Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basınç Soruları

2. Katılar,
1. Ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
II. Bazı kristal yapılı katılar sıkıştırılınca akım üre-
tir.
III. Bir katı, hangi yüzeyi üzerine konulursa konul-
sun basınç kuvveti ağırlığına eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Basınç
2. Katılar, 1. Ağırlıklarından dolayı basınç uygular. II. Bazı kristal yapılı katılar sıkıştırılınca akım üre- tir. III. Bir katı, hangi yüzeyi üzerine konulursa konul- sun basınç kuvveti ağırlığına eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III
3
5. Özkütleleri sırası ile d, 2d, -d olan K, L ve M ka-
tıları hacimleri eşit küplerden oluşmuştur. Katıların
tabana yaptıkları basınçlar PK, PL, PM dir.
K
L
M
Buna göre, PK, PL, PM arasında ilişki nedir?
A) PL> PM>PK
B) PK PL PM
C) PL > PK > PM
D) PL = PM>PK
E) PM> PL > PK
Fizik
Basınç
3 5. Özkütleleri sırası ile d, 2d, -d olan K, L ve M ka- tıları hacimleri eşit küplerden oluşmuştur. Katıların tabana yaptıkları basınçlar PK, PL, PM dir. K L M Buna göre, PK, PL, PM arasında ilişki nedir? A) PL> PM>PK B) PK PL PM C) PL > PK > PM D) PL = PM>PK E) PM> PL > PK
hI
44. Düşey kesiti şekil-
deki gibi olan ve
içinde özağırlığı h
ht F-
SIVI
S
p olan sıvı bulu-
nana
kaptaki,
ağırlığı
ihmal
edilen sürtünmesiz, sızdırmasız pistonlar şekildeki gibi
dengededir.
Pistonları dengede tutan kuvvetlerin büyüklükleri F₁ ve
F₁
F₂ olduğuna göre,
F₂
oranı nedir?
5/3)
4S
ÎNTI
F₂
Fizik
Basınç
hI 44. Düşey kesiti şekil- deki gibi olan ve içinde özağırlığı h ht F- SIVI S p olan sıvı bulu- nana kaptaki, ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz, sızdırmasız pistonlar şekildeki gibi dengededir. Pistonları dengede tutan kuvvetlerin büyüklükleri F₁ ve F₁ F₂ olduğuna göre, F₂ oranı nedir? 5/3) 4S ÎNTI F₂
yl
etki eden
ileri yan-
Yalnız III
bal
sic
Prf Yayınları
11. Özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile
oluşturulmuş K ve L cisimleri Şekil - I ve Şekil -ll'de-
ki gibi yatay düzleme konuluyor.
K
Şekil - 1
K'nin yere yaptığı basınç PK,
PK
na göre,
oranı kaçtır?
PL
A) 20
23
tip nig
B) //
C) //
bross
L
Şekil - II
TOBID
L'ninki de Polduğu-
elsT (3
D) 50
ublo 0 2 08.
A) Yalnı
572
2. Cem.
ri üze
üzeri
mar
Fizik
Basınç
yl etki eden ileri yan- Yalnız III bal sic Prf Yayınları 11. Özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile oluşturulmuş K ve L cisimleri Şekil - I ve Şekil -ll'de- ki gibi yatay düzleme konuluyor. K Şekil - 1 K'nin yere yaptığı basınç PK, PK na göre, oranı kaçtır? PL A) 20 23 tip nig B) // C) // bross L Şekil - II TOBID L'ninki de Polduğu- elsT (3 D) 50 ublo 0 2 08. A) Yalnı 572 2. Cem. ri üze üzeri mar
7.
TYT Fizik
Py- 7hds
=4 helg
£
Sekildeki gibi kollarının yükseklikleri farklı birleşik kap d öz-
koteli sa o dolu iken Z musluğu kapalıdır X noktasındaki
basing P. Ydeki de P, dir.
z musluğu açılırsa P ve P, nin değişip değişmeyeceği
hakkında ne söylenebilir?
AP artar, P, azalır.
Partar, P, değişmez.
C) 6
E) P değişmez, P, artar.
K
2d
B) Px ve Py değişmez.
Px değişmez, Py azalır.
d
2d ve d özkütleli sıvıların K yüzeyi üzerinde iken tabana
yaptıkları basınç 3P'dir.
Kap, L yüzeyi üzerine oturtulursa tabana yapılan ba-
Sing kac P olur?
A) 8
B) 7
L
D) 5
Z
E) 4
9
10.
11.
Fizik
Basınç
7. TYT Fizik Py- 7hds =4 helg £ Sekildeki gibi kollarının yükseklikleri farklı birleşik kap d öz- koteli sa o dolu iken Z musluğu kapalıdır X noktasındaki basing P. Ydeki de P, dir. z musluğu açılırsa P ve P, nin değişip değişmeyeceği hakkında ne söylenebilir? AP artar, P, azalır. Partar, P, değişmez. C) 6 E) P değişmez, P, artar. K 2d B) Px ve Py değişmez. Px değişmez, Py azalır. d 2d ve d özkütleli sıvıların K yüzeyi üzerinde iken tabana yaptıkları basınç 3P'dir. Kap, L yüzeyi üzerine oturtulursa tabana yapılan ba- Sing kac P olur? A) 8 B) 7 L D) 5 Z E) 4 9 10. 11.
D₂=?
rklı du-
E) 20
8 68124
Hava
K
SIVI
Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan b
leşik kap bağlanmıştır.
Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoul
prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yükseklike
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla d
verilmiştir?
A) K>L>M
B) K>M>L
D) L>M>K
E) K=L=M
✓ Havain hızı kesitin küçük
C) L>K>MAS
dduğu yerde büyük,
hızın büyük
olduğu yerde k
basinaida
Musluk
TOPRAK
Fizik
Basınç
D₂=? rklı du- E) 20 8 68124 Hava K SIVI Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan b leşik kap bağlanmıştır. Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoul prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yükseklike arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla d verilmiştir? A) K>L>M B) K>M>L D) L>M>K E) K=L=M ✓ Havain hızı kesitin küçük C) L>K>MAS dduğu yerde büyük, hızın büyük olduğu yerde k basinaida Musluk TOPRAK
37. Şekildeki U borusunda birbirine karışma-
yan d,,dą, da Özkütleli sıvılar dengededir.
40
Kabin A, B, C, D noktalarındaki sıvı basınçları sıra-
sıyla PA, PB, PC ve PD 'dir.
Buna göre,
A) Yalnız I
1. PA = PB
11. Pc = PD
III. d₁ > d₂ > d₂
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yatay
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Basınç
37. Şekildeki U borusunda birbirine karışma- yan d,,dą, da Özkütleli sıvılar dengededir. 40 Kabin A, B, C, D noktalarındaki sıvı basınçları sıra- sıyla PA, PB, PC ve PD 'dir. Buna göre, A) Yalnız I 1. PA = PB 11. Pc = PD III. d₁ > d₂ > d₂ ifadelerinden hangileri doğrudur? Yatay B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
IVI
0
Açık hava basıncının Po oldu-
ğu ortamda sürtünmesiz pis-
tonla kapatılmış şekildeki ka-
bın içerisindeki gazın basıncı
2P 'dir.
Buna göre açık hava basın-
ci 3P olsaydı gazın basıncı
0
kaç P olurdu?
A) 2
B) 3
oj
C) 4
piston
Gaz
SUB
Po
↓
2P
D) 5
E) 6
137
Fizik
Basınç
IVI 0 Açık hava basıncının Po oldu- ğu ortamda sürtünmesiz pis- tonla kapatılmış şekildeki ka- bın içerisindeki gazın basıncı 2P 'dir. Buna göre açık hava basın- ci 3P olsaydı gazın basıncı 0 kaç P olurdu? A) 2 B) 3 oj C) 4 piston Gaz SUB Po ↓ 2P D) 5 E) 6 137
is makinelerine palet takılması
11. Tırpan ağzının keskinleştirilmesi
III Karli yollarda tekerlere zincir takılması
V. Kamyonlarda teker sayısının çok olması
Yukarıdaki işlemlerden hangileri basınç arttırmaya
öneliktir?
Yalr
Yalnız II
B) I ve II
D) I, III ve IV
D
C) II ve III
E) II, III ve IV
P = F
E
4.7
2
Fizik
Basınç
is makinelerine palet takılması 11. Tırpan ağzının keskinleştirilmesi III Karli yollarda tekerlere zincir takılması V. Kamyonlarda teker sayısının çok olması Yukarıdaki işlemlerden hangileri basınç arttırmaya öneliktir? Yalr Yalnız II B) I ve II D) I, III ve IV D C) II ve III E) II, III ve IV P = F E 4.7 2
8.
iple tavana bağlanan iki balonun arasından hava üflendi-
ğinde balonların birbirine doğru yaklaştığı görülüyor. Bu
olayın sebebi,
X
ip
D) II ve III
ip
Hava üfleniyor
I. Akışkanın hızının arttığı yerde, basınç azalır.
II. Akışkanların kesiti daralırsa, hızı artar.
III. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük ol-
duğu yere doğru hareket eder.
Verilenlerden hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Meblica
C) Yalnız III
E) I, II ve III
final eğitim kurumları
do hava basıldığında Y
Fizik
Basınç
8. iple tavana bağlanan iki balonun arasından hava üflendi- ğinde balonların birbirine doğru yaklaştığı görülüyor. Bu olayın sebebi, X ip D) II ve III ip Hava üfleniyor I. Akışkanın hızının arttığı yerde, basınç azalır. II. Akışkanların kesiti daralırsa, hızı artar. III. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük ol- duğu yere doğru hareket eder. Verilenlerden hangileridir? A) Yalnız I B) Yalnız II Meblica C) Yalnız III E) I, II ve III final eğitim kurumları do hava basıldığında Y
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölme-
li kap h yüksekliğine kadar d özkütleli sivi ile dol-
duruluyor. Bu durumda kabin tabanına etki eden
SIVI basıncı P ve basınç kuvveti de F'dir.
h
A)
B)
C)
D)
E)
h
Kap ters çevrilirse P ve F nasıl değişir?
SIVI
P
Artar
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
F
Azalır
Artar
Değişmez
Azalır
Azalır
3.
Fizik
Basınç
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölme- li kap h yüksekliğine kadar d özkütleli sivi ile dol- duruluyor. Bu durumda kabin tabanına etki eden SIVI basıncı P ve basınç kuvveti de F'dir. h A) B) C) D) E) h Kap ters çevrilirse P ve F nasıl değişir? SIVI P Artar Artar Artar Azalır Değişmez F Azalır Artar Değişmez Azalır Azalır 3.
1.
Buna göre üst taraftan alt tarafa kum aktığı süre içinde
masaya yapılan basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir?
Basınç Kuvvetl
A)
B)
C)
D)
E)
Basınç
Artar
Artar
Ders çalışmakta olan Oğuz masa-
sında durmakta olan kum saatini ters
SPROOEMOS
çeviriyor ve kum dolu olan kısmı üst
tarafa getiriyor.
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
⠀⠀⠀********
.: < xx: 38 ...
33
Fizik
Basınç
1. Buna göre üst taraftan alt tarafa kum aktığı süre içinde masaya yapılan basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Basınç Kuvvetl A) B) C) D) E) Basınç Artar Artar Ders çalışmakta olan Oğuz masa- sında durmakta olan kum saatini ters SPROOEMOS çeviriyor ve kum dolu olan kısmı üst tarafa getiriyor. Değişmez Değişmez Artar Artar Değişmez Artar Değişmez Azalır ⠀⠀⠀******** .: < xx: 38 ... 33
30. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın bir ucu kapalı diğer
ucu açık olup içindeki türdeş SIVI ve hava şekildeki gibi
dengedeyken A, B, C ve D noktalarındaki toplam basınç-
lar PA, PB, PC ve PD dir.
B
6
hava
A
D
A) PA < PB = PC < PD
C) PD < PA = Pc < PB
C
...yatay
Buna göre PA, PB, PC ve PD arasındaki ilişki nedir?
(Pistonun ağırlığı önemsenmiyor.)
B) PD < PA = PB < Pc
D) PA = PB = Pc = PD
E) PA = PB = Pc < PD
Fizik
Basınç
30. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın bir ucu kapalı diğer ucu açık olup içindeki türdeş SIVI ve hava şekildeki gibi dengedeyken A, B, C ve D noktalarındaki toplam basınç- lar PA, PB, PC ve PD dir. B 6 hava A D A) PA < PB = PC < PD C) PD < PA = Pc < PB C ...yatay Buna göre PA, PB, PC ve PD arasındaki ilişki nedir? (Pistonun ağırlığı önemsenmiyor.) B) PD < PA = PB < Pc D) PA = PB = Pc = PD E) PA = PB = Pc < PD
Katılar kendilerine uygulanan basıncı, yönünü ve
şiddetini değiştirmeden aynen iletir.
II. Sıvılar, üzerlerine etki eden basıncı aynen iletir.
III, Gazlar, bulundukları kabın her noktasına eşit bū
yüklükte basınç uygular.
Yukarıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
B) +ve tl
C) I ve III
A) Yalnız +
D) | ve tit
E) I, II ve III
Fizik
Basınç
Katılar kendilerine uygulanan basıncı, yönünü ve şiddetini değiştirmeden aynen iletir. II. Sıvılar, üzerlerine etki eden basıncı aynen iletir. III, Gazlar, bulundukları kabın her noktasına eşit bū yüklükte basınç uygular. Yukarıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? B) +ve tl C) I ve III A) Yalnız + D) | ve tit E) I, II ve III
45. "Bir boruda ya da kanalda akmakta olan akışkanın
basıncı, durgun hâldeki basıncından küçüktür." ifa-
desi Bernoulli İlkesi olarak tanımlanır.
Rüzgarlı havada ters
dönen şemsiye
Ucu daraltılmış
hortumdan akan su
Arabayı kriko ile kaldırmak
Yukarıdaki verilen örneklerden hangileri Berno-
ulli ilkesiyle alakalıdır?
A) Rüzgarlı havada ters dönen şemsiye ve ucu da-
raltılmış hortumdan akan su
B) Sadece rüzgarlı havada ters dönen şemsiye
C) Rüzgarlı havada ters dönen şemsiye ve arabayı
kriko ile kaldırmak
D) Sadece arabayı kriko ile kaldırmak
E) Ucu daraltılmış hortumdan akan su ve arabayı
kriko ile kaldırmak
Fizik
Basınç
45. "Bir boruda ya da kanalda akmakta olan akışkanın basıncı, durgun hâldeki basıncından küçüktür." ifa- desi Bernoulli İlkesi olarak tanımlanır. Rüzgarlı havada ters dönen şemsiye Ucu daraltılmış hortumdan akan su Arabayı kriko ile kaldırmak Yukarıdaki verilen örneklerden hangileri Berno- ulli ilkesiyle alakalıdır? A) Rüzgarlı havada ters dönen şemsiye ve ucu da- raltılmış hortumdan akan su B) Sadece rüzgarlı havada ters dönen şemsiye C) Rüzgarlı havada ters dönen şemsiye ve arabayı kriko ile kaldırmak D) Sadece arabayı kriko ile kaldırmak E) Ucu daraltılmış hortumdan akan su ve arabayı kriko ile kaldırmak
2.
X
S
2S
A) Px>P₁>P₂
Y
2S
S
Düşey kesitleri şekildeki gibi olan aynı mad-
deden yapılmış X, Y, Z cisimlerinin yere yap-
tığı basınçlar P, PP, için hangisi doğrudur?
Y
S
D) Px=Py=P₂
NS
B) P>P>P₂ C) Px>P₂>Py
E) P₁>P₂>Px
X
Fizik
Basınç
2. X S 2S A) Px>P₁>P₂ Y 2S S Düşey kesitleri şekildeki gibi olan aynı mad- deden yapılmış X, Y, Z cisimlerinin yere yap- tığı basınçlar P, PP, için hangisi doğrudur? Y S D) Px=Py=P₂ NS B) P>P>P₂ C) Px>P₂>Py E) P₁>P₂>Px X