Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

1++
Yayınları
7
10. X:2-1 41
sexy
Y:2-8-1
Katman elektron dağılımı yukarıda verilen X ve Y element-
leri ile ilgili;
X.
XX'in vis gösterimi X. şeklindedir.
II.
Y'nin değerik elektron sayısı 7'dir.
Ynin değerlik
III.
X ile Y arasında oluşan iyonik bağlı XY bileşiğinde iyonların
elektron sayısı birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
Blvell
Ellvell
C) I ve !!!
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
1++ Yayınları 7 10. X:2-1 41 sexy Y:2-8-1 Katman elektron dağılımı yukarıda verilen X ve Y element- leri ile ilgili; X. XX'in vis gösterimi X. şeklindedir. II. Y'nin değerik elektron sayısı 7'dir. Ynin değerlik III. X ile Y arasında oluşan iyonik bağlı XY bileşiğinde iyonların elektron sayısı birbirine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III Blvell Ellvell C) I ve !!!
Periyodik Sistem ve Özellikleri
7. 5. periyot 1A grubu elementi olan X ile 4. periyot
5A grubu elementi olan Y nin oluşturacağı karar-
li bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) X₂Y
D) XY₂
B) XY 3
E) X₂Y 3
C) XY
T
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Periyodik Sistem ve Özellikleri 7. 5. periyot 1A grubu elementi olan X ile 4. periyot 5A grubu elementi olan Y nin oluşturacağı karar- li bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) X₂Y D) XY₂ B) XY 3 E) X₂Y 3 C) XY T
8.
I. NH3-PH3
II. CH4-CCI4
III. CO₂-CS₂
Yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerinde ilk sırada
verilen maddenin aynı şartlarda ikinci sıradakinden
daha uçucu olması beklenir?
TH, 6C, N, 80, 15, 16, 17C1)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
karekök
11.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
8. I. NH3-PH3 II. CH4-CCI4 III. CO₂-CS₂ Yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerinde ilk sırada verilen maddenin aynı şartlarda ikinci sıradakinden daha uçucu olması beklenir? TH, 6C, N, 80, 15, 16, 17C1) A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III karekök 11.
6.
bag
E) Apolar kovalent
bağ
1.
S+H
X
8-
8+ H
A) X>y>z
8+
III.
8
HS+
H
8+
8
H
D) Z>x>y
Dipol-dipol
etkileşimi
S+
Ho
H
8
8+
8+
HS+
CHY
H
8+
II. 8+
Z
8
H-CI
apoca
H
8+
17 273 HCL
HU
dipolé
Apolar
kovalent bağ
B) z>y>x
H8+
H
y
8
Yukarıda aynı ortamda bulunan H₂O, HCI ve CH4 mole-
küllerinin yoğun fazda molekülleri arasındaki etkin çekim
kuvvetleri x, y ve z şeklinde gösterilmiştir.
8+ 8
H-CI
Buna göre, moleküller arasındaki x, y ve z çekim kuvvet-
lerinin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak karşılaştırılmıştır?
(1H, 6C, 80, 17CI)
H
8+
C) x>z>y
E) y >x> z
72
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
6. bag E) Apolar kovalent bağ 1. S+H X 8- 8+ H A) X>y>z 8+ III. 8 HS+ H 8+ 8 H D) Z>x>y Dipol-dipol etkileşimi S+ Ho H 8 8+ 8+ HS+ CHY H 8+ II. 8+ Z 8 H-CI apoca H 8+ 17 273 HCL HU dipolé Apolar kovalent bağ B) z>y>x H8+ H y 8 Yukarıda aynı ortamda bulunan H₂O, HCI ve CH4 mole- küllerinin yoğun fazda molekülleri arasındaki etkin çekim kuvvetleri x, y ve z şeklinde gösterilmiştir. 8+ 8 H-CI Buna göre, moleküller arasındaki x, y ve z çekim kuvvet- lerinin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? (1H, 6C, 80, 17CI) H 8+ C) x>z>y E) y >x> z 72
UNITE
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
7.
H
A) Yalnız I
H
D) I ve II
H
H
Yukarıda verilen CH4 molekülleri arasında yoğun fazda,
I. London kuvveti
II. Dipol-dipol etkileşimi
III. Hidrojen bağı
etkileşimlerinden hangileri bulunur? (6C, 1H)
H
B) Yalnız II
H
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Ú
(K
1
8. Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal özelliklerinden
biridir?
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
UNITE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 7. H A) Yalnız I H D) I ve II H H Yukarıda verilen CH4 molekülleri arasında yoğun fazda, I. London kuvveti II. Dipol-dipol etkileşimi III. Hidrojen bağı etkileşimlerinden hangileri bulunur? (6C, 1H) H B) Yalnız II H C) Yalnız III E) I, II ve III Ú (K 1 8. Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal özelliklerinden biridir?
4.
●
2
H₂, O2, N₂, F₂ gibi aynı ametal atomları arasında
ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle
oluşan bağ polar kovalent bağdır.
4 puan
• Lewis yapısı :N=N: şeklinde olan N₂ nin molekülleri
arasında yoğun fazda London kuvvetleri
bulunur.
●
Lewis yapısı :O = C = O şeklinde olan CO₂ molekü-
lünde atomlar arası bağlar polar kovalent iken,
molekül apolardır.
6 puan
●
5 puan
Hidrojen bağı, H atomunun elektronegatifliği yüksek
F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde
bulunan moleküller arası çekim kuvvetleridir.
4 puan
İyonik bileşiklerle apolar moleküller arasında veya
iyonik bileşikler ile soygaz atomları arasında gerçek-
leşen etkileşimlere iyon-indüklenmiş dipol
6 buán
etkileşimleri denir.
Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili öğrendiklerini yu-
karıdaki tabloya yerleştiren Sema doğru ifade ettiklerinde
öğretmeni tarafından belirtilen puanları alacaktır.
Buna göre; Sema, öğretmeninden toplam kaç puan
almıştır?
A) 11 B) 15
C) 19
D) 21
E) 25
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
4. ● 2 H₂, O2, N₂, F₂ gibi aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle oluşan bağ polar kovalent bağdır. 4 puan • Lewis yapısı :N=N: şeklinde olan N₂ nin molekülleri arasında yoğun fazda London kuvvetleri bulunur. ● Lewis yapısı :O = C = O şeklinde olan CO₂ molekü- lünde atomlar arası bağlar polar kovalent iken, molekül apolardır. 6 puan ● 5 puan Hidrojen bağı, H atomunun elektronegatifliği yüksek F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde bulunan moleküller arası çekim kuvvetleridir. 4 puan İyonik bileşiklerle apolar moleküller arasında veya iyonik bileşikler ile soygaz atomları arasında gerçek- leşen etkileşimlere iyon-indüklenmiş dipol 6 buán etkileşimleri denir. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili öğrendiklerini yu- karıdaki tabloya yerleştiren Sema doğru ifade ettiklerinde öğretmeni tarafından belirtilen puanları alacaktır. Buna göre; Sema, öğretmeninden toplam kaç puan almıştır? A) 11 B) 15 C) 19 D) 21 E) 25
Dipol-dipo
plekülü
eki etkile
larda
ir.
ygaz
2. Periyodik sistemin 4A, 5A, 6A ve 7A grubunun hidrojenli
bileşiklerinin aynı dış basınçta kaynama noktaları aşağıdaki
grafikte verilmiştir.
Kaynama sıcaklığı (°C)
sadece London kuvvetleri içeren
bileşiklere bir örnek verir misiniz?
100+ H₂O
0-
-100+
HF
NH3
CH4
2
H₂S
PH3
SİH4
12. Sınıf Kimya Soru Bankası
3
Grup 4A (14)
Grup 5A (15)
Grup 6A (16)
Grup 7A (17)
H₂Se
ASH3
HBr
GeH4
4
A) Hidrojen bağı
B) Dipol-dipol etkileşimleri
C) İyon-dipol etkileşimleri
D) London kuvvetleri
E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
•H₂Te
SbH3
HI
SnH4
5
Buna göre, yukarıdaki bileşiklerden H₂O, NH3 ve HF nin
kaynama noktalarının gruplarındaki diğer elementlerin
hidrojenli bileşiklerinden daha yüksek olmasının nedeni
moleküller arasında etkin olan aşağıdaki etkileşimlerden
hangisinin varlığı ile açıklanabilir?
Periyot
numarası
UĞUR
4.
69
D
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Dipol-dipo plekülü eki etkile larda ir. ygaz 2. Periyodik sistemin 4A, 5A, 6A ve 7A grubunun hidrojenli bileşiklerinin aynı dış basınçta kaynama noktaları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Kaynama sıcaklığı (°C) sadece London kuvvetleri içeren bileşiklere bir örnek verir misiniz? 100+ H₂O 0- -100+ HF NH3 CH4 2 H₂S PH3 SİH4 12. Sınıf Kimya Soru Bankası 3 Grup 4A (14) Grup 5A (15) Grup 6A (16) Grup 7A (17) H₂Se ASH3 HBr GeH4 4 A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol etkileşimleri C) İyon-dipol etkileşimleri D) London kuvvetleri E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri •H₂Te SbH3 HI SnH4 5 Buna göre, yukarıdaki bileşiklerden H₂O, NH3 ve HF nin kaynama noktalarının gruplarındaki diğer elementlerin hidrojenli bileşiklerinden daha yüksek olmasının nedeni moleküller arasında etkin olan aşağıdaki etkileşimlerden hangisinin varlığı ile açıklanabilir? Periyot numarası UĞUR 4. 69 D
t-
20. 1.H₂0 polo
11.02
opold
III. HBr
Yukarıda formülleri verilen maddelerden hangi-
lerinin yoğun fazında tanecikleri arasında Lon-
don kuvvetleri bulunur?
B) Yalnız II
G
A) Yalnız I
ler arası etkileşimler
D) I ve II
UNIV
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
t- 20. 1.H₂0 polo 11.02 opold III. HBr Yukarıda formülleri verilen maddelerden hangi- lerinin yoğun fazında tanecikleri arasında Lon- don kuvvetleri bulunur? B) Yalnız II G A) Yalnız I ler arası etkileşimler D) I ve II UNIV C) Yalnız III E) I, II ve III
in suda çözün-
i oluşur?
02
C₂H5OH
5. 1. 0₂
II. CH4
III. NaCl
IV. HF
V. H₂O
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesinde molekül-
ler arasında sadece London kuvvetleri etkindir?
(₁H, 6C, 8F, 11 Na, 17Cl)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
in suda çözün- i oluşur? 02 C₂H5OH 5. 1. 0₂ II. CH4 III. NaCl IV. HF V. H₂O Yukarıdaki maddelerden kaç tanesinde molekül- ler arasında sadece London kuvvetleri etkindir? (₁H, 6C, 8F, 11 Na, 17Cl) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
oğunluğu da
Inde verilen
ma eği-
da olu-
5.
Ky pealt
HCL, CS, molekülleriyle giapadakilerden hangisi
yanlışt? (H.C
kis. ✪
A) HC Lewis elektron nokte yap
B) CS, nin Lewis elektron nokta yapis de
Her ikisi birbirinde çözünür
D) HCI suda çözünürken, CS, suda çözüm
E CS₂ de ortaklanmış 4 çift elektron vardir.
C, O, F atomlarında bağ elektronlarına sahip çıkma eğili-
mi sırası F>O> € şeklindedir.
3-D) I, ILve III
TAJ YAYINLARI
Buna göre;
L OF molekülünde F'nin elektronlara sahip çıkma eğili-
mi daha fazladır. ✓✓
II. CO₂ molekülünde O atomu kısmen pozitiftir.
III. OF2 ve CO₂ molekülleri polar yapılıdır.
IV. OF, molekülü suda çözünürken CO₂, molekülü çözün-
mez. F-3-
yargılarından hangileri yanlıştır? (C, 8O, gF)
A) Love 11
l
B) I ye TV
-
di TEST (Omar
E) II, III ve IV
C) Il ve i
63
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
oğunluğu da Inde verilen ma eği- da olu- 5. Ky pealt HCL, CS, molekülleriyle giapadakilerden hangisi yanlışt? (H.C kis. ✪ A) HC Lewis elektron nokte yap B) CS, nin Lewis elektron nokta yapis de Her ikisi birbirinde çözünür D) HCI suda çözünürken, CS, suda çözüm E CS₂ de ortaklanmış 4 çift elektron vardir. C, O, F atomlarında bağ elektronlarına sahip çıkma eğili- mi sırası F>O> € şeklindedir. 3-D) I, ILve III TAJ YAYINLARI Buna göre; L OF molekülünde F'nin elektronlara sahip çıkma eğili- mi daha fazladır. ✓✓ II. CO₂ molekülünde O atomu kısmen pozitiftir. III. OF2 ve CO₂ molekülleri polar yapılıdır. IV. OF, molekülü suda çözünürken CO₂, molekülü çözün- mez. F-3- yargılarından hangileri yanlıştır? (C, 8O, gF) A) Love 11 l B) I ye TV - di TEST (Omar E) II, III ve IV C) Il ve i 63
10//1. Farklı tür atomlardan tek tür molekül oluşması
II. Aynı tür atomlardan aynı tür moleküllerin oluş-
masi
✓III. Farklı tür moleküllerden tek tür molekül oluşması
Yukarıdaki değişimlerden hangilerinin türünün
kimyasal olması beklenir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) Ive III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
10//1. Farklı tür atomlardan tek tür molekül oluşması II. Aynı tür atomlardan aynı tür moleküllerin oluş- masi ✓III. Farklı tür moleküllerden tek tür molekül oluşması Yukarıdaki değişimlerden hangilerinin türünün kimyasal olması beklenir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) Ive III E) I, II ve III
7.
Aşağıdaki grafikte 4A ve 7A grubu elementlerinin hidrojenli
bileşiklerinin kaynama noktaları arasındaki ilişki verilmiştir.
Kaynama noktası (°C)
HF
1.
CHA
2
A) Yalnız I
HCI
SiH
3
D) ve III
HBr
GeHA
4
HI
Buna göre, grafiğe bakan Melisa'nın,
SnH4
Polar kovalent bağ içeren moleküllerin kaynama
noktaları yüksektir. V
II. Toplam elektron sayısı arttıkça kaynama noktası
daima artar.
III. Hidrojen bağı içeren moleküllerin kaynama noktası
benzerlerinden yüksektir.
5
yukarıdaki sonuçlardan hangilerini çıkarması
mantıklıdır?
B) Yalnız II
Periyot
E) Il ve III
Yalnız I
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7. Aşağıdaki grafikte 4A ve 7A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları arasındaki ilişki verilmiştir. Kaynama noktası (°C) HF 1. CHA 2 A) Yalnız I HCI SiH 3 D) ve III HBr GeHA 4 HI Buna göre, grafiğe bakan Melisa'nın, SnH4 Polar kovalent bağ içeren moleküllerin kaynama noktaları yüksektir. V II. Toplam elektron sayısı arttıkça kaynama noktası daima artar. III. Hidrojen bağı içeren moleküllerin kaynama noktası benzerlerinden yüksektir. 5 yukarıdaki sonuçlardan hangilerini çıkarması mantıklıdır? B) Yalnız II Periyot E) Il ve III Yalnız I
8. Asetik asit (CH3COOH) normal erime noktası 16°C olan
bir maddedir.
15 °C'de asetik asit moleküllerini bir arada tutan kuv-
vetler,
kati
1. Hidrojen bağları
II. London kuvvetleri
III. Dipol-dipol etkileşimleri
yukarıda verilenlerden etkileşim türlerinden hangileri-
dir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Orbital Yayınlam
12.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
8. Asetik asit (CH3COOH) normal erime noktası 16°C olan bir maddedir. 15 °C'de asetik asit moleküllerini bir arada tutan kuv- vetler, kati 1. Hidrojen bağları II. London kuvvetleri III. Dipol-dipol etkileşimleri yukarıda verilenlerden etkileşim türlerinden hangileri- dir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Orbital Yayınlam 12.
hand
4. 2He, 10 Ne, 18 Ar soy gazları ile ilgili,
1. Tanecikleri arasında dipol etkileşimleri etkindir.
H. Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri kıyasla-
ması Ar > Ne > He şeklindedir.
III. Aynı koşullar altında kaynama noktaları arasın-
Dodala
daki ilişki Ar > Ne > He şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
All
B) Yalnız II
ĐIl ve Ill
C) Yalnız III
E) I, II ve III.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
hand 4. 2He, 10 Ne, 18 Ar soy gazları ile ilgili, 1. Tanecikleri arasında dipol etkileşimleri etkindir. H. Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri kıyasla- ması Ar > Ne > He şeklindedir. III. Aynı koşullar altında kaynama noktaları arasın- Dodala daki ilişki Ar > Ne > He şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I All B) Yalnız II ĐIl ve Ill C) Yalnız III E) I, II ve III.
●
Kimyasal türler ve etkilesimler ile ilgili,
Güçlü etkileşimler maddenin çoğunlukla kimlik
özelliklerini belirler.
●
●
Zayıf etkileşimler çoğunlukla moleküller arası etkileşimler
sonucu oluşur.
Zayıf etkileşimler maddenin fiziksel özelliklerini belirler.
Güçlü etkileşimler kimyasal bağ olarak tanımlanır.
Çoğu atomlar ve iyonlar arası kurulan etkileşimler güçlü
etkileşimlerdir.
✓
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
●
D) Ive II
●
A) 1
E) I, II ve III
B) 2
C) 3
V
D)
E) 5
64
Yuka
yanl
A)
B)
D)
E)
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
● Kimyasal türler ve etkilesimler ile ilgili, Güçlü etkileşimler maddenin çoğunlukla kimlik özelliklerini belirler. ● ● Zayıf etkileşimler çoğunlukla moleküller arası etkileşimler sonucu oluşur. Zayıf etkileşimler maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Güçlü etkileşimler kimyasal bağ olarak tanımlanır. Çoğu atomlar ve iyonlar arası kurulan etkileşimler güçlü etkileşimlerdir. ✓ yargılarından kaç tanesi doğrudur? ● D) Ive II ● A) 1 E) I, II ve III B) 2 C) 3 V D) E) 5 64 Yuka yanl A) B) D) E)
dir.
olan
ve
in-
bi-
CH3COOH formülü ile gösterilen asetik asit
leşiğindeki molekül içi ve moleküller arası etkin
bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
Molekül içi
A) İyonik
B)
C)
Kovalent
Van Der Waals
Kovalent
E) İyonik
Moleküller arası
London kuvveti
Hidrojen bağı
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
Hidrojen bağı
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
dir. olan ve in- bi- CH3COOH formülü ile gösterilen asetik asit leşiğindeki molekül içi ve moleküller arası etkin bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? Molekül içi A) İyonik B) C) Kovalent Van Der Waals Kovalent E) İyonik Moleküller arası London kuvveti Hidrojen bağı Hidrojen bağı Dipol-dipol Hidrojen bağı