[:]
E) [:F:] Ba²+ [F]
5. Ca
Sö
ları
1.
11.
y
F
Kimya
Lewis Formülleri
nt atomu; Yalnız III 3. + •Ba• + •F: →>>> Lewis gösterimi yukarıda verilen Ba ve F atomlarının oluş- turduğu bileşiğin Lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisin- de doğru olarak verilmiştir? [:F:]:Ba=[:F:] B) [::]=Ba²+[:] D) [:::Ba:[:] E) [:F:] Ba²+ [F] 5. Ca Sö ları 1. 11. y F
1.1AX:
2e
1.
7AY: 2e
A²: 20
8e 1e
2e 5e
7. 1
7e-1
A) Yalnız I
+t
:~
-3
Yukarıda elektron katman dağılımları verilen X, Y ve Z
atomları ile ilgili;
I.
X ile Y arasında iyonik bağlı XY bileşiği oluşur
D) Il ve Il
c
y=Z=y
II. Y ile Z arasında oluşan ZY kararlı bileşiğinin elektron-nok-
3
ta formülünde bir çift bağ yapmamış elektron çifti bulunur.
III. Z, molekülünde üçlü bağ bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
EXI, II ve Il
C) I ve III
3.
Kimya
Lewis Formülleri
1.1AX: 2e 1. 7AY: 2e A²: 20 8e 1e 2e 5e 7. 1 7e-1 A) Yalnız I +t :~ -3 Yukarıda elektron katman dağılımları verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili; I. X ile Y arasında iyonik bağlı XY bileşiği oluşur D) Il ve Il c y=Z=y II. Y ile Z arasında oluşan ZY kararlı bileşiğinin elektron-nok- 3 ta formülünde bir çift bağ yapmamış elektron çifti bulunur. III. Z, molekülünde üçlü bağ bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II EXI, II ve Il C) I ve III 3.
9. CO₂ molekülü ile ilgili,
POZU
Bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan elektron sayıları eşittir.
Polar yapılıdır.
Bir molekülü, 4 tane polar kovalent bağ içerir.
yargılarından hangileri doğrudur? (C, 80)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
On
E)
evil (C) I ve III
I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
9. CO₂ molekülü ile ilgili, POZU Bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan elektron sayıları eşittir. Polar yapılıdır. Bir molekülü, 4 tane polar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? (C, 80) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III On E) evil (C) I ve III I, II ve III
10. Hve 17Cl elementlerinin bir araya gelerek oluştur-
CI
duğu bileşik ile ilgili,
1. Lewis formülü H. CI: şeklinde ifade edilir.
II. Sistematik adı hidrojenmonoklorürdür.
III. 3 tane bağlayıcı olmayan elektron çifti bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
BYYalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Lewis Formülleri
10. Hve 17Cl elementlerinin bir araya gelerek oluştur- CI duğu bileşik ile ilgili, 1. Lewis formülü H. CI: şeklinde ifade edilir. II. Sistematik adı hidrojenmonoklorürdür. III. 3 tane bağlayıcı olmayan elektron çifti bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve Ill BYYalnız II E) II ve III C) I ve II
5.
O*
c
H/\
H H H H
Yukarıdaki molekül ile ilgili,
1. Polar moleküldür. V
H. Molekül içi bağlar iyoniktir.
III. Molekülleri arasında hidrojen bağı içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I vell
D) II ve III
E) I, II ve III
C)I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
5. O* c H/\ H H H H Yukarıdaki molekül ile ilgili, 1. Polar moleküldür. V H. Molekül içi bağlar iyoniktir. III. Molekülleri arasında hidrojen bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I vell D) II ve III E) I, II ve III C)I ve III
HH
H~....
H H
Yukarıda Lewis gösterimi verilen bileşik ile ilgili,
1. Molekül polar ve apolar kovalent bağ içerir.
II. Molekülleri arasında hidrojen bağı görülür.
III. 2 çift ortaklaşmamış elektronu vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
8.
D
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
/benimhocam
Kimya
Lewis Formülleri
HH H~.... H H Yukarıda Lewis gösterimi verilen bileşik ile ilgili, 1. Molekül polar ve apolar kovalent bağ içerir. II. Molekülleri arasında hidrojen bağı görülür. III. 2 çift ortaklaşmamış elektronu vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 8. D D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III /benimhocam
11.
X:
Y:!
Yukarıda katman elektron dağılımları verilen
X ve Y elementleri ve oluşturacakları kararlı
bileşik için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
B) Bağlar polar, bileşik apolardır.
C) Her iki atom da oktetini tamamlar.
D) Bileşik molekülleri dört atomludur.
E) Ortaklanmamış elektron sayısı 20'dir.
Kimya
Lewis Formülleri
11. X: Y:! Yukarıda katman elektron dağılımları verilen X ve Y elementleri ve oluşturacakları kararlı bileşik için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kovalent bağlı bileşik oluştururlar. B) Bağlar polar, bileşik apolardır. C) Her iki atom da oktetini tamamlar. D) Bileşik molekülleri dört atomludur. E) Ortaklanmamış elektron sayısı 20'dir.
n
ÖRNEK 22
Lewis yapıları yukarıdaki gibi olan X, Y ve Z atomla-
rının oluşturduğu;
1. XZ3
II. Z₂Y
moleküllerinin kutuplanabilirlikleri (polarlanabilir-
likleri) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir? (X ve Y aynı periyot elementleridir.)
A) I > III > II
B) II > I > III
D) III > I > II
Z-
III. Y₂
C) I > I > III
E) II > | > I
Kimya
Lewis Formülleri
n ÖRNEK 22 Lewis yapıları yukarıdaki gibi olan X, Y ve Z atomla- rının oluşturduğu; 1. XZ3 II. Z₂Y moleküllerinin kutuplanabilirlikleri (polarlanabilir- likleri) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (X ve Y aynı periyot elementleridir.) A) I > III > II B) II > I > III D) III > I > II Z- III. Y₂ C) I > I > III E) II > | > I