Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

8. C₂H5OH SIVISı suda çözündüğünde oluşan etkin
çekim kuvveti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dipol-dipol etkileşimi
B) Hidrojen bağları
C) London kuvvetleri
D) İyon - dipol etkileşimi
E) Dipol - İndüklenmiş dipol
AYDIN YAYI
Y
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
8. C₂H5OH SIVISı suda çözündüğünde oluşan etkin çekim kuvveti aşağıdakilerden hangisidir? A) Dipol-dipol etkileşimi B) Hidrojen bağları C) London kuvvetleri D) İyon - dipol etkileşimi E) Dipol - İndüklenmiş dipol AYDIN YAYI Y
11. 1 Çözücü- Çözücü etkileşimi
II. Çözünen - Çözünen etkileşimi
M. Çözücü- Çözünen etkileşimi
Homojen bir çözeltide yukarıdaki etkileşimler-
den hangileri bulunur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve Ill
C) Yalnız Ill
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. 1 Çözücü- Çözücü etkileşimi II. Çözünen - Çözünen etkileşimi M. Çözücü- Çözünen etkileşimi Homojen bir çözeltide yukarıdaki etkileşimler- den hangileri bulunur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve Ill C) Yalnız Ill E) I, II ve III
3. NH ve OH iyonları arasında oluşan bileşikle
ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İyonik yapılıdır.
NH,OH
B). Amonyum hidroksit olarak adlandırılır.
C) Molekül formülü NH OH şeklindedir.
D) İyonik ve polar kovalent bağlar içerir.
E) Yoğun fazda tanecikleri arasında güçlü etkile-
şimler etkindir.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. NH ve OH iyonları arasında oluşan bileşikle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İyonik yapılıdır. NH,OH B). Amonyum hidroksit olarak adlandırılır. C) Molekül formülü NH OH şeklindedir. D) İyonik ve polar kovalent bağlar içerir. E) Yoğun fazda tanecikleri arasında güçlü etkile- şimler etkindir.
✓
ur.
EN:
24
ca ya-
ve Ill
Orbital Yayınları
87
D) X ve Y elementleri ametaldir.
E) X elementi halojendir.
12. Periyodik tablonun 2. periyodunda yer alan X ve Y ele-
mentleri arasındaki bileşiğin Lewis formülü,
BY:
şeklinde olduğuna göre bileşikle ilgili,
1. Molekül formülü XY3'dür.
II. Bir molekülde toplam 26 elektron bulunur.
III. Moleküldeki bağ elektronları sayısı 3'tür
IV. Molekül polardır.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) Ive III
E) 1. I ve IV
123456 7 8 9 10 11 12
CBEDAACDDCBC
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
✓ ur. EN: 24 ca ya- ve Ill Orbital Yayınları 87 D) X ve Y elementleri ametaldir. E) X elementi halojendir. 12. Periyodik tablonun 2. periyodunda yer alan X ve Y ele- mentleri arasındaki bileşiğin Lewis formülü, BY: şeklinde olduğuna göre bileşikle ilgili, 1. Molekül formülü XY3'dür. II. Bir molekülde toplam 26 elektron bulunur. III. Moleküldeki bağ elektronları sayısı 3'tür IV. Molekül polardır. verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il D) Ive III E) 1. I ve IV 123456 7 8 9 10 11 12 CBEDAACDDCBC
4, XY, molekülünün Lewis yapısı;
3
X şeklindedir.
Buna göre,
I. X, 5A; Y 7A grubundadır.
II. X ve Y oktedini tamamlamıştır.
III. Molekül polardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
EXI, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
4, XY, molekülünün Lewis yapısı; 3 X şeklindedir. Buna göre, I. X, 5A; Y 7A grubundadır. II. X ve Y oktedini tamamlamıştır. III. Molekül polardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III EXI, II ve III C) I ve III
3. Aşağıda katı hâldeki Cl₂ de birbirine değen molekül-
ler modellenmiştir.
2
0000
CI
CI
CI CI
Siyah noktalar atom çekirdeklerini gösterdiğine
göre,
r₁, Cl nin kovalent yarıçapıdır.
II.
r₂, Cl₂ nin Van der Waals yarıçapıdır.
III. r₂> r₁ dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
te
m
As
ril
K
BL
OF(E)
ya
A)
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. Aşağıda katı hâldeki Cl₂ de birbirine değen molekül- ler modellenmiştir. 2 0000 CI CI CI CI Siyah noktalar atom çekirdeklerini gösterdiğine göre, r₁, Cl nin kovalent yarıçapıdır. II. r₂, Cl₂ nin Van der Waals yarıçapıdır. III. r₂> r₁ dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III te m As ril K BL OF(E) ya A)
M chall
gop
arter
10. Yoğun fazda aşağıdaki karışımlardan hangisinde mole-
kütler arasındaki etkin çekim kuvveti dipol-dipol etki-
Teşimidir? (H, He, C, N, O, Ne, Na, Cl,
35 Br)
2
6
8
10
A) H₂O-NH3
B) H₂O-CH₂
A
E) HBr - HCI
D) H₂O - NaCl
C) He- Ne
P
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
M chall gop arter 10. Yoğun fazda aşağıdaki karışımlardan hangisinde mole- kütler arasındaki etkin çekim kuvveti dipol-dipol etki- Teşimidir? (H, He, C, N, O, Ne, Na, Cl, 35 Br) 2 6 8 10 A) H₂O-NH3 B) H₂O-CH₂ A E) HBr - HCI D) H₂O - NaCl C) He- Ne P
11. Aşağıda verilen tanecik ve kimyasal tür eşleşmelerin-
den hangisi yanlış yapılmıştır?
A)
B)
C)
is an D)
E)
Tanecik
CO3²
CH₂COOH
Zn
NH3
H₂
Kimyasal tür
İyon
Molekül
Atom
Molekül molhov sbigseA
Stillipeb nebansinilgjaib
Atom
Bymi namic (A
svis ponosa0 (8
symixoxisin (O
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. Aşağıda verilen tanecik ve kimyasal tür eşleşmelerin- den hangisi yanlış yapılmıştır? A) B) C) is an D) E) Tanecik CO3² CH₂COOH Zn NH3 H₂ Kimyasal tür İyon Molekül Atom Molekül molhov sbigseA Stillipeb nebansinilgjaib Atom Bymi namic (A svis ponosa0 (8 symixoxisin (O
2.
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
KİMYA / LİSE-SON
1.
KİMYASAL TÜRLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER
Güçlü Etkileşimler
Kimyasal bağların oluşum mekanizmaları ile ilgili aşa-
ğıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) İki tür birbirine yaklaştığında türler arasında hem itme
hem de çekme kuvvetleri oluşur.
B) Itme kuvvetleri çekme kuvvetlerinden büyük ise türler
arasında bağ oluşmaz.
C) Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden aşırı baskın ise
güçlü etkileşimler (kimyasal bag) oluşur.
D) Türler arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini oluşturan
tanecikler elektronlar ve protonlardır.
E) Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden az baskın ise
türler arasında bağ oluşmaz.
Katı hâldeki iyonik bağlı bileşikler ile ilgili,
5.
H
Periyodik tablodan alına
yerleri belirtilmiştir.
Bu elementler arasınd
küllerinden hangisin
yanlış verilmiştir?
A) HF:
D) :0:5
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KİMYA / LİSE-SON 1. KİMYASAL TÜRLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Güçlü Etkileşimler Kimyasal bağların oluşum mekanizmaları ile ilgili aşa- ğıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) İki tür birbirine yaklaştığında türler arasında hem itme hem de çekme kuvvetleri oluşur. B) Itme kuvvetleri çekme kuvvetlerinden büyük ise türler arasında bağ oluşmaz. C) Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden aşırı baskın ise güçlü etkileşimler (kimyasal bag) oluşur. D) Türler arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini oluşturan tanecikler elektronlar ve protonlardır. E) Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden az baskın ise türler arasında bağ oluşmaz. Katı hâldeki iyonik bağlı bileşikler ile ilgili, 5. H Periyodik tablodan alına yerleri belirtilmiştir. Bu elementler arasınd küllerinden hangisin yanlış verilmiştir? A) HF: D) :0:5
9. Aşağıda bazı maddelerin yoğun fazlarındaki molekülleri
arası etkin etkileşim türleri verilmiştir.
Buna göre, hangi madde için verilen etkin etkileşim
türü yanlıştır? (H, C, N, 16S, 17C1, 35Br)
Lat
LBY
C)
E)
Madde
HBr
CHA
H₂S
NH₂
CH₂CI
Cl
H-C-H
Etkin etkileşim türü
Dipol-dipol
London
London
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
MA
le
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9. Aşağıda bazı maddelerin yoğun fazlarındaki molekülleri arası etkin etkileşim türleri verilmiştir. Buna göre, hangi madde için verilen etkin etkileşim türü yanlıştır? (H, C, N, 16S, 17C1, 35Br) Lat LBY C) E) Madde HBr CHA H₂S NH₂ CH₂CI Cl H-C-H Etkin etkileşim türü Dipol-dipol London London Hidrojen bağı Dipol-dipol MA le
27816
H₂S molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangis
yanlıştır? (1H, 16S)
A) H ve S atomları arasındaki bağ polar kovalenttir.
B) Molekülü polardır.
Molekülün Lewis elektron - nokta formülü
HH
şeklindedir.
D) Moleküldeki H atomları dubletini tamamlamıştır.
E) H'nin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi
S'ninkinden fazladır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
27816 H₂S molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangis yanlıştır? (1H, 16S) A) H ve S atomları arasındaki bağ polar kovalenttir. B) Molekülü polardır. Molekülün Lewis elektron - nokta formülü HH şeklindedir. D) Moleküldeki H atomları dubletini tamamlamıştır. E) H'nin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi S'ninkinden fazladır.
23. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) katısında iyot atomları arasındaki etkileşim güçlüdür.
B) Kuru buzda CO₂ molekülleri arasında zayıf etkileşimler
bulunur.
C) Sivi N₂ gaz hâline geçerken kovalent bağlar kırılır.
D) Ar gazı sıvılaştırıldığında Ar atomları arasında London
etkileşimleri oluşur.
ESivi Hg buharlaşırken güçlü etkileşimler kırılır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
23. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) katısında iyot atomları arasındaki etkileşim güçlüdür. B) Kuru buzda CO₂ molekülleri arasında zayıf etkileşimler bulunur. C) Sivi N₂ gaz hâline geçerken kovalent bağlar kırılır. D) Ar gazı sıvılaştırıldığında Ar atomları arasında London etkileşimleri oluşur. ESivi Hg buharlaşırken güçlü etkileşimler kırılır.
11. Aşağıdaki şekilde dipol-dipol etkileşimi üç boyutlu olarak gös-
terilmiştir.
P
HBr
Aşağıda formülleri verilen moleküllerden hangisinin yo-
ğun fazında tanecikler arasında etkin olan kuvvet di-
pol-dipol etkileşimidir? (H, C, N, O. ,,Na. C)
A) H₂O
B) CO
C) N₂
D) CO
E) NaCl
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. Aşağıdaki şekilde dipol-dipol etkileşimi üç boyutlu olarak gös- terilmiştir. P HBr Aşağıda formülleri verilen moleküllerden hangisinin yo- ğun fazında tanecikler arasında etkin olan kuvvet di- pol-dipol etkileşimidir? (H, C, N, O. ,,Na. C) A) H₂O B) CO C) N₂ D) CO E) NaCl
k-
VİP Yayınları
7-C
12.
Al ve F:
Lewis gösterimi yukarıda verilen Al ve F atomlarının oluş-
turduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?
A) AIF
8-A
9-E
D) Al₂F
10-A
B) AIF 3
11-A
E) AIF 2
12-B
C) Al3F2
2.
ce
A
E
HILLI
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
k- VİP Yayınları 7-C 12. Al ve F: Lewis gösterimi yukarıda verilen Al ve F atomlarının oluş- turduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru olarak verilmiştir? A) AIF 8-A 9-E D) Al₂F 10-A B) AIF 3 11-A E) AIF 2 12-B C) Al3F2 2. ce A E HILLI
Konu Testi
H
1
2
CIH CI
HCI SIVISI
hidrojen
bağ
10. 1.
11.
111
Yukarıda bir kapta verilen HCI SIVISI içerisindeki ta-
necikler arası etkileşimler 1 ve 2 sayıları ile göste-
rilmiştir.
Atemler
0811-Güçlü
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
etk
A) 1 nolu etkileşim gücünün 40 kj den küçük olma-
si beklenir.
B) 1 ve 2 nolu etkileşim güçleri aynıdır.
2 nolu etkileşim HCI'nin fiziksel özelliklerini be-
lirler.
D) 1 ve 2 nolu etkileşim türleri aynıdır.
E) 1 ve 2 nolu etkileşimler atomlar arası gerçekleş-
miştir.
IV
Y
C
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Konu Testi H 1 2 CIH CI HCI SIVISI hidrojen bağ 10. 1. 11. 111 Yukarıda bir kapta verilen HCI SIVISI içerisindeki ta- necikler arası etkileşimler 1 ve 2 sayıları ile göste- rilmiştir. Atemler 0811-Güçlü Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? etk A) 1 nolu etkileşim gücünün 40 kj den küçük olma- si beklenir. B) 1 ve 2 nolu etkileşim güçleri aynıdır. 2 nolu etkileşim HCI'nin fiziksel özelliklerini be- lirler. D) 1 ve 2 nolu etkileşim türleri aynıdır. E) 1 ve 2 nolu etkileşimler atomlar arası gerçekleş- miştir. IV Y C
Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elek
Teri verilmiştir.
X: 2e¯) 5e¯) N
Y: 1e) H
Z: 2e) 8e) 4e) si
Buna göre,
DY
Y ve Z arasında oluşan ZY4 molekülünde,molekül
arası dipol-dipol etkileşimi etkindir.
ler
\II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır.
UK. Aynı ortamda kaynama noktaları X₂ > Y₂'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
N₂ H₂
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I ve III.
DX
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elek Teri verilmiştir. X: 2e¯) 5e¯) N Y: 1e) H Z: 2e) 8e) 4e) si Buna göre, DY Y ve Z arasında oluşan ZY4 molekülünde,molekül arası dipol-dipol etkileşimi etkindir. ler \II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır. UK. Aynı ortamda kaynama noktaları X₂ > Y₂'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? N₂ H₂ A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I ve III. DX