Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Açısal Momentum Soruları

ge-
deki
L
2
2
2
3.
K ve L duvar saatlerinde saati ve dakikayı gösteren akrep
ve yelkovanın konumları aşağıda gösterilmiştir.
K
11
12
************
10
8
2
3
|||||||||||||||||||
65
D) II ve III
4.
77
10
9
8
7
12
co:
10
5
~ P
Saatlerin ikisi de 1 saat önce 08.00'a ayarladığına göre;
1. K saatinin yelkovanı 0,1 rad/s büyüklüğünde açısal hız-
la dönmektedir.
II. L saati 15 dakika ileridedir.
III. K saatinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğü, L saa-
tinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğünden fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Açısal Momentum
ge- deki L 2 2 2 3. K ve L duvar saatlerinde saati ve dakikayı gösteren akrep ve yelkovanın konumları aşağıda gösterilmiştir. K 11 12 ************ 10 8 2 3 ||||||||||||||||||| 65 D) II ve III 4. 77 10 9 8 7 12 co: 10 5 ~ P Saatlerin ikisi de 1 saat önce 08.00'a ayarladığına göre; 1. K saatinin yelkovanı 0,1 rad/s büyüklüğünde açısal hız- la dönmektedir. II. L saati 15 dakika ileridedir. III. K saatinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğü, L saa- tinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğünden fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
K'
7. Momentum vektörleri PK, PL ve PM olan K, L, M cisim-
leri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hare-
ket etmektedirler.
P.
A) PK > PL > PM
C) PL > PK > PM
P₁
M
K
O
1Q
Cisimlerin O noktasına göre açısal momentumla-
ri L, L ve L'nin büyüklükleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
B) P> PM> PL
D) PM > PK > PL
E) PM> PL > PK
Fizik
Açısal Momentum
K' 7. Momentum vektörleri PK, PL ve PM olan K, L, M cisim- leri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hare- ket etmektedirler. P. A) PK > PL > PM C) PL > PK > PM P₁ M K O 1Q Cisimlerin O noktasına göre açısal momentumla- ri L, L ve L'nin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? B) P> PM> PL D) PM > PK > PL E) PM> PL > PK
g
4.
Bir fizik öğretmeni, sürtünmesiz yatay zeminde 20
santimetre ve 40 santimetre uzunluğundaki esnek
cisimleri şekildeki gibi O noktasından geçen düşey
olmayan iplerin ucuna özdeş cisimler bağlayarak
eksen etrafında v, ve v, büyüklüğündeki çizgisel hızlarla
serbestçe döndürerek cisimlere düzgün çembersel
hareket yaptırıyor.
20 cm
O
40 cm
Fizik öğretmeni, öğrencilerinden cisimlerin açısal ivme,
tork ve açısal momentumları hakkında yorum yapmalarını
istiyor. Öğrencilerden Kerem, Bahar ve Zeynep aşağıdaki
yorumları yapıyor.
A) Yalnız Kerem
C) Kerem ve Bahar
Yatay
Kerem: Açısal ivme büyüklükleri sıfırdır.
Bahar: Cisimlere dönme merkezlerine göre etkiyen tork
büyüklükleri sıfırdır.
Zeynep: Açısal momentumlarının büyüklükleri eşitse
V₁ = V₂ dir.
Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
B) Yalnız Bahar
D) Kerem ve Zeynep
E) Kerem, Bahar ve Zeynep
AÇI
açı
çar
Kü
dü
ce
Fizik
Açısal Momentum
g 4. Bir fizik öğretmeni, sürtünmesiz yatay zeminde 20 santimetre ve 40 santimetre uzunluğundaki esnek cisimleri şekildeki gibi O noktasından geçen düşey olmayan iplerin ucuna özdeş cisimler bağlayarak eksen etrafında v, ve v, büyüklüğündeki çizgisel hızlarla serbestçe döndürerek cisimlere düzgün çembersel hareket yaptırıyor. 20 cm O 40 cm Fizik öğretmeni, öğrencilerinden cisimlerin açısal ivme, tork ve açısal momentumları hakkında yorum yapmalarını istiyor. Öğrencilerden Kerem, Bahar ve Zeynep aşağıdaki yorumları yapıyor. A) Yalnız Kerem C) Kerem ve Bahar Yatay Kerem: Açısal ivme büyüklükleri sıfırdır. Bahar: Cisimlere dönme merkezlerine göre etkiyen tork büyüklükleri sıfırdır. Zeynep: Açısal momentumlarının büyüklükleri eşitse V₁ = V₂ dir. Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? B) Yalnız Bahar D) Kerem ve Zeynep E) Kerem, Bahar ve Zeynep AÇI açı çar Kü dü ce
TEST
08
Güçlenme Festi
Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum
Aynı maddeden yapılmış yarıçapları sırasıyla r ve 2r
plan X ve Y çembersel telleri şekildeki gibi sabit açısal
süratlerle dönmektedirler.
X
r
A) - A
4
X-telinin merkezine göre açısal momentumu L
olduğuna göre, Y telinin merkezine göre açısal
momentumunun L cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
Y
(Çembersel tellerin kalınlıkları ihmal edilmektedir.)
1 B) - 12/2 C) -1
Lx=2w₁²m=L
2r
D) -2
E) -4
Fizik
Açısal Momentum
TEST 08 Güçlenme Festi Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum Aynı maddeden yapılmış yarıçapları sırasıyla r ve 2r plan X ve Y çembersel telleri şekildeki gibi sabit açısal süratlerle dönmektedirler. X r A) - A 4 X-telinin merkezine göre açısal momentumu L olduğuna göre, Y telinin merkezine göre açısal momentumunun L cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Y (Çembersel tellerin kalınlıkları ihmal edilmektedir.) 1 B) - 12/2 C) -1 Lx=2w₁²m=L 2r D) -2 E) -4
5.
Sürtünmenin yalnız çocuk ve tabla arasında olduğu bir
ortamda disk şeklindeki yatay bir tabla O noktasından
geçen düşey eksen etrafında sabit @ açısal hızıyla
dönerken, tabla üzerindeki çocuk dönme eksenine doğru,
noktalı çizgi ile gösterilen doğrultuda ilerleyerek bir miktar
yaklaşıyor.
Buna göre, çocuk hareket ederken sistemin açısal
momentumu (L) ile çocuğun dönme eksenine göre
eylemsizlik momenti (I) için ne söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Düşey
L
Azalır
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
I
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
Artar
L=1w
↓ ↓
1=mr²
Fizik
Açısal Momentum
5. Sürtünmenin yalnız çocuk ve tabla arasında olduğu bir ortamda disk şeklindeki yatay bir tabla O noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit @ açısal hızıyla dönerken, tabla üzerindeki çocuk dönme eksenine doğru, noktalı çizgi ile gösterilen doğrultuda ilerleyerek bir miktar yaklaşıyor. Buna göre, çocuk hareket ederken sistemin açısal momentumu (L) ile çocuğun dönme eksenine göre eylemsizlik momenti (I) için ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Düşey L Azalır Azalır Değişmez Değişmez Artar I Azalır Değişmez Değişmez Azalır Artar L=1w ↓ ↓ 1=mr²
VI
BÖLÜM 02 Test 08
3. Aynı maddeden yapılmış, içleri dolu K, L ve M silindirlerinin
yarıçapları ve kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
K
L
M
Kütle
m
6m
4m
Yarıçap
r
3r
2r
Buna göre K, L ve M silindirlerinin ağırlıklarına karşı
dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki nedir?
A) DK = DM> DL
B) DL > DK = DM
C) DK=DL= DM
D) DL= DMDK
E) DK > DL = DM
Fizik
Açısal Momentum
VI BÖLÜM 02 Test 08 3. Aynı maddeden yapılmış, içleri dolu K, L ve M silindirlerinin yarıçapları ve kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. K L M Kütle m 6m 4m Yarıçap r 3r 2r Buna göre K, L ve M silindirlerinin ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki nedir? A) DK = DM> DL B) DL > DK = DM C) DK=DL= DM D) DL= DMDK E) DK > DL = DM
ez.X
T.V
mez.V
ten geç
maz kaç
5. Bir cisim xy düzleminde O noktası etrafında düzgün
çembersel hareket yapmaktadır.
Z
X
v
I've
O
K
M
Buna göre cisim M noktasından geçerken,
✓ Açısal hız sayfa düzlemine dik içeri doğru -z yö-
nündedir.
11. Konum vektörü sayfa düzleminde +y yönündedir.
VII. Çizgisel hız sayfa düzleminde -x yönündedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna
LÇ
II. A
III. H
nice
8. Yar
kas
dü
/
Fizik
Açısal Momentum
ez.X T.V mez.V ten geç maz kaç 5. Bir cisim xy düzleminde O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Z X v I've O K M Buna göre cisim M noktasından geçerken, ✓ Açısal hız sayfa düzlemine dik içeri doğru -z yö- nündedir. 11. Konum vektörü sayfa düzleminde +y yönündedir. VII. Çizgisel hız sayfa düzleminde -x yönündedir. yargılarından hangileri doğrudur? Buna LÇ II. A III. H nice 8. Yar kas dü /
2r
4) 1/20
6
A)
8m
Buna göre, diskin yeni açısal hızı kaç
olur? (Disk =
1
2
mr² ve Icisim = mr²)
C) 1/1
2m
B) 1/1
8m kütleli, 2r yarıçaplı
disk sürtünmelerin
önemsiz olduğu ze-
minde sabit o açısal
hızıyla dönmektedir.
Dönen diskin ucuna
2m kütleli cisim dü-
şerek yapışıyor ve
birlikte dönmeye
başlıyorlar.
2|3
D) 12/12
E) 1
Fizik
Açısal Momentum
2r 4) 1/20 6 A) 8m Buna göre, diskin yeni açısal hızı kaç olur? (Disk = 1 2 mr² ve Icisim = mr²) C) 1/1 2m B) 1/1 8m kütleli, 2r yarıçaplı disk sürtünmelerin önemsiz olduğu ze- minde sabit o açısal hızıyla dönmektedir. Dönen diskin ucuna 2m kütleli cisim dü- şerek yapışıyor ve birlikte dönmeye başlıyorlar. 2|3 D) 12/12 E) 1
5. Bir çocuk merkezinden geçen eksen etrafında ilk hız verile
rek kendi kendine dönen bir platformun kenarından dönme
eksenine doğru harekete geçiyor.
S
√I=m.r²
2= I. W
·LV
Buna göre;
1. Sistemin eylemsizlik torku azalır.
H. Sistemin açısal momentumy değişmez.
III. Platformun açısal sürati artar.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğru olur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
E) Yalnız III
K
A
R
A
A
Ğ
7.
Y
A
Fizik
Açısal Momentum
5. Bir çocuk merkezinden geçen eksen etrafında ilk hız verile rek kendi kendine dönen bir platformun kenarından dönme eksenine doğru harekete geçiyor. S √I=m.r² 2= I. W ·LV Buna göre; 1. Sistemin eylemsizlik torku azalır. H. Sistemin açısal momentumy değişmez. III. Platformun açısal sürati artar. D) II ve III yargılarından hangileri doğru olur? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III E) Yalnız III K A R A A Ğ 7. Y A
Özdeş çubuklar O₁, O₂, O3 noktalarından geçen sürtün-
mesiz miller etrafında yatay düzlemde dönebilmektedir.
Çubuklara eşit büyüklükteki F kuvvetleri şekillerdeki gibi
uygulandığında açısal ivmeleri Şekil-l de a,, Şekil-Il de
az, Şekil-Ill te a, oluyor.
3f= I.a
d
0₁
3f= 1.92
3f-I.*
0₂
d
A) α₁ = 0₂ = 03
B) α₁ > 0₂ > 03
C) α₁ = α3 > 0₂
D) > ₂0
E) α₂ > α₁ = α3
03
P
a
D
F
d
d
+F
Şekil -1
Şekil - II
Şekil - III
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre a,, 02, 03 ara-
sındaki ilişki nasıldır?
Cevap: D
Fizik
Açısal Momentum
Özdeş çubuklar O₁, O₂, O3 noktalarından geçen sürtün- mesiz miller etrafında yatay düzlemde dönebilmektedir. Çubuklara eşit büyüklükteki F kuvvetleri şekillerdeki gibi uygulandığında açısal ivmeleri Şekil-l de a,, Şekil-Il de az, Şekil-Ill te a, oluyor. 3f= I.a d 0₁ 3f= 1.92 3f-I.* 0₂ d A) α₁ = 0₂ = 03 B) α₁ > 0₂ > 03 C) α₁ = α3 > 0₂ D) > ₂0 E) α₂ > α₁ = α3 03 P a D F d d +F Şekil -1 Şekil - II Şekil - III Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre a,, 02, 03 ara- sındaki ilişki nasıldır? Cevap: D
Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum
8.
9.
Eşit kare bölmeli düzlemdeki
m kütleli bir cisim hızı ile
şekildeki gibi fırlatılıyor.
Buna göre, cismin X ve Y
noktalarına göre açısal mo
mentumlarının büyüklük-
leri oranı kaçtır?
1
A) 2/2
B) C) D) E
2r
20
E) //
m
(X)
30
2m
(Y)
AYT
Fizik
Açısal Momentum
Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 8. 9. Eşit kare bölmeli düzlemdeki m kütleli bir cisim hızı ile şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre, cismin X ve Y noktalarına göre açısal mo mentumlarının büyüklük- leri oranı kaçtır? 1 A) 2/2 B) C) D) E 2r 20 E) // m (X) 30 2m (Y) AYT
Bir öğrenci elinde tuttuğu zinciri sallayarak şekildeki
parmağına doluyor.
abel aysonilop sma
Zincirin parmağa dolanması süresince,
1. Zincirin açısal hızı,
II.
Zincirin çizgisel hızı,
III. Açısal momentumu
bur.ob
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
El ve III
C) I ve II
Fizik
Açısal Momentum
Bir öğrenci elinde tuttuğu zinciri sallayarak şekildeki parmağına doluyor. abel aysonilop sma Zincirin parmağa dolanması süresince, 1. Zincirin açısal hızı, II. Zincirin çizgisel hızı, III. Açısal momentumu bur.ob niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III El ve III C) I ve II
148
6. Sürtünmesi önemsiz yatay masanın ortasına sabitlenmiş
silindire bağlı ipin ucundaki K cismi 90 hızıyla fırlatılıyor.
Yatay
lp
K
Bağlı olduğu ip silindire sarılarak hareket eden K cismi ile
ilgili;
Açısal hızı artar.
11.
II.
Eylemsizlik momenti azalır.
III. Açısal momentumu artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
br
24
211
16
E) II ve III
1²
A
B
C
D
E
Fizik
Açısal Momentum
148 6. Sürtünmesi önemsiz yatay masanın ortasına sabitlenmiş silindire bağlı ipin ucundaki K cismi 90 hızıyla fırlatılıyor. Yatay lp K Bağlı olduğu ip silindire sarılarak hareket eden K cismi ile ilgili; Açısal hızı artar. 11. II. Eylemsizlik momenti azalır. III. Açısal momentumu artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III br 24 211 16 E) II ve III 1² A B C D E
2.
Bir su değirmeni üzerine borudan akan su,
değirmenin sabit açısal hız ile dönmesini
sağlamaktadır.
Buna göre;
1. Borudan akan suyun debisini artarsa
değirmenin açısal momentumu artar.
II. Değirmenin kütlesi değişmeden yarıçapı
artırılırsa değirmenin açısal hızı artar.
III. Sürtünme kuvveti artarsa değirmenin açısal
momentumu azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve ll
(C) 1 ye III
D) Hve III
CE II ve III
Fizik
Açısal Momentum
2. Bir su değirmeni üzerine borudan akan su, değirmenin sabit açısal hız ile dönmesini sağlamaktadır. Buna göre; 1. Borudan akan suyun debisini artarsa değirmenin açısal momentumu artar. II. Değirmenin kütlesi değişmeden yarıçapı artırılırsa değirmenin açısal hızı artar. III. Sürtünme kuvveti artarsa değirmenin açısal momentumu azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve ll (C) 1 ye III D) Hve III CE II ve III
11.
Bir cambazın ip üzerinde yürürken çubuk tutmasının nedeni
eylemsizlik momenti ile ilgilidir. Şekilde gergin bir ip üzerinde,
ortasından tuttuğu türdeş metal çubuk yardımıyla yürümekte
olan cambaz görülmektedir.
çubuk
Metal çubuk kesilerek biraz kısaltılırsa yine ortasından tutul-
mak şartıyla;
1. Metal çubuğun cambazın eline göre eylemsizlik momenti
küçülür.
6
II. Metal çubuk ve cambazdan oluşan sistemin ipe göre ey-
lemsizlik momenti değişmez.
sistemin
eylemsizlik
III. Cambazın ip uzerinde dengede kalması zorlaşır.
omenti.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Cambazın duruşu ve çubuğu tutuş biçimi değişmemektedir.)
A) Yalnız T
B)Ive Il
C) I ve III
Dve III
Pavem
EY, II ve III
Fizik
Açısal Momentum
11. Bir cambazın ip üzerinde yürürken çubuk tutmasının nedeni eylemsizlik momenti ile ilgilidir. Şekilde gergin bir ip üzerinde, ortasından tuttuğu türdeş metal çubuk yardımıyla yürümekte olan cambaz görülmektedir. çubuk Metal çubuk kesilerek biraz kısaltılırsa yine ortasından tutul- mak şartıyla; 1. Metal çubuğun cambazın eline göre eylemsizlik momenti küçülür. 6 II. Metal çubuk ve cambazdan oluşan sistemin ipe göre ey- lemsizlik momenti değişmez. sistemin eylemsizlik III. Cambazın ip uzerinde dengede kalması zorlaşır. omenti. yargılarından hangileri doğrudur? (Cambazın duruşu ve çubuğu tutuş biçimi değişmemektedir.) A) Yalnız T B)Ive Il C) I ve III Dve III Pavem EY, II ve III
15
14. Özkütlesi d, hacmi V olan küçük küresel cisim; I uzunlu-
ğundaki ipin ucuna bağlanarak şekildeki gibi yatay düz-
lemde O merkezli çembersel yörüngede O noktasından
geçen eksen etrafında sabit w açısal hızı ile dolanmak-
tadır.
e
ipin ucuna bağlanan top aynı hacimli 2d özkütleli
cisim ile değiştirilirse sistemin eylemsizlik momenti
ve açısal momentumu için aşağıdakilerden hangisi
doğru olur? (Sistemin açısal hızı sabittir.)
Eylemsizlik Momenti
Açısal Momentum
A)
değişmez
artar
B)
artar
artar
C)
değişmez
azalır
azalır
azalır
değişmez
değişmez
D)
E)
Bir fal
IYET
e ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Fizik
Açısal Momentum
15 14. Özkütlesi d, hacmi V olan küçük küresel cisim; I uzunlu- ğundaki ipin ucuna bağlanarak şekildeki gibi yatay düz- lemde O merkezli çembersel yörüngede O noktasından geçen eksen etrafında sabit w açısal hızı ile dolanmak- tadır. e ipin ucuna bağlanan top aynı hacimli 2d özkütleli cisim ile değiştirilirse sistemin eylemsizlik momenti ve açısal momentumu için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? (Sistemin açısal hızı sabittir.) Eylemsizlik Momenti Açısal Momentum A) değişmez artar B) artar artar C) değişmez azalır azalır azalır değişmez değişmez D) E) Bir fal IYET e ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü