Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fotoelektrik Soruları

MLERİ TESTİ
büyük 7000 À ola-
13. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en
cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt.
rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi
için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullani-
labilir?
(hc = 12400 eV Å)
A) 4,20
B) 3,10
12407
316
1242131
124
AYT 2019
C) 2,25 D) 2,10
C) 2,25
10
E) 1,80
Fizik
Fotoelektrik
MLERİ TESTİ büyük 7000 À ola- 13. Dalga boyu en küçük 4000 Å, en cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt. rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullani- labilir? (hc = 12400 eV Å) A) 4,20 B) 3,10 12407 316 1242131 124 AYT 2019 C) 2,25 D) 2,10 C) 2,25 10 E) 1,80
Şekilde verilen X, Y, Z cisimlerinin sıcaklıkları
-30 °C,0 °C, 50 °C dir.
<-30 °C
X
0 °C
D) Y ve Z
Y
50 °C
Buna göre X, Y, Z cisimlerinden hangileri hem
isima yapar, hem de soğurma yapar?
A) Yalnız X
B) Yalnız Z
Z
C) X ve Y
E) X, Y ve Z
Fizik
Fotoelektrik
Şekilde verilen X, Y, Z cisimlerinin sıcaklıkları -30 °C,0 °C, 50 °C dir. <-30 °C X 0 °C D) Y ve Z Y 50 °C Buna göre X, Y, Z cisimlerinden hangileri hem isima yapar, hem de soğurma yapar? A) Yalnız X B) Yalnız Z Z C) X ve Y E) X, Y ve Z
10. Bir fotosele gönderilen ışığın oluşturduğu akım-gerilim gra-
fiği şekildeki gibidir.
Akim(A)
Gerilim (V)
2,4
Metal levhanın eşik enerjisi 4, 2 eV olduğuna göre, foto-
sele gönderilen fotonların enerjileri kaç eV'dir?
A) 1,8 B) 2,4
C) 4,2 D) 6,6
E) 8,4
Fizik
Fotoelektrik
10. Bir fotosele gönderilen ışığın oluşturduğu akım-gerilim gra- fiği şekildeki gibidir. Akim(A) Gerilim (V) 2,4 Metal levhanın eşik enerjisi 4, 2 eV olduğuna göre, foto- sele gönderilen fotonların enerjileri kaç eV'dir? A) 1,8 B) 2,4 C) 4,2 D) 6,6 E) 8,4
ek
12. Üzerine ışık düşürülen metal bir yü-
zeyden koparılan elektronla ilgili,
I.
Işık şiddeti arttıkça yüzeyden koparı-
lan elektronların kinetik enerjisi artar.
II. Işığın frekansı belirli bir eşik değerin
altındaysa ışık şiddeti artırılsa da yü-
zeyden elektron kopmaz.
III. Işık şiddeti sabit tutulduğunda, ışığın
frekansı arttıkça yüzeyden koparılan
elektronların sayısı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
APEGEM AKADEMİ
Fizik
Fotoelektrik
ek 12. Üzerine ışık düşürülen metal bir yü- zeyden koparılan elektronla ilgili, I. Işık şiddeti arttıkça yüzeyden koparı- lan elektronların kinetik enerjisi artar. II. Işığın frekansı belirli bir eşik değerin altındaysa ışık şiddeti artırılsa da yü- zeyden elektron kopmaz. III. Işık şiddeti sabit tutulduğunda, ışığın frekansı arttıkça yüzeyden koparılan elektronların sayısı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III APEGEM AKADEMİ
194
BAKIŞ AÇISI
Atomu fotonlarla uyarmak için atomun enerji seviyelerine eşit enerjide foton göndermek gerekir.
ken atomu iyonlaştırmada iyonlaşma enerjisinden büyük enerji olabiliyor. İyonlaşma enerjisinden
daha büyük enerjili foton atomu iyonlaştırdıktan sonra artan enerji ne olur?
Fizik
Fotoelektrik
194 BAKIŞ AÇISI Atomu fotonlarla uyarmak için atomun enerji seviyelerine eşit enerjide foton göndermek gerekir. ken atomu iyonlaştırmada iyonlaşma enerjisinden büyük enerji olabiliyor. İyonlaşma enerjisinden daha büyük enerjili foton atomu iyonlaştırdıktan sonra artan enerji ne olur?
III. Birim zamanda
niceliklerinden hangileri artar?
C) I ve I
A) Yalniz I
B) I ve II
DII ve III
E) I, II ve III
2. Bir fotosel devresine ait akım potansiyel farkı grafiği şekilde-
ki gibidir.
N
C
Akım
Ef = Ep + Ek
1 ↑
Potansiyel fark
-VK
0
Fotoselin katot yüzeyine gönderilen ışığın şiddeti de-
ğiştirilmeden frekansı artırılırsa;
max değişmez.
II.) lo artar.
Vk azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) I ve II
B) Ivett
C) Yalnız II
-D) tt ve tit
X
YAYINCIL
max
1%
-E1, II ve III
Fizik
Fotoelektrik
III. Birim zamanda niceliklerinden hangileri artar? C) I ve I A) Yalniz I B) I ve II DII ve III E) I, II ve III 2. Bir fotosel devresine ait akım potansiyel farkı grafiği şekilde- ki gibidir. N C Akım Ef = Ep + Ek 1 ↑ Potansiyel fark -VK 0 Fotoselin katot yüzeyine gönderilen ışığın şiddeti de- ğiştirilmeden frekansı artırılırsa; max değişmez. II.) lo artar. Vk azalır. yargılarından hangileri doğru olur? A) I ve II B) Ivett C) Yalnız II -D) tt ve tit X YAYINCIL max 1% -E1, II ve III
nan dalga-
alarına gö-
ine göre
nkli ışı-
nız III
yınlanı
2019
13. Dalga boyu en küçük 4000 A, en büyük 7000 Å ola-
cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt-
rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi
için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullanı-
labilir?
(hc = 12400 eV.Å)
A) 4,20
B) 3,10
C) 2,25
D) 2,10
E) 1,80
12.444
12Xpp
opp
A) 4700
10 Yopd
24
112
coupp 35
2547
24
3.5
35
14. Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda kul-
lanılan termal kamera, PET ve sonar görüntüleme
cihazlarından elde edilen görüntülerin fiziksel ola-
rak oluşma prensipleri karışık olarak aşağıda veril-
miştir:
Fizik
Fotoelektrik
nan dalga- alarına gö- ine göre nkli ışı- nız III yınlanı 2019 13. Dalga boyu en küçük 4000 A, en büyük 7000 Å ola- cak şekilde değişen ışığın kullanıldığı bir fotoelekt- rik olay düzeneğinde, fotoelektronların oluşabilmesi için eşik enerjisi en fazla kaç eV olan metal kullanı- labilir? (hc = 12400 eV.Å) A) 4,20 B) 3,10 C) 2,25 D) 2,10 E) 1,80 12.444 12Xpp opp A) 4700 10 Yopd 24 112 coupp 35 2547 24 3.5 35 14. Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda kul- lanılan termal kamera, PET ve sonar görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntülerin fiziksel ola- rak oluşma prensipleri karışık olarak aşağıda veril- miştir:
I. Işığın tanecik modeli ile açıklanabilir.
II. Toplam enerji korunur.
III. Bir foton tek bir elektronla etkileşebilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri fotoelektrik olay ile
compton saçılması için ortak özelliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Fotoelektrik
I. Işığın tanecik modeli ile açıklanabilir. II. Toplam enerji korunur. III. Bir foton tek bir elektronla etkileşebilir. Yukarıda verilenlerden hangileri fotoelektrik olay ile compton saçılması için ortak özelliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
9.
Bir fotosel lambanın katoduna şekildeki gibi yeşil ışık
düşürüldüğünde devrede akım oluşmadığı gözleniyor.
A
- +
V
Buna göre,
1. Üretecin gerilimini artırmak
II. Fotosele düşürülen ışığın rengini mavi yapmak
III. Işığın şiddetini artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, devrede
akım oluşabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
-
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik
9. Bir fotosel lambanın katoduna şekildeki gibi yeşil ışık düşürüldüğünde devrede akım oluşmadığı gözleniyor. A - + V Buna göre, 1. Üretecin gerilimini artırmak II. Fotosele düşürülen ışığın rengini mavi yapmak III. Işığın şiddetini artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, devrede akım oluşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III - E) I, II ve III
AYT/Fen Bilimleri
11. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibi
veriliyor. Temel hâldeki hidrojen atomu 13 eV enerjili
elektron ile uyarılıyor. Uyarılan bu elektron tek bir fo-
ton salarak açısal momentumunu
3h
kadar azaltıyor.
21
Enerji (eV)
13,06
n = 5
12,75
n=4
12,09
= 3
10,2
n = 2
0
n=1
Taban ene durumu
Buna göre, uyarılan atomun/yaptğı ışıma ve sa-
linan fotonun enerjisi aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
Yapman Işıma
Fotonun Enerjisi
A)
Lymann
12,75
B)
Lymann
2,55
C)
Balmer
1,89
D)
Balmer
10,2
E)
Lymann
0,66
12. Bir fotoselde kullanılan K, L ve M metallerine ait mak-
AXI
Jil
simum kinetik onori fro
Fizik
Fotoelektrik
AYT/Fen Bilimleri 11. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibi veriliyor. Temel hâldeki hidrojen atomu 13 eV enerjili elektron ile uyarılıyor. Uyarılan bu elektron tek bir fo- ton salarak açısal momentumunu 3h kadar azaltıyor. 21 Enerji (eV) 13,06 n = 5 12,75 n=4 12,09 = 3 10,2 n = 2 0 n=1 Taban ene durumu Buna göre, uyarılan atomun/yaptğı ışıma ve sa- linan fotonun enerjisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yapman Işıma Fotonun Enerjisi A) Lymann 12,75 B) Lymann 2,55 C) Balmer 1,89 D) Balmer 10,2 E) Lymann 0,66 12. Bir fotoselde kullanılan K, L ve M metallerine ait mak- AXI Jil simum kinetik onori fro
Potasyum metali üzerine 620 nm dalga boylu tek
renkli ışık demeti düşürülüyor.
Potasyumun eşik enerjisi 1,81 eV olduğuna göre
sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi
kaç evidir? (hc=12400 eV/Å, 1nm = 10⁹ m)
A) 0,16 B) 0,17 C) 0,18 D) 0,19 E) 0,2
Fizik
Fotoelektrik
Potasyum metali üzerine 620 nm dalga boylu tek renkli ışık demeti düşürülüyor. Potasyumun eşik enerjisi 1,81 eV olduğuna göre sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç evidir? (hc=12400 eV/Å, 1nm = 10⁹ m) A) 0,16 B) 0,17 C) 0,18 D) 0,19 E) 0,2
8. Eşik dalga boyu 3000 Å olan bir fotosele,
1.
Dalga boyu 3100 Å olan X fotonu,
II.
Enerjisi 5eV olan Y fotonu,
III. Dalga boyu 2400 Å olan Z fotonu,
verilenlerden hangileri gönderilirse fotoelektrik
akımı oluşabilir? (hc = 12400 eV Å)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
2. VIDEO
E) II ve III
Fizik
Fotoelektrik
8. Eşik dalga boyu 3000 Å olan bir fotosele, 1. Dalga boyu 3100 Å olan X fotonu, II. Enerjisi 5eV olan Y fotonu, III. Dalga boyu 2400 Å olan Z fotonu, verilenlerden hangileri gönderilirse fotoelektrik akımı oluşabilir? (hc = 12400 eV Å) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 2. VIDEO E) II ve III
rezonans
Ultrason
EManyetik
Sonar
rezonans
...
eis
Yayınlar
6.
Bir metal yüzeyinden elektron sökebilen fotonun fre-
kansının sınır değeri f, dalga boyunun sınır değeri ve
bu fotonun momentumu P'dir.
Buna göre,
I. Dalga boyu 22 olan foton metal yüzeyinden elektron
sökebilir.
II. Frekansı 2f olan foton metal yüzeyinden elektron sö-
kebilir.
P
III. Momentumu
olan foton metal yüzeyinden elektron
2
sökebilir.
X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
eis YKS AYT 04
MARA
E) tt ve tit
3
Fizik
Fotoelektrik
rezonans Ultrason EManyetik Sonar rezonans ... eis Yayınlar 6. Bir metal yüzeyinden elektron sökebilen fotonun fre- kansının sınır değeri f, dalga boyunun sınır değeri ve bu fotonun momentumu P'dir. Buna göre, I. Dalga boyu 22 olan foton metal yüzeyinden elektron sökebilir. II. Frekansı 2f olan foton metal yüzeyinden elektron sö- kebilir. P III. Momentumu olan foton metal yüzeyinden elektron 2 sökebilir. X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II eis YKS AYT 04 MARA E) tt ve tit 3
izde - 13
Katot metalinin eşik enerjisi 2 ev olan fotosele 9 eV enerjili fotonlar
düşürülüyor.
Buna göre kopan elektronların anoda çarptıkları andaki kinetik
enerjileri kaç eV olur?
Çözüm
Havası alınmış
tüp
Katot Anot
Işık
demeti
Fizik
Fotoelektrik
izde - 13 Katot metalinin eşik enerjisi 2 ev olan fotosele 9 eV enerjili fotonlar düşürülüyor. Buna göre kopan elektronların anoda çarptıkları andaki kinetik enerjileri kaç eV olur? Çözüm Havası alınmış tüp Katot Anot Işık demeti
14. Bir fotosel tüpte;
Dalga boyu daha küçük ışık kullanma,
L. Kullanılan ışığın şiddetini artırma,
Eşik enerjisi daha büyük katot metali kullanma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa foto-
elektronların kinetik enerjileri artar?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve II
D) | ve tit
Ett ve tit
Fizik
Fotoelektrik
14. Bir fotosel tüpte; Dalga boyu daha küçük ışık kullanma, L. Kullanılan ışığın şiddetini artırma, Eşik enerjisi daha büyük katot metali kullanma işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa foto- elektronların kinetik enerjileri artar? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II D) | ve tit Ett ve tit
Gama ışınları, elektromanyetik dalga spektrumunun en küçük
dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 10 10 m lle 10-¹4 m ara-
sında değişir. Gama ışınları yüksek enerjili ışınlar olduğundan
canlı dokularda tahribat oluşturur. Bu nedenle radyasyon uyarı
sembolü olan yerlerden uzak durulmalıdır. Astronomide ge-
zegen özelliklerinin belirlenmesi, kanserli hücrelerin teşhis ve
yok edilmesinde kullanılır.
Buna göre, gama ışınları;
Wato
atomun çekirdeğinin uyarılmış enerji seviyesinden temel
enerji seviyesine geçişi,
atomun yörüngelerindeki elektronların uyarılmış enerji
seviyesinden temel enerji seviyesine geçişi,
III./elektron ve karşıt parçacığı olan pozitronun karşılaştığında
birbirini yok etmesi
olaylarından hangilerinin sonucunda elde edilebilir?
A) Yalnız I
BY Yalnız II
Yalnız III
DVI ve III
EXI, II ve III
Fizik
Fotoelektrik
Gama ışınları, elektromanyetik dalga spektrumunun en küçük dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 10 10 m lle 10-¹4 m ara- sında değişir. Gama ışınları yüksek enerjili ışınlar olduğundan canlı dokularda tahribat oluşturur. Bu nedenle radyasyon uyarı sembolü olan yerlerden uzak durulmalıdır. Astronomide ge- zegen özelliklerinin belirlenmesi, kanserli hücrelerin teşhis ve yok edilmesinde kullanılır. Buna göre, gama ışınları; Wato atomun çekirdeğinin uyarılmış enerji seviyesinden temel enerji seviyesine geçişi, atomun yörüngelerindeki elektronların uyarılmış enerji seviyesinden temel enerji seviyesine geçişi, III./elektron ve karşıt parçacığı olan pozitronun karşılaştığında birbirini yok etmesi olaylarından hangilerinin sonucunda elde edilebilir? A) Yalnız I BY Yalnız II Yalnız III DVI ve III EXI, II ve III