İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İki Boyutta Hareket Soruları

X
00
AP
10. Hava direnç kuvvetinin önemsenmediği bir ortamda
t=0 anında yerden düşey olarak yukarı doğru atılan
bir cisim, 3. s ve 5. s anında aynı seviyeden geçmek-
Jm o tedir. P
33
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
ellus p 007 M
entir? (g = 10 m/s²)
A) Cismin uçuş süresi 8 s'dir.
lesthun H O nenusoo
03
B) Cisim atıldıktan 3 s sonra yerden 60 m yüksekte-
dir.
C) Cismin maksimum yüksekliği 80 m'dir.
V(D) Cismin ivmesi 10 m/s² dir. (
E) Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü 40 m/s'dir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
İki Boyutta Hareket
X 00 AP 10. Hava direnç kuvvetinin önemsenmediği bir ortamda t=0 anında yerden düşey olarak yukarı doğru atılan bir cisim, 3. s ve 5. s anında aynı seviyeden geçmek- Jm o tedir. P 33 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- ellus p 007 M entir? (g = 10 m/s²) A) Cismin uçuş süresi 8 s'dir. lesthun H O nenusoo 03 B) Cisim atıldıktan 3 s sonra yerden 60 m yüksekte- dir. C) Cismin maksimum yüksekliği 80 m'dir. V(D) Cismin ivmesi 10 m/s² dir. ( E) Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü 40 m/s'dir. Diğer sayfaya geçiniz.
P
K
Buna göre;
SIVI
Eşit kütleli türdeş K, L, M cisimleri Sıvı içinde şekildeki gibi
dengededir.
L
M
D) Live II
1. Cisimlerin batan hacimleri eşittir.
II. Cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki d d d
lindedir.
III. Hacmi en büyük olan M cismidir. L
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
şek-
C) Yalnız III
Fizik
İki Boyutta Hareket
P K Buna göre; SIVI Eşit kütleli türdeş K, L, M cisimleri Sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. L M D) Live II 1. Cisimlerin batan hacimleri eşittir. II. Cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki d d d lindedir. III. Hacmi en büyük olan M cismidir. L yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III şek- C) Yalnız III
3.
Süpervizör AYT Fizik
O noktasından ve hızı ile atılan cisim şekildeki yolu
izleyerek 3 saniye sonra L noktasına çarpıp, toplam
6 saniye hareket ettikten sonra O noktasına geri
düşüyor.
45 n₁
A
0
K
3
A) // B) 2/12 C)
h₂
V...yer
C
34
3X
Cismin enerji kayıpları önemsenmediğine ve tüm
çarpışmalar esnek olduğuna göre,
(|AO| = |OC|)
D) 1/1/2
135
h₁
- oranı kaçtır?
h₂
E)
1
3
5.
Fizik
İki Boyutta Hareket
3. Süpervizör AYT Fizik O noktasından ve hızı ile atılan cisim şekildeki yolu izleyerek 3 saniye sonra L noktasına çarpıp, toplam 6 saniye hareket ettikten sonra O noktasına geri düşüyor. 45 n₁ A 0 K 3 A) // B) 2/12 C) h₂ V...yer C 34 3X Cismin enerji kayıpları önemsenmediğine ve tüm çarpışmalar esnek olduğuna göre, (|AO| = |OC|) D) 1/1/2 135 h₁ - oranı kaçtır? h₂ E) 1 3 5.
w/N
9/²/3/4
nin son 2
aniyedir?
10
5.
Testokul
Sabit hızla yükselmekte olan balondan serbest düşme-
ye bırakılan bir cismin, yere düşünceye kadar geçen sü-
rede, yerden yüksekliğinin zamanla değişimini gösteren
grafik şekildeki gibidir.
max =
yükseklik (m)
h = √ot + 1.²
2
80
Chuax oline vào
580=0+ 1.10.4²
80=5+2
t=45
0
6
Toppenda bun yol
alme
6-4=25 çıkar.
Us=0; -9.t
0 = 2 -10.2.
?=20
zaman (s)
Buna göre, cismin balondan bırakıldığı andaki yer-
den yüksekliği kaç metredir?
(g = 10 m/s², hava sürtünmesi önemsizdir.)
A) 20 B) 25
C) 40
D) 45 E60
Fizik
İki Boyutta Hareket
w/N 9/²/3/4 nin son 2 aniyedir? 10 5. Testokul Sabit hızla yükselmekte olan balondan serbest düşme- ye bırakılan bir cismin, yere düşünceye kadar geçen sü- rede, yerden yüksekliğinin zamanla değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. max = yükseklik (m) h = √ot + 1.² 2 80 Chuax oline vào 580=0+ 1.10.4² 80=5+2 t=45 0 6 Toppenda bun yol alme 6-4=25 çıkar. Us=0; -9.t 0 = 2 -10.2. ?=20 zaman (s) Buna göre, cismin balondan bırakıldığı andaki yer- den yüksekliği kaç metredir? (g = 10 m/s², hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 20 B) 25 C) 40 D) 45 E60
84
/benimhocam
yatay
düşüyor.
Buna göre, binaların yükseklikleri oranı
(Yer çekimi ivmesi sabittir.)
A)
SORU 6
A)
B)
C)
D)
E)
K
WAG MO
+
2t
M
M
N
N
M
v
C)
3
3t
P
R
R
S
S
M
N
ô
Yer
Hava direncinin önemsenmediği ortamda K noktasından
yatay hızıyla atılan cisim atıldıktan t süre sonra L nok
tasından geçmektedir.
2
R
S
Buna göre, cisim atıldıktan 2t ve 3t süre sonra eşit bö
melendirilmiş düzlemin hangi noktalarında olacaktır?
h₁
nz
CEVAP ANAHT
3
B
EB
atılan
na √2
Buna gö
(Yer çekin
A) 1
SOR
Hava
yesind
uçağı,
görüyc
Bomb
(g = 10
A) 200
Fizik
İki Boyutta Hareket
84 /benimhocam yatay düşüyor. Buna göre, binaların yükseklikleri oranı (Yer çekimi ivmesi sabittir.) A) SORU 6 A) B) C) D) E) K WAG MO + 2t M M N N M v C) 3 3t P R R S S M N ô Yer Hava direncinin önemsenmediği ortamda K noktasından yatay hızıyla atılan cisim atıldıktan t süre sonra L nok tasından geçmektedir. 2 R S Buna göre, cisim atıldıktan 2t ve 3t süre sonra eşit bö melendirilmiş düzlemin hangi noktalarında olacaktır? h₁ nz CEVAP ANAHT 3 B EB atılan na √2 Buna gö (Yer çekin A) 1 SOR Hava yesind uçağı, görüyc Bomb (g = 10 A) 200
ayrılan kısmına işaretleyin.
ki
3.
10 m/s'lik sabit hızla yükselmekte olan bir balon yerden
75 m yükseklikten geçerken balonun içindeki bir cisim
balona göre v hızıyla yatay doğrultuda fırlatılıyor.
10 m/s
75 m
yer
125 m
Cisim L noktasına düştüğüne göre, ✔ hızının
büyüklüğü kaç m/s'dir?
(Hava direnci önemsizdir. g = 10 m/s²)
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30 (0
Fizik
İki Boyutta Hareket
ayrılan kısmına işaretleyin. ki 3. 10 m/s'lik sabit hızla yükselmekte olan bir balon yerden 75 m yükseklikten geçerken balonun içindeki bir cisim balona göre v hızıyla yatay doğrultuda fırlatılıyor. 10 m/s 75 m yer 125 m Cisim L noktasına düştüğüne göre, ✔ hızının büyüklüğü kaç m/s'dir? (Hava direnci önemsizdir. g = 10 m/s²) A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 (0
14
R
Vo=5 m/s
K
M
45°
K noktasından V hızla yatay olarak atılan bir bilye
şekildeki KLM yolunu izleyerek eğik düzleme M nok-
tasında çarpıyor.
D) 2
Buna göre, bilye KLM yolunu kaç saniyede al-
mıştır?
g=10m/sn²; sin45° = cos45° =
havanın direnci önemsenmeyecektir.
A) 1/2
B) 1
√√2
2
yatay
E) 2√2
C) √2
Fizik
İki Boyutta Hareket
14 R Vo=5 m/s K M 45° K noktasından V hızla yatay olarak atılan bir bilye şekildeki KLM yolunu izleyerek eğik düzleme M nok- tasında çarpıyor. D) 2 Buna göre, bilye KLM yolunu kaç saniyede al- mıştır? g=10m/sn²; sin45° = cos45° = havanın direnci önemsenmeyecektir. A) 1/2 B) 1 √√2 2 yatay E) 2√2 C) √2
n
3. Yerden yukarı doğru düşey olarak atılan bir cismin havada
kalma süresi t'dir.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre t süresince;
I. hız,
✓
II. ivme,
III. yer değiştirme
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(D) ve II
h=56²
2022-2023 Öğretim Yılı
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
İki Boyutta Hareket
n 3. Yerden yukarı doğru düşey olarak atılan bir cismin havada kalma süresi t'dir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre t süresince; I. hız, ✓ II. ivme, III. yer değiştirme niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I B) Yalnız II (D) ve II h=56² 2022-2023 Öğretim Yılı E) II ve III C) Yalnız III
1. Kerem, evlerinin ikinci ve üçüncü katının balkonlarından
aynı düşey hizadan bahçedeki potaya atış yaptığında iki
atışta da topu çemberden geçirmeyi başarıyor.
3.
kat
1.
II.
III.
2.
kat
Eğik
Eğik
Yatay
Yatay zemin
Kerem iki atışını da eşit büyüklükteki ilk hızlarla
yaptığına göre, bu atışlar
2. kattan
3. kattan
Kerem
Eğik
Yatay
Yatay
D) Il ya da III
Kerem
Pota
I, II ve III'te verilenlerden hangileri olabilir?
(Hava direnci önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ya da II
E) I ya da Il ya da III
Fizik
İki Boyutta Hareket
1. Kerem, evlerinin ikinci ve üçüncü katının balkonlarından aynı düşey hizadan bahçedeki potaya atış yaptığında iki atışta da topu çemberden geçirmeyi başarıyor. 3. kat 1. II. III. 2. kat Eğik Eğik Yatay Yatay zemin Kerem iki atışını da eşit büyüklükteki ilk hızlarla yaptığına göre, bu atışlar 2. kattan 3. kattan Kerem Eğik Yatay Yatay D) Il ya da III Kerem Pota I, II ve III'te verilenlerden hangileri olabilir? (Hava direnci önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ya da II E) I ya da Il ya da III
2. Bir cisim sürtünmesiz bir ortamda 0 noktasından 50 m/s
hızla şekildeki gibi fırlatılıyor.
^y (m)
Yatay
40MA
A) 53
53
0
150=30.t
t = 5$n
Cisim yatayda 150 m yol aldığı anda yerden yüksek-
liği kaç m dir?
(g
= 10 m/s², sin53° = 0,8; cos53° = 0,6; sürtünmeler
önemsizdir.)
50 m/s
B) 60
→x (m)
50.0,6 =30~(s. =)
65 je-D) 70
C) 65
E).75
Fizik
İki Boyutta Hareket
2. Bir cisim sürtünmesiz bir ortamda 0 noktasından 50 m/s hızla şekildeki gibi fırlatılıyor. ^y (m) Yatay 40MA A) 53 53 0 150=30.t t = 5$n Cisim yatayda 150 m yol aldığı anda yerden yüksek- liği kaç m dir? (g = 10 m/s², sin53° = 0,8; cos53° = 0,6; sürtünmeler önemsizdir.) 50 m/s B) 60 →x (m) 50.0,6 =30~(s. =) 65 je-D) 70 C) 65 E).75
ızıyla
Ideki
Yer
3. Yatay düzlemde şekildeki gibi eğik olarak atlan bir cisim,
havada 4 saniye yol alarak tekrar yatay düzleme düşüyor.
24
fa
Kanona = 5t²
Vot 45.2
20-2+54
Buna göre, cismin ulaştığı maksimum yükseklik kaç m
(Sürtünmeler önemsizdir; g = 10 m/s²)
dir?
A) 5
B) 10
C) 15
E) 25
KUVVET VE HAREKET
2
Fizik
İki Boyutta Hareket
ızıyla Ideki Yer 3. Yatay düzlemde şekildeki gibi eğik olarak atlan bir cisim, havada 4 saniye yol alarak tekrar yatay düzleme düşüyor. 24 fa Kanona = 5t² Vot 45.2 20-2+54 Buna göre, cismin ulaştığı maksimum yükseklik kaç m (Sürtünmeler önemsizdir; g = 10 m/s²) dir? A) 5 B) 10 C) 15 E) 25 KUVVET VE HAREKET 2
Fizik
6.
t = 0 anında K noktasından eğik olarak fırlatılan cisim
t anında h kadar yükseklikteki L noktasından geçip şe-
kildeki yörüngeyi izleyerek N noktasında yere çarpıyor.
K
I.
L
h
3x
M
2x
D) II ve III
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre,
Cisim L noktasından M ye 3t sürede ulaşır.
Cismin 2t ve 4t anlarında yerden yüksekliği eşittir.
III. M noktasının yerden yüksekliği
h'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
N
yer
C) I ve III
E I, II ve III
Fizik
İki Boyutta Hareket
Fizik 6. t = 0 anında K noktasından eğik olarak fırlatılan cisim t anında h kadar yükseklikteki L noktasından geçip şe- kildeki yörüngeyi izleyerek N noktasında yere çarpıyor. K I. L h 3x M 2x D) II ve III Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, Cisim L noktasından M ye 3t sürede ulaşır. Cismin 2t ve 4t anlarında yerden yüksekliği eşittir. III. M noktasının yerden yüksekliği h'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II N yer C) I ve III E I, II ve III
5.
Sürtünmesiz bir ortamda yerden h ve 2h yükseklikte yatay
9k, hız büyüklükleriyle uçmakta olan K, L savaş uçakları
şekildeki konumlardan geçerken kütleleri sırasıyla m ve
2m olan bombaları aynı anda kendilerine göre serbest
bırakıyor.
2m
düşey
m
Bombalar yerde duran tankı vurduğuna göre,
A) Yalnız H
9K
1.
K uçağının hızı L uçağının hızından büyüktür. X
II. Bombaların, atıldıktan tankı vurana kadar geçen
sürede ivmeleri eşittir.
D) I ve II
Tank
III. m kütleli bombanın havada kalma süresi 2m kütleli
bombanın havada kalma süresinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız I
Il ve III
Yer (yatay)
6.
C) Ive T
hit design
Bir
ge
ba
Fizik
İki Boyutta Hareket
5. Sürtünmesiz bir ortamda yerden h ve 2h yükseklikte yatay 9k, hız büyüklükleriyle uçmakta olan K, L savaş uçakları şekildeki konumlardan geçerken kütleleri sırasıyla m ve 2m olan bombaları aynı anda kendilerine göre serbest bırakıyor. 2m düşey m Bombalar yerde duran tankı vurduğuna göre, A) Yalnız H 9K 1. K uçağının hızı L uçağının hızından büyüktür. X II. Bombaların, atıldıktan tankı vurana kadar geçen sürede ivmeleri eşittir. D) I ve II Tank III. m kütleli bombanın havada kalma süresi 2m kütleli bombanın havada kalma süresinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız I Il ve III Yer (yatay) 6. C) Ive T hit design Bir ge ba
lan
da
ir?
-h₂
4
Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 eşit zaman aralı-
ğında serbest düşme hareketi yapıyor.
3. zaman aralığı içinde aldığı yol h₁, 5. zaman aralığı içinde
h₁
aldığı yol h₂ olduğuna göre oranı kaçtır? (Sürtünmeler
h₂
önemsiz)
0151010
9
A)
B) 3
8
C) /
streh
D) 5
8
E) -/-/1
L
25
Fizik
İki Boyutta Hareket
lan da ir? -h₂ 4 Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 eşit zaman aralı- ğında serbest düşme hareketi yapıyor. 3. zaman aralığı içinde aldığı yol h₁, 5. zaman aralığı içinde h₁ aldığı yol h₂ olduğuna göre oranı kaçtır? (Sürtünmeler h₂ önemsiz) 0151010 9 A) B) 3 8 C) / streh D) 5 8 E) -/-/1 L 25
3.
TEST 3 TYT 11
1774
Gerim
Havadaki yağmur damlası aşağı doğru hızlanarak inmektedir.
Buna göre,
1. Temas gerektirmeyen bir kuvvet etkisindedir.
II. Temas gerektiren bir kuvvet etkisindedir. X
III. Yağmur damlası dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.A
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Yer
1/2
ve III
d-f
Fizik
İki Boyutta Hareket
3. TEST 3 TYT 11 1774 Gerim Havadaki yağmur damlası aşağı doğru hızlanarak inmektedir. Buna göre, 1. Temas gerektirmeyen bir kuvvet etkisindedir. II. Temas gerektiren bir kuvvet etkisindedir. X III. Yağmur damlası dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.A yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Yer 1/2 ve III d-f
11. Şekildeki basamakların yüksekliği ve eni 20 cm dir.
Vo = 2 m/s
20 cm
20 cm
yatay
yatay
Üst basamaktan vo = 2 m/s lik hızla atılan cisim,
kaçıncı basamağa çarpar?
(g = 10 m/s²; sürtünme yok.)
A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2
Fizik
İki Boyutta Hareket
11. Şekildeki basamakların yüksekliği ve eni 20 cm dir. Vo = 2 m/s 20 cm 20 cm yatay yatay Üst basamaktan vo = 2 m/s lik hızla atılan cisim, kaçıncı basamağa çarpar? (g = 10 m/s²; sürtünme yok.) A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2