%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sığa ve Kondansatör Soruları

5. Bir düzlem kondansatör bataryaya bağlı iken, levhalar
arasındaki uzaklık 2 katına çıkarılıyor. Aşağıdakilerden 11.
hangileri doğrudur?
I. Potansiyel farkı değişmez.
II. Sığa 2 kat azalır.
III. Yük 2 kat azalır.
12.
IV. Elektrik alan değişmez.
(a) I ve II (b) I ve III (c) I ve IV (d) I, II ve III
Fizik
Sığa ve Kondansatör
5. Bir düzlem kondansatör bataryaya bağlı iken, levhalar arasındaki uzaklık 2 katına çıkarılıyor. Aşağıdakilerden 11. hangileri doğrudur? I. Potansiyel farkı değişmez. II. Sığa 2 kat azalır. III. Yük 2 kat azalır. 12. IV. Elektrik alan değişmez. (a) I ve II (b) I ve III (c) I ve IV (d) I, II ve III
r-I
4. Aralarında boşluk olan ve yüzey alanları A olan iki
paralel levha arasındaki uzaklık d olaracak şekilde
yerleştirilerek potansiyel farkı V olan üretece bağ-
landığında levhalarda +q ve -q kadar yük depo-
landığı gözleniyor.
+q
4+
V
A
-q
3A
D) I ve III
+q'
36
V
3A
Sadece levhaların yüzey alanları üç katına çı-
karılırsa,
-q'
1. Levhalar arasındaki potansiyel farkın korun-
ması için levhaların yük yoğunluğu değişmez.
II. Üreteç levhalar üzerindeki yükleri üç katına çı-
karır.
III. Sistemin sığası değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Sığa ve Kondansatör
r-I 4. Aralarında boşluk olan ve yüzey alanları A olan iki paralel levha arasındaki uzaklık d olaracak şekilde yerleştirilerek potansiyel farkı V olan üretece bağ- landığında levhalarda +q ve -q kadar yük depo- landığı gözleniyor. +q 4+ V A -q 3A D) I ve III +q' 36 V 3A Sadece levhaların yüzey alanları üç katına çı- karılırsa, -q' 1. Levhalar arasındaki potansiyel farkın korun- ması için levhaların yük yoğunluğu değişmez. II. Üreteç levhalar üzerindeki yükleri üç katına çı- karır. III. Sistemin sığası değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
Bir güç kaynağına bağlanan sığaç yükleniyor. Sığa-
an armatürleri arasındaki uzaklık artırılmaya başla-
Buna göre, sığacın yükünün armatürler arasında-
ki uzaklığa göre değişim grafiği aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
→?
A) Yük
0
C) Yük
0
E)
0
Uzaklık
Uzaklık
Yük
B)
D)
0
Yük
↑ Yük
0
Uzaklık
Uzaklık
Uzaklık
3.
SUPARA
a
(²62
Fizik
Sığa ve Kondansatör
Bir güç kaynağına bağlanan sığaç yükleniyor. Sığa- an armatürleri arasındaki uzaklık artırılmaya başla- Buna göre, sığacın yükünün armatürler arasında- ki uzaklığa göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? →? A) Yük 0 C) Yük 0 E) 0 Uzaklık Uzaklık Yük B) D) 0 Yük ↑ Yük 0 Uzaklık Uzaklık Uzaklık 3. SUPARA a (²62
10
2. UNITE
5. Levhaları arasındaki uzaklık d kadar olan şekildeki kondan-
satör V potansiyel farkı altında yükleniyor.
A) Yalnız II
d
D) I ve III
K
Başka bir değişiklik yapmadan d uzaklığı azaltılırsa,
I. Kondansatörün sığası (C) ✓
II. Levhaların arasındaki elektriksel alan (E)
III. Kondansatörün yükü (q)
niceliklerinden hangileri artar?
B) I ve II
V
E) I, II ve III
C) II ve III
7.
Fizik
Sığa ve Kondansatör
10 2. UNITE 5. Levhaları arasındaki uzaklık d kadar olan şekildeki kondan- satör V potansiyel farkı altında yükleniyor. A) Yalnız II d D) I ve III K Başka bir değişiklik yapmadan d uzaklığı azaltılırsa, I. Kondansatörün sığası (C) ✓ II. Levhaların arasındaki elektriksel alan (E) III. Kondansatörün yükü (q) niceliklerinden hangileri artar? B) I ve II V E) I, II ve III C) II ve III 7.
6. C sığalı K sığacı 6 volt, 2C sığalı Y sığacı 3 volt po-
tansiyel farklı üreteçlerle yükleniyor. Üreteçlerden
ayrılan sığaçlar yüklerini kaybetmeden aynı cins
yüklü kutupları birbirine dokunduruluyor.
Buna göre, yük alış verişi bittiğinde sığaçların
potansiyel farkı kaç volt olur?
A) 3
B) 3,5 C) 4
D) 4,5
4,5 E) 5 J
Fizik
Sığa ve Kondansatör
6. C sığalı K sığacı 6 volt, 2C sığalı Y sığacı 3 volt po- tansiyel farklı üreteçlerle yükleniyor. Üreteçlerden ayrılan sığaçlar yüklerini kaybetmeden aynı cins yüklü kutupları birbirine dokunduruluyor. Buna göre, yük alış verişi bittiğinde sığaçların potansiyel farkı kaç volt olur? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 4,5 E) 5 J
9. Sığası C olan sığaç bir üretece bağlanarak
yüklendiğinde, yükü q, XY noktaları arasındaki
potansiyel fark V oluyor.
+
hava
E
Y
Şekil 1
Şekil II
Sığaç üreteçten ayrıldıktan sonra sığacın
levhaları arasına dielektrik katsayısı
havanınkinden büyük olan bir yalıtkan konulursa
C, q ve V nicelikleri nasıl değişir?
C
q
V
A)
Azalır
Değişmez
Artar
B) Artar
Azalır
Azalır
C)
Artar
Değişmez
Azalır
(D))
Artar
Azalır
Artar
E)
Azalır
Artar
Değişmez
Fizik
Sığa ve Kondansatör
9. Sığası C olan sığaç bir üretece bağlanarak yüklendiğinde, yükü q, XY noktaları arasındaki potansiyel fark V oluyor. + hava E Y Şekil 1 Şekil II Sığaç üreteçten ayrıldıktan sonra sığacın levhaları arasına dielektrik katsayısı havanınkinden büyük olan bir yalıtkan konulursa C, q ve V nicelikleri nasıl değişir? C q V A) Azalır Değişmez Artar B) Artar Azalır Azalır C) Artar Değişmez Azalır (D)) Artar Azalır Artar E) Azalır Artar Değişmez
2012 LYS
7. Sığaları sırasıyla C, 2C, 2C olan X, Y, Z sığaçları (kondansa-
törleri) 4 voltluk üretece şekildeki gibi bağlanmıştır.
X
Y
Z
HHHH
C
2C
2C
F
ε = 4 V
Buna göre, X, Y, Z sığaçlarının uçları arasındaki potansi
yel V, V, V, potansiyel farkları kaçar volttur?
X,
V₂
V₂
A) 1
1
2
B) 1
2
C=9_V
C) 2
D) 2
E) 2
C-E.A
E
2
1
1
T
1
2
1
4vq = E. A
d
410
Fizik
Sığa ve Kondansatör
2012 LYS 7. Sığaları sırasıyla C, 2C, 2C olan X, Y, Z sığaçları (kondansa- törleri) 4 voltluk üretece şekildeki gibi bağlanmıştır. X Y Z HHHH C 2C 2C F ε = 4 V Buna göre, X, Y, Z sığaçlarının uçları arasındaki potansi yel V, V, V, potansiyel farkları kaçar volttur? X, V₂ V₂ A) 1 1 2 B) 1 2 C=9_V C) 2 D) 2 E) 2 C-E.A E 2 1 1 T 1 2 1 4vq = E. A d 410
fes
poned
potens
15. Paralel levhalardan oluşan ve levhaları arasındaki uzaklığı
d olan bir kondansatör şekildeki gibi bir üretece bağlanmıştır.
Bu durumda kondansatörün yük miktarı q, sığası C ve
levhaların uçları arasındaki gerilim V olmaktadır.
I sht
d
EA
V
Buna göre; d uzaklığı azaltılırsa q, C ve V niceliklerinden
hangileri artar?
A) Yalnız q
B) Yalnız C
(C) q ve C
(D) Crev
v
E) q, ve
Kon
Kondansatörlerin
bazılarını inceleye
fotoğraf
16. Şekilde özc
kondansatörde
Fizik
Sığa ve Kondansatör
fes poned potens 15. Paralel levhalardan oluşan ve levhaları arasındaki uzaklığı d olan bir kondansatör şekildeki gibi bir üretece bağlanmıştır. Bu durumda kondansatörün yük miktarı q, sığası C ve levhaların uçları arasındaki gerilim V olmaktadır. I sht d EA V Buna göre; d uzaklığı azaltılırsa q, C ve V niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız q B) Yalnız C (C) q ve C (D) Crev v E) q, ve Kon Kondansatörlerin bazılarını inceleye fotoğraf 16. Şekilde özc kondansatörde
Sığaları Cy ve Cy olan kondansatörler, gerilimi Volan
akım kaynağına bağlanmıştır.
Cx
Cy
+
18 V
Buna göre,
I. Yük miktarları eşittir.
9
II.
Uçlarındaki potansiyel farklar eşittir.
III. Depoladıkları enerjiler eşittir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
(A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve Il
Fizik
Sığa ve Kondansatör
Sığaları Cy ve Cy olan kondansatörler, gerilimi Volan akım kaynağına bağlanmıştır. Cx Cy + 18 V Buna göre, I. Yük miktarları eşittir. 9 II. Uçlarındaki potansiyel farklar eşittir. III. Depoladıkları enerjiler eşittir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I ve III C) I ve Il
yargıl
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
D) I ve II
6. Başlangıçta yüksüz olan sığalar farklı C ve C
kondansatörleri yükü Q olan Z kondansatörüne
şekildeki gibi bağlanmıştır.
az Cz
ay Cy
|
Vy
qx₁ Cx
Vx
Kondansatörlerin son durumdaki yükleri qx, dy ve
qz, son durumdaki gerilimleri de V, Vy ve V₂ dir.
Buna göre,
1. Vx = Vy= V₂
11. V₂ = √x + Vy
X
III. Q = ax + ay
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnı I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
62
B) Yalnız II
Fizik
Sığa ve Kondansatör
yargıl C) Yalnız III A) Yalnız I E) II ve III D) I ve II 6. Başlangıçta yüksüz olan sığalar farklı C ve C kondansatörleri yükü Q olan Z kondansatörüne şekildeki gibi bağlanmıştır. az Cz ay Cy | Vy qx₁ Cx Vx Kondansatörlerin son durumdaki yükleri qx, dy ve qz, son durumdaki gerilimleri de V, Vy ve V₂ dir. Buna göre, 1. Vx = Vy= V₂ 11. V₂ = √x + Vy X III. Q = ax + ay ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnı I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 62 B) Yalnız II
2017 LYS
3. Özdeş lambalar ve sığaçlar ile değişken ve doğru akım üre-
teçleri kullanılarak şekildeki K, L ve M elektrik devreleri oluş-
turuluyor.
K
L
C
C
Rij
M
Buna göre K, L ve M devrelerindeki lambaların hangileri,
üreteçler devreye gerilim sağladığı sürece ışık vermeye
devam eder?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M
E) K, L ve M
of
ve M
Fizik
Sığa ve Kondansatör
2017 LYS 3. Özdeş lambalar ve sığaçlar ile değişken ve doğru akım üre- teçleri kullanılarak şekildeki K, L ve M elektrik devreleri oluş- turuluyor. K L C C Rij M Buna göre K, L ve M devrelerindeki lambaların hangileri, üreteçler devreye gerilim sağladığı sürece ışık vermeye devam eder? A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M E) K, L ve M of ve M
A
A
Levhalarının yüzey alanı A, levhaları arası uzaklığı d
olan bir sığaca, levhaları arasını tamamen dolduracak
şekilde cam levba konuluyor. Daha sonra sığaç, potan-
siyel farkı V olan üretece bağlanıyor.
sonra üreteçten ayrılıyor.
Sığaç yüklendikten
+q
A
A
Cam
Buna göre, levhaların yüzey alanını (A) sabit tutarak,
1. Levhalar arası d uzaklığı artırıp levhalar arasını
dolduracak şekilde cam levha konulursa sığacın yük
miktarı değişmez.
II. Levhalar arası d uzaklığı azaltılıp levhalar arasın
dolduracak şekilde cam levha konulursa sığac c-
ları arasındaki potansiyel farkı azalır.
III. Levhalar arası d uzaklığı sabit tutulup dielektrik kat-
sayısı camdan daha büyük madde konulursa sığa
cin uçları arasındaki potansiyel farkı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Camin dielektrik katsayısı, havanınkinden büyüktür.)
Cve Il
A) Yalnız
B) Yalniz HI
Eve
DY Ive III
2
2,4
a
Tr=
260
(
66 016
6. S
S
625
Fizik
Sığa ve Kondansatör
A A Levhalarının yüzey alanı A, levhaları arası uzaklığı d olan bir sığaca, levhaları arasını tamamen dolduracak şekilde cam levba konuluyor. Daha sonra sığaç, potan- siyel farkı V olan üretece bağlanıyor. sonra üreteçten ayrılıyor. Sığaç yüklendikten +q A A Cam Buna göre, levhaların yüzey alanını (A) sabit tutarak, 1. Levhalar arası d uzaklığı artırıp levhalar arasını dolduracak şekilde cam levha konulursa sığacın yük miktarı değişmez. II. Levhalar arası d uzaklığı azaltılıp levhalar arasın dolduracak şekilde cam levha konulursa sığac c- ları arasındaki potansiyel farkı azalır. III. Levhalar arası d uzaklığı sabit tutulup dielektrik kat- sayısı camdan daha büyük madde konulursa sığa cin uçları arasındaki potansiyel farkı artar. yargılarından hangileri doğrudur? (Camin dielektrik katsayısı, havanınkinden büyüktür.) Cve Il A) Yalnız B) Yalniz HI Eve DY Ive III 2 2,4 a Tr= 260 ( 66 016 6. S S 625
7. Bir sığaca V gerilimi uygulanarak q yüküyle yüklendiğin-
de sığaçta U elektriksel enerji depolanmaktadır.
+
F
Sığaç yük kaybı olmadan devreden ayrıldıktan sonra
levhalar arasındaki mesafe artırılarak yeterince bek-
lendiğinde V, q ve U için ne söylenebilir?
V
q
U
-
A)
Değişmez
Artar
Artar
B)
Artar
Değişmez
Artar
C
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Artar
E)
Artar
Değişmez
Azalır
Fizik
Sığa ve Kondansatör
7. Bir sığaca V gerilimi uygulanarak q yüküyle yüklendiğin- de sığaçta U elektriksel enerji depolanmaktadır. + F Sığaç yük kaybı olmadan devreden ayrıldıktan sonra levhalar arasındaki mesafe artırılarak yeterince bek- lendiğinde V, q ve U için ne söylenebilir? V q U - A) Değişmez Artar Artar B) Artar Değişmez Artar C Azalır Artar Azalır Azalır Artar Artar E) Artar Değişmez Azalır
Aralarındaki uzaklık d olan paralel iki levha ile oluşturulan
sığaç bir üretece bağlanarak yükleniyor.
46
V
Buna göre, levhalar arasındaki uzaklık yapılırsa,
Elektriksel kuvvetler iş yapar.
H.Sığacın potansiyel enerjisi artar.
III. Sığacın yükü 2 katına çıkar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
Civell
D) I ve III
E) I ve III
Mastersa
Fizik
Sığa ve Kondansatör
Aralarındaki uzaklık d olan paralel iki levha ile oluşturulan sığaç bir üretece bağlanarak yükleniyor. 46 V Buna göre, levhalar arasındaki uzaklık yapılırsa, Elektriksel kuvvetler iş yapar. H.Sığacın potansiyel enerjisi artar. III. Sığacın yükü 2 katına çıkar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız Civell D) I ve III E) I ve III Mastersa
9.
D
Özdeş X ve Y lambaları, boş sığaç, açık A anahtarı ve bir
üreteçle şekildeki devre kurulmuştur.
X lambası
good
Y lambası
Sığaç
A
A anahtarı kapatıldığında, X ve Y lambalarının ışık ver-
me durumuyla ilgili söylenen aşağıdaki yargılardan
hangisi doğrudur?
(Üretecin gerilimi zamanla değişmiyor.)
A) X lambası hiç ışık vermez.
B) Y lambası sürekli ışık verir.
C) X lambası parlaklığı azalan ışık verir.
D) Y lambası parlaklığı azalarak sönecek biçimde ışık
verir.
E) Anahtar kapatıldıktan bir süre sonra X ve Y'nin par-
laklıkları eşit olur.
Fizik
Sığa ve Kondansatör
9. D Özdeş X ve Y lambaları, boş sığaç, açık A anahtarı ve bir üreteçle şekildeki devre kurulmuştur. X lambası good Y lambası Sığaç A A anahtarı kapatıldığında, X ve Y lambalarının ışık ver- me durumuyla ilgili söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? (Üretecin gerilimi zamanla değişmiyor.) A) X lambası hiç ışık vermez. B) Y lambası sürekli ışık verir. C) X lambası parlaklığı azalan ışık verir. D) Y lambası parlaklığı azalarak sönecek biçimde ışık verir. E) Anahtar kapatıldıktan bir süre sonra X ve Y'nin par- laklıkları eşit olur.
2.
c = Es A
2d
4ɛ
E
Şekil I
Şekil II
Şekil I'deki düzlem kondansatörün levhaları arası
uzaklık 2d, levhalarının yüzey alanı A ve levha-
lar arası yalıtkan maddenin dielektrik katsayısı 4⁹
dir. Şekil - Il deki düzlem kondansatörün levhaları
arası uzaklık d, levhaların yüzey alanı 2A ve lev-
halar arası yalıtkan maddenin dielektrik katsayısı
& dir.
Şekil - I deki kondansatörün sığası C₁, Şekil - Il
deki kondansatörün sığası C₂ olduğuna göre;
oranı kaçtır?
D)
E)
E) 1
C) 10
B) 2
C₁=&6 A
24
6₂ = go 20
nunthoma
A) 4
SA
A
A
2A
2
2A
otor
sonuç yayınları
4.
125
Fizik
Sığa ve Kondansatör
2. c = Es A 2d 4ɛ E Şekil I Şekil II Şekil I'deki düzlem kondansatörün levhaları arası uzaklık 2d, levhalarının yüzey alanı A ve levha- lar arası yalıtkan maddenin dielektrik katsayısı 4⁹ dir. Şekil - Il deki düzlem kondansatörün levhaları arası uzaklık d, levhaların yüzey alanı 2A ve lev- halar arası yalıtkan maddenin dielektrik katsayısı & dir. Şekil - I deki kondansatörün sığası C₁, Şekil - Il deki kondansatörün sığası C₂ olduğuna göre; oranı kaçtır? D) E) E) 1 C) 10 B) 2 C₁=&6 A 24 6₂ = go 20 nunthoma A) 4 SA A A 2A 2 2A otor sonuç yayınları 4. 125