Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Sistem Soruları

en metal,
mlüdür.
rarlı
cur.
i
gisinde
16.
Yukarıdaki periyodik sistem üzerinde gösterilen ok
yönünde;
I.
atom numarası,
II. atom yarıçapı,
III. ametalik aktiflik
özelliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız L
B) Yalnız III
D) I ve tit
C) Ivell
Kimya
Periyodik Sistem
en metal, mlüdür. rarlı cur. i gisinde 16. Yukarıdaki periyodik sistem üzerinde gösterilen ok yönünde; I. atom numarası, II. atom yarıçapı, III. ametalik aktiflik özelliklerinden hangileri artar? A) Yalnız L B) Yalnız III D) I ve tit C) Ivell
18. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z ve T baş grup
elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol
cinsinden verilmiştir.
Element
ilimleri Testi
Y
2
T
1. IE
2273
899
580
876
2A
2. İE
5251
1757
1821
1314
3. IE
4. IE
14850
21000
2750 11600
3390
5300
Buna göre X, Y, Z ve T element atomlarıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ve Z aynı grup elementleridir.
B) X ve Y küresel simetrik özellik gösterir.
LC) Z toprak grubu elementidir.
D) T'nin değerlik elektron sayısı en az 4'tür.
1
E) Y bileşiklerinde daima pozitif değerlik alır.
Kimya
Periyodik Sistem
18. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden verilmiştir. Element ilimleri Testi Y 2 T 1. IE 2273 899 580 876 2A 2. İE 5251 1757 1821 1314 3. IE 4. IE 14850 21000 2750 11600 3390 5300 Buna göre X, Y, Z ve T element atomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X ve Z aynı grup elementleridir. B) X ve Y küresel simetrik özellik gösterir. LC) Z toprak grubu elementidir. D) T'nin değerlik elektron sayısı en az 4'tür. 1 E) Y bileşiklerinde daima pozitif değerlik alır.
subgimer pertyol tablonun oluşmasın sağlam
amente deg at numaralarim tespit etmiş ve element
and per
B grubu
3A 4A 5A 6A, 7A
9
BA
Verilen periyodik sistem için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
AL Periyodik sistemin sol tarafında bulunan metallerin tamamı oda sıcaklığında katı hålde bulunur.
Periyodik sistemde 10 tane B grubu 8 tane A grubu olmak üzere toplam 18 grup vardır.
C) Periyodik sistemde BA grubunda bulunan elementlerin tamamının son katmanında 8 elektron bulunur.
DJ Periyodik sistemde bulunan tüm gruplardaki elementler benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterir.
Apagin
ar Diğer sayfaya geçini
Kimya
Periyodik Sistem
subgimer pertyol tablonun oluşmasın sağlam amente deg at numaralarim tespit etmiş ve element and per B grubu 3A 4A 5A 6A, 7A 9 BA Verilen periyodik sistem için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? AL Periyodik sistemin sol tarafında bulunan metallerin tamamı oda sıcaklığında katı hålde bulunur. Periyodik sistemde 10 tane B grubu 8 tane A grubu olmak üzere toplam 18 grup vardır. C) Periyodik sistemde BA grubunda bulunan elementlerin tamamının son katmanında 8 elektron bulunur. DJ Periyodik sistemde bulunan tüm gruplardaki elementler benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterir. Apagin ar Diğer sayfaya geçini
Kitapçık
ski hâline
B
getiriyor.
Kitapok
Günlük hayatta karşılaştığımız üç farklı olay aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Lahana
Turşu
FEN BİLİMLERİ
Süt
Yoğurt
III. 3 numaralı olayda hem fiziksel hem de kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız !
B) Yalnız II
1. DÖNEM
1. DENEME
C) I ve II
Un
3
3
78
eklenerek kapağı kapatılıyor. Belli bir süre sonunda turşu oluyor. 2 numara ile gösterilen olayda kaynatılmış süt, ilık olacak
1 numara ile gösterilen olayda parçalara ayrılan lahana cam kavanoza konularak, tuzlu su, sirke ve soyulmuş sarımsak
hale gelene kadar bekledikten sonra içine bir miktar yoğurt katılarak kabın üstü kapatılıyor. Bir süre sonunda yoğurt oluştuğu
gözlemleniyor. 3 numara ile gösterilen olayda un, tuz ve maya karıştırılıyor. Ilık suyu ile yoğurma işlemi yapıldıktan sonra
üstü örtülerek bir süre mayalanmaya bırakılıyor. Mayalanma işlemi sonucunda hamur merdane yardımıyla açılıyor.
Verilen olaylarda gerçekleşen değişimler için;
1 numaralı olayda sadece kimyasal değişim vardır.
1.
Il. 2 numaralı olayda yoğurtun oluşması kimyasal değişime örnektir.
Hamur
D) II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
Kitapçık ski hâline B getiriyor. Kitapok Günlük hayatta karşılaştığımız üç farklı olay aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Lahana Turşu FEN BİLİMLERİ Süt Yoğurt III. 3 numaralı olayda hem fiziksel hem de kimyasal değişim gerçekleşmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız ! B) Yalnız II 1. DÖNEM 1. DENEME C) I ve II Un 3 3 78 eklenerek kapağı kapatılıyor. Belli bir süre sonunda turşu oluyor. 2 numara ile gösterilen olayda kaynatılmış süt, ilık olacak 1 numara ile gösterilen olayda parçalara ayrılan lahana cam kavanoza konularak, tuzlu su, sirke ve soyulmuş sarımsak hale gelene kadar bekledikten sonra içine bir miktar yoğurt katılarak kabın üstü kapatılıyor. Bir süre sonunda yoğurt oluştuğu gözlemleniyor. 3 numara ile gösterilen olayda un, tuz ve maya karıştırılıyor. Ilık suyu ile yoğurma işlemi yapıldıktan sonra üstü örtülerek bir süre mayalanmaya bırakılıyor. Mayalanma işlemi sonucunda hamur merdane yardımıyla açılıyor. Verilen olaylarda gerçekleşen değişimler için; 1 numaralı olayda sadece kimyasal değişim vardır. 1. Il. 2 numaralı olayda yoğurtun oluşması kimyasal değişime örnektir. Hamur D) II ve III
ve II
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
t
9. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor.
• Elektron sayısı, proton sayısından 1 fazladır.
•
Çekirdeğinde yüksüz tanecik içermez.
• Nükleon sayısı 1'dir.
Buna göre X taneciği ile ilgili,
1. X ile izotoptur.
I.
II. Taneciğin gösterimi X şeklindedir.
III. Z ile periyodik sistemdeki yerleri farklıdır.
yargılarından hanglieri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
ve II 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 t 9. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor. • Elektron sayısı, proton sayısından 1 fazladır. • Çekirdeğinde yüksüz tanecik içermez. • Nükleon sayısı 1'dir. Buna göre X taneciği ile ilgili, 1. X ile izotoptur. I. II. Taneciğin gösterimi X şeklindedir. III. Z ile periyodik sistemdeki yerleri farklıdır. yargılarından hanglieri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
16. Atom numaraları birbirlerini izleyen bazı baş grup element-
lerinin 1. iyonlaşma enerjileri ile atom numaraları arasındaki
ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir.
1. iyonlaşma enerjisi
K
L
M
N
D) II ve III
B) Yalnız II
O
Buna göre,
1. Atom yarıçapı en büyük olan M'dir.
II. Değerlik elektron sayıları L = N'dir.
III. K ile O arasında iyonik bağlı OK, bileşiği oluşur.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
Atom numarası
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
16. Atom numaraları birbirlerini izleyen bazı baş grup element- lerinin 1. iyonlaşma enerjileri ile atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. 1. iyonlaşma enerjisi K L M N D) II ve III B) Yalnız II O Buna göre, 1. Atom yarıçapı en büyük olan M'dir. II. Değerlik elektron sayıları L = N'dir. III. K ile O arasında iyonik bağlı OK, bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I Atom numarası C) I ve III E) I, II ve III
P
E
S
9. Aşağıdaki periyodik sistemde X, Y, Z, T ve M elementlerinin
yerleri belirtilmiştir.
X
Y
IN
T
M
Bu elementlerle ilgili olarak hangi seçenekteki ifade
yanlıştır?
T elementi halojenler grubunda yer alır.
B) Z, 13. grup elementidir.
C) Y atom numarası en büyük olan elementtir.
M'nin değerlik elektron sayısı 8'dir.
EXin birinci iyonlaşma enerjisi diğerlerine göre daha
fazladır.
Kimya
Periyodik Sistem
P E S 9. Aşağıdaki periyodik sistemde X, Y, Z, T ve M elementlerinin yerleri belirtilmiştir. X Y IN T M Bu elementlerle ilgili olarak hangi seçenekteki ifade yanlıştır? T elementi halojenler grubunda yer alır. B) Z, 13. grup elementidir. C) Y atom numarası en büyük olan elementtir. M'nin değerlik elektron sayısı 8'dir. EXin birinci iyonlaşma enerjisi diğerlerine göre daha fazladır.
5.
V
Element
X
Y
Z
Değerlik Elektron Sayısı
Soygaz olmayan X, Y ve Z elementleri A grubu elementleri
olup değerlik elektron sayıları yukarıda verilmiştir.
2
6
7
Buna göre,
1. X ile Z arasındaki kararlı bileşiğin formülü XZ₂'dir.
2
Yalnız I
II. Atom numarası en büyük olan Z'dir.
III. Y² ve Ziyonlarının elektron katman dağılımı aynı soy-
gaza benzer.
açıklamalardan hangileri kesinlikle doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
5. V Element X Y Z Değerlik Elektron Sayısı Soygaz olmayan X, Y ve Z elementleri A grubu elementleri olup değerlik elektron sayıları yukarıda verilmiştir. 2 6 7 Buna göre, 1. X ile Z arasındaki kararlı bileşiğin formülü XZ₂'dir. 2 Yalnız I II. Atom numarası en büyük olan Z'dir. III. Y² ve Ziyonlarının elektron katman dağılımı aynı soy- gaza benzer. açıklamalardan hangileri kesinlikle doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
az
El
E) I, II ve III
mizi
tmez
C) Ive
in yukarıda verilen özellik
bilgi vardır?
1. K₂O
11. CO₂
III. NO
D) I ve III
E), Il ve il
Yukarıdaki oksitlerden hangileri su ile asidik bir çözelti
oluşturur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
11. H₂SO₂
Kolaydan > Zora
Il sula
nice
A)
Kimya
Periyodik Sistem
az El E) I, II ve III mizi tmez C) Ive in yukarıda verilen özellik bilgi vardır? 1. K₂O 11. CO₂ III. NO D) I ve III E), Il ve il Yukarıdaki oksitlerden hangileri su ile asidik bir çözelti oluşturur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 11. H₂SO₂ Kolaydan > Zora Il sula nice A)
9. Temel hâlde elektron dağılımı,
1s² 2s² 2p6 3s² 3p¹
şeklinde olan X elementinin ilk beş iyonlaşma enerji-
leri kkal/mol olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
3A
E₁₁
260
B) 314
C) 497
138
100
2
E₂
562
811
947
434
734
E3
1104
1271
1475
657
1100
E4
1486 9033
1781
2238
2766
E5
1405
2625
2914
3545
1913
11
Kimya
Periyodik Sistem
9. Temel hâlde elektron dağılımı, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p¹ şeklinde olan X elementinin ilk beş iyonlaşma enerji- leri kkal/mol olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 3A E₁₁ 260 B) 314 C) 497 138 100 2 E₂ 562 811 947 434 734 E3 1104 1271 1475 657 1100 E4 1486 9033 1781 2238 2766 E5 1405 2625 2914 3545 1913 11
8.
X, Y ve Z element atomlarının temel haldeki katman sayıla-
ri ve son katmanlarındaki elektron sayıları tabloda verilmiş-
tir.
Atom
20x
164
g z
Katman Son katmandaki
elektron sayısı
sayısı
3
2
2
20
218/8)
62181621
217=9
7
Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) X metal, Y ve Z ametaldir.
B) Y'nin atom numarası 16'dır.
C) Y elementi X ile iyonik bağ, Z ile kovalent bağ oluşturur.
X
D) 1. iyonlaşma enerjisi değeri en büyük olan Y'dir.
E) Elektron verme eğilimi en fazla olan X'tir.
Kimya
Periyodik Sistem
8. X, Y ve Z element atomlarının temel haldeki katman sayıla- ri ve son katmanlarındaki elektron sayıları tabloda verilmiş- tir. Atom 20x 164 g z Katman Son katmandaki elektron sayısı sayısı 3 2 2 20 218/8) 62181621 217=9 7 Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X metal, Y ve Z ametaldir. B) Y'nin atom numarası 16'dır. C) Y elementi X ile iyonik bağ, Z ile kovalent bağ oluşturur. X D) 1. iyonlaşma enerjisi değeri en büyük olan Y'dir. E) Elektron verme eğilimi en fazla olan X'tir.
9. Julius Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleyev birbirine
yakın zamanlarda elementlerin sınıflandırılması için
çalışmalar yaparak bilinen elementleri satırlar ve
sütunlar şeklinde bir tabloda göstermişlerdir.
Mendeleyev'in çalışması bilim dünyasında daha çok
kabul görerek literatürde yerini almıştır.
11
2 D
3 A
IY
4
6
YB
VI
a
7 *
HEPHOJECKAN
11
14
SOOD
LA
1940
Na "Me s
meaz
in
K
JACK
304
CO
6357
Be
21.02
0435
Ca
LORS
Zn
6534
Rb Sr P
12.49
10283
109,00
Ast
A
Cd
12.41
S 11
5347
** Al
Al
20.07
Se
46.40
Cs Ba L
224
136,20
UN
Y
HADD
01.1
In
11476
(38.92
Ce Pr
CAPS
IV
170
SID
19.04
TI
43.00
1940
2
9122
a Sn
10.70
138
176.6
Au H₂
Har" Ti Pb
1922
204.99
SCOM
Ro Ac
21409 227
Ce 10 As
7491
Nd
Nd
14427
140.02
6
Tb Dy Ho
Ad
16496
V
N
14099
P
2000
CH CTEMA 3лEMENTOB
PE
INI
$2,91
136
29X91 205.09
Th 24 Pa
22332
231
HANY
s 5b
1255
Ta
To L
145.00
P) Il ve IV
TAM
1,2
M
1
Cr
2442
0
1655
Mo
35.4
VII
anz
W
143.92
47
Y
1942
149.4
35459
Mn
5499
s fr
TOPSS
1755
Re
*
Paler
Po
215
1699
Ma 4 Hu 44
726.07
AM
38-71
Sm Eu
194,43
FeCo
Os
190.0
isap
TuYbCp
173.04 117AN
174.99
Gd
156,9
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
1th 45
NI
Unes
PA
PU
O
He
No 1
20141
Ar
39944
Kr
922
Mendeleyev'in çalışması ve oluşturduğu yukarıdaki
tablo ile ilgili;
E) I, II ve IV
Xe
135
. Elementleri sıralarken atom numaralarını dikkate
almıştır.
. Kimya bilimine periyot ve grup kavramlarını
kazandırmıştır.
Flry
I. O dönemde daha keşfedilmemiş bazı elementlerin
özelliklerini tahmin ederek, o elementlere
tablosunda boşluk bırakarak yer vermiştir.
Oluşturduğu tablodaki satır ve sütun sayısı,
günümüzdeki modern periyodik sistem ile
tamamen aynıdır.
C) I ve IV
Kimya
Periyodik Sistem
9. Julius Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleyev birbirine yakın zamanlarda elementlerin sınıflandırılması için çalışmalar yaparak bilinen elementleri satırlar ve sütunlar şeklinde bir tabloda göstermişlerdir. Mendeleyev'in çalışması bilim dünyasında daha çok kabul görerek literatürde yerini almıştır. 11 2 D 3 A IY 4 6 YB VI a 7 * HEPHOJECKAN 11 14 SOOD LA 1940 Na "Me s meaz in K JACK 304 CO 6357 Be 21.02 0435 Ca LORS Zn 6534 Rb Sr P 12.49 10283 109,00 Ast A Cd 12.41 S 11 5347 ** Al Al 20.07 Se 46.40 Cs Ba L 224 136,20 UN Y HADD 01.1 In 11476 (38.92 Ce Pr CAPS IV 170 SID 19.04 TI 43.00 1940 2 9122 a Sn 10.70 138 176.6 Au H₂ Har" Ti Pb 1922 204.99 SCOM Ro Ac 21409 227 Ce 10 As 7491 Nd Nd 14427 140.02 6 Tb Dy Ho Ad 16496 V N 14099 P 2000 CH CTEMA 3лEMENTOB PE INI $2,91 136 29X91 205.09 Th 24 Pa 22332 231 HANY s 5b 1255 Ta To L 145.00 P) Il ve IV TAM 1,2 M 1 Cr 2442 0 1655 Mo 35.4 VII anz W 143.92 47 Y 1942 149.4 35459 Mn 5499 s fr TOPSS 1755 Re * Paler Po 215 1699 Ma 4 Hu 44 726.07 AM 38-71 Sm Eu 194,43 FeCo Os 190.0 isap TuYbCp 173.04 117AN 174.99 Gd 156,9 yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II 1th 45 NI Unes PA PU O He No 1 20141 Ar 39944 Kr 922 Mendeleyev'in çalışması ve oluşturduğu yukarıdaki tablo ile ilgili; E) I, II ve IV Xe 135 . Elementleri sıralarken atom numaralarını dikkate almıştır. . Kimya bilimine periyot ve grup kavramlarını kazandırmıştır. Flry I. O dönemde daha keşfedilmemiş bazı elementlerin özelliklerini tahmin ederek, o elementlere tablosunda boşluk bırakarak yer vermiştir. Oluşturduğu tablodaki satır ve sütun sayısı, günümüzdeki modern periyodik sistem ile tamamen aynıdır. C) I ve IV
0
76
71
Bazı tanecikler aşağıda verilmiştir.
17C
18 Ar
DY II ve III
19K+
Buna göre,
4. Izoelektroniktirler.
H. Yarıçapları arasındaki ilişki
17CF > 18 Ar > 19K+
şeklindedir.
Ill. Taneciklerin atomik haldeki çapları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
EM, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
0 76 71 Bazı tanecikler aşağıda verilmiştir. 17C 18 Ar DY II ve III 19K+ Buna göre, 4. Izoelektroniktirler. H. Yarıçapları arasındaki ilişki 17CF > 18 Ar > 19K+ şeklindedir. Ill. Taneciklerin atomik haldeki çapları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III EM, II ve III
re
m
1
(
I
I
I
r
1
1
1
11. X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veri-
liyor.
. X metal, Y ametaldir.
• Z, X ve Y elementlerinin kimyasal tepkirmesi sonu-
cu oluşur.
• T maddesi Z'nin suda çözünmesi ile oluşur.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X, Y ve Z saf maddedir.
B) Z iyonik bileşiktir.
C) T maddesi X ve Y'nin özelliklerini gösterir.
D) Z, oda koşullarında elektriği iletmez.
E) X, Y, Z ve T homojendir.
Kimya
Periyodik Sistem
re m 1 ( I I I r 1 1 1 11. X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veri- liyor. . X metal, Y ametaldir. • Z, X ve Y elementlerinin kimyasal tepkirmesi sonu- cu oluşur. • T maddesi Z'nin suda çözünmesi ile oluşur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X, Y ve Z saf maddedir. B) Z iyonik bileşiktir. C) T maddesi X ve Y'nin özelliklerini gösterir. D) Z, oda koşullarında elektriği iletmez. E) X, Y, Z ve T homojendir.
Metalik ve Ametalik Özellikler
Metaller
• Elektron verme eğilimi yüksek olan elementlerdir.
• Atom çapı arttıkça elektron verme eğilimi artar/metalik özellik artar.
Ametaller
Genelde atom canları küçük olduğundan oloktron alma oğilimi hü
08951
Kimya
Periyodik Sistem
Metalik ve Ametalik Özellikler Metaller • Elektron verme eğilimi yüksek olan elementlerdir. • Atom çapı arttıkça elektron verme eğilimi artar/metalik özellik artar. Ametaller Genelde atom canları küçük olduğundan oloktron alma oğilimi hü 08951
uz par-
8. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili,
Kaynama sırasında X'in sıcaklığı artmaktadır.
• Y, kimyasal yolla daha basit maddelere ayrışmaktadır.
Z, tek cins atom içermektedir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
●
●
A) X, saf madde değildir.
B) Z, moleküler yapılı olabilir.
C) Y, bileşiktir.
D) X, tuzlu su çözeltisi olabilir.
E) Y, bileşenlerinin özelliklerini taşır.
11
Kimya
Periyodik Sistem
uz par- 8. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili, Kaynama sırasında X'in sıcaklığı artmaktadır. • Y, kimyasal yolla daha basit maddelere ayrışmaktadır. Z, tek cins atom içermektedir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? ● ● A) X, saf madde değildir. B) Z, moleküler yapılı olabilir. C) Y, bileşiktir. D) X, tuzlu su çözeltisi olabilir. E) Y, bileşenlerinin özelliklerini taşır. 11