İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basınç - Gaz Soruları

6. Kapalı bir kapta asılan balon duruyor. Kaptaki pom-
pa çalıştırılınca balonun şişmeye başladığı gözleni-
yor.
A) Yalnız II
ip
Bu olaydan,
I. Gazların bir hacminin olduğu
II.
Balonun içindeki gazın kütlesinin arttığı
III. Kapalı kaptaki gazın özkütlesinin azaldığı
sonuçlarından hangileri çıkartılabilir?
B) I ve II
D) I ve III
pompa
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Basınç - Gaz
6. Kapalı bir kapta asılan balon duruyor. Kaptaki pom- pa çalıştırılınca balonun şişmeye başladığı gözleni- yor. A) Yalnız II ip Bu olaydan, I. Gazların bir hacminin olduğu II. Balonun içindeki gazın kütlesinin arttığı III. Kapalı kaptaki gazın özkütlesinin azaldığı sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? B) I ve II D) I ve III pompa C) II ve III E) I, II ve III
Test 04
7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan metalden yapılmış X kabı ile
çocuk balonu şekildeki gibi birleştirilmiştir.
X kabi
Çocuk balonu
Boş
Gas
Buna göre M musluğu açılıp yeniden denge
sağlandığında Z gazının,
20
1. Hacim,
11. Kütle,
111. Özkütle,
M
#
büyüklüklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
8. Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda düşey kesiti
şekildeki gibi olan kapta K ve L gazları ile civa dengededir.
Fizik
Basınç - Gaz
Test 04 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan metalden yapılmış X kabı ile çocuk balonu şekildeki gibi birleştirilmiştir. X kabi Çocuk balonu Boş Gas Buna göre M musluğu açılıp yeniden denge sağlandığında Z gazının, 20 1. Hacim, 11. Kütle, 111. Özkütle, M # büyüklüklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III 8. Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K ve L gazları ile civa dengededir.
2.
●
Basınç, su hariç tüm maddelerde donmayı
kolaylaştırır, erimeyi zorlaştırır.
Atmosfer basıncı artarsa ağzı açık kaptaki sıvı-
nın kaynaması zorlaşır.
Kapalı bir kaptaki buhar, kap içinde hapsedildiği
için basınç artar ve suyun kaynaması yükselir.
Erirken hacmi azalan maddelerde, basınç eri-
meyi kolaylaştırır.
Yaz mevsiminde yüksek dağların zirvesinde
karların erimeden kalmasının nedeni açık hava
basıncının azalmasıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğru-
dur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C
bulundukları kabın bütün vü-
Fizik
Basınç - Gaz
2. ● Basınç, su hariç tüm maddelerde donmayı kolaylaştırır, erimeyi zorlaştırır. Atmosfer basıncı artarsa ağzı açık kaptaki sıvı- nın kaynaması zorlaşır. Kapalı bir kaptaki buhar, kap içinde hapsedildiği için basınç artar ve suyun kaynaması yükselir. Erirken hacmi azalan maddelerde, basınç eri- meyi kolaylaştırır. Yaz mevsiminde yüksek dağların zirvesinde karların erimeden kalmasının nedeni açık hava basıncının azalmasıdır. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğru- dur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 C bulundukları kabın bütün vü-
56
Çözmeden Olmaz
2. Bir koluna 54 g X gazı ile dolu cam balon bağlı mano
metrenin kollarındaki cıva düzeyleri Şekil I'deki gibi den.
gededir. Balondaki gazın bir bölümü alındıktan sonra
civa düzeyleri Şekil Il'deki gibi oluyor.
P₁ = 75 cmHg
X gazi
15 cm
gaz
C) 10
Buna göre, balondan alınan gazın kütlesi kaç g'dır?
(Sıcaklık değişimleri önemsenmeyecektir.)
A) 5
B) 8
D) 12
10 cm
E) 15
Kapalı kaplardaki gazların basıncı ideal gaz denklemi olan
P.V=nRT bağıntısı ile bulunur. Cam balondaki
gazın mol sayısı (n), kütlesi ile doğru orantılıdır. HMMM
Fizik
Basınç - Gaz
56 Çözmeden Olmaz 2. Bir koluna 54 g X gazı ile dolu cam balon bağlı mano metrenin kollarındaki cıva düzeyleri Şekil I'deki gibi den. gededir. Balondaki gazın bir bölümü alındıktan sonra civa düzeyleri Şekil Il'deki gibi oluyor. P₁ = 75 cmHg X gazi 15 cm gaz C) 10 Buna göre, balondan alınan gazın kütlesi kaç g'dır? (Sıcaklık değişimleri önemsenmeyecektir.) A) 5 B) 8 D) 12 10 cm E) 15 Kapalı kaplardaki gazların basıncı ideal gaz denklemi olan P.V=nRT bağıntısı ile bulunur. Cam balondaki gazın mol sayısı (n), kütlesi ile doğru orantılıdır. HMMM
2.
Şekildeki kapta sızdırmasız ve hareketli piston K
seviyesindeyken A noktasındaki sivi basıncı P
ve sıvı üzerindeki gazın basıncı P dir.
A
g
F
A)
B)
C)
D)
E)
P
SIVI
g
Artar
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Gaz
Piston F kuvveti yardımıyla K seviyesinden L
seviyesine itilirse P ve P_ için ne söylenebi-
A
g
lir? (Sistemin sıcaklığı sabittir.)
P
K
Balon
A
Azalır
Artar
Değişmez
Azalır
Değişmez
Fizik
Basınç - Gaz
2. Şekildeki kapta sızdırmasız ve hareketli piston K seviyesindeyken A noktasındaki sivi basıncı P ve sıvı üzerindeki gazın basıncı P dir. A g F A) B) C) D) E) P SIVI g Artar Artar Artar Azalır Azalır Gaz Piston F kuvveti yardımıyla K seviyesinden L seviyesine itilirse P ve P_ için ne söylenebi- A g lir? (Sistemin sıcaklığı sabittir.) P K Balon A Azalır Artar Değişmez Azalır Değişmez
2. Şekildeki civalı barometrenin
borusunun üstünde h, yüksek-
liğinde hava vardır.
M musluğu açılarak bir mik-
tar cıvanın dışarı akması
sağlanırsa;
I. h₁ yüksekliği
II. h, yüksekliği
III. Borudaki havanın basıncı
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
h₁
h₂
hava
Civa
C) I ve II
M
Fizik
Basınç - Gaz
2. Şekildeki civalı barometrenin borusunun üstünde h, yüksek- liğinde hava vardır. M musluğu açılarak bir mik- tar cıvanın dışarı akması sağlanırsa; I. h₁ yüksekliği II. h, yüksekliği III. Borudaki havanın basıncı niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III h₁ h₂ hava Civa C) I ve II M
9. Düşey kesiti verilen kapta, cıva ve gaz şekildeki gi-
bi dengededir.
K
L
M
[Comil in
gaz
(c)
Po
D) L-M araşı
Civa
h
h
X musluğu açılıp sıvı akışı durana kadar bek-
lendiğinde gazın bulunduğu koldaki sıvı hangi
seviyede bulunur?
ALK
B) K-L arası
E) M
h
CL
A
FEN
-ATAYURT
Fizik
Basınç - Gaz
9. Düşey kesiti verilen kapta, cıva ve gaz şekildeki gi- bi dengededir. K L M [Comil in gaz (c) Po D) L-M araşı Civa h h X musluğu açılıp sıvı akışı durana kadar bek- lendiğinde gazın bulunduğu koldaki sıvı hangi seviyede bulunur? ALK B) K-L arası E) M h CL A FEN -ATAYURT
8. İplere asılı iki A4 kâğıdı, Şekil l'deki gibi dengededir. Kâ-
ğıtların arasına bir boru ile hava üflenince Şekil Il'deki gibi
kâğıtların birbirine yaklaştığı gözlemlenmiştir.
Şekil I
Bu olaydan,
1. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı azalır.
II. Akışkanlar, basıncın büyük olduğu yerden küçük oldu-
ğu yere doğru akar.
III. Havanın bir basıncı vardır.
A) Yalnız II
Hibis
bá
1
Şekil II
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Basınç - Gaz
8. İplere asılı iki A4 kâğıdı, Şekil l'deki gibi dengededir. Kâ- ğıtların arasına bir boru ile hava üflenince Şekil Il'deki gibi kâğıtların birbirine yaklaştığı gözlemlenmiştir. Şekil I Bu olaydan, 1. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı azalır. II. Akışkanlar, basıncın büyük olduğu yerden küçük oldu- ğu yere doğru akar. III. Havanın bir basıncı vardır. A) Yalnız II Hibis bá 1 Şekil II çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
(EBA UYUMLU)
3.
S
1
A) Yalnız I
2S
11
Test-6
D) I ve III
Açık hava basıncını ölçmek için farklı kalınlıktaki
borularla şekildeki düzenek kurulmuştur.
3S
Buna göre, borulardan hangisinde kesinlikle hava
vardır?
B) Yalnız II
111
C) Yalnız III
E) II ve III
Ornek:
n
h
h
h
h
Bölüc
2
Düşey kesiti ver
nşmayan d ve
larla dolu kabin
gazı sıkışmıştır.
Buna göre, a
hangisi yanlıs
A) A noktas
sinç B no
B) K noktas
zinin bas
C) L noktas
tasindal
D) P açık
nin bas
S mus
Fizik
Basınç - Gaz
(EBA UYUMLU) 3. S 1 A) Yalnız I 2S 11 Test-6 D) I ve III Açık hava basıncını ölçmek için farklı kalınlıktaki borularla şekildeki düzenek kurulmuştur. 3S Buna göre, borulardan hangisinde kesinlikle hava vardır? B) Yalnız II 111 C) Yalnız III E) II ve III Ornek: n h h h h Bölüc 2 Düşey kesiti ver nşmayan d ve larla dolu kabin gazı sıkışmıştır. Buna göre, a hangisi yanlıs A) A noktas sinç B no B) K noktas zinin bas C) L noktas tasindal D) P açık nin bas S mus
19. Kesit alanı farklı olan tüpler civa çanağına daldır-
lip denge sağlandığında tüplerdeki civa yüksekiikleri
şekildeki gibi oluyor.
K
M
Ona
Buna göre, tüplerin üst kısmında sıkışan gazların
basınçları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) PM>
KPL
B) PL=PM>PK
C) Pk >> PL
D) PM> PL > PK
E) PK > PL PM
Fizik
Basınç - Gaz
19. Kesit alanı farklı olan tüpler civa çanağına daldır- lip denge sağlandığında tüplerdeki civa yüksekiikleri şekildeki gibi oluyor. K M Ona Buna göre, tüplerin üst kısmında sıkışan gazların basınçları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki aşağıda- kilerden hangisidir? A) PM> KPL B) PL=PM>PK C) Pk >> PL D) PM> PL > PK E) PK > PL PM
h₁
4. Açık hava basıncının Po olduğu ortamda, kapalı
M musluğu ile ayrılmış birleşik manometrelerdeki
civa seviyeleri şekildeki gibidir. Kaplardaki gazların
basıncı P₁ ve P₂ dir.
→→boşluk
M
A) Yalnız I
TEST
B) Yalnız III
D) I ve II
10
M vanası açıldığında h₂ yüksekliği azaldığına gö-
re,
I. h, yüksekliği azalır.
II. İlk durumda P, basıncı P₂ den büyüktür.
III. İlk durumda P, basıncı Po dan büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Po
1₂
E) II ve III
C) I ve III
Fizik
Basınç - Gaz
h₁ 4. Açık hava basıncının Po olduğu ortamda, kapalı M musluğu ile ayrılmış birleşik manometrelerdeki civa seviyeleri şekildeki gibidir. Kaplardaki gazların basıncı P₁ ve P₂ dir. →→boşluk M A) Yalnız I TEST B) Yalnız III D) I ve II 10 M vanası açıldığında h₂ yüksekliği azaldığına gö- re, I. h, yüksekliği azalır. II. İlk durumda P, basıncı P₂ den büyüktür. III. İlk durumda P, basıncı Po dan büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Po 1₂ E) II ve III C) I ve III
5. Esnek bir balon özkütlesi havanın özkütlesinden kü-
çük bir gaz ile dolduruluyor.
Serbest bırakılan balonun yükselirken,
1. Hacmi
II. İçindeki gazın basıncı
III. İçindeki gazın kütlesi
IV. İçindeki gazın molekül sayısı
niceliklerinden hangileri sabit kalır?
A) I ve II
B) II ve III
D) II ve IV
C) III ve IV
E) I ve IV
Fizik
Basınç - Gaz
5. Esnek bir balon özkütlesi havanın özkütlesinden kü- çük bir gaz ile dolduruluyor. Serbest bırakılan balonun yükselirken, 1. Hacmi II. İçindeki gazın basıncı III. İçindeki gazın kütlesi IV. İçindeki gazın molekül sayısı niceliklerinden hangileri sabit kalır? A) I ve II B) II ve III D) II ve IV C) III ve IV E) I ve IV
7.
Gaz
Civa
Açık uçlu manometre şekildeki gibi dengededir.
Gazın bulunduğu bölme ısıtılıp yalnızca gazın sıcak-
liği artırılırsa son durumda kollardaki civa düzeyleri
arasındaki h' farkı için;
I. h' <h
II. h' = h
III. h' > h
durumlarından hangileri gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Basınç - Gaz
7. Gaz Civa Açık uçlu manometre şekildeki gibi dengededir. Gazın bulunduğu bölme ısıtılıp yalnızca gazın sıcak- liği artırılırsa son durumda kollardaki civa düzeyleri arasındaki h' farkı için; I. h' <h II. h' = h III. h' > h durumlarından hangileri gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
1.
CI
ve
Deniz seviyesinde yapılan bir barometre deneyinde civa için-
de hava bulunan cam boruda h kadar yükseliyor.
A
Damlalık
Hava
D) I ve II
2848 4.0
Hava
h
Civa
Buna göre, damlalık yardımıyla cam borunun uç kısmına
bir miktar hava verildiğinde;
1. Açık hava basıncının ölçüldüğü değer,
II. h yüksekliği,
III. Kaptaki sıvı yüksekliği
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
yap
E) II ve III
C) Yalnız III
yar
(C
A
Fizik
Basınç - Gaz
1. CI ve Deniz seviyesinde yapılan bir barometre deneyinde civa için- de hava bulunan cam boruda h kadar yükseliyor. A Damlalık Hava D) I ve II 2848 4.0 Hava h Civa Buna göre, damlalık yardımıyla cam borunun uç kısmına bir miktar hava verildiğinde; 1. Açık hava basıncının ölçüldüğü değer, II. h yüksekliği, III. Kaptaki sıvı yüksekliği niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II yap E) II ve III C) Yalnız III yar (C A
5. Şekildeki deney düzeneğindeki sistem dengedey-
ken gaz basıncı P, tüpteki civa yüksekliği h dir.
P
civa
P
A) Azalır
B) Azalır
C) Artar
D) Artar
E Artar
h
Deney tüpü ok yönünde bir miktar hareket etti-
rildiğinde, P ve h in değişimi için ne söylenebi-
lir?
h
Azalır
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Fizik
Basınç - Gaz
5. Şekildeki deney düzeneğindeki sistem dengedey- ken gaz basıncı P, tüpteki civa yüksekliği h dir. P civa P A) Azalır B) Azalır C) Artar D) Artar E Artar h Deney tüpü ok yönünde bir miktar hareket etti- rildiğinde, P ve h in değişimi için ne söylenebi- lir? h Azalır Artar Artar Azalır Değişmez
5. Aşağıda bazı fiziksel niceliklerin birimleri verilmiştir.
1. Atmosfer basıncı
II. Pascal
III. cm - Hg
Buna göre, verilen birimlerden hangileri basınç birimi
olarak kullanılabilir?
A) Yalnız II
Il ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
7.
Fizik
Basınç - Gaz
5. Aşağıda bazı fiziksel niceliklerin birimleri verilmiştir. 1. Atmosfer basıncı II. Pascal III. cm - Hg Buna göre, verilen birimlerden hangileri basınç birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız II Il ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 7.