Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Sistem Soruları

2.
LiF bileşiği ile ilgili;
X 1. İyonik bağlı bir bileşiktir.
II. Sistematik adı lityum monoflorürdür.
III. Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi sonucu olu-
şur.
yargılarından hangileri doğrudur? (Li, 9F)
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Periyodik Sistem
2. LiF bileşiği ile ilgili; X 1. İyonik bağlı bir bileşiktir. II. Sistematik adı lityum monoflorürdür. III. Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi sonucu olu- şur. yargılarından hangileri doğrudur? (Li, 9F) A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
H-X-H
30- 80 60
elektron dağılımı verilen X atomu için aşağıdaki
padidal
9:
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 6A grubu elementidir.
B) Yükseltgenme basamağı -2 + 6 arasında
değişir.
arasında değişir.
C) Metallerle bileşik yaparken asalgazlara benze-
mek için 2e™ verir.
82 tane,H atomu ile bileşik yapar.
Metallerle iyonik yapılı bileşik oluşturur.
Kimya
Periyodik Sistem
H-X-H 30- 80 60 elektron dağılımı verilen X atomu için aşağıdaki padidal 9: ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 6A grubu elementidir. B) Yükseltgenme basamağı -2 + 6 arasında değişir. arasında değişir. C) Metallerle bileşik yaparken asalgazlara benze- mek için 2e™ verir. 82 tane,H atomu ile bileşik yapar. Metallerle iyonik yapılı bileşik oluşturur.
10.
x-²y+3
18
17
13
10
0
Elektron Sayısı
A) XY₂
Xoys
D) XY3
0146
B) X₂Y
b+1 -18
X
Nötr X ve Y atomları kendi aralarında bileşik oluş-
tururken elektron sayıları zamanla grafikteki gibi
değişmektedir.
Y
Buna göre, X ve Y atomları arasında oluşan bi-
leşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
→ Zaman
Jany
C) X₂Y3
Kimya
Periyodik Sistem
10. x-²y+3 18 17 13 10 0 Elektron Sayısı A) XY₂ Xoys D) XY3 0146 B) X₂Y b+1 -18 X Nötr X ve Y atomları kendi aralarında bileşik oluş- tururken elektron sayıları zamanla grafikteki gibi değişmektedir. Y Buna göre, X ve Y atomları arasında oluşan bi- leşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? → Zaman Jany C) X₂Y3
11
28 17
Je
35
X atomunun izotopu ile ilgili;
17
7. grup elementidir.
th Nötron sayısı 18'dir.
Doğada bileşik yapısında ya da diatomik hâlde bulu-
nur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) 1, II ve III
karekök
C) I ve III
12
Kimya
Periyodik Sistem
11 28 17 Je 35 X atomunun izotopu ile ilgili; 17 7. grup elementidir. th Nötron sayısı 18'dir. Doğada bileşik yapısında ya da diatomik hâlde bulu- nur? yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III E) 1, II ve III karekök C) I ve III 12
KİMYA
30,
lyonlaşma enerjisi (kj/mol)
X
Y
Z
T
M
Modern Atom Teoris
IA<3A <2A <UA<GAL
Atom
numarası
Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z, T, L ve M baş grup(A
grubu) elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin atom
numaraları ile değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) Z, T ve L metaldir.
B) X ve M ametaldir.
C) X, Y, Z ve T küresel simetrik özellik gösterir.
D) X bileşiklerinde yalnızca 1- yükseltgenme basamağına
sahip olabilir.
ET ile X arasında TX₂ bileşiği oluşur.
Kimya
Periyodik Sistem
KİMYA 30, lyonlaşma enerjisi (kj/mol) X Y Z T M Modern Atom Teoris IA<3A <2A <UA<GAL Atom numarası Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z, T, L ve M baş grup(A grubu) elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin atom numaraları ile değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Z, T ve L metaldir. B) X ve M ametaldir. C) X, Y, Z ve T küresel simetrik özellik gösterir. D) X bileşiklerinde yalnızca 1- yükseltgenme basamağına sahip olabilir. ET ile X arasında TX₂ bileşiği oluşur.
2.
15² 25² 2p²6 35² 3p² Usisato
23
24Cr* iyonu ile ilgili,
I.
5 tane yarı dolu orbital içerir.
II. 23V atomu ile izoelektroniktir.
III. = Odeğerine sahip toplam elektron sayısı
6'dir. S
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
r
D) II ve III
B) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
C) I ve III
E) I, II ve III
15125²2 P ( 35 ²3 p 6 3 345
000 0
2
Ankara Yayıncılık
80
orb
gö:
A)
B)
D)
E) C
Optik
349
FERN
Kimya
Periyodik Sistem
2. 15² 25² 2p²6 35² 3p² Usisato 23 24Cr* iyonu ile ilgili, I. 5 tane yarı dolu orbital içerir. II. 23V atomu ile izoelektroniktir. III. = Odeğerine sahip toplam elektron sayısı 6'dir. S yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I r D) II ve III B) I ve II Diğer sayfaya geçiniz. C) I ve III E) I, II ve III 15125²2 P ( 35 ²3 p 6 3 345 000 0 2 Ankara Yayıncılık 80 orb gö: A) B) D) E) C Optik 349 FERN
Bileşik
Al
Peryodik sistemde yerleri belirtilen elementler
arasında oluşturulan bileşikler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) AIN
B) HF
OKCI
D) K₂N
E) CO₂
CNOF
Ifade
Adı; alüminyum nitrūr'dur.
Bileşikteki tüm atomlar oktetini tamamlamıştır.
Katı hâlde elektrik akımını iletir. V
Bileşikteki K ve Niyonları izoelektroniktir.
Molekülleri polardır.
Kimya
Periyodik Sistem
Bileşik Al Peryodik sistemde yerleri belirtilen elementler arasında oluşturulan bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) AIN B) HF OKCI D) K₂N E) CO₂ CNOF Ifade Adı; alüminyum nitrūr'dur. Bileşikteki tüm atomlar oktetini tamamlamıştır. Katı hâlde elektrik akımını iletir. V Bileşikteki K ve Niyonları izoelektroniktir. Molekülleri polardır.
15 25 2p
15. Periyodik sistemin 4. periyodunda yer alan iki farklı elementin
değerlik elektron sayıları aynıdır.
Buna göre bu iki element için,
1. Değerlik orbitali türleri
II.
Açısal momentum kuantum sayısı () 0 olan
orbitallerindeki elektron sayıları
III. Yarı dolu orbital sayıları
yukarıdakilerden hangileri aynı olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
sumpe Mo
Dive
D) II ve III
1
15 2 3 2p² 35² 3p² 45 34
E) III ve III
C) I ve III
Kimya
Periyodik Sistem
15 25 2p 15. Periyodik sistemin 4. periyodunda yer alan iki farklı elementin değerlik elektron sayıları aynıdır. Buna göre bu iki element için, 1. Değerlik orbitali türleri II. Açısal momentum kuantum sayısı () 0 olan orbitallerindeki elektron sayıları III. Yarı dolu orbital sayıları yukarıdakilerden hangileri aynı olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II sumpe Mo Dive D) II ve III 1 15 2 3 2p² 35² 3p² 45 34 E) III ve III C) I ve III
53. Geçiş
I.
metalleri ile ilgili;
Yarı dolu d orbitali sayısı arttıkça elektrik iletkenlikleri
genelde artar.
II. Sertlikleri grupta yukarıdan aşağıya inildikçe artar.
III. Tamamı bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgenme
basamağına sahip olabilir. X
x
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E), II ve III
C) I ve II
Kimya
Periyodik Sistem
53. Geçiş I. metalleri ile ilgili; Yarı dolu d orbitali sayısı arttıkça elektrik iletkenlikleri genelde artar. II. Sertlikleri grupta yukarıdan aşağıya inildikçe artar. III. Tamamı bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahip olabilir. X x yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E), II ve III C) I ve II
25. Tanecik yarıçapları ile ilgili;
17 CITO
1.
15P3-
H13Al> 12Mg > 11 Na
1682
18
A
> 18 Ar > 17C3
281
III. 19K+
13
karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
282
230
QAQU
E) ve III
LI
Clive Il
M
Kimya
Periyodik Sistem
25. Tanecik yarıçapları ile ilgili; 17 CITO 1. 15P3- H13Al> 12Mg > 11 Na 1682 18 A > 18 Ar > 17C3 281 III. 19K+ 13 karşılaştırmalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 282 230 QAQU E) ve III LI Clive Il M
37. X² iyonunun elektron dizilimi 3d10 ile sonlanıyor.
Buna göre X elementi için,
I. Geçiş elementidir.
II. Yarı metaldir. X
III. p bloğu elementidir
yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
15/25 20²7/35 34/465 38
1
JO
E) I, II ve III
4²
30
C) I ve II
32
Kimya
Periyodik Sistem
37. X² iyonunun elektron dizilimi 3d10 ile sonlanıyor. Buna göre X elementi için, I. Geçiş elementidir. II. Yarı metaldir. X III. p bloğu elementidir yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 15/25 20²7/35 34/465 38 1 JO E) I, II ve III 4² 30 C) I ve II 32
51. Periyodik sistemin baş grup elementleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. grupta H hariç metaller yer alır.
B) 17. grup elementlerinin ilk iki üyesi oda koşullarında gaz
hâlde bulunur.
CI
C) 14. grupta yer alan 14Si ve 32Ge yarı metaldir.
D) 16. grupta yer alan gO bileşiklerinde +6 yükseltgenme
basamağına sahip olabilir.
E) 13. grubun ilk üyesi olan 5B yarı metal, grubun diğer üyeleri
ise metaldir.
Kimya
Periyodik Sistem
51. Periyodik sistemin baş grup elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. grupta H hariç metaller yer alır. B) 17. grup elementlerinin ilk iki üyesi oda koşullarında gaz hâlde bulunur. CI C) 14. grupta yer alan 14Si ve 32Ge yarı metaldir. D) 16. grupta yer alan gO bileşiklerinde +6 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. E) 13. grubun ilk üyesi olan 5B yarı metal, grubun diğer üyeleri ise metaldir.
41. f bloğunda yer alan elementler ile ilgili;
1. Periyodik sistemin 6. ve 7. periyodunda yer alırlar. ✓
Il Lantanit ve Aktinit serisi olarak adlandırılırlar.
III. Periyodik sistemin 3B grubunda yer alırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve I
Kimya
Periyodik Sistem
41. f bloğunda yer alan elementler ile ilgili; 1. Periyodik sistemin 6. ve 7. periyodunda yer alırlar. ✓ Il Lantanit ve Aktinit serisi olarak adlandırılırlar. III. Periyodik sistemin 3B grubunda yer alırlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E D) I ve III E) I, II ve III C) I ve I
38. Halojenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) p bloğu elementleridir.
B) Oda koşullarında tamamı gaz hâlde bulunur.
C) Doğada iki atomlu moleküler yapıda bulunurlar.
D) Hile oluşturdukları kararlı bileşikleri asidik özellik gösterin
E) Grubun ilk üyesi bileşiklerinde yalnızca 1- yükseltgenme
basamağına sahiptir.
HF
HUI.
4
Kimya
Periyodik Sistem
38. Halojenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) p bloğu elementleridir. B) Oda koşullarında tamamı gaz hâlde bulunur. C) Doğada iki atomlu moleküler yapıda bulunurlar. D) Hile oluşturdukları kararlı bileşikleri asidik özellik gösterin E) Grubun ilk üyesi bileşiklerinde yalnızca 1- yükseltgenme basamağına sahiptir. HF HUI. 4
Element
Helyum
Karbon
Kömürde, elmasta,pillerde ve kalem
uçlarında bulunur.
Diş macununda ve dişlerin yapısında
bulunur.
Yemek tuzunda bulunur ve içme sularının
mikroplardan arındırılmasında kullanır.
Yukarıdaki tabloda bazı elementler kullanım alanlarıyla birlikte
verilmiştir. Buna göre, hangi elementin kullanım alanı
yanlış verilmiştir?
A) Helyum B) Flor C) Karbon D) Argon
Flor
Kullanım alanı
Zeplin ve uçan balonların şişirilmesinde
kullanır.
Argon
Kimya
Periyodik Sistem
Element Helyum Karbon Kömürde, elmasta,pillerde ve kalem uçlarında bulunur. Diş macununda ve dişlerin yapısında bulunur. Yemek tuzunda bulunur ve içme sularının mikroplardan arındırılmasında kullanır. Yukarıdaki tabloda bazı elementler kullanım alanlarıyla birlikte verilmiştir. Buna göre, hangi elementin kullanım alanı yanlış verilmiştir? A) Helyum B) Flor C) Karbon D) Argon Flor Kullanım alanı Zeplin ve uçan balonların şişirilmesinde kullanır. Argon
1.
Aşağıda periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan bazı
baş grup elementlerinin 1. iyonlaşma enerjisi-atom nu-
marası değişim grafiği verilmiştir.
1. iyonlaşma enerjisi (kJ/mol)
X
Y
N
T
D) I ve III
Atom numarası
Buna göre,
I. X ve Z metaldir.
II. Y, küresel simetri özelliği gösterir.
III. T'nin değerlik elektronları s ve p orbitallerinde bul
nur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
1. Aşağıda periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan bazı baş grup elementlerinin 1. iyonlaşma enerjisi-atom nu- marası değişim grafiği verilmiştir. 1. iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) X Y N T D) I ve III Atom numarası Buna göre, I. X ve Z metaldir. II. Y, küresel simetri özelliği gösterir. III. T'nin değerlik elektronları s ve p orbitallerinde bul nur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III