Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gölge Soruları

1.
Bir fizik öğretmeni, karanlık ortamda bulunan bir küre üze-
rine şekildeki gibi paralel olan ışık demeti düşürüyor. Sınıf-
taki bazı öğrenciler K, L ve M noktalarından gözlem yapmak-
tadır.
K
L
A) Yalnız I
M
Buna göre, öğrencilerin yaptığı gözlemlerle ilgili;
I. K'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının
yarısını karanlık görür.
Paralel ışık demeti
II. L'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının
çoğunu karanlık görür.
III. M'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının
tamamını karanlık görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) II ve III
Paylaşım Yayınları
Fizik
Gölge
1. Bir fizik öğretmeni, karanlık ortamda bulunan bir küre üze- rine şekildeki gibi paralel olan ışık demeti düşürüyor. Sınıf- taki bazı öğrenciler K, L ve M noktalarından gözlem yapmak- tadır. K L A) Yalnız I M Buna göre, öğrencilerin yaptığı gözlemlerle ilgili; I. K'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının yarısını karanlık görür. Paralel ışık demeti II. L'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının çoğunu karanlık görür. III. M'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının tamamını karanlık görür. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II D) I ve III E) I, II ve III C) II ve III Paylaşım Yayınları
1.
K₁, K₂ noktasal ışık kaynaklarının önüne saydam olma-
yan küresel engel konulduğunda perde üzerinde tam
ve yarı gölge oluşuyor.
K₁
K₂
Engel
Buna göre;
K, kaynağı ok yönünde K₂ ye kadar hareket ettiri-
lirse yarı gölge artar. Ant
Engel ok yönünde hareket ederse tam ve yarı göl-
ge azalır.
III. K₂ ok yönünde hareket ederse tam gölge büyür.
yargılarından hangileri doğrudur?
depinier
Fizik
Gölge
1. K₁, K₂ noktasal ışık kaynaklarının önüne saydam olma- yan küresel engel konulduğunda perde üzerinde tam ve yarı gölge oluşuyor. K₁ K₂ Engel Buna göre; K, kaynağı ok yönünde K₂ ye kadar hareket ettiri- lirse yarı gölge artar. Ant Engel ok yönünde hareket ederse tam ve yarı göl- ge azalır. III. K₂ ok yönünde hareket ederse tam gölge büyür. yargılarından hangileri doğrudur? depinier
Si
2
3.
2.
E) K noktasının sağında
Düzlem aynanın önünde bulunan bir öğrencinin alnı A.
gözü G ve ayakları B noktasıdır.
3
>
G
Öğrenci ok yönünde sürekli hareket ederse kendi
görüntüsünü gördüğü bölgenin büyüklüğü nasıl
değişir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Sürekli azalır.
B) Sürekli artar.
C) Önce azalır, sonra artar.
D) Once artar, sonra azalır.
E) Değişmez.
v
Fizik
Gölge
Si 2 3. 2. E) K noktasının sağında Düzlem aynanın önünde bulunan bir öğrencinin alnı A. gözü G ve ayakları B noktasıdır. 3 > G Öğrenci ok yönünde sürekli hareket ederse kendi görüntüsünü gördüğü bölgenin büyüklüğü nasıl değişir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Sürekli azalır. B) Sürekli artar. C) Önce azalır, sonra artar. D) Once artar, sonra azalır. E) Değişmez. v
Optik
2d
Ters ve küçük
C) Düz ve büyük
Kutu
Mum alevinin önünde küçük bir delik bulu-
nan karanlık kutunun, arka yüzeyinde oluşan
görüntüsü için aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
d
E) Ters ve eşit boyda
B) Düz ve küçük
D) Ters ve büyük
10.
Fizik
Gölge
Optik 2d Ters ve küçük C) Düz ve büyük Kutu Mum alevinin önünde küçük bir delik bulu- nan karanlık kutunun, arka yüzeyinde oluşan görüntüsü için aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? d E) Ters ve eşit boyda B) Düz ve küçük D) Ters ve büyük 10.
11.
Işık
OXY
Mat cisim
?
Küresel ışık kaynağı karanlık bir ortamda iken
X, Y ve Z noktaların hangisinden bakan göz
ışıklı cismi göremez?
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
D) X ve Z
C) X ve Y
E) X, Y ve Z
TYT FİZİK KA (1920)2021
Fizik
Gölge
11. Işık OXY Mat cisim ? Küresel ışık kaynağı karanlık bir ortamda iken X, Y ve Z noktaların hangisinden bakan göz ışıklı cismi göremez? A) Yalnız X B) Yalnız Y D) X ve Z C) X ve Y E) X, Y ve Z TYT FİZİK KA (1920)2021
2.
Küresel bir ışık kaynağı ve ışık kaynağı ile eşit boyutta, ışı-
ğı geçirmeyen bir küre bir perde önüne şekildeki gibi ko
nulmuştur.
Işık
kaynağı
Küre
A) Yalnız I
Buna göre,
1. Işık kaynağı, ok yönünde hareket ettirilirse perdedeki
tam gölgenin alanı artar.
ok
Perde, oka zıt yönde hareket ettirilirse perdedeki tam
gölgenin alanı artar.
D) I ve II
Perde
III. Işık kaynağı, ok yönünde hareket ettirilirse perdedeki
yarı gölgenin alanı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Gölge
2. Küresel bir ışık kaynağı ve ışık kaynağı ile eşit boyutta, ışı- ğı geçirmeyen bir küre bir perde önüne şekildeki gibi ko nulmuştur. Işık kaynağı Küre A) Yalnız I Buna göre, 1. Işık kaynağı, ok yönünde hareket ettirilirse perdedeki tam gölgenin alanı artar. ok Perde, oka zıt yönde hareket ettirilirse perdedeki tam gölgenin alanı artar. D) I ve II Perde III. Işık kaynağı, ok yönünde hareket ettirilirse perdedeki yarı gölgenin alanı artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
T
TERCİH
Şekildeki d, ayrıtlı küpün bir yüzüne iğne ile K deliği açıl-
mış ve bu delikten d₂ uzaklığına yanan bir mum konul-
muştur. Deliğin karşısındaki yüzeyde mum alevinin kendi-
musten daha büyük ve ters bir görüntüsü oluşuyor.
A) Yalnız I
Buna göre,
1. d₁ = d₂
11. d₂ > d₂
Hd₂ > d₁
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II
-d₂
B) Yalnız II
C) Yalnız III
B
E) I ve III
Fizik
Gölge
T TERCİH Şekildeki d, ayrıtlı küpün bir yüzüne iğne ile K deliği açıl- mış ve bu delikten d₂ uzaklığına yanan bir mum konul- muştur. Deliğin karşısındaki yüzeyde mum alevinin kendi- musten daha büyük ve ters bir görüntüsü oluşuyor. A) Yalnız I Buna göre, 1. d₁ = d₂ 11. d₂ > d₂ Hd₂ > d₁ yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II -d₂ B) Yalnız II C) Yalnız III B E) I ve III
dar,
kü-
to-
nra
in
Ar
A
4.
X
M
D)
A
perde
Karanlık bir ortamda, beyaz perdenin önünde, bir çukur
aynanın F odak noktasına noktasal ışık kaynağı, M merke-
zine de X demir küresi şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
n
E
Buna göre, perdede oluşan görüntü aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
(O: Tam gölge, : Yarı gölge)
A)
B)
Fizik
Gölge
dar, kü- to- nra in Ar A 4. X M D) A perde Karanlık bir ortamda, beyaz perdenin önünde, bir çukur aynanın F odak noktasına noktasal ışık kaynağı, M merke- zine de X demir küresi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. n E Buna göre, perdede oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (O: Tam gölge, : Yarı gölge) A) B)
|
Perde
Perde Şekildeki perde önüne nok-
tasal I ışık kaynağı ve say-
dam olmayan cisim konu-
luyor. Işık kaynağı K, L ve M
noktaları getirildiğinde per-
de üzerinde oluşan göl-
gelerin alanı SK, SL, SM dir.
KLM
Cisim
Buna göre, SK, SL ve SM arasındaki ilişki nedir?
A) SK > SL > SM
C) SM> SL > Sk
B) SL > SK > SM
D) SM = SL > SK
E) SK = SL = SM
ZAFER YAYINLARI
Fizik
Gölge
| Perde Perde Şekildeki perde önüne nok- tasal I ışık kaynağı ve say- dam olmayan cisim konu- luyor. Işık kaynağı K, L ve M noktaları getirildiğinde per- de üzerinde oluşan göl- gelerin alanı SK, SL, SM dir. KLM Cisim Buna göre, SK, SL ve SM arasındaki ilişki nedir? A) SK > SL > SM C) SM> SL > Sk B) SL > SK > SM D) SM = SL > SK E) SK = SL = SM ZAFER YAYINLARI
X
B
Şekilde X ışık kaynağından saydam olmayan Y
cismi üzerine gönderilen bazı ışınlar göste-
rilmiştir.
Buna göre, K, L ve M bölgelerinden hangilerinde
yanı gölge oluşur?
A) Yalnız K
L
D) K ve L
K
M
B) Yalnız M C) L ve M
E) K ve M
RIVINIA
Fizik
Gölge
X B Şekilde X ışık kaynağından saydam olmayan Y cismi üzerine gönderilen bazı ışınlar göste- rilmiştir. Buna göre, K, L ve M bölgelerinden hangilerinde yanı gölge oluşur? A) Yalnız K L D) K ve L K M B) Yalnız M C) L ve M E) K ve M RIVINIA
Karanlık bir ortamda düzlem ayna, K noktasal ışık kaynağı
ve saydam olmayan bir top perde önüne şekildeki gibi ko-
nuluyor. Bu durumda perdede tam ve yarı gölge oluşuyor.
perde
Düzlem
ayna
ok
Top
Buna göre perdedeki tam gölgenin alanını azaltmak için
düzlem avna, K ışık kaynağı ve toptan hangileri ok yö-
nünde hareket ettirilmelidir?
A) Yalnız düzlem ayna
B) Yalnız K ışık kaynağı
Yalnız top hem you folgenin nemtam
D) Düzlem ayna ya dá top,
E Top ya da K ışık kaynağı
you följe ofor
ngölje exalır.
ton
Diztem ayna reyi değitivin?
MOSTARUM Y
7
gölgerin alori pe
DERS
Fizik
Gölge
Karanlık bir ortamda düzlem ayna, K noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan bir top perde önüne şekildeki gibi ko- nuluyor. Bu durumda perdede tam ve yarı gölge oluşuyor. perde Düzlem ayna ok Top Buna göre perdedeki tam gölgenin alanını azaltmak için düzlem avna, K ışık kaynağı ve toptan hangileri ok yö- nünde hareket ettirilmelidir? A) Yalnız düzlem ayna B) Yalnız K ışık kaynağı Yalnız top hem you folgenin nemtam D) Düzlem ayna ya dá top, E Top ya da K ışık kaynağı you följe ofor ngölje exalır. ton Diztem ayna reyi değitivin? MOSTARUM Y 7 gölgerin alori pe DERS
allikalupr.
4. K ve K₂ noktasal ışık kaynakları ile özdeş toplar bir perde
önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
the almıyar
radyos
K₁
Top
Buna göre perde üzerinde;
I. Yalnız yarı gölge,
Tam gölge ve yarı gölge,
A) Yalnız I
K₂
III. Yalnız tam gölge,
yukarıda verilenlerden hangileri oluşabilir?
D) Ive II
Top
B
B) Yalnız II
E) II ve III
Perde
to
kive
1₂ den
{SIK
almier
C) Yalnız III
et
DO
Fizik
Gölge
allikalupr. 4. K ve K₂ noktasal ışık kaynakları ile özdeş toplar bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. the almıyar radyos K₁ Top Buna göre perde üzerinde; I. Yalnız yarı gölge, Tam gölge ve yarı gölge, A) Yalnız I K₂ III. Yalnız tam gölge, yukarıda verilenlerden hangileri oluşabilir? D) Ive II Top B B) Yalnız II E) II ve III Perde to kive 1₂ den {SIK almier C) Yalnız III et DO
K ve K, noktasal ışık kaynakları ile özdeş X ve Y topları bir
perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
K
d
X topu
d
Y topu
D) I ve II
d
Perde
3.
Buna göre perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölgele-
rin alanları ile ilgili;
X topu kaldırıldığında tam gölgenin alanı azalır.
değişmes
Y topu kaldırıldığında yalnız yarı gölge oluşur. tüm ye
aydınlatır
III K kaynağı kaldırıldığında yalnız tam gölge oluşur.
telk kaynağıyla
yargılarından hangileri doğrudur?) yalnia ton gölge olustu
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
[
00
Fizik
Gölge
K ve K, noktasal ışık kaynakları ile özdeş X ve Y topları bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K d X topu d Y topu D) I ve II d Perde 3. Buna göre perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölgele- rin alanları ile ilgili; X topu kaldırıldığında tam gölgenin alanı azalır. değişmes Y topu kaldırıldığında yalnız yarı gölge oluşur. tüm ye aydınlatır III K kaynağı kaldırıldığında yalnız tam gölge oluşur. telk kaynağıyla yargılarından hangileri doğrudur?) yalnia ton gölge olustu A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III [ 00
3.
A) 1
Engel
B) 2
Yarıçapır olan yarım daire şeklindeki engel, I ışık kay-
nağı ile perde arasına konuluyor.
Perdede oluşan tam gölge alanı S ise yarım gölge
alanı kaç S olur?
3d
C) 3
Perde
D) 4
E) 16
6
Fizik
Gölge
3. A) 1 Engel B) 2 Yarıçapır olan yarım daire şeklindeki engel, I ışık kay- nağı ile perde arasına konuluyor. Perdede oluşan tam gölge alanı S ise yarım gölge alanı kaç S olur? 3d C) 3 Perde D) 4 E) 16 6
C
Noktasal ışık kaynakları, r yarıçaplı saydam olmayan kü-
resel engel ve perdeden oluşan düzenek şekildeki gibi-
dir.
A) 4
9|4
Buna göre, perde üzerindeki yarı gölgenin alanı kaç
² dir?
B) -/-/-
d
2-E
69
C)/3
d
3-A
Perde
D)
E) //
4-B
8.
Fizik
Gölge
C Noktasal ışık kaynakları, r yarıçaplı saydam olmayan kü- resel engel ve perdeden oluşan düzenek şekildeki gibi- dir. A) 4 9|4 Buna göre, perde üzerindeki yarı gölgenin alanı kaç ² dir? B) -/-/- d 2-E 69 C)/3 d 3-A Perde D) E) // 4-B 8.
4. Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir
cisim yerleştirilmiştir.
Noktasal
ışık kaynağı
Saydam olmayan
cisim
1
E) A₁ > A₂ > A3
2
20 0
3
Perde 1, 2, 3 konumlarında iken perdede oluşan
gölgelerin alanları A₁, A2, A3 arasındaki büyüklük
ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) A₁ = A₂ A3
B) A₁ > A3 > A₂
C) A₂ > A₁ > A3
D) A3 >A₂ > A₁
TYT - Fizik 77
Fizik
Gölge
4. Noktasal ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim yerleştirilmiştir. Noktasal ışık kaynağı Saydam olmayan cisim 1 E) A₁ > A₂ > A3 2 20 0 3 Perde 1, 2, 3 konumlarında iken perdede oluşan gölgelerin alanları A₁, A2, A3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) A₁ = A₂ A3 B) A₁ > A3 > A₂ C) A₂ > A₁ > A3 D) A3 >A₂ > A₁ TYT - Fizik 77