Birimler Soruları

Fiziksel büyüklükler ile ilgili olarak,
Ali, dün parkta toplam adım sayısı karşılığında 400
kalori enerji harcadı.
1.
II. Babam Kayseri - Sivas yolunda 110 km/h süratle
radara yakalandı.
III. Sevgi basküle 450 N değerinde basınç kuvveti uygu-
ladı.
Buna göre, öğrencilerin kurduğu cümlelerde kullanı-
lan birimlerden hangileri SI birim sistemine uygun-
dur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Birimler
Fiziksel büyüklükler ile ilgili olarak, Ali, dün parkta toplam adım sayısı karşılığında 400 kalori enerji harcadı. 1. II. Babam Kayseri - Sivas yolunda 110 km/h süratle radara yakalandı. III. Sevgi basküle 450 N değerinde basınç kuvveti uygu- ladı. Buna göre, öğrencilerin kurduğu cümlelerde kullanı- lan birimlerden hangileri SI birim sistemine uygun- dur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
2-
Türetilmiş bir büyüklük olan aydınlanma şidde-
ti matematiksel olarak, kaynağın ışık şiddetinin
(1), kaynağın aydınlanma hesaplanan noktaya
uzaklığının karesine (d²), oranı şeklinde mo-
dellendiğine göre hangi temel büyüklükleri içe-
rir?
A) Candela, metre
B) Kelvin, candela
C) Kilogram, metre
D) Mol, candela
E) Kelvin, metre
Fizik
Birimler
2- Türetilmiş bir büyüklük olan aydınlanma şidde- ti matematiksel olarak, kaynağın ışık şiddetinin (1), kaynağın aydınlanma hesaplanan noktaya uzaklığının karesine (d²), oranı şeklinde mo- dellendiğine göre hangi temel büyüklükleri içe- rir? A) Candela, metre B) Kelvin, candela C) Kilogram, metre D) Mol, candela E) Kelvin, metre
1- Fiziksel terimlerden ivme "birim süredeki hız deği-
şimi", hız ise "birim süredeki yer değiştirme" olarak
tanımlanır.
Buna göre, ivmenin matematiksel modeli düşü-
nülerek SI birim sisteminde kabul edilmiş temel
büyüklükler cinsinden birimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) kg
D)
m
S
m²
S
B)
E)
El E
EIN
C) m
Fizik
Birimler
1- Fiziksel terimlerden ivme "birim süredeki hız deği- şimi", hız ise "birim süredeki yer değiştirme" olarak tanımlanır. Buna göre, ivmenin matematiksel modeli düşü- nülerek SI birim sisteminde kabul edilmiş temel büyüklükler cinsinden birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) kg D) m S m² S B) E) El E EIN C) m
malari
WEB 41. Ortalama boyutlara sahip bir odaya kaç tane pin-pon
topunun (ezmeden) sığabileceğini tahmin ediniz.
Burada aldığınız değerleri, ölçtüğünüz veya tahmin
ettiğiniz nicelikleri söyleyiniz.
42. McDonalds, yılda 250 milyo
5!
Fizik
Birimler
malari WEB 41. Ortalama boyutlara sahip bir odaya kaç tane pin-pon topunun (ezmeden) sığabileceğini tahmin ediniz. Burada aldığınız değerleri, ölçtüğünüz veya tahmin ettiğiniz nicelikleri söyleyiniz. 42. McDonalds, yılda 250 milyo 5!
A
sunda, birbirlerine karışmayan 1 g/cm²
3 g/cm³ özkütleli ve dx özkütleli sıvıla
gibi dengededir.
e, dy kaç g/cm³ tür?
19
16
3
3
B)
7-C
3
9/cm3
8-B
D)
3h
3
9-C
E14
2.
4P
4V
Cam kap
A) 19
Muslukla birbirine bağlanmış, hacimleri verilen cam
kap ve esnek balon içerisinde, şekildeki gibi 4P ve
P basınçta hava vardır.
Musluk açılıp denge sağlandığında esnek balonun
son hacmi kaç V olur?
Esnek balon
B) 16
C) 15
D) 3
E)
19
7
5.
4.
Basing
yükse
Basın
liğini a
1. ilk de
basın
denir.
Yukarıdal
A) Yalnız
Fizik
Birimler
A sunda, birbirlerine karışmayan 1 g/cm² 3 g/cm³ özkütleli ve dx özkütleli sıvıla gibi dengededir. e, dy kaç g/cm³ tür? 19 16 3 3 B) 7-C 3 9/cm3 8-B D) 3h 3 9-C E14 2. 4P 4V Cam kap A) 19 Muslukla birbirine bağlanmış, hacimleri verilen cam kap ve esnek balon içerisinde, şekildeki gibi 4P ve P basınçta hava vardır. Musluk açılıp denge sağlandığında esnek balonun son hacmi kaç V olur? Esnek balon B) 16 C) 15 D) 3 E) 19 7 5. 4. Basing yükse Basın liğini a 1. ilk de basın denir. Yukarıdal A) Yalnız
n içine çiz
esittir
paund olarak bulunuz.
21. Bir tanka 30 galon benzin 7 dakikada doldurulduğu
varsayılıyor. Tanka giren benzini (a) Saniyede galon
olarak, (b) Saniyede metre küp olarak bulunuz. (c)
Aynı doldurma hızı ile, 1 metre küp benzini doldur-
mak kaç saat alır? (1U.S. galonu = 231 inç³).
22. Bir yaratık, fortnight başına 5 furlong (pek yaygın ol-
agirligini
Fizik
Birimler
n içine çiz esittir paund olarak bulunuz. 21. Bir tanka 30 galon benzin 7 dakikada doldurulduğu varsayılıyor. Tanka giren benzini (a) Saniyede galon olarak, (b) Saniyede metre küp olarak bulunuz. (c) Aynı doldurma hızı ile, 1 metre küp benzini doldur- mak kaç saat alır? (1U.S. galonu = 231 inç³). 22. Bir yaratık, fortnight başına 5 furlong (pek yaygın ol- agirligini
Kunduz. 4G
6.
●
A)
Birim zamandaki hız değişimine ivme denir.
Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir.
Bir cisme etki eden net kuvvet, cismin kütlesi ile
ivmesi çarpılarak bulunabilir.
Buna göre, kuvvet birimi olan Newton, temel büyük-
lükler cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
kg.m²
D)
9. Sınıf / Extra Fizik
19:14
kg-s
m
B)
kg m²
S
x
E)
kg.s
2
1 %67
m
C)
kg.m
C
Fizik
Birimler
Kunduz. 4G 6. ● A) Birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Bir cisme etki eden net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesi çarpılarak bulunabilir. Buna göre, kuvvet birimi olan Newton, temel büyük- lükler cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? kg.m² D) 9. Sınıf / Extra Fizik 19:14 kg-s m B) kg m² S x E) kg.s 2 1 %67 m C) kg.m C
7.
Aşağıdakilerden
newton
coulomb
olan
A)
C)
volt
metre
coulomb
volt
hangisi elektriksel alan birimi
yerine kullanılabilir?
B)
E)
volt.saniye
coulomb
D)
volt.coulomb
saniye
coulomb
volt.saniye
(1991 - ÖYS)
1
I
I
10
Fizik
Birimler
7. Aşağıdakilerden newton coulomb olan A) C) volt metre coulomb volt hangisi elektriksel alan birimi yerine kullanılabilir? B) E) volt.saniye coulomb D) volt.coulomb saniye coulomb volt.saniye (1991 - ÖYS) 1 I I 10
7.
qay siysiniver
I. Elektrik yükü
II.
İvme
Kuvvet Fm. a
JUCES
Z
Yukarıdaki türetilmiş büyüklüklerden hangileri iki temel
büyüklükten türetilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Noormet (G
1A 2E 3D 4A 5
Fizik
Birimler
7. qay siysiniver I. Elektrik yükü II. İvme Kuvvet Fm. a JUCES Z Yukarıdaki türetilmiş büyüklüklerden hangileri iki temel büyüklükten türetilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III Noormet (G 1A 2E 3D 4A 5
Il ev 1 (0
(ogma) inhid aine
Hi sunlay
4. Fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı
tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında ölçümün herkes
tarafından kesin olarak aynı şekilde anlaşılıp değerlendi-
rilmesi gerekir. Bunun için ölçülen nicelik türünden belli ve
değişmez uluslararası standartlarda bir büyüklük belirlenir.
Ölçülen fiziksel nicelik bu büyüklük cinsinden ifade edilir.
Buna göre, belirlenen bu değişmez uluslararası standart
büyüklüğe ne ad verilir?
A) Ölçüm
B) Birim
D) Şiddet V
C) Ölçme
E) Büyüklük
Fizik
Birimler
Il ev 1 (0 (ogma) inhid aine Hi sunlay 4. Fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında ölçümün herkes tarafından kesin olarak aynı şekilde anlaşılıp değerlendi- rilmesi gerekir. Bunun için ölçülen nicelik türünden belli ve değişmez uluslararası standartlarda bir büyüklük belirlenir. Ölçülen fiziksel nicelik bu büyüklük cinsinden ifade edilir. Buna göre, belirlenen bu değişmez uluslararası standart büyüklüğe ne ad verilir? A) Ölçüm B) Birim D) Şiddet V C) Ölçme E) Büyüklük
2. Fizikte birim ve büyüklükler ile ilgili,
+ 1. Sıcaklığın Sl birim sisteminde birimi
Kelvin'dir.
neresind
II. Basınç hem vektörel hem de türetilmiş
bir büyüklüktür.
H. Temel büyüklükler birden fazla birim-
den oluşabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
adsto
D) II ve III
I
C) I ve II
E) I
ve III
(Spot 3, 4, 5 ve 6'ya göre)
SAD
TEV INTAVA NITSATT AVS
Fizik
Birimler
2. Fizikte birim ve büyüklükler ile ilgili, + 1. Sıcaklığın Sl birim sisteminde birimi Kelvin'dir. neresind II. Basınç hem vektörel hem de türetilmiş bir büyüklüktür. H. Temel büyüklükler birden fazla birim- den oluşabilir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I adsto D) II ve III I C) I ve II E) I ve III (Spot 3, 4, 5 ve 6'ya göre) SAD TEV INTAVA NITSATT AVS
10. Fizikte bir büyüklük tanımlanırken sayısal büyüklük ile biriminin
yanında yönünün de belirtilmesi gerekiyorsa bu tür büyüklük-
lere vektörel büyüklükler denir.
Buna göre,
1. Kütle
II. Ağırlık
TII. Hız
IV. Enerji
yukarıdaki niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür?
B) I ve II
C) II ve III
A) Yalnız I
D) II, III ve IV
E) Il ve IV
Fizik
Birimler
10. Fizikte bir büyüklük tanımlanırken sayısal büyüklük ile biriminin yanında yönünün de belirtilmesi gerekiyorsa bu tür büyüklük- lere vektörel büyüklükler denir. Buna göre, 1. Kütle II. Ağırlık TII. Hız IV. Enerji yukarıdaki niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür? B) I ve II C) II ve III A) Yalnız I D) II, III ve IV E) Il ve IV
Aralarında 1 cm mesafe bulunan noktasal yükler birbirlerine 9.10 N şiddetinde çekme kuvveti
uygulamaktadır.
nedir?
Yüklerden biri +5 C olduğuna göre diğer yükün işareti ve büyüklüğü
(k=9. 10° N.m²/C² alınız.)
Fizik
Birimler
Aralarında 1 cm mesafe bulunan noktasal yükler birbirlerine 9.10 N şiddetinde çekme kuvveti uygulamaktadır. nedir? Yüklerden biri +5 C olduğuna göre diğer yükün işareti ve büyüklüğü (k=9. 10° N.m²/C² alınız.)
1.
Aşağıda, bazı hacim değerleri için dönüşümler
gösterilmiştir.
3.105 cm³ = 0,3 m³
●
e
0,6 dm³ = 6.10³ cm³
120 L = 12.104 mL
500 m³ = 5 L -
20 mL = 20 cm³
Yapılan dönüşümlerden kaç tanesi doğrudur?
A) Bir
B) İki
C) Üç D) Dört E) Beş
•
e
•
4.
Fizik
Birimler
1. Aşağıda, bazı hacim değerleri için dönüşümler gösterilmiştir. 3.105 cm³ = 0,3 m³ ● e 0,6 dm³ = 6.10³ cm³ 120 L = 12.104 mL 500 m³ = 5 L - 20 mL = 20 cm³ Yapılan dönüşümlerden kaç tanesi doğrudur? A) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş • e • 4.
AYDIN YAYINLARI
10. Vida adımları ak ve a olan K ve L vidalarının ilk
konumları şekildeki gibidir. K vidası 3 tur, L vidası
2 tur döndürülünce vidalar P de karşılaşıyor.
A)
J
tit
duvar
1
ww***
3
Buna göre, vida adımları oranı
3d 4d
duvar
B)-1/2 C) 1
ak
aL
D) 2
kaçtır?
E) 3
Fizik
Birimler
AYDIN YAYINLARI 10. Vida adımları ak ve a olan K ve L vidalarının ilk konumları şekildeki gibidir. K vidası 3 tur, L vidası 2 tur döndürülünce vidalar P de karşılaşıyor. A) J tit duvar 1 ww*** 3 Buna göre, vida adımları oranı 3d 4d duvar B)-1/2 C) 1 ak aL D) 2 kaçtır? E) 3
9.
I. 1 mL = 1 cm³
II. 0,25 L = 250 cm³
III. 1 dm³ = 1000 cm³
Yukarıda verilen birim dönüştürmelerinden hangi-
leri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
Konu Testi
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Birimler
9. I. 1 mL = 1 cm³ II. 0,25 L = 250 cm³ III. 1 dm³ = 1000 cm³ Yukarıda verilen birim dönüştürmelerinden hangi- leri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II Konu Testi B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III