Ses Dalgası Soruları

4.
Aynı ortamdaki Sude ve Ali önlerindeki ksilofon müzik
aletinin Sude uzun, Ali kısa çubuğuna vurarak ürettikleri
sese ait olarak,
kalın
I. frekans,
II. şiddet,
Whiz
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
(Ortamın özelliklerinin her noktada aynı olduğu kabul edile-
cektir.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E)-I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Ses Dalgası
4. Aynı ortamdaki Sude ve Ali önlerindeki ksilofon müzik aletinin Sude uzun, Ali kısa çubuğuna vurarak ürettikleri sese ait olarak, kalın I. frekans, II. şiddet, Whiz niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? (Ortamın özelliklerinin her noktada aynı olduğu kabul edile- cektir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E)-I ve III C) Yalnız III
7. Şekildeki bağlama sap kısmındaki mandallar va-
sıtasıyla akort edilir. Bu işlem, sadece bağlamanın
üzerindeki tellerin gerginliğinin değiştirilmesiyle
gerçekleşir.
Bağlamanın mandalları eşit miktar çevrilerek
telin gerginliği azaltılırsa,
#e
1. Telin üzerinde ilerleyen dalgaların hızının bü-
yüklüğü azalır.
II. Telden çıkan sesler kalınlaşır.
L
III. Telden çıkan ses dalgalarının frekansı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve 11
C) Yalnız III
E) Ive III
Fizik
Ses Dalgası
7. Şekildeki bağlama sap kısmındaki mandallar va- sıtasıyla akort edilir. Bu işlem, sadece bağlamanın üzerindeki tellerin gerginliğinin değiştirilmesiyle gerçekleşir. Bağlamanın mandalları eşit miktar çevrilerek telin gerginliği azaltılırsa, #e 1. Telin üzerinde ilerleyen dalgaların hızının bü- yüklüğü azalır. II. Telden çıkan sesler kalınlaşır. L III. Telden çıkan ses dalgalarının frekansı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve 11 C) Yalnız III E) Ive III
7. Kulakları iyi işitmeyen Rasim Bey müzik setinden şarkı
dinlemektedir.
Şarkıyı iyi işitmeyen Rasim Bey kızından müziğin
sesini daha çok açmasını istediğine göre, istediğini
yapan kızı, sesin hangi niceliği üzerinde değişiklik
yapmıştır?
A) Yükseklik
D) Şiddet
B) Frekans
E) Tini
C) Hız
Fizik
Ses Dalgası
7. Kulakları iyi işitmeyen Rasim Bey müzik setinden şarkı dinlemektedir. Şarkıyı iyi işitmeyen Rasim Bey kızından müziğin sesini daha çok açmasını istediğine göre, istediğini yapan kızı, sesin hangi niceliği üzerinde değişiklik yapmıştır? A) Yükseklik D) Şiddet B) Frekans E) Tini C) Hız
8. Ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanılarak birçok
ad cihaz geliştirilmiş ve insanoğlunun hizmetine sunulmuştur.
Buna göre,
I. Ultrason
II. Tomografi
III. Sonar
cihazlarından hangileri sesin yansıma özelliğinden ya-
rarlanılarak geliştirilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.
Fizik
Ses Dalgası
8. Ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanılarak birçok ad cihaz geliştirilmiş ve insanoğlunun hizmetine sunulmuştur. Buna göre, I. Ultrason II. Tomografi III. Sonar cihazlarından hangileri sesin yansıma özelliğinden ya- rarlanılarak geliştirilmiştir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 11.
9.
K
d
L
d
hava tahta
M
d
su
N
d
E) t3 > t₁ > t₂
hava
P
d
R
K noktasında sabit frekansta ses üreten kaynak ça-
lışmaya başladıktan sonra ses dalgaları hava, tah-
ta, su ve hava ortamlarını geçip R noktasına ulaşı-
yor.
Ses dalgalarının,
to Cit
K'den N'ye geliş süresi: t₁
L'den P'ye geliş süresi: t2
M'den R'ye geliş süresi: t, dür.
Buna göre; t₁, t2, t3 arasındaki ilişki nedir?
A) t₁ = t₂ > t3
B) t₂ = t3 > t₁
C) t₂ > t3 = t₁
D) t₂ > t₂ = t₁
10
tj>
tibe
11.
Fizik
Ses Dalgası
9. K d L d hava tahta M d su N d E) t3 > t₁ > t₂ hava P d R K noktasında sabit frekansta ses üreten kaynak ça- lışmaya başladıktan sonra ses dalgaları hava, tah- ta, su ve hava ortamlarını geçip R noktasına ulaşı- yor. Ses dalgalarının, to Cit K'den N'ye geliş süresi: t₁ L'den P'ye geliş süresi: t2 M'den R'ye geliş süresi: t, dür. Buna göre; t₁, t2, t3 arasındaki ilişki nedir? A) t₁ = t₂ > t3 B) t₂ = t3 > t₁ C) t₂ > t3 = t₁ D) t₂ > t₂ = t₁ 10 tj> tibe 11.
28. Bir yan flüt, şekildeki gibi 70 cm uzunluğunda, iki ucu
açık, silindirik bir borudan oluşmaktadır.
X = cl
Sesin flüt içindeki hızı 350 m/s olduğuna göre, bu
flütten elde edilebilecek olan sesin frekansı en
düşük kaç hertz olur?
A) 25
70 cm
D) 500
B) 125
C) 250
E) 750
Fizik
Ses Dalgası
28. Bir yan flüt, şekildeki gibi 70 cm uzunluğunda, iki ucu açık, silindirik bir borudan oluşmaktadır. X = cl Sesin flüt içindeki hızı 350 m/s olduğuna göre, bu flütten elde edilebilecek olan sesin frekansı en düşük kaç hertz olur? A) 25 70 cm D) 500 B) 125 C) 250 E) 750
tay
Buna göre,
I.
Kısa çubuktan yayılan ses uzun çubuktan çı-
kan sese göre daha ince duyulur. ↑
II. Uzun çubuktan duyulan sesin sürati kısa çu-
bukten yayılan sesin süratinden fazladır.
III. Çubuklara aynı tokmakta eşit şiddetle vuruldu-
gunda aynı yükseklikte ses işitilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sidde
A) Yalnız I
DY I ve II
1
10. Aynı ortamda bulunan köpek ve kedinin çıkardıkla-
ri sesin dalgaları şekildeki gibidir.
B) Yalnız II
A
MAMA
Köpeğin sesinin çıkardığı Kedinin sesinin çıkardığı
ses dalgası
ses dalgası
Buna göre,
I.
Kedinin sesinin yayılma hızı, köpeğin sesinin
yayılma hızından büyüktür.
II. Köpeğin sesi, kedinin sesinden şiddetlidir.
III. Kedinin sesi, köpeğin sesine göre daha tiz du-
yulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
D) I ve III
2 3
C 1
C) Yalnız III
E) II ve III
4
E
6
B
C) Yalnız III
E) I, II ve III
71 8
9
A
"Dalgalar"
10
C
CAP ST
Fizik
Ses Dalgası
tay Buna göre, I. Kısa çubuktan yayılan ses uzun çubuktan çı- kan sese göre daha ince duyulur. ↑ II. Uzun çubuktan duyulan sesin sürati kısa çu- bukten yayılan sesin süratinden fazladır. III. Çubuklara aynı tokmakta eşit şiddetle vuruldu- gunda aynı yükseklikte ses işitilir. yargılarından hangileri doğrudur? Sidde A) Yalnız I DY I ve II 1 10. Aynı ortamda bulunan köpek ve kedinin çıkardıkla- ri sesin dalgaları şekildeki gibidir. B) Yalnız II A MAMA Köpeğin sesinin çıkardığı Kedinin sesinin çıkardığı ses dalgası ses dalgası Buna göre, I. Kedinin sesinin yayılma hızı, köpeğin sesinin yayılma hızından büyüktür. II. Köpeğin sesi, kedinin sesinden şiddetlidir. III. Kedinin sesi, köpeğin sesine göre daha tiz du- yulur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalniz II D) I ve III 2 3 C 1 C) Yalnız III E) II ve III 4 E 6 B C) Yalnız III E) I, II ve III 71 8 9 A "Dalgalar" 10 C CAP ST
voltmetre
Fine
ev-
hetre
antr
Şampiyonlar Karması
7. Şekildeki farklı miktarda su dolu özdeş cam şişelere
önce birer tokmakla vuruluyor. Daha sonra üst kısımla-
rından üfleniyor.
K
Elde edilen bu sesler için,
I. Tokmakla vurulduğunda K şişesinde daha kalın ses
çıkar.
II. Üflendiğinde L şişesinden daha ince ses çıkar.
III. Tokmakla vurulduğunda K şişesinden çıkan sesin
şiddeti daha büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Ses Dalgası
voltmetre Fine ev- hetre antr Şampiyonlar Karması 7. Şekildeki farklı miktarda su dolu özdeş cam şişelere önce birer tokmakla vuruluyor. Daha sonra üst kısımla- rından üfleniyor. K Elde edilen bu sesler için, I. Tokmakla vurulduğunda K şişesinde daha kalın ses çıkar. II. Üflendiğinde L şişesinden daha ince ses çıkar. III. Tokmakla vurulduğunda K şişesinden çıkan sesin şiddeti daha büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
du-
gun
ekil 11
50-
mayni
ziliyor.
ayincilik
3. K ses kaynağından çıkan dalgaların t süre sonraki
görünümü şekildeki gibidir.
AVA
Bu dalganın 2t süre sonraki görünümü aşağı-
dakilerden hangisi gibi olabilir?
(Birim kareler özdeş olup,
değişmemektedir.)
NA
B)
D)
E)
w
Fizik
Ses Dalgası
du- gun ekil 11 50- mayni ziliyor. ayincilik 3. K ses kaynağından çıkan dalgaların t süre sonraki görünümü şekildeki gibidir. AVA Bu dalganın 2t süre sonraki görünümü aşağı- dakilerden hangisi gibi olabilir? (Birim kareler özdeş olup, değişmemektedir.) NA B) D) E) w
11. Havadan çelik bir tele geçen ses dalgasının;
Yüksekliği
Yayılma hızı
Genliği
niceliklerinin değişimi için aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
Yükseklik
A) -Değişmez
B) Azalır
G Değişmez
(D) Artar
E
SES DALGALARI 381
Değişmez
Yayılma hızı
Artar
Değişmez
Artar
Artar
Genlik
Azalır
Azalır
Azalır
Azalır
Fizik
Ses Dalgası
11. Havadan çelik bir tele geçen ses dalgasının; Yüksekliği Yayılma hızı Genliği niceliklerinin değişimi için aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? Yükseklik A) -Değişmez B) Azalır G Değişmez (D) Artar E SES DALGALARI 381 Değişmez Yayılma hızı Artar Değişmez Artar Artar Genlik Azalır Azalır Azalır Azalır
6. Şekilde aynı maddeden yapılmış ve kollarının
uzunluğu farklı X, Y, Z diyapazonlanı verilmiştir.
Z
X
Bu diyapazonlar titreştirildiğinde çıkardıkla-
ri sesin frekansı sırasıyla fyfy, fz olduğuna
göre frekansların büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) fx = fy = f₂
B) fx > fy > fz
C) > fy > fx
D) fy > fx > f₂
E) fx > 1₂ > fy
Nihat Bilgin Yayıncılık -
C
Fizik
Ses Dalgası
6. Şekilde aynı maddeden yapılmış ve kollarının uzunluğu farklı X, Y, Z diyapazonlanı verilmiştir. Z X Bu diyapazonlar titreştirildiğinde çıkardıkla- ri sesin frekansı sırasıyla fyfy, fz olduğuna göre frekansların büyüklük ilişkisi nasıldır? A) fx = fy = f₂ B) fx > fy > fz C) > fy > fx D) fy > fx > f₂ E) fx > 1₂ > fy Nihat Bilgin Yayıncılık - C
mirken,
sırasıyla
da ses
suf
YAYINLARI-
Kağan bisikletinin demirine tekerleğin tellerine temas
edebilecek uzunlukta şekildeki gibi karton yapıştırıyor. Kagan
bisiklet sürerken kartona vuran teller kartondan ses çıkmasına
neden olmaktadır.
Karton
Jant teli
Bisiklet
tekerleği
Kağan bisikletin sürati arttığında kartondan çıkan sesi
inceldiğini fark ediyor.
Buna göre, kartondan çıkan sesi incelmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sesin yüksekliğinin artması
B) Sesin yüksekliğinin azalması
C) Sesin gürlüğünün artması
D) Sesin yayılma hızının artması
E) Sesin gürlüğünün azalması
Fizik
Ses Dalgası
mirken, sırasıyla da ses suf YAYINLARI- Kağan bisikletinin demirine tekerleğin tellerine temas edebilecek uzunlukta şekildeki gibi karton yapıştırıyor. Kagan bisiklet sürerken kartona vuran teller kartondan ses çıkmasına neden olmaktadır. Karton Jant teli Bisiklet tekerleği Kağan bisikletin sürati arttığında kartondan çıkan sesi inceldiğini fark ediyor. Buna göre, kartondan çıkan sesi incelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sesin yüksekliğinin artması B) Sesin yüksekliğinin azalması C) Sesin gürlüğünün artması D) Sesin yayılma hızının artması E) Sesin gürlüğünün azalması
2. Aynı ortamda olan P, R, S hoparlörlerinden çıkan seslere
ait bazı değerler şekildeki gibidir.
A BODO
A)
P
B)
150 Hz
40 dB
Bu hoparlörden çıkan en ince ve en gür ses aşağı-
dakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?
R
En ince
S
S
P
P
R
175 Hz
20 dB
225 Hz
30 dB
En gür
P
R
R
S
S
Fizik
Ses Dalgası
2. Aynı ortamda olan P, R, S hoparlörlerinden çıkan seslere ait bazı değerler şekildeki gibidir. A BODO A) P B) 150 Hz 40 dB Bu hoparlörden çıkan en ince ve en gür ses aşağı- dakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? R En ince S S P P R 175 Hz 20 dB 225 Hz 30 dB En gür P R R S S
Ses ve Deprem Dalgaları
7. Bir salıncakta sallanan çocuğun salınım frekansı ile salınca-
ğa verilen itmenin frekansı eşitlendiği anda salıncağa maksi-
mum genlikle salınım yaptırılabilir.
Aşağıda verilenlerden hangileri anlatılan bu olay ile ben-
zerlik göstermektedir?
I. Ses hızına yaklaşan uçağın şok dalgalar oluşturması,
II. Farklı iki gitarın seslerinin akort edilmesi,
III. Radyo frekansı ile radyo istasyon frekanslarının eşleşti-
rilmesi
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
3M
Fizik
Ses Dalgası
Ses ve Deprem Dalgaları 7. Bir salıncakta sallanan çocuğun salınım frekansı ile salınca- ğa verilen itmenin frekansı eşitlendiği anda salıncağa maksi- mum genlikle salınım yaptırılabilir. Aşağıda verilenlerden hangileri anlatılan bu olay ile ben- zerlik göstermektedir? I. Ses hızına yaklaşan uçağın şok dalgalar oluşturması, II. Farklı iki gitarın seslerinin akort edilmesi, III. Radyo frekansı ile radyo istasyon frekanslarının eşleşti- rilmesi A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 3M
IZ I
D) II ve III
j| ||
naralı sistemlerdeki yollarda
r?
B) Yalnız II
Movi 13
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Işık ışınları hava ortamından su ortamına geçerken
kırılmaya uğrar.
Buna göre, su ortamına geçen ışık ışınlarıyla ilgili,
I. Ortalama hızı azalır.
II. Frekansı azalır.
III. Doğrultusu değişir. V
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız Isd end B) Yalnız II de C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Ses Dalgası
IZ I D) II ve III j| || naralı sistemlerdeki yollarda r? B) Yalnız II Movi 13 C) I ve II E) I, II ve III 5. Işık ışınları hava ortamından su ortamına geçerken kırılmaya uğrar. Buna göre, su ortamına geçen ışık ışınlarıyla ilgili, I. Ortalama hızı azalır. II. Frekansı azalır. III. Doğrultusu değişir. V yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız Isd end B) Yalnız II de C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
ni
k-
i-
10. Yaklaşan bir ambulansın siren sesinin;
1. İşitilen frekansı,
II. Algılanan dalga boyu
III. Şiddeti
niceliklerinden hangileri zamanla artar?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
1.
Fizik
Ses Dalgası
ni k- i- 10. Yaklaşan bir ambulansın siren sesinin; 1. İşitilen frekansı, II. Algılanan dalga boyu III. Şiddeti niceliklerinden hangileri zamanla artar? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 1.