Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ses Dalgası Soruları

4.
Aynı ortamdaki Sude ve Ali önlerindeki ksilofon müzik
aletinin Sude uzun, Ali kısa çubuğuna vurarak ürettikleri
sese ait olarak,
kalın
I. frekans,
II. şiddet,
Whiz
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
(Ortamın özelliklerinin her noktada aynı olduğu kabul edile-
cektir.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E)-I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Ses Dalgası
4. Aynı ortamdaki Sude ve Ali önlerindeki ksilofon müzik aletinin Sude uzun, Ali kısa çubuğuna vurarak ürettikleri sese ait olarak, kalın I. frekans, II. şiddet, Whiz niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? (Ortamın özelliklerinin her noktada aynı olduğu kabul edile- cektir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E)-I ve III C) Yalnız III
8. Ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanılarak birçok
ad cihaz geliştirilmiş ve insanoğlunun hizmetine sunulmuştur.
Buna göre,
I. Ultrason
II. Tomografi
III. Sonar
cihazlarından hangileri sesin yansıma özelliğinden ya-
rarlanılarak geliştirilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.
Fizik
Ses Dalgası
8. Ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanılarak birçok ad cihaz geliştirilmiş ve insanoğlunun hizmetine sunulmuştur. Buna göre, I. Ultrason II. Tomografi III. Sonar cihazlarından hangileri sesin yansıma özelliğinden ya- rarlanılarak geliştirilmiştir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 11.
9.
K
d
L
d
hava tahta
M
d
su
N
d
E) t3 > t₁ > t₂
hava
P
d
R
K noktasında sabit frekansta ses üreten kaynak ça-
lışmaya başladıktan sonra ses dalgaları hava, tah-
ta, su ve hava ortamlarını geçip R noktasına ulaşı-
yor.
Ses dalgalarının,
to Cit
K'den N'ye geliş süresi: t₁
L'den P'ye geliş süresi: t2
M'den R'ye geliş süresi: t, dür.
Buna göre; t₁, t2, t3 arasındaki ilişki nedir?
A) t₁ = t₂ > t3
B) t₂ = t3 > t₁
C) t₂ > t3 = t₁
D) t₂ > t₂ = t₁
10
tj>
tibe
11.
Fizik
Ses Dalgası
9. K d L d hava tahta M d su N d E) t3 > t₁ > t₂ hava P d R K noktasında sabit frekansta ses üreten kaynak ça- lışmaya başladıktan sonra ses dalgaları hava, tah- ta, su ve hava ortamlarını geçip R noktasına ulaşı- yor. Ses dalgalarının, to Cit K'den N'ye geliş süresi: t₁ L'den P'ye geliş süresi: t2 M'den R'ye geliş süresi: t, dür. Buna göre; t₁, t2, t3 arasındaki ilişki nedir? A) t₁ = t₂ > t3 B) t₂ = t3 > t₁ C) t₂ > t3 = t₁ D) t₂ > t₂ = t₁ 10 tj> tibe 11.
tay
Buna göre,
I.
Kısa çubuktan yayılan ses uzun çubuktan çı-
kan sese göre daha ince duyulur. ↑
II. Uzun çubuktan duyulan sesin sürati kısa çu-
bukten yayılan sesin süratinden fazladır.
III. Çubuklara aynı tokmakta eşit şiddetle vuruldu-
gunda aynı yükseklikte ses işitilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sidde
A) Yalnız I
DY I ve II
1
10. Aynı ortamda bulunan köpek ve kedinin çıkardıkla-
ri sesin dalgaları şekildeki gibidir.
B) Yalnız II
A
MAMA
Köpeğin sesinin çıkardığı Kedinin sesinin çıkardığı
ses dalgası
ses dalgası
Buna göre,
I.
Kedinin sesinin yayılma hızı, köpeğin sesinin
yayılma hızından büyüktür.
II. Köpeğin sesi, kedinin sesinden şiddetlidir.
III. Kedinin sesi, köpeğin sesine göre daha tiz du-
yulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
D) I ve III
2 3
C 1
C) Yalnız III
E) II ve III
4
E
6
B
C) Yalnız III
E) I, II ve III
71 8
9
A
"Dalgalar"
10
C
CAP ST
Fizik
Ses Dalgası
tay Buna göre, I. Kısa çubuktan yayılan ses uzun çubuktan çı- kan sese göre daha ince duyulur. ↑ II. Uzun çubuktan duyulan sesin sürati kısa çu- bukten yayılan sesin süratinden fazladır. III. Çubuklara aynı tokmakta eşit şiddetle vuruldu- gunda aynı yükseklikte ses işitilir. yargılarından hangileri doğrudur? Sidde A) Yalnız I DY I ve II 1 10. Aynı ortamda bulunan köpek ve kedinin çıkardıkla- ri sesin dalgaları şekildeki gibidir. B) Yalnız II A MAMA Köpeğin sesinin çıkardığı Kedinin sesinin çıkardığı ses dalgası ses dalgası Buna göre, I. Kedinin sesinin yayılma hızı, köpeğin sesinin yayılma hızından büyüktür. II. Köpeğin sesi, kedinin sesinden şiddetlidir. III. Kedinin sesi, köpeğin sesine göre daha tiz du- yulur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalniz II D) I ve III 2 3 C 1 C) Yalnız III E) II ve III 4 E 6 B C) Yalnız III E) I, II ve III 71 8 9 A "Dalgalar" 10 C CAP ST
du-
gun
ekil 11
50-
mayni
ziliyor.
ayincilik
3. K ses kaynağından çıkan dalgaların t süre sonraki
görünümü şekildeki gibidir.
AVA
Bu dalganın 2t süre sonraki görünümü aşağı-
dakilerden hangisi gibi olabilir?
(Birim kareler özdeş olup,
değişmemektedir.)
NA
B)
D)
E)
w
Fizik
Ses Dalgası
du- gun ekil 11 50- mayni ziliyor. ayincilik 3. K ses kaynağından çıkan dalgaların t süre sonraki görünümü şekildeki gibidir. AVA Bu dalganın 2t süre sonraki görünümü aşağı- dakilerden hangisi gibi olabilir? (Birim kareler özdeş olup, değişmemektedir.) NA B) D) E) w
2. Aynı ortamda olan P, R, S hoparlörlerinden çıkan seslere
ait bazı değerler şekildeki gibidir.
A BODO
A)
P
B)
150 Hz
40 dB
Bu hoparlörden çıkan en ince ve en gür ses aşağı-
dakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?
R
En ince
S
S
P
P
R
175 Hz
20 dB
225 Hz
30 dB
En gür
P
R
R
S
S
Fizik
Ses Dalgası
2. Aynı ortamda olan P, R, S hoparlörlerinden çıkan seslere ait bazı değerler şekildeki gibidir. A BODO A) P B) 150 Hz 40 dB Bu hoparlörden çıkan en ince ve en gür ses aşağı- dakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? R En ince S S P P R 175 Hz 20 dB 225 Hz 30 dB En gür P R R S S
Ses ve Deprem Dalgaları
7. Bir salıncakta sallanan çocuğun salınım frekansı ile salınca-
ğa verilen itmenin frekansı eşitlendiği anda salıncağa maksi-
mum genlikle salınım yaptırılabilir.
Aşağıda verilenlerden hangileri anlatılan bu olay ile ben-
zerlik göstermektedir?
I. Ses hızına yaklaşan uçağın şok dalgalar oluşturması,
II. Farklı iki gitarın seslerinin akort edilmesi,
III. Radyo frekansı ile radyo istasyon frekanslarının eşleşti-
rilmesi
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
3M
Fizik
Ses Dalgası
Ses ve Deprem Dalgaları 7. Bir salıncakta sallanan çocuğun salınım frekansı ile salınca- ğa verilen itmenin frekansı eşitlendiği anda salıncağa maksi- mum genlikle salınım yaptırılabilir. Aşağıda verilenlerden hangileri anlatılan bu olay ile ben- zerlik göstermektedir? I. Ses hızına yaklaşan uçağın şok dalgalar oluşturması, II. Farklı iki gitarın seslerinin akort edilmesi, III. Radyo frekansı ile radyo istasyon frekanslarının eşleşti- rilmesi A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 3M
A
A
Ğ
f
: Ses kaynağının frekansı (s¹)
f₁ ve f₂ : Gözlemcilerin duyduğu sesin frekansı (s-¹)
d
: Sesin havadaki yayılma hızı (
A
OK
K
II. Sadece Gözlemci Hareketli ise;
A
= 0
R
gg
: Kaynağın hızı (m)
: Gözlemcinin hızı ()
G₁
f₁ > f
A A
G₂
f> f₂
Fizik
Ses Dalgası
A A Ğ f : Ses kaynağının frekansı (s¹) f₁ ve f₂ : Gözlemcilerin duyduğu sesin frekansı (s-¹) d : Sesin havadaki yayılma hızı ( A OK K II. Sadece Gözlemci Hareketli ise; A = 0 R gg : Kaynağın hızı (m) : Gözlemcinin hızı () G₁ f₁ > f A A G₂ f> f₂
5. 1947 yılında ABD de inşa edilen dünyanın üçüncü bü-
yük asma köprüsü olan TACOMA NARROWS, 140 km/h
süratde esen rüzgara dayanabilecek nitelikte iken 67
km/h hızla esen rüzgarın etkisi ile yıkılmıştır.
Öğretmen öğrencilerden bu olayın sebebini sorar;
Eylül: Her yapının kütlesine, kullanılan malzemenin
cinsine ve şekline bağlı bir doğal frekansı var-
dır.
Beren: Rüzgarın ani ve değişken esmesinin sonucu
oluşan titreşim frekansı köprünün doğal fre-
kansına eşit olabilir.
Ekin: 67 km/h hızla esen rüzgarın oluşturduğu titre-
şim frekansı köprünün doğal frekansına eşit
olduğundan titreşim genliği artmıştır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız Ekin
B) Yalnız Eylül
C) Yalnız Beren
D) Eylül ve Beren
E) Ekin, Eyül ve Beren
Fizik
Ses Dalgası
5. 1947 yılında ABD de inşa edilen dünyanın üçüncü bü- yük asma köprüsü olan TACOMA NARROWS, 140 km/h süratde esen rüzgara dayanabilecek nitelikte iken 67 km/h hızla esen rüzgarın etkisi ile yıkılmıştır. Öğretmen öğrencilerden bu olayın sebebini sorar; Eylül: Her yapının kütlesine, kullanılan malzemenin cinsine ve şekline bağlı bir doğal frekansı var- dır. Beren: Rüzgarın ani ve değişken esmesinin sonucu oluşan titreşim frekansı köprünün doğal fre- kansına eşit olabilir. Ekin: 67 km/h hızla esen rüzgarın oluşturduğu titre- şim frekansı köprünün doğal frekansına eşit olduğundan titreşim genliği artmıştır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Ekin B) Yalnız Eylül C) Yalnız Beren D) Eylül ve Beren E) Ekin, Eyül ve Beren
26. Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları çevresindeki
ses kaynaklarını etkileyerek titreşebilir.
Si Özdeş diyapozonlardan biri titreştiğinde diğerininde
etkilenerek aynı frekansta titreşmesi olayına ne ad ve-
rilir?
08 (8
AS (A
A) Doğal frekans
C) Rezonans
E) Vuru olayı
B) Sönümleme
D) Yankı
Fizik
Ses Dalgası
26. Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları çevresindeki ses kaynaklarını etkileyerek titreşebilir. Si Özdeş diyapozonlardan biri titreştiğinde diğerininde etkilenerek aynı frekansta titreşmesi olayına ne ad ve- rilir? 08 (8 AS (A A) Doğal frekans C) Rezonans E) Vuru olayı B) Sönümleme D) Yankı
r.
D) I ve III
E) I, II ve III
202
Bir bardak yarısına kadar su ile dolu iken bardağa bir metal
kaşık ile vurularak ses çıkması sağlanıyor.
Bardağın içindeki suyun bir kısmı boşaltılarak aynı
metal kaşık ile biraz daha sert vurulduğunda oluşan
sesin frekansı ve şiddeti için aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?
A) Frekans ve şiddet artar.
B) Frekans ve şiddet azalır
A
C) Frekans azalır, şiddet artar.
D) Frekans artar, şiddet değişmez.
E) Frekans azalır, şiddet değişmez.
Fizik
Ses Dalgası
r. D) I ve III E) I, II ve III 202 Bir bardak yarısına kadar su ile dolu iken bardağa bir metal kaşık ile vurularak ses çıkması sağlanıyor. Bardağın içindeki suyun bir kısmı boşaltılarak aynı metal kaşık ile biraz daha sert vurulduğunda oluşan sesin frekansı ve şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Frekans ve şiddet artar. B) Frekans ve şiddet azalır A C) Frekans azalır, şiddet artar. D) Frekans artar, şiddet değişmez. E) Frekans azalır, şiddet değişmez.
s ara-
Küçük
bü
s de
191
Şekildeki deney düzeneğini kuran öğrenci, parmağıyla teli
çekip, bırakarak ses üretmektedir.
Tel
Kova
Kalem
Kalem
D) Yalnız III
Kova
Buna göre öğrencinin;
1. kovalardaki su miktarını artırması,
II. kalemleri birbirine yaklaştırması,
III. teli daha sertçe çekip bırakması
işlemlerinden hangilerini tek başına yapması daha
yüksek bir sesin duyulmasına sebep olur
A) Yalnız I
B) Yalnız
d) Ive Il
E), Ave II
Fizik
Ses Dalgası
s ara- Küçük bü s de 191 Şekildeki deney düzeneğini kuran öğrenci, parmağıyla teli çekip, bırakarak ses üretmektedir. Tel Kova Kalem Kalem D) Yalnız III Kova Buna göre öğrencinin; 1. kovalardaki su miktarını artırması, II. kalemleri birbirine yaklaştırması, III. teli daha sertçe çekip bırakması işlemlerinden hangilerini tek başına yapması daha yüksek bir sesin duyulmasına sebep olur A) Yalnız I B) Yalnız d) Ive Il E), Ave II
189
Rezonans olayı;
1. telli çalgıların gövdelerinin tellerinde oluşan sesin şid-
detini artırması,
II. yan yana bulunan diyapazondan birine vurulduğunda
bir süre sonra diğerinin de titreşmesi,
III. bir yay üzerinde karşılaşan iki atmanın birbirini sönüm-
lemesi
durumlarının hangilerinde gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, I ve III
C) I ve III
Fizik
Ses Dalgası
189 Rezonans olayı; 1. telli çalgıların gövdelerinin tellerinde oluşan sesin şid- detini artırması, II. yan yana bulunan diyapazondan birine vurulduğunda bir süre sonra diğerinin de titreşmesi, III. bir yay üzerinde karşılaşan iki atmanın birbirini sönüm- lemesi durumlarının hangilerinde gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, I ve III C) I ve III
13. Ormanda, oduncunun baltayı ağaca
vurduktan 6 s sonra şesini duyuyor-
sanız oduncudan kaç m uzaktasınız?
(Sesin havadaki yayılma hızı 340 m/s)
A) 340
B) 680
C) 1360
D) 2040
340
E) 2380
X=4 → 340
f
Palme Yayınevi
Fizik
Ses Dalgası
13. Ormanda, oduncunun baltayı ağaca vurduktan 6 s sonra şesini duyuyor- sanız oduncudan kaç m uzaktasınız? (Sesin havadaki yayılma hızı 340 m/s) A) 340 B) 680 C) 1360 D) 2040 340 E) 2380 X=4 → 340 f Palme Yayınevi
10. Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne giden Asaf ve Levent'in ara-
larında 20 m mesafe varken, Asaf X çukur yansıtıcısının K
noktasına doğru fısıldayarak konuşuyor. Levent ise kula-
ğını Y çukur yansıtıcısının L noktasına doğru yaklaştırınca
Asaf'ın konuşmasını net olarak duyuyor.
K
A) Yalnız I
Asaf
20 m
D) I ve II
Bu olayla ilgili,
1. Ses dalgalarının da ışık ve su dalgaları gibi çukur en-
gelden yansıdığında odaklanabileceği
Levent
II. Ses dalgalarının da ışık hızı ile yayılabileceği
III. Ses dalgalarının uzaklara dağılmadan gidebileceği
sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız II
Y
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Ses Dalgası
10. Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne giden Asaf ve Levent'in ara- larında 20 m mesafe varken, Asaf X çukur yansıtıcısının K noktasına doğru fısıldayarak konuşuyor. Levent ise kula- ğını Y çukur yansıtıcısının L noktasına doğru yaklaştırınca Asaf'ın konuşmasını net olarak duyuyor. K A) Yalnız I Asaf 20 m D) I ve II Bu olayla ilgili, 1. Ses dalgalarının da ışık ve su dalgaları gibi çukur en- gelden yansıdığında odaklanabileceği Levent II. Ses dalgalarının da ışık hızı ile yayılabileceği III. Ses dalgalarının uzaklara dağılmadan gidebileceği sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz? B) Yalnız II Y E) II ve III C) Yalnız III
2. Geniş bir salonda verilen piyano konserini dinlemeye gi-
den seyircilerden Atilla en ön sırada, Selma orta sırada
ve Kıvanç en arka sırada oturmaktadır.
Atilla, Selma ve Kıvanç'ın duyduğu seslerle ilgili;
Üçü de piyanodan yayılan sesleri aynı şiddette
duyar.
CONCE
1. Piyanodan yayılan sesi Atilla ve Kıvanç aynı
frekansta duyar.
III. Konserde Selma ve Kıvanç'ın duyduğu seslerin
tınısı aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (Salonda ses siste-
mi kullanılmamaktadır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve II
chu
C) I ve Il
E) I, II ve III
Fizik
Ses Dalgası
2. Geniş bir salonda verilen piyano konserini dinlemeye gi- den seyircilerden Atilla en ön sırada, Selma orta sırada ve Kıvanç en arka sırada oturmaktadır. Atilla, Selma ve Kıvanç'ın duyduğu seslerle ilgili; Üçü de piyanodan yayılan sesleri aynı şiddette duyar. CONCE 1. Piyanodan yayılan sesi Atilla ve Kıvanç aynı frekansta duyar. III. Konserde Selma ve Kıvanç'ın duyduğu seslerin tınısı aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (Salonda ses siste- mi kullanılmamaktadır.) A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve II chu C) I ve Il E) I, II ve III