Fotoelektrik Soruları

MLERİ TESTİ
büyük 7000 À ola-
13. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en
cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt.
rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi
için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullani-
labilir?
(hc = 12400 eV Å)
A) 4,20
B) 3,10
12407
316
1242131
124
AYT 2019
C) 2,25 D) 2,10
C) 2,25
10
E) 1,80
Fizik
Fotoelektrik
MLERİ TESTİ büyük 7000 À ola- 13. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt. rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullani- labilir? (hc = 12400 eV Å) A) 4,20 B) 3,10 12407 316 1242131 124 AYT 2019 C) 2,25 D) 2,10 C) 2,25 10 E) 1,80
D) II ve III
K ve L ışınlarıyla ger-
çekleştirilen fotoelekt-
rik olayı sonucu çizilen
yandaki grafiğe göre;
E) I, II ve III
1. Deney farklı fotosel-
lerde yapılmıştır,
-V KX, Y
B) Yalnız III
D) II ve III
K
A Akım şiddeti
Imax
Tox
0
Toy
II. Kışınının kullanıldığı
fotosel deneyde ka-
tot-anot arası uzaklık, L'ninkine göre daha kısa olabilir,
III. Kışınının kullanıldığı fotosel deneyde anot alanı, L'nin-
kine göre daha küçüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
Gerilim
E) I, II ve III
3
Fizik
Fotoelektrik
D) II ve III K ve L ışınlarıyla ger- çekleştirilen fotoelekt- rik olayı sonucu çizilen yandaki grafiğe göre; E) I, II ve III 1. Deney farklı fotosel- lerde yapılmıştır, -V KX, Y B) Yalnız III D) II ve III K A Akım şiddeti Imax Tox 0 Toy II. Kışınının kullanıldığı fotosel deneyde ka- tot-anot arası uzaklık, L'ninkine göre daha kısa olabilir, III. Kışınının kullanıldığı fotosel deneyde anot alanı, L'nin- kine göre daha küçüktür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II Gerilim E) I, II ve III 3
I. Eşik frekansından daha düşük frekanslara sahip
olan ışık, metal yüzeyden elektron koparamaz.
II. Foto elektronların enerjileri metal üzerine gönde-
rilen ışık şiddetinden bağımsızdır.
III. Foto elektronların kinetik enerjileri gönderilen fo-
tonların frekansı ile orantılıdır.
Fotoelektrik olayla ilgili yukarıda verilen özellikler-
den hangileri ışığın dalga kuramı ile açıklanamaz?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve II
B) Yalnız II
MOTE
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik
I. Eşik frekansından daha düşük frekanslara sahip olan ışık, metal yüzeyden elektron koparamaz. II. Foto elektronların enerjileri metal üzerine gönde- rilen ışık şiddetinden bağımsızdır. III. Foto elektronların kinetik enerjileri gönderilen fo- tonların frekansı ile orantılıdır. Fotoelektrik olayla ilgili yukarıda verilen özellikler- den hangileri ışığın dalga kuramı ile açıklanamaz? A) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II B) Yalnız II MOTE E) I, II ve III
Işığın Şiddeti
Klasik Teori
(Dalga modeli)
T = 7000 K
T = 5000 K
0 250 500 750 1000 1250
Dalga boyu λ (nm)
Yukarıda siyah cisim ışımasının şiddetinin dalga boyu
(1) ve sıcaklıkla (T) değişiminin, deneysel ve dalga te-
orisi temelinde oluşturulmuş eğrileri karşılaştırılmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış-
tır?
A) Uzun dalga boylarındaki siyah cisim ışınları dalga
teorisiyle açıklanabilirken, kısa dalga boylu ışıma-
lar açıklanamamaktadır.
B) Dalga modeline göre dalga boyu sıfıra yaklaştık-
ça yayılan enerji sonsuza yaklaşır.
C) Deneysel verilere göre dalga boyu sıfıra yaklaş-
tıkça yayılan enerjinin şiddeti de sıfıra yaklaşır.
D) Yüksek sıcaklıklarda siyah cismin oluşturduğu
ışımalar uzun dalga boylarına kaymaktadır.
E) Dalga modeli; siyah cismin her dalga boyunda
ışın oluşturmasından dolayı sonsuz enerji yo-
ğunluğu oluşturmasını, deneysel veriler ise siyah
cismin oluşturduğu enerjinin sınırlı olduğunu ön-
görür.
Fizik
Fotoelektrik
Işığın Şiddeti Klasik Teori (Dalga modeli) T = 7000 K T = 5000 K 0 250 500 750 1000 1250 Dalga boyu λ (nm) Yukarıda siyah cisim ışımasının şiddetinin dalga boyu (1) ve sıcaklıkla (T) değişiminin, deneysel ve dalga te- orisi temelinde oluşturulmuş eğrileri karşılaştırılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış- tır? A) Uzun dalga boylarındaki siyah cisim ışınları dalga teorisiyle açıklanabilirken, kısa dalga boylu ışıma- lar açıklanamamaktadır. B) Dalga modeline göre dalga boyu sıfıra yaklaştık- ça yayılan enerji sonsuza yaklaşır. C) Deneysel verilere göre dalga boyu sıfıra yaklaş- tıkça yayılan enerjinin şiddeti de sıfıra yaklaşır. D) Yüksek sıcaklıklarda siyah cismin oluşturduğu ışımalar uzun dalga boylarına kaymaktadır. E) Dalga modeli; siyah cismin her dalga boyunda ışın oluşturmasından dolayı sonsuz enerji yo- ğunluğu oluşturmasını, deneysel veriler ise siyah cismin oluşturduğu enerjinin sınırlı olduğunu ön- görür.
13. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en büyük 7000 Å ola-
cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt-
rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi
için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullanı-
labilir? (hc = 12400 eV. Å)
A) 4,20
B) 3,10
D) 2,10
E) 1,80
C) 2,25
Fizik
Fotoelektrik
13. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en büyük 7000 Å ola- cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt- rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullanı- labilir? (hc = 12400 eV. Å) A) 4,20 B) 3,10 D) 2,10 E) 1,80 C) 2,25
I
I
1
N
C
1
L
1
K
4.
Atom ile ilgili ortaya atılan fikirlerin ve geliştirilen modellerin
tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi modellenmiştir.
Dalton, atomu bölünemez en küçük parça olarak tanımlar-
ken, Thomson artı yüklü ortam içine serpiştirilmiş negatif
yüklerden oluştuğunu ileri sürmüştür. Bohr, elektronun,
çekirdek çevresinde dönerken izlediği kararlı yörüngelerden
bahsetmiştir.
Buna göre, yukarıdaki paragraftan,
1. Fizik biliminde, modellemeye yer verilir.
II. Varolan bilimsel bilgiler, yeni bilgilerin temelini oluştura-
bilir.
III. Bilimsel bilgi, zamanla doğru bilgiye yaklaşır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
A) Yalnız II
D) II ve III
C) I vell
E) I, II ve III
KARAAGAC
Fizik
Fotoelektrik
I I 1 N C 1 L 1 K 4. Atom ile ilgili ortaya atılan fikirlerin ve geliştirilen modellerin tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Dalton, atomu bölünemez en küçük parça olarak tanımlar- ken, Thomson artı yüklü ortam içine serpiştirilmiş negatif yüklerden oluştuğunu ileri sürmüştür. Bohr, elektronun, çekirdek çevresinde dönerken izlediği kararlı yörüngelerden bahsetmiştir. Buna göre, yukarıdaki paragraftan, 1. Fizik biliminde, modellemeye yer verilir. II. Varolan bilimsel bilgiler, yeni bilgilerin temelini oluştura- bilir. III. Bilimsel bilgi, zamanla doğru bilgiye yaklaşır. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız III A) Yalnız II D) II ve III C) I vell E) I, II ve III KARAAGAC
YAYIN DENİZİ
8. Aynı fotosele-düşürülen K, L ve M fotonlarının oluştur-
duğu fotoelektrik akım şiddetinin potansiyel farka bağlı
değişim grafiği şekildeki gibidir.
Akım Şiddeti
K
M
Buna göre,
I. Katot yüzeyinde K fotonları L ve M fotonlarından
daha fazla ışık akısı oluşturur.
D) I ve II
Potansiyel
Farkı
II. K fotonlarının enerjisi L ve M fotonlarınınkinden
daha küçüktür.
B) Yalnız
III. L ve M fotonlarının söktüğü fotoelektronların maksi-
mum kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
1
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fotoelektrik
YAYIN DENİZİ 8. Aynı fotosele-düşürülen K, L ve M fotonlarının oluştur- duğu fotoelektrik akım şiddetinin potansiyel farka bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Akım Şiddeti K M Buna göre, I. Katot yüzeyinde K fotonları L ve M fotonlarından daha fazla ışık akısı oluşturur. D) I ve II Potansiyel Farkı II. K fotonlarının enerjisi L ve M fotonlarınınkinden daha küçüktür. B) Yalnız III. L ve M fotonlarının söktüğü fotoelektronların maksi- mum kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 1 E) I ve III C) Yalnız III
1.
foton
83
sökülen elektron
Eşik enerjisi 3,7 eV olan K metaline 6,3 eV enerjili foton-
lar gönderiliyor.
Buna göre, K metalinden sökülen elektronların maksi-
mum kinetik enerjileri kaç eV olur?
K metali
8(0
noviqisa ell
B) 2,4 C) 2,6
A) 2,2
chene Xies niletem pibliqoy nubolsa
liter
D) 3,4 E) 3,6
5.
Bir fo
mak
kan
Bu
44
şu
er
Fizik
Fotoelektrik
1. foton 83 sökülen elektron Eşik enerjisi 3,7 eV olan K metaline 6,3 eV enerjili foton- lar gönderiliyor. Buna göre, K metalinden sökülen elektronların maksi- mum kinetik enerjileri kaç eV olur? K metali 8(0 noviqisa ell B) 2,4 C) 2,6 A) 2,2 chene Xies niletem pibliqoy nubolsa liter D) 3,4 E) 3,6 5. Bir fo mak kan Bu 44 şu er
Nihat Bilgin Yayıncılık
7.E
B
13. Bir fotoelektrik lambada kullanılan ışığın frekansına
göre, oluşan fotoelektronların en büyük kinetik ener-
jileri ölçülüyor. Kinetik enerjinin frekansa göre değişi-
mi grafikteki gibidir.
Ek(max)
0
8.B
2
(2 4 6
Bu lambaya frekansı 4.1014 hz olan bir ışık dü-
şürülse, durdurma (kesme) potansiyeli kaç volt
olur? (h=6,4, 10-34 J.s; 1 eV 1,6.10-19 J)
A) 0,6 B) 0,8 C) 1
D) 1,1 E) 1,5
9.C
v(10¹4 hz)
10.E
11.B
23
12.D
13.B
dir?
A)
C)
3. Da
jis
M
e
A
Fizik
Fotoelektrik
Nihat Bilgin Yayıncılık 7.E B 13. Bir fotoelektrik lambada kullanılan ışığın frekansına göre, oluşan fotoelektronların en büyük kinetik ener- jileri ölçülüyor. Kinetik enerjinin frekansa göre değişi- mi grafikteki gibidir. Ek(max) 0 8.B 2 (2 4 6 Bu lambaya frekansı 4.1014 hz olan bir ışık dü- şürülse, durdurma (kesme) potansiyeli kaç volt olur? (h=6,4, 10-34 J.s; 1 eV 1,6.10-19 J) A) 0,6 B) 0,8 C) 1 D) 1,1 E) 1,5 9.C v(10¹4 hz) 10.E 11.B 23 12.D 13.B dir? A) C) 3. Da jis M e A
Şekilde verilen X, Y, Z cisimlerinin sıcaklıkları
-30 °C,0 °C, 50 °C dir.
<-30 °C
X
0 °C
D) Y ve Z
Y
50 °C
Buna göre X, Y, Z cisimlerinden hangileri hem
isima yapar, hem de soğurma yapar?
A) Yalnız X
B) Yalnız Z
Z
C) X ve Y
E) X, Y ve Z
Fizik
Fotoelektrik
Şekilde verilen X, Y, Z cisimlerinin sıcaklıkları -30 °C,0 °C, 50 °C dir. <-30 °C X 0 °C D) Y ve Z Y 50 °C Buna göre X, Y, Z cisimlerinden hangileri hem isima yapar, hem de soğurma yapar? A) Yalnız X B) Yalnız Z Z C) X ve Y E) X, Y ve Z
15.
3 Volt
Şekildeki fotoselin K, L metal yüzeyler arasındaki
potansiyel farkı 3 volttur. L yüzeyine E enerji foton-
ları düşerken fotoelektronlar K levhasına 7 eV'luk
kinetik enerji ile çarpıyor.
E (EV)
up
Buna göre fotonların E enerjisi ve L yüzeyinde-
ki elektronların eşik enerjisi kaç eV olabilir?
A) are 5
B)
6
C)
D)
E)
6
8
68
9
E
Su
(3
KL
E (EV)
3
3
4
3
5
1
2182
sinley (A
11 ov 1 (0
Fizik
Fotoelektrik
15. 3 Volt Şekildeki fotoselin K, L metal yüzeyler arasındaki potansiyel farkı 3 volttur. L yüzeyine E enerji foton- ları düşerken fotoelektronlar K levhasına 7 eV'luk kinetik enerji ile çarpıyor. E (EV) up Buna göre fotonların E enerjisi ve L yüzeyinde- ki elektronların eşik enerjisi kaç eV olabilir? A) are 5 B) 6 C) D) E) 6 8 68 9 E Su (3 KL E (EV) 3 3 4 3 5 1 2182 sinley (A 11 ov 1 (0
25 Bir fotoelektrik olayı deneyinde; metal yüzeye 2 foton
gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik
enerjileri E, devreden geçen akım şiddeti ise I olarak öl-
çülüyor.
Aynı metal yüzeye aynı enerjiye sahip 6 foton gön-
derilirse yüzeyden sökülen elektronların kinetik
enerjileri ve devreden geçen akım şiddeti ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Kinetik enerji
E
2E
3E
E
3E
Akım şiddeti
I
21
31
31
1
Fizik
Fotoelektrik
25 Bir fotoelektrik olayı deneyinde; metal yüzeye 2 foton gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjileri E, devreden geçen akım şiddeti ise I olarak öl- çülüyor. Aynı metal yüzeye aynı enerjiye sahip 6 foton gön- derilirse yüzeyden sökülen elektronların kinetik enerjileri ve devreden geçen akım şiddeti ne olur? A) B) C) D) E) Kinetik enerji E 2E 3E E 3E Akım şiddeti I 21 31 31 1
9. Bir fotosel devrenin katodu λ dalga boylu ışıkla
aydınlatıldığında, devrede oluşan akımın, uygulanan
potansiyel farka bağlı değişim grafiği şekildeki gibi
olmaktadır.
-Vk
Akım
Max
io
Buna göre, aynı fotosel devre katodunun topladığı
foton sayısı sabit kalacak şekilde 22 dalgaboylu ışıkta
aydınlatılırsa, Vk, lo, Imax niceliklerinden hangileri
azalır?
A) Imax
B) io
Potansiyel fark
D) Imax ve lo
E) i, ve VK
C)Vk
Fizik
Fotoelektrik
9. Bir fotosel devrenin katodu λ dalga boylu ışıkla aydınlatıldığında, devrede oluşan akımın, uygulanan potansiyel farka bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. -Vk Akım Max io Buna göre, aynı fotosel devre katodunun topladığı foton sayısı sabit kalacak şekilde 22 dalgaboylu ışıkta aydınlatılırsa, Vk, lo, Imax niceliklerinden hangileri azalır? A) Imax B) io Potansiyel fark D) Imax ve lo E) i, ve VK C)Vk
III. K nin ışık şiddeti L ninkine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
f
D) I ve III
10. Bir fotosel devrede metalden sökülen elektronları dur-
duran kesme potansiyelinin gelen ışığın frekansına bağ-
li değişim grafiği şekildeki gibidir.
1
Kesme
potansiyeli (volt)
edo
0
DO
tbobl
E) II ve III
Buna göre, metalin bağlanma enerjisi kaç eV tur?
A)/1/12
B) 1
(0) 1/1/2
C)
D) 2
E) 4
C) Yalnız III
300 Frekans (hertz)
E=hJ
V
Fizik
Fotoelektrik
III. K nin ışık şiddeti L ninkine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II f D) I ve III 10. Bir fotosel devrede metalden sökülen elektronları dur- duran kesme potansiyelinin gelen ışığın frekansına bağ- li değişim grafiği şekildeki gibidir. 1 Kesme potansiyeli (volt) edo 0 DO tbobl E) II ve III Buna göre, metalin bağlanma enerjisi kaç eV tur? A)/1/12 B) 1 (0) 1/1/2 C) D) 2 E) 4 C) Yalnız III 300 Frekans (hertz) E=hJ V
8.
Sadecedin
88
Y
X, Y ve Z silindirlerinin yarıçapları eşit ve genleş-
meleri önemsizdir. X silindiri O noktasından geçen
eksen etrafında dönerken Y ve Z silindirleri yatay
düzlemde dönerek ilerliyor.
ARX
> N₂ > Ny
C) N₂ > Ny > Nx
yoy
Metal çubuğun sıcaklığı artırıldığında X, Y ve Z
silindirlerinin tur sayıları Nx, Ny ve N₂ arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Z
mely
B) Ny > Ny > N₂
D) Ny = N₂> Nx.
E) Nx = Ny = NzOf
agge sovel
Toney (A
(a)
Fizik
Fotoelektrik
8. Sadecedin 88 Y X, Y ve Z silindirlerinin yarıçapları eşit ve genleş- meleri önemsizdir. X silindiri O noktasından geçen eksen etrafında dönerken Y ve Z silindirleri yatay düzlemde dönerek ilerliyor. ARX > N₂ > Ny C) N₂ > Ny > Nx yoy Metal çubuğun sıcaklığı artırıldığında X, Y ve Z silindirlerinin tur sayıları Nx, Ny ve N₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) Z mely B) Ny > Ny > N₂ D) Ny = N₂> Nx. E) Nx = Ny = NzOf agge sovel Toney (A (a)
9.
E, P
Gelen foton
A) -
E enerjisi ve P momentumuna sahip bir foton durgun bir
elektrona çarpıyor. Foton ve elektron saçılmaya uğruyor-
lar.
Bu saçılma sırasında elektronun enerjisi
mentumu kaç P dir?
2
5
B)
Saçılan
elektron
C)
5
Saçılan
foton
D)
5
2E
5
ise mo-
E) 1
14
10 E 11.B
Fizik
Fotoelektrik
9. E, P Gelen foton A) - E enerjisi ve P momentumuna sahip bir foton durgun bir elektrona çarpıyor. Foton ve elektron saçılmaya uğruyor- lar. Bu saçılma sırasında elektronun enerjisi mentumu kaç P dir? 2 5 B) Saçılan elektron C) 5 Saçılan foton D) 5 2E 5 ise mo- E) 1 14 10 E 11.B