Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lewis Formülleri Soruları

10. Lewis yapıları ile ilgili,
1. HCOOH molekülünde bağlayıcı elektron çifti sa-
yısı 4'tür.
II. CF, molekülünde ortaklanmamış elektron çifti
sayısı 12'dir.
III. H20, molekülünde apolar kovalent bağ bulun-
4
maz.
VOF
yargılarından hangileri doğrudur? (H, 6C, 20,F)
A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
10. Lewis yapıları ile ilgili, 1. HCOOH molekülünde bağlayıcı elektron çifti sa- yısı 4'tür. II. CF, molekülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 12'dir. III. H20, molekülünde apolar kovalent bağ bulun- 4 maz. VOF yargılarından hangileri doğrudur? (H, 6C, 20,F) A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
13. Kovalent bağın oluşumu sırasında ametal atomları arasın-
da elektron ortaklaşması gerçekleşir.
H2O nun lewis yapısı
HO
:07
HO
HH
şeklindedir.
Buna göre,
1. Ho
Ho+oŅo-H:N:H
•H
H
H
II.
H
Ho
H•+•B. H:BIH
-
Ho
CUI I
-
8:
III. H.
H.
IIII
H
c.
2.H:C:H H
H
H•
Ho
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve 11
c)
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
13. Kovalent bağın oluşumu sırasında ametal atomları arasın- da elektron ortaklaşması gerçekleşir. H2O nun lewis yapısı HO :07 HO HH şeklindedir. Buna göre, 1. Ho Ho+oŅo-H:N:H •H H H II. H Ho H•+•B. H:BIH - Ho CUI I - 8: III. H. H. IIII H c. 2.H:C:H H H H• Ho ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve 11 c) C) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
25. Merkez atomu sp hibritleşmesi yapan ve VSEPR
gösterimi AX3E şeklinde olan XY, bileşiği ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Merkez atomda 1 çift bağ yapmamış elektron
bulunur.
B) Merkez atom periyodik tabloda 15. grupta bulunur.
C) Molekül geometrisi düzlem üçgendir.
D) Merkez atom ve yan atomlar oktede uymuştur.
E) Bağ açısı 107° dir.
Kimya
Lewis Formülleri
25. Merkez atomu sp hibritleşmesi yapan ve VSEPR gösterimi AX3E şeklinde olan XY, bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Merkez atomda 1 çift bağ yapmamış elektron bulunur. B) Merkez atom periyodik tabloda 15. grupta bulunur. C) Molekül geometrisi düzlem üçgendir. D) Merkez atom ve yan atomlar oktede uymuştur. E) Bağ açısı 107° dir.
**
4.
Aşağıda verilen merkez atomlar karşılarında yer
alan elementlerle bileşik oluşturduklarında meydana
gelen bileşikteki ortaklanmamış elektron sayısı hangi
seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?
Merkez Atom
Merkez atomun
bağ yaptığı
element
Ortaklaşmamış
elektron sayısı
A)
Be
H
4
B
F
9
B)
C)
C
RO
6
N
OF
20
E)
11
17C1
Kimya
Lewis Formülleri
** 4. Aşağıda verilen merkez atomlar karşılarında yer alan elementlerle bileşik oluşturduklarında meydana gelen bileşikteki ortaklanmamış elektron sayısı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir? Merkez Atom Merkez atomun bağ yaptığı element Ortaklaşmamış elektron sayısı A) Be H 4 B F 9 B) C) C RO 6 N OF 20 E) 11 17C1
I
9.
H
HL₂C=C
H
Yukarıda bağlanması verilen C₂H4O molekülü ile ilgili,
I. Apolar kovalent bağ sayısı 6'dır.
II. Molekül polardır.
Ul. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti 2'dir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I
ve III
Kimya
Lewis Formülleri
I 9. H HL₂C=C H Yukarıda bağlanması verilen C₂H4O molekülü ile ilgili, I. Apolar kovalent bağ sayısı 6'dır. II. Molekül polardır. Ul. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti 2'dir. yargılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III
H
H
Hibritleşme
Bileşik
VSEPR
PC13
AX
2
3
C₂H4
AX₂
sp³
BeCl₂
AX₂
sp
L
Yukarıda bazı bileşiklerin VSEPR gösterimleri ve
merkez atomlarının hibritleşme türleri verilmiştir.
Buna göre, verilenlerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
17.
11.
Be
H
-
Kimya
Lewis Formülleri
H H Hibritleşme Bileşik VSEPR PC13 AX 2 3 C₂H4 AX₂ sp³ BeCl₂ AX₂ sp L Yukarıda bazı bileşiklerin VSEPR gösterimleri ve merkez atomlarının hibritleşme türleri verilmiştir. Buna göre, verilenlerden kaç tanesi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 17. 11. Be H -
22. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin VSEPR formülü
yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 80, 9F, 16S, 17CI)
Molekül
VSEPR formülü
AX₂
LACS₂-Ci-
B)
NC13
AX3E
R
C) C₂H4
AX3
AX3 AXU
E) OF2
AX₂E2
R
S=C
CHC13
Kimya
Lewis Formülleri
22. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin VSEPR formülü yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 80, 9F, 16S, 17CI) Molekül VSEPR formülü AX₂ LACS₂-Ci- B) NC13 AX3E R C) C₂H4 AX3 AX3 AXU E) OF2 AX₂E2 R S=C CHC13
FEN BILIMLER
23.
O
H₂O
NH3
Yukarıda top çubuk modelleri verilen H₂O ve
NH, molekülleri için;
I. ortaklanmamış elektron çifti sayısı,
II. polar/apolar olma durumu,
III. merkez atomunun hibritleşme türü
durumlarından hangileri aynıdır? (₁H, 7N, 8O)
A) Yalnız II B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
FEN BILIMLER 23. O H₂O NH3 Yukarıda top çubuk modelleri verilen H₂O ve NH, molekülleri için; I. ortaklanmamış elektron çifti sayısı, II. polar/apolar olma durumu, III. merkez atomunun hibritleşme türü durumlarından hangileri aynıdır? (₁H, 7N, 8O) A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
OT
nillä ne TYA
F=F
1. Moleküldeki toplam ortaklahmamış elektron sayısı
11. Meleküllerin VSEPR gösterimi Farell
ll. Merkez atomun hibritleşme türü (p)00 al
hangileri farklıdır? (H. NE
A) Yalnız I
SB) I ve II
I, II ve III
Nka
25. RH, ve NF3 bileşikleri için; (e)
DYTI ve III
Lov NE
NH3
A N
-C) i ve III
Kimya
Lewis Formülleri
OT nillä ne TYA F=F 1. Moleküldeki toplam ortaklahmamış elektron sayısı 11. Meleküllerin VSEPR gösterimi Farell ll. Merkez atomun hibritleşme türü (p)00 al hangileri farklıdır? (H. NE A) Yalnız I SB) I ve II I, II ve III Nka 25. RH, ve NF3 bileşikleri için; (e) DYTI ve III Lov NE NH3 A N -C) i ve III
5. :XŹX:
Şeklinde Lewis gösterimi olan kimyasal tür için;
I. Polar kovalent bağ içerir.
I.
Her bir X atomu 3 elektronunu ortaklaşa kullan-
mıştır.
II. X atomları değerlik elektron sayılarını sekize ta-
mamlayarak, oktet kuralına uyar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Kimya
Lewis Formülleri
5. :XŹX: Şeklinde Lewis gösterimi olan kimyasal tür için; I. Polar kovalent bağ içerir. I. Her bir X atomu 3 elektronunu ortaklaşa kullan- mıştır. II. X atomları değerlik elektron sayılarını sekize ta- mamlayarak, oktet kuralına uyar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
12. Aşağıda CH, bileşiğine ait molekül modeli ve bileşiğin
Lewis yapısı verilmiştir.
H
HCH
ILOI
Buna göre,
1. Bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir.
11, Atomların tamamı oktedini tamamlamıştır.
III. Apolar yapılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalniz 11 C) I ve II
D) 1 ye III
E) I, II ve III
Kimya
Lewis Formülleri
12. Aşağıda CH, bileşiğine ait molekül modeli ve bileşiğin Lewis yapısı verilmiştir. H HCH ILOI Buna göre, 1. Bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir. 11, Atomların tamamı oktedini tamamlamıştır. III. Apolar yapılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalniz 11 C) I ve II D) 1 ye III E) I, II ve III
umunda
9.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis form
mûlü yanlıs verilmiştir? (748, 6.0)
Lewis Formülü
Sive 11
Bilesik Formülü
CHA
A}
H.CH
B)
CH OH
H-- 0.0 H
gili.
CO2
>
Önco:
H.C::C.
1
D)
C2H2
E) HCOOH
ve
H.COM
Kimya
Lewis Formülleri
umunda 9. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis form mûlü yanlıs verilmiştir? (748, 6.0) Lewis Formülü Sive 11 Bilesik Formülü CHA A} H.CH B) CH OH H-- 0.0 H gili. CO2 > Önco: H.C::C. 1 D) C2H2 E) HCOOH ve H.COM
11.
Molekül
VSEPR Gösterimi
1.
HO
AX E2
AXE
II.
PH
III.
BeCl2
AX
Yukarıdaki tabloda verilen moleküllerden hangilerinin
VSEPR gösterimi doğrudur? (GH, Be, 80, 16P, 12CI)
15
17
A) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız
Kimya
Lewis Formülleri
11. Molekül VSEPR Gösterimi 1. HO AX E2 AXE II. PH III. BeCl2 AX Yukarıdaki tabloda verilen moleküllerden hangilerinin VSEPR gösterimi doğrudur? (GH, Be, 80, 16P, 12CI) 15 17 A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) Yalnız
A) Yalnız!
B) T ve 11
CI ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
ki
yz 9. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve Lewis gösterimleri
verilmiştir.
Bileşik formülü
Lewis gösterimi
X₂Y
x
You
2-
ZY
comete
22017:? camera
+ : Y
ZT2
PXC) good
T
2
+
Buna göre, aşağıda verilen element çiftlerinden
hangisinde elementler arasında kovalent bağ
oluşmaz?
erinetel
AJ XA2
iyonic
B) Y-T
C) X-T
D) X-X
E) T-T
Kimya
Lewis Formülleri
A) Yalnız! B) T ve 11 CI ve III E) I, II ve III D) II ve III ki yz 9. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve Lewis gösterimleri verilmiştir. Bileşik formülü Lewis gösterimi X₂Y x You 2- ZY comete 22017:? camera + : Y ZT2 PXC) good T 2 + Buna göre, aşağıda verilen element çiftlerinden hangisinde elementler arasında kovalent bağ oluşmaz? erinetel AJ XA2 iyonic B) Y-T C) X-T D) X-X E) T-T
20. Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramına
(VSEPR) göre SiCl4, H2S, CIF3 moleküllerinin
molekül geometrileri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
(TH, 9F, 14 Si, 16S, 17CI)
SiCl4
H2S
CIF3
A) Kare düzlem
Açısal
Üçgen düzlem
B) Kare piramit
Doğrusal
T-şekli
C) Düzgün dörtyüzlü
Açısal
T-şekli
D) Kare piramit
Açısal
Üçgen piramit
E) Kare düzlem
Doğrusal
T-şekli
Kimya
Lewis Formülleri
20. Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramına (VSEPR) göre SiCl4, H2S, CIF3 moleküllerinin molekül geometrileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (TH, 9F, 14 Si, 16S, 17CI) SiCl4 H2S CIF3 A) Kare düzlem Açısal Üçgen düzlem B) Kare piramit Doğrusal T-şekli C) Düzgün dörtyüzlü Açısal T-şekli D) Kare piramit Açısal Üçgen piramit E) Kare düzlem Doğrusal T-şekli
ÇAP /AYT.4/Fen Bilimleri Testi
24. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon
gorulmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba-
ğımlılık yapması, toleransin çok hızlı gelişmesi ve ek
psikiyatrik hastalıklara çok sık sebep olması nedeniy.
le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır.
CH
HC
CH
CH
1
HC
CH
CH
CH
CH,
NH
Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam-
fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme-
si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap-
mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
sp?
sp?
pi
A)
6
4
B)
5
5
w W
3
C)
4
6
D)
5
5
2
E)
6
4
2
Kimya
Lewis Formülleri
ÇAP /AYT.4/Fen Bilimleri Testi 24. Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon gorulmesine neden olan bir maddedir. Çok hızlı ba- ğımlılık yapması, toleransin çok hızlı gelişmesi ve ek psikiyatrik hastalıklara çok sık sebep olması nedeniy. le diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır. CH HC CH CH 1 HC CH CH CH CH, NH Buna göre molekül yapısı yukarıda verilen metam- fetamin molekülünün yapısındaki sp2 hibritleşme- si yapmış C atomu sayısı, sp hibritleşmesi yap- mış C atomu sayısı ve toplam pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? sp? sp? pi A) 6 4 B) 5 5 w W 3 C) 4 6 D) 5 5 2 E) 6 4 2