Açısal Momentum Soruları

ge-
deki
L
2
2
2
3.
K ve L duvar saatlerinde saati ve dakikayı gösteren akrep
ve yelkovanın konumları aşağıda gösterilmiştir.
K
11
12
************
10
8
2
3
|||||||||||||||||||
65
D) II ve III
4.
77
10
9
8
7
12
co:
10
5
~ P
Saatlerin ikisi de 1 saat önce 08.00'a ayarladığına göre;
1. K saatinin yelkovanı 0,1 rad/s büyüklüğünde açısal hız-
la dönmektedir.
II. L saati 15 dakika ileridedir.
III. K saatinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğü, L saa-
tinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğünden fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Açısal Momentum
ge- deki L 2 2 2 3. K ve L duvar saatlerinde saati ve dakikayı gösteren akrep ve yelkovanın konumları aşağıda gösterilmiştir. K 11 12 ************ 10 8 2 3 ||||||||||||||||||| 65 D) II ve III 4. 77 10 9 8 7 12 co: 10 5 ~ P Saatlerin ikisi de 1 saat önce 08.00'a ayarladığına göre; 1. K saatinin yelkovanı 0,1 rad/s büyüklüğünde açısal hız- la dönmektedir. II. L saati 15 dakika ileridedir. III. K saatinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğü, L saa- tinin yelkovanın açısal hızının büyüklüğünden fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
K'
7. Momentum vektörleri PK, PL ve PM olan K, L, M cisim-
leri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hare-
ket etmektedirler.
P.
A) PK > PL > PM
C) PL > PK > PM
P₁
M
K
O
1Q
Cisimlerin O noktasına göre açısal momentumla-
ri L, L ve L'nin büyüklükleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
B) P> PM> PL
D) PM > PK > PL
E) PM> PL > PK
Fizik
Açısal Momentum
K' 7. Momentum vektörleri PK, PL ve PM olan K, L, M cisim- leri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hare- ket etmektedirler. P. A) PK > PL > PM C) PL > PK > PM P₁ M K O 1Q Cisimlerin O noktasına göre açısal momentumla- ri L, L ve L'nin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? B) P> PM> PL D) PM > PK > PL E) PM> PL > PK
g
4.
Bir fizik öğretmeni, sürtünmesiz yatay zeminde 20
santimetre ve 40 santimetre uzunluğundaki esnek
cisimleri şekildeki gibi O noktasından geçen düşey
olmayan iplerin ucuna özdeş cisimler bağlayarak
eksen etrafında v, ve v, büyüklüğündeki çizgisel hızlarla
serbestçe döndürerek cisimlere düzgün çembersel
hareket yaptırıyor.
20 cm
O
40 cm
Fizik öğretmeni, öğrencilerinden cisimlerin açısal ivme,
tork ve açısal momentumları hakkında yorum yapmalarını
istiyor. Öğrencilerden Kerem, Bahar ve Zeynep aşağıdaki
yorumları yapıyor.
A) Yalnız Kerem
C) Kerem ve Bahar
Yatay
Kerem: Açısal ivme büyüklükleri sıfırdır.
Bahar: Cisimlere dönme merkezlerine göre etkiyen tork
büyüklükleri sıfırdır.
Zeynep: Açısal momentumlarının büyüklükleri eşitse
V₁ = V₂ dir.
Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
B) Yalnız Bahar
D) Kerem ve Zeynep
E) Kerem, Bahar ve Zeynep
AÇI
açı
çar
Kü
dü
ce
Fizik
Açısal Momentum
g 4. Bir fizik öğretmeni, sürtünmesiz yatay zeminde 20 santimetre ve 40 santimetre uzunluğundaki esnek cisimleri şekildeki gibi O noktasından geçen düşey olmayan iplerin ucuna özdeş cisimler bağlayarak eksen etrafında v, ve v, büyüklüğündeki çizgisel hızlarla serbestçe döndürerek cisimlere düzgün çembersel hareket yaptırıyor. 20 cm O 40 cm Fizik öğretmeni, öğrencilerinden cisimlerin açısal ivme, tork ve açısal momentumları hakkında yorum yapmalarını istiyor. Öğrencilerden Kerem, Bahar ve Zeynep aşağıdaki yorumları yapıyor. A) Yalnız Kerem C) Kerem ve Bahar Yatay Kerem: Açısal ivme büyüklükleri sıfırdır. Bahar: Cisimlere dönme merkezlerine göre etkiyen tork büyüklükleri sıfırdır. Zeynep: Açısal momentumlarının büyüklükleri eşitse V₁ = V₂ dir. Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? B) Yalnız Bahar D) Kerem ve Zeynep E) Kerem, Bahar ve Zeynep AÇI açı çar Kü dü ce
m
3.
Dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri dirence
"eylemsizlik momenti" denir. Türdeş bir çubuk X, Y ve
Z noktalarından geçen düşey eksenler etrafında ayrı
ayrı döndürülüyor. Bu durumda çubuğun X, Y ve Z
noktalarına göre eylemsizlik momentleri sırasıyla ve
₂ oluyor.
G
Düşey Düşey Düşey
X noktası çubuğun orta noktası olduğuna göre; I, I,
ve l arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
C) ly > 1₂ > 1x
A) lx>ly > ¹₂
B) Ix > 1₂ > ly
D) Ix = ly = 1₂
E) ₂ > ly > lx
minde 20
Düşey kesiti
noktasındar
Cisim K
girerek
1. K'de
mor
II. K-M
ed
III. Ci
de
yarg
A) Y
Fizik
Açısal Momentum
m 3. Dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri dirence "eylemsizlik momenti" denir. Türdeş bir çubuk X, Y ve Z noktalarından geçen düşey eksenler etrafında ayrı ayrı döndürülüyor. Bu durumda çubuğun X, Y ve Z noktalarına göre eylemsizlik momentleri sırasıyla ve ₂ oluyor. G Düşey Düşey Düşey X noktası çubuğun orta noktası olduğuna göre; I, I, ve l arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? C) ly > 1₂ > 1x A) lx>ly > ¹₂ B) Ix > 1₂ > ly D) Ix = ly = 1₂ E) ₂ > ly > lx minde 20 Düşey kesiti noktasındar Cisim K girerek 1. K'de mor II. K-M ed III. Ci de yarg A) Y
TEST
08
Güçlenme Festi
Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum
Aynı maddeden yapılmış yarıçapları sırasıyla r ve 2r
plan X ve Y çembersel telleri şekildeki gibi sabit açısal
süratlerle dönmektedirler.
X
r
A) - A
4
X-telinin merkezine göre açısal momentumu L
olduğuna göre, Y telinin merkezine göre açısal
momentumunun L cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
Y
(Çembersel tellerin kalınlıkları ihmal edilmektedir.)
1 B) - 12/2 C) -1
Lx=2w₁²m=L
2r
D) -2
E) -4
Fizik
Açısal Momentum
TEST 08 Güçlenme Festi Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum Aynı maddeden yapılmış yarıçapları sırasıyla r ve 2r plan X ve Y çembersel telleri şekildeki gibi sabit açısal süratlerle dönmektedirler. X r A) - A 4 X-telinin merkezine göre açısal momentumu L olduğuna göre, Y telinin merkezine göre açısal momentumunun L cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Y (Çembersel tellerin kalınlıkları ihmal edilmektedir.) 1 B) - 12/2 C) -1 Lx=2w₁²m=L 2r D) -2 E) -4
5.
Sürtünmenin yalnız çocuk ve tabla arasında olduğu bir
ortamda disk şeklindeki yatay bir tabla O noktasından
geçen düşey eksen etrafında sabit @ açısal hızıyla
dönerken, tabla üzerindeki çocuk dönme eksenine doğru,
noktalı çizgi ile gösterilen doğrultuda ilerleyerek bir miktar
yaklaşıyor.
Buna göre, çocuk hareket ederken sistemin açısal
momentumu (L) ile çocuğun dönme eksenine göre
eylemsizlik momenti (I) için ne söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Düşey
L
Azalır
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
I
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
Artar
L=1w
↓ ↓
1=mr²
Fizik
Açısal Momentum
5. Sürtünmenin yalnız çocuk ve tabla arasında olduğu bir ortamda disk şeklindeki yatay bir tabla O noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit @ açısal hızıyla dönerken, tabla üzerindeki çocuk dönme eksenine doğru, noktalı çizgi ile gösterilen doğrultuda ilerleyerek bir miktar yaklaşıyor. Buna göre, çocuk hareket ederken sistemin açısal momentumu (L) ile çocuğun dönme eksenine göre eylemsizlik momenti (I) için ne söylenebilir? A) B) C) D) E) Düşey L Azalır Azalır Değişmez Değişmez Artar I Azalır Değişmez Değişmez Azalır Artar L=1w ↓ ↓ 1=mr²
VI
BÖLÜM 02 Test 08
3. Aynı maddeden yapılmış, içleri dolu K, L ve M silindirlerinin
yarıçapları ve kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
K
L
M
Kütle
m
6m
4m
Yarıçap
r
3r
2r
Buna göre K, L ve M silindirlerinin ağırlıklarına karşı
dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki nedir?
A) DK = DM> DL
B) DL > DK = DM
C) DK=DL= DM
D) DL= DMDK
E) DK > DL = DM
Fizik
Açısal Momentum
VI BÖLÜM 02 Test 08 3. Aynı maddeden yapılmış, içleri dolu K, L ve M silindirlerinin yarıçapları ve kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. K L M Kütle m 6m 4m Yarıçap r 3r 2r Buna göre K, L ve M silindirlerinin ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki nedir? A) DK = DM> DL B) DL > DK = DM C) DK=DL= DM D) DL= DMDK E) DK > DL = DM
KUVVET VE HAREKET
7.
Yarıçapı 10cm olan 2kg kütleli içi dolu küre ortasın-
dan geçen eksen etrafında w = 5rad/s açısal süratle
dönmektedir.
HO
144
C) 4
D) 40
H
1
E) 400
Z
Buna göre kürenin açısal momentumu kaç kg ²'dir?
(¹küre = {/mr²)
A) 0,04 B) 0,4
YE
RENK
10
Fizik
Açısal Momentum
KUVVET VE HAREKET 7. Yarıçapı 10cm olan 2kg kütleli içi dolu küre ortasın- dan geçen eksen etrafında w = 5rad/s açısal süratle dönmektedir. HO 144 C) 4 D) 40 H 1 E) 400 Z Buna göre kürenin açısal momentumu kaç kg ²'dir? (¹küre = {/mr²) A) 0,04 B) 0,4 YE RENK 10
er.
Sabit tork
TL-IWI
I=mp²
(56+)
8. M kütleli sabit makaraya dolanmış yeterince uzun kütlesi
önemsenmeyen bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlan-
mıştır.
(2
37
m
Cisim serbest bırakıldığında şekildeki gibi aşağı inerken
makara da dönmektedir.
o- Aw
At
Sürtünmeler önemsenmediğine göre, hareket süre-
since;
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
sy
a = √²
Makaranın açısal ivmesi sabittir.
Makaranın açısal momentumu sabittir.
Makaranın eylemsizlik momenti sabittir.
DI ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
\Diğer sayfaya geçiniz.
212200-3
Fizik
Açısal Momentum
er. Sabit tork TL-IWI I=mp² (56+) 8. M kütleli sabit makaraya dolanmış yeterince uzun kütlesi önemsenmeyen bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlan- mıştır. (2 37 m Cisim serbest bırakıldığında şekildeki gibi aşağı inerken makara da dönmektedir. o- Aw At Sürtünmeler önemsenmediğine göre, hareket süre- since; yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III sy a = √² Makaranın açısal ivmesi sabittir. Makaranın açısal momentumu sabittir. Makaranın eylemsizlik momenti sabittir. DI ve III C) I ve II E) I, II ve III \Diğer sayfaya geçiniz. 212200-3
ez.X
T.V
mez.V
ten geç
maz kaç
5. Bir cisim xy düzleminde O noktası etrafında düzgün
çembersel hareket yapmaktadır.
Z
X
v
I've
O
K
M
Buna göre cisim M noktasından geçerken,
✓ Açısal hız sayfa düzlemine dik içeri doğru -z yö-
nündedir.
11. Konum vektörü sayfa düzleminde +y yönündedir.
VII. Çizgisel hız sayfa düzleminde -x yönündedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna
LÇ
II. A
III. H
nice
8. Yar
kas
dü
/
Fizik
Açısal Momentum
ez.X T.V mez.V ten geç maz kaç 5. Bir cisim xy düzleminde O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Z X v I've O K M Buna göre cisim M noktasından geçerken, ✓ Açısal hız sayfa düzlemine dik içeri doğru -z yö- nündedir. 11. Konum vektörü sayfa düzleminde +y yönündedir. VII. Çizgisel hız sayfa düzleminde -x yönündedir. yargılarından hangileri doğrudur? Buna LÇ II. A III. H nice 8. Yar kas dü /
de de-
i bağla-
üğünde
abilir?
C) I ve III
10.
3$
S
Şekildeki bileşik kapta h yüksekliğinde su vardır. Or-
takaki koldan geçen düşey eksen etrafında sabit w
açısal hız büyüklüğü ile bileşik kap döndürülüyor.
Kaplar dönerken;
I. I ve III numaralı kaplarda sular yükselirken Il nu-
maralı kapta alçalır.
II. III numaralı kaptaki sıvı yükselmesi l'dekinden faz-
ladır.
A) Yalnız I
2S
III. w sürati artırılırsa suların kollarındaki yükselmesi
daha fazla olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Açısal Momentum
de de- i bağla- üğünde abilir? C) I ve III 10. 3$ S Şekildeki bileşik kapta h yüksekliğinde su vardır. Or- takaki koldan geçen düşey eksen etrafında sabit w açısal hız büyüklüğü ile bileşik kap döndürülüyor. Kaplar dönerken; I. I ve III numaralı kaplarda sular yükselirken Il nu- maralı kapta alçalır. II. III numaralı kaptaki sıvı yükselmesi l'dekinden faz- ladır. A) Yalnız I 2S III. w sürati artırılırsa suların kollarındaki yükselmesi daha fazla olur. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
X
4,5 m
6 m
3r
4 w
Şekil -1
Şekil - II
Şekli-l'de 6m kütleli 3r yarıçaplı X diski 4@
sabit açısal hızla yatay düzlemde dönerken
4,5 m kütleli 2r yarıçaplı Y diskinin dönmesi
engellenmiştir.
Şekil-ll'deki gibi Y diski X diskinin üzerine
düşüp birlikte dönmeleri sağlanırsa dönme
açısal hızları kaç olur?
3
A) B) 2
2/20
X
1
(Disk 2
-mr² sürtünmelerden ve düşmeden
dolayı oluşan enerji kayıpları önemsizdir.)
C)
5
2
D) 3
E)
7
2
Fizik
Açısal Momentum
X 4,5 m 6 m 3r 4 w Şekil -1 Şekil - II Şekli-l'de 6m kütleli 3r yarıçaplı X diski 4@ sabit açısal hızla yatay düzlemde dönerken 4,5 m kütleli 2r yarıçaplı Y diskinin dönmesi engellenmiştir. Şekil-ll'deki gibi Y diski X diskinin üzerine düşüp birlikte dönmeleri sağlanırsa dönme açısal hızları kaç olur? 3 A) B) 2 2/20 X 1 (Disk 2 -mr² sürtünmelerden ve düşmeden dolayı oluşan enerji kayıpları önemsizdir.) C) 5 2 D) 3 E) 7 2
2r
4) 1/20
6
A)
8m
Buna göre, diskin yeni açısal hızı kaç
olur? (Disk =
1
2
mr² ve Icisim = mr²)
C) 1/1
2m
B) 1/1
8m kütleli, 2r yarıçaplı
disk sürtünmelerin
önemsiz olduğu ze-
minde sabit o açısal
hızıyla dönmektedir.
Dönen diskin ucuna
2m kütleli cisim dü-
şerek yapışıyor ve
birlikte dönmeye
başlıyorlar.
2|3
D) 12/12
E) 1
Fizik
Açısal Momentum
2r 4) 1/20 6 A) 8m Buna göre, diskin yeni açısal hızı kaç olur? (Disk = 1 2 mr² ve Icisim = mr²) C) 1/1 2m B) 1/1 8m kütleli, 2r yarıçaplı disk sürtünmelerin önemsiz olduğu ze- minde sabit o açısal hızıyla dönmektedir. Dönen diskin ucuna 2m kütleli cisim dü- şerek yapışıyor ve birlikte dönmeye başlıyorlar. 2|3 D) 12/12 E) 1
6.
m kütleli cisim sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki bir
delikten geçirilen ipin ucuna bağlanarak tutulurken, cisim
yançaplı yörüngede sabit açısal hızla dönmektedir.
w?r
mw²,
B
No
ip
ĺpin ucu aşağı doğru biraz çekilirse cisim ile ilgili,
1. Açısal hızı artar.
II. Eylemsizlik momenti azalır.
III. Açısal momentumu değişmez.
IV. Çizgisel momentumun büyüklüğü azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız III
B) I ve Il
D) I, II ve III
B
E) II, III ve IV
B
C) III ve IV
B
Fizik
Açısal Momentum
6. m kütleli cisim sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki bir delikten geçirilen ipin ucuna bağlanarak tutulurken, cisim yançaplı yörüngede sabit açısal hızla dönmektedir. w?r mw², B No ip ĺpin ucu aşağı doğru biraz çekilirse cisim ile ilgili, 1. Açısal hızı artar. II. Eylemsizlik momenti azalır. III. Açısal momentumu değişmez. IV. Çizgisel momentumun büyüklüğü azalır. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız III B) I ve Il D) I, II ve III B E) II, III ve IV B C) III ve IV B
5. Bir çocuk merkezinden geçen eksen etrafında ilk hız verile
rek kendi kendine dönen bir platformun kenarından dönme
eksenine doğru harekete geçiyor.
S
√I=m.r²
2= I. W
·LV
Buna göre;
1. Sistemin eylemsizlik torku azalır.
H. Sistemin açısal momentumy değişmez.
III. Platformun açısal sürati artar.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğru olur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
E) Yalnız III
K
A
R
A
A
Ğ
7.
Y
A
Fizik
Açısal Momentum
5. Bir çocuk merkezinden geçen eksen etrafında ilk hız verile rek kendi kendine dönen bir platformun kenarından dönme eksenine doğru harekete geçiyor. S √I=m.r² 2= I. W ·LV Buna göre; 1. Sistemin eylemsizlik torku azalır. H. Sistemin açısal momentumy değişmez. III. Platformun açısal sürati artar. D) II ve III yargılarından hangileri doğru olur? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III E) Yalnız III K A R A A Ğ 7. Y A
6.
Şekildeki buz pateni sporcusu L açısal momentumuyla tek
ayağı üzerinde kendi ekseni etrafında tam bir turunu T sü-
rede tamamlayacak şekilde dönüyor.
L, T ve sayısı bilinenleriyle,
1. eylemsizlik torku,
II. açısal hız büyüklüğü,
III. havadaki ayağının çizgisel hız büyüklüğü
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Açısal Momentum
6. Şekildeki buz pateni sporcusu L açısal momentumuyla tek ayağı üzerinde kendi ekseni etrafında tam bir turunu T sü- rede tamamlayacak şekilde dönüyor. L, T ve sayısı bilinenleriyle, 1. eylemsizlik torku, II. açısal hız büyüklüğü, III. havadaki ayağının çizgisel hız büyüklüğü niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III