İki Boyutta Hareket Soruları

13. Hava direncinin ihmâl edildiği ortamda atış hareketi yapan
bir cismin uçuş süresi boyunca hız - zaman grafiği şekildeki
gibi oluyor.
fr
Yalnız
V
-2v
A hiz
Bu cisimle ilgili;
1. Yerden belli bir yükseklikten düşey yukarı doğru fırlatıl-
bir yüksek
mıştır.
II. Yerden belli bir yükseklikten eğik olarak fırlatılmıştır.
III. Bir kulenin tepesinden yatay olarak fırlatılmıştır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II
Kafa Dengi
EN ve II
3t
zaman
C) Yalnız III
E) I, II ve III
1
1
1
1
1
S
1
1
I
1
1
1
1
1
I
1
10
Fizik
İki Boyutta Hareket
13. Hava direncinin ihmâl edildiği ortamda atış hareketi yapan bir cismin uçuş süresi boyunca hız - zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. fr Yalnız V -2v A hiz Bu cisimle ilgili; 1. Yerden belli bir yükseklikten düşey yukarı doğru fırlatıl- bir yüksek mıştır. II. Yerden belli bir yükseklikten eğik olarak fırlatılmıştır. III. Bir kulenin tepesinden yatay olarak fırlatılmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? B) Yalnız II Kafa Dengi EN ve II 3t zaman C) Yalnız III E) I, II ve III 1 1 1 1 1 S 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 10
Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 30°
ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde
eşit yol alıyor.
Buna göre
300
30°
¹1 oranı kaçtır? (g=10 m/s², cos30°=
hz
132,
4- sin30=1)
2
Kütleleri cirsula 2m ve Am olan Y ve Y cisimleri yatay ve
Fizik
İki Boyutta Hareket
Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre 300 30° ¹1 oranı kaçtır? (g=10 m/s², cos30°= hz 132, 4- sin30=1) 2 Kütleleri cirsula 2m ve Am olan Y ve Y cisimleri yatay ve
anda geldiğine göre; 0, hızı kaç m/s'dir?
(Tüm sürtünmeler önemsizdir, g = 10 m/s²)
A) 30
B) 40
C) 45
180 =5+²
+²=36
t=6)
P
(F =0)
X
2. Şekilde gösterilen P cismi yatay olarak fırlatıldığında
I. duvar üzerindeki A noktasına çarpmaktadır.
D) 50
420= V06 +1³²1836
13
Z
240=600
Vo=40
1. duvar
AT
E) 60
II. duvar
B
-3x-
+C
41-----1--
+D
+E
FL
Aydın Yayınları
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre;
I. duvar kaldırılıp cismin ilk hızı iki katına çıkarı-
lirsa K cismi II. duvarda hangi noktaya çarpar?
Fizik
İki Boyutta Hareket
anda geldiğine göre; 0, hızı kaç m/s'dir? (Tüm sürtünmeler önemsizdir, g = 10 m/s²) A) 30 B) 40 C) 45 180 =5+² +²=36 t=6) P (F =0) X 2. Şekilde gösterilen P cismi yatay olarak fırlatıldığında I. duvar üzerindeki A noktasına çarpmaktadır. D) 50 420= V06 +1³²1836 13 Z 240=600 Vo=40 1. duvar AT E) 60 II. duvar B -3x- +C 41-----1-- +D +E FL Aydın Yayınları Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre; I. duvar kaldırılıp cismin ilk hızı iki katına çıkarı- lirsa K cismi II. duvarda hangi noktaya çarpar?
KARMA TEST-17
3. Şekildeki gibi K noktasındaki cisim yatayla 53°lik
açı yapacak şekilde hızıyla atıldığı anda L nok-
tasındaki cisimde serbest düşmeye bırakılıyor ve
cisimler M noktasında çarpışıyor.
go
K53°
A) 20
B) 25
L
C) 30
80 m
60 m
Buna göre; & hızı kaç m/s dir?
(sin53° = 0,8; cos53° = 0,6; Sürtünmeler önemsiz;
= 10 m/s²)
M
yer
D) 35
E) 40
Fizik
İki Boyutta Hareket
KARMA TEST-17 3. Şekildeki gibi K noktasındaki cisim yatayla 53°lik açı yapacak şekilde hızıyla atıldığı anda L nok- tasındaki cisimde serbest düşmeye bırakılıyor ve cisimler M noktasında çarpışıyor. go K53° A) 20 B) 25 L C) 30 80 m 60 m Buna göre; & hızı kaç m/s dir? (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6; Sürtünmeler önemsiz; = 10 m/s²) M yer D) 35 E) 40
3) Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir
ortamda 50 m/s hızla şekildeki gibi
eğik atılan 3 kg kütleli bir cisim,
yörüngenin en üst noktasında patlama
sonucu 1 kg ve 2 kg kütleli iki parçaya
ayrılıyor.
50 m/s
3 kg
53°
yatay
Patlamadan sonra 1 kg kütleli parça
(+) yönde 50 m/s hızla yatay atış hareketi yaptığına göre, Parçalar yere düştüklerinde
aralarındaki uzaklık kaç metredir. (Sin53°= 0,8; Cos53° = 0,6; g= 10 m/s)
Fizik
İki Boyutta Hareket
3) Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda 50 m/s hızla şekildeki gibi eğik atılan 3 kg kütleli bir cisim, yörüngenin en üst noktasında patlama sonucu 1 kg ve 2 kg kütleli iki parçaya ayrılıyor. 50 m/s 3 kg 53° yatay Patlamadan sonra 1 kg kütleli parça (+) yönde 50 m/s hızla yatay atış hareketi yaptığına göre, Parçalar yere düştüklerinde aralarındaki uzaklık kaç metredir. (Sin53°= 0,8; Cos53° = 0,6; g= 10 m/s)
E = En
yer
Yol
tıldığı anda
potansiyel
potansiyel
Ek
Ep Yol
- zaman ve
atay)
alnız ki-
caya ka-
tansiyel
tay hız-
ik ener-
tik enerjisine oranı kay
COZUM
SORU
BİZDEN
Yerden belirli bir yükseklikten atılan
cismin kinetik ve potansiyel enerjinin
zamana göre değişim grafiği şekilde-
ki gibidir.
Bu grafik;
yukarı düşey atış,
1.
II. yatay atış,
III.
yukarı yönde eğik atış,
IV. aşağı yönde eğik atış
hareketlerinden hangilerine ait olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve IV
0
ÇÖZÜM SİZDEN
2
Enerji
E) II, III ve IV
0,6)
Ex
Ep
Zaman
C) I ve III
Buna göre
I. Cismin
II. Cisim
III. Cismi
2.
yargıları
A) Yalnız
Yatay
me ka
2v hız
3
-
Bun
SINL
A)
KE
Ş
SSS
Fizik
İki Boyutta Hareket
E = En yer Yol tıldığı anda potansiyel potansiyel Ek Ep Yol - zaman ve atay) alnız ki- caya ka- tansiyel tay hız- ik ener- tik enerjisine oranı kay COZUM SORU BİZDEN Yerden belirli bir yükseklikten atılan cismin kinetik ve potansiyel enerjinin zamana göre değişim grafiği şekilde- ki gibidir. Bu grafik; yukarı düşey atış, 1. II. yatay atış, III. yukarı yönde eğik atış, IV. aşağı yönde eğik atış hareketlerinden hangilerine ait olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve IV 0 ÇÖZÜM SİZDEN 2 Enerji E) II, III ve IV 0,6) Ex Ep Zaman C) I ve III Buna göre I. Cismin II. Cisim III. Cismi 2. yargıları A) Yalnız Yatay me ka 2v hız 3 - Bun SINL A) KE Ş SSS
ve
iz
UV-
M
aç
E) 2
SYM
12. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal K ve L
cisimleri yerden sırasıyla 2h ve h yüksekliklerinden yatay
doğrultuda vk ve v ilk hızları ile atıldıklarında, şekildeki
yolları izleyerek P noktasına düşüyor.
VK
2h
L
leri oranı
1
4
A)
V₁
Buna göre, K ve L cisimlerinin ilk hızlarının büyüklük-
VK
V₁
kaçtır?
1
√2
B)
2
yer
(yatay)
?
D) 1
AYT - 2019
E)√2
ÖSYM
Fizik
İki Boyutta Hareket
ve iz UV- M aç E) 2 SYM 12. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal K ve L cisimleri yerden sırasıyla 2h ve h yüksekliklerinden yatay doğrultuda vk ve v ilk hızları ile atıldıklarında, şekildeki yolları izleyerek P noktasına düşüyor. VK 2h L leri oranı 1 4 A) V₁ Buna göre, K ve L cisimlerinin ilk hızlarının büyüklük- VK V₁ kaçtır? 1 √2 B) 2 yer (yatay) ? D) 1 AYT - 2019 E)√2 ÖSYM
×
00:29
65.
X
I. a açısını küçültmek
1.
II. Vo hızını arttırmak
III. Cismin kütlesini arttırmak
Sürtünmesiz sistemde m kütleli cisim yatayla
a açısı yapacak şekilde fırlatılmıştır.
Cismin L noktasından daha uzağa
düşmesi için;
A) Yalnız I
D) I ve III
2.3.
cibly
36m
B) Yalnız II
E) I, II ve III
işlemlerinden hangilerinin tek başına
yapılması kesinlikle yeterlidir?
C) I ve II
25
€
Fizik
İki Boyutta Hareket
× 00:29 65. X I. a açısını küçültmek 1. II. Vo hızını arttırmak III. Cismin kütlesini arttırmak Sürtünmesiz sistemde m kütleli cisim yatayla a açısı yapacak şekilde fırlatılmıştır. Cismin L noktasından daha uzağa düşmesi için; A) Yalnız I D) I ve III 2.3. cibly 36m B) Yalnız II E) I, II ve III işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması kesinlikle yeterlidir? C) I ve II 25 €
19.
Şekildeki tabanca, K noktası hedef alınarak ateşlenmiştir.
50 m
0,05 m
yer (yatay)
Mermi L noktasını vurduğuna göre, merminin ilk hızı
kaç m/s'dir?
(g = 10 m/s² olup hava sürtünmeleri önemsizdir.)
A) 5
B) 10
C) 50 D) 100 E) 500
22.
50 m/s
35 m
37
Hava sürtünmes
deki gibi atılan c
(g = 10 m/s²; sim
A) 70
B) 11.
Fizik
İki Boyutta Hareket
19. Şekildeki tabanca, K noktası hedef alınarak ateşlenmiştir. 50 m 0,05 m yer (yatay) Mermi L noktasını vurduğuna göre, merminin ilk hızı kaç m/s'dir? (g = 10 m/s² olup hava sürtünmeleri önemsizdir.) A) 5 B) 10 C) 50 D) 100 E) 500 22. 50 m/s 35 m 37 Hava sürtünmes deki gibi atılan c (g = 10 m/s²; sim A) 70 B) 11.
of Uk=
Yo
Yerden yükseklikleri hk = 180 m ve h
= 80 m olan K ve
cisimleri yatay atılınca şekildeki gibi aynı noktada yere
çarpıyor.
A)
hk = 180 m
Fizik Soru Bankası
Yer/
B)
K
2|3
VK
64=4³2
d
L
Havanın etkisi önemsiz ve g = 10 m/s² olduğuna göre,
VK
cisimlerin ilk hizlarının
oranı kaçtır?
VL
"D
32
h₁ = 80 m
UĞUR
m
94
4.
5
Fizik
İki Boyutta Hareket
of Uk= Yo Yerden yükseklikleri hk = 180 m ve h = 80 m olan K ve cisimleri yatay atılınca şekildeki gibi aynı noktada yere çarpıyor. A) hk = 180 m Fizik Soru Bankası Yer/ B) K 2|3 VK 64=4³2 d L Havanın etkisi önemsiz ve g = 10 m/s² olduğuna göre, VK cisimlerin ilk hizlarının oranı kaçtır? VL "D 32 h₁ = 80 m UĞUR m 94 4. 5
1. Şekildeki gibi tavana asili hâlde duran m kütleli cismin bağlı
bulunduğu ip kesiliyor.
ip
m
D) F ve V
Tavan
Hava direnci ve sürtünmesi önemsenmediğine göre;
a: Cismin ivmesi,
V: Cismin hızı,
F: Cisme etki eden kuvvet
niceliklerinden hangileri cismin hareketi süresince
değişmez?
A) Yalnız a
B) Yalnız F
C) a ve F
E) F, V ve a
Fizik
İki Boyutta Hareket
1. Şekildeki gibi tavana asili hâlde duran m kütleli cismin bağlı bulunduğu ip kesiliyor. ip m D) F ve V Tavan Hava direnci ve sürtünmesi önemsenmediğine göre; a: Cismin ivmesi, V: Cismin hızı, F: Cisme etki eden kuvvet niceliklerinden hangileri cismin hareketi süresince değişmez? A) Yalnız a B) Yalnız F C) a ve F E) F, V ve a
İleri Düzey
1. Farklı iki ortamda serbest düşmeye bırakılan iki cisme
etki eden maksimum sürtünme kuvvetlerinin karşılaştı-
rılabilmesi için cisimlere ait;
Tağırlıkları,
TD hava ile etkileşen maksimum kesit alanları,
III. limit hız değerleri,
Whava sürtünme katsayıları
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterli-
dir?
A) Yalnız I
Bir Boyutta Sabit Iv
D) I, II ve III
B) I ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
Fizik
İki Boyutta Hareket
İleri Düzey 1. Farklı iki ortamda serbest düşmeye bırakılan iki cisme etki eden maksimum sürtünme kuvvetlerinin karşılaştı- rılabilmesi için cisimlere ait; Tağırlıkları, TD hava ile etkileşen maksimum kesit alanları, III. limit hız değerleri, Whava sürtünme katsayıları niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterli- dir? A) Yalnız I Bir Boyutta Sabit Iv D) I, II ve III B) I ve III C) III ve IV E) II, III ve IV
smin
02
116
10.
M
Vo
N
37%
Yatay (Yer)
M noktasından V hızıyla yatay atılan 2 kg kütleli cisim N
noktasına çarpıyor.
Cisim N noktasına 52 J kinetik enerjiyle çarptığına göre,
V kaç m/s dir? (Sürtünmeler önemsenmiyor; g = 10 m/s²;
sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A) 4
B) 6
C) 10
D) 12
E) 16
32
Fizik
İki Boyutta Hareket
smin 02 116 10. M Vo N 37% Yatay (Yer) M noktasından V hızıyla yatay atılan 2 kg kütleli cisim N noktasına çarpıyor. Cisim N noktasına 52 J kinetik enerjiyle çarptığına göre, V kaç m/s dir? (Sürtünmeler önemsenmiyor; g = 10 m/s²; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 16 32
Ituda
-..... Yatay
-.. Yatay
30 YAYINLARI
TÜMEVARIM - 1 Test 02
3. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çekiç denge
konumundan 0 açısı kadar ayrılıp serbest bırakıldığında
çarptığı bilyeye yatay doğrultuda 90 büyüklüğündeki hız
kazandırıyor.
Bu durumda bilyenin yere çarpma hızının büyüklüğü 9s, yere
çarpma süresi t oluyor.
O
7
Çekiç
e
Is
A) Arter
B) Artar
C) Artar
PERK
D) Doğişmez
S
Değişmez
Bilye
95
Çekiç denge konumundan 20 açısı kadar ayrılıp serbest
bırakılırsa, 9s ve t niceliklerinin ilk duruma göre
değişimleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
90.
Artar
...Yatay
2
Değişmez
Azalır
Doğişmez
Artar
Yer
...Yatay
Nasıl dusundum?
Aynı yuzsellikten
birazıla aisimlerin
Shielo sit olur.
Sürede Acticants.
Fizik
İki Boyutta Hareket
Ituda -..... Yatay -.. Yatay 30 YAYINLARI TÜMEVARIM - 1 Test 02 3. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çekiç denge konumundan 0 açısı kadar ayrılıp serbest bırakıldığında çarptığı bilyeye yatay doğrultuda 90 büyüklüğündeki hız kazandırıyor. Bu durumda bilyenin yere çarpma hızının büyüklüğü 9s, yere çarpma süresi t oluyor. O 7 Çekiç e Is A) Arter B) Artar C) Artar PERK D) Doğişmez S Değişmez Bilye 95 Çekiç denge konumundan 20 açısı kadar ayrılıp serbest bırakılırsa, 9s ve t niceliklerinin ilk duruma göre değişimleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.) 90. Artar ...Yatay 2 Değişmez Azalır Doğişmez Artar Yer ...Yatay Nasıl dusundum? Aynı yuzsellikten birazıla aisimlerin Shielo sit olur. Sürede Acticants.
X
A
2. A ve B helikopterleri sırasıy-
la 9 ve 29 büyüklüğündeki
hızlarla şekildeki gibi yatay
olarak uçmaktadır. A heli-
kopterinin helikoptere göre
K noktasından serbest bi-
raktığı m kütleli bir yardım
kolisi t süre sonra L nokta-
sından geçiyor. B helikopte-
ri ise 2 m kütleli bir yardım
kolisini helikoptere göre X noktasından serbest bırakıyor.
Düşey kesitte bölmeler eşit aralıklı ve sürtünmeler önemsen-
mediğine göre,
I. A helikopterinin bıraktığı koli atıldıktan 3t süre sonra 3 nu-
maralı noktaya çarpar.
II. B helikopterinin bıraktığı koli bırakıldıktan 2t süre sonra 5
numaralı noktaya çarpar.
III. B helikopterinin bıraktığı koli yere çarptığında düşey hızı-
nın büyüklüğü 49'dir.
D) II ve III
K
L
9
1 2 3 4 5 6 7 8
yargılarından hangileri doğrudur?
Warnız
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
X
29
B
eg
Yer
C) ve III
4.
Fizik
İki Boyutta Hareket
X A 2. A ve B helikopterleri sırasıy- la 9 ve 29 büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi yatay olarak uçmaktadır. A heli- kopterinin helikoptere göre K noktasından serbest bi- raktığı m kütleli bir yardım kolisi t süre sonra L nokta- sından geçiyor. B helikopte- ri ise 2 m kütleli bir yardım kolisini helikoptere göre X noktasından serbest bırakıyor. Düşey kesitte bölmeler eşit aralıklı ve sürtünmeler önemsen- mediğine göre, I. A helikopterinin bıraktığı koli atıldıktan 3t süre sonra 3 nu- maralı noktaya çarpar. II. B helikopterinin bıraktığı koli bırakıldıktan 2t süre sonra 5 numaralı noktaya çarpar. III. B helikopterinin bıraktığı koli yere çarptığında düşey hızı- nın büyüklüğü 49'dir. D) II ve III K L 9 1 2 3 4 5 6 7 8 yargılarından hangileri doğrudur? Warnız A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III X 29 B eg Yer C) ve III 4.
8.
Doğrusal yolda hareket eden aracın ivme - zaman (a - t)
grafiği şekildeki gibidir. Aracın t = 0'da ilk hızı +2 m/s
olarak verilmiştir.
a (m/s²)
224
70
A) +16 m/s
4
0
4.5
Uiséros
5
D) +22 m/s
Buna göre aracın 4. saniyede hızı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
2
B) +18 m/s
t (s)
C) +20 m/s
E) +24 m/s
Fizik
İki Boyutta Hareket
8. Doğrusal yolda hareket eden aracın ivme - zaman (a - t) grafiği şekildeki gibidir. Aracın t = 0'da ilk hızı +2 m/s olarak verilmiştir. a (m/s²) 224 70 A) +16 m/s 4 0 4.5 Uiséros 5 D) +22 m/s Buna göre aracın 4. saniyede hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 2 B) +18 m/s t (s) C) +20 m/s E) +24 m/s