Işık Teorileri Soruları

FEN BİLİMLERİ TESTİ
Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam soru sayisi 20'dir.
Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz
olmayan özdeş X.
ortamda şekildeki
Perde
n şekli aşağıda-
AYDIN YAYINLARI
TYT Deneme Sınavi-2
2. Camdan yapılmış bir prizmanın üzerine gönderilen be-
yaz ışık, şekildeki gibi kırılarak renklerine ayriliyor ve
perdenin üzerine düşüyor.
Beyaz
Işık
cam
Perde
Buna göre,
1. K noktasına düşen işığın dalgaboyu L noktasına
düşen işığın dalgaboyundan büyüktür.
II. K noktasına düşen işığın boşluktaki hızı L nokta-
sına düşen işığın boşluktaki hızından büyüktür.
III. K noktasına düşen işığın camdaki ortalama hızı
L noktasına düşen işığın camdaki ortalama hızın-
dan küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III4
E) I, II ve III
Fizik
Işık Teorileri
FEN BİLİMLERİ TESTİ Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam soru sayisi 20'dir. Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz olmayan özdeş X. ortamda şekildeki Perde n şekli aşağıda- AYDIN YAYINLARI TYT Deneme Sınavi-2 2. Camdan yapılmış bir prizmanın üzerine gönderilen be- yaz ışık, şekildeki gibi kırılarak renklerine ayriliyor ve perdenin üzerine düşüyor. Beyaz Işık cam Perde Buna göre, 1. K noktasına düşen işığın dalgaboyu L noktasına düşen işığın dalgaboyundan büyüktür. II. K noktasına düşen işığın boşluktaki hızı L nokta- sına düşen işığın boşluktaki hızından büyüktür. III. K noktasına düşen işığın camdaki ortalama hızı L noktasına düşen işığın camdaki ortalama hızın- dan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III4 E) I, II ve III
1.
ny
n₂
2
B
D) n₁, no ve h
Düz ayna
1.ortam
B) n₂ ve h
2.ortam
Şekildeki saydam ortamlar ve düz ayna birbirlerine paralel-
dir. n₁ ortamından gönderilen tek renkli ışın n₂ ortamına ge-
çip düz aynadan yansıyarak tekrar n, ortamına geri dönüyor.
Buna göre;
h : 2. ortamın derinliği
n₁: 1.ortamın mutlak kırıcılık indisi
n₂: 2. ortamın mutlak kırıcılık indisi
büyüklüklerinden hangileri ayrı ayrı artırılırsa |AB| uzaklı-
ğı artar?
A) n, ve h
h
E) Yalnız n₁
Yalnız h
Fizik
Işık Teorileri
1. ny n₂ 2 B D) n₁, no ve h Düz ayna 1.ortam B) n₂ ve h 2.ortam Şekildeki saydam ortamlar ve düz ayna birbirlerine paralel- dir. n₁ ortamından gönderilen tek renkli ışın n₂ ortamına ge- çip düz aynadan yansıyarak tekrar n, ortamına geri dönüyor. Buna göre; h : 2. ortamın derinliği n₁: 1.ortamın mutlak kırıcılık indisi n₂: 2. ortamın mutlak kırıcılık indisi büyüklüklerinden hangileri ayrı ayrı artırılırsa |AB| uzaklı- ğı artar? A) n, ve h h E) Yalnız n₁ Yalnız h
Modern fiziğin uygulama alanına;
Exce
1. ışık olayları,
H. Michelson-Morley Deneyi,
III. özel görelilik
konularından hangileri örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
31
Fizik
Işık Teorileri
Modern fiziğin uygulama alanına; Exce 1. ışık olayları, H. Michelson-Morley Deneyi, III. özel görelilik konularından hangileri örnek olarak verilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 31
gibi
1
ay-
or.
ari
ki
13. Bölüm / AYDINLANMA VE GÖLGE OLAYE
O
Ex
Işığın doğası ile ilgili;
T. Işığın aydınlanma özelliği, ışığın tanecik
modeli ile açıklanır.
II. sığın grişim özelliği, ışığın dalga modeli
ile açıklanır.
III. Işığın bir yüzeye çarparak elektron kopar-
ması, ışığın dalga modeli ile açıklanır.
2. TEST
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
Bivell
Offve Ill
D) II ve
Etive Ill
4. Işık
ba
nu
Se
S SOE
ve
lar
Fizik
Işık Teorileri
gibi 1 ay- or. ari ki 13. Bölüm / AYDINLANMA VE GÖLGE OLAYE O Ex Işığın doğası ile ilgili; T. Işığın aydınlanma özelliği, ışığın tanecik modeli ile açıklanır. II. sığın grişim özelliği, ışığın dalga modeli ile açıklanır. III. Işığın bir yüzeye çarparak elektron kopar- ması, ışığın dalga modeli ile açıklanır. 2. TEST yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 Bivell Offve Ill D) II ve Etive Ill 4. Işık ba nu Se S SOE ve lar
7.
Kerem
Duvar
PRA) Yalnız I
Aslı
Aralarında şekildeki gibi yeterince yüksek ve ışığı geçirmeyen
bir engel bulunan Kerem ile Aslı düzlem aynaya baktıklarında
birbirlerini görebiliyor.
D) I ve II
Düzlem ayna
Bu gözleme dayanarak,
I. Kerem'den yola çıkarak Aslı'ya ulaşan ışık ışınları ile, As-
li'dan yola çıkarak Kerem'e ulaşan ışık ışınları birbirinin
içinden geçebilir.
II. Işık ışınları doğası gereği dalga özelliği gösterir.
III. Işık ışınları doğası gereği tanecik özelliği gösterir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Işık Teorileri
7. Kerem Duvar PRA) Yalnız I Aslı Aralarında şekildeki gibi yeterince yüksek ve ışığı geçirmeyen bir engel bulunan Kerem ile Aslı düzlem aynaya baktıklarında birbirlerini görebiliyor. D) I ve II Düzlem ayna Bu gözleme dayanarak, I. Kerem'den yola çıkarak Aslı'ya ulaşan ışık ışınları ile, As- li'dan yola çıkarak Kerem'e ulaşan ışık ışınları birbirinin içinden geçebilir. II. Işık ışınları doğası gereği dalga özelliği gösterir. III. Işık ışınları doğası gereği tanecik özelliği gösterir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
11. Tek yarıkta tek renkli ışık kullanılarak girişim
deneyi yapılıyor.
W
X₁
düğüne göre oranı kaçtır?
X₂
K
M
X₁
A。
Buna göre, girişim deneyinde K noktası
4. karanlık, L noktası 2. aydınlık olarak görün-
x2
Fizik
Işık Teorileri
11. Tek yarıkta tek renkli ışık kullanılarak girişim deneyi yapılıyor. W X₁ düğüne göre oranı kaçtır? X₂ K M X₁ A。 Buna göre, girişim deneyinde K noktası 4. karanlık, L noktası 2. aydınlık olarak görün- x2
B
2. Tek yarıkta girişim deneyinde kırmızı ve mavi renkleri birlik-
te yayan bir ışık kaynağı kullanılıyor.
Buna göre, beyaz perdede oluşan girişim desenindeki
saçakların rengi,
I. magenta,
I beyaz,
II kırmızı
hangileri olamaz?
A) Yalnız I
sinley (0
D) I ve Il
B) Yalnız II
E) II ve III
karekök
C) Yalnız III
5.
Fizik
Işık Teorileri
B 2. Tek yarıkta girişim deneyinde kırmızı ve mavi renkleri birlik- te yayan bir ışık kaynağı kullanılıyor. Buna göre, beyaz perdede oluşan girişim desenindeki saçakların rengi, I. magenta, I beyaz, II kırmızı hangileri olamaz? A) Yalnız I sinley (0 D) I ve Il B) Yalnız II E) II ve III karekök C) Yalnız III 5.
.
re
örnek
45
K
r
cosd
EL EM ve
olur?
a 60
OB
B<d
30
60
yorla kurenin ya-
M zeyindeki K, L ve M noktalarında olu-
şan aydınlanma şiddetler: Ek, EL ve
EM arasında nasıl bir ilişki vardır?
F
K
N
K, L ve M noktala-
Diu
rinda oluşan ay din-
lanma şiddetler: Ek,
ise Ek, EL, EM arasındaki ilişki nasıl
M
Noktasal işık kay-
nağı olarak kabul edi-
len ampulün önüne
yerleştirilen levhanın
1
233
E
Cas
=£₂2²
V3
1-848
2
Fizik
Işık Teorileri
. re örnek 45 K r cosd EL EM ve olur? a 60 OB B<d 30 60 yorla kurenin ya- M zeyindeki K, L ve M noktalarında olu- şan aydınlanma şiddetler: Ek, EL ve EM arasında nasıl bir ilişki vardır? F K N K, L ve M noktala- Diu rinda oluşan ay din- lanma şiddetler: Ek, ise Ek, EL, EM arasındaki ilişki nasıl M Noktasal işık kay- nağı olarak kabul edi- len ampulün önüne yerleştirilen levhanın 1 233 E Cas =£₂2² V3 1-848 2
3. Tek renkli ışık kullanılarak yapılan bir Young
deneyinde, ışık kaynağı yarık düzlemine bir miktar
yaklaştırılırsa,
TARINTA DIRISHI
I.
Aydıntık saçağın parlaklığı artar.
II.
Saçak genişliği azalır.
III. Aydınlık saçakların yeri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
By
Cve Ill
BO
E)I, ye III
Fizik
Işık Teorileri
3. Tek renkli ışık kullanılarak yapılan bir Young deneyinde, ışık kaynağı yarık düzlemine bir miktar yaklaştırılırsa, TARINTA DIRISHI I. Aydıntık saçağın parlaklığı artar. II. Saçak genişliği azalır. III. Aydınlık saçakların yeri değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II By Cve Ill BO E)I, ye III
6.
Atomların çizgi ışıma spektrumları ile ilgili,
1. Kesiklidir.
II. Her atom için farklı dalga boylarında oluşur.
III. Soğurma spektrumudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
IWKODY
9.
Fizik
Işık Teorileri
6. Atomların çizgi ışıma spektrumları ile ilgili, 1. Kesiklidir. II. Her atom için farklı dalga boylarında oluşur. III. Soğurma spektrumudur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II IWKODY 9.
15
Test 2
1. Düşey kesiti şekilde verilen düzenekte düzlem ayna-
nın önüne saydam olmayan E engeli konulmuştur.
LK
E
Z
XI
we
Y
G
G noktasındaki gözlemci aynada hangi noktala-
rın görüntülerini görebilir? (Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız X
B) Yalnız Y C) Yalnız Z
D) K, X ve L
E) X, Z, K ve L
Fizik
Işık Teorileri
15 Test 2 1. Düşey kesiti şekilde verilen düzenekte düzlem ayna- nın önüne saydam olmayan E engeli konulmuştur. LK E Z XI we Y G G noktasındaki gözlemci aynada hangi noktala- rın görüntülerini görebilir? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) K, X ve L E) X, Z, K ve L
2. Bir kalem üzerine düşen beyaz ışıktan sadece yeşil renkli
olanı soğurup diğerlerini yansıtıyor.
Bu kaleme karışım olan sarı ışık düşürülürse hangi
renkte gözükür?
A) Sarı
D) Mavi
sol no
B) Kırmızı
E) Beyaz
C) Yeşil
Fizik
Işık Teorileri
2. Bir kalem üzerine düşen beyaz ışıktan sadece yeşil renkli olanı soğurup diğerlerini yansıtıyor. Bu kaleme karışım olan sarı ışık düşürülürse hangi renkte gözükür? A) Sarı D) Mavi sol no B) Kırmızı E) Beyaz C) Yeşil
Nihat Bilgin Yayıncıl
Işık
12. Şekildeki sistemde; X noktasında noktasal bir
kaynağı, önünde saydam olmayan bir top ve perde
vardır.
A
anlamadım
rtar.
değiş-
artar.
perde
top
X
Noktasal ışık kaynağı, X noktasından Y noktası-
na dairesel yörüngede götürülürken;
1. Hareket esnasında perdede yalnızca tam gölge
oluşur.
II. Hareket esnasında gölge deseninin büyüklüğü
sürekli artar
*
III. Hareket esnasında tam gölge büyür, yarı gölge
küçülür.
ifadelerinden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
-B) Yalnız ||
D) Hve mil
E) Ive-H
C) I ve II
2.
Fizik
Işık Teorileri
Nihat Bilgin Yayıncıl Işık 12. Şekildeki sistemde; X noktasında noktasal bir kaynağı, önünde saydam olmayan bir top ve perde vardır. A anlamadım rtar. değiş- artar. perde top X Noktasal ışık kaynağı, X noktasından Y noktası- na dairesel yörüngede götürülürken; 1. Hareket esnasında perdede yalnızca tam gölge oluşur. II. Hareket esnasında gölge deseninin büyüklüğü sürekli artar * III. Hareket esnasında tam gölge büyür, yarı gölge küçülür. ifadelerinden hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I -B) Yalnız || D) Hve mil E) Ive-H C) I ve II 2.
v bü-
rasın-
<EL
(₁.
4.
Dalgaboyu olan ışıkla yapılan çift yarıkta girişim deneyinde
n. aydınlık saçağın yarıklara olan uzaklık farkı AS dir.
As=na
AS nin artması için,
✓. A büyütülmeli
Perde ve yarık arası uzaklık küçültülmeli
III. Yarıklar arası uzaklık küçültülmeli
eylemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
di
|
D) II ve III
145=
- n.
E) I, II ve III
X.L
jdin
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Işık Teorileri
v bü- rasın- <EL (₁. 4. Dalgaboyu olan ışıkla yapılan çift yarıkta girişim deneyinde n. aydınlık saçağın yarıklara olan uzaklık farkı AS dir. As=na AS nin artması için, ✓. A büyütülmeli Perde ve yarık arası uzaklık küçültülmeli III. Yarıklar arası uzaklık küçültülmeli eylemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II di | D) II ve III 145= - n. E) I, II ve III X.L jdin C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz.
üzlemi,
undan
sil de-
TESTI
9.
Hava
Kaymak
S
S₂
L Bölme
Perde
E
IL Bölme
Fizix
Şekilde kap içerisine yete
Young deneyi düzeneği gösterilmi
Buna göre,
L. Kabin sadece 1. bölmesine su doldurulursa saçak gemisi
değişmez.
D) I ve III
rizik
Kabin sadece II. bölmesine su doldurulursa saçak genişliğ
azalır.
Kabin her iki bölmesine su doldurulursa saçak sayısı artar.
74₂
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
palg
Fizik
Işık Teorileri
üzlemi, undan sil de- TESTI 9. Hava Kaymak S S₂ L Bölme Perde E IL Bölme Fizix Şekilde kap içerisine yete Young deneyi düzeneği gösterilmi Buna göre, L. Kabin sadece 1. bölmesine su doldurulursa saçak gemisi değişmez. D) I ve III rizik Kabin sadece II. bölmesine su doldurulursa saçak genişliğ azalır. Kabin her iki bölmesine su doldurulursa saçak sayısı artar. 74₂ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III palg
6. Saydam X ortamından hava ortamına gönderilen tek renkli
I, ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.
X
Hava
M
(Şekildeki kareler özdeştir.)
A) K
B) L
C) M
N
P
K
Hava
Buna göre, I, ile aynı renkli 1₂ ışını hangi noktadan ge-
çer?
L
D) N
E) P
G
A
A
Fizik
Işık Teorileri
6. Saydam X ortamından hava ortamına gönderilen tek renkli I, ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. X Hava M (Şekildeki kareler özdeştir.) A) K B) L C) M N P K Hava Buna göre, I, ile aynı renkli 1₂ ışını hangi noktadan ge- çer? L D) N E) P G A A