Basınç - Gaz Soruları

6. Kapalı bir kapta asılan balon duruyor. Kaptaki pom-
pa çalıştırılınca balonun şişmeye başladığı gözleni-
yor.
A) Yalnız II
ip
Bu olaydan,
I. Gazların bir hacminin olduğu
II.
Balonun içindeki gazın kütlesinin arttığı
III. Kapalı kaptaki gazın özkütlesinin azaldığı
sonuçlarından hangileri çıkartılabilir?
B) I ve II
D) I ve III
pompa
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Basınç - Gaz
6. Kapalı bir kapta asılan balon duruyor. Kaptaki pom- pa çalıştırılınca balonun şişmeye başladığı gözleni- yor. A) Yalnız II ip Bu olaydan, I. Gazların bir hacminin olduğu II. Balonun içindeki gazın kütlesinin arttığı III. Kapalı kaptaki gazın özkütlesinin azaldığı sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? B) I ve II D) I ve III pompa C) II ve III E) I, II ve III
Test 04
7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan metalden yapılmış X kabı ile
çocuk balonu şekildeki gibi birleştirilmiştir.
X kabi
Çocuk balonu
Boş
Gas
Buna göre M musluğu açılıp yeniden denge
sağlandığında Z gazının,
20
1. Hacim,
11. Kütle,
111. Özkütle,
M
#
büyüklüklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
8. Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda düşey kesiti
şekildeki gibi olan kapta K ve L gazları ile civa dengededir.
Fizik
Basınç - Gaz
Test 04 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan metalden yapılmış X kabı ile çocuk balonu şekildeki gibi birleştirilmiştir. X kabi Çocuk balonu Boş Gas Buna göre M musluğu açılıp yeniden denge sağlandığında Z gazının, 20 1. Hacim, 11. Kütle, 111. Özkütle, M # büyüklüklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III 8. Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K ve L gazları ile civa dengededir.
2.
●
Basınç, su hariç tüm maddelerde donmayı
kolaylaştırır, erimeyi zorlaştırır.
Atmosfer basıncı artarsa ağzı açık kaptaki sıvı-
nın kaynaması zorlaşır.
Kapalı bir kaptaki buhar, kap içinde hapsedildiği
için basınç artar ve suyun kaynaması yükselir.
Erirken hacmi azalan maddelerde, basınç eri-
meyi kolaylaştırır.
Yaz mevsiminde yüksek dağların zirvesinde
karların erimeden kalmasının nedeni açık hava
basıncının azalmasıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğru-
dur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C
bulundukları kabın bütün vü-
Fizik
Basınç - Gaz
2. ● Basınç, su hariç tüm maddelerde donmayı kolaylaştırır, erimeyi zorlaştırır. Atmosfer basıncı artarsa ağzı açık kaptaki sıvı- nın kaynaması zorlaşır. Kapalı bir kaptaki buhar, kap içinde hapsedildiği için basınç artar ve suyun kaynaması yükselir. Erirken hacmi azalan maddelerde, basınç eri- meyi kolaylaştırır. Yaz mevsiminde yüksek dağların zirvesinde karların erimeden kalmasının nedeni açık hava basıncının azalmasıdır. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğru- dur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 C bulundukları kabın bütün vü-
'deki
n ip
mu
ler-
X
Gazi
Piston
A) Py > Px > Pz
Y Gazı
gazları dengededir.
Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kapalı sistemde X,Y ve Z
Pistonlardan sadece bir tanesi ağırlıklı olduğuna göre, gaz
basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi
olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir.)
2
Gazi
B) Py> P₂ > Px
D) Px = Pz > Py
esta a
C)P=P>P₁₂
E) Px= Py= P₂
Fizik
Basınç - Gaz
'deki n ip mu ler- X Gazi Piston A) Py > Px > Pz Y Gazı gazları dengededir. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kapalı sistemde X,Y ve Z Pistonlardan sadece bir tanesi ağırlıklı olduğuna göre, gaz basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir.) 2 Gazi B) Py> P₂ > Px D) Px = Pz > Py esta a C)P=P>P₁₂ E) Px= Py= P₂
56
Çözmeden Olmaz
2. Bir koluna 54 g X gazı ile dolu cam balon bağlı mano
metrenin kollarındaki cıva düzeyleri Şekil I'deki gibi den.
gededir. Balondaki gazın bir bölümü alındıktan sonra
civa düzeyleri Şekil Il'deki gibi oluyor.
P₁ = 75 cmHg
X gazi
15 cm
gaz
C) 10
Buna göre, balondan alınan gazın kütlesi kaç g'dır?
(Sıcaklık değişimleri önemsenmeyecektir.)
A) 5
B) 8
D) 12
10 cm
E) 15
Kapalı kaplardaki gazların basıncı ideal gaz denklemi olan
P.V=nRT bağıntısı ile bulunur. Cam balondaki
gazın mol sayısı (n), kütlesi ile doğru orantılıdır. HMMM
Fizik
Basınç - Gaz
56 Çözmeden Olmaz 2. Bir koluna 54 g X gazı ile dolu cam balon bağlı mano metrenin kollarındaki cıva düzeyleri Şekil I'deki gibi den. gededir. Balondaki gazın bir bölümü alındıktan sonra civa düzeyleri Şekil Il'deki gibi oluyor. P₁ = 75 cmHg X gazi 15 cm gaz C) 10 Buna göre, balondan alınan gazın kütlesi kaç g'dır? (Sıcaklık değişimleri önemsenmeyecektir.) A) 5 B) 8 D) 12 10 cm E) 15 Kapalı kaplardaki gazların basıncı ideal gaz denklemi olan P.V=nRT bağıntısı ile bulunur. Cam balondaki gazın mol sayısı (n), kütlesi ile doğru orantılıdır. HMMM
>PG=PA
C) P> PA> PG
K
3S
2. Kesitleri 3S, 2S, S olan K, L, M boruları civa
dolu bir kaba daldırılıyor.
Civa
B) PG>P> PA
D) P> PG > PA
E) P=PG > PA
D) K ve M
2S
M
Palme Yayınevi
S
Borulardaki cıva düzeyleri şekildeki gibi
olduğuna göre hangi boruların üst kıs-
minda kesinlikle gaz vardır?
A) Yalnız M
B) Yalnız L
4. Sürtünme
reketli pis
Y gazları
basıncı F
C) K ve L
E) L ve M
Pomp
tilip s
ve P.
(Sist
A)
B)
D)
E)
Fizik
Basınç - Gaz
>PG=PA C) P> PA> PG K 3S 2. Kesitleri 3S, 2S, S olan K, L, M boruları civa dolu bir kaba daldırılıyor. Civa B) PG>P> PA D) P> PG > PA E) P=PG > PA D) K ve M 2S M Palme Yayınevi S Borulardaki cıva düzeyleri şekildeki gibi olduğuna göre hangi boruların üst kıs- minda kesinlikle gaz vardır? A) Yalnız M B) Yalnız L 4. Sürtünme reketli pis Y gazları basıncı F C) K ve L E) L ve M Pomp tilip s ve P. (Sist A) B) D) E)
2.
Şekildeki kapta sızdırmasız ve hareketli piston K
seviyesindeyken A noktasındaki sivi basıncı P
ve sıvı üzerindeki gazın basıncı P dir.
A
g
F
A)
B)
C)
D)
E)
P
SIVI
g
Artar
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Gaz
Piston F kuvveti yardımıyla K seviyesinden L
seviyesine itilirse P ve P_ için ne söylenebi-
A
g
lir? (Sistemin sıcaklığı sabittir.)
P
K
Balon
A
Azalır
Artar
Değişmez
Azalır
Değişmez
Fizik
Basınç - Gaz
2. Şekildeki kapta sızdırmasız ve hareketli piston K seviyesindeyken A noktasındaki sivi basıncı P ve sıvı üzerindeki gazın basıncı P dir. A g F A) B) C) D) E) P SIVI g Artar Artar Artar Azalır Azalır Gaz Piston F kuvveti yardımıyla K seviyesinden L seviyesine itilirse P ve P_ için ne söylenebi- A g lir? (Sistemin sıcaklığı sabittir.) P K Balon A Azalır Artar Değişmez Azalır Değişmez
2. Şekildeki civalı barometrenin
borusunun üstünde h, yüksek-
liğinde hava vardır.
M musluğu açılarak bir mik-
tar cıvanın dışarı akması
sağlanırsa;
I. h₁ yüksekliği
II. h, yüksekliği
III. Borudaki havanın basıncı
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
h₁
h₂
hava
Civa
C) I ve II
M
Fizik
Basınç - Gaz
2. Şekildeki civalı barometrenin borusunun üstünde h, yüksek- liğinde hava vardır. M musluğu açılarak bir mik- tar cıvanın dışarı akması sağlanırsa; I. h₁ yüksekliği II. h, yüksekliği III. Borudaki havanın basıncı niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III h₁ h₂ hava Civa C) I ve II M
X
K noktasına etki eden aynı
düzlemdeki kuvvetler şe-
kildeki gibidir.
Kuvvetlerin büyüklükleri
verildiğine göre, bu kuv-
vetleri dengeleyen kuv-
vet kaç N dur?
2N
30%
K
13N
30
TIN
2N
A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2
Fizik
Basınç - Gaz
X K noktasına etki eden aynı düzlemdeki kuvvetler şe- kildeki gibidir. Kuvvetlerin büyüklükleri verildiğine göre, bu kuv- vetleri dengeleyen kuv- vet kaç N dur? 2N 30% K 13N 30 TIN 2N A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2
1. 95 °C deki kabın üzerine so-
ğuk su dökülürse su kayna-
maya başlar.
Bu olayın nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Soğuyan buhar isi ve-
rerek, kaptaki suyun
sıcaklığını 100 °C ye çı-
karır.
B) Su üstündeki buhara isi
verir.
soğuk su
1
C) Soğuyarak yoğunlaşan su buharı kaynamaya
başlar.
D) Kaptaki su, dışardaki soğuk suya ısı verir.
E) Soğuma sonucu kaptaki gazın basıncı ve buna
as10 bağlı olarak suyun kaynama noktası düşer.
Fizik
Basınç - Gaz
1. 95 °C deki kabın üzerine so- ğuk su dökülürse su kayna- maya başlar. Bu olayın nedeni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Soğuyan buhar isi ve- rerek, kaptaki suyun sıcaklığını 100 °C ye çı- karır. B) Su üstündeki buhara isi verir. soğuk su 1 C) Soğuyarak yoğunlaşan su buharı kaynamaya başlar. D) Kaptaki su, dışardaki soğuk suya ısı verir. E) Soğuma sonucu kaptaki gazın basıncı ve buna as10 bağlı olarak suyun kaynama noktası düşer.
hava
A) Yalnız X
balon
X
Şekil-I
SU
hava
B) Yalnız Y
tahta
Y
HOM
Şekil-II
su
C) X ve Z
İleri Düzey
hava
·lov.
201
Z
çelik
bilye
Şekil-III
X, Y, Z kapalı kaplarında balon, tahta cisim, çelik bilye Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III deki gibi dengededir.
Buna göre, ipler koparak sistemler tekrar dengeye geldiğinde X, Y, Z kaplarının hangilerinde havanın basıncı değişir?
D) Y ve Z
SU
Test
15
_EXY ve Z
Fizik
Basınç - Gaz
hava A) Yalnız X balon X Şekil-I SU hava B) Yalnız Y tahta Y HOM Şekil-II su C) X ve Z İleri Düzey hava ·lov. 201 Z çelik bilye Şekil-III X, Y, Z kapalı kaplarında balon, tahta cisim, çelik bilye Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III deki gibi dengededir. Buna göre, ipler koparak sistemler tekrar dengeye geldiğinde X, Y, Z kaplarının hangilerinde havanın basıncı değişir? D) Y ve Z SU Test 15 _EXY ve Z
gº
58. Düzey kesiti şekildeki gibi olan
kabın içindeki gazın basıncı P
kabin tabanına etkiyen toplam
basınç P ve kabın zemine uy-
guladığı basınç kuvveti F dir.
A) Yalnız F
épiamen
Buna göre, kaplar ters çevrilirse P, F ve P nicelik-
lerinden hangileri artar?
D) F ve P
gaz
B) Yalnız P
SIVI
C) Po ve P
E) P.Eve P
Fizik
Basınç - Gaz
gº 58. Düzey kesiti şekildeki gibi olan kabın içindeki gazın basıncı P kabin tabanına etkiyen toplam basınç P ve kabın zemine uy- guladığı basınç kuvveti F dir. A) Yalnız F épiamen Buna göre, kaplar ters çevrilirse P, F ve P nicelik- lerinden hangileri artar? D) F ve P gaz B) Yalnız P SIVI C) Po ve P E) P.Eve P
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenek dengede iken
tüplerdeki cıva yükseklikleri h₁, h₂ oluyor.
PL
hava
h₁
civa
A) Azalır
B) Artar
C) Değişmez
D) Azalır
E) Artar
boşluk
h₁
M musluğu bir süre açılıp kapatılırsa h₁, h₂ için ne söy-
lenebilir?
boşluk
h₂
Değişmez
Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
EHL
Fizik
Basınç - Gaz
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenek dengede iken tüplerdeki cıva yükseklikleri h₁, h₂ oluyor. PL hava h₁ civa A) Azalır B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Artar boşluk h₁ M musluğu bir süre açılıp kapatılırsa h₁, h₂ için ne söy- lenebilir? boşluk h₂ Değişmez Azalır Değişmez Artar Değişmez EHL
Şekildeki düşey kesiti
verilen düzenekte las-
tik balon sıkılıp bıra-
kıldığında K borusun-
dan siv damlacıkları-
nın püskürdüğü göz-
leniyor.
Lastik
balon
KIL
Hava
SM
Bu olay,
1. Sivilar basıncı her noktaya aynı büyüklükte ve
dik iletir.
II. Hareket basıncın büyük olduğu yerden küçük
olduğu yere doğrudur.
Ill. Akışkanların hızı artarsa basınçlanı azalır.
ilkelerinden hangileri ile ilgilidir?
Fizik
Basınç - Gaz
Şekildeki düşey kesiti verilen düzenekte las- tik balon sıkılıp bıra- kıldığında K borusun- dan siv damlacıkları- nın püskürdüğü göz- leniyor. Lastik balon KIL Hava SM Bu olay, 1. Sivilar basıncı her noktaya aynı büyüklükte ve dik iletir. II. Hareket basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Ill. Akışkanların hızı artarsa basınçlanı azalır. ilkelerinden hangileri ile ilgilidir?
9. Düşey kesiti verilen kapta, cıva ve gaz şekildeki gi-
bi dengededir.
K
L
M
[Comil in
gaz
(c)
Po
D) L-M araşı
Civa
h
h
X musluğu açılıp sıvı akışı durana kadar bek-
lendiğinde gazın bulunduğu koldaki sıvı hangi
seviyede bulunur?
ALK
B) K-L arası
E) M
h
CL
A
FEN
-ATAYURT
Fizik
Basınç - Gaz
9. Düşey kesiti verilen kapta, cıva ve gaz şekildeki gi- bi dengededir. K L M [Comil in gaz (c) Po D) L-M araşı Civa h h X musluğu açılıp sıvı akışı durana kadar bek- lendiğinde gazın bulunduğu koldaki sıvı hangi seviyede bulunur? ALK B) K-L arası E) M h CL A FEN -ATAYURT
1
1. Deniz seviyesindeki bir civali barometre deneyinde K, L, M
tüplerindeki civa seviyesi şekildeki gibidir.
A) Yalnız M
K
D) K ve L
L
Civa
Buna göre, tüplerden hangilerinin üst kısmında kesin-
likle gaz vardır?
M
B) Yalnız K
E) L ve M
C) K ve M
2
KÖŞEBİLGİ Yayınları
Fizik
Basınç - Gaz
1 1. Deniz seviyesindeki bir civali barometre deneyinde K, L, M tüplerindeki civa seviyesi şekildeki gibidir. A) Yalnız M K D) K ve L L Civa Buna göre, tüplerden hangilerinin üst kısmında kesin- likle gaz vardır? M B) Yalnız K E) L ve M C) K ve M 2 KÖŞEBİLGİ Yayınları