Atomun Yapısı Soruları

TEST TYT
Bir X elementi iyon hâline geçerse,
Kimyasal özelliği değişir. P+e
1. Fiziksel özelliği değişir. P+nte
II. Elektron sayısı artar.
fadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
4
E) I, II ve III
fligt
C) I ve III
symbl nin's
Oloy leby
eivea nor
ubisimoin nedosi O ov X
aiblinobieleasi SEVY
Kimya
Atomun Yapısı
TEST TYT Bir X elementi iyon hâline geçerse, Kimyasal özelliği değişir. P+e 1. Fiziksel özelliği değişir. P+nte II. Elektron sayısı artar. fadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 4 E) I, II ve III fligt C) I ve III symbl nin's Oloy leby eivea nor ubisimoin nedosi O ov X aiblinobieleasi SEVY
orbitali
S
an top-
6-E
ve Il
7-C
13. X: 1s
?
15²/28² 20¹
Y: 1s/2s²2p5
.
Temel hâldeki elektron dizilimleri yukarıdaki gibi olan
X ve Y element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanıştır?
p blokta bulunurlar
B) Y elementi kararlı bileşiklerinde sadece 1- yükselt-
genme basamağına sahip olur.
C) X elementi toprak metalleri grubunda yer alır.
Manyetik kuantum sayıları +1 olan toplam elektron
sayıları eşit olamaz.
E) Aralarında oluşturacakları XY3 bileşiği apolardır.
11-C
12-B
8-A
9-E
10-C
13-D
Kimya
Atomun Yapısı
orbitali S an top- 6-E ve Il 7-C 13. X: 1s ? 15²/28² 20¹ Y: 1s/2s²2p5 . Temel hâldeki elektron dizilimleri yukarıdaki gibi olan X ve Y element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanıştır? p blokta bulunurlar B) Y elementi kararlı bileşiklerinde sadece 1- yükselt- genme basamağına sahip olur. C) X elementi toprak metalleri grubunda yer alır. Manyetik kuantum sayıları +1 olan toplam elektron sayıları eşit olamaz. E) Aralarında oluşturacakları XY3 bileşiği apolardır. 11-C 12-B 8-A 9-E 10-C 13-D
x+iyonun katman elektron dağılımı,
şeklindedir.
Buna göre X atomu ile ilgili,
X. X elementinin çekirdek yükü 10'dur.
II. X nötr atomunun değerlik elektron sayısı 8'dir.
III. X atomunun elektron sayısı 12'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
Xx2
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Atomun Yapısı
x+iyonun katman elektron dağılımı, şeklindedir. Buna göre X atomu ile ilgili, X. X elementinin çekirdek yükü 10'dur. II. X nötr atomunun değerlik elektron sayısı 8'dir. III. X atomunun elektron sayısı 12'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III Xx2 E) I, II ve III C) I ve III
Saf madde olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri ile ilgi-
li,
• X, farklı cins atom içeren molekül yapılıdır.
• Y, en küçük yapıtaşı atomdur.
• Z, aynı cins atomdan oluşan molekül yapılıdır.
bilgileri verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
X
A) HCI
B
S8
1044
CH₂O
Fe
H₂
Y
H₂O
Na
Fe
F₂
HF
N
2 28 2
H₂O
Kimya
Atomun Yapısı
Saf madde olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri ile ilgi- li, • X, farklı cins atom içeren molekül yapılıdır. • Y, en küçük yapıtaşı atomdur. • Z, aynı cins atomdan oluşan molekül yapılıdır. bilgileri verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden han- gisi olabilir? X A) HCI B S8 1044 CH₂O Fe H₂ Y H₂O Na Fe F₂ HF N 2 28 2 H₂O
75. Bağ oluşumunda değerlik elektronları kullanılır. Değerlik
elektronları, element sembolünün çevresine değerlik elekt-
ron sayısı kadar nokta konularak gösterilir. lyonik bağ olu-
şumunda metal atomu elektron vererek pozitif yüklenirken
ametal atomu bu elektronu alır ve negatif yüklenir.
Element
Kararli lyon
.Ö:
[:O:]*
[Na]
[Mg]²
Yukarıda O, Na ve Mg elementleri ile bunların kararlı iyon-
larının Lewis sembolleri verilmiştir.
Buna göre iyonların yükleri olan x, y ve z'nin büyüklük.
leri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
X
-2
7 7 7 7 7
B) -2
+2
Na
• Mg.
D) +2
E)
-2
y
+1
IFTTT.
+1
-1
-1
-1
Ń t t t i N
-2
+2
-2
+2
-2
Kimya
Atomun Yapısı
75. Bağ oluşumunda değerlik elektronları kullanılır. Değerlik elektronları, element sembolünün çevresine değerlik elekt- ron sayısı kadar nokta konularak gösterilir. lyonik bağ olu- şumunda metal atomu elektron vererek pozitif yüklenirken ametal atomu bu elektronu alır ve negatif yüklenir. Element Kararli lyon .Ö: [:O:]* [Na] [Mg]² Yukarıda O, Na ve Mg elementleri ile bunların kararlı iyon- larının Lewis sembolleri verilmiştir. Buna göre iyonların yükleri olan x, y ve z'nin büyüklük. leri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X -2 7 7 7 7 7 B) -2 +2 Na • Mg. D) +2 E) -2 y +1 IFTTT. +1 -1 -1 -1 Ń t t t i N -2 +2 -2 +2 -2
oğrudur?
alnız il
E) I, II ve III
C) Ive li
Kimya
55
Kimya
36
8. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi birbirinin izo-
topudur?
A) 24Mg - 25Mg
B) 24Mg - 23 Na
1
\C) 19F-20Ne
(D) 20Ca - 40Ar
18
E) ¹4C - ¹4N
3-B
VIP Yayınları
Elektron
X atomu
1. Nük
II. Pro
III. Ter
ifadele
A) Yala
Kimya
Atomun Yapısı
oğrudur? alnız il E) I, II ve III C) Ive li Kimya 55 Kimya 36 8. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi birbirinin izo- topudur? A) 24Mg - 25Mg B) 24Mg - 23 Na 1 \C) 19F-20Ne (D) 20Ca - 40Ar 18 E) ¹4C - ¹4N 3-B VIP Yayınları Elektron X atomu 1. Nük II. Pro III. Ter ifadele A) Yala
3. Tanecik
A³+
Y
N²-
Çekirdek Yükü
13
10
8
Moticon Sayısı
D) II ve III
Yukarıda bazı taneciklerin çekirdek yükü ve nükleon sayı-
sını belirten tablo verilmiştir
27
20
16
Buna göre;
Taneciklerin nötron sayıları-arasındaki ilişki,
A³+ > Y> N² şeklindedir.
II. Izoelektronik taneciklerdir.
III. A3+ iyonunda elektron başına düşen çekirdek çekim
gücü en fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Atomun Yapısı
3. Tanecik A³+ Y N²- Çekirdek Yükü 13 10 8 Moticon Sayısı D) II ve III Yukarıda bazı taneciklerin çekirdek yükü ve nükleon sayı- sını belirten tablo verilmiştir 27 20 16 Buna göre; Taneciklerin nötron sayıları-arasındaki ilişki, A³+ > Y> N² şeklindedir. II. Izoelektronik taneciklerdir. III. A3+ iyonunda elektron başına düşen çekirdek çekim gücü en fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
X
Nötr X ve Y atomlarının elektron dizilişleri aşağıda verilmiş-
tir.
X: 1s²2s22p63s1
Y: 1s²2s²2p 3p¹
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
LAX ve Y aynı elemente aittir.
B) Y, X in uyarılmış halidir.
Y nin X e dönüşümü ekzotermiktir.
D) X ve Y
E) Kimyasal özellikleri aynıdır.
atom hacimleri eşittir.
Kimya
Atomun Yapısı
X Nötr X ve Y atomlarının elektron dizilişleri aşağıda verilmiş- tir. X: 1s²2s22p63s1 Y: 1s²2s²2p 3p¹ Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? LAX ve Y aynı elemente aittir. B) Y, X in uyarılmış halidir. Y nin X e dönüşümü ekzotermiktir. D) X ve Y E) Kimyasal özellikleri aynıdır. atom hacimleri eşittir.
11. Bohr Atom Modeli'ne göre,
I. Bir elektronun bulunabileceği en düşük enerji dü-
zeyine temel hâl düzeyi adı verilir.
II. Bir elektronun, daha üst enerji seviyelerine çıkma-
si için gerekli olan enerji elementin atom numara-
si ile ilgilidir.
III. n = 2 katmanından n = 1 katmanına düşen elekt-
ronun yaydığı enerji, n = 3 katmanın n = 2 katma-
nına düşen elektronun yaydığı enerjiden küçüktür.
:
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
4D serisi Ⓡ
Kimya
Atomun Yapısı
11. Bohr Atom Modeli'ne göre, I. Bir elektronun bulunabileceği en düşük enerji dü- zeyine temel hâl düzeyi adı verilir. II. Bir elektronun, daha üst enerji seviyelerine çıkma- si için gerekli olan enerji elementin atom numara- si ile ilgilidir. III. n = 2 katmanından n = 1 katmanına düşen elekt- ronun yaydığı enerji, n = 3 katmanın n = 2 katma- nına düşen elektronun yaydığı enerjiden küçüktür. : yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II 4D serisi Ⓡ
95.
Bir atom katyon hâline dönüşünce yarıçapı küçülür, anyon
haline dönüşünce ise yarıçapı büyür. Atom yarıçapı ile iyon-
laşma enerjisinin büyüklükleri genellikle ters orantılıdır.
Aşağıda X²*, Y²+ ve Z iyonlarının katman elektron
dizilimi verilmiştir.
X2* : 2)8)
y2+
Z
Buna göre X, Y ve Z atomlarıyla ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) X ve Y metal, Z ametaldir.
B) 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir.
C) X ve Z periyodik sistemin ayni periyot elementleridir.
D) Y elementinin değerlik elektron sayısı 2'dir.
E) Y'nin metalik aktifliği X'inkinden fazladır.
: 288)
: 2) 8
elektron
Kimya
Atomun Yapısı
95. Bir atom katyon hâline dönüşünce yarıçapı küçülür, anyon haline dönüşünce ise yarıçapı büyür. Atom yarıçapı ile iyon- laşma enerjisinin büyüklükleri genellikle ters orantılıdır. Aşağıda X²*, Y²+ ve Z iyonlarının katman elektron dizilimi verilmiştir. X2* : 2)8) y2+ Z Buna göre X, Y ve Z atomlarıyla ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ametaldir. B) 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir. C) X ve Z periyodik sistemin ayni periyot elementleridir. D) Y elementinin değerlik elektron sayısı 2'dir. E) Y'nin metalik aktifliği X'inkinden fazladır. : 288) : 2) 8 elektron
8. Al + 3HCI
AICI3 +
tepkimesine
tepkimeye girmektedir.
Buna göre,
A) Yalnız I
232/3H₂2
göre 2 mol Al ile 3 mol HCI tam verimle
I. 1 mol Al artar.
II. Sınırlayıcı madde HCI'dir.
III. 3 mol H₂ oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Atomun Yapısı
8. Al + 3HCI AICI3 + tepkimesine tepkimeye girmektedir. Buna göre, A) Yalnız I 232/3H₂2 göre 2 mol Al ile 3 mol HCI tam verimle I. 1 mol Al artar. II. Sınırlayıcı madde HCI'dir. III. 3 mol H₂ oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
30
SORU-20
Nötr X taneciği bir elektron aldığında,
Anyon oluşur. C
Birim elektron başına düşen çekim kuvveti artar.
II Kimyasal özelliği değişir.
W. Çekirdeğin çekim gücü azalır. X
Votopuna dönüşür.
yargılarından kaç tanesi doğru olur?
A) 1
B) 2
C) 3
C) Rudhe
X
a
3
Aşağıd
hangia
A) M
71
nobaring
D) 4
X
a atl
Kimya Adası TYT Ders Notlak
C)
E)
Kimya
Atomun Yapısı
30 SORU-20 Nötr X taneciği bir elektron aldığında, Anyon oluşur. C Birim elektron başına düşen çekim kuvveti artar. II Kimyasal özelliği değişir. W. Çekirdeğin çekim gücü azalır. X Votopuna dönüşür. yargılarından kaç tanesi doğru olur? A) 1 B) 2 C) 3 C) Rudhe X a 3 Aşağıd hangia A) M 71 nobaring D) 4 X a atl Kimya Adası TYT Ders Notlak C) E)
SORU-21
XO² iyonunun negatif yüklü tanecik sayısı 59, yüksüz tanecik sayısı ise 58'dir.
Buna göre X atomunun,
24X
Almoh
I. Yüksüz tanecik sayısı
II. Nükleon sayısı səni incin
aşağıdakilerden
I
A)
B)
C)
D)
hangisinde doğru verilmiştir? (¹0)
II
50
52
32 FX-TC
umoto nolled (0
25
26
26
50
son & byaheblicence Diggy logan neame
51
26
T 25 30 un 49 blo 20vies DAD YOOXFZ
B
V
117
Kimya
Atomun Yapısı
SORU-21 XO² iyonunun negatif yüklü tanecik sayısı 59, yüksüz tanecik sayısı ise 58'dir. Buna göre X atomunun, 24X Almoh I. Yüksüz tanecik sayısı II. Nükleon sayısı səni incin aşağıdakilerden I A) B) C) D) hangisinde doğru verilmiştir? (¹0) II 50 52 32 FX-TC umoto nolled (0 25 26 26 50 son & byaheblicence Diggy logan neame 51 26 T 25 30 un 49 blo 20vies DAD YOOXFZ B V 117
ablo-
-e)
CÜ
51
11. Bir toprak parçası 1-, 2-, 3- ve 1+ sayıları ile numara-
landırılarak arazilere bölünmüştür. Üzerlerinde bazı iyon
adlarının yazılı olduğu evler bu araziler üzerine şekilde-
ki gibi yerleştirilmiştir.
1-
Sülfat
3-
Fosfat
Amonyum
D) Amonyum
1+
2-
Karbonat
Nitrat
İyon adlarının yazılı olduğu evlerin, bu iyonların yük-
lerine ait olan araziye yerleştirilmesi gerektiğine gö-
re, hangi ev yanlış araziye yerleştirilmiştir?
A) Fosfat
B) Karbonat
E) Sülfat
1-
C) Nitrat
Kimya
Atomun Yapısı
ablo- -e) CÜ 51 11. Bir toprak parçası 1-, 2-, 3- ve 1+ sayıları ile numara- landırılarak arazilere bölünmüştür. Üzerlerinde bazı iyon adlarının yazılı olduğu evler bu araziler üzerine şekilde- ki gibi yerleştirilmiştir. 1- Sülfat 3- Fosfat Amonyum D) Amonyum 1+ 2- Karbonat Nitrat İyon adlarının yazılı olduğu evlerin, bu iyonların yük- lerine ait olan araziye yerleştirilmesi gerektiğine gö- re, hangi ev yanlış araziye yerleştirilmiştir? A) Fosfat B) Karbonat E) Sülfat 1- C) Nitrat
23
6.
Atom ve iyonlar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan
hangisinin doğruluğu kesin değildir?
A) İzotop atomların proton sayıları aynı, kütle numaraları
farklıdır.
+
V
B) Katyonların elektron sayısı, proton
proton
sayısından azdır.
C) Anyonların proton sayısı, nötron sayısından fazladır.
D) Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur.
E) Kimyasal değişmelerde atomun çekirdek yapısı de-
ğişmez.
Kimya
Atomun Yapısı
23 6. Atom ve iyonlar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) İzotop atomların proton sayıları aynı, kütle numaraları farklıdır. + V B) Katyonların elektron sayısı, proton proton sayısından azdır. C) Anyonların proton sayısı, nötron sayısından fazladır. D) Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur. E) Kimyasal değişmelerde atomun çekirdek yapısı de- ğişmez.
8. Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z tek atomlu
taneciklerinin yarıçapları arasındaki ilişki;
X>Y>Z
şeklindedir.
Buna göre X, Y ve Z;
X
11 Na+
1.
II.
III.
9F-
17CI
Y
12Mg2+ 0
10 Ne
18 Ar
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Z
13A/3+
11 Na+
19k
10
C) I ve II
E), II ve III
Kimya
Atomun Yapısı
8. Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z tek atomlu taneciklerinin yarıçapları arasındaki ilişki; X>Y>Z şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z; X 11 Na+ 1. II. III. 9F- 17CI Y 12Mg2+ 0 10 Ne 18 Ar yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Z 13A/3+ 11 Na+ 19k 10 C) I ve II E), II ve III