Lewis Formülleri Soruları

YEX
25. Kapalı formülü C4H8 olan açık zincirli organik bir bi-
leşiğin karbon atomlarının hibritleşme türü için aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
(₁H, 6C)
A) 2 karbon atomu sp², 2 karbon atomu sp hibritleşmesi
yapmıştır.
B) 1 karbon atomu sp², 3 karbon atomu sp3 hibritleşme-
si yapmıştır.
2 karbon atomu sp³, 2 karbon atomu sp² hibritleşme-
si yapmıştır.
D) 3 karbon atomu sp², 1 karbon atomu sp³ hibritleşme-
si yapmıştır.
E) 2 karbon atomu sp, 2 karbon atomu sp3 hibritleşmesi
yapmıştır.
Kimya
Lewis Formülleri
YEX 25. Kapalı formülü C4H8 olan açık zincirli organik bir bi- leşiğin karbon atomlarının hibritleşme türü için aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur? (₁H, 6C) A) 2 karbon atomu sp², 2 karbon atomu sp hibritleşmesi yapmıştır. B) 1 karbon atomu sp², 3 karbon atomu sp3 hibritleşme- si yapmıştır. 2 karbon atomu sp³, 2 karbon atomu sp² hibritleşme- si yapmıştır. D) 3 karbon atomu sp², 1 karbon atomu sp³ hibritleşme- si yapmıştır. E) 2 karbon atomu sp, 2 karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
CYDeğerlik elektron sayısı en fazla olan Z elementidir.
DY elementinin 1. iyonlaşma enerjisi X elementinin 1.
iyonlaşma enerjisinden küçüktür.
Elektron alma eğilimi en büyük olan T elementidir.
HH
HOC CO
H
Yukarıda bağlanması verilen C₂H4O molekülü ile ilgili,
Apolar kovalent bağ sayısı 6'dır.
Molekül polardır.
Molekülde ortaklanmamış elektron çifti 2'dir.
yargılarından hangisi doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız III
CI ve II
DY II ve III
E) I, II ve III
10. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış
adlandırılmıştır?
idi
Kimya
Lewis Formülleri
CYDeğerlik elektron sayısı en fazla olan Z elementidir. DY elementinin 1. iyonlaşma enerjisi X elementinin 1. iyonlaşma enerjisinden küçüktür. Elektron alma eğilimi en büyük olan T elementidir. HH HOC CO H Yukarıda bağlanması verilen C₂H4O molekülü ile ilgili, Apolar kovalent bağ sayısı 6'dır. Molekül polardır. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti 2'dir. yargılarından hangisi doğrudur? Yalnız I B) Yalnız III CI ve II DY II ve III E) I, II ve III 10. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? idi
SORU-4
+Na+ + Cl →
II. CI+ CI → Cl₂
Cl₂ +
III. - CH3 + - CH₂ → C₂H6
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri radikalle-
rin oluşturduğu tepkimelerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Nacı iyon
NaCl
Kimya
Lewis Formülleri
SORU-4 +Na+ + Cl → II. CI+ CI → Cl₂ Cl₂ + III. - CH3 + - CH₂ → C₂H6 Yukarıdaki tepkimelerden hangileri radikalle- rin oluşturduğu tepkimelerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Nacı iyon NaCl
X 8)
Bağ açılarıyla ilgili,
I. CH4 molekülünde bağ açısı 120⁰ dir.
II. BF3 molekülünde bağ açısı 107⁰ dir.
III. BeH₂ molekülünde bağ açısı 180º dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(1H, 4Bе, 5B, 6C, 9F)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
A
B
D
E
Doğru cevap
✓ 9)
0/1
C) Yalnız III
E) I, II ve III
X
1/
Kimya
Lewis Formülleri
X 8) Bağ açılarıyla ilgili, I. CH4 molekülünde bağ açısı 120⁰ dir. II. BF3 molekülünde bağ açısı 107⁰ dir. III. BeH₂ molekülünde bağ açısı 180º dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (1H, 4Bе, 5B, 6C, 9F) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III A B D E Doğru cevap ✓ 9) 0/1 C) Yalnız III E) I, II ve III X 1/
216. 1.
H O
H-C-C-Ö-H
H
H O
NH-CỘNH
H H
H-C::C- CH
HHH
0°
H..C::C..C.H
HH
HCC
H........H
:F: H H
Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin
Lewis formülü yanlıştır? (H, C, N, O, gF)
A) I ve IV
B) I ve V
C) II ve V
D) II, III ve V
E) I, IV ve V
II. H.
III.
IV.
V.
218.
Kimya
Lewis Formülleri
216. 1. H O H-C-C-Ö-H H H O NH-CỘNH H H H-C::C- CH HHH 0° H..C::C..C.H HH HCC H........H :F: H H Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin Lewis formülü yanlıştır? (H, C, N, O, gF) A) I ve IV B) I ve V C) II ve V D) II, III ve V E) I, IV ve V II. H. III. IV. V. 218.
10
DENEME8
10.
:::X::Y:
Baş grup elementlerinden oluşan ve Lewis yapısı
yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) XY₂ molekülü apolardır.
B) Atomlar arasındaki bağlar polar kovalent bağdır.
C) X elementi 4A, Y elementi 6A grubundadır.
D) Bir molekülü dört çift bağlayıcı elektron içerir.
E) Bir molekülündeki ortaklanmamış değerlik elektron
çifti sayısı sekizdir.
MA
en
FEN BI
Kimya
Lewis Formülleri
10 DENEME8 10. :::X::Y: Baş grup elementlerinden oluşan ve Lewis yapısı yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) XY₂ molekülü apolardır. B) Atomlar arasındaki bağlar polar kovalent bağdır. C) X elementi 4A, Y elementi 6A grubundadır. D) Bir molekülü dört çift bağlayıcı elektron içerir. E) Bir molekülündeki ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı sekizdir. MA en FEN BI
3.
XH₂ molekülünde X atomunun hibritleşmiş hâline ait elektron
dizilimi,
X: 1s² 2(sp³)2 2(sp)1 2(sp³)1 2(sp³)¹ şeklindedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(H nin atom numarası 1 dir.)
A) XH3 molekülünün Lewis gösterimi,
H
şeklindedir.
H
B) X elementi periyodik sistemde 3A (13. grup) grubunda yer alır.
CYXH3 molekülü apolardır.
D) XH3 molekülünün geometrisi üçgen piramittir.
XH, molekülünde atomlar arasındaki bağ açısı 120° dir
Kimya
Lewis Formülleri
3. XH₂ molekülünde X atomunun hibritleşmiş hâline ait elektron dizilimi, X: 1s² 2(sp³)2 2(sp)1 2(sp³)1 2(sp³)¹ şeklindedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (H nin atom numarası 1 dir.) A) XH3 molekülünün Lewis gösterimi, H şeklindedir. H B) X elementi periyodik sistemde 3A (13. grup) grubunda yer alır. CYXH3 molekülü apolardır. D) XH3 molekülünün geometrisi üçgen piramittir. XH, molekülünde atomlar arasındaki bağ açısı 120° dir
D) Polar
Po
E Apolar
Polar Nelong
•N.
Elementin değerlik Elementin oluşturduğu molekül içi
elektron sayısı
bağ sayısı
7 veya 1
(Tekli apolar kovalent bağ)
6
(İkili apolar kovalent bağ)
5
(Üçlü apolar kovalent bağ)
Değerlik elektron sayısı verilen bazı elementlerin oluştur-
duğu moleküllerdeki bağ sayıları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıda elementlerden hangisi tabloda ve-
rilen bağlardan herhangi birini yapamaz?? (N)
-neri nabralvisbioses ligli ell Glülelor nu
ALA
B) Li
Tulangeb ist C
D) O
E) gF 21S
2) 7) 20A (6N₁
O
Moo
Bad Ümüt innsinoubiste
*NOT
(O
(0
5-C
6-A
neilaxio (3
U BANKASI
Polar
Apolar
9.
216
7-E
8-Aum
lo 9-B
Kimya
Lewis Formülleri
D) Polar Po E Apolar Polar Nelong •N. Elementin değerlik Elementin oluşturduğu molekül içi elektron sayısı bağ sayısı 7 veya 1 (Tekli apolar kovalent bağ) 6 (İkili apolar kovalent bağ) 5 (Üçlü apolar kovalent bağ) Değerlik elektron sayısı verilen bazı elementlerin oluştur- duğu moleküllerdeki bağ sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre, aşağıda elementlerden hangisi tabloda ve- rilen bağlardan herhangi birini yapamaz?? (N) -neri nabralvisbioses ligli ell Glülelor nu ALA B) Li Tulangeb ist C D) O E) gF 21S 2) 7) 20A (6N₁ O Moo Bad Ümüt innsinoubiste *NOT (O (0 5-C 6-A neilaxio (3 U BANKASI Polar Apolar 9. 216 7-E 8-Aum lo 9-B
25.
Çözünürlük (mol/L)
4 x 10-4
2 x 10 4
1 x 10-4
20
40 50 Sıcaklık (°C)
XY₂ tuzunun saf sudaki çözünürlük - sıcaklık grafiği yu-
karıda verilmiştir.
2
Buna göre,
I. XY₂ nin çözünme entalpisi AH > 0 dir.
2
II. 50 °C taki çözünürlük çarpımı, 20 °C taki çözünür-
lük çarpımının 8 katıdır.
III. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
AYT Deneme Sınavı - 1
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
25. Çözünürlük (mol/L) 4 x 10-4 2 x 10 4 1 x 10-4 20 40 50 Sıcaklık (°C) XY₂ tuzunun saf sudaki çözünürlük - sıcaklık grafiği yu- karıda verilmiştir. 2 Buna göre, I. XY₂ nin çözünme entalpisi AH > 0 dir. 2 II. 50 °C taki çözünürlük çarpımı, 20 °C taki çözünür- lük çarpımının 8 katıdır. III. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III AYT Deneme Sınavı - 1 E) I, II ve III
AH
26. XY3 ve ZY3 molekülleri ile ilgili,
XY 3
|
Doğrultu sayısı
3
||
Merkez atomun
hibritleşme türü
sp³
Üçgen
|||
Molekül geometrisi
piramit
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
(₁X, 5², 7X)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Bth
BH
ZY 3
3 V
sp²
Düzlem
üçgen
Cve III
/H₂ - CH₂
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
AH 26. XY3 ve ZY3 molekülleri ile ilgili, XY 3 | Doğrultu sayısı 3 || Merkez atomun hibritleşme türü sp³ Üçgen ||| Molekül geometrisi piramit verilen bilgilerden hangileri doğrudur? (₁X, 5², 7X) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Bth BH ZY 3 3 V sp² Düzlem üçgen Cve III /H₂ - CH₂ E) I, II ve III
edilen
en bi-
klüğü
tinin
E) 10
28
8.
Aşağıda baş grup elementi olduğu bilinen X, Y ve Z elementle-
rinin oluşturduğu iki farklı bileşiğin Lewis yapısı gösterilmiştir.
:i_
2x3+
Jon's
Buna göre X, Y ve Z elementleri ile oluşturdukları bileşikler
için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Y ve
zelen
elementleri metal, X elementi ise ametal özelliği
gösterir.
B) X ile Y elementleri arasında oluşacak kararlı bileşik mole-
küler yapıdadır.
X, Y ve z elementleri periyodik tablonun aynı periyodunda
yer alır.
D) Z atomlarının bağ gücü, Y atomlarının bağ gücünden daha
büyüktür.
E) ZY₂ molekülleri arasında etkin olan çekim gücü London
kuvvetleridir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Anetol
Apola
Kimya
Lewis Formülleri
edilen en bi- klüğü tinin E) 10 28 8. Aşağıda baş grup elementi olduğu bilinen X, Y ve Z elementle- rinin oluşturduğu iki farklı bileşiğin Lewis yapısı gösterilmiştir. :i_ 2x3+ Jon's Buna göre X, Y ve Z elementleri ile oluşturdukları bileşikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Y ve zelen elementleri metal, X elementi ise ametal özelliği gösterir. B) X ile Y elementleri arasında oluşacak kararlı bileşik mole- küler yapıdadır. X, Y ve z elementleri periyodik tablonun aynı periyodunda yer alır. D) Z atomlarının bağ gücü, Y atomlarının bağ gücünden daha büyüktür. E) ZY₂ molekülleri arasında etkin olan çekim gücü London kuvvetleridir. Diğer sayfaya geçiniz. Anetol Apola
11. HCN ve CO, molekülleri ile ilgili,
Moleküldeki bağı sayıları aynıdır.
II. Merkez atomun hibritleşme türü aynıdır.
all. Ortaklaşmamış elektron sayıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, C, N, O)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
H
:Ö-ċ-Ö:
*0%
M
C) I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
11. HCN ve CO, molekülleri ile ilgili, Moleküldeki bağı sayıları aynıdır. II. Merkez atomun hibritleşme türü aynıdır. all. Ortaklaşmamış elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, C, N, O) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III H :Ö-ċ-Ö: *0% M C) I ve III
7
INLARI
L 12.
ligh all Didelom
Y
Y:X: Y
Lewis nokta yapısı verilen moleküllerle ilgili,
1. Bağ açısı 90° dir.
II. Düzgün dörtyüzlü yapıdadır.
III. Koordine kovalent bağ içerir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
7+
E) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
7 INLARI L 12. ligh all Didelom Y Y:X: Y Lewis nokta yapısı verilen moleküllerle ilgili, 1. Bağ açısı 90° dir. II. Düzgün dörtyüzlü yapıdadır. III. Koordine kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 7+ E) II ve III
APOIE
2
ÖRNEK 2
N molekülü ile ilgili;
I. Lewis formülü NIIN şeklindedir.
II. 2 çift ortaklanmamış elektron vardır.
III. N atomları arasındaki bağların enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
Ci
E) II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
APOIE 2 ÖRNEK 2 N molekülü ile ilgili; I. Lewis formülü NIIN şeklindedir. II. 2 çift ortaklanmamış elektron vardır. III. N atomları arasındaki bağların enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II Ci E) II ve III
7.
H-C-H
CHA ve NH tanecikleri için;
1
I. Bağ sayıları
H
II. Toplam elektron sayıları
III. Merkez atomlarının hibritleşme türleri N
hangileri aynıdır? (₁H, 6C, N)
K
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
Z:
N
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
7. H-C-H CHA ve NH tanecikleri için; 1 I. Bağ sayıları H II. Toplam elektron sayıları III. Merkez atomlarının hibritleşme türleri N hangileri aynıdır? (₁H, 6C, N) K A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III Z: N E) I, II ve III
10.
1.
II.
III.
Tanecik
H₂O
NaF
K+
Lewis yapısı
H
Na
..
..
K*
43
IV.
№3-
[:N:]
Yukarıda verilen taneciklerin Lewis yapılarıyla ilgili
gösterimlerden hangileri doğrudur?
(₁H, 7N, 80, 9F, 11 Na, 19K)
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
3-
E) I, II, III ve IV
11.
C
Kimya
Lewis Formülleri
10. 1. II. III. Tanecik H₂O NaF K+ Lewis yapısı H Na .. .. K* 43 IV. №3- [:N:] Yukarıda verilen taneciklerin Lewis yapılarıyla ilgili gösterimlerden hangileri doğrudur? (₁H, 7N, 80, 9F, 11 Na, 19K) A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) II, III ve IV 3- E) I, II, III ve IV 11. C