Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu Soruları

2.
Bir Compton olayında foton, serbest bir elektrona
çarparak şekildeki gibi saçılıyor.
Gelen foton
ww
A)
B)
C)
D)
E)
(sin30° = 1/2₁
sin60° =
Enerji
E₁> E
E₁ = E
-
Elektron
E₁> E
E₁ = E
E > E₁
e
ni
Saçılan fotonun enerjisi E,, saçılan elektronun
enerjisi E, saçılan fotonun hızının büyüklüğü v₁,
saçılan elektronun hızının büyüklüğü v olduğuna
göre, bu büyüklükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
√3
2
60°
30°
Saçılan
foton
Hız
V₁ > Ve
V₁ > Ve
V₁ = Ve
V₁ = Ve
V₁ > Ve
(SUR
hiz
Saçılan
elektron
4.
S
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
2. Bir Compton olayında foton, serbest bir elektrona çarparak şekildeki gibi saçılıyor. Gelen foton ww A) B) C) D) E) (sin30° = 1/2₁ sin60° = Enerji E₁> E E₁ = E - Elektron E₁> E E₁ = E E > E₁ e ni Saçılan fotonun enerjisi E,, saçılan elektronun enerjisi E, saçılan fotonun hızının büyüklüğü v₁, saçılan elektronun hızının büyüklüğü v olduğuna göre, bu büyüklükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? √3 2 60° 30° Saçılan foton Hız V₁ > Ve V₁ > Ve V₁ = Ve V₁ = Ve V₁ > Ve (SUR hiz Saçılan elektron 4. S
P
r
4. Aşağıdakilerden hangisi Compton Olayı'nın ilkele-
rinden değildir?
A) Enerji ve momentumun korunması
SHA
B) Saçılan fotonun dalga boyunun, gelen fotonun
dalga boyundan küçük olması sbristluy
C) Işığın madde içinde saçılırken de elektron kopa-
rabilmesi blabarze16 loud
D) Işığın Compton Olayı'nda da tanecik özelliğini
göstermesi
E) Compton olayında fotonun soğurulması
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
P r 4. Aşağıdakilerden hangisi Compton Olayı'nın ilkele- rinden değildir? A) Enerji ve momentumun korunması SHA B) Saçılan fotonun dalga boyunun, gelen fotonun dalga boyundan küçük olması sbristluy C) Işığın madde içinde saçılırken de elektron kopa- rabilmesi blabarze16 loud D) Işığın Compton Olayı'nda da tanecik özelliğini göstermesi E) Compton olayında fotonun soğurulması
4. Compton olayında gönderilen bir foton durgun
elektron ile etkileşerek şekildeki gibi sapmaktadır.
Saçılan
foton
Gelen foton
Saçılan
Elektron
Buna göre,
I. Gelen fotonun enerjisi saçılan elektronun
kinetik enerjisinden büyük olur...
II. Saçılan foton ile saçılan elektronun hız
büyüklükleri aynı olur.
III. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun
dalga boyundan büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) 1Ve Il
E) II ve III
SINAV
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
4. Compton olayında gönderilen bir foton durgun elektron ile etkileşerek şekildeki gibi sapmaktadır. Saçılan foton Gelen foton Saçılan Elektron Buna göre, I. Gelen fotonun enerjisi saçılan elektronun kinetik enerjisinden büyük olur... II. Saçılan foton ile saçılan elektronun hız büyüklükleri aynı olur. III. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız L B) Yalnız II C) Yalnız III D) 1Ve Il E) II ve III SINAV
Bir X ışını fotonunun, serbest bir elektrona çarpıp
saçılması deneyinde,
1. Saçılma sonrası fotonun hızı azalmıştır.
II. Saçılma sonrası fotonun momentum büyük-
lüğü azalmıştır.
. Çarpışma esnektir.
V. Saçılma sonrası fotonun dalga boyu azalmış-
tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
I, II ve IV
DT
DIII ve IV
I ve IV
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
Bir X ışını fotonunun, serbest bir elektrona çarpıp saçılması deneyinde, 1. Saçılma sonrası fotonun hızı azalmıştır. II. Saçılma sonrası fotonun momentum büyük- lüğü azalmıştır. . Çarpışma esnektir. V. Saçılma sonrası fotonun dalga boyu azalmış- tır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III I, II ve IV DT DIII ve IV I ve IV
6. Compton Olayı, durgun elektrona X - işını fotonunun
çarpması ile gerçekleşir.
Bu olaydan sonra gelen X-ışını fotonunun hangi
niceliği değişmez?
Hareket doğrultusu
B Dalga boyu
Frekansı
Hızı
Momentumu
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. Compton Olayı, durgun elektrona X - işını fotonunun çarpması ile gerçekleşir. Bu olaydan sonra gelen X-ışını fotonunun hangi niceliği değişmez? Hareket doğrultusu B Dalga boyu Frekansı Hızı Momentumu
2) Kütlesi m hızı V olan bir parçacığın De
Broglie dalga boyu λ dir.
Kinetik enerjisi sabit kalacak şekilde hızı 2
katına çıkarılırsa De Broglie dalga boyu
kaç λ olur?
A) λ/2
B) A
C) 2X
D) 5X/2
E) 5X/4
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
2) Kütlesi m hızı V olan bir parçacığın De Broglie dalga boyu λ dir. Kinetik enerjisi sabit kalacak şekilde hızı 2 katına çıkarılırsa De Broglie dalga boyu kaç λ olur? A) λ/2 B) A C) 2X D) 5X/2 E) 5X/4
13.
1. Yüksek enerjili ışınla gerçekleşmeleri
II. Her ikisinin de işığın tanecik modeli ile açık-
lanması
III. Her ikisinde de fotonun momentumunun ko-
runması
Yukarıdaki yargılardan hangileri Compton olayı
ile fotoelektrik olayının ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
13. 1. Yüksek enerjili ışınla gerçekleşmeleri II. Her ikisinin de işığın tanecik modeli ile açık- lanması III. Her ikisinde de fotonun momentumunun ko- runması Yukarıdaki yargılardan hangileri Compton olayı ile fotoelektrik olayının ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Bohr Atom Modeli ile açıklanabilen ve atom
numarası 10 olan tek elektronlu Ne atomundaki
elektron, n=2 yörüngesinden n=1 yörüngesine geçiş
yaptığında yayınlanan fotonun enerjisi kaç eV olur?
(Taban durumundaki hidrojen atomunun iyonizasyon
enerjisi 13,6 eV'dir.)
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
Bohr Atom Modeli ile açıklanabilen ve atom numarası 10 olan tek elektronlu Ne atomundaki elektron, n=2 yörüngesinden n=1 yörüngesine geçiş yaptığında yayınlanan fotonun enerjisi kaç eV olur? (Taban durumundaki hidrojen atomunun iyonizasyon enerjisi 13,6 eV'dir.)
8. Durmakta olan serbest bir elektrona X ışını çarptığında
foton ve elektron saçılır.
Bu olaydan;
I. fotonun momentum taşıdığı, 1
II. saçılan elektronun kinetik enerji kazandığı,
III. fotonun yavaşladığı L
yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkartılır?
A) Yalnız I
ve II
D) II ve III
E) I, II ve IID
-C) I ve III
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
8. Durmakta olan serbest bir elektrona X ışını çarptığında foton ve elektron saçılır. Bu olaydan; I. fotonun momentum taşıdığı, 1 II. saçılan elektronun kinetik enerji kazandığı, III. fotonun yavaşladığı L yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkartılır? A) Yalnız I ve II D) II ve III E) I, II ve IID -C) I ve III
B
3
3
AYT/Fen Bilimian
B
FEN IMLERI TERTI
the teatteria, Fit 11-14), Kimya san. Diyelep - 40) toplam 40
Cevaplar, Cavaporn Fanitul Testinian amma igaretleyin
+
Compton olayda, mest blotrona gönderilen
foton on earprogekindel barrior
Sacian
foto
Gelen foton
Elektron
Saçılan
elektron
anti
Buna göre,
Buna göre, Compton olayı için aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Saçilan fotonun yayılma sürati, gelen fotonun yayılma
süratinden küçüktür.
B) Saçılan fotonun frekansı, gelen fotonun frekansından
küçüktür.
C) Gelen fotonun momentumu, saçılan fotonun
momentumundan büyüktür.
D) Çarpışma, merkezi olmayan esnek çarpışma şeklinde
gerçekleşir.
E) Saçılan elektron ile saçılan fotonun enerjilerinin
toplamı gelen fotonun enerjisine eşittir.
Maglev treni
şekil 1, Il ve II
hangilerinin
faydalanılmis
A) Yalnız
D)
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
B 3 3 AYT/Fen Bilimian B FEN IMLERI TERTI the teatteria, Fit 11-14), Kimya san. Diyelep - 40) toplam 40 Cevaplar, Cavaporn Fanitul Testinian amma igaretleyin + Compton olayda, mest blotrona gönderilen foton on earprogekindel barrior Sacian foto Gelen foton Elektron Saçılan elektron anti Buna göre, Buna göre, Compton olayı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Saçilan fotonun yayılma sürati, gelen fotonun yayılma süratinden küçüktür. B) Saçılan fotonun frekansı, gelen fotonun frekansından küçüktür. C) Gelen fotonun momentumu, saçılan fotonun momentumundan büyüktür. D) Çarpışma, merkezi olmayan esnek çarpışma şeklinde gerçekleşir. E) Saçılan elektron ile saçılan fotonun enerjilerinin toplamı gelen fotonun enerjisine eşittir. Maglev treni şekil 1, Il ve II hangilerinin faydalanılmis A) Yalnız D)
31. Bir foton durgun bir elektrona çarptığında merkezi olmayan esnek çarpışma meydana gelir; foton ve elektron farklı
doğrultularda saçılır.
Saçılan foton
o
ww
Gelen foton
Duran
elektron
Saçılan foton
Böyle bir çarpışma için hangisi yanlıştır?
i azalır.
A) Fotonun enerjisi azalır
B) Elektronun momentumu azalır.
C) Fotonun momentumu azalır.
D) Elektronun toplam enerjisi artar
E) Fotonun frekansı azalır.
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
31. Bir foton durgun bir elektrona çarptığında merkezi olmayan esnek çarpışma meydana gelir; foton ve elektron farklı doğrultularda saçılır. Saçılan foton o ww Gelen foton Duran elektron Saçılan foton Böyle bir çarpışma için hangisi yanlıştır? i azalır. A) Fotonun enerjisi azalır B) Elektronun momentumu azalır. C) Fotonun momentumu azalır. D) Elektronun toplam enerjisi artar E) Fotonun frekansı azalır.
2. Compton olayında duran elektrona çarpan fotonun hızı v
dalga boyu 1 oluyor. Saçılan elektronun kinetik enerjisi E'dir.
Saçılan
foton
DA DUDA
Mens
'V, a
e
E
Saçılan
elektron
Buna göre, eğer foton elektrona 0 açısı daha büyük olacak
şekilde çarpsaydı V, 1 ve E nasıl değişirdi?
V
E
Artar
A) Azalır
B) Değişmez
C) Değişmez
Dy Değişmez
E) Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
Artar
Artar
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
2. Compton olayında duran elektrona çarpan fotonun hızı v dalga boyu 1 oluyor. Saçılan elektronun kinetik enerjisi E'dir. Saçılan foton DA DUDA Mens 'V, a e E Saçılan elektron Buna göre, eğer foton elektrona 0 açısı daha büyük olacak şekilde çarpsaydı V, 1 ve E nasıl değişirdi? V E Artar A) Azalır B) Değişmez C) Değişmez Dy Değişmez E) Azalır Değişmez Artar Değişmez Değişmez Artar Azalır Artar Artar Artar
Compton olayı ile ilgili olarak;
L. Foton soğrulmaz.
TT. Çarpışmadan sonra fotonun enerjisi ve
momentumu azalır.
III. Işık tanecikli yapıda olduğunu destekler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
Compton olayı ile ilgili olarak; L. Foton soğrulmaz. TT. Çarpışmadan sonra fotonun enerjisi ve momentumu azalır. III. Işık tanecikli yapıda olduğunu destekler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
V potansiyel farkı altında hızlandırılmış bir elektrona eşlik eden dalganın dalga boyu 2 momentumu ise
P dir.
Potansiyel farkı 9 katına çıkarılıp deney tekrarlandığında elektronun momentumu ve dalga boyu
nasıl olur?
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
V potansiyel farkı altında hızlandırılmış bir elektrona eşlik eden dalganın dalga boyu 2 momentumu ise P dir. Potansiyel farkı 9 katına çıkarılıp deney tekrarlandığında elektronun momentumu ve dalga boyu nasıl olur?
eme Sınavı 13
13.
11. Songül Öğretmen Compton olayını öğrencilerine gösterebile-
ceği bir modeli sınıfın tahtasına şekildeki gibi çiziyor.
Çarpışma
öncesi
Çarpışma
sonrası
Saçılan
foton
Gelen foton
Serbest
elektron
Saçılan
elektron
Buna göre, Compton olayında Songül Öğretmen çarpışma
öncesini ve çarpışma sonrasını öğrencilerinden karşılaştır-
masını isterse öğrencilerinden,
Selin: Çarpışma sonrası elektronun momentumu artmıştır.
Efe: Çarpışma öncesi fotonun sürati çarpışma sonrası foto-
nun süratinden büyüktür.
İrem: Çarpışmadan sonra saçılan fotonun enerjisi çarpışma-
dan önce gelen fotonun enerjisinden küçüktür.
hangilerinin yaptığı yorumlar Compton olayı için doğru
olur?
A) Selin ve Efe
B) Efe ve İrem
C) Efe
RAY YAYINLARI
D) Selin ve İrem
E) lem
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
eme Sınavı 13 13. 11. Songül Öğretmen Compton olayını öğrencilerine gösterebile- ceği bir modeli sınıfın tahtasına şekildeki gibi çiziyor. Çarpışma öncesi Çarpışma sonrası Saçılan foton Gelen foton Serbest elektron Saçılan elektron Buna göre, Compton olayında Songül Öğretmen çarpışma öncesini ve çarpışma sonrasını öğrencilerinden karşılaştır- masını isterse öğrencilerinden, Selin: Çarpışma sonrası elektronun momentumu artmıştır. Efe: Çarpışma öncesi fotonun sürati çarpışma sonrası foto- nun süratinden büyüktür. İrem: Çarpışmadan sonra saçılan fotonun enerjisi çarpışma- dan önce gelen fotonun enerjisinden küçüktür. hangilerinin yaptığı yorumlar Compton olayı için doğru olur? A) Selin ve Efe B) Efe ve İrem C) Efe RAY YAYINLARI D) Selin ve İrem E) lem
hangisine eşittir?
(h: planck sabiti, c: işık hızı)
hc
A)
2hc
B)
3hc
22
hc
D)
62
E)
hc
52
n
totne
beles
foto
P-
10. Compton olayında gelen fotonun dalga boyu à, saçılan
fotongnki de 32 dir.
Golen
en fotonun momentumu P olduğuna göre saçılan
fotonun momentumu kaç P dir?
A) 3
B) 2
C) 1
D) Ź
E
E)
wl
Fizik
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
hangisine eşittir? (h: planck sabiti, c: işık hızı) hc A) 2hc B) 3hc 22 hc D) 62 E) hc 52 n totne beles foto P- 10. Compton olayında gelen fotonun dalga boyu à, saçılan fotongnki de 32 dir. Golen en fotonun momentumu P olduğuna göre saçılan fotonun momentumu kaç P dir? A) 3 B) 2 C) 1 D) Ź E E) wl