Sığa ve Kondansatör Soruları

5. Bir düzlem kondansatör bataryaya bağlı iken, levhalar
arasındaki uzaklık 2 katına çıkarılıyor. Aşağıdakilerden 11.
hangileri doğrudur?
I. Potansiyel farkı değişmez.
II. Sığa 2 kat azalır.
III. Yük 2 kat azalır.
12.
IV. Elektrik alan değişmez.
(a) I ve II (b) I ve III (c) I ve IV (d) I, II ve III
Fizik
Sığa ve Kondansatör
5. Bir düzlem kondansatör bataryaya bağlı iken, levhalar arasındaki uzaklık 2 katına çıkarılıyor. Aşağıdakilerden 11. hangileri doğrudur? I. Potansiyel farkı değişmez. II. Sığa 2 kat azalır. III. Yük 2 kat azalır. 12. IV. Elektrik alan değişmez. (a) I ve II (b) I ve III (c) I ve IV (d) I, II ve III
1.
Sigası C kadar olan bir sığaç ile oluşturulan dev-
rede, alternatif akım kaynağının etkin değeri (V)
sabit tutulup kaynağın frekansı artırılıyor.
Buna göre;
(x₂
1. Devredeki etkin akım değeri artar.
II. Devredeki kapasitans (X) değeri azalır.
Xc=
III. Devrede harcanan güç artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I vell
B) I ve III
D) Yalnız
V=I₁₁1
E MANYET
Etherm dejer: V Mex
√₂
rece dar acoller
2-deronder
Alter
21FC
keporners
kocosmix
C) II ve III rebus
her
Le
E) Yalnız II
Verum = fehen. I
50617
Offl
a
Fizik
Sığa ve Kondansatör
1. Sigası C kadar olan bir sığaç ile oluşturulan dev- rede, alternatif akım kaynağının etkin değeri (V) sabit tutulup kaynağın frekansı artırılıyor. Buna göre; (x₂ 1. Devredeki etkin akım değeri artar. II. Devredeki kapasitans (X) değeri azalır. Xc= III. Devrede harcanan güç artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) I vell B) I ve III D) Yalnız V=I₁₁1 E MANYET Etherm dejer: V Mex √₂ rece dar acoller 2-deronder Alter 21FC keporners kocosmix C) II ve III rebus her Le E) Yalnız II Verum = fehen. I 50617 Offl a
9-C.V
10.
3μF
45V
Şekil -1
6μF
4μF 6μF 3μF
Y: CV
X
A) Yalnız I
D) I ve II
A
Sığaları verilen sığaçlar ile oluşturulan Şekil - 1
deki devrede 45V'luk potansiyel altında yüklenen
X ve Y sığaçları yük kaybı olmadan devreden alı-
nip Şekil - Il'deki gibi bağlanmışlardır.
Buna göre;
1.
A - B noktaları arasındaki potansiyel fark 12,5
Volt'tur.
X
Şekil - 11
II. X sığacının son yükü 75μC'dur.
III. X sığacından Y sığacına 20μC'luk yük geç-
miştir.
B) Yalnız II
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru-
dur?
B
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Sığa ve Kondansatör
9-C.V 10. 3μF 45V Şekil -1 6μF 4μF 6μF 3μF Y: CV X A) Yalnız I D) I ve II A Sığaları verilen sığaçlar ile oluşturulan Şekil - 1 deki devrede 45V'luk potansiyel altında yüklenen X ve Y sığaçları yük kaybı olmadan devreden alı- nip Şekil - Il'deki gibi bağlanmışlardır. Buna göre; 1. A - B noktaları arasındaki potansiyel fark 12,5 Volt'tur. X Şekil - 11 II. X sığacının son yükü 75μC'dur. III. X sığacından Y sığacına 20μC'luk yük geç- miştir. B) Yalnız II yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru- dur? B E) I, II ve III C) Yalnız III
4.
K, L, M, N, P lambaları, sığaç ve bobin alternatif ve
doğru akım kaynaklarına bağlanmıştır.
Buna göre, bu lambalardan hangisi sürekli olarak
ışık vermez?
A)
C)
ww
K
mmm-
E)
tww
M
HH
B)
D)
tww)
P
www
N
ww
L
Fizik
Sığa ve Kondansatör
4. K, L, M, N, P lambaları, sığaç ve bobin alternatif ve doğru akım kaynaklarına bağlanmıştır. Buna göre, bu lambalardan hangisi sürekli olarak ışık vermez? A) C) ww K mmm- E) tww M HH B) D) tww) P www N ww L
3.
++++
+ + + +
+
+
380
E
|||||||
Yüklü iletken iki levha arasına elektrik geçirgenliği 38 0
olan maddeden şekildeki gibi yerleştirilince elektrik alanı
ib E oluyor.
Levhalar arasındaki madde çıkarılıp levhalar arası
uzaklık yarıya indirilince elektrik alanı kaç E olur?
(Boşluğun elektriksel geçirgenliği
'dır.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Sığa ve Kondansatör
3. ++++ + + + + + + 380 E ||||||| Yüklü iletken iki levha arasına elektrik geçirgenliği 38 0 olan maddeden şekildeki gibi yerleştirilince elektrik alanı ib E oluyor. Levhalar arasındaki madde çıkarılıp levhalar arası uzaklık yarıya indirilince elektrik alanı kaç E olur? (Boşluğun elektriksel geçirgenliği 'dır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
(d) 1/4 20. Kondansatör levhaları arasına dielektrik konuldu-
ğunda, elektrik alanın azalması aşağıdakilerden hangi-
leri ile açıklanabilir?
I. Molekül dipollerinin oluşturduğu zıt elektrik alan.
II. Dielektrik yüzeylerinde indüklenen yüzey yükleri.
III. Moleküllerden kopan elektronlar.
IV. Moleküllerin iyonlaşması.
(a) I ve II (b) I ve III (c) II ve IV
kat fazla,
enerjisi bi-
(d) 4
(d) I ve IV
Fizik
Sığa ve Kondansatör
(d) 1/4 20. Kondansatör levhaları arasına dielektrik konuldu- ğunda, elektrik alanın azalması aşağıdakilerden hangi- leri ile açıklanabilir? I. Molekül dipollerinin oluşturduğu zıt elektrik alan. II. Dielektrik yüzeylerinde indüklenen yüzey yükleri. III. Moleküllerden kopan elektronlar. IV. Moleküllerin iyonlaşması. (a) I ve II (b) I ve III (c) II ve IV kat fazla, enerjisi bi- (d) 4 (d) I ve IV
2. Sığaları C₁, C₂, C3, C4, C5 olan kondansatör-
ler ile şekildeki devre kuruluyor.
C₁ = SC
112
11
HH
C₂ = 4C
60
H
C₁ = 5C
V
HH
C₁ = 4C
Buna göre, enerjisi en büyük olan kondan-
satör hangisidir?
A) C₁ B) C₂ C) C3 D) C4 E) C5
Fizik
Sığa ve Kondansatör
2. Sığaları C₁, C₂, C3, C4, C5 olan kondansatör- ler ile şekildeki devre kuruluyor. C₁ = SC 112 11 HH C₂ = 4C 60 H C₁ = 5C V HH C₁ = 4C Buna göre, enerjisi en büyük olan kondan- satör hangisidir? A) C₁ B) C₂ C) C3 D) C4 E) C5
6.
d/v
L
A) Yalnız I
D) II ve I
214
Şekil I
XC
9-cut
9=20₁1/
İletken, paralel K ve L levhalarından oluşan X SI-
ğacı, bir üretece Şekil I deki gibi bağlanıyor. Daha
sonra K ve L levhaları arasına, bu levhalara paralel
olarak bir etken levha Şekil II deki gibi yerleştirili-
yor.
9.
Elle = y
Buna göre;
20
K
L
AF
iletken
B) Yalnız II
EX, II ve III
Egon
M noktasındaki elektrik alanın büyüklüğü artar.
II. K levhasındaki elektrik yükü artar.
Vpil
1. K ve L levhaları arasındaki potansiyel farkı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
TFV0th
Şekil II
AYDIN YAY
C) I ve II
32
8. Bir
gra
4c.
39 09 8t
Bu
rin
A)
B)
C)
D)
E)
VE
Fizik
Sığa ve Kondansatör
6. d/v L A) Yalnız I D) II ve I 214 Şekil I XC 9-cut 9=20₁1/ İletken, paralel K ve L levhalarından oluşan X SI- ğacı, bir üretece Şekil I deki gibi bağlanıyor. Daha sonra K ve L levhaları arasına, bu levhalara paralel olarak bir etken levha Şekil II deki gibi yerleştirili- yor. 9. Elle = y Buna göre; 20 K L AF iletken B) Yalnız II EX, II ve III Egon M noktasındaki elektrik alanın büyüklüğü artar. II. K levhasındaki elektrik yükü artar. Vpil 1. K ve L levhaları arasındaki potansiyel farkı artar. yargılarından hangileri doğrudur? TFV0th Şekil II AYDIN YAY C) I ve II 32 8. Bir gra 4c. 39 09 8t Bu rin A) B) C) D) E) VE
Özdeş C sığalı kandansatörler ile kurulan
elektrik devresi şekildeki gibidir.
A)
1
4
B)
HH
1
2
HH
HH
Buna göre, K-L noktaları arası eşdeğer
sığa kaç C'dir?
C)
2-1-M
LILLAL
JL
Li-
~/3
N
K
L
Crea
D) 1 E)
Fizik
Sığa ve Kondansatör
Özdeş C sığalı kandansatörler ile kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. A) 1 4 B) HH 1 2 HH HH Buna göre, K-L noktaları arası eşdeğer sığa kaç C'dir? C) 2-1-M LILLAL JL Li- ~/3 N K L Crea D) 1 E)
en X
i bir
lim-
b
7.
8.
f
Potansiyel farkı 5V alan bir üretece R direnci ve C sığalı kon-
dansatör, V₁ ve V₂ voltmetreleri şekildeki gibi bağlanmıştır. ₁
= 0 anında S anahtarı kapatıldığında devreden akım geçme-
ye başlıyor ve t₁ = 4t anında devrenin akımı sıfır oluyor
t₂
W
V₁
www
V₁
A) 3V
B)
V
C)
2V
D)
2V
E)
4V
=
t anında V₁ voltmetresi 2V olduğuna göre, t3 = 3t
anında V₁ ve V₂ gerilimleri ne olabilir?
(Üretecin iç direnci önemsenmiyor.)
B.
0
V₂
5V
2V
4V
V₂
2V
3V
V
litev l
X
beru
01
todo
Fizik
Sığa ve Kondansatör
en X i bir lim- b 7. 8. f Potansiyel farkı 5V alan bir üretece R direnci ve C sığalı kon- dansatör, V₁ ve V₂ voltmetreleri şekildeki gibi bağlanmıştır. ₁ = 0 anında S anahtarı kapatıldığında devreden akım geçme- ye başlıyor ve t₁ = 4t anında devrenin akımı sıfır oluyor t₂ W V₁ www V₁ A) 3V B) V C) 2V D) 2V E) 4V = t anında V₁ voltmetresi 2V olduğuna göre, t3 = 3t anında V₁ ve V₂ gerilimleri ne olabilir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) B. 0 V₂ 5V 2V 4V V₂ 2V 3V V litev l X beru 01 todo
7. Sığası C olan paralel ve iletken iki levha potansiyel
farkı V olan üretece bağlandığında her bir levhada q
büyüklüğünde yük depolanmaktadır.
Buna göre, potansiyel farkı 2V olan üretece sığa-
SI 3C olan paralel ve iletken iki levha bağlanırsa
her birinde depolanan yük kaç q olur?
A) 12
B) 8
C) 6 D) 4
E) 2
Fizik
Sığa ve Kondansatör
7. Sığası C olan paralel ve iletken iki levha potansiyel farkı V olan üretece bağlandığında her bir levhada q büyüklüğünde yük depolanmaktadır. Buna göre, potansiyel farkı 2V olan üretece sığa- SI 3C olan paralel ve iletken iki levha bağlanırsa her birinde depolanan yük kaç q olur? A) 12 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2
10. Şekildeki devrede S anahtarı kapatılarak C sığacı
elektrikle yükleniyor.
C
S
Buna göre,
1. Sığacın levhalarının yükleri +q ve -q ise sığa-
cın yükü q kadardır.
II. Levhaların potansiyel farkı üretecin potansiyel
farkına eşitlendiğinde sığaç yüklenmiş olur ve
üreteçten çekilen akım kesilir.
D) II ve III
III. Sığaç tamamen yüklendikten sonra S anahtarı
açılsa dahi levhalardaki yük konunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) I ve II
E) I, II e III
Fizik
Sığa ve Kondansatör
10. Şekildeki devrede S anahtarı kapatılarak C sığacı elektrikle yükleniyor. C S Buna göre, 1. Sığacın levhalarının yükleri +q ve -q ise sığa- cın yükü q kadardır. II. Levhaların potansiyel farkı üretecin potansiyel farkına eşitlendiğinde sığaç yüklenmiş olur ve üreteçten çekilen akım kesilir. D) II ve III III. Sığaç tamamen yüklendikten sonra S anahtarı açılsa dahi levhalardaki yük konunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız C) I ve II E) I, II e III
r-I
4. Aralarında boşluk olan ve yüzey alanları A olan iki
paralel levha arasındaki uzaklık d olaracak şekilde
yerleştirilerek potansiyel farkı V olan üretece bağ-
landığında levhalarda +q ve -q kadar yük depo-
landığı gözleniyor.
+q
4+
V
A
-q
3A
D) I ve III
+q'
36
V
3A
Sadece levhaların yüzey alanları üç katına çı-
karılırsa,
-q'
1. Levhalar arasındaki potansiyel farkın korun-
ması için levhaların yük yoğunluğu değişmez.
II. Üreteç levhalar üzerindeki yükleri üç katına çı-
karır.
III. Sistemin sığası değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Sığa ve Kondansatör
r-I 4. Aralarında boşluk olan ve yüzey alanları A olan iki paralel levha arasındaki uzaklık d olaracak şekilde yerleştirilerek potansiyel farkı V olan üretece bağ- landığında levhalarda +q ve -q kadar yük depo- landığı gözleniyor. +q 4+ V A -q 3A D) I ve III +q' 36 V 3A Sadece levhaların yüzey alanları üç katına çı- karılırsa, -q' 1. Levhalar arasındaki potansiyel farkın korun- ması için levhaların yük yoğunluğu değişmez. II. Üreteç levhalar üzerindeki yükleri üç katına çı- karır. III. Sistemin sığası değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
6.
Yüksüz K ve L sığaçları üreteçlere bağlanarak şe-
killerdeki gibi yükleniyor.
Şekil Il'de S₁ ve S₂ anahtarları açılıp L sığacı üre-
teçten ayrılıyor. Daha sonra K ve L sığaçlarının her
ikisinde levhaları arasındaki uzaklık artırılıyor.
K
L
#F
Şekil 1
Buna göre;
1. enerji,
II. potansiyel fark,
III. yük
D) I ve I
S₂
B) Yalniz II
niceliklerinden hangileri her iki sığaç için de
değişmiştir?
A) Yalnız I
100
Şekil II
S₁
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Sığa ve Kondansatör
6. Yüksüz K ve L sığaçları üreteçlere bağlanarak şe- killerdeki gibi yükleniyor. Şekil Il'de S₁ ve S₂ anahtarları açılıp L sığacı üre- teçten ayrılıyor. Daha sonra K ve L sığaçlarının her ikisinde levhaları arasındaki uzaklık artırılıyor. K L #F Şekil 1 Buna göre; 1. enerji, II. potansiyel fark, III. yük D) I ve I S₂ B) Yalniz II niceliklerinden hangileri her iki sığaç için de değişmiştir? A) Yalnız I 100 Şekil II S₁ E) I ve III C) Yalnız III
3. Bir düzlem sığaç yüklendikten sonra üreteçten ay-
MA
rılıyor.
Daha sonra sığacın levhaları birbirinden uzak-
laştırılırsa,
1. Dış kuvvet elektriksel kuvvetlere karşı iş yapar.
II. Sığacın sığası artar.
III. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır ve bu iş
sığaçta depolanan enerjiyi artırır.
IV. Sığacın potansiyel farkı artar.
V. Sığacın levhaları arasındaki elektrik alan de-
ğişmez.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) TV
E) V
Fizik
Sığa ve Kondansatör
3. Bir düzlem sığaç yüklendikten sonra üreteçten ay- MA rılıyor. Daha sonra sığacın levhaları birbirinden uzak- laştırılırsa, 1. Dış kuvvet elektriksel kuvvetlere karşı iş yapar. II. Sığacın sığası artar. III. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır ve bu iş sığaçta depolanan enerjiyi artırır. IV. Sığacın potansiyel farkı artar. V. Sığacın levhaları arasındaki elektrik alan de- ğişmez. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) TV E) V
Bir güç kaynağına bağlanan sığaç yükleniyor. Sığa-
an armatürleri arasındaki uzaklık artırılmaya başla-
Buna göre, sığacın yükünün armatürler arasında-
ki uzaklığa göre değişim grafiği aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
→?
A) Yük
0
C) Yük
0
E)
0
Uzaklık
Uzaklık
Yük
B)
D)
0
Yük
↑ Yük
0
Uzaklık
Uzaklık
Uzaklık
3.
SUPARA
a
(²62
Fizik
Sığa ve Kondansatör
Bir güç kaynağına bağlanan sığaç yükleniyor. Sığa- an armatürleri arasındaki uzaklık artırılmaya başla- Buna göre, sığacın yükünün armatürler arasında- ki uzaklığa göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? →? A) Yük 0 C) Yük 0 E) 0 Uzaklık Uzaklık Yük B) D) 0 Yük ↑ Yük 0 Uzaklık Uzaklık Uzaklık 3. SUPARA a (²62