Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu Soruları

?
Eşit bölmeli m kütleli türdeş çubuk, 2m ve m kütle-
leri ile şekildeki gibi yatay konumda dengededir.
2m
K
M
N
E) M - N arasında
m
Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir?
A) K noktasında
B) K - L arasında
C) L - M arasında
D) M noktasında
7.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
? Eşit bölmeli m kütleli türdeş çubuk, 2m ve m kütle- leri ile şekildeki gibi yatay konumda dengededir. 2m K M N E) M - N arasında m Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir? A) K noktasında B) K - L arasında C) L - M arasında D) M noktasında 7.
(SORU). Bohr atom modeline göre hidrojenin temel hâl düzeyinde bulunan elektron, r
yarıçaplı yörüngede dolanmaktadır. Buna göre hidrojen atomu uyarılarak elektronun açısal
3h
momentumu artırılırsa elektronun yörünge yarıçapı ne olur?
A) 16r
C) 9r
D) 4r
E) 3r
Soru37) Sekilde sezyum atomunun bazı uyarılma enerii düzeyleri verilmiştir. Buna göre,
2T
B) 12r
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
(SORU). Bohr atom modeline göre hidrojenin temel hâl düzeyinde bulunan elektron, r yarıçaplı yörüngede dolanmaktadır. Buna göre hidrojen atomu uyarılarak elektronun açısal 3h momentumu artırılırsa elektronun yörünge yarıçapı ne olur? A) 16r C) 9r D) 4r E) 3r Soru37) Sekilde sezyum atomunun bazı uyarılma enerii düzeyleri verilmiştir. Buna göre, 2T B) 12r
nü
4. Esnek bir pet şişe bir miktar sıkıştırılıp ağzı hava geçişi
almayacak şekilde K ortamında kapatılıp L ortamına
konuluyor.
28
K ortamı
L ortamı
Bir süre sonra şişenin düzleştiği gözlemleniyor.
Buna göre,
1. Pet şişe içerisindeki havanın basıncı azalmıştır.
II. L ortamının sıcaklığı, K ortamının sıcaklığından
büyüktür.
III. Pet şişe içerisindeki havanın ısısı artmıştır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
(K ve L ortamlarının açık hava basıncı eşittir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
6.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
nü 4. Esnek bir pet şişe bir miktar sıkıştırılıp ağzı hava geçişi almayacak şekilde K ortamında kapatılıp L ortamına konuluyor. 28 K ortamı L ortamı Bir süre sonra şişenin düzleştiği gözlemleniyor. Buna göre, 1. Pet şişe içerisindeki havanın basıncı azalmıştır. II. L ortamının sıcaklığı, K ortamının sıcaklığından büyüktür. III. Pet şişe içerisindeki havanın ısısı artmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? (K ve L ortamlarının açık hava basıncı eşittir.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. 6.
18. Bir bitki hücresinde bulunan bazı organeller ve
işlevleriyle ilgili,
I. Kloroplast organeli aydınlık ortamda fotosentez,
karanlık ortamda oksijenli solunum olayını
gerçekleştirir.
II. Hücrede madde taşıma, çeşitli maddeleri depolama,
salgı üretme gibi işlevler tek zarl organeller
tarafından yapılır.
III. Hücre içindeki organeller arasında iş bölümü vardır.
Jargar
IV. Bir organelden ayrılan parçalar diğer bir organelin
oluşmasını sağlayabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
I, III ve IV
C) III ve IV
E) I, II III ve IV
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
18. Bir bitki hücresinde bulunan bazı organeller ve işlevleriyle ilgili, I. Kloroplast organeli aydınlık ortamda fotosentez, karanlık ortamda oksijenli solunum olayını gerçekleştirir. II. Hücrede madde taşıma, çeşitli maddeleri depolama, salgı üretme gibi işlevler tek zarl organeller tarafından yapılır. III. Hücre içindeki organeller arasında iş bölümü vardır. Jargar IV. Bir organelden ayrılan parçalar diğer bir organelin oluşmasını sağlayabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III I, III ve IV C) III ve IV E) I, II III ve IV
15. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için aşılması gere-
ken enerjiye aktivasyon enerjisi denir.
Aşağıdaki grafikte bir biyokimyasal reaksiyona ait
iki ayrı aktivasyon enerji düzeyi gösterilmiştir.
Enerji
X Y
Grafikteki eğrilere göre,
1. X'te tepkime Y'ye göre daha kısa sürede ger-
çekleşir.
III.
II. Y'de reaksiyon sonucu X'e göre daha fazla
ürün oluşur.
enzimli, Y enzimsiz aktivasyon enerjisidir.
Reaksiyon
yönü
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) Dve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
15. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için aşılması gere- ken enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Aşağıdaki grafikte bir biyokimyasal reaksiyona ait iki ayrı aktivasyon enerji düzeyi gösterilmiştir. Enerji X Y Grafikteki eğrilere göre, 1. X'te tepkime Y'ye göre daha kısa sürede ger- çekleşir. III. II. Y'de reaksiyon sonucu X'e göre daha fazla ürün oluşur. enzimli, Y enzimsiz aktivasyon enerjisidir. Reaksiyon yönü ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II D) Dve III C) Yalnız III E) I, II ve III
Evrenin oluşumuyla ilgili Büyük Patlama Teorisini destekleyen bilimsel bilgilerden en önemlisi Evrenin sü-
rekli genişliyor olmasıdır.
Evrenin genişlediği sonucu;
I. Dünya'dan uzaklaşan ve Evrenin en uzak uçları kabul edilen gökadaların ışığının Dünya'ya radyo dal-
gası olarak gelmesi
II. Galaksilerden Dünya'ya gelen ışığın Doppler etkisine uğrayıp kızıla kayması
III. Bazı yıldızların ömürlerinin sonunda büyük bir patlamayla kara deliğe dönüşmesi
verilen ifadelerden hangileri ile desteklenmiştir?
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Evrenin oluşumuyla ilgili Büyük Patlama Teorisini destekleyen bilimsel bilgilerden en önemlisi Evrenin sü- rekli genişliyor olmasıdır. Evrenin genişlediği sonucu; I. Dünya'dan uzaklaşan ve Evrenin en uzak uçları kabul edilen gökadaların ışığının Dünya'ya radyo dal- gası olarak gelmesi II. Galaksilerden Dünya'ya gelen ışığın Doppler etkisine uğrayıp kızıla kayması III. Bazı yıldızların ömürlerinin sonunda büyük bir patlamayla kara deliğe dönüşmesi verilen ifadelerden hangileri ile desteklenmiştir?
le etiketlenen işıklı cisimden
ayna, bir mercek ya da bun-
aç işik işiniının izlediği yol
zlar olabilir?
inin
endemik-
8.
Siey 1941
9198
7.
Aşağıdaki şekilde bakırdan yapılmış, içi dolu bir küre ve
küre kabuğunun kesitleri gösterilmiştir. Her birinin po
da negatif işaretli net bir elektrik yükü vardır.
stay lomeed nisliqey
D) I ve III
Küre kabuğunun
kesiti
Saf X SIVISI için çizilen,
mais ne O
Kaynama noktası
X
11
lại dolu
kürenin kesiti
Hangi cisimlerde elektrik yükleri dengede olduğu za-
(Cisimlerden her birine kendi dışından elektriksel bir etki
man yüklerin yerleşimi doğru gösterilmiştir?
olmadığı varsayılmaktadır.)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
Sıvı kütlesi
20
DYIl ve III
111
Küre kabuğunun
kesiti
Kaynama noktası
E) II ve III
C) I ve II
Buhar basıncı derin
Dış basınç
grafiklerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Sıcaklık
SEADY
el me
TYT/Fen Bilimleri
7637
19k ve 10 atom
Potasyum s
II. Lewis yapı
1.
III. Kimyasal
IV. Bileşiktel
yargılarında
A) Yalnız I
og snug
9.
EX, II ve III
hgrey
C) I ve IIYA
10.
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
le etiketlenen işıklı cisimden ayna, bir mercek ya da bun- aç işik işiniının izlediği yol zlar olabilir? inin endemik- 8. Siey 1941 9198 7. Aşağıdaki şekilde bakırdan yapılmış, içi dolu bir küre ve küre kabuğunun kesitleri gösterilmiştir. Her birinin po da negatif işaretli net bir elektrik yükü vardır. stay lomeed nisliqey D) I ve III Küre kabuğunun kesiti Saf X SIVISI için çizilen, mais ne O Kaynama noktası X 11 lại dolu kürenin kesiti Hangi cisimlerde elektrik yükleri dengede olduğu za- (Cisimlerden her birine kendi dışından elektriksel bir etki man yüklerin yerleşimi doğru gösterilmiştir? olmadığı varsayılmaktadır.) A) Yalnız II B) Yalnız III Sıvı kütlesi 20 DYIl ve III 111 Küre kabuğunun kesiti Kaynama noktası E) II ve III C) I ve II Buhar basıncı derin Dış basınç grafiklerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III Sıcaklık SEADY el me TYT/Fen Bilimleri 7637 19k ve 10 atom Potasyum s II. Lewis yapı 1. III. Kimyasal IV. Bileşiktel yargılarında A) Yalnız I og snug 9. EX, II ve III hgrey C) I ve IIYA 10. Diğer sayfaya geçiniz.
Ornek: 6
r ve 3r yarıçaplı O, ve O₂ merkezli dişliler kullanılarak
ağırlığı P olan X cismi F kuvveti ile şekildeki gibi den-
gededir.
P
X
3r
2
Buna göre, F kuvveti kaç P büyüklüktedir?
A) 11/12
B) 1
(C) 2/1/2
D) 2
F
E) 3
r
F
is
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Ornek: 6 r ve 3r yarıçaplı O, ve O₂ merkezli dişliler kullanılarak ağırlığı P olan X cismi F kuvveti ile şekildeki gibi den- gededir. P X 3r 2 Buna göre, F kuvveti kaç P büyüklüktedir? A) 11/12 B) 1 (C) 2/1/2 D) 2 F E) 3 r F is
A
X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri
ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
. X ve Y aynı grupta, Y ve Z aynı periyottadır.
Atom numaraları arasında X> Y> Z ilişkisi vardır.
Buna göre X, Y ve Z'nin çapları arasında nasıl bir
ilişki vardır?
9.
●
A) X> Y>Z
B) X>Z>Y
C) Z> Y>X
D) Z>X>Y
E) Y>Z>X
FEN BİLİMLERİ
11
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
A X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. . X ve Y aynı grupta, Y ve Z aynı periyottadır. Atom numaraları arasında X> Y> Z ilişkisi vardır. Buna göre X, Y ve Z'nin çapları arasında nasıl bir ilişki vardır? 9. ● A) X> Y>Z B) X>Z>Y C) Z> Y>X D) Z>X>Y E) Y>Z>X FEN BİLİMLERİ 11
desi ile
-n mad-
gaz
16. Aşağıdaki şekilde verilen U borusunun X ve Y kollan
bağırsak zarı ile ayrılıyor. X koluna glikoz ve su, Y koluna
sadece su konuluyor. Bir süre beklendikten sonra Y koluna
Benedict çözeltisi ekleniyor.
Glikoz + Su
X
kolu
Deney ortamı için,
Su+Benedict
D) I ve Il
kolu
Bağırsak zarı
Su
Deneme - 11
Benedict çözeltisi X kolunda renk değiştirir.
HY kolunda glikoza rastlanır.
HHX ve Y kolunda sivi seviyesi aynı olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Benedict çözeltisi glikoz ile renk değişimi verir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız Ill
E) I, II ve III
Biyoloji öğretmeni Özlem Hanım bakterilerin biyolojik ve
ekonomik önemini bir puzzle oyunu ile anlatmaya çalış
miştir. Puzzle içlerini farklı renklerde göstermiş ve içlerin
Sğrencilere doldurtmuş.
TYT/F
18. Su
son
V
A
B
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
desi ile -n mad- gaz 16. Aşağıdaki şekilde verilen U borusunun X ve Y kollan bağırsak zarı ile ayrılıyor. X koluna glikoz ve su, Y koluna sadece su konuluyor. Bir süre beklendikten sonra Y koluna Benedict çözeltisi ekleniyor. Glikoz + Su X kolu Deney ortamı için, Su+Benedict D) I ve Il kolu Bağırsak zarı Su Deneme - 11 Benedict çözeltisi X kolunda renk değiştirir. HY kolunda glikoza rastlanır. HHX ve Y kolunda sivi seviyesi aynı olur. yargılarından hangileri doğrudur? (Benedict çözeltisi glikoz ile renk değişimi verir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız Ill E) I, II ve III Biyoloji öğretmeni Özlem Hanım bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemini bir puzzle oyunu ile anlatmaya çalış miştir. Puzzle içlerini farklı renklerde göstermiş ve içlerin Sğrencilere doldurtmuş. TYT/F 18. Su son V A B
A
2. DENEME SINAVI / AYT
9. Yatay bir zeminde durmakta olan bir aracın hız-zaman
grafiği şekildeki gibidir.
Hız
2V
V
K
0
e
L
!
t
2t
●
M
3t
*
N
4t
C) P
A
P
Zaman
R S
Araç t=0 anında K'de, 2t anında L'de olduğuna göre 4t
anında hangi noktadadır? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) M B) N
D) R
E) S
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
A 2. DENEME SINAVI / AYT 9. Yatay bir zeminde durmakta olan bir aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Hız 2V V K 0 e L ! t 2t ● M 3t * N 4t C) P A P Zaman R S Araç t=0 anında K'de, 2t anında L'de olduğuna göre 4t anında hangi noktadadır? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) M B) N D) R E) S
d.
Kendimizi Değerlendiren 4.3
1. Kararlı ve kararsız atom ne demektir? Kararsız atomlara örnek veriniz.
& Fisyon ve füzyon kavramlarını tanımlayarak bu tepkimelerin özelliklerini karşılaştırınız.
2 a, ß ve y bozunumunun radyoaktif atomda meydana getirdiği değişimleri birbiri ile karşılaştırınız.
4 Radyasyonun olumlu ve olumsuz etkilerine örnekler vererek karşılaştırınız.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
d. Kendimizi Değerlendiren 4.3 1. Kararlı ve kararsız atom ne demektir? Kararsız atomlara örnek veriniz. & Fisyon ve füzyon kavramlarını tanımlayarak bu tepkimelerin özelliklerini karşılaştırınız. 2 a, ß ve y bozunumunun radyoaktif atomda meydana getirdiği değişimleri birbiri ile karşılaştırınız. 4 Radyasyonun olumlu ve olumsuz etkilerine örnekler vererek karşılaştırınız.
4. Uzayda gaz bulutları ve toz parçacıkları belirli bölgelerde yo-
ğunlaşmış olarak bulunur. Bu oluşumlara bulutsu (nebula) adı
verilir. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği
alanlardır. Karanlık, gezegenimsi, sarmal, küresel, yansımalı
ve parlak bulutsu çeşitleri vardır.
Bir yıldızın oluşumu bulutsu içindeki patlamalarla başlar.
Bulutsu, bu patlamalar sonucunda çöker. Çöken bölge ısınır
ve daha küçük parçalara bölünür. Her bir bulutsu parçası bir
ön yıldızı ve sonrasında da yıldızı oluşturur. Canlılar nasıl
doğar, yaşar ve ölürse yıldızlar da doğar ve belli bir süre
sonra ölür.
Buna göre, yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Bulutsular farklı şekillerde olabilirler.
B) Bulutsu, patlamalar sonucunda çöker sıcaklığı artan bu
bölge daha büyük parçaları oluşturur.
C) Yıldızların da belirli bir ömürleri vardır, enerjileri bittiğinde
ömürleri de biter.
D) Yıldızlar nebula adı verilen kızgın toz ve gaz bulutlarının
bir araya gelerek sıkışması sonucu oluşmuşlardır.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
4. Uzayda gaz bulutları ve toz parçacıkları belirli bölgelerde yo- ğunlaşmış olarak bulunur. Bu oluşumlara bulutsu (nebula) adı verilir. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği alanlardır. Karanlık, gezegenimsi, sarmal, küresel, yansımalı ve parlak bulutsu çeşitleri vardır. Bir yıldızın oluşumu bulutsu içindeki patlamalarla başlar. Bulutsu, bu patlamalar sonucunda çöker. Çöken bölge ısınır ve daha küçük parçalara bölünür. Her bir bulutsu parçası bir ön yıldızı ve sonrasında da yıldızı oluşturur. Canlılar nasıl doğar, yaşar ve ölürse yıldızlar da doğar ve belli bir süre sonra ölür. Buna göre, yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan- lıştır? A) Bulutsular farklı şekillerde olabilirler. B) Bulutsu, patlamalar sonucunda çöker sıcaklığı artan bu bölge daha büyük parçaları oluşturur. C) Yıldızların da belirli bir ömürleri vardır, enerjileri bittiğinde ömürleri de biter. D) Yıldızlar nebula adı verilen kızgın toz ve gaz bulutlarının bir araya gelerek sıkışması sonucu oluşmuşlardır.
8.
Sevgi bahçesinin tohumu umut (,) çapası iyimserlik-
tir. Umut sevgiyi besler iyimserlik umudu diri tutar.
Sevgiye oksijen taşıyan umut esintisinin yelidir iyim-
serlik () sevgiyi hafif dokunuşlarla besler ( ) sevginin
dal budak salmasını sağlar ve o dallardan () o umut
dallarının uçlarından sevgi çiçekleri açar böylece.
Bu parçada ayraçla () belirtilen yerlere, aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getiril-
Iniplemelidir?
() () () ()
BY() () () () ()
Ⓒ) () (:) (.) (.) (.)
D) () () (;) (:) (.)
E) (;) (;) () () ()
10.
CAP
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
8. Sevgi bahçesinin tohumu umut (,) çapası iyimserlik- tir. Umut sevgiyi besler iyimserlik umudu diri tutar. Sevgiye oksijen taşıyan umut esintisinin yelidir iyim- serlik () sevgiyi hafif dokunuşlarla besler ( ) sevginin dal budak salmasını sağlar ve o dallardan () o umut dallarının uçlarından sevgi çiçekleri açar böylece. Bu parçada ayraçla () belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getiril- Iniplemelidir? () () () () BY() () () () () Ⓒ) () (:) (.) (.) (.) D) () () (;) (:) (.) E) (;) (;) () () () 10. CAP
2. 2018 yılı Ağustos ayına girerken 4,8 TL olan 1 Amerikan Doları,
Ağustos ayı ortasında hızlı bir yükselişle 7,2 TL olmuştur. Bu
yükseklikten önce 2000 Doları olan Metehan yükselişten son-
ra elindeki tüm Doları TL'ye çevirmiştir. Eylül ayı ortalarında
Dolar 6,4 TL'ye inmiş ve Metehan tekrar tüm parasıyla Dolar
almıştır. Ekim ayına gelindiğinde ise Dolar 5,5 TL'ye inmiştir.
Acil ihtiyaçtan dolayı 5,5 TL'den Dolarını bozduran (TL'ye
çeviren) Metehan'ın Ağustos ayı başına göre kâr ya da za-
rar durumu nedir?
2004.
A) 750 TL kârdadır.
B) 1275 TL kârdadır.
C) 2775 TL kârdadır.
D) Ne kârda ne zarardadır.
E) 1225 TL zarardadır.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
2. 2018 yılı Ağustos ayına girerken 4,8 TL olan 1 Amerikan Doları, Ağustos ayı ortasında hızlı bir yükselişle 7,2 TL olmuştur. Bu yükseklikten önce 2000 Doları olan Metehan yükselişten son- ra elindeki tüm Doları TL'ye çevirmiştir. Eylül ayı ortalarında Dolar 6,4 TL'ye inmiş ve Metehan tekrar tüm parasıyla Dolar almıştır. Ekim ayına gelindiğinde ise Dolar 5,5 TL'ye inmiştir. Acil ihtiyaçtan dolayı 5,5 TL'den Dolarını bozduran (TL'ye çeviren) Metehan'ın Ağustos ayı başına göre kâr ya da za- rar durumu nedir? 2004. A) 750 TL kârdadır. B) 1275 TL kârdadır. C) 2775 TL kârdadır. D) Ne kârda ne zarardadır. E) 1225 TL zarardadır.
27.
Karşıt parçacıklarla ilgili;
I. Proton, elektronun karşıt parçacığıdır,
II. Karşıt protonun yükünün miktan protonunkine eşittir,
III. Nötronun karşıt parçacığı yoktur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
27. Karşıt parçacıklarla ilgili; I. Proton, elektronun karşıt parçacığıdır, II. Karşıt protonun yükünün miktan protonunkine eşittir, III. Nötronun karşıt parçacığı yoktur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III