Basınç Soruları

2. Katılar,
1. Ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
II. Bazı kristal yapılı katılar sıkıştırılınca akım üre-
tir.
III. Bir katı, hangi yüzeyi üzerine konulursa konul-
sun basınç kuvveti ağırlığına eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Basınç
2. Katılar, 1. Ağırlıklarından dolayı basınç uygular. II. Bazı kristal yapılı katılar sıkıştırılınca akım üre- tir. III. Bir katı, hangi yüzeyi üzerine konulursa konul- sun basınç kuvveti ağırlığına eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III
3
5. Özkütleleri sırası ile d, 2d, -d olan K, L ve M ka-
tıları hacimleri eşit küplerden oluşmuştur. Katıların
tabana yaptıkları basınçlar PK, PL, PM dir.
K
L
M
Buna göre, PK, PL, PM arasında ilişki nedir?
A) PL> PM>PK
B) PK PL PM
C) PL > PK > PM
D) PL = PM>PK
E) PM> PL > PK
Fizik
Basınç
3 5. Özkütleleri sırası ile d, 2d, -d olan K, L ve M ka- tıları hacimleri eşit küplerden oluşmuştur. Katıların tabana yaptıkları basınçlar PK, PL, PM dir. K L M Buna göre, PK, PL, PM arasında ilişki nedir? A) PL> PM>PK B) PK PL PM C) PL > PK > PM D) PL = PM>PK E) PM> PL > PK
K
L
M
yer
Yükseklikleri esit aynı düzgün türdeş malzemeden
yapılmış içleri dolu K üçgen prizma, L silindiri ve M
küresinin yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla PK,
PL ve PM oluyor.
K'
Buna göre, PK PL ve PM arasındaki ilişki nedir?
A) PK <PL <PM
B) PK = PL <PM
C) PM <PK = PL
D) PK = PL = PM
E) PL < PM <PK
Fizik
Basınç
K L M yer Yükseklikleri esit aynı düzgün türdeş malzemeden yapılmış içleri dolu K üçgen prizma, L silindiri ve M küresinin yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla PK, PL ve PM oluyor. K' Buna göre, PK PL ve PM arasındaki ilişki nedir? A) PK <PL <PM B) PK = PL <PM C) PM <PK = PL D) PK = PL = PM E) PL < PM <PK
2.
Küp biçimindeki K katı cismi yatay zemin üzerine konuldu-
ğunda zemine uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F olu-
yor.
K
Buna göre, K cisminin sıcaklığı artırıldığında, P ve
F için ne söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
P
Azalır
Azalır
Azalır
Artar
Artar
F
Değişmez
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
Fizik
Basınç
2. Küp biçimindeki K katı cismi yatay zemin üzerine konuldu- ğunda zemine uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F olu- yor. K Buna göre, K cisminin sıcaklığı artırıldığında, P ve F için ne söylenebilir? A) B) C) D) E) P Azalır Azalır Azalır Artar Artar F Değişmez Azalır Artar Artar Değişmez
hI
44. Düşey kesiti şekil-
deki gibi olan ve
içinde özağırlığı h
ht F-
SIVI
S
p olan sıvı bulu-
nana
kaptaki,
ağırlığı
ihmal
edilen sürtünmesiz, sızdırmasız pistonlar şekildeki gibi
dengededir.
Pistonları dengede tutan kuvvetlerin büyüklükleri F₁ ve
F₁
F₂ olduğuna göre,
F₂
oranı nedir?
5/3)
4S
ÎNTI
F₂
Fizik
Basınç
hI 44. Düşey kesiti şekil- deki gibi olan ve içinde özağırlığı h ht F- SIVI S p olan sıvı bulu- nana kaptaki, ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz, sızdırmasız pistonlar şekildeki gibi dengededir. Pistonları dengede tutan kuvvetlerin büyüklükleri F₁ ve F₁ F₂ olduğuna göre, F₂ oranı nedir? 5/3) 4S ÎNTI F₂
yl
etki eden
ileri yan-
Yalnız III
bal
sic
Prf Yayınları
11. Özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile
oluşturulmuş K ve L cisimleri Şekil - I ve Şekil -ll'de-
ki gibi yatay düzleme konuluyor.
K
Şekil - 1
K'nin yere yaptığı basınç PK,
PK
na göre,
oranı kaçtır?
PL
A) 20
23
tip nig
B) //
C) //
bross
L
Şekil - II
TOBID
L'ninki de Polduğu-
elsT (3
D) 50
ublo 0 2 08.
A) Yalnı
572
2. Cem.
ri üze
üzeri
mar
Fizik
Basınç
yl etki eden ileri yan- Yalnız III bal sic Prf Yayınları 11. Özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile oluşturulmuş K ve L cisimleri Şekil - I ve Şekil -ll'de- ki gibi yatay düzleme konuluyor. K Şekil - 1 K'nin yere yaptığı basınç PK, PK na göre, oranı kaçtır? PL A) 20 23 tip nig B) // C) // bross L Şekil - II TOBID L'ninki de Polduğu- elsT (3 D) 50 ublo 0 2 08. A) Yalnı 572 2. Cem. ri üze üzeri mar
k ba-
sinci
madı-
oğru.
Colab
A) Py > Px > Pz
D) Px= Pz > Py
S
2S
F
B) Py> Pz>Px
Şekil 1
Yatay
B)
E)P
3
2
(2
G ağırlıklı kesik koni şeklindeki cisim Şekil 1 ve Şekil 2 de den
Cismin Şekil 1 ve Şekil 2'de yatay düzleme yaptığı basing
F
oranı kaçtır?
lar eşit olduğuna göre,
G
C) 2
A) 1
2S
Şekil 2
52
D) S/20
E) 3
BE
Sapp
Buna gire, batay yum
6
Fizik
Basınç
k ba- sinci madı- oğru. Colab A) Py > Px > Pz D) Px= Pz > Py S 2S F B) Py> Pz>Px Şekil 1 Yatay B) E)P 3 2 (2 G ağırlıklı kesik koni şeklindeki cisim Şekil 1 ve Şekil 2 de den Cismin Şekil 1 ve Şekil 2'de yatay düzleme yaptığı basing F oranı kaçtır? lar eşit olduğuna göre, G C) 2 A) 1 2S Şekil 2 52 D) S/20 E) 3 BE Sapp Buna gire, batay yum 6
7.
TYT Fizik
Py- 7hds
=4 helg
£
Sekildeki gibi kollarının yükseklikleri farklı birleşik kap d öz-
koteli sa o dolu iken Z musluğu kapalıdır X noktasındaki
basing P. Ydeki de P, dir.
z musluğu açılırsa P ve P, nin değişip değişmeyeceği
hakkında ne söylenebilir?
AP artar, P, azalır.
Partar, P, değişmez.
C) 6
E) P değişmez, P, artar.
K
2d
B) Px ve Py değişmez.
Px değişmez, Py azalır.
d
2d ve d özkütleli sıvıların K yüzeyi üzerinde iken tabana
yaptıkları basınç 3P'dir.
Kap, L yüzeyi üzerine oturtulursa tabana yapılan ba-
Sing kac P olur?
A) 8
B) 7
L
D) 5
Z
E) 4
9
10.
11.
Fizik
Basınç
7. TYT Fizik Py- 7hds =4 helg £ Sekildeki gibi kollarının yükseklikleri farklı birleşik kap d öz- koteli sa o dolu iken Z musluğu kapalıdır X noktasındaki basing P. Ydeki de P, dir. z musluğu açılırsa P ve P, nin değişip değişmeyeceği hakkında ne söylenebilir? AP artar, P, azalır. Partar, P, değişmez. C) 6 E) P değişmez, P, artar. K 2d B) Px ve Py değişmez. Px değişmez, Py azalır. d 2d ve d özkütleli sıvıların K yüzeyi üzerinde iken tabana yaptıkları basınç 3P'dir. Kap, L yüzeyi üzerine oturtulursa tabana yapılan ba- Sing kac P olur? A) 8 B) 7 L D) 5 Z E) 4 9 10. 11.
D₂=?
rklı du-
E) 20
8 68124
Hava
K
SIVI
Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan b
leşik kap bağlanmıştır.
Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoul
prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yükseklike
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla d
verilmiştir?
A) K>L>M
B) K>M>L
D) L>M>K
E) K=L=M
✓ Havain hızı kesitin küçük
C) L>K>MAS
dduğu yerde büyük,
hızın büyük
olduğu yerde k
basinaida
Musluk
TOPRAK
Fizik
Basınç
D₂=? rklı du- E) 20 8 68124 Hava K SIVI Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan b leşik kap bağlanmıştır. Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoul prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yükseklike arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla d verilmiştir? A) K>L>M B) K>M>L D) L>M>K E) K=L=M ✓ Havain hızı kesitin küçük C) L>K>MAS dduğu yerde büyük, hızın büyük olduğu yerde k basinaida Musluk TOPRAK
30
7
(A) Yalnız I
C
D) I ve II
9. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta birbirine karışmayan d
ve 2d özkütleli sıvılar vardır.
E) I ve III
2d
B)-²/2
3
Au
F=
yatay
2
2.
3
Kabin K ve L yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetleri eşit
olduğuna göre, yüzeylerin kesit alanları oranı
kaçtır?
A) 1
C)=1/12
D) ²2/12
E) 2
(2/4
SL
Sk
P=fis
12.
S
Fizik
Basınç
30 7 (A) Yalnız I C D) I ve II 9. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta birbirine karışmayan d ve 2d özkütleli sıvılar vardır. E) I ve III 2d B)-²/2 3 Au F= yatay 2 2. 3 Kabin K ve L yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre, yüzeylerin kesit alanları oranı kaçtır? A) 1 C)=1/12 D) ²2/12 E) 2 (2/4 SL Sk P=fis 12. S
dolayı
kapen sivi
3d
-yatay
K noktasındaki sıvı basıncı P ise, X noktasındaki sıvı
basıncı kaç P dir?
A) 2
E) 1/1/12
A)
B)
C)
D)
E)
C) 1
5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kapta
birbirine karışmayan X ve Y Sıvıları vardır.
K
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
X SIVISI
K
D)
Y SIVISI
3
4
-yatay
Sıvıların türdeş olarak karışması sağlanırsa K ve L
noktalarındaki sıvı basınçları nasıl değişir?
L
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
6. Düşey kesiti şekildeki gibi olan silindirik kapta birbirine
karışmayan eşit kütleli K ve L sıvıları vardır.
Fizik
Basınç
dolayı kapen sivi 3d -yatay K noktasındaki sıvı basıncı P ise, X noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 2 E) 1/1/12 A) B) C) D) E) C) 1 5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kapta birbirine karışmayan X ve Y Sıvıları vardır. K Artar Artar Azalır Azalır Değişmez X SIVISI K D) Y SIVISI 3 4 -yatay Sıvıların türdeş olarak karışması sağlanırsa K ve L noktalarındaki sıvı basınçları nasıl değişir? L Artar Azalır Artar Azalır Değişmez 6. Düşey kesiti şekildeki gibi olan silindirik kapta birbirine karışmayan eşit kütleli K ve L sıvıları vardır.
B mi
Sıcaklık (°C)
Sali
Pazartesi
Çarşamba
Cuma
Perşembe
Cumartesi
Pazar
Gün
Bir yerin haftalık sıcaklık ve basınç grafikleri şekilde verilmiştir.
Grafiklere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Basınç
Salı
Pazartesi
9
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Gün
A) Rüzgârların oluşumunun temel sebebi basınç farklılıklarıdır.
B)Hava olaylarının günden güne ya da bölgeden bölgeye farklılık göstermesinin nedeni sıcaklık ve hava
basincinin farklı olmasıdır.
Hava sıcaklığı arttıkça hava basıncı da artar.
DX Su buhary; hava içinde sıcaklığa, rüzgârın hızına ve yönüne göre değişik oranlarda bulunur.
8.SINIFTAN SINIFA GEÇENLER İÇİN STS
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Basınç
B mi Sıcaklık (°C) Sali Pazartesi Çarşamba Cuma Perşembe Cumartesi Pazar Gün Bir yerin haftalık sıcaklık ve basınç grafikleri şekilde verilmiştir. Grafiklere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Basınç Salı Pazartesi 9 Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Gün A) Rüzgârların oluşumunun temel sebebi basınç farklılıklarıdır. B)Hava olaylarının günden güne ya da bölgeden bölgeye farklılık göstermesinin nedeni sıcaklık ve hava basincinin farklı olmasıdır. Hava sıcaklığı arttıkça hava basıncı da artar. DX Su buhary; hava içinde sıcaklığa, rüzgârın hızına ve yönüne göre değişik oranlarda bulunur. 8.SINIFTAN SINIFA GEÇENLER İÇİN STS Diğer sayfaya geçiniz.
6.
1. Sıvı basıncını değiştirmeden aynen iletir.
II.Sıvı kuvvetini değiştirmeden aynen iletir.
III. Sivi basıncını her yöne iletir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive Ill
d₁
d₂
h
B) 2
Düşey kesiti şe-
h kildeki gibi verilen
U borusunda bir-
h
h
E) I, II ve III
h
Yatay
Buna göre, sıvıların yoğunlukları oranı
kaçtır?
A) 1
C) 3
birine karışmayan
d₁, de yoğunluklu
Sivilar dengededir.
D) 4
Palme Yayınevi
d₁
d₂
E) 5
Fizik
Basınç
6. 1. Sıvı basıncını değiştirmeden aynen iletir. II.Sıvı kuvvetini değiştirmeden aynen iletir. III. Sivi basıncını her yöne iletir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive Ill d₁ d₂ h B) 2 Düşey kesiti şe- h kildeki gibi verilen U borusunda bir- h h E) I, II ve III h Yatay Buna göre, sıvıların yoğunlukları oranı kaçtır? A) 1 C) 3 birine karışmayan d₁, de yoğunluklu Sivilar dengededir. D) 4 Palme Yayınevi d₁ d₂ E) 5
24
5. Bir tahta üzerine çakılmak istenen geniş yüzeyi ve sivri
ucu bulunan çiviye bir çekiçle şekildeki gibi vuruluyor.
Buna göre,
1. Çekicin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı kuvvet, sivri
uca iletilen kuvvete eşittir
II. Çekicin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı basınç, sivri
ucun tahtaya uyguladığı basınçtan küçüktür.
III. Çivinin geniş yüzeyinin çekice uyguladığı basınç, çe-
kicin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı basınçtan bü-
yüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
AYalnız I
DI ve I
B) Yalnız H
C) Yalnız
E) I, II ve H
7. Özde
uygu
P
8.
Fizik
Basınç
24 5. Bir tahta üzerine çakılmak istenen geniş yüzeyi ve sivri ucu bulunan çiviye bir çekiçle şekildeki gibi vuruluyor. Buna göre, 1. Çekicin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı kuvvet, sivri uca iletilen kuvvete eşittir II. Çekicin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı basınç, sivri ucun tahtaya uyguladığı basınçtan küçüktür. III. Çivinin geniş yüzeyinin çekice uyguladığı basınç, çe- kicin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı basınçtan bü- yüktür. yargılarından hangileri doğrudur? AYalnız I DI ve I B) Yalnız H C) Yalnız E) I, II ve H 7. Özde uygu P 8.
6.
h
4h
Şekildeki düzgün türdeş içi dolu prizmanın zemine yaptığı
basınç P'dir.
Prizmanın taralı kısmı kesilip atılırsa kalan parçanın
zemine yaptığı basınç kaç Polur?
A) -1/14
4
D) ²/3/2 E)
B)
1
2
C)
S
A
8
M
A
Fizik
Basınç
6. h 4h Şekildeki düzgün türdeş içi dolu prizmanın zemine yaptığı basınç P'dir. Prizmanın taralı kısmı kesilip atılırsa kalan parçanın zemine yaptığı basınç kaç Polur? A) -1/14 4 D) ²/3/2 E) B) 1 2 C) S A 8 M A
er."
Fm-
11/
10.
K
K
(G)
Dasing | Konu Testi - 01
Yatay (Yer)
Aynı maddeden yapılmış içi dolu K, L, M cisimlerinin
yere yaptıkları basınçlar PK, PL ve PM olduğuna göre
bunlar arasındaki ilişki nedir?
K'
A) PK = PL = PM B) PK = PL > PM
D) PM>PK > PL
L
(2G)
M
M
Yatay
(2G)
nde
CPL > PK>PM
E) PL>PM>PK
(2G)
N
Fizik
Basınç
er." Fm- 11/ 10. K K (G) Dasing | Konu Testi - 01 Yatay (Yer) Aynı maddeden yapılmış içi dolu K, L, M cisimlerinin yere yaptıkları basınçlar PK, PL ve PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? K' A) PK = PL = PM B) PK = PL > PM D) PM>PK > PL L (2G) M M Yatay (2G) nde CPL > PK>PM E) PL>PM>PK (2G) N