Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

EMK ve Zıt EMK Soruları

7. İç dirençleri önemsiz K, L, M, N ve P üreteçlerinin
emk'leri sırasıyla & EL EM EN Ve Ep dir.
wwwww
R
1.
11
III.
K
EMEL'C
>
EK
F
EM
N
3F
EN
D) II ve III
R
wwwwww
R
www
P
Ep
Dirençlerin hiç birinden akım geçmediğine göre;
'dir.
EK > E'dir.
N
> &'dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
F
EL
F
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
EMK ve Zıt EMK
7. İç dirençleri önemsiz K, L, M, N ve P üreteçlerinin emk'leri sırasıyla & EL EM EN Ve Ep dir. wwwww R 1. 11 III. K EMEL'C > EK F EM N 3F EN D) II ve III R wwwwww R www P Ep Dirençlerin hiç birinden akım geçmediğine göre; 'dir. EK > E'dir. N > &'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II F EL F E) I ve III C) Yalnız III
1
3. i 30
+
C
+
A) 10
-
au
-
+
Ek
||
+
+
-
-
EM
B) 20
Şekildeki gibi bağlanan üreteçlerin
potansiyelleri ve & 'dir.
Üreteçlerin hiçbirinden akım geç
mediği ve 30 volt olduğu bili-
niyorsa M üretecinin potansiyeli &M
kaç volttur?
C) 30
D) 40
E) 50
9
Fizik
EMK ve Zıt EMK
1 3. i 30 + C + A) 10 - au - + Ek || + + - - EM B) 20 Şekildeki gibi bağlanan üreteçlerin potansiyelleri ve & 'dir. Üreteçlerin hiçbirinden akım geç mediği ve 30 volt olduğu bili- niyorsa M üretecinin potansiyeli &M kaç volttur? C) 30 D) 40 E) 50 9
4. Mıknatısbüyüklüğündeki
hızla şekildeki bobine yak-
laştırıldığında ampermetrede bir akım gözlenmektedir.
SN
Off
1. Mıknatısın hızı v
A) Yalnız I
L bobini
Bu akım şiddetinin büyüklüğü,
✓
II. Bobindeki sarım sayısı
III. R direncinin büyüklüğü
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
D) II ve III
www
R
A) Ampermetre
Bol
B) Yalnız II
E=Bul
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
EMK ve Zıt EMK
4. Mıknatısbüyüklüğündeki hızla şekildeki bobine yak- laştırıldığında ampermetrede bir akım gözlenmektedir. SN Off 1. Mıknatısın hızı v A) Yalnız I L bobini Bu akım şiddetinin büyüklüğü, ✓ II. Bobindeki sarım sayısı III. R direncinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? D) II ve III www R A) Ampermetre Bol B) Yalnız II E=Bul C) I ve III E) I, II ve III
Hasan Öğretmen indüksiyon akımının varlığını öğrencileri-
ne kanıtlamak için bir deney düzeneği hazırlamıştır.
Ampül
P S
Bobinin uçlarına bağladığı düşük voltajla çalışan ampulün
devrede herhangi bir üreteç yokken ışık vermediğini fakat
mıknatısı bobine yaklaştırıp uzaklaştırdığında ampulün
ışık verdiğini öğrencilerine göstermiştir.
Bu deneyden sonra Aylin, Büşra ve Zeynep aşağıdaki yo-
rumları yapmışlardır.
Aylin: Mıknatısın hareket hızı ampulün parlaklığını etki-
lemiştir.
Büşra: Mıknatısın kutup yönü ampulün parlaklığını etki-
lememiştir.
Zeynep: Sarım sayısı farklı bir bobinde bu deney tekrarla-
nırsa ampulün parlaklığı değişmez.
A) Yalnız Aylin
C) Yalnız Zeynep
Buna göre; Aylin, Büşra ve Zeynep'in yaptıkları yorum-
lardan hangileri doğrudur?
B) Aylin ve Büşra
D) Aylin ve Zeynep
E) Aylin, Zeynep ve Büşra
E
Fizik
EMK ve Zıt EMK
Hasan Öğretmen indüksiyon akımının varlığını öğrencileri- ne kanıtlamak için bir deney düzeneği hazırlamıştır. Ampül P S Bobinin uçlarına bağladığı düşük voltajla çalışan ampulün devrede herhangi bir üreteç yokken ışık vermediğini fakat mıknatısı bobine yaklaştırıp uzaklaştırdığında ampulün ışık verdiğini öğrencilerine göstermiştir. Bu deneyden sonra Aylin, Büşra ve Zeynep aşağıdaki yo- rumları yapmışlardır. Aylin: Mıknatısın hareket hızı ampulün parlaklığını etki- lemiştir. Büşra: Mıknatısın kutup yönü ampulün parlaklığını etki- lememiştir. Zeynep: Sarım sayısı farklı bir bobinde bu deney tekrarla- nırsa ampulün parlaklığı değişmez. A) Yalnız Aylin C) Yalnız Zeynep Buna göre; Aylin, Büşra ve Zeynep'in yaptıkları yorum- lardan hangileri doğrudur? B) Aylin ve Büşra D) Aylin ve Zeynep E) Aylin, Zeynep ve Büşra E
7. Şekildeki elektrik devresinde X ve Y üreteçlerinin iç
dirençleri önemsizdir.
ters be
R₁ = 20 X
ww
+
1
R₂=30
&= 10 V
V
7V
Voltmetrede okunan değer 7 volt olduğuna göre,
X üretecinin elektromotor kuvveti & kaç volttur?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 10
E) 15
7
V₁=15-i
7 =
(1,4A)
11
Ex
+
57/5(2)
Fizik
EMK ve Zıt EMK
7. Şekildeki elektrik devresinde X ve Y üreteçlerinin iç dirençleri önemsizdir. ters be R₁ = 20 X ww + 1 R₂=30 &= 10 V V 7V Voltmetrede okunan değer 7 volt olduğuna göre, X üretecinin elektromotor kuvveti & kaç volttur? A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) 15 7 V₁=15-i 7 = (1,4A) 11 Ex + 57/5(2)
14. Gücü 500 watt olan ütü ve gücü 100 watt olan lamba
etkin değeri 100 volt olan alternatif akım kaynağına
şekildeki gibi bağlanıyor.
Lamba
V₂ = 100 volt
Buna göre, kaynaktan çekilen etkin akım kaç A
dır?
Fizik
EMK ve Zıt EMK
14. Gücü 500 watt olan ütü ve gücü 100 watt olan lamba etkin değeri 100 volt olan alternatif akım kaynağına şekildeki gibi bağlanıyor. Lamba V₂ = 100 volt Buna göre, kaynaktan çekilen etkin akım kaç A dır?
piryot
AJ
Şekil III
ne bağ-
i olur?
0
APOLEMI
Güneş ışığı
N tipi yarı iletken
M
Ptipi yarı iletken
Solar
Yukarıda N ve P tipi yarı iletkenlerin birleştirilme-
siyle oluşturulmuş güneş pili şeması gösterilmiş-
tir. Güneş'ten gelen fotonlar N tipi yarı iletkenden
elektronları kopararak K metaline yönlendirin Elekt-
ronlar dış devreden örneğin R direncinden geçerek
L metaline gelerek P tipi yarı iletkene gelir. Bu olay
ışık sağlandığı sürece devam eder. Who had
toe anum
Buna göre,
✓₁.
I. 1 yönünde K ye gelen elektron sayısı, den P
ye gelen elektron sayısına esittir
TE M
Güneş işğN tipi yarı iletkendeki atomları
uyarma görevi yapar.
WIR direncinden elektrik akımı 4 yönündedir.
Ini
yargılarından hangileri doğrudur?
IALLY (L
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
10.
D) Yalnız I
E) Yalnız III
34
www
20
R
2.
Fizik
EMK ve Zıt EMK
piryot AJ Şekil III ne bağ- i olur? 0 APOLEMI Güneş ışığı N tipi yarı iletken M Ptipi yarı iletken Solar Yukarıda N ve P tipi yarı iletkenlerin birleştirilme- siyle oluşturulmuş güneş pili şeması gösterilmiş- tir. Güneş'ten gelen fotonlar N tipi yarı iletkenden elektronları kopararak K metaline yönlendirin Elekt- ronlar dış devreden örneğin R direncinden geçerek L metaline gelerek P tipi yarı iletkene gelir. Bu olay ışık sağlandığı sürece devam eder. Who had toe anum Buna göre, ✓₁. I. 1 yönünde K ye gelen elektron sayısı, den P ye gelen elektron sayısına esittir TE M Güneş işğN tipi yarı iletkendeki atomları uyarma görevi yapar. WIR direncinden elektrik akımı 4 yönündedir. Ini yargılarından hangileri doğrudur? IALLY (L A) I ve II B) II ve III C) I ve III 10. D) Yalnız I E) Yalnız III 34 www 20 R 2.
B
ONS
CH
R
w
Düşey kesiti verilen şekilde, mıknatıs hızıyla
bobinden uzaklaştırılırken, bobinde oluşan in-
düksiyon akımı,
R direncinin büyüklüğü,
II. mıknatısın uzaklaşma hızı , ?
III. bobinin sarım sayısı N
FU
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
EMK ve Zıt EMK
B ONS CH R w Düşey kesiti verilen şekilde, mıknatıs hızıyla bobinden uzaklaştırılırken, bobinde oluşan in- düksiyon akımı, R direncinin büyüklüğü, II. mıknatısın uzaklaşma hızı , ? III. bobinin sarım sayısı N FU niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
2. Dünyanın kütlesi M, yarıçapı 2R dir. Dünya yüzeyin-
de salinan basit sarkacin periyodu T dir.
Aynı basit sarkaç kütlesi 4M, yarıçapı R olan bir
gezegende salınım hareketi yaparsa periyodu
kaç T olur?
12
V2
A)
C)
D)
E)
8
2
2
E
exdemik park
T= 2T
5. Güneş'in etr
T=2T. 23
GM
nin yarıçap
803
-GM
.
13
G.4M
eşittir.
T = 21.
Fizik
EMK ve Zıt EMK
2. Dünyanın kütlesi M, yarıçapı 2R dir. Dünya yüzeyin- de salinan basit sarkacin periyodu T dir. Aynı basit sarkaç kütlesi 4M, yarıçapı R olan bir gezegende salınım hareketi yaparsa periyodu kaç T olur? 12 V2 A) C) D) E) 8 2 2 E exdemik park T= 2T 5. Güneş'in etr T=2T. 23 GM nin yarıçap 803 -GM . 13 G.4M eşittir. T = 21.
10. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde, sayfa düzlemine dik di-
şarı doğru yönelmiş düzgün B manyetik alan içerisine
KL iletken teli şekildeki gibi bükülerek yerleştiriliyor. Tel
ok yönünde sabit büyüklükte v hızıyla çekildiğinde telin
üzerinde farklı uçlar arasında indüksiyon emk'leri olu-
şuyor.
OK
OB
Z:
T
OX
Y
O
I.
= E
Buna göre, oluşan indüksiyon emk'lerin büyüklük-
leri için,
1. EKL = &LT dir.
II. Ezt = ELT dir.
III. Exz = Ezy dir.
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
EMK ve Zıt EMK
10. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde, sayfa düzlemine dik di- şarı doğru yönelmiş düzgün B manyetik alan içerisine KL iletken teli şekildeki gibi bükülerek yerleştiriliyor. Tel ok yönünde sabit büyüklükte v hızıyla çekildiğinde telin üzerinde farklı uçlar arasında indüksiyon emk'leri olu- şuyor. OK OB Z: T OX Y O I. = E Buna göre, oluşan indüksiyon emk'lerin büyüklük- leri için, 1. EKL = &LT dir. II. Ezt = ELT dir. III. Exz = Ezy dir. eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
7.
Şekildeki KL iletken çubuğu,
sayfa düzlemine dik, içeriye
doğru olan düzgün B manyetik
B
alanına sayfa düzleminde ola-
cak biçimde y ekseni doğrultu-
sunda yerleştirilmiştir.
fy
IK
B
Tel x, y, z eksenlerinden hangisinin doğrultusunda
hareket ettirilirse KL uçları arasında bir indüksiyon
elektromotor kuvveti oluşur?
A) Yalnız x
B) x ve y
C) x vez
D) y ve z E) X, y ve z
Fizik
EMK ve Zıt EMK
7. Şekildeki KL iletken çubuğu, sayfa düzlemine dik, içeriye doğru olan düzgün B manyetik B alanına sayfa düzleminde ola- cak biçimde y ekseni doğrultu- sunda yerleştirilmiştir. fy IK B Tel x, y, z eksenlerinden hangisinin doğrultusunda hareket ettirilirse KL uçları arasında bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur? A) Yalnız x B) x ve y C) x vez D) y ve z E) X, y ve z
4
9. Düzgün bir manyetik alanda, üzerinden içeriye doğru
i akını geçen sayla düzlemine dik bir tele, Şekil I
deki gibi etki eden manyetik kuvvet F dir.
F
Şekill
Şekil #t
Buna göre, aynı manyetik alana Şekilll deki gibi
v hızıyla atılan +q yüklü cismin hareketi nasit
olur?
A) 1 yönünde sapar.
B) 2 yönünde sapar,
C) Düzgün doğrusal hareket yapar.
D) Sayfa düzleminden dışarıya doğru sapar.
E) Sayfa düzleminden içeriye doğru sapar.
demik
Fizik
EMK ve Zıt EMK
4 9. Düzgün bir manyetik alanda, üzerinden içeriye doğru i akını geçen sayla düzlemine dik bir tele, Şekil I deki gibi etki eden manyetik kuvvet F dir. F Şekill Şekil #t Buna göre, aynı manyetik alana Şekilll deki gibi v hızıyla atılan +q yüklü cismin hareketi nasit olur? A) 1 yönünde sapar. B) 2 yönünde sapar, C) Düzgün doğrusal hareket yapar. D) Sayfa düzleminden dışarıya doğru sapar. E) Sayfa düzleminden içeriye doğru sapar. demik
6. Birden fazla sarımı bulunan tel çerçeve düzgün manyetik
alanda döndürülüyor.
N
S
Çerçevede oluşan emk'nin maksimum değeri,
1. Sarım sayısı
II. Manyetik alan şiddeti
III. Çerçevenin sınırladığı alan
hangilerinin tek başına artmasıyla
artar?
A) Yalnız!
B) Yalnız tt C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Fizik
EMK ve Zıt EMK
6. Birden fazla sarımı bulunan tel çerçeve düzgün manyetik alanda döndürülüyor. N S Çerçevede oluşan emk'nin maksimum değeri, 1. Sarım sayısı II. Manyetik alan şiddeti III. Çerçevenin sınırladığı alan hangilerinin tek başına artmasıyla artar? A) Yalnız! B) Yalnız tt C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
6.
manyetik alanında
Sayfa düzleminden içeriye doğru B
çembersel hareket yapan + yükünün bir arlik kom
hız vektörü şekilde gösterilmiştir.
n
B
fCwy).
+9
As teve) no
Buna göre, yükün hareketinden dolayı çembersel
yörüngenin merkezinde oluşan manyetik alanın yönü
hakkında hangisi doğrudur?
SER
A) B manyetik alanı yönündedir.
B) B manyetik alanının tersi yönündedir.
C) 9 hız vektörü yönündedir. ]
D) Saatin dönme yönündedir.
E) Saatin dönme yönünün tersinedir.
5
Fizik
EMK ve Zıt EMK
6. manyetik alanında Sayfa düzleminden içeriye doğru B çembersel hareket yapan + yükünün bir arlik kom hız vektörü şekilde gösterilmiştir. n B fCwy). +9 As teve) no Buna göre, yükün hareketinden dolayı çembersel yörüngenin merkezinde oluşan manyetik alanın yönü hakkında hangisi doğrudur? SER A) B manyetik alanı yönündedir. B) B manyetik alanının tersi yönündedir. C) 9 hız vektörü yönündedir. ] D) Saatin dönme yönündedir. E) Saatin dönme yönünün tersinedir. 5
K
R
ķ un ļ
R
K
WWW
A
Şekil - 1
Şekil - 11
Özdeş üreteçlerle Şekil - I deki devre kurulduğunda, R
direncinden geçen akımın büyüklüğü i oluyor.
Aynı üreteclerle Şekil - II deki devre kurulursa, R
direncinden geçen akımın büyüklüğü ve yönü ne olur?
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmeyecektir.)
Büyüklüğü
A
ow
N-WN-
Yönü
K den L ye
K den L ye
K den L ye
L den K ye
L den K ye
(2003 - Öss)
Fizik
EMK ve Zıt EMK
K R ķ un ļ R K WWW A Şekil - 1 Şekil - 11 Özdeş üreteçlerle Şekil - I deki devre kurulduğunda, R direncinden geçen akımın büyüklüğü i oluyor. Aynı üreteclerle Şekil - II deki devre kurulursa, R direncinden geçen akımın büyüklüğü ve yönü ne olur? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmeyecektir.) Büyüklüğü A ow N-WN- Yönü K den L ye K den L ye K den L ye L den K ye L den K ye (2003 - Öss)
0
6. Manyetik akı ile ilgili,
1. Vektörel büyüklüktür.
II. Birim weber'dir.
III. Değişmesi durumunda e.m.k oluşur.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve 11
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve 111
Fizik
EMK ve Zıt EMK
0 6. Manyetik akı ile ilgili, 1. Vektörel büyüklüktür. II. Birim weber'dir. III. Değişmesi durumunda e.m.k oluşur. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve 11 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve 111