Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

12. Bir öğrenci, etil alkol - su karışımından etil alkolü ayırmak
için aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.
Cam
parçacıkları
Etil alkol
su karışımı
73333/vd
A) Yalnızl
U
}}}}
Su çıkışı
D) I ve II
Su girişi
Buna göre,
Behbeglas
1. Basit damıtma deney düzeneği hazırlanmıştır
II. Etil alkol SIVISI erlenmayerde toplanmaktadık
MI
III. Cam parçacıkları, cam balonun içine konmuştur
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
Etil alkol
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12. Bir öğrenci, etil alkol - su karışımından etil alkolü ayırmak için aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Cam parçacıkları Etil alkol su karışımı 73333/vd A) Yalnızl U }}}} Su çıkışı D) I ve II Su girişi Buna göre, Behbeglas 1. Basit damıtma deney düzeneği hazırlanmıştır II. Etil alkol SIVISI erlenmayerde toplanmaktadık MI III. Cam parçacıkları, cam balonun içine konmuştur yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II Etil alkol E) II ve III C) Yalnız III
Karışımlar - II
1.
Madde
X
Y
Z
Yoğunluk
(g/mL)
0,9
1,0
1,2
Normal Kaynama
noktası (°C)
70
100
Birbiri içerisinde çözünebilen X, Y ve Z sıvılarının
yoğunluk ve normal kaynama noktası değerleri
tabloda verilmiştir.
120
Buna göre X, Y ve Z'den oluşan karışım ile ilgili,
QEmül
D) II ve III
Emülsiyondur.
II. Ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine
ayrılabilir.
III.Ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız II
B) Yalnız III
E) I, II ve
C) I ve II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Karışımlar - II 1. Madde X Y Z Yoğunluk (g/mL) 0,9 1,0 1,2 Normal Kaynama noktası (°C) 70 100 Birbiri içerisinde çözünebilen X, Y ve Z sıvılarının yoğunluk ve normal kaynama noktası değerleri tabloda verilmiştir. 120 Buna göre X, Y ve Z'den oluşan karışım ile ilgili, QEmül D) II ve III Emülsiyondur. II. Ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir. III.Ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız II B) Yalnız III E) I, II ve C) I ve II
Süzme işleminde;
I. erlenmayer,
NI. huni,
III. ayırma hunisi Aur mo
gibi cam malzemelerden hangileri kullanılır?
A) Yalnızl
Yalnız II
C)Yalnız t
Prive 11
E), ve
10
DNA ser
Oksijeni
Özellikleri v
hangisidir?
A) Na
D
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Süzme işleminde; I. erlenmayer, NI. huni, III. ayırma hunisi Aur mo gibi cam malzemelerden hangileri kullanılır? A) Yalnızl Yalnız II C)Yalnız t Prive 11 E), ve 10 DNA ser Oksijeni Özellikleri v hangisidir? A) Na D
3. periyotta oldukları bilinen X ve Y elementleri oda
koşullarında homojen karışım oluşturmaktadır.
Buna göre, X ve Y elementlerinin sınıfı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
E)
A)
B)
C)
D)
X
Metal
Ametal
Soygaz
Ametal
Metal
Y
Metal
Ametal
Soygaz
Soygaz
Ametal
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
3. periyotta oldukları bilinen X ve Y elementleri oda koşullarında homojen karışım oluşturmaktadır. Buna göre, X ve Y elementlerinin sınıfı aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) A) B) C) D) X Metal Ametal Soygaz Ametal Metal Y Metal Ametal Soygaz Soygaz Ametal
5. Saf suya bir miktar metil alkol (CH3OH) Sivisi ekleniyor.
Buna göre oluşan karışımla ilgili,
1. Homojen yapıdadır.
II. Metil alkol suda
CH₂OH(suda)
CH(suda) + OH (suda)
şeklinde iyonlarına ayrışarak çözünür.
ipno
III. Karışım ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ay-
rılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Ive H
D) II ve III
E) I, II ve IN
C) I ve III
Orbital Yayınları
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
5. Saf suya bir miktar metil alkol (CH3OH) Sivisi ekleniyor. Buna göre oluşan karışımla ilgili, 1. Homojen yapıdadır. II. Metil alkol suda CH₂OH(suda) CH(suda) + OH (suda) şeklinde iyonlarına ayrışarak çözünür. ipno III. Karışım ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ay- rılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Ive H D) II ve III E) I, II ve IN C) I ve III Orbital Yayınları
X ve Y katıları su ile karıştırıldığında oluşan karışım.
da;
X, yüzdürme yöntemi ile ayrıştırılıyor.
• Y, aktarma yöntemi ile ayrıştırılıyor.
bilgileri veriliyor.
Buna göre;
1. Özkütleleri; Y > H₂O > X'tir.
II. X ve Y suda çözünmez.
III. Ayırma işleminde tanecik boyutu farkından ya
rarlanılmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
6-A
B) Yalnız II
D) I ve III
7-D
E) II ve III
8-B
DYK
EX
C) Yalnız III
3.
9-C
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
X ve Y katıları su ile karıştırıldığında oluşan karışım. da; X, yüzdürme yöntemi ile ayrıştırılıyor. • Y, aktarma yöntemi ile ayrıştırılıyor. bilgileri veriliyor. Buna göre; 1. Özkütleleri; Y > H₂O > X'tir. II. X ve Y suda çözünmez. III. Ayırma işleminde tanecik boyutu farkından ya rarlanılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I 6-A B) Yalnız II D) I ve III 7-D E) II ve III 8-B DYK EX C) Yalnız III 3. 9-C
3.
iki farklı katıdan oluşan heterojen karışımı ayır-
mak için
B
I. Kaynama noktası farkı
II. Tanecik boyutu farkı
III. Çözünürlük farkı
N. Özkütle farkı
özelliklerinden hangileri kullanılabilir?
A Yalnız t
D) I, II ve H
B) II ve III
C) II ve
E) II, II ve V
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
3. iki farklı katıdan oluşan heterojen karışımı ayır- mak için B I. Kaynama noktası farkı II. Tanecik boyutu farkı III. Çözünürlük farkı N. Özkütle farkı özelliklerinden hangileri kullanılabilir? A Yalnız t D) I, II ve H B) II ve III C) II ve E) II, II ve V
239
12. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında verilen
yöntemlerden hangisi yanlıştır?
Karışım
Çakıl - kum
A)
B)
Kum - su
C) Çinko tozu - pudra şekeri
D)
Alkol - su
E)
Yemek tuzu - karabiber
Ayırma yöntemi
Eleme
Süzme
Mıknatıslanma
Ayrımsal damıtma
Elektriklenme
10.D 11.C 12.C
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
239 12. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında verilen yöntemlerden hangisi yanlıştır? Karışım Çakıl - kum A) B) Kum - su C) Çinko tozu - pudra şekeri D) Alkol - su E) Yemek tuzu - karabiber Ayırma yöntemi Eleme Süzme Mıknatıslanma Ayrımsal damıtma Elektriklenme 10.D 11.C 12.C
KİMYA NE İŞ
7. Petrokimya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
ıştır?
A) Ham petrol doğrudan kullanılamaz.
✓
B) Teflon, PVC gibi ürünler petrol türevlerinden
elde edilirler.
Benzin, petrolden elde edilen bir bileşiktir.
Dy Petrolün ayrımsal damıtılmasıyla birçok hidro-
karbon elde edilir.
Motorin, petrolün damıtılması ile elde edilen bir
karışımdır.
✓
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
KİMYA NE İŞ 7. Petrokimya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan- ıştır? A) Ham petrol doğrudan kullanılamaz. ✓ B) Teflon, PVC gibi ürünler petrol türevlerinden elde edilirler. Benzin, petrolden elde edilen bir bileşiktir. Dy Petrolün ayrımsal damıtılmasıyla birçok hidro- karbon elde edilir. Motorin, petrolün damıtılması ile elde edilen bir karışımdır. ✓
12.
CH₂OH
1
CHOH
1
CH₂OH
X bileşiği
A) Yalnız II
CH₂OH
1
CH3
Y bileşiği
Yoğun fazda X bileşiğinin molekülleri arasındaki çekim
kuvveti Y bileşiğininkinden fazladır.
Bunun nedeni X bileşiğindeki,
I. hidrojen bağı,
II. London kuvvetleri,
v
III. C atomları arasındaki kovalent bağ
kuvvetlerinden hangilerinin Y bileşiğindekinden büyük
olması ile açıklanabilir?
D) II ve III
B) I ve III
E) I, II ve III
TEST-S
1. Değerlik elektronları boş değerlik
bestçe dolaşır.
C) I ve ll
13. Metallerde ve alaşımlarda metal atomlarını bir arada tutan
kuvvetlere metalik bağ denir.
Buna göre metalik bağın oluşumu ile ilgili,
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12. CH₂OH 1 CHOH 1 CH₂OH X bileşiği A) Yalnız II CH₂OH 1 CH3 Y bileşiği Yoğun fazda X bileşiğinin molekülleri arasındaki çekim kuvveti Y bileşiğininkinden fazladır. Bunun nedeni X bileşiğindeki, I. hidrojen bağı, II. London kuvvetleri, v III. C atomları arasındaki kovalent bağ kuvvetlerinden hangilerinin Y bileşiğindekinden büyük olması ile açıklanabilir? D) II ve III B) I ve III E) I, II ve III TEST-S 1. Değerlik elektronları boş değerlik bestçe dolaşır. C) I ve ll 13. Metallerde ve alaşımlarda metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ denir. Buna göre metalik bağın oluşumu ile ilgili,
3. Naftalin - su karışımı ile ilgili;
1. Süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrışır.
II. Fiziksel yöntemle bileşenlerine ayrışır.
III. Çözeltidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
F
3
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
3. Naftalin - su karışımı ile ilgili; 1. Süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrışır. II. Fiziksel yöntemle bileşenlerine ayrışır. III. Çözeltidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II F 3
. Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısında verilen
bilgi yanlıştır?
Madde
A) Sigara dumanı
B) Kolonya
C) Tentürdiyot
D) Serum
E) Asetik asit
Bilgi
Bir kolloittir.
Çözüneni sıvı olan bir çözeltidir.
Çözüneni katı olan bir çözeltidir.
Bir emülsiyondur.
Suda çözünürken ısı açığa çıkarır.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
. Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısında verilen bilgi yanlıştır? Madde A) Sigara dumanı B) Kolonya C) Tentürdiyot D) Serum E) Asetik asit Bilgi Bir kolloittir. Çözüneni sıvı olan bir çözeltidir. Çözüneni katı olan bir çözeltidir. Bir emülsiyondur. Suda çözünürken ısı açığa çıkarır.
10. Gül yapraklarından gül suyu elde edilmesinde kul-
lanılan yöntem;
I. Ham petrolden benzin eldesi
II. Bitki kök ve gövdelerinden ilaç eldesi
III. Ayçekirdeğinden yağ eldesi
yukarıdakilerden hangilerinde kullanılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
10. Gül yapraklarından gül suyu elde edilmesinde kul- lanılan yöntem; I. Ham petrolden benzin eldesi II. Bitki kök ve gövdelerinden ilaç eldesi III. Ayçekirdeğinden yağ eldesi yukarıdakilerden hangilerinde kullanılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
Benin
T
5.
Madde
(Y
Molekül yapısı
Polar
Polar
Apolar
Oda Koşullarındaki
Fiziksel Hâli
SIVI
Kati
SIVI
Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen X, Y ve Z maddeleri
kullanılarak oda koşullarında bazı karışımlar hazırlanmıştır.
I ve II
Buna göre,
I. X - Y karışımı basit kristallendirme ile ayrılır.
II. Y - Z karışımı süzme ile ayrıılır.
III. X-Z karışımı için ekstraksiyon ile ayrılır.
ayrılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
El ve III
C) Yalnız III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Benin T 5. Madde (Y Molekül yapısı Polar Polar Apolar Oda Koşullarındaki Fiziksel Hâli SIVI Kati SIVI Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen X, Y ve Z maddeleri kullanılarak oda koşullarında bazı karışımlar hazırlanmıştır. I ve II Buna göre, I. X - Y karışımı basit kristallendirme ile ayrılır. II. Y - Z karışımı süzme ile ayrıılır. III. X-Z karışımı için ekstraksiyon ile ayrılır. ayrılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II El ve III C) Yalnız III
Testokul
SIVI-SIVI homojen
5. Aşağıdaki ayrımsal damıtma düzeneğinde X ve Y SIVI-
larından oluşan bir karışım bileşenlerine ayrıştırılmak-
tadır.
Damitma
balonu
Yswits
Toplama
kabi
Sıcaklık 78 °C'ye ulaştığında Y Sıvısının tamamı
toplama kabında bulunduğuna göre, aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A X - Y karışımı homojendir. V
B) X polar ise Y SIVISI da polardır.
C) Y'nin kaynama noktası X'inkinden küçüktür.
D) İşlem sonunda damıtma balonunda saf X SIVISI bu-
lunur.
E) Toplama kabında saf Y SIVISI bulunur.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Testokul SIVI-SIVI homojen 5. Aşağıdaki ayrımsal damıtma düzeneğinde X ve Y SIVI- larından oluşan bir karışım bileşenlerine ayrıştırılmak- tadır. Damitma balonu Yswits Toplama kabi Sıcaklık 78 °C'ye ulaştığında Y Sıvısının tamamı toplama kabında bulunduğuna göre, aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A X - Y karışımı homojendir. V B) X polar ise Y SIVISI da polardır. C) Y'nin kaynama noktası X'inkinden küçüktür. D) İşlem sonunda damıtma balonunda saf X SIVISI bu- lunur. E) Toplama kabında saf Y SIVISI bulunur.
X
6.
A
Bir laboratuvarda kimyager olarak çalışan Sevda
Hanım, incelediği bir yüzme havuzunun suyundaki
kalsiyum sertliğini 250 ppm olarak ölçmektedir.
Buna göre, bu havuz suyuyla ilgili,
I. Bileşenlerinin özelliğini göstermez.
II. 1 kilogramında 250 gram kalsiyum içerir.
III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabi-
lir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
O
ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
X 6. A Bir laboratuvarda kimyager olarak çalışan Sevda Hanım, incelediği bir yüzme havuzunun suyundaki kalsiyum sertliğini 250 ppm olarak ölçmektedir. Buna göre, bu havuz suyuyla ilgili, I. Bileşenlerinin özelliğini göstermez. II. 1 kilogramında 250 gram kalsiyum içerir. III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabi- lir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II O ve III C) I ve III E) I, II ve III