İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Işık Teorileri Soruları

11. Tek yarıkta tek renkli ışık kullanılarak girişim
deneyi yapılıyor.
W
X₁
düğüne göre oranı kaçtır?
X₂
K
M
X₁
A。
Buna göre, girişim deneyinde K noktası
4. karanlık, L noktası 2. aydınlık olarak görün-
x2
Fizik
Işık Teorileri
11. Tek yarıkta tek renkli ışık kullanılarak girişim deneyi yapılıyor. W X₁ düğüne göre oranı kaçtır? X₂ K M X₁ A。 Buna göre, girişim deneyinde K noktası 4. karanlık, L noktası 2. aydınlık olarak görün- x2
3. Tek renkli ışık kullanılarak yapılan bir Young
deneyinde, ışık kaynağı yarık düzlemine bir miktar
yaklaştırılırsa,
TARINTA DIRISHI
I.
Aydıntık saçağın parlaklığı artar.
II.
Saçak genişliği azalır.
III. Aydınlık saçakların yeri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
By
Cve Ill
BO
E)I, ye III
Fizik
Işık Teorileri
3. Tek renkli ışık kullanılarak yapılan bir Young deneyinde, ışık kaynağı yarık düzlemine bir miktar yaklaştırılırsa, TARINTA DIRISHI I. Aydıntık saçağın parlaklığı artar. II. Saçak genişliği azalır. III. Aydınlık saçakların yeri değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II By Cve Ill BO E)I, ye III
yaç
ve Il
of
10:00
×
7. Bütün dalga hareketleri düzgün doğrusal hareket
yapar. Hız yalnız ortam değişikliğinde azalır veya
çoğalır. Türksat 1-B uydusuna gönderilen bir ışık
yansıyarak tekrar bulunduğumuz yere ulaşmakta-
dır.
SON
Türksat I-B ile aramızdaki uzaklık 450000 km
olduğuna göre uyduya gönderilen ışığın yansı-
malar sonrası tekrar bize ulaşması toplam kaç
saniye sürer?
(Ortam boşluk olup ışık hızı boşlukta C-3x108 m/s)
ang g
unbob
B) 3
E) 8
A) 2
x=llit
id=xist.t
5.106
spieb plenstr
NUMARA
Rudop
R 8.
45x65
b.15t
15.155
D).
15
2
shop snus
hiblieb ilexoter
X = 60
v=160
Uzanım (cm) pe u
LTE
UNITE 6
1.
X
Birim kar
şekildeki
Buna gö
ilişki aşa
A) ^, >2
huisle
C) λx =
Fizik
Işık Teorileri
yaç ve Il of 10:00 × 7. Bütün dalga hareketleri düzgün doğrusal hareket yapar. Hız yalnız ortam değişikliğinde azalır veya çoğalır. Türksat 1-B uydusuna gönderilen bir ışık yansıyarak tekrar bulunduğumuz yere ulaşmakta- dır. SON Türksat I-B ile aramızdaki uzaklık 450000 km olduğuna göre uyduya gönderilen ışığın yansı- malar sonrası tekrar bize ulaşması toplam kaç saniye sürer? (Ortam boşluk olup ışık hızı boşlukta C-3x108 m/s) ang g unbob B) 3 E) 8 A) 2 x=llit id=xist.t 5.106 spieb plenstr NUMARA Rudop R 8. 45x65 b.15t 15.155 D). 15 2 shop snus hiblieb ilexoter X = 60 v=160 Uzanım (cm) pe u LTE UNITE 6 1. X Birim kar şekildeki Buna gö ilişki aşa A) ^, >2 huisle C) λx =
9. Işığın çift yarıkta girişim desenine etki eden de-
ğişkenler ile ilgili;
Işık kaynağının ışık şiddeti arttırılırsa girişim de-
seninde ve saçak genişliğinde bir değişim ol-
maz.
II. Işık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırılırsa sa-
dece aydınlık saçakların parlaklığı artar.
Işık kaynağı yarık düzlemine paralel olacak şe-
kilde düşey yukarı hareket ederse girişim dese-
nide düşey yukarı doğru hareket eder.
of
ifadelerinde verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Işık Teorileri
9. Işığın çift yarıkta girişim desenine etki eden de- ğişkenler ile ilgili; Işık kaynağının ışık şiddeti arttırılırsa girişim de- seninde ve saçak genişliğinde bir değişim ol- maz. II. Işık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırılırsa sa- dece aydınlık saçakların parlaklığı artar. Işık kaynağı yarık düzlemine paralel olacak şe- kilde düşey yukarı hareket ederse girişim dese- nide düşey yukarı doğru hareket eder. of ifadelerinde verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1. Yaklaşan ambulansın siren sesinin frekansının daha
büyük algılanması
1. Uzaklaşan bir yıldızdan yayılan ışığın kırmızıya
kayması
III. Durgun bir kaynaktan çıkan ses dalgasının duvardan
yansıyıp geri dönmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri ışık ya da ses
dalgasında Doppler olayına örnektir?
ArYalnız
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9.
Fizik
Işık Teorileri
1. Yaklaşan ambulansın siren sesinin frekansının daha büyük algılanması 1. Uzaklaşan bir yıldızdan yayılan ışığın kırmızıya kayması III. Durgun bir kaynaktan çıkan ses dalgasının duvardan yansıyıp geri dönmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri ışık ya da ses dalgasında Doppler olayına örnektir? ArYalnız B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9.
TOPRAK
14. Işığın dalga olduğunu savunan Thomas Young'a göre,
1. Su dalgalarıyla gerçekleştirilen girişim deneyinin bir benze-
n, işık ile de yapılabilir.
II. İki farklı noktasal ışık kaynağından yayılan ışıklar bir bölge-
ye tutulduğunda bu bölgede karanlık alanlar elde edilebilir.
III. Işık bir elektromanyetik dalgadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalryz II
C) Yalniz III
D) I ve II
E) II ve III
16. Aşağıdaki periyodik
gösterilmiştir.
Q
Bu elementler ile
liştır?
A) Q'nun hidroks
tindakiXin hi
B) Y elementir
25°C'deki su
Fizik
Işık Teorileri
TOPRAK 14. Işığın dalga olduğunu savunan Thomas Young'a göre, 1. Su dalgalarıyla gerçekleştirilen girişim deneyinin bir benze- n, işık ile de yapılabilir. II. İki farklı noktasal ışık kaynağından yayılan ışıklar bir bölge- ye tutulduğunda bu bölgede karanlık alanlar elde edilebilir. III. Işık bir elektromanyetik dalgadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalryz II C) Yalniz III D) I ve II E) II ve III 16. Aşağıdaki periyodik gösterilmiştir. Q Bu elementler ile liştır? A) Q'nun hidroks tindakiXin hi B) Y elementir 25°C'deki su
FEN
AYT/FEN
10. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde havadaki dal-
ga boyu λ olan ışık kullanılmıştır.
P
Hava
Ekran
Yarık
düzlemi
Ekran üzerindeki P noktası karanlık saçak üze-
rinde ise şekilde d ile gösterilen yol farkı,
1. 3A
3λ
2
III. 57
belirtilen değerlerden hangilerine eşit olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I veya II
D) II veya III
E) I veya III
JA
12.
zyınevi
Fizik
Işık Teorileri
FEN AYT/FEN 10. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde havadaki dal- ga boyu λ olan ışık kullanılmıştır. P Hava Ekran Yarık düzlemi Ekran üzerindeki P noktası karanlık saçak üze- rinde ise şekilde d ile gösterilen yol farkı, 1. 3A 3λ 2 III. 57 belirtilen değerlerden hangilerine eşit olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I veya II D) II veya III E) I veya III JA 12. zyınevi
6. Şekildeki Franck - Hertz deneyi düzeneğinde hızlandırılan
elektronlar gaz atomları ile çarpıştırılarak atomların uyarıl-
masını ve bu uyarılmanın hangi enerjilerde gerçekleşebile-
ceğini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Elekronların
ölçüldüğü oda
Uyarılacak gaz
Elekronların
hızlandırıldığı
bölge
Buna göre, bu deneyde,
1. Enerjinin korunumu yasasından faydalanılmıştır.
11. Atomun enerji düzeylerinin varlığı kanıtlanmıştır.
III. Açısal momentumun korunumu yasasından faydalanıl-
mıştır.
yasalarından hangilerinden yararlanılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Işık Teorileri
6. Şekildeki Franck - Hertz deneyi düzeneğinde hızlandırılan elektronlar gaz atomları ile çarpıştırılarak atomların uyarıl- masını ve bu uyarılmanın hangi enerjilerde gerçekleşebile- ceğini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Elekronların ölçüldüğü oda Uyarılacak gaz Elekronların hızlandırıldığı bölge Buna göre, bu deneyde, 1. Enerjinin korunumu yasasından faydalanılmıştır. 11. Atomun enerji düzeylerinin varlığı kanıtlanmıştır. III. Açısal momentumun korunumu yasasından faydalanıl- mıştır. yasalarından hangilerinden yararlanılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
2.
1. Işığın bir kaynak tarafından yayılan parçacıklardan
oluştuğu fikrini savunmuştur.
II. Işık akısı birimidir.
III. Işığın dalga teorisini ilk olarak ortaya atan bilim insanı-
dır.
IV. Birim yüzeye dik olarak düşen işık akısına denir
Yukarıdaki tanımlarla aşağıdakiler eşleştirildiğinde
hangisi boşta kalır?
A) Isaac Newton
B) Chirstion Huygens
C) Aydınlanma Şiddeti
Thomas Young
E) Lümen
Fizik
Işık Teorileri
2. 1. Işığın bir kaynak tarafından yayılan parçacıklardan oluştuğu fikrini savunmuştur. II. Işık akısı birimidir. III. Işığın dalga teorisini ilk olarak ortaya atan bilim insanı- dır. IV. Birim yüzeye dik olarak düşen işık akısına denir Yukarıdaki tanımlarla aşağıdakiler eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? A) Isaac Newton B) Chirstion Huygens C) Aydınlanma Şiddeti Thomas Young E) Lümen
FEN BİLİMLERİ Y
32
11. Emre, karanlık bir ortamda çift yarıkta girişim deneyi yap
mak istiyor. Bunun için aşağıdaki deney düzeneğini tasar.
liyor.
Z
X
A
Kırmızı ışık kaynağından çıkıp X engelindeki yarıktan
geçen işık dalgaları daha sonra Y engelindeki yarıklardan
geçerek Z perdesine ulaştığında perdede girişim deseni
elde ediliyor.
Perdenin P noktası ile A noktası arasında oluşacak
aydınlık saçak sayısının artması için Emre,
I. Y engelini Z perdesine yaklaştırma
II. Kırmızı ışık kaynağı yerine mavi ışık kaynağını kullan-
ma
III. X engelini Y engeline yaklaştırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
B
.P
C) I velll
Fizik
Işık Teorileri
FEN BİLİMLERİ Y 32 11. Emre, karanlık bir ortamda çift yarıkta girişim deneyi yap mak istiyor. Bunun için aşağıdaki deney düzeneğini tasar. liyor. Z X A Kırmızı ışık kaynağından çıkıp X engelindeki yarıktan geçen işık dalgaları daha sonra Y engelindeki yarıklardan geçerek Z perdesine ulaştığında perdede girişim deseni elde ediliyor. Perdenin P noktası ile A noktası arasında oluşacak aydınlık saçak sayısının artması için Emre, I. Y engelini Z perdesine yaklaştırma II. Kırmızı ışık kaynağı yerine mavi ışık kaynağını kullan- ma III. X engelini Y engeline yaklaştırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B .P C) I velll
AKAINLKRI
10. Şekildeki Young Deneyi düzeneğinde, yarıklar arası uzak- 12.
lik d, perde ile yarık düzlemi arasındaki uzaklık L, kullanı-
lan ışığın dalga boyu λ'dir.
An
Işık
A
kaynağı
Perde
Yarık
düzlemi
Perdede merkezi aydınlık saçağın (A) yeri değiş-
meden, komşu saçakların merkezi aydınlık saçaktan
uzaklaşmasını sağlamak için,
1. d mesafesini büyütmek V
II. A'dan daha büyük dalga boylu ışık kullanmak
III. L mesafesini küçültmek
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalniz II.
D) I ve II
E) I, II ve !!!
y
C) Yalnız III
31
Fizik
Işık Teorileri
AKAINLKRI 10. Şekildeki Young Deneyi düzeneğinde, yarıklar arası uzak- 12. lik d, perde ile yarık düzlemi arasındaki uzaklık L, kullanı- lan ışığın dalga boyu λ'dir. An Işık A kaynağı Perde Yarık düzlemi Perdede merkezi aydınlık saçağın (A) yeri değiş- meden, komşu saçakların merkezi aydınlık saçaktan uzaklaşmasını sağlamak için, 1. d mesafesini büyütmek V II. A'dan daha büyük dalga boylu ışık kullanmak III. L mesafesini küçültmek işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalniz II. D) I ve II E) I, II ve !!! y C) Yalnız III 31
6.
Karanlık bir odada hava ortamında kırmızı renkli bir ışık
kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen çift yarıkta girişim de-
neyinde, perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar elde
ediliyor.
Oda
Perde
||
Işık kaynağı
Çift yarık
düzlemi
MAX = 2.L
W n
Pompa
Buna göre aşağıdaki işlemler tek başına yapıldığında,
Yarıklar arasındaki uzaklık daha küçük olan yarıklar
düzlemi ile deney tekrarlanırsa merkezî aydınlık sa-
çak genişliği artar.
Il Perde yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa perde üzerin-
de daha fazla sayıda saçak oluşur. L& AXT
III Deney devam ederken odanın tabanında bulunan
bir pompa yardımıyla düzlemler arasına tamamen su
doldurulursa saçak aralığı büyür.
Deney tek renkli yeşil ışık ile yapılırsa aynı perde. de
daha fazla sayıda saçak oluşur.
AXU
V. Deneyde tek renkli kırmızı, yeşil ve mavi ışık beraber
kullanılırsa merkezî aydınlık saçağın tam ortası beyaz
olur.
sonuçlarından hangisi gerçekleşmez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Fizik
Işık Teorileri
6. Karanlık bir odada hava ortamında kırmızı renkli bir ışık kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen çift yarıkta girişim de- neyinde, perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar elde ediliyor. Oda Perde || Işık kaynağı Çift yarık düzlemi MAX = 2.L W n Pompa Buna göre aşağıdaki işlemler tek başına yapıldığında, Yarıklar arasındaki uzaklık daha küçük olan yarıklar düzlemi ile deney tekrarlanırsa merkezî aydınlık sa- çak genişliği artar. Il Perde yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa perde üzerin- de daha fazla sayıda saçak oluşur. L& AXT III Deney devam ederken odanın tabanında bulunan bir pompa yardımıyla düzlemler arasına tamamen su doldurulursa saçak aralığı büyür. Deney tek renkli yeşil ışık ile yapılırsa aynı perde. de daha fazla sayıda saçak oluşur. AXU V. Deneyde tek renkli kırmızı, yeşil ve mavi ışık beraber kullanılırsa merkezî aydınlık saçağın tam ortası beyaz olur. sonuçlarından hangisi gerçekleşmez? A) I B) II C) III D) IV E) V
6.
4. Çift yarık deneyinde merkezi aydınlık saçağın üst
ve altındaki 3. aydınlık saçaklar arasındaki karan-
lık saçak sayısı N₁, merkezi aydınlık saçağın al-
tındaki 1. ve 5. karanlık saçaklar arasındaki aydın-
lık saçak sayısı N₂ dir.
N₁
Buna göre,
oranı kaçtır?
A)
B)
2
N₂
7
5
56
Fizik
Işık Teorileri
6. 4. Çift yarık deneyinde merkezi aydınlık saçağın üst ve altındaki 3. aydınlık saçaklar arasındaki karan- lık saçak sayısı N₁, merkezi aydınlık saçağın al- tındaki 1. ve 5. karanlık saçaklar arasındaki aydın- lık saçak sayısı N₂ dir. N₁ Buna göre, oranı kaçtır? A) B) 2 N₂ 7 5 56
13. Özdeş ışık kaynakları kullanılarak ışığın tek yarıkta kırınım
ve çift yarıkta girişimi ile ilgili deneyler yapan bir öğrenci,
deney sonucunda elde ettiği girişim desenlerini milimetrik
kâğıt üzerine 1, 2, 3 şekillerindeki gibi çiziyor.
1
2
3
Deneyde elde edilen bu verilere göre,
I. 1 numaralı deney çift yarıkta girişim deneyidir..
II. 2 ve 3 numaralı deneyler tek yarıkta kırınım deneyidir.
III. 2 numaralı deney düzeneğinde perde ile fant arasındaki
uzaklık, 3 numaralı deney düzeneğinde perde ile fant
arasındaki uzaklıktan fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
polimal
Fizik
Işık Teorileri
13. Özdeş ışık kaynakları kullanılarak ışığın tek yarıkta kırınım ve çift yarıkta girişimi ile ilgili deneyler yapan bir öğrenci, deney sonucunda elde ettiği girişim desenlerini milimetrik kâğıt üzerine 1, 2, 3 şekillerindeki gibi çiziyor. 1 2 3 Deneyde elde edilen bu verilere göre, I. 1 numaralı deney çift yarıkta girişim deneyidir.. II. 2 ve 3 numaralı deneyler tek yarıkta kırınım deneyidir. III. 2 numaralı deney düzeneğinde perde ile fant arasındaki uzaklık, 3 numaralı deney düzeneğinde perde ile fant arasındaki uzaklıktan fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III polimal
2
Işığın çift yarıkta girişim deneyinde mavi ve kırmızı renk-
li noktasal ışık kaynakları kullanılarak beyaz bir perde
üzerinde girişim deseni oluşturuluyor.
Perde
Mavi
Kırmızı
ışık
ışık
kaynağı
kaynağı
Yarık düzlemi
Buna göre, perde üzerinde hangi renkte saçak göz-
lenmez?
A) Mavi
B) Siyah
C) Kırmızı
D) Magenta
E) Beyaz
Fizik
Işık Teorileri
2 Işığın çift yarıkta girişim deneyinde mavi ve kırmızı renk- li noktasal ışık kaynakları kullanılarak beyaz bir perde üzerinde girişim deseni oluşturuluyor. Perde Mavi Kırmızı ışık ışık kaynağı kaynağı Yarık düzlemi Buna göre, perde üzerinde hangi renkte saçak göz- lenmez? A) Mavi B) Siyah C) Kırmızı D) Magenta E) Beyaz
ullanılan
P ve K
kı sıra
11.
çaklar
d=4mm
6. Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde yarıklar
arası uzaklık 4 mm,/yarıkların ekrana uzaklığı 120
cm ve ekran üzerindeki 3. aydınlık saçağın merke-
zi aydınlık çizgiye uzaklığı 1,8 mm'dir.
Kullanılan ışığın dalga boyu kaç Aº olur?
(1A°= 10-10 m)
1
A) 2000
B) 4000
C) 10000
CAXIL
D) 20000
E) 40000
3/2
A X =
dox
DX
Ax
B
T≤ 120cm
74x
7. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıkla ekran
arasında hava varken saçak genişliği Ax oluyor.
Hava yerine cam kullanılırsa saçak genişliği
kaç Ax olur? (n hava = 1, n cam =
3
A) A/3
B)
C) 1
3
D)
E)
4
2.1
9.
SAX = 188
36=800X
(2)
Ax=42= 4x
8x = 1/2/201
ala
Fizik
Işık Teorileri
ullanılan P ve K kı sıra 11. çaklar d=4mm 6. Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde yarıklar arası uzaklık 4 mm,/yarıkların ekrana uzaklığı 120 cm ve ekran üzerindeki 3. aydınlık saçağın merke- zi aydınlık çizgiye uzaklığı 1,8 mm'dir. Kullanılan ışığın dalga boyu kaç Aº olur? (1A°= 10-10 m) 1 A) 2000 B) 4000 C) 10000 CAXIL D) 20000 E) 40000 3/2 A X = dox DX Ax B T≤ 120cm 74x 7. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıkla ekran arasında hava varken saçak genişliği Ax oluyor. Hava yerine cam kullanılırsa saçak genişliği kaç Ax olur? (n hava = 1, n cam = 3 A) A/3 B) C) 1 3 D) E) 4 2.1 9. SAX = 188 36=800X (2) Ax=42= 4x 8x = 1/2/201 ala