İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Çembersel Hareket Soruları

11.
K
Q.....
...2m
Kütleleri sırasıyla 2m ve m olan K ve L cisimleri eşit frekans-
larla yatay ve sürtünmesiz düzlemlerde r ve 2r yarıçaplı yö-
rüngelerde düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre K ve L cisimleri için,
1. Kinetik enerjileri
II. Açısal hızları
III. Merkezcil kuvvetleri
niyosüb
A) II ve III
2r
niceliklerinden hangileri eşit büyüklüktedir?
B) I ve II
D) Yalnız II
9100 snub
10oC) I ve III
E) Yalnız III
Main M
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
11. K Q..... ...2m Kütleleri sırasıyla 2m ve m olan K ve L cisimleri eşit frekans- larla yatay ve sürtünmesiz düzlemlerde r ve 2r yarıçaplı yö- rüngelerde düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre K ve L cisimleri için, 1. Kinetik enerjileri II. Açısal hızları III. Merkezcil kuvvetleri niyosüb A) II ve III 2r niceliklerinden hangileri eşit büyüklüktedir? B) I ve II D) Yalnız II 9100 snub 10oC) I ve III E) Yalnız III Main M
27
K
Yarıçapları r ve 2r olan iki tekerlek bir kayış yardımıy-
la döndürülüyor.
K ve L noktalarının;
1. Çizgisel hızları eşittir.
II. Açısal hızları eşittir.
III. Periyotları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız ||
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
27 K Yarıçapları r ve 2r olan iki tekerlek bir kayış yardımıy- la döndürülüyor. K ve L noktalarının; 1. Çizgisel hızları eşittir. II. Açısal hızları eşittir. III. Periyotları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız || D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
1
e
ekli
si
-?
Cisimler çembersel bir yolda ilerlerken, yolun
özelliklerine göre değişen maksimum bir güvenli hız
değerleri vardır. Bu hız değerinin üzerindeki cisimler
yolda kalamayıp savrulur.
K aracı
DENEME SINAVI 16
X virajı
v²skgirl
Y virajı
√₂ > kıs (₂
12
K aracı şekildeki yol boyunca ok yönünde hareket
etmektedir. Araç r₁ yarıçaplı X virajını güvenle
dönebiliyorken, r₂ yarıçaplı Y virajını dönerken savrulup
yoldan çıkıyor.
Aracın hareketi boyunca hızının büyüklüğünü
değiştirmediği bilindiğine göre, aracın ikinci virajı
dönememesinin nedeni aşağıdaki yargılardan
hangisi olabilir?
Ar'in r₂'den daha küçük olması
B) Y virajının sürtünme katsayısının X'ten büyük olması
Y virajının yataydaki eğiminin X virajından az olması
Y virajı ile X virajının dönme yönlerinin farklı olması
X
EY virajının yerden yüksekliğinin X'ten büyük olması
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
1 e ekli si -? Cisimler çembersel bir yolda ilerlerken, yolun özelliklerine göre değişen maksimum bir güvenli hız değerleri vardır. Bu hız değerinin üzerindeki cisimler yolda kalamayıp savrulur. K aracı DENEME SINAVI 16 X virajı v²skgirl Y virajı √₂ > kıs (₂ 12 K aracı şekildeki yol boyunca ok yönünde hareket etmektedir. Araç r₁ yarıçaplı X virajını güvenle dönebiliyorken, r₂ yarıçaplı Y virajını dönerken savrulup yoldan çıkıyor. Aracın hareketi boyunca hızının büyüklüğünü değiştirmediği bilindiğine göre, aracın ikinci virajı dönememesinin nedeni aşağıdaki yargılardan hangisi olabilir? Ar'in r₂'den daha küçük olması B) Y virajının sürtünme katsayısının X'ten büyük olması Y virajının yataydaki eğiminin X virajından az olması Y virajı ile X virajının dönme yönlerinin farklı olması X EY virajının yerden yüksekliğinin X'ten büyük olması
78. Bir ipe şekildeki gibi bağlanan 3m, m kütleli iki cisme
yatay düzlemdeki O noktası çevresinde düzgün daire-
sel hareket yaptırılıyor.
T₁
B) 2
26
3m
C)
T₁ = 4m w ²
3
T₂ = 3m w²
2
l
ÖZEL SEV LİSESİ
D) 3
pl p2 performance task_1
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin oranı,
T₁
kaçtır?
T₂
A).
m
E) 4
80. K, L cisim
bersel har
lerden K'r
myb²
Buna g
nedir?
A)
E)
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
78. Bir ipe şekildeki gibi bağlanan 3m, m kütleli iki cisme yatay düzlemdeki O noktası çevresinde düzgün daire- sel hareket yaptırılıyor. T₁ B) 2 26 3m C) T₁ = 4m w ² 3 T₂ = 3m w² 2 l ÖZEL SEV LİSESİ D) 3 pl p2 performance task_1 Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin oranı, T₁ kaçtır? T₂ A). m E) 4 80. K, L cisim bersel har lerden K'r myb² Buna g nedir? A) E)
5
A)
K
5
2x²
3
B)
sm
9
M
Jin
51. K-L noktaları arasında harmonik hareket yapan bir
cisim M noktasından 47 cm/s hızla geçiyor.
3r²
2
6 cm
O
D)
C) 2π²
Buna göre, cismin L noktasındaki ivmesinin büyük-
lüğü kaç cm/s² dir?
N
D)
100-36
25m
E
10 cm
√5
5π²
2
E) 37²
53.
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
5 A) K 5 2x² 3 B) sm 9 M Jin 51. K-L noktaları arasında harmonik hareket yapan bir cisim M noktasından 47 cm/s hızla geçiyor. 3r² 2 6 cm O D) C) 2π² Buna göre, cismin L noktasındaki ivmesinin büyük- lüğü kaç cm/s² dir? N D) 100-36 25m E 10 cm √5 5π² 2 E) 37² 53.
13.
Düşey
Duvara sabitlenmiş O noktası etrafında dönebilen sürtün-
mesiz bir menteşeye bağlı düzgün ve türdeş bir çubuk
serbest bırakılıyor.
Çubuk düşey konuma gelinceye kadar geçen sürede,
çubuğun;
A) Yalnız I
4
.Yatay
1. Menteşeye göre açısal momentumu artar.
II. Menteşeye göre eylemsizlik momentumu artar.
III. Açısal ivmesi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
13. Düşey Duvara sabitlenmiş O noktası etrafında dönebilen sürtün- mesiz bir menteşeye bağlı düzgün ve türdeş bir çubuk serbest bırakılıyor. Çubuk düşey konuma gelinceye kadar geçen sürede, çubuğun; A) Yalnız I 4 .Yatay 1. Menteşeye göre açısal momentumu artar. II. Menteşeye göre eylemsizlik momentumu artar. III. Açısal ivmesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
X ve Y tekerlekleri yatay bir yolda yuvarlanırken herhangi bir an-
da tekerleklerin en üst noktalan olan K ve L'nin yere göre hizis-
nnın büyüklüğü şekildeki gibi v oluyor.
Buna göre; X ve Y tekerleklerine ait,
* teleme hızının büyüklüğü,
@: açısal hızın büyüklüğü,
ryançap
nicelliderinden hangileri kesinlikle eşittir?
A) Yalnız V6
D) v6 v8 (
B) Yalnız co
Yatay (yer)
E) vo ver
C) Yalnız r
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
X ve Y tekerlekleri yatay bir yolda yuvarlanırken herhangi bir an- da tekerleklerin en üst noktalan olan K ve L'nin yere göre hizis- nnın büyüklüğü şekildeki gibi v oluyor. Buna göre; X ve Y tekerleklerine ait, * teleme hızının büyüklüğü, @: açısal hızın büyüklüğü, ryançap nicelliderinden hangileri kesinlikle eşittir? A) Yalnız V6 D) v6 v8 ( B) Yalnız co Yatay (yer) E) vo ver C) Yalnız r
3)
4 kg kütleli bir cisim şekildeki gibi üzerinde bulunduğu yatay
tabla ile birlikte 0,5m uzunluğundaki iple bağlı olduğu düşey
bir mil etrafında 5 rad/slik açısal hız lle düzgün çembersel ha-
reket yapıyor.
Düşey
A) 0,1
5 rad/s
ip
4 kg
B) 0,2 C) 0,3
w=s
Cismin bağlı olduğu ipte 30 N'lik gerilme kuvveti oluştuğu-
na göre, cisimle tabla arasındaki atatik sürtünme katsayısı
kaçtır? (g = 10 N/kg)
3=4
D) 0,4
E) 0,5
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
3) 4 kg kütleli bir cisim şekildeki gibi üzerinde bulunduğu yatay tabla ile birlikte 0,5m uzunluğundaki iple bağlı olduğu düşey bir mil etrafında 5 rad/slik açısal hız lle düzgün çembersel ha- reket yapıyor. Düşey A) 0,1 5 rad/s ip 4 kg B) 0,2 C) 0,3 w=s Cismin bağlı olduğu ipte 30 N'lik gerilme kuvveti oluştuğu- na göre, cisimle tabla arasındaki atatik sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 N/kg) 3=4 D) 0,4 E) 0,5
10. Bir cisim yatay bir düzlemde çembersel yörüngede
birim zamanda eşit yollar alarak dolanmaktadır.
Buna göre;
1. bir tam tur yaptığı süre için cismin yer
değiştirmesi,
II. cisme etki eden anlık net kuvvet,
III. cisme etki eden anlık net tork
niceliklerinden hangileri sıfırdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
Rey
C) Yalnız III
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
10. Bir cisim yatay bir düzlemde çembersel yörüngede birim zamanda eşit yollar alarak dolanmaktadır. Buna göre; 1. bir tam tur yaptığı süre için cismin yer değiştirmesi, II. cisme etki eden anlık net kuvvet, III. cisme etki eden anlık net tork niceliklerinden hangileri sıfırdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III Rey C) Yalnız III
1)
1m uzunluğundaki ipe bağlı 1 kg kötiali X clami O noktasına
bağlı olarak düşey düzlemde geklideki gibi 5 m/s'lik çizgisel hız
ile düzgün çembersel hareket yapıyor.
5 m/s,
A)
X₂
1 kg
Ip
1 m
B) =/
TIE
may a
T +my odsey
İptaki gerilme kuvveti claim; K noktasındayken T, L noktasın
dayken de T olduğuna göre,
oranı kaçtır? (g = 10 N/kg)
TL
TK
T₁
773
= 270
r
D)
E) 3
2)
Soklideki 2r yer yançaplı kasnaklar bir kayış ile birbirine bağ-
birlikte döne
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
1) 1m uzunluğundaki ipe bağlı 1 kg kötiali X clami O noktasına bağlı olarak düşey düzlemde geklideki gibi 5 m/s'lik çizgisel hız ile düzgün çembersel hareket yapıyor. 5 m/s, A) X₂ 1 kg Ip 1 m B) =/ TIE may a T +my odsey İptaki gerilme kuvveti claim; K noktasındayken T, L noktasın dayken de T olduğuna göre, oranı kaçtır? (g = 10 N/kg) TL TK T₁ 773 = 270 r D) E) 3 2) Soklideki 2r yer yançaplı kasnaklar bir kayış ile birbirine bağ- birlikte döne
9. Yatay düzlemde özdeş üç şeritli viraja aynı süratle
giren şekildeki üç otomobilden L nin virajı güvenle
ancak dönebildiği tespit ediliyor.
8
0°
K
M
Buna göre, K ve M'nin savrulma durumları hangi
seçenekte doğru verilmiş olur?
A) İkisi de güvenle döner.
B) K içe, M ise dışa savrulur.
C) K dışa savrulur, M güvenle döner.
D) İkisi de dışa savrulur.
E) K dışa, M ise içe savrulur.
AGIS
HIS
12
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
9. Yatay düzlemde özdeş üç şeritli viraja aynı süratle giren şekildeki üç otomobilden L nin virajı güvenle ancak dönebildiği tespit ediliyor. 8 0° K M Buna göre, K ve M'nin savrulma durumları hangi seçenekte doğru verilmiş olur? A) İkisi de güvenle döner. B) K içe, M ise dışa savrulur. C) K dışa savrulur, M güvenle döner. D) İkisi de dışa savrulur. E) K dışa, M ise içe savrulur. AGIS HIS 12
5. Kütlesi m olan cisim ok yönünde düzgün çembersel
hareket yapıyor.
Q4
m
Cisim Y noktasında iken cisme etki eden mer-
kezcil kuvvet vektörü (Fm), cismin hız (Vm)
vektörü ve yarıçapı (T)vektörünün yönü aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Fm) (Vm)
(7)
A)
2
1110
+/+) -
AN
1
3
4
2
NO IN
2
1.
2
1
4
1
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
5. Kütlesi m olan cisim ok yönünde düzgün çembersel hareket yapıyor. Q4 m Cisim Y noktasında iken cisme etki eden mer- kezcil kuvvet vektörü (Fm), cismin hız (Vm) vektörü ve yarıçapı (T)vektörünün yönü aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Fm) (Vm) (7) A) 2 1110 +/+) - AN 1 3 4 2 NO IN 2 1. 2 1 4 1
9. Yatay düzlemde özdeş üç şeritli viraja aynı süratle
giren şekildeki üç otomobilden L nin virajı güvenle
ancak dönebildiği tespit ediliyor.
8
0°
K
M
Buna göre, K ve M'nin savrulma durumları hangi
seçenekte doğru verilmiş olur?
A) İkisi de güvenle döner.
B) K içe, M ise dışa savrulur.
C) K dışa savrulur, M güvenle döner.
D) İkisi de dışa savrulur.
E) K dışa, M ise içe savrulur.
AGIS
HIS
12
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
9. Yatay düzlemde özdeş üç şeritli viraja aynı süratle giren şekildeki üç otomobilden L nin virajı güvenle ancak dönebildiği tespit ediliyor. 8 0° K M Buna göre, K ve M'nin savrulma durumları hangi seçenekte doğru verilmiş olur? A) İkisi de güvenle döner. B) K içe, M ise dışa savrulur. C) K dışa savrulur, M güvenle döner. D) İkisi de dışa savrulur. E) K dışa, M ise içe savrulur. AGIS HIS 12
9. Yatay düzlemde özdeş üç şeritli viraja aynı süratle
giren şekildeki üç otomobilden L nin virajı güvenle
ancak dönebildiği tespit ediliyor.
8
K
M
Buna göre, K ve M'nin savrulma durumları hangi
seçenekte doğru verilmiş olur?
A) İkisi de güvenle döner.
B) K içe, M ise dışa savrulur.
C) K dışa savrulur, M güvenle döner.
D) İkisi de dışa savrulur.
E) K dışa, M ise içe savrulur.
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
9. Yatay düzlemde özdeş üç şeritli viraja aynı süratle giren şekildeki üç otomobilden L nin virajı güvenle ancak dönebildiği tespit ediliyor. 8 K M Buna göre, K ve M'nin savrulma durumları hangi seçenekte doğru verilmiş olur? A) İkisi de güvenle döner. B) K içe, M ise dışa savrulur. C) K dışa savrulur, M güvenle döner. D) İkisi de dışa savrulur. E) K dışa, M ise içe savrulur.
3.
Yatay ve sürtünme katsayısı k olan zemin üzerindeki 2 kg
kütleli cisim esnemez ip ile 3 kg kütleli cisme bağlanıp, 10
rad/s'lik açısal hızla zemin üzerinde dönerken, 3 kg kütle-
li cisim konumunu değiştirmiyor.
A) 0,2
20 cm
B) 0,3
0.
2 kg
w=10 rad/s
2 kg kütleli cismin O noktasındaki deliğe uzaklığı 20 cm
olduguna göre, k kaçtır? (g-10 N/kg)
3 kg
C) 0,4
D) 0,5
E) 0,6
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
3. Yatay ve sürtünme katsayısı k olan zemin üzerindeki 2 kg kütleli cisim esnemez ip ile 3 kg kütleli cisme bağlanıp, 10 rad/s'lik açısal hızla zemin üzerinde dönerken, 3 kg kütle- li cisim konumunu değiştirmiyor. A) 0,2 20 cm B) 0,3 0. 2 kg w=10 rad/s 2 kg kütleli cismin O noktasındaki deliğe uzaklığı 20 cm olduguna göre, k kaçtır? (g-10 N/kg) 3 kg C) 0,4 D) 0,5 E) 0,6
11. Bilim insanları, 2011 yılında Japonya'da meydana
gelen 9,0 şiddetindeki deprem sonrasında depre-
min, yerkürenin kendi ekseni etrafındaki dönme sü-
resini yaklaşık 1,8 mikrosaniye kısalttığı fikrini ileri
sürdüler.
İleri sürülen bu fikir doğruysa yerkürenin kendi
ekseni etrafındaki hareketinin,
I. Açısal hızı artmıştır.
II. Eylemsizlik momenti azalmıştır.
III. Açısal momentumu artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve I
FİZİK TESTİ
L = 1 : W
C) Yalnız-HI
TW = 2TT. AT
13. Sürtü
tulan
K'nin
S
L kün
harel
1. M
IAM
III. M
yargı
A) Ya
Fizik
Düzgün Çembersel Hareket
11. Bilim insanları, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9,0 şiddetindeki deprem sonrasında depre- min, yerkürenin kendi ekseni etrafındaki dönme sü- resini yaklaşık 1,8 mikrosaniye kısalttığı fikrini ileri sürdüler. İleri sürülen bu fikir doğruysa yerkürenin kendi ekseni etrafındaki hareketinin, I. Açısal hızı artmıştır. II. Eylemsizlik momenti azalmıştır. III. Açısal momentumu artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve I FİZİK TESTİ L = 1 : W C) Yalnız-HI TW = 2TT. AT 13. Sürtü tulan K'nin S L kün harel 1. M IAM III. M yargı A) Ya