EMK ve Zıt EMK Soruları

7. İç dirençleri önemsiz K, L, M, N ve P üreteçlerinin
emk'leri sırasıyla & EL EM EN Ve Ep dir.
wwwww
R
1.
11
III.
K
EMEL'C
>
EK
F
EM
N
3F
EN
D) II ve III
R
wwwwww
R
www
P
Ep
Dirençlerin hiç birinden akım geçmediğine göre;
'dir.
EK > E'dir.
N
> &'dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
F
EL
F
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
EMK ve Zıt EMK
7. İç dirençleri önemsiz K, L, M, N ve P üreteçlerinin emk'leri sırasıyla & EL EM EN Ve Ep dir. wwwww R 1. 11 III. K EMEL'C > EK F EM N 3F EN D) II ve III R wwwwww R www P Ep Dirençlerin hiç birinden akım geçmediğine göre; 'dir. EK > E'dir. N > &'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II F EL F E) I ve III C) Yalnız III
1
3. i 30
+
C
+
A) 10
-
au
-
+
Ek
||
+
+
-
-
EM
B) 20
Şekildeki gibi bağlanan üreteçlerin
potansiyelleri ve & 'dir.
Üreteçlerin hiçbirinden akım geç
mediği ve 30 volt olduğu bili-
niyorsa M üretecinin potansiyeli &M
kaç volttur?
C) 30
D) 40
E) 50
9
Fizik
EMK ve Zıt EMK
1 3. i 30 + C + A) 10 - au - + Ek || + + - - EM B) 20 Şekildeki gibi bağlanan üreteçlerin potansiyelleri ve & 'dir. Üreteçlerin hiçbirinden akım geç mediği ve 30 volt olduğu bili- niyorsa M üretecinin potansiyeli &M kaç volttur? C) 30 D) 40 E) 50 9
4. Mıknatısbüyüklüğündeki
hızla şekildeki bobine yak-
laştırıldığında ampermetrede bir akım gözlenmektedir.
SN
Off
1. Mıknatısın hızı v
A) Yalnız I
L bobini
Bu akım şiddetinin büyüklüğü,
✓
II. Bobindeki sarım sayısı
III. R direncinin büyüklüğü
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
D) II ve III
www
R
A) Ampermetre
Bol
B) Yalnız II
E=Bul
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
EMK ve Zıt EMK
4. Mıknatısbüyüklüğündeki hızla şekildeki bobine yak- laştırıldığında ampermetrede bir akım gözlenmektedir. SN Off 1. Mıknatısın hızı v A) Yalnız I L bobini Bu akım şiddetinin büyüklüğü, ✓ II. Bobindeki sarım sayısı III. R direncinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? D) II ve III www R A) Ampermetre Bol B) Yalnız II E=Bul C) I ve III E) I, II ve III
1.
A
A) 3
Ø
B) 6
D
>
2v
B
Ø
Sayfa düzlemine dik içe doğru olan B düzgün manyetik
alanda AB iletken (teli v, CD teli 2v hızıyla şekildeki gibi
çekiliyor.
C) 8
355
R
AB telinin uçları arasında oluşan elektromotor kuvveti
3 volt olduğuna göre, CD telinin uçları arasında oluşan
elektromotor kuvveti kaç volt olur?
D) 9
4
Br
55. 1.2
5
E) 12
Fizik
EMK ve Zıt EMK
1. A A) 3 Ø B) 6 D > 2v B Ø Sayfa düzlemine dik içe doğru olan B düzgün manyetik alanda AB iletken (teli v, CD teli 2v hızıyla şekildeki gibi çekiliyor. C) 8 355 R AB telinin uçları arasında oluşan elektromotor kuvveti 3 volt olduğuna göre, CD telinin uçları arasında oluşan elektromotor kuvveti kaç volt olur? D) 9 4 Br 55. 1.2 5 E) 12
Hasan Öğretmen indüksiyon akımının varlığını öğrencileri-
ne kanıtlamak için bir deney düzeneği hazırlamıştır.
Ampül
P S
Bobinin uçlarına bağladığı düşük voltajla çalışan ampulün
devrede herhangi bir üreteç yokken ışık vermediğini fakat
mıknatısı bobine yaklaştırıp uzaklaştırdığında ampulün
ışık verdiğini öğrencilerine göstermiştir.
Bu deneyden sonra Aylin, Büşra ve Zeynep aşağıdaki yo-
rumları yapmışlardır.
Aylin: Mıknatısın hareket hızı ampulün parlaklığını etki-
lemiştir.
Büşra: Mıknatısın kutup yönü ampulün parlaklığını etki-
lememiştir.
Zeynep: Sarım sayısı farklı bir bobinde bu deney tekrarla-
nırsa ampulün parlaklığı değişmez.
A) Yalnız Aylin
C) Yalnız Zeynep
Buna göre; Aylin, Büşra ve Zeynep'in yaptıkları yorum-
lardan hangileri doğrudur?
B) Aylin ve Büşra
D) Aylin ve Zeynep
E) Aylin, Zeynep ve Büşra
E
Fizik
EMK ve Zıt EMK
Hasan Öğretmen indüksiyon akımının varlığını öğrencileri- ne kanıtlamak için bir deney düzeneği hazırlamıştır. Ampül P S Bobinin uçlarına bağladığı düşük voltajla çalışan ampulün devrede herhangi bir üreteç yokken ışık vermediğini fakat mıknatısı bobine yaklaştırıp uzaklaştırdığında ampulün ışık verdiğini öğrencilerine göstermiştir. Bu deneyden sonra Aylin, Büşra ve Zeynep aşağıdaki yo- rumları yapmışlardır. Aylin: Mıknatısın hareket hızı ampulün parlaklığını etki- lemiştir. Büşra: Mıknatısın kutup yönü ampulün parlaklığını etki- lememiştir. Zeynep: Sarım sayısı farklı bir bobinde bu deney tekrarla- nırsa ampulün parlaklığı değişmez. A) Yalnız Aylin C) Yalnız Zeynep Buna göre; Aylin, Büşra ve Zeynep'in yaptıkları yorum- lardan hangileri doğrudur? B) Aylin ve Büşra D) Aylin ve Zeynep E) Aylin, Zeynep ve Büşra E
7.
A
R
A) 8
ε =24 V
+
IM
IM
ε =24 V
Şekil 1
B) 7
2R
www
SOWE=24 V
C) 6
ε =24 V
Şekil 1'deki devrede ampermetre 4 A'yı gösterdiğine
göre, Şekil 2'deki ampermetre kaç A'yı gösterir?
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)
Şekil 2
(A)
D) 5
E) 4
hry yayınları
Fizik
EMK ve Zıt EMK
7. A R A) 8 ε =24 V + IM IM ε =24 V Şekil 1 B) 7 2R www SOWE=24 V C) 6 ε =24 V Şekil 1'deki devrede ampermetre 4 A'yı gösterdiğine göre, Şekil 2'deki ampermetre kaç A'yı gösterir? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.) Şekil 2 (A) D) 5 E) 4 hry yayınları
MUBA YAYINLARI
11. Yüklü paralel levhalar arasındaki (-) yüklü
parçacık A levhasından serbest bırakılıyor.
Parçacık B levhasındaki delikten geçip C lev-
hasında duruyor.
ların oranı
3d
A)
V₂
Buna göre, levhalar arasındaki elektrik alan-
E₁
E₂
-B) C) -1 D) -3 E) 3
V₁
d
kaçtır?
C
Fizik
EMK ve Zıt EMK
MUBA YAYINLARI 11. Yüklü paralel levhalar arasındaki (-) yüklü parçacık A levhasından serbest bırakılıyor. Parçacık B levhasındaki delikten geçip C lev- hasında duruyor. ların oranı 3d A) V₂ Buna göre, levhalar arasındaki elektrik alan- E₁ E₂ -B) C) -1 D) -3 E) 3 V₁ d kaçtır? C
8.
="1
lç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçler ve K. Lyss
dirençleriyle oluşturulan elektrik devreleri Şekil 1, Sekil
Şekil III teki gibidir.
=1₂
wwwwww
K
Şekil 1
A) Yalnız K
5. E
D) K ve M
16
6. B
777
Buna göre; K, L ve M dirençlerinden
rinden akım geçer?
F
www
L
Şekil II
B) Yalnız L
t t
7. B
HAR
www
M
Şekil III
hangilerinin üze
C) K ve L
E) K, L ve M
8. B
Fizik
EMK ve Zıt EMK
8. ="1 lç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçler ve K. Lyss dirençleriyle oluşturulan elektrik devreleri Şekil 1, Sekil Şekil III teki gibidir. =1₂ wwwwww K Şekil 1 A) Yalnız K 5. E D) K ve M 16 6. B 777 Buna göre; K, L ve M dirençlerinden rinden akım geçer? F www L Şekil II B) Yalnız L t t 7. B HAR www M Şekil III hangilerinin üze C) K ve L E) K, L ve M 8. B
8. Bir öğrenci aynı elektromıknatısın manyetik etkilerini göz-
lemek istiyor.
K
46 16
2V
M
A) BK = BM > BL
C) BM > BK > BL
L
mim
IGAL
4-27
Özdeş ve iç direnci önemsiz üreteçlerle elde edilen
elektromıknatısların içindeki manyetik alanlarının bü-
yüklük sıralaması hangi seçenekte doğru olarak veril-
enamiştir?
E) BL = BM > BK
2V
B) BK = BL = BM
D) BK > BM> BL
Fizik
EMK ve Zıt EMK
8. Bir öğrenci aynı elektromıknatısın manyetik etkilerini göz- lemek istiyor. K 46 16 2V M A) BK = BM > BL C) BM > BK > BL L mim IGAL 4-27 Özdeş ve iç direnci önemsiz üreteçlerle elde edilen elektromıknatısların içindeki manyetik alanlarının bü- yüklük sıralaması hangi seçenekte doğru olarak veril- enamiştir? E) BL = BM > BK 2V B) BK = BL = BM D) BK > BM> BL
8.
K
2R
L
R
2R
wwww
2R
B) IK > İL > IM
D) IL > IK > IM
HAP YAMPA
2R
www
M. HE
4P
İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan şekildeki
devrelerde K, L, M üreteçlerinden geçen akımlar ik İL İM
dir.
Buna göre, ik, i, i arasındaki ilişki nasıldır?
A) im > L > İk
4P
E) ik = L = iM
C) K => IM
+
Fizik
EMK ve Zıt EMK
8. K 2R L R 2R wwww 2R B) IK > İL > IM D) IL > IK > IM HAP YAMPA 2R www M. HE 4P İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan şekildeki devrelerde K, L, M üreteçlerinden geçen akımlar ik İL İM dir. Buna göre, ik, i, i arasındaki ilişki nasıldır? A) im > L > İk 4P E) ik = L = iM C) K => IM +
6.
Elektrik yükleri q₁ ve q₂ olan parçacıklar şekildeki
gibi yerleştirildiklerinde O noktasındaki elektrik alan
değeri E olmaktadır.
Buna göre,
deştir.)
A) -4√2
9₁
D) 2
91
92
92
E
LU
O
oranı kaçtır? (Birim kareler öz-
B) -2√2
C) 2√2
E)√2
Fizik
EMK ve Zıt EMK
6. Elektrik yükleri q₁ ve q₂ olan parçacıklar şekildeki gibi yerleştirildiklerinde O noktasındaki elektrik alan değeri E olmaktadır. Buna göre, deştir.) A) -4√2 9₁ D) 2 91 92 92 E LU O oranı kaçtır? (Birim kareler öz- B) -2√2 C) 2√2 E)√2
A
24.
K
2
M
A) Yalnız L
D) K veya M
Lamba
w
+
+
AAAF
Özdeş üreteçlerden oluşan devrede K, L, M
anahtarlarının hangileri kapatıldığında lambanın
ışık şiddeti en fazla olur?
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmiyor.)
2022 2023 - 11. SINI
B) Yalnız M
E) K veya L
C) Yalnız K
Fizik
EMK ve Zıt EMK
A 24. K 2 M A) Yalnız L D) K veya M Lamba w + + AAAF Özdeş üreteçlerden oluşan devrede K, L, M anahtarlarının hangileri kapatıldığında lambanın ışık şiddeti en fazla olur? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmiyor.) 2022 2023 - 11. SINI B) Yalnız M E) K veya L C) Yalnız K
C.
12 V
K
2V 8V
168
#F
6 V
1. Devrede toplam potansiyel fark 24 V tur.
2. K-L arasındaki toplam potansiyel fark 6 V tur.
R direncinden 1 yönünde akım geçer.
4/Ampermetrede okunan değer 3 A dir.
2-1
www
R=4Q
L
Bu devreyle ilgili olarak aşağıda verilen doğru/yanlış etkinliğini yapınız.
D
Y
15
6V
T
A
R = 4 luk direnç ve ampermetre ile şekildeki gibi kurulan devrede iç direnci önemsiz üreteçlerin potansiyel farkları
verilmiştir.
1= V
R
Y=i-R
Fizik
EMK ve Zıt EMK
C. 12 V K 2V 8V 168 #F 6 V 1. Devrede toplam potansiyel fark 24 V tur. 2. K-L arasındaki toplam potansiyel fark 6 V tur. R direncinden 1 yönünde akım geçer. 4/Ampermetrede okunan değer 3 A dir. 2-1 www R=4Q L Bu devreyle ilgili olarak aşağıda verilen doğru/yanlış etkinliğini yapınız. D Y 15 6V T A R = 4 luk direnç ve ampermetre ile şekildeki gibi kurulan devrede iç direnci önemsiz üreteçlerin potansiyel farkları verilmiştir. 1= V R Y=i-R
7. lç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki
elektrik devresi oluşturuluyor.
21
did
Dört
2:
↑
A)
B)
__C)
D)
E)
Ampermetre
T
NY
1
En küçük akım
X
Z
Z
P
Buna göre ampermetreden geçen akımın en küçük ve
en büyük olması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?
OV
XL
wwwwww
V-iil
3i
3v=Je
P
En büyük akım
P
I
Fizik
EMK ve Zıt EMK
7. lç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. 21 did Dört 2: ↑ A) B) __C) D) E) Ampermetre T NY 1 En küçük akım X Z Z P Buna göre ampermetreden geçen akımın en küçük ve en büyük olması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? OV XL wwwwww V-iil 3i 3v=Je P En büyük akım P I
tty
A) Yalnız I
6.
Sayfa düzlemine dik içeri yönelen düzgün
manyetik alanda iletken KL teli şekildeki
gibi sayfa düzlemine paralel olarak çekili-
yor.
SA HIN
Buna göre,
▷
1. Tel üzerinde L'den K'ye doğru kısa süreli bir akım oluşur.
II. Tel içerisinde yönü K'den L'ye olan bir elektriksel alan oluşur.
III. Tel hareket ettiği sürece udlarda yük birikimi gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
EMK ve Zıt EMK
tty A) Yalnız I 6. Sayfa düzlemine dik içeri yönelen düzgün manyetik alanda iletken KL teli şekildeki gibi sayfa düzlemine paralel olarak çekili- yor. SA HIN Buna göre, ▷ 1. Tel üzerinde L'den K'ye doğru kısa süreli bir akım oluşur. II. Tel içerisinde yönü K'den L'ye olan bir elektriksel alan oluşur. III. Tel hareket ettiği sürece udlarda yük birikimi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve Il
ve Şekil II
15=10/1
=
en iz akı-
6. Şekildeki elektrik devresinde üreteçler özdeş olup iç direnç-
leri önemsizdir.
A) i, >1₂ > 13
R
www.
K
HA
Ga
D) ₂ >3 >₁
K, L, M anahtarları tek başına ayrı ayrı kapatıldığında R
direnci üzerinden geçen akımlar sırasıyla i,, i2 ve iç oluyor.
Buna göre, i,, i2 ve iş arasındaki ilişki nedir?
B) i,>
+
baisis
M
C) i3 >1₂ > ₁
E) ₁₁ = 1₂ = 13
Fizik
EMK ve Zıt EMK
ve Şekil II 15=10/1 = en iz akı- 6. Şekildeki elektrik devresinde üreteçler özdeş olup iç direnç- leri önemsizdir. A) i, >1₂ > 13 R www. K HA Ga D) ₂ >3 >₁ K, L, M anahtarları tek başına ayrı ayrı kapatıldığında R direnci üzerinden geçen akımlar sırasıyla i,, i2 ve iç oluyor. Buna göre, i,, i2 ve iş arasındaki ilişki nedir? B) i,> + baisis M C) i3 >1₂ > ₁ E) ₁₁ = 1₂ = 13