Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Periyodik Sistem Soruları

y
i
B
B
FEN BİLİMLERİ
13. Aşağıdaki periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atom çapı en büyük olan Z'dir.
B) K'nin elektron ilgisi en büyüktür.
C) T yarı metaldir
D) X ve Z alkali metaldir.
E) Y'nin I. iyonlaşma enerjisi T'ninkinden büyüktür.
Kimya
Periyodik Sistem
y i B B FEN BİLİMLERİ 13. Aşağıdaki periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom çapı en büyük olan Z'dir. B) K'nin elektron ilgisi en büyüktür. C) T yarı metaldir D) X ve Z alkali metaldir. E) Y'nin I. iyonlaşma enerjisi T'ninkinden büyüktür.
pieli tolelom nagulo sbmesis
5. Aşağıdaki Lewis nokta formüllerinden hangisi ha-
talıdır? (₁H, C, N, O, gf 17G)
169
ib
A) HOF:
B) 0::C::0
1. C
Slubuido
E) CI: N:
CI
2. B
....
..
B) :F:O:F:
D) H:C:N:
3. D 4.A 5. E
Kimya
Periyodik Sistem
pieli tolelom nagulo sbmesis 5. Aşağıdaki Lewis nokta formüllerinden hangisi ha- talıdır? (₁H, C, N, O, gf 17G) 169 ib A) HOF: B) 0::C::0 1. C Slubuido E) CI: N: CI 2. B .... .. B) :F:O:F: D) H:C:N: 3. D 4.A 5. E
3.
●
X(g) + a kj
X(g) + 7a kj
2+
X(g) + 9a kj
→ X(g) + 1e
--
2+
X(g) + 1e
3+
X(g) + 1e
Periyodik sistemin 3. yatay sırasında bulunan X elementinin
ilk 3 iyonlaşma denklemi verilmiştir.
Buna göre,
1. X'in atom numarası 11'dir.
II. Gaz halindeki nötr X atomundan 2 elektron koparmak
için toplam 7a kj enerji harcanır.
III. X atomunun 4. iyonlaşma enerjisi 9a kj olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Periyodik Sistem
3. ● X(g) + a kj X(g) + 7a kj 2+ X(g) + 9a kj → X(g) + 1e -- 2+ X(g) + 1e 3+ X(g) + 1e Periyodik sistemin 3. yatay sırasında bulunan X elementinin ilk 3 iyonlaşma denklemi verilmiştir. Buna göre, 1. X'in atom numarası 11'dir. II. Gaz halindeki nötr X atomundan 2 elektron koparmak için toplam 7a kj enerji harcanır. III. X atomunun 4. iyonlaşma enerjisi 9a kj olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
11.
XQ
On
Z
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki periyodik sistemde bulunan element atomla-
rından Q nun 1. iyonlaşma enerjisi 900 kj/mol dür.
Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin 1. iyonlaşma enerji-
lerinin değeri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
1. İEx
(kj/mol)
650
520
432
740
340
1. İEy
(kj/mol)
3700
800
1340
Y
3500
2680
7
1. İE₂
(kj/mol)
570
737
2400
850
3200
27
Kimya
Periyodik Sistem
11. XQ On Z A) B) C) D) E) Yukarıdaki periyodik sistemde bulunan element atomla- rından Q nun 1. iyonlaşma enerjisi 900 kj/mol dür. Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin 1. iyonlaşma enerji- lerinin değeri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? 1. İEx (kj/mol) 650 520 432 740 340 1. İEy (kj/mol) 3700 800 1340 Y 3500 2680 7 1. İE₂ (kj/mol) 570 737 2400 850 3200 27
e yer
2. Periyodik sistemde;
7A
A
X: 4. sıranın 17. elementi
Y: 2. sıranın 8. elementi
Z: 1. sıranın 2. elementi
olduğuna göre;
Y ve Z nin değerlik elektron sayıları aynıdır.
J. X in hidrojenli bileşiği asidik özellik gösterir.
Elektron ilgisi en fazla olan element Z dir
hangileri doğrudur?
yargılarından
A) Yalnız Balniz ||
D) Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
gest
AC
AYDIN YAYINLAR
3. 2A grubunda bulunan X elementinin ilk beş iyonlaş-
ma enerjisi sırasıyla a, b, c, d ve edir.
Buna göre;
1. e>d>c>b> a dir.
II. b = 2c dir.
III. b ile c değerleri arasındaki fark, e ile d değerleri
arasındaki farktan daha fazladır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Bu el
hangis
A) A,
B) A
1.
D) E
E) C
6. A
iv
Kimya
Periyodik Sistem
e yer 2. Periyodik sistemde; 7A A X: 4. sıranın 17. elementi Y: 2. sıranın 8. elementi Z: 1. sıranın 2. elementi olduğuna göre; Y ve Z nin değerlik elektron sayıları aynıdır. J. X in hidrojenli bileşiği asidik özellik gösterir. Elektron ilgisi en fazla olan element Z dir hangileri doğrudur? yargılarından A) Yalnız Balniz || D) Il ve III C) I ve III E) I, II ve III gest AC AYDIN YAYINLAR 3. 2A grubunda bulunan X elementinin ilk beş iyonlaş- ma enerjisi sırasıyla a, b, c, d ve edir. Buna göre; 1. e>d>c>b> a dir. II. b = 2c dir. III. b ile c değerleri arasındaki fark, e ile d değerleri arasındaki farktan daha fazladır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Bu el hangis A) A, B) A 1. D) E E) C 6. A iv
OF
3.
20
18
Cin
3.per
hiper
Periyodik sistemden verilen kesitte X elementinin elektron
dizilimi,
T
6
X: 1s² 2s² 2p 3s²/3pus 1
şeklindedir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
sayısı
AY Z'nin değerlik elektron 2'dir.
BY Y'nin atom numarası 19'dur.
C) T elementi 3A grubunda bulunur.
DY X elementi 3. periyot elementidir.
EX, Y ve Z elementleri s bloğunda bulunur.
UJ
Kimya
Periyodik Sistem
OF 3. 20 18 Cin 3.per hiper Periyodik sistemden verilen kesitte X elementinin elektron dizilimi, T 6 X: 1s² 2s² 2p 3s²/3pus 1 şeklindedir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sayısı AY Z'nin değerlik elektron 2'dir. BY Y'nin atom numarası 19'dur. C) T elementi 3A grubunda bulunur. DY X elementi 3. periyot elementidir. EX, Y ve Z elementleri s bloğunda bulunur. UJ
KİMYA TESTİ
karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda
ube kanalından da video çözümlerimize ulaşabilirsiniz.
3.
Deneme 27
3. periyot elementleri olan X ve Y'nin oluşturduğu XY2
bileşiğinin Lewis nokta gösterimi aşağıda verilmiştir..
[BY:] ײ+ [BY:]
Buna göre, X ve Y elementleri ile ilgili;
8
Değerlik elektron sayıları arasında X> Y ilişkisi vardır.
(lyon yarıçapları arasında Y> X2+ ilişkisi vardır.
III. X, katı ve sivi hâlde elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
BI ve II
D) II ve III
Ca(NO3)2(k) V
C) I ve III
EXTXI ve III
Kimya
Periyodik Sistem
KİMYA TESTİ karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ube kanalından da video çözümlerimize ulaşabilirsiniz. 3. Deneme 27 3. periyot elementleri olan X ve Y'nin oluşturduğu XY2 bileşiğinin Lewis nokta gösterimi aşağıda verilmiştir.. [BY:] ײ+ [BY:] Buna göre, X ve Y elementleri ile ilgili; 8 Değerlik elektron sayıları arasında X> Y ilişkisi vardır. (lyon yarıçapları arasında Y> X2+ ilişkisi vardır. III. X, katı ve sivi hâlde elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 BI ve II D) II ve III Ca(NO3)2(k) V C) I ve III EXTXI ve III
A) Yalnız I
X
D) I ve III
N
Yukarıda kesiti verilen periyodik cetvel ile ilgili,
I. Atom çapları Y > Z'dir.
II. Birinci iyonlaşma enerjileri Z> Y > X'tir.
III. Z ile Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
Y
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
A) Yalnız I X D) I ve III N Yukarıda kesiti verilen periyodik cetvel ile ilgili, I. Atom çapları Y > Z'dir. II. Birinci iyonlaşma enerjileri Z> Y > X'tir. III. Z ile Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II Y C) I ve II E) II ve III
9. XY ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlı bileşiğin-
de Y'nin elekronegatifliği X'ten daha yüksektir.
Buna göre XY₂ molekülüyle ilgili,
W
X üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti yoksa yük yoğun-
luğu dengeli dağılmıştır.
II. Y kısmi negatif, X ise kısmi pozitif yüklüdür.
III. Y oktetini tamamlamıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
106
Kimya
Periyodik Sistem
9. XY ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlı bileşiğin- de Y'nin elekronegatifliği X'ten daha yüksektir. Buna göre XY₂ molekülüyle ilgili, W X üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti yoksa yük yoğun- luğu dengeli dağılmıştır. II. Y kısmi negatif, X ise kısmi pozitif yüklüdür. III. Y oktetini tamamlamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 106
5.mll
13. Sınıflandırılmış periyodik tablo şekilde gösterilmiştir.
Yiğit, bu tablodan seçtiği bir element ile ilgili aşağı-
daki bilgileri veriyor.
- Motal
111
I. bilgi: Rengi' mattır.
II. bilgi : Isı ve elektriği iyi iletmez. metal de delfinyour
III. bilgi : Oda koşullarında gaz hâldedir.ate seja
Yiğit, numaralanmış bölgelerden hangisinden
bir element seçmiştir? Hangi bilgiyi kullanarak
bu çıkarımı yaparsınız?
1. bölge, I. bilgi ile bu çıkarımı yaparız.
B) II. bölge, II. bilgi ile bu çıkarımı yaparız.
C) III. bölge, III. bilgi ile bu çıkarımı yaparız.
D) III. bölge, II. bilgi ile bu çıkarımı yaparız.
14. Özdeş, ağzı açık kapların içerisine iki ayrı sıvı ko-
yuluyor.
inin önce buharlaşacağını
Kimya
Periyodik Sistem
5.mll 13. Sınıflandırılmış periyodik tablo şekilde gösterilmiştir. Yiğit, bu tablodan seçtiği bir element ile ilgili aşağı- daki bilgileri veriyor. - Motal 111 I. bilgi: Rengi' mattır. II. bilgi : Isı ve elektriği iyi iletmez. metal de delfinyour III. bilgi : Oda koşullarında gaz hâldedir.ate seja Yiğit, numaralanmış bölgelerden hangisinden bir element seçmiştir? Hangi bilgiyi kullanarak bu çıkarımı yaparsınız? 1. bölge, I. bilgi ile bu çıkarımı yaparız. B) II. bölge, II. bilgi ile bu çıkarımı yaparız. C) III. bölge, III. bilgi ile bu çıkarımı yaparız. D) III. bölge, II. bilgi ile bu çıkarımı yaparız. 14. Özdeş, ağzı açık kapların içerisine iki ayrı sıvı ko- yuluyor. inin önce buharlaşacağını
19.
20.
D) Ive III
IE₁
124 kJ/mol
X
124
3Li elementinin bütün iyonlaşma enerjileri (IE) tabloda
verilmiştir.
Buna göre,
1. y değeri x değerinden büyüktür.
in
II.
y
<. tir.
X
E) I, I ve III/
IE₂
x kJ/mol
D) II ve III
AP (atm)
III. 1 mol Li(g) atomundan 1 mol Li* (g) iyonu
oluşturabilmek için verilmesi gereken enerji
(124 + x + y) kJ kadardır
yargılarından hangileri doğrudur
A) Yalnız
B) I ve II
IE₂
y kJ/mol
C) I ve III
E) I, I ve III
Kimya
Periyodik Sistem
19. 20. D) Ive III IE₁ 124 kJ/mol X 124 3Li elementinin bütün iyonlaşma enerjileri (IE) tabloda verilmiştir. Buna göre, 1. y değeri x değerinden büyüktür. in II. y <. tir. X E) I, I ve III/ IE₂ x kJ/mol D) II ve III AP (atm) III. 1 mol Li(g) atomundan 1 mol Li* (g) iyonu oluşturabilmek için verilmesi gereken enerji (124 + x + y) kJ kadardır yargılarından hangileri doğrudur A) Yalnız B) I ve II IE₂ y kJ/mol C) I ve III E) I, I ve III
5.
NaOH bileşiği ile ilgili;
1. Karbonatlı tuzlarla etkileşir.
II. Sulu çözeltisi cilde kayganlık hissi verir.
III. Sulu çözeltisi H₂O* iyonu içermez.
IV. Canlı doku üzerinde tahriş edici etkiye sahiptir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve III
B) II ve III
D) I, II ve III
C) I ve II
E) II, III ve IV
Kimya
Periyodik Sistem
5. NaOH bileşiği ile ilgili; 1. Karbonatlı tuzlarla etkileşir. II. Sulu çözeltisi cilde kayganlık hissi verir. III. Sulu çözeltisi H₂O* iyonu içermez. IV. Canlı doku üzerinde tahriş edici etkiye sahiptir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I ve III B) II ve III D) I, II ve III C) I ve II E) II, III ve IV
Orbital Yayınları
12Mg, 16S ve 17Cl elementleriyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?
A) S elementi metal olarak sınıflandırılır.
B) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element Cl'dir.
C) Atom yarıçapı en büyük olan element Mg'dir.
D) Mg'nin elektron alma eğilimi, S'ninkinden daha fazladır.
E) S'nin elektronegatifliği, Cl'nin elektronegatifliğinden
daha büyüktür.
Kimya
Periyodik Sistem
Orbital Yayınları 12Mg, 16S ve 17Cl elementleriyle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi doğrudur? A) S elementi metal olarak sınıflandırılır. B) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element Cl'dir. C) Atom yarıçapı en büyük olan element Mg'dir. D) Mg'nin elektron alma eğilimi, S'ninkinden daha fazladır. E) S'nin elektronegatifliği, Cl'nin elektronegatifliğinden daha büyüktür.
2.
Bir türde, bir özellik ile ilgili olarak ikiden fazla gen çeşidinin
bulunmasına çok alellilik denir. Diploit bireyler bu alellerden
sadece ikisini taşıyabilir ve aleller arasındaki baskınlık duru-
muna göre farklı fenotipler görülebilir. Örneğin, tavşanlarda
post renklerini belirleyen aleller ve bu aleller arasındaki bas-
kınlık ilişkisi aşağıda gösterildiği gibidir.
(C)
Alellerin Baskınlık İlişkisi
(cch)
>
Post renkleri: Koyu gri (C), Chinchilla (cch),
Kısıtlı noktalı (ch), Albino (c)
Bu bilgiler kullanılarak,
I. Bu özellik bakımından kaç farklı homozigot genotip bulunur?
II. Chinchilla tavşan kaç farklı genotipte olabilir?
III. Ebeveynlerinden biri kısıtlı noktalı diğeri albino olduğunda
doğacak yavru hangi fenotipte olur?
D) I, II ve IV
(c)
IV. Ebeveynlerinden biri homozigot koyu gri olduğunda doğa-
cak yavru hangi fenotipte olur?
sorularından hangilerine kesin cevap verilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Periyodik Sistem
2. Bir türde, bir özellik ile ilgili olarak ikiden fazla gen çeşidinin bulunmasına çok alellilik denir. Diploit bireyler bu alellerden sadece ikisini taşıyabilir ve aleller arasındaki baskınlık duru- muna göre farklı fenotipler görülebilir. Örneğin, tavşanlarda post renklerini belirleyen aleller ve bu aleller arasındaki bas- kınlık ilişkisi aşağıda gösterildiği gibidir. (C) Alellerin Baskınlık İlişkisi (cch) > Post renkleri: Koyu gri (C), Chinchilla (cch), Kısıtlı noktalı (ch), Albino (c) Bu bilgiler kullanılarak, I. Bu özellik bakımından kaç farklı homozigot genotip bulunur? II. Chinchilla tavşan kaç farklı genotipte olabilir? III. Ebeveynlerinden biri kısıtlı noktalı diğeri albino olduğunda doğacak yavru hangi fenotipte olur? D) I, II ve IV (c) IV. Ebeveynlerinden biri homozigot koyu gri olduğunda doğa- cak yavru hangi fenotipte olur? sorularından hangilerine kesin cevap verilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV E) I, II, III ve IV
7
X
LY
ZMO
0
TE
V
Periyodik sistemde verilen elementler ile ilgili,
I. X ve T arasında kovalent bağlı X₂T bileşiği olu-
#₂0
şur.
II. ZT bileşiğinin kaynama noktası YV bileşiğinin-
02KCI
kinden yüksektir. M
22
III. T ile V arasında bileşik oluşmaz.
CI
D
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Periyodik Sistem
7 X LY ZMO 0 TE V Periyodik sistemde verilen elementler ile ilgili, I. X ve T arasında kovalent bağlı X₂T bileşiği olu- #₂0 şur. II. ZT bileşiğinin kaynama noktası YV bileşiğinin- 02KCI kinden yüksektir. M 22 III. T ile V arasında bileşik oluşmaz. CI D yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
8. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor.
• X, doğada moleküllü yapıda bulunmaktadır.
• Y, belirli bir erime noktasına sahip olup erimesi süresin-
ce sıcaklığı sabit kalmaktadır.
• Z, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit yapılı
maddelere ayrıştırılamamaktadır.
Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) X, kimyasal yöntemlerle bileşenlerine
B) Y'nin yapısında farklı tür atomlar vardır.
z, tek tür atomdan oluşur. element
D) X, element molekülüdür.
E) Y'nin belirli koşullarda sabit bir özkütlesi yoktur.st
on grue
ayrıştırılır.
10.
Kimya
Periyodik Sistem
8. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. • X, doğada moleküllü yapıda bulunmaktadır. • Y, belirli bir erime noktasına sahip olup erimesi süresin- ce sıcaklığı sabit kalmaktadır. • Z, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit yapılı maddelere ayrıştırılamamaktadır. Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) X, kimyasal yöntemlerle bileşenlerine B) Y'nin yapısında farklı tür atomlar vardır. z, tek tür atomdan oluşur. element D) X, element molekülüdür. E) Y'nin belirli koşullarda sabit bir özkütlesi yoktur.st on grue ayrıştırılır. 10.