Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atomun Yapısı Soruları

Ş
DİKKAT
Azz sonraki soru tarzları için mükemmel bir pratik...
KN İyon yükü
Z=C+D
X
+
= e
İyon yükü + e¯ = p
p + n = Kütle numarası
Örnek 4
27
32
13A1³+ ve 16S² iyonları ile ilgili aşağıdaki nicelikleri
bulunuz.
1. Atom numarası = p sayısı = çekirdek yükü
II. Kütle numarası = Nükleon sayısı
III. e sayısı
IV. n sayısı
Kimya
Atomun Yapısı
Ş DİKKAT Azz sonraki soru tarzları için mükemmel bir pratik... KN İyon yükü Z=C+D X + = e İyon yükü + e¯ = p p + n = Kütle numarası Örnek 4 27 32 13A1³+ ve 16S² iyonları ile ilgili aşağıdaki nicelikleri bulunuz. 1. Atom numarası = p sayısı = çekirdek yükü II. Kütle numarası = Nükleon sayısı III. e sayısı IV. n sayısı
3. Bir atom elektron kaybettiği zamana, elektron
şına düşen çekim kuvveti arttığından çapı azal
Buna göre, elektron kazanan bir atom için;
5.
11
1. Çekirdeğin çekim gücü azalır.
alquig inys naisegyol
wars
II. Atom yarıçapı artar.
Intel sunsh
III. Periyodik tablodaki yeri değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
misud god
Thubungob helignari nebnixelsbell
A) Yalnız II
llev
EV
D) I ve III
B) I ve II
Test-4
J@
C) II ve III
E) I, II ve III
llevi (d
Kimya
Atomun Yapısı
3. Bir atom elektron kaybettiği zamana, elektron şına düşen çekim kuvveti arttığından çapı azal Buna göre, elektron kazanan bir atom için; 5. 11 1. Çekirdeğin çekim gücü azalır. alquig inys naisegyol wars II. Atom yarıçapı artar. Intel sunsh III. Periyodik tablodaki yeri değişir. ifadelerinden hangileri doğrudur? misud god Thubungob helignari nebnixelsbell A) Yalnız II llev EV D) I ve III B) I ve II Test-4 J@ C) II ve III E) I, II ve III llevi (d
14. Tek atomlu olduğu bilinen X, Y ve Z taneciklerinin
elektron ve proton sayıları grafikteki gibidir.
Proton sayısı
19
18
17
0
ACCE
Z
X
Y
17 18 19
Elektron sayısı
Buna göre, bu taneciklerle ilgili aşağıdaki
yargılardın hangisi yanlıştır?
A) X elementi e¯ vermiştir.
B) Y elementinin çekirdek yükü 18'dir.
C) Z elementi soy gazdır.
Y elementi anyondur.
EX elementinin kimyasal özelliği değişmiştir.
16.
Kimya
Atomun Yapısı
14. Tek atomlu olduğu bilinen X, Y ve Z taneciklerinin elektron ve proton sayıları grafikteki gibidir. Proton sayısı 19 18 17 0 ACCE Z X Y 17 18 19 Elektron sayısı Buna göre, bu taneciklerle ilgili aşağıdaki yargılardın hangisi yanlıştır? A) X elementi e¯ vermiştir. B) Y elementinin çekirdek yükü 18'dir. C) Z elementi soy gazdır. Y elementi anyondur. EX elementinin kimyasal özelliği değişmiştir. 16.
A
14. Sembolik gösterimleri CO ve Co şeklinde olan
maddelerle ilgili;
I. Co maddesinin oksijenle tepkimesinden CO
maddesi oluşur.
II. Her iki madde de saftır.
haveler
III. CO ve Co karışımında 3 farklı element atomu
vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
3
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Atomun Yapısı
A 14. Sembolik gösterimleri CO ve Co şeklinde olan maddelerle ilgili; I. Co maddesinin oksijenle tepkimesinden CO maddesi oluşur. II. Her iki madde de saftır. haveler III. CO ve Co karışımında 3 farklı element atomu vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 3 D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
eşit gen-
Farklı no-
üzik no-
notala-
lan se-
te doğ-
melerin,
Intüleri
A
LİMİT YAYINLARI
8.
9.
OTUR
P KAG
N YETI
Ali:
Elif:
A
Fen Bilimleri
NO 2
S8 03
Mg) C1₂ Fe
Tabloda verilen kimyasal türlerle ilgili öğrencilerin yo-
rumları aşağıdaki gibidir.
Nazan: Tabloda 5 tane element vardır.
A) Yalnız Nazan
C) Nazan ve Ali
HCI
NH3
S8, 03, Cl₂ molekül yapılı elementlerdir.
NO2, HCI ve NH3 bileşiktir.
Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ-
rudur?
E) Nazan, Ali ve Elif
Atom modeline ait özellik
Negatif yüklü taneciklerin
(elektron) varlığından bahse-
den ilk model
İlk atom modeli
İlk yörüngeli model
A
B) Yalnız Ali
D) Ali ve Elif
Üzümlü keke benzetilen mo-
del
Çekirdek kavramından bahse-
den ilk model
ilk kez hesapla-
Atom modeli
t
I
MATİK
F
FEN
BIL
Kimya
Atomun Yapısı
eşit gen- Farklı no- üzik no- notala- lan se- te doğ- melerin, Intüleri A LİMİT YAYINLARI 8. 9. OTUR P KAG N YETI Ali: Elif: A Fen Bilimleri NO 2 S8 03 Mg) C1₂ Fe Tabloda verilen kimyasal türlerle ilgili öğrencilerin yo- rumları aşağıdaki gibidir. Nazan: Tabloda 5 tane element vardır. A) Yalnız Nazan C) Nazan ve Ali HCI NH3 S8, 03, Cl₂ molekül yapılı elementlerdir. NO2, HCI ve NH3 bileşiktir. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur? E) Nazan, Ali ve Elif Atom modeline ait özellik Negatif yüklü taneciklerin (elektron) varlığından bahse- den ilk model İlk atom modeli İlk yörüngeli model A B) Yalnız Ali D) Ali ve Elif Üzümlü keke benzetilen mo- del Çekirdek kavramından bahse- den ilk model ilk kez hesapla- Atom modeli t I MATİK F FEN BIL
11. Bir tane X₂02 iyonunda 108 elektron, 116 nötron vardır.
Buna göre, iyonun formülündeki n sayısı ve X in
çekirdeğindeki toplam tanecik (nükleon) sayısı kaçtır?
(25X, 180)
A)
B)
C)
D)
E)
n değeri
4
3
4
7
X in nükleon sayısı
30
55
55
55
30
Kimya
Atomun Yapısı
11. Bir tane X₂02 iyonunda 108 elektron, 116 nötron vardır. Buna göre, iyonun formülündeki n sayısı ve X in çekirdeğindeki toplam tanecik (nükleon) sayısı kaçtır? (25X, 180) A) B) C) D) E) n değeri 4 3 4 7 X in nükleon sayısı 30 55 55 55 30
2+
8.
Tek atomlu 56x²+ iyonunda nötron sayısı, elektron sayı-
sından 6 fazladır.
Buna göre X element atomu ile ilgili,
1. Çekirdek yükü 2+'dır.
II. Geçiş elementidir.
III. Oksidinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yanız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Atomun Yapısı
2+ 8. Tek atomlu 56x²+ iyonunda nötron sayısı, elektron sayı- sından 6 fazladır. Buna göre X element atomu ile ilgili, 1. Çekirdek yükü 2+'dır. II. Geçiş elementidir. III. Oksidinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yanız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
13. Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Atomdaki protonlar (+), elektronlar ise (-)
yüklüdür.
B) Uyarılmış atom, temel hâline göre daha
kararsızdır..
C) Protonlar çekirdekte bulunur.
D) Nükleon sayısı proton ile nötron sayısının
toplamıdır.
E) Atom, elektron alırsa katyon oluşur.
SINE
Kimya
Atomun Yapısı
13. Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atomdaki protonlar (+), elektronlar ise (-) yüklüdür. B) Uyarılmış atom, temel hâline göre daha kararsızdır.. C) Protonlar çekirdekte bulunur. D) Nükleon sayısı proton ile nötron sayısının toplamıdır. E) Atom, elektron alırsa katyon oluşur. SINE
8.
XO bileşiğindeki iyonların izoelektronik olduğu biliniyor.
Buna göre, X elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? (O)
A) Oda koşullarında gaz hâldedir.
B) Isı ve elektriği iyi iletir.
C) Tel ve levha hâline getirilebilir.
D) Atom numarası 12'dir.
E) Toprak alkali metali olarak sınıflandırılır.
Kimya
Atomun Yapısı
8. XO bileşiğindeki iyonların izoelektronik olduğu biliniyor. Buna göre, X elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (O) A) Oda koşullarında gaz hâldedir. B) Isı ve elektriği iyi iletir. C) Tel ve levha hâline getirilebilir. D) Atom numarası 12'dir. E) Toprak alkali metali olarak sınıflandırılır.
liği var-
7. Kimya öğretmeni Ali kitabına yazdığı farklı sorular.
daki X ve Y atomlarının elektron sayılarının aynı ol
eşit olduğunu görüyor Çok çalışan Ali hoca telefo
duğunu ve X'in kütle numarasının sayfa numarasına
nuna baktığında 13 cevapsız arama oldugunu ve
bu sayının Y'nin çekirdek yüküne eşit olduğunu fark
ediyor.
X taneciğinin 14 nötronu olduğuna göre Ali hoca
kitabın kaçıncı sayfasına bakmaktadır?
A) 13
5. DENEME
14+6
9=b
C
14 EX
b
a
B) 14 C) 17
13
D) 22
9-13
27
1.
Ha
1
11
y
Kimya
Atomun Yapısı
liği var- 7. Kimya öğretmeni Ali kitabına yazdığı farklı sorular. daki X ve Y atomlarının elektron sayılarının aynı ol eşit olduğunu görüyor Çok çalışan Ali hoca telefo duğunu ve X'in kütle numarasının sayfa numarasına nuna baktığında 13 cevapsız arama oldugunu ve bu sayının Y'nin çekirdek yüküne eşit olduğunu fark ediyor. X taneciğinin 14 nötronu olduğuna göre Ali hoca kitabın kaçıncı sayfasına bakmaktadır? A) 13 5. DENEME 14+6 9=b C 14 EX b a B) 14 C) 17 13 D) 22 9-13 27 1. Ha 1 11 y
193. Nötr X atomu; 17 elektron, 37 nükleon sayısına sahiptir.
Buna göre X atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
LANötron sayısı 20'dir.
B) 1 elektron aldığında çekirdek yükü -1 olur.
Proton sayısı 17'dir.
Elektron bulunduran katman sayısı 3'tür.
Son katmanında 7 elektron bulunur.
37
20X
17
2)8
Kimya
Atomun Yapısı
193. Nötr X atomu; 17 elektron, 37 nükleon sayısına sahiptir. Buna göre X atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? LANötron sayısı 20'dir. B) 1 elektron aldığında çekirdek yükü -1 olur. Proton sayısı 17'dir. Elektron bulunduran katman sayısı 3'tür. Son katmanında 7 elektron bulunur. 37 20X 17 2)8
X₂ molekülü iki çift ortaklanmamış elektron içerirken
atomları oktet kuralına uymaktadır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X atomunun değerlik elektronları sayısı 5 tir.
B) X₂ molekülü üçlü bağ içerir.
C) X₂ molekülü üç çift ortaklanmış elektron içerir.
D) X₂ molekülünün Lewis yapısı :X:::X: şeklindedir.
E) X atomu elektron vermeye eğilimlidir.
Kimya
Atomun Yapısı
X₂ molekülü iki çift ortaklanmamış elektron içerirken atomları oktet kuralına uymaktadır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X atomunun değerlik elektronları sayısı 5 tir. B) X₂ molekülü üçlü bağ içerir. C) X₂ molekülü üç çift ortaklanmış elektron içerir. D) X₂ molekülünün Lewis yapısı :X:::X: şeklindedir. E) X atomu elektron vermeye eğilimlidir.
1.
X, Y, Z ve T elementlerinin proton ve nötron sayıları
grafikte verilmiştir.
20
19
1.8
0
Proton sayısı
X
-------
Y Z
T
20 21 Nötron sayısı
Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) X ve Y atomlarının çekirdek yükleri aynıdır.
B) Y ve Z atomlarının nükleon sayıları aynıdır.
186
C) Z iyonu ve Tatomunun kimyasal özellikleri
aynıdır.
& 18 13
D) x2+, yt ve T taneciklerinin katman elektron
dizilimleri aynıdır.
E)
ve Z'nin fiziksel özellikleri aynı, kimyasal
özellikleri farklıdır.
3.
Kimya
Atomun Yapısı
1. X, Y, Z ve T elementlerinin proton ve nötron sayıları grafikte verilmiştir. 20 19 1.8 0 Proton sayısı X ------- Y Z T 20 21 Nötron sayısı Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) X ve Y atomlarının çekirdek yükleri aynıdır. B) Y ve Z atomlarının nükleon sayıları aynıdır. 186 C) Z iyonu ve Tatomunun kimyasal özellikleri aynıdır. & 18 13 D) x2+, yt ve T taneciklerinin katman elektron dizilimleri aynıdır. E) ve Z'nin fiziksel özellikleri aynı, kimyasal özellikleri farklıdır. 3.
2.
XH*
YO²3
Renkli kartlarda yazılı olan taneciklerle ilgili;
• kırmızı kartta yazılı tanecik toplam 10 elektron,
• mavi kartta yazılı tanecik toplam 32 elektron,
• sarı kartta yazan tanecik toplam 50 elektron içerir.
A) Z>Y>X
HZO
bilgileri verilmiştir.
Buna göre; X, Y ve Z atomlarının atom numaraları ara-
sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (H, O)
B) X> Y>Z
C) X>Z>Y
D) Z>X>Y
E) Y>X>Z
Kimya
Atomun Yapısı
2. XH* YO²3 Renkli kartlarda yazılı olan taneciklerle ilgili; • kırmızı kartta yazılı tanecik toplam 10 elektron, • mavi kartta yazılı tanecik toplam 32 elektron, • sarı kartta yazan tanecik toplam 50 elektron içerir. A) Z>Y>X HZO bilgileri verilmiştir. Buna göre; X, Y ve Z atomlarının atom numaraları ara- sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (H, O) B) X> Y>Z C) X>Z>Y D) Z>X>Y E) Y>X>Z
Değerlendirme 2
4
Atom altı tanecik
1.
Proton
11.
Nötron
III. Elektron
1 5.
A) 1-b
11-c
III-a
24516
D) -b
II-a
III - c
Deney
a Katot işın tüpü deneyi
b. Çekirdek tepkimeleri
C. a-işın saçılması deneyi
Yukarıda atom altı tanecikler ve bu taneciklerin keşif sürecinde
yapılan deneyler verilmiştir.
B) C
11-b
III-a
ÇÖZÜ
KOD
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirme ve
rilmiştir?
E) 1-a
11-c
Ill-b
OKU
YAZ
1-c
11-a
111-b
8.
Kimya
Atomun Yapısı
Değerlendirme 2 4 Atom altı tanecik 1. Proton 11. Nötron III. Elektron 1 5. A) 1-b 11-c III-a 24516 D) -b II-a III - c Deney a Katot işın tüpü deneyi b. Çekirdek tepkimeleri C. a-işın saçılması deneyi Yukarıda atom altı tanecikler ve bu taneciklerin keşif sürecinde yapılan deneyler verilmiştir. B) C 11-b III-a ÇÖZÜ KOD Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirme ve rilmiştir? E) 1-a 11-c Ill-b OKU YAZ 1-c 11-a 111-b 8.
9.
d
Thomson'a göre atom elektriksel olarak nötrdür.
II. Millikan yağ damlacıkları deneyi ile elektronun oranını
MS
hesaplamıştır.
Rutherford, a-ışın saçılması deneyi ile atomun büyük bir kıs-
minin boşluktan oluştuğunu bulmuştur.
IV. Bohr'a göre, elektronlar yörüngeler de dizgisel hareket ya-
parlar
Nötronlar, Chadwick tarafından keşfedilmiştir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
B) 2
C) 3
A) 1
SH
Latveres
Ünite Değerlendirm
radiacion
D) 4
10. X+n iyonundaki n değerini bulabilmek için,
1
1
E) 5
13.
Tabs
Kimya
Atomun Yapısı
9. d Thomson'a göre atom elektriksel olarak nötrdür. II. Millikan yağ damlacıkları deneyi ile elektronun oranını MS hesaplamıştır. Rutherford, a-ışın saçılması deneyi ile atomun büyük bir kıs- minin boşluktan oluştuğunu bulmuştur. IV. Bohr'a göre, elektronlar yörüngeler de dizgisel hareket ya- parlar Nötronlar, Chadwick tarafından keşfedilmiştir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? B) 2 C) 3 A) 1 SH Latveres Ünite Değerlendirm radiacion D) 4 10. X+n iyonundaki n değerini bulabilmek için, 1 1 E) 5 13. Tabs