%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birimler Soruları

Fiziksel büyüklükler ile ilgili olarak,
Ali, dün parkta toplam adım sayısı karşılığında 400
kalori enerji harcadı.
1.
II. Babam Kayseri - Sivas yolunda 110 km/h süratle
radara yakalandı.
III. Sevgi basküle 450 N değerinde basınç kuvveti uygu-
ladı.
Buna göre, öğrencilerin kurduğu cümlelerde kullanı-
lan birimlerden hangileri SI birim sistemine uygun-
dur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Birimler
Fiziksel büyüklükler ile ilgili olarak, Ali, dün parkta toplam adım sayısı karşılığında 400 kalori enerji harcadı. 1. II. Babam Kayseri - Sivas yolunda 110 km/h süratle radara yakalandı. III. Sevgi basküle 450 N değerinde basınç kuvveti uygu- ladı. Buna göre, öğrencilerin kurduğu cümlelerde kullanı- lan birimlerden hangileri SI birim sistemine uygun- dur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
2-
Türetilmiş bir büyüklük olan aydınlanma şidde-
ti matematiksel olarak, kaynağın ışık şiddetinin
(1), kaynağın aydınlanma hesaplanan noktaya
uzaklığının karesine (d²), oranı şeklinde mo-
dellendiğine göre hangi temel büyüklükleri içe-
rir?
A) Candela, metre
B) Kelvin, candela
C) Kilogram, metre
D) Mol, candela
E) Kelvin, metre
Fizik
Birimler
2- Türetilmiş bir büyüklük olan aydınlanma şidde- ti matematiksel olarak, kaynağın ışık şiddetinin (1), kaynağın aydınlanma hesaplanan noktaya uzaklığının karesine (d²), oranı şeklinde mo- dellendiğine göre hangi temel büyüklükleri içe- rir? A) Candela, metre B) Kelvin, candela C) Kilogram, metre D) Mol, candela E) Kelvin, metre
1- Fiziksel terimlerden ivme "birim süredeki hız deği-
şimi", hız ise "birim süredeki yer değiştirme" olarak
tanımlanır.
Buna göre, ivmenin matematiksel modeli düşü-
nülerek SI birim sisteminde kabul edilmiş temel
büyüklükler cinsinden birimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) kg
D)
m
S
m²
S
B)
E)
El E
EIN
C) m
Fizik
Birimler
1- Fiziksel terimlerden ivme "birim süredeki hız deği- şimi", hız ise "birim süredeki yer değiştirme" olarak tanımlanır. Buna göre, ivmenin matematiksel modeli düşü- nülerek SI birim sisteminde kabul edilmiş temel büyüklükler cinsinden birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) kg D) m S m² S B) E) El E EIN C) m
n içine çiz
esittir
paund olarak bulunuz.
21. Bir tanka 30 galon benzin 7 dakikada doldurulduğu
varsayılıyor. Tanka giren benzini (a) Saniyede galon
olarak, (b) Saniyede metre küp olarak bulunuz. (c)
Aynı doldurma hızı ile, 1 metre küp benzini doldur-
mak kaç saat alır? (1U.S. galonu = 231 inç³).
22. Bir yaratık, fortnight başına 5 furlong (pek yaygın ol-
agirligini
Fizik
Birimler
n içine çiz esittir paund olarak bulunuz. 21. Bir tanka 30 galon benzin 7 dakikada doldurulduğu varsayılıyor. Tanka giren benzini (a) Saniyede galon olarak, (b) Saniyede metre küp olarak bulunuz. (c) Aynı doldurma hızı ile, 1 metre küp benzini doldur- mak kaç saat alır? (1U.S. galonu = 231 inç³). 22. Bir yaratık, fortnight başına 5 furlong (pek yaygın ol- agirligini
10. Fizikte bir büyüklük tanımlanırken sayısal büyüklük ile biriminin
yanında yönünün de belirtilmesi gerekiyorsa bu tür büyüklük-
lere vektörel büyüklükler denir.
Buna göre,
1. Kütle
II. Ağırlık
TII. Hız
IV. Enerji
yukarıdaki niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür?
B) I ve II
C) II ve III
A) Yalnız I
D) II, III ve IV
E) Il ve IV
Fizik
Birimler
10. Fizikte bir büyüklük tanımlanırken sayısal büyüklük ile biriminin yanında yönünün de belirtilmesi gerekiyorsa bu tür büyüklük- lere vektörel büyüklükler denir. Buna göre, 1. Kütle II. Ağırlık TII. Hız IV. Enerji yukarıdaki niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür? B) I ve II C) II ve III A) Yalnız I D) II, III ve IV E) Il ve IV
1.
Aşağıda, bazı hacim değerleri için dönüşümler
gösterilmiştir.
3.105 cm³ = 0,3 m³
●
e
0,6 dm³ = 6.10³ cm³
120 L = 12.104 mL
500 m³ = 5 L -
20 mL = 20 cm³
Yapılan dönüşümlerden kaç tanesi doğrudur?
A) Bir
B) İki
C) Üç D) Dört E) Beş
•
e
•
4.
Fizik
Birimler
1. Aşağıda, bazı hacim değerleri için dönüşümler gösterilmiştir. 3.105 cm³ = 0,3 m³ ● e 0,6 dm³ = 6.10³ cm³ 120 L = 12.104 mL 500 m³ = 5 L - 20 mL = 20 cm³ Yapılan dönüşümlerden kaç tanesi doğrudur? A) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş • e • 4.
Test 02
6. Küp şeklindeki kutunun içine sığabilecek en büyük silindir
yerleştiriliyor.
a>
A)
>
Buna göre, kutuda kalan boşluğun hacmi kutunun
hacminin kaçta kaçıdır? (π = 3 alınız.)
1
B) = 13
D)
2/3
E)
Fizik
Birimler
Test 02 6. Küp şeklindeki kutunun içine sığabilecek en büyük silindir yerleştiriliyor. a> A) > Buna göre, kutuda kalan boşluğun hacmi kutunun hacminin kaçta kaçıdır? (π = 3 alınız.) 1 B) = 13 D) 2/3 E)
1
1
1
3. Şekildeki tabloda bazı büyüklükler ve ölçüm araçları veril-
miştir.
Büyüklük
1) Isi
2) Kütle
3) Basınç
4) Kuvvet
5) Uzunluk
Ölçüm Aracı
a) Barometre
b)
c) Terazi
d) Dinamometre
e) Saat
D) 4-d
Termometre
Buna göre, bir temel büyüklük ve onu ölçen araç aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1
B) 2-c
C) 3/a
E) 5-e
Fizik
Birimler
1 1 1 3. Şekildeki tabloda bazı büyüklükler ve ölçüm araçları veril- miştir. Büyüklük 1) Isi 2) Kütle 3) Basınç 4) Kuvvet 5) Uzunluk Ölçüm Aracı a) Barometre b) c) Terazi d) Dinamometre e) Saat D) 4-d Termometre Buna göre, bir temel büyüklük ve onu ölçen araç aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 B) 2-c C) 3/a E) 5-e
1. K, L ve M maddelerinin hacimleri tabloda verilmiştir.
Madde
K
L
M
Hacim
2 dm³
3 litre
30 dL
Buna göre, bu maddelerin hacimleri ile ilgili
doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?
A) L = M > K
B) K> L > M
C) L>K>M
D) M>L>K
E) L>M>K
Fizik
Birimler
1. K, L ve M maddelerinin hacimleri tabloda verilmiştir. Madde K L M Hacim 2 dm³ 3 litre 30 dL Buna göre, bu maddelerin hacimleri ile ilgili doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? A) L = M > K B) K> L > M C) L>K>M D) M>L>K E) L>M>K
og bir
1. Fatih kütle ve hacim ile ilgili aşağıdaki etkinliği doldurmuştur.
1.
2.
3.
5.
Kütle dinometre ile ölçülür.
Hacim, bir maddenin uzayda kapladığı yerdir.
Ton kütle birimidir. X
SI'da hacim birimi cm³ tür.
Içinde boşluk olmayan bir maddenin kütlesi arttığında hacmi azalır.
Buna göre Fatih etkinlikteki kaç soruya doğru cevap vermiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
diğer sorulara yanliş cevap vermiştir
BECERİ TEMELLİ
YENİ NESİL SORULAR
Cevap A
Fizik
Birimler
og bir 1. Fatih kütle ve hacim ile ilgili aşağıdaki etkinliği doldurmuştur. 1. 2. 3. 5. Kütle dinometre ile ölçülür. Hacim, bir maddenin uzayda kapladığı yerdir. Ton kütle birimidir. X SI'da hacim birimi cm³ tür. Içinde boşluk olmayan bir maddenin kütlesi arttığında hacmi azalır. Buna göre Fatih etkinlikteki kaç soruya doğru cevap vermiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 diğer sorulara yanliş cevap vermiştir BECERİ TEMELLİ YENİ NESİL SORULAR Cevap A
Bir su borusuna ait; uzunluk, çap ve et kalınlığı de-
ğerleri, beş öğrenci tarafından şerit metre ($), cetvel
(C) ve kumpasdan (K) hangileri ile ölçüldüğü tablo-
da işaretlenmiştir.
A) 1
Uzunluk
Ş C K Ş
X
X
1. öğrenci
2. öğrenci
3. öğrenci
4. Öğrenci X
6. öğrenci
B) 2
XX
X
Çap
(C) 3
C K Ş
xx
X
X
C: Cetvel
Et kalınlığı
C K
X
X
Ş: Şerit metre
Buna göre, kaç numaralı öğrenci belirtilen ölçüm-
leri uygun ölçü aletiyle yapmıştır?
X
X
X
K: Kumpas
D) 4
E) 5
Fizik
Birimler
Bir su borusuna ait; uzunluk, çap ve et kalınlığı de- ğerleri, beş öğrenci tarafından şerit metre ($), cetvel (C) ve kumpasdan (K) hangileri ile ölçüldüğü tablo- da işaretlenmiştir. A) 1 Uzunluk Ş C K Ş X X 1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci 4. Öğrenci X 6. öğrenci B) 2 XX X Çap (C) 3 C K Ş xx X X C: Cetvel Et kalınlığı C K X X Ş: Şerit metre Buna göre, kaç numaralı öğrenci belirtilen ölçüm- leri uygun ölçü aletiyle yapmıştır? X X X K: Kumpas D) 4 E) 5
11.
240 dg
1
2400 g
24 hg
2,4.106 mg
2
B) 2
Giriş
2,4 kg
2,4.106 cg
3
0,024 ton
2400 cg
4
C) 3
Şekildeki birim dönüştürme etkinliğinde girişten başlana
rak kutu içinde verilen kütleye eşit olan kütle izleniyor.
Buna göre, hata yapmadan ilerlendiğinde hangi çe
şa ulaşılır?
A) 1
24 mg
5
D) 4
E15
Fizik
Birimler
11. 240 dg 1 2400 g 24 hg 2,4.106 mg 2 B) 2 Giriş 2,4 kg 2,4.106 cg 3 0,024 ton 2400 cg 4 C) 3 Şekildeki birim dönüştürme etkinliğinde girişten başlana rak kutu içinde verilen kütleye eşit olan kütle izleniyor. Buna göre, hata yapmadan ilerlendiğinde hangi çe şa ulaşılır? A) 1 24 mg 5 D) 4 E15
ve Özellikleri
ğ kefesinde 100 gr
terazinin sol kefe-
duktan sonra sağ
sağlanıyor.
il 2
1 kg 700 g
10 Hacim birimleri ile ilgili,
I. 1 m³ = 1 L dir.
II. 1 cm³ = 1 mL dir.
III. 1 dm³ = 1000 cm³ tür.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
2
1. Özkü
Fizik
Birimler
ve Özellikleri ğ kefesinde 100 gr terazinin sol kefe- duktan sonra sağ sağlanıyor. il 2 1 kg 700 g 10 Hacim birimleri ile ilgili, I. 1 m³ = 1 L dir. II. 1 cm³ = 1 mL dir. III. 1 dm³ = 1000 cm³ tür. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) Il ve Ill 2 1. Özkü
8. 1. Kilo
holigner nebenslysto
II. Kelvin SIC.
Ill. Kandela Sk
Yukarıdakilerden hangileri bir fiziksel niceliğin birimi
değildir?
X
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
SIDA
Javval il
Thens
Fizik
Birimler
8. 1. Kilo holigner nebenslysto II. Kelvin SIC. Ill. Kandela Sk Yukarıdakilerden hangileri bir fiziksel niceliğin birimi değildir? X A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III SIDA Javval il Thens
8. Fizik biliminde kullanılan büyüklükler skaler ve vektörel olarak
gruplandırılır.
Buna göre, aşağıda verilen niceliklerden hangisi skaler -
vektörel gruplaması bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Uzunluk
B) Enerji
C) Zaman
D) Yer değiştirme
E) Özkütle
YAYINLARI
Fizik
Birimler
8. Fizik biliminde kullanılan büyüklükler skaler ve vektörel olarak gruplandırılır. Buna göre, aşağıda verilen niceliklerden hangisi skaler - vektörel gruplaması bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Uzunluk B) Enerji C) Zaman D) Yer değiştirme E) Özkütle YAYINLARI
9. K ve L kaplarında bulunan aynı sıcaklıkta 3d ve d
özkütleli sıvıların hacimleri sırasıyla 2V ve 3V'dir.
2V
3d
K
L
K kabındaki sıvıdan L kabina kaç V hacminde
SIVI dökülürse iki kaptaki sıvı kütlesi eşit olur?
D)
E) 1
A) —— B)
6
3V²
B) C)
=
Fizik
Birimler
9. K ve L kaplarında bulunan aynı sıcaklıkta 3d ve d özkütleli sıvıların hacimleri sırasıyla 2V ve 3V'dir. 2V 3d K L K kabındaki sıvıdan L kabina kaç V hacminde SIVI dökülürse iki kaptaki sıvı kütlesi eşit olur? D) E) 1 A) —— B) 6 3V² B) C) =