Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atomun Yapısı Soruları

BATC
Terim
I. İzotop
II. İzoton
III. İzoelektronik
A) Yalnız I
Örnek
Elmas - Grafit
160-14C
Yukarıdaki terimlerden hangilerinin karşısında örneği doğru
134/+3
Verilmiştir?
D) II ve III
>N-3
10
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
5.
Kimya
Atomun Yapısı
BATC Terim I. İzotop II. İzoton III. İzoelektronik A) Yalnız I Örnek Elmas - Grafit 160-14C Yukarıdaki terimlerden hangilerinin karşısında örneği doğru 134/+3 Verilmiştir? D) II ve III >N-3 10 B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 5.
test sürü-
zgün hız-
num sü-
stomo-
le kar-
28
8.
Babası, rakamları ve okumayı öğrenen Ali'nin çanta şifresi-
ni öğrenmesini istememektedir. Bu nedenle çantanın şifresini
bir kağıda not alırken rakamların Latince adlarını kullanmıştır.
Çanta şifresi 35781 olduğuna göre, kağıtta yazılı metin
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Atr
A)
tri
hekza hepta nona mono
B) tri penta hepta okta mono
C) tri hepta okta nona mono
D) di penta hepta nona tri
E di penta hekza okta mono
Kimya
Atomun Yapısı
test sürü- zgün hız- num sü- stomo- le kar- 28 8. Babası, rakamları ve okumayı öğrenen Ali'nin çanta şifresi- ni öğrenmesini istememektedir. Bu nedenle çantanın şifresini bir kağıda not alırken rakamların Latince adlarını kullanmıştır. Çanta şifresi 35781 olduğuna göre, kağıtta yazılı metin aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Atr A) tri hekza hepta nona mono B) tri penta hepta okta mono C) tri hepta okta nona mono D) di penta hepta nona tri E di penta hekza okta mono
in kar-
iştır?
5.
y
Tanecik Proton Nötron Elektron
xa
12
12
10
yb
7
7
ZC
12
14
Yukarıdaki bilgilere göre,
1. Xa katyon, Yo anyon, Zº nötr atom'dur. V
3 2
II. X ile Y arasında oluşan bileşiğin formülü XY,'dir.
III. Xª ve Zc birbirinin izotopudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I) II ve III
D) Yalnızl
10
12
B) I ve !!
E) Yalnız III
CHI ve IIP
Yuka
hane
10
A)
Kimya
Atomun Yapısı
in kar- iştır? 5. y Tanecik Proton Nötron Elektron xa 12 12 10 yb 7 7 ZC 12 14 Yukarıdaki bilgilere göre, 1. Xa katyon, Yo anyon, Zº nötr atom'dur. V 3 2 II. X ile Y arasında oluşan bileşiğin formülü XY,'dir. III. Xª ve Zc birbirinin izotopudur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I) II ve III D) Yalnızl 10 12 B) I ve !! E) Yalnız III CHI ve IIP Yuka hane 10 A)
rülen süre 8 dakikadır.
iştir.
V. Grafit
M. Lehim
li aşağıdakilerden
enli istiflenmemiştir.
bir arada tutan
mektir.
leri arasında
Visi elektriği
KİMYA TESTİ
PALME
YAYINEVİ
2. P4(k) ve C(grafit)(k) ile ilgili şema görseli verit
X
Buna göre, şemadaki X yerine,
Aynı cins atomlardan oluşma
II. Moleküler yapılı olma
Elektrik akımını iletme
özelliklerinden hangileri yazılabilir?
AYalnız I
B) Yalnız III
D) Ive II
E) Hve III
C (grafi
C) ve Ill
120
t
Yukarıda
bir çivi ya
> 0-t₁
elem
biles
ty-t
birle
elen
su miktar
Buna gö
aşağıdal
A) 16
Kimya
Atomun Yapısı
rülen süre 8 dakikadır. iştir. V. Grafit M. Lehim li aşağıdakilerden enli istiflenmemiştir. bir arada tutan mektir. leri arasında Visi elektriği KİMYA TESTİ PALME YAYINEVİ 2. P4(k) ve C(grafit)(k) ile ilgili şema görseli verit X Buna göre, şemadaki X yerine, Aynı cins atomlardan oluşma II. Moleküler yapılı olma Elektrik akımını iletme özelliklerinden hangileri yazılabilir? AYalnız I B) Yalnız III D) Ive II E) Hve III C (grafi C) ve Ill 120 t Yukarıda bir çivi ya > 0-t₁ elem biles ty-t birle elen su miktar Buna gö aşağıdal A) 16
3,11 K metalleri için;
9 19
Na
1. Aynı dış basınçta erime sıcaklıkları arasındaki ilişki
> Na > K şeklindedir.
II. Yükseltgenme eğilimleri arasındaki ilişki K> Na >
şeklindedir.
III. Oksitlerinin sulu çözeltilerinin bazlık kuvvetleri arasın
daki ilişki K₂O > Na₂O > Li₂O şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
EI, II ve III
Yalnız III
Kimya
Atomun Yapısı
3,11 K metalleri için; 9 19 Na 1. Aynı dış basınçta erime sıcaklıkları arasındaki ilişki > Na > K şeklindedir. II. Yükseltgenme eğilimleri arasındaki ilişki K> Na > şeklindedir. III. Oksitlerinin sulu çözeltilerinin bazlık kuvvetleri arasın daki ilişki K₂O > Na₂O > Li₂O şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II EI, II ve III Yalnız III
11. Atomu oluşturan temel tanecikler (proton, nötron ve
elektron) ile ilgili aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden
doğru "D" ya da yanlış "Y" olanlar "✔" işareti ile gös-
terilmiştir.
(
Verilen Bilgi
Elektronlar, orbitallerde bulunan
pozitif yüklü taneciklerdir.
II. Proton ve nötron atomun çekirde-
ğinde bulunur
1.
III. Nötronun gram cinsinden kütlesi
protonunkinden büyüktür.
IV Nötron yüksüz, proton ise pozitif
yüklü taneciktir.
V. Elektronun kütlesi protonun kütlesi-
nin yaklaşık 1836'da biri kadardır.
D Y
Buna göre, bu bilgilerden kaç tanesinde "✔" işa-
reti doğru yerde kullanılmıştır?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Kimya
Atomun Yapısı
11. Atomu oluşturan temel tanecikler (proton, nötron ve elektron) ile ilgili aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru "D" ya da yanlış "Y" olanlar "✔" işareti ile gös- terilmiştir. ( Verilen Bilgi Elektronlar, orbitallerde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. II. Proton ve nötron atomun çekirde- ğinde bulunur 1. III. Nötronun gram cinsinden kütlesi protonunkinden büyüktür. IV Nötron yüksüz, proton ise pozitif yüklü taneciktir. V. Elektronun kütlesi protonun kütlesi- nin yaklaşık 1836'da biri kadardır. D Y Buna göre, bu bilgilerden kaç tanesinde "✔" işa- reti doğru yerde kullanılmıştır? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 Diğer Sayfaya Geçiniz.
P
2
-
Aşağıdakilerden hangisi X elementinin Aile ben-
zer kimyasal özellik gösterdiğini kesin
olarak kanıt-
lar?
Değerlik elektron sayısının 3 olması
B) Çekirdeğinde-14 nötron olması
C) Oksidinin sulu çözeltisinin amfoter özellik göstermesi
D) Temel hâl elektron dizilişinin 4p¹ ile sonlanması
E) Bileşiklerinde 3+ yüklü olması
p²₁²= e²-
2
naj
i p
JP
Be
223
Jasal 52 bazen.
fiziegel 52 atm
Kimya
Atomun Yapısı
P 2 - Aşağıdakilerden hangisi X elementinin Aile ben- zer kimyasal özellik gösterdiğini kesin olarak kanıt- lar? Değerlik elektron sayısının 3 olması B) Çekirdeğinde-14 nötron olması C) Oksidinin sulu çözeltisinin amfoter özellik göstermesi D) Temel hâl elektron dizilişinin 4p¹ ile sonlanması E) Bileşiklerinde 3+ yüklü olması p²₁²= e²- 2 naj i p JP Be 223 Jasal 52 bazen. fiziegel 52 atm
2.
Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin
sınıflandırılması yanlıştır?
Karışım
A) Çelik
B) Sirke
C) Ayran
D) Traş köpüğü
E) Deodorant
Sınıflandırma
Çözelti
Emülsiyon
Süspansiyon
Kolloid
Aerosol
I
1
5. Çöz
1.
11.
III.
ya
A
6.
Kimya
Atomun Yapısı
2. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin sınıflandırılması yanlıştır? Karışım A) Çelik B) Sirke C) Ayran D) Traş köpüğü E) Deodorant Sınıflandırma Çözelti Emülsiyon Süspansiyon Kolloid Aerosol I 1 5. Çöz 1. 11. III. ya A 6.
4
6. Lewis yapısı X+22 [Y] şeklinde olan bir bileşiğin,
Her iki atom da oktetini tamamlamıştır.
X atomu 2 elektron vermiştir.
1.
II.
III. Elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Atomun Yapısı
4 6. Lewis yapısı X+22 [Y] şeklinde olan bir bileşiğin, Her iki atom da oktetini tamamlamıştır. X atomu 2 elektron vermiştir. 1. II. III. Elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşmuştur. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
145. Soru
X'in ortalama atom kütlesi 33'tür.
X'in doğal izotopları 30X ve 40X atomlarıdır.
Yukarıdaki bilgilere göre 60X izotopunun doğada bulunma yüzde-
si aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30
●
●
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70
Kimya
Atomun Yapısı
145. Soru X'in ortalama atom kütlesi 33'tür. X'in doğal izotopları 30X ve 40X atomlarıdır. Yukarıdaki bilgilere göre 60X izotopunun doğada bulunma yüzde- si aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 ● ● B) 40 C) 50 D) 60 E) 70
4.
H
K
Mg
BC
OF
CI
Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerie
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) CH4 bileşiği apolardır.
B) Aynı koşullarda Cl₂'nin kaynama noktası, F₂'nin-
kinden yüksektir.
C) MgO bileşiğinin iyonik karakteri, KF'ninkinden
daha yüksektir.
D) BCl3 bileşiğinin Lewis yapısında 9 çift ortaklanma-
mış elektron bulunur.
E) Aynı koşullarda Mg metalinin erime sıcaklığı, K
metalinkinden daha yüksektir.
Kimya
Atomun Yapısı
4. H K Mg BC OF CI Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerie ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) CH4 bileşiği apolardır. B) Aynı koşullarda Cl₂'nin kaynama noktası, F₂'nin- kinden yüksektir. C) MgO bileşiğinin iyonik karakteri, KF'ninkinden daha yüksektir. D) BCl3 bileşiğinin Lewis yapısında 9 çift ortaklanma- mış elektron bulunur. E) Aynı koşullarda Mg metalinin erime sıcaklığı, K metalinkinden daha yüksektir.
siğinin yakılması sırasında harcanan ve oluşan maddelerin
C. H ve O elementlerinden oluşan 10 gram organik bir bile-
zamana bağlı olarak kütlelerindeki değişimi aşağıdaki gra-
fikte verilmiştir.
8,8
6,4
3,6
A Kütle (gram)
D) II ve III
CO₂
B) Yalnız II
H₂O
0₂
Buna göre,
1. Yanma sonucu 6 gram organik bileşik artar.
II. Bu organik bileşiğin kaba formülü CH₂O'dur.
II. Bu organik bileşikteki ortaklaşmamış elektron sayısı 4'tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H. C. 160)
12.
6
8
A) Yalnız I
244
► Zaman
C) I ve II
E) I, II ve III
4x02 -CO₂
15
Kimya
Atomun Yapısı
siğinin yakılması sırasında harcanan ve oluşan maddelerin C. H ve O elementlerinden oluşan 10 gram organik bir bile- zamana bağlı olarak kütlelerindeki değişimi aşağıdaki gra- fikte verilmiştir. 8,8 6,4 3,6 A Kütle (gram) D) II ve III CO₂ B) Yalnız II H₂O 0₂ Buna göre, 1. Yanma sonucu 6 gram organik bileşik artar. II. Bu organik bileşiğin kaba formülü CH₂O'dur. II. Bu organik bileşikteki ortaklaşmamış elektron sayısı 4'tür. yargılarından hangileri doğrudur? (H. C. 160) 12. 6 8 A) Yalnız I 244 ► Zaman C) I ve II E) I, II ve III 4x02 -CO₂ 15
ami-2
11. 3x ile 35Y nin oluşturduğu bileşikle ilgili;
a
1. Bir mol bileşikte toplam 4 tane atom vardır.
2.
X₁
1 tanesinin kütlesi 132 gramdır.
00
III. 1 formül - gramında 27 akb X vardır.
Mel
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
1.
6 mol atom içeren
NH3 molekülü
9.03.1023 tanedir.
II.
u
E) I, II ve III
3 gram hidrojen
içeren H₂S mole-
külü 1,5 moldür.
C) Yalnız III
III.
Normal koşullarda
16,8 litre hacim
kaplayan O, gazi
Kimya
Atomun Yapısı
ami-2 11. 3x ile 35Y nin oluşturduğu bileşikle ilgili; a 1. Bir mol bileşikte toplam 4 tane atom vardır. 2. X₁ 1 tanesinin kütlesi 132 gramdır. 00 III. 1 formül - gramında 27 akb X vardır. Mel yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III 1. 6 mol atom içeren NH3 molekülü 9.03.1023 tanedir. II. u E) I, II ve III 3 gram hidrojen içeren H₂S mole- külü 1,5 moldür. C) Yalnız III III. Normal koşullarda 16,8 litre hacim kaplayan O, gazi
Ele
20.
Mod
[H:]"
||
A) Yalnız I
[N] ³
|||
D) I ve II
Yukarıda verilen iyonlardan hangilerinin Lewis yapıları
hatalıdır? (12Mg, 1₁H, 7N)
D
B) Yalnız II
E) I ve II
edilir.
= 23852
C) Yalnız III
Hücr
Bitki
EXHücr
23. Aşağıd
olaylar
Buna
1.
11.
Kimya
Atomun Yapısı
Ele 20. Mod [H:]" || A) Yalnız I [N] ³ ||| D) I ve II Yukarıda verilen iyonlardan hangilerinin Lewis yapıları hatalıdır? (12Mg, 1₁H, 7N) D B) Yalnız II E) I ve II edilir. = 23852 C) Yalnız III Hücr Bitki EXHücr 23. Aşağıd olaylar Buna 1. 11.
DENEME 1
8. Aşağıda element ve bileşiklere ilişkin özellikler oklar
kullanılarak kavram haritasında gösterilmiştir.
Aynı cins
atomlardan
oluşan
maddelerdir.
Bileşenleri
kendi kimyasal
1.
kimliklerini
kaybederler.
X
Y
N
IV.
Elementler
III.
Kimyasal
yöntemler
kullanılarak daha
küçük parçalara
ayrılabilirler.
Bileşikler
D) IV → X
Buna göre, kavram haritasının doğru olabilmesi için
kaç numaralı bölmede bulunan bilgi;
II.
Semboller
kullanılarak
gösterilen
saf
maddelerdir.
Bileşenleri
arasında sabit
oranların
bulunduğu
maddelerdir.
Formüller ile gösterilen homojen özellikte
maddelerdir.
Moleküler yapıda örnek maddelere sahiptirler.
B) II → X
V.
Fiziksel yöntemler kullanılarak parçalanabilirler.
harflerle sembolize edilmiş bilgilerden hangisi ile yer
değiştirmelidir?
A) I Z
E) V → Y
C) III → Y
Kimya
Atomun Yapısı
DENEME 1 8. Aşağıda element ve bileşiklere ilişkin özellikler oklar kullanılarak kavram haritasında gösterilmiştir. Aynı cins atomlardan oluşan maddelerdir. Bileşenleri kendi kimyasal 1. kimliklerini kaybederler. X Y N IV. Elementler III. Kimyasal yöntemler kullanılarak daha küçük parçalara ayrılabilirler. Bileşikler D) IV → X Buna göre, kavram haritasının doğru olabilmesi için kaç numaralı bölmede bulunan bilgi; II. Semboller kullanılarak gösterilen saf maddelerdir. Bileşenleri arasında sabit oranların bulunduğu maddelerdir. Formüller ile gösterilen homojen özellikte maddelerdir. Moleküler yapıda örnek maddelere sahiptirler. B) II → X V. Fiziksel yöntemler kullanılarak parçalanabilirler. harflerle sembolize edilmiş bilgilerden hangisi ile yer değiştirmelidir? A) I Z E) V → Y C) III → Y
93/1
3/1
2 per
ent-
de
6.
ESEN YAYINLARI
Aşağıdaki tabloda periyodik sistemin ilk 5 atomuna ait ilk
6 iyonlaşma enerjileri kj/mol cinsinden verilmiştir.
SPINE
Element
Kopanlan Elektron
1
2
3
H2He Li
1312 2373 520
5251 7300
I
1
1
4 Be
B
899
801
1757
2430
11815 14850 3660
21005 2500
32820
bu tablo ile ilgili öğrencilerinden aşağıdaki dönüşleri alan
öğretmen, ifadelerden birinin hatalı olduğunu söyler.
Buna göre, hatalı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi var-
dır.
(B) Bir atomun bir sonraki elektronu bir öncekinden her za
man daha zor kopar.
C) Ayni periyotta bulunan elementlerin atom numarası art-
tıkça atomun ilk elektronunu koparmak her zaman da-
ha zor olur.
D) Atomun baş kuantum sayısı azaldıkça o tanecikten
elektron koparmak zorlaşır.
E) Li'un ilk elektronu 2. katmandan koparılmıştır.
Kimya
Atomun Yapısı
93/1 3/1 2 per ent- de 6. ESEN YAYINLARI Aşağıdaki tabloda periyodik sistemin ilk 5 atomuna ait ilk 6 iyonlaşma enerjileri kj/mol cinsinden verilmiştir. SPINE Element Kopanlan Elektron 1 2 3 H2He Li 1312 2373 520 5251 7300 I 1 1 4 Be B 899 801 1757 2430 11815 14850 3660 21005 2500 32820 bu tablo ile ilgili öğrencilerinden aşağıdaki dönüşleri alan öğretmen, ifadelerden birinin hatalı olduğunu söyler. Buna göre, hatalı ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi var- dır. (B) Bir atomun bir sonraki elektronu bir öncekinden her za man daha zor kopar. C) Ayni periyotta bulunan elementlerin atom numarası art- tıkça atomun ilk elektronunu koparmak her zaman da- ha zor olur. D) Atomun baş kuantum sayısı azaldıkça o tanecikten elektron koparmak zorlaşır. E) Li'un ilk elektronu 2. katmandan koparılmıştır.