Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

10.
Molekül geometrisi
Üçgen piramit
Düzlem üçgen
Molekül
XH3
YH3
Tabloda verilen bilgilere göre,
I. Merkez atomun hibritleşme türü
II. Sigma bağ sayısı
III. Bağlayıcı elektron çifti sayısı
IV. Bağlar arasındaki açı değeri
yukarıdakilerden hangileri XH3 ve YH3 moleküllerinin her
ikisi için de aynıdır? (₁H)
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
10. Molekül geometrisi Üçgen piramit Düzlem üçgen Molekül XH3 YH3 Tabloda verilen bilgilere göre, I. Merkez atomun hibritleşme türü II. Sigma bağ sayısı III. Bağlayıcı elektron çifti sayısı IV. Bağlar arasındaki açı değeri yukarıdakilerden hangileri XH3 ve YH3 moleküllerinin her ikisi için de aynıdır? (₁H) A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III
13:53
N 4.56
Ca ve ,,Cl elementlerinden oluşan CaCl, bileşiği ile
ilgili,
1 Birim hücrelerden oluşur ve kunigandir.
1. Lewis gösterimi Ca 2:
seklindedir.
I. Kati halde elektrik akimini letmezken, sv haide ve
sulu çözeltisinde iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ill
B) Ive li
C) I ve II
E) Il ve ill
D) Il ve Ill
Kimya
Lewis Formülleri
13:53 N 4.56 Ca ve ,,Cl elementlerinden oluşan CaCl, bileşiği ile ilgili, 1 Birim hücrelerden oluşur ve kunigandir. 1. Lewis gösterimi Ca 2: seklindedir. I. Kati halde elektrik akimini letmezken, sv haide ve sulu çözeltisinde iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ill B) Ive li C) I ve II E) Il ve ill D) Il ve Ill
1A 2E 3A 4B
0. 1 molekül: Merkez atomda ortaklanmamış elektron yoktur.
2 molekül: Tüm elektronlar bağ yapımına katılmıştır.
3. molekül: Hem polar kovalent, hem de apolar kovalent
bağ içerir.
Üç ayrı molekül ile ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir.
Buna göre, 1., 2. ve 3. moleküllere verilen aşağıdaki
örneklerden hangisi doğrudur? (1H, 5B, 6C, 7N, 80, 9F)
3. molekül
1. molekül 2. molekül
CH4
A)
HF
H₂
H₂O2
B)
CO₂
CH4
CO2
CH4
C2H2
H₂O
N₂
C₂H4
HCN
BF3
C2H2
C)
D)
E)
Kimya
Lewis Formülleri
1A 2E 3A 4B 0. 1 molekül: Merkez atomda ortaklanmamış elektron yoktur. 2 molekül: Tüm elektronlar bağ yapımına katılmıştır. 3. molekül: Hem polar kovalent, hem de apolar kovalent bağ içerir. Üç ayrı molekül ile ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre, 1., 2. ve 3. moleküllere verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur? (1H, 5B, 6C, 7N, 80, 9F) 3. molekül 1. molekül 2. molekül CH4 A) HF H₂ H₂O2 B) CO₂ CH4 CO2 CH4 C2H2 H₂O N₂ C₂H4 HCN BF3 C2H2 C) D) E)
C.S
Bileşik
1.
CHA
BF3
III.
CS₂
IV.
CH3OH
V.
PH 3
Sp³
Tablodaki bileşiklerden hangisinin karşısında yazılı
merkez atomun hibritleşme türü yanlış verilmiştir?
(₁H, 5B, 6C, 80, 9F 15P 16S)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
22.
C
Merkez Atomun
Hibritleşme Türü
sp³
sp²
sp
Sp²
S
A
36
25.
Kimya
Lewis Formülleri
C.S Bileşik 1. CHA BF3 III. CS₂ IV. CH3OH V. PH 3 Sp³ Tablodaki bileşiklerden hangisinin karşısında yazılı merkez atomun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? (₁H, 5B, 6C, 80, 9F 15P 16S) A) I B) II C) III D) IV E) V 22. C Merkez Atomun Hibritleşme Türü sp³ sp² sp Sp² S A 36 25.
6.
Bileşik formülü
Lewis yapısı
0₂
:0:0:
CH4
H:C:H
III.
CO₂
:O::c::O:
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerin hangilerinin
Lewis elektron nokta yapısı doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
=
II.
H:C: H
Kimya
Lewis Formülleri
6. Bileşik formülü Lewis yapısı 0₂ :0:0: CH4 H:C:H III. CO₂ :O::c::O: Yukarıda formülleri verilen bileşiklerin hangilerinin Lewis elektron nokta yapısı doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III = II. H:C: H
5
NOT
bağların, h
bu
İki atom arasında sigma bağı oluşmadan bağı oluşmaz.
İki atom arasında görülen tekli bağların hepsi sigmadır.
Çoklu atomlardan yalnız ilki sigma, diğerleri pi bağıdır.
zaten
olu
bağı
Sigma bağı pi bağından daha güçlüdür.
oluşm
Sigma bağı molekül şeklini belirler.
Pi bağı, bağın uzunluğunu belirler. (Pi bağı oluştukça bağ uzunluğu kısalır.)
Tekli
Kimya
Lewis Formülleri
5 NOT bağların, h bu İki atom arasında sigma bağı oluşmadan bağı oluşmaz. İki atom arasında görülen tekli bağların hepsi sigmadır. Çoklu atomlardan yalnız ilki sigma, diğerleri pi bağıdır. zaten olu bağı Sigma bağı pi bağından daha güçlüdür. oluşm Sigma bağı molekül şeklini belirler. Pi bağı, bağın uzunluğunu belirler. (Pi bağı oluştukça bağ uzunluğu kısalır.) Tekli
:0::c::o:
Yukarıda Lewis elektron nokta gösterimi verilen CO2
molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) C = O bağı polar kovalenttir.
B) Toplam 4 çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır.
C) Bağ yapımına katılmayan elektron sayısı 8'dir.
109
D) Elektronegatifliği yüksek olan O kısmi negatif yüklenir.
E) C atomları oktetini tamamlamamıştır.
Kimya
Lewis Formülleri
:0::c::o: Yukarıda Lewis elektron nokta gösterimi verilen CO2 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) C = O bağı polar kovalenttir. B) Toplam 4 çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. C) Bağ yapımına katılmayan elektron sayısı 8'dir. 109 D) Elektronegatifliği yüksek olan O kısmi negatif yüklenir. E) C atomları oktetini tamamlamamıştır.
23. Aşağıdaki Lewis yapılarından hangisi yanlıştır?
(₁H, 6C, 7N, 80, 17C1)
CI
A)
O
HH
B)
C) H-C=N
D)
24.
CH3
E) Ö=C=Ö
HH
CI
H
CI
$27.
S
A
R
bulundurur
E) 2. periyot 14. grupta y
1 mc
10
Sabit hacimli
ideal SO, ve M
1. Basing
M
Kimya
Lewis Formülleri
23. Aşağıdaki Lewis yapılarından hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 7N, 80, 17C1) CI A) O HH B) C) H-C=N D) 24. CH3 E) Ö=C=Ö HH CI H CI $27. S A R bulundurur E) 2. periyot 14. grupta y 1 mc 10 Sabit hacimli ideal SO, ve M 1. Basing M
$16/0
D. BH (Bor Trihidrür) bileşiği ile ilgili
A
1. Üç tane bağlayıcı elektronu vardır.
II. Hidrojen dublet kararlığındadır.
III. Bor oktet kararlığındadır.
IV. Molekülün yük dağılımı eşittir. asmec
Yukarıdaki belirtilen yargılardan hangileri
doğrudur? ( ₁H, B)
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve III
D) I ve IV
ILIT
E) II ve IV
2 Nao H
Kimya
Lewis Formülleri
$16/0 D. BH (Bor Trihidrür) bileşiği ile ilgili A 1. Üç tane bağlayıcı elektronu vardır. II. Hidrojen dublet kararlığındadır. III. Bor oktet kararlığındadır. IV. Molekülün yük dağılımı eşittir. asmec Yukarıdaki belirtilen yargılardan hangileri doğrudur? ( ₁H, B) A) I ve II B) I ve III C) I ve III D) I ve IV ILIT E) II ve IV 2 Nao H
8. Periyodik sistem kesitinde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.
X
Y
Z
Q
Buna göre, verilen elementlerle oluşturulan aşağıdaki moleküllerden hangisi ortaklanmamış elektron çifti içerme-
yen apolar moleküldür?
D) YX3
E) ZT₂
A) YQ3
C) ZQ4
B) X₂T
A
T
Kimya
Lewis Formülleri
8. Periyodik sistem kesitinde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. X Y Z Q Buna göre, verilen elementlerle oluşturulan aşağıdaki moleküllerden hangisi ortaklanmamış elektron çifti içerme- yen apolar moleküldür? D) YX3 E) ZT₂ A) YQ3 C) ZQ4 B) X₂T A T
4. 16S ile F elementlerinin oluşturduğu SF, bileşiği-
nin Lewis elektron nokta şeması aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
F
F
A) F:S F
B) F:S:F
F
::
D):F:S:F:
C):F:S:F:
F.S.E:
E):F.S.F:
LL
LL
F:SF
..
Kimya
Lewis Formülleri
4. 16S ile F elementlerinin oluşturduğu SF, bileşiği- nin Lewis elektron nokta şeması aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? F F A) F:S F B) F:S:F F :: D):F:S:F: C):F:S:F: F.S.E: E):F.S.F: LL LL F:SF ..
SORU 9
●
Yoğunluğu sudan büyüktür
• Oda sıcaklığında sıvı haldedir.
• Yanıcı bir madde değildir.
●
Apolardır
Yukarıda bazı özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) CH₂Cl2
B) CH3CI
C) CHCI 3
D) CCI4
E) CH3CH₂CI
fubital Yayınları
Kimya
Lewis Formülleri
SORU 9 ● Yoğunluğu sudan büyüktür • Oda sıcaklığında sıvı haldedir. • Yanıcı bir madde değildir. ● Apolardır Yukarıda bazı özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) CH₂Cl2 B) CH3CI C) CHCI 3 D) CCI4 E) CH3CH₂CI fubital Yayınları
H
NH
HC-H
H
H
Y
X
Molekül modelleri yukarıda verilen X, Y ve Z ile ilgili,
Z
Y
Özellik
X
AX4 AX3E2
VSEPR
AX₂E4
nalging
gösterimi
Düzlem
Molekül
Düzgün-
Kırık
şekli
doğru
dörtyüzlü
üçgen
Molekülün
Polar Apolar
Polar
polarlığı/
apolarlığı
yukarıdaki özelliklerin hangilerinde X, Y ve Z molekül-
lerinden en az birisi için hatalı bilgi verilmiştir?
(1H, 6C, 7N, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
27.
II.
III.
H
D) II ve III
H
m
:FZAI N
FO@
Kimya
Lewis Formülleri
H NH HC-H H H Y X Molekül modelleri yukarıda verilen X, Y ve Z ile ilgili, Z Y Özellik X AX4 AX3E2 VSEPR AX₂E4 nalging gösterimi Düzlem Molekül Düzgün- Kırık şekli doğru dörtyüzlü üçgen Molekülün Polar Apolar Polar polarlığı/ apolarlığı yukarıdaki özelliklerin hangilerinde X, Y ve Z molekül- lerinden en az birisi için hatalı bilgi verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 27. II. III. H D) II ve III H m :FZAI N FO@
97.
Mg2+ iyonunun Lewis gösterimi aşağıdakilerin
12
hangisinde doğru verilmiştir?
A). Mg.
B):Mg:
erin
-?
2+
c[:Mg:**
)
2+
D) Mg
D)
2+
E[
E) Mg
98.
2. periyot 7A grubunda bulunan X elementinin-1
yüklü iyonunun Lewis gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
)
B):X:
A[:X:
c):x
c
D)
Kimya
Lewis Formülleri
97. Mg2+ iyonunun Lewis gösterimi aşağıdakilerin 12 hangisinde doğru verilmiştir? A). Mg. B):Mg: erin -? 2+ c[:Mg:** ) 2+ D) Mg D) 2+ E[ E) Mg 98. 2. periyot 7A grubunda bulunan X elementinin-1 yüklü iyonunun Lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ) B):X: A[:X: c):x c D)
10. Lewis yapıları ile ilgili,
1. HCOOH molekülünde bağlayıcı elektron çifti sa-
yısı 4'tür.
II. CF, molekülünde ortaklanmamış elektron çifti
sayısı 12'dir.
III. H20, molekülünde apolar kovalent bağ bulun-
4
maz.
VOF
yargılarından hangileri doğrudur? (H, 6C, 20,F)
A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
10. Lewis yapıları ile ilgili, 1. HCOOH molekülünde bağlayıcı elektron çifti sa- yısı 4'tür. II. CF, molekülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 12'dir. III. H20, molekülünde apolar kovalent bağ bulun- 4 maz. VOF yargılarından hangileri doğrudur? (H, 6C, 20,F) A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
13. Kovalent bağın oluşumu sırasında ametal atomları arasın-
da elektron ortaklaşması gerçekleşir.
H2O nun lewis yapısı
HO
:07
HO
HH
şeklindedir.
Buna göre,
1. Ho
Ho+oŅo-H:N:H
•H
H
H
II.
H
Ho
H•+•B. H:BIH
-
Ho
CUI I
-
8:
III. H.
H.
IIII
H
c.
2.H:C:H H
H
H•
Ho
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve 11
c)
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
13. Kovalent bağın oluşumu sırasında ametal atomları arasın- da elektron ortaklaşması gerçekleşir. H2O nun lewis yapısı HO :07 HO HH şeklindedir. Buna göre, 1. Ho Ho+oŅo-H:N:H •H H H II. H Ho H•+•B. H:BIH - Ho CUI I - 8: III. H. H. IIII H c. 2.H:C:H H H H• Ho ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve 11 c) C) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III