Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

9.
Maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Katının silaşmadan gaz hâline geçmesine süb-
limleşme denir.
BY Sıvının katılaştığı sıcaklık donma noktasıdır.
C) Buharlaşma sıvılar için sıvı bitene kadar sürer.
DY Suyun geri süblimleşmesine kırağılaşma denir.
E) Gaz, sıvılaşmadan katılaşırsa potansiyel enerjisi
artar
H
1
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
9. Maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Katının silaşmadan gaz hâline geçmesine süb- limleşme denir. BY Sıvının katılaştığı sıcaklık donma noktasıdır. C) Buharlaşma sıvılar için sıvı bitene kadar sürer. DY Suyun geri süblimleşmesine kırağılaşma denir. E) Gaz, sıvılaşmadan katılaşırsa potansiyel enerjisi artar H 1
miş ve
alarını
angi
2. Aşağıdaki görselde günlük yaşamda karşılaşılan bazı hâl
değişimi olaylarına örnekler verilmiştir.
Camların buğulanması
SE65
Buharlaşma
Buna göre, hangilerinde madde daha düzensiz bir hâle
geçmiştir?
A) Yalnız II
D) I ve III
Yağmur oluşumu
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve IL
AYDIN YAYINLARI
Buna gö
1. Visko
\W/
Soğu
mada
III. Yazır
ğında
yargılar
A) Yalnız
7!!!.
4. Aşağıda
noktalar
M
Buna go
Y c
II.-20
III. -80
yargılar
A) Yalnız
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
miş ve alarını angi 2. Aşağıdaki görselde günlük yaşamda karşılaşılan bazı hâl değişimi olaylarına örnekler verilmiştir. Camların buğulanması SE65 Buharlaşma Buna göre, hangilerinde madde daha düzensiz bir hâle geçmiştir? A) Yalnız II D) I ve III Yağmur oluşumu B) Yalnız III E) II ve III C) I ve IL AYDIN YAYINLARI Buna gö 1. Visko \W/ Soğu mada III. Yazır ğında yargılar A) Yalnız 7!!!. 4. Aşağıda noktalar M Buna go Y c II.-20 III. -80 yargılar A) Yalnız
1. Sabit basınçta kaynamakta olan saf bir sıvı ile ilgili çizilen;
Öz kütle
Buhar basıncı
Sıcaklık
Zaman
||
D) I ve II
Zaman
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III
E) I, II ve III
Zaman
C) Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
1. Sabit basınçta kaynamakta olan saf bir sıvı ile ilgili çizilen; Öz kütle Buhar basıncı Sıcaklık Zaman || D) I ve II Zaman grafiklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II III E) I, II ve III Zaman C) Yalnız III
Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi söz
konusu değildir?
A) Buzdolabına konulan suyun bir süre sonra
katılaşması
B) Sıcak çaya şeker atıldığında şekerin çözünmesi
C) Elbise dolabına konulan naftalinin bir süre sonra
ortadan kaybolması
hley (A
D
(8
Açık havada ıslak çamaşırların kuruması
Soğuk havalarda arabaların üzerinde buz
kristallerinin oluşması
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi söz konusu değildir? A) Buzdolabına konulan suyun bir süre sonra katılaşması B) Sıcak çaya şeker atıldığında şekerin çözünmesi C) Elbise dolabına konulan naftalinin bir süre sonra ortadan kaybolması hley (A D (8 Açık havada ıslak çamaşırların kuruması Soğuk havalarda arabaların üzerinde buz kristallerinin oluşması
n-
13. Aşağıda saf bir sıvının sabit basınç altında isitilmasına ait
sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
X
0
Buna göre,
1.
II.
ILL
Z
Deneme - 13
Q
D) H, til ve TV
Zaman
X, SIVI için ayırt edici bir özelliktir.
Y - Z aralığında sıvının buhar basıncı dış basınca
eşittir.
Q anında madde tamamen gaz haldedir.
IV. Sivi, yükseltinin daha az olduğu bir ortama götürü-
lürse X değeri azalı
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
By I've lit
C) 1, 11 Ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
n- 13. Aşağıda saf bir sıvının sabit basınç altında isitilmasına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) X 0 Buna göre, 1. II. ILL Z Deneme - 13 Q D) H, til ve TV Zaman X, SIVI için ayırt edici bir özelliktir. Y - Z aralığında sıvının buhar basıncı dış basınca eşittir. Q anında madde tamamen gaz haldedir. IV. Sivi, yükseltinin daha az olduğu bir ortama götürü- lürse X değeri azalı yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II By I've lit C) 1, 11 Ve III E) I, II, III ve IV
10.Aşağıda, arı bir katının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman
grafiği verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
a
Ürüt ninteigner ne
0
b
C d
litev sbige A
Zaman
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) a, katının ayırt edici bir özelliğidir.1) Joyl (A
B) a, katının kütlesiyle değişir.
C) b-c aralığında maddenin katı ve sivi hâlleri birlikte
bulunur.
D) b anından önce madde katı hâldedir.
E) d anında madde tamamen sıvı haldedir.
YGS 2013
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
10.Aşağıda, arı bir katının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) a Ürüt ninteigner ne 0 b C d litev sbige A Zaman Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) a, katının ayırt edici bir özelliğidir.1) Joyl (A B) a, katının kütlesiyle değişir. C) b-c aralığında maddenin katı ve sivi hâlleri birlikte bulunur. D) b anından önce madde katı hâldedir. E) d anında madde tamamen sıvı haldedir. YGS 2013
7.
Murat 0°C'de kütlesi m gram olan V hacmindeki bir buz
kalıbını tamamen eriterek su haline getiriyor.
Buna göre, Murat bu olayla ilgili aşağıdaki
grafiklerden hangisini çizerse buz ve su arasındaki
özel durumu bilmiyor demektir?
A) Buz kütlesi
B) Su kütlesi
C)
m
0
0
Buz hacmi
E)
Zaman
Zaman
m
D)
Toplam kütle
m
V
Su hacmi
Zaman
Zaman
Zaman
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
7. Murat 0°C'de kütlesi m gram olan V hacmindeki bir buz kalıbını tamamen eriterek su haline getiriyor. Buna göre, Murat bu olayla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisini çizerse buz ve su arasındaki özel durumu bilmiyor demektir? A) Buz kütlesi B) Su kütlesi C) m 0 0 Buz hacmi E) Zaman Zaman m D) Toplam kütle m V Su hacmi Zaman Zaman Zaman
6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi söz
konusu değildir?
A Buzdolabına konulan suyun bir süre sonra
katılaşması
Sıcak çaya şeker atıldığında şekerin çözünmesi
Elbise dolabına konulan naftalinin bir süre sonra
ortadan kaybolmasıblimlen
P)
Açık havada ıslak çamaşırların kuruması
E) Soğuk havalarda arabaların üzerinde buz
kristallerinin oluşması
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi söz konusu değildir? A Buzdolabına konulan suyun bir süre sonra katılaşması Sıcak çaya şeker atıldığında şekerin çözünmesi Elbise dolabına konulan naftalinin bir süre sonra ortadan kaybolmasıblimlen P) Açık havada ıslak çamaşırların kuruması E) Soğuk havalarda arabaların üzerinde buz kristallerinin oluşması
FE!
Kati
SIVI
(6)
Gaz
Maddenin hâl dönüşümleri yukarıdaki oklarla numaralandırıl-
mıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 2 numaralı geçişlerde maddenin düzensizliği artar.
B) 5 numaralı geçiş süblimleşmedir.
C) 6,4 ve 3 numaralı geçişler ekzotermiktir.
D) 6 ve 4 numaralı geçişte tanecikler arası çekim kuvveti artar.
E) 2 numaralı geçişte maddenin molar hacmi azalır. =
/henimhocam
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
FE! Kati SIVI (6) Gaz Maddenin hâl dönüşümleri yukarıdaki oklarla numaralandırıl- mıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1 ve 2 numaralı geçişlerde maddenin düzensizliği artar. B) 5 numaralı geçiş süblimleşmedir. C) 6,4 ve 3 numaralı geçişler ekzotermiktir. D) 6 ve 4 numaralı geçişte tanecikler arası çekim kuvveti artar. E) 2 numaralı geçişte maddenin molar hacmi azalır. = /henimhocam
2. Aşağıdaki deneylerden hangisinin sonucunda gözlenen
değişim, kesinlikle karşısında belirtilen türden değildir?
Deney
A) Bir çözelti soğutulduğunda içinde
çözünmüş olan katının kristallen-
mesi
B) İki farklı arı sıvı oda koşullarında
karıştırıldığında iki ayrı faz oluşması
D) İki farklı sıvı karıştırıldığında gaz
çıkışı olması
Değişim türü
Kimyasal
C) İki farklı iyonik katının sulu çözeltileri Kimyasal
karıştırıldığında çökelme oluşması
Bir katı madde ısıtıldığında gaz
çıkışı olması
Fiziksel
Kimyasal
Kimyasal
A)
B
G
6.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
2. Aşağıdaki deneylerden hangisinin sonucunda gözlenen değişim, kesinlikle karşısında belirtilen türden değildir? Deney A) Bir çözelti soğutulduğunda içinde çözünmüş olan katının kristallen- mesi B) İki farklı arı sıvı oda koşullarında karıştırıldığında iki ayrı faz oluşması D) İki farklı sıvı karıştırıldığında gaz çıkışı olması Değişim türü Kimyasal C) İki farklı iyonik katının sulu çözeltileri Kimyasal karıştırıldığında çökelme oluşması Bir katı madde ısıtıldığında gaz çıkışı olması Fiziksel Kimyasal Kimyasal A) B G 6.
7.
Test
24℃
Madde
M
N
L
Buna göre,
A) Yalnız I
48 °C
Kati
SIVI
Gaz
Yukarıdaki tabloda saf M, N ve L maddelerinin 1 atmosfer
basınçta 48 °C ve 85 °C deki fiziksel halleri belirtilmiştir.
D) I ve II
85 °C
Katı
Gaz
Gaz
1. Erime noktaları arasındaki ilişki M> N > L şeklindedir.
II. L nin kaynama noktası M ve N-ninkinden küçüktür.
III. N nin kaynama anındaki denge buhar basıncı 1 atm dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II
10
C) Yalnız III
XE) I, II ve III
9.
1
1
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
7. Test 24℃ Madde M N L Buna göre, A) Yalnız I 48 °C Kati SIVI Gaz Yukarıdaki tabloda saf M, N ve L maddelerinin 1 atmosfer basınçta 48 °C ve 85 °C deki fiziksel halleri belirtilmiştir. D) I ve II 85 °C Katı Gaz Gaz 1. Erime noktaları arasındaki ilişki M> N > L şeklindedir. II. L nin kaynama noktası M ve N-ninkinden küçüktür. III. N nin kaynama anındaki denge buhar basıncı 1 atm dir. yargılarından hangileri doğru olabilir? B) Yalnız II 10 C) Yalnız III XE) I, II ve III 9. 1 1
karbondioksit
rimsal
de azot ve
n farklılığın
Bi
Azot gazı
rgon gazi
oksijen
1.
Pekiştirme Soruları
Gaz
02
N₂
Kaynama Noktası (°C)
-183 °C
-196 °C
Kuru havadaki N₂ ve O₂ gazlarının aynı ortamdaki
kaynama noktaları tabloda verilmiştir.
Buna göre,
1. Havadan azot ve oksijen eldesinde hâl değişimin-
den yararlanılır.
II. Hava sıkıştırılarak soğutulduğunda -200 °C'de sivi
hâle geçer.
III. Sivi hava genleştiğinde önce azot (N₂) gazı elde
edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yakız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C)Yalnız III
E) I, II ve III
4. Aşağıdaki if-
yanlıştır?
A) Molekülle
B) Maddenin
C) Sıkıştırıla
D) Katı ve
sahiptir.
E) Kendi a
homojen
5. Aşağıda b
özellikleri
Buna gö
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
karbondioksit rimsal de azot ve n farklılığın Bi Azot gazı rgon gazi oksijen 1. Pekiştirme Soruları Gaz 02 N₂ Kaynama Noktası (°C) -183 °C -196 °C Kuru havadaki N₂ ve O₂ gazlarının aynı ortamdaki kaynama noktaları tabloda verilmiştir. Buna göre, 1. Havadan azot ve oksijen eldesinde hâl değişimin- den yararlanılır. II. Hava sıkıştırılarak soğutulduğunda -200 °C'de sivi hâle geçer. III. Sivi hava genleştiğinde önce azot (N₂) gazı elde edilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yakız I B) Yalnız II D) I ve II C)Yalnız III E) I, II ve III 4. Aşağıdaki if- yanlıştır? A) Molekülle B) Maddenin C) Sıkıştırıla D) Katı ve sahiptir. E) Kendi a homojen 5. Aşağıda b özellikleri Buna gö
10.
V
Su
Rakım = 0
25°C
Su
Rakım 1200m
25°C
Etil alkol
Rakım = 1200m
25°C
Yukarıdaki özdeş kaplarda eşit hacimdeki sıvılar be-
lirtilen rakımlarda bulunmaktadır.
Buna göre;
I. Kaynama sıcaklıkları II >> III'tür.
II. Sivilar kaynarken buhar basıncı en büyük olan
III'tür.
D) II ve III
BAŞAT TYT FEN BİLİMLERİ DENEME
DENEME
dükkânı
III. Molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti I'de
III dekinden fazladır.
✓
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
5
12.D
ra
I.
11
I
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
10. V Su Rakım = 0 25°C Su Rakım 1200m 25°C Etil alkol Rakım = 1200m 25°C Yukarıdaki özdeş kaplarda eşit hacimdeki sıvılar be- lirtilen rakımlarda bulunmaktadır. Buna göre; I. Kaynama sıcaklıkları II >> III'tür. II. Sivilar kaynarken buhar basıncı en büyük olan III'tür. D) II ve III BAŞAT TYT FEN BİLİMLERİ DENEME DENEME dükkânı III. Molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti I'de III dekinden fazladır. ✓ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III 5 12.D ra I. 11 I
5. DENEME SINAVI / TYT / FEN
14.
ourpor
Madde
X
Y
Z
Erime
Noktası (°C)
A) Yalnız II
-10
-5
D) I, II ve III
-20
Kaynama
Noktası (°C)
80
Yukarıdaki tabloda saf X,Y ve Z maddelerinin deniz sevi-
yesinde erime ve kaynama noktaları verilmiştir.
Buna göre,
Moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki
y>x> Z'dir.
Oda koşullarında üçü de sıvı haldedi
III. Oda koşullarında buhar basıncı en büyük olan Zs
visidir.
B) I ve III
110
IV. Deniz seviyesinde suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığın-
da üçü de hal değiştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
70
E) II, III ve IV
C) II ve IV
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
5. DENEME SINAVI / TYT / FEN 14. ourpor Madde X Y Z Erime Noktası (°C) A) Yalnız II -10 -5 D) I, II ve III -20 Kaynama Noktası (°C) 80 Yukarıdaki tabloda saf X,Y ve Z maddelerinin deniz sevi- yesinde erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre, Moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki y>x> Z'dir. Oda koşullarında üçü de sıvı haldedi III. Oda koşullarında buhar basıncı en büyük olan Zs visidir. B) I ve III 110 IV. Deniz seviyesinde suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığın- da üçü de hal değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? 70 E) II, III ve IV C) II ve IV
. Bir tüpteki X maddesinin soğuma eğrisi (sabit bir
soğuma hızı ile elde edilen eğri) Şekil I deki
dir.
80
Sıcaklık (°C)
SIVI
SIVI + Katı
a
Şekil I
Katı
80
Zaman
Sıcaklık (°C)
SIVI
D) I ve II
a>b
SIVI + Kati
Bu maddenin aynı miktarına, soğumaya başla
dığı anda;
I. Tüpü, sürekli olarak 80°C tutma
Kati
b Zaman
Şekil II
II. Tüpü 20°C deki su banyosuna koyma
III. Maddeyi bir çubukla karıştırma
B) Yalnız II
işlemlerinden hangileri uygulanırsa eğri, Şekil
Il'deki gibi olur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
1987/ÖSS
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
. Bir tüpteki X maddesinin soğuma eğrisi (sabit bir soğuma hızı ile elde edilen eğri) Şekil I deki dir. 80 Sıcaklık (°C) SIVI SIVI + Katı a Şekil I Katı 80 Zaman Sıcaklık (°C) SIVI D) I ve II a>b SIVI + Kati Bu maddenin aynı miktarına, soğumaya başla dığı anda; I. Tüpü, sürekli olarak 80°C tutma Kati b Zaman Şekil II II. Tüpü 20°C deki su banyosuna koyma III. Maddeyi bir çubukla karıştırma B) Yalnız II işlemlerinden hangileri uygulanırsa eğri, Şekil Il'deki gibi olur? A) Yalnız I C) Yalnız III E) II ve III 1987/ÖSS
Tabloda X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama nokta-
ları verilmiştir.
Iz III
218
Madde
X
Erime Sıcaklığı Kaynama Noktası
-45
34
-15
8
76
D) Ive
8. Sıcaklık (
Y
Z
56
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıda veri-
lenlerden hangisi doğrudur?
A) X, -15 °C'ta en düzensiz fiziksel haline sahiptir.
B) Y, 25 °C'ta sıkıştırılabilir.
C) 30 °C'ta Z'nin fiziksel halinin sıcaklığı arttıkça viskozi-
tesi artar.
Yayınları
D) Genleşme, 80 °C'ta üç madde için de ayırt edici özel-
lik değildir.
E) X, 10 °C'ta sıvı haldedir.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Tabloda X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama nokta- ları verilmiştir. Iz III 218 Madde X Erime Sıcaklığı Kaynama Noktası -45 34 -15 8 76 D) Ive 8. Sıcaklık ( Y Z 56 Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi doğrudur? A) X, -15 °C'ta en düzensiz fiziksel haline sahiptir. B) Y, 25 °C'ta sıkıştırılabilir. C) 30 °C'ta Z'nin fiziksel halinin sıcaklığı arttıkça viskozi- tesi artar. Yayınları D) Genleşme, 80 °C'ta üç madde için de ayırt edici özel- lik değildir. E) X, 10 °C'ta sıvı haldedir.