Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bağıl Hareket Soruları

2.
Bati 1
Kuzey
AK
D) N ve K
N:
M
Güney
K, L, M, N araçlarının yere göre hızları şekildeki gibidir.
Buna göre hangi araçlardaki gözlemciler M'nin hızını gü-
ney yönünde gözler?
A) Yalnız L
B) Yalnız N
Doğu
E) L ve K
C) Yalnız K
Fizik
Bağıl Hareket
2. Bati 1 Kuzey AK D) N ve K N: M Güney K, L, M, N araçlarının yere göre hızları şekildeki gibidir. Buna göre hangi araçlardaki gözlemciler M'nin hızını gü- ney yönünde gözler? A) Yalnız L B) Yalnız N Doğu E) L ve K C) Yalnız K
Sekildeki gibi K
nirken,
et iş yapmiştr
siyel enerjisi art-
C) Ive
W
AYT Deneme Sınavi-5
13. Yatay düzlemde ve şekildeki +x yönünde sabit hizla giden
direncinin önemsiz olduğu ortamda, kendine göre yukanya
bir kaykay üzerinde duran Leyla, elindeki tenis topunu hava
doğru eğik olarak şekilde gösterilen yonde atmıştır. Yerde
duran Mecnun ise bu olayı izlemektedir.
B
III.
Leyla
L
diary
Buna göre, yerde duran Mecnun, top elden çıkıp hare-
ketinin tepe noktasına varıncaya kadar geçen sürede,
topun izlediği yolu;
Mecni
Yer(yatay)
şekillerinde belirtilenlerden hangileri gibi görebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I veya II
E) I veya III
B
Fen Bil
14. Eşit
sen
etra
Le
ve
Fizik
Bağıl Hareket
Sekildeki gibi K nirken, et iş yapmiştr siyel enerjisi art- C) Ive W AYT Deneme Sınavi-5 13. Yatay düzlemde ve şekildeki +x yönünde sabit hizla giden direncinin önemsiz olduğu ortamda, kendine göre yukanya bir kaykay üzerinde duran Leyla, elindeki tenis topunu hava doğru eğik olarak şekilde gösterilen yonde atmıştır. Yerde duran Mecnun ise bu olayı izlemektedir. B III. Leyla L diary Buna göre, yerde duran Mecnun, top elden çıkıp hare- ketinin tepe noktasına varıncaya kadar geçen sürede, topun izlediği yolu; Mecni Yer(yatay) şekillerinde belirtilenlerden hangileri gibi görebilir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) I veya II E) I veya III B Fen Bil 14. Eşit sen etra Le ve
3.
Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu genişliği 8d olan
bir nehirde O noktasından K noktasına doğru 9 hızıyla yüz-
meye başlayan Tolga karşı kıyıya M noktasından çıkmaktadır.
L
4d
Kıyı
A) 3
Kıyı
K
tos
Tolga
M
8d
Akıntı hızının büyüklüğü Tolga'nın suya göre hızının bü-
yüklüğüne eşit olduğuna göre, KL uzunluğu kaç d'dir?
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Fizik
Bağıl Hareket
3. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu genişliği 8d olan bir nehirde O noktasından K noktasına doğru 9 hızıyla yüz- meye başlayan Tolga karşı kıyıya M noktasından çıkmaktadır. L 4d Kıyı A) 3 Kıyı K tos Tolga M 8d Akıntı hızının büyüklüğü Tolga'nın suya göre hızının bü- yüklüğüne eşit olduğuna göre, KL uzunluğu kaç d'dir? B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
K
A) 48
48 m
V = 10 m/s
B) 60
L
M vy=6 m/s
53%
O
O noktasından K noktasına doğru suya göre hızı 10 m/s
hızla harekete başlayan yüzücü, L noktasından karşı kı-
yıya varıyor.
X yüzücüsü ile aynı anda harekete başlayan ve suya
göre hızı 6 m/s olan Y yüzücüsü aynı sürede hare-
kete başladığı noktadan kaç metre uzaklaşmış olur?
(cos53° = 0,6; sin53° = 0,8)
C) 78
A
D) 84
E) 96
Fizik
Bağıl Hareket
K A) 48 48 m V = 10 m/s B) 60 L M vy=6 m/s 53% O O noktasından K noktasına doğru suya göre hızı 10 m/s hızla harekete başlayan yüzücü, L noktasından karşı kı- yıya varıyor. X yüzücüsü ile aynı anda harekete başlayan ve suya göre hızı 6 m/s olan Y yüzücüsü aynı sürede hare- kete başladığı noktadan kaç metre uzaklaşmış olur? (cos53° = 0,6; sin53° = 0,8) C) 78 A D) 84 E) 96
, N, P vektörlerinin
ne eşittir?
M
C) K+2P
5)
+X
0
-X
4 Konum
K
L
A) Yalnız I
Zaman
+V
D) II ve III
▲ Hiz
B) I ve II
0
-V
M
N
Konum-zaman grafikleri verilen K ve L araçları ile hız-
zaman grafikleri verilen M ve N araçları aynı doğrultu
üzerinde hareket etmektedirler.
Buna göre;
1.
L'den bakan K araçını duruyor görür.
II. N'den bakan M aracını sabit hızla hareket ediyor
görür.
III. M-N araçları arası uzaklık t süresince artar.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
t
Zaman
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Bağıl Hareket
, N, P vektörlerinin ne eşittir? M C) K+2P 5) +X 0 -X 4 Konum K L A) Yalnız I Zaman +V D) II ve III ▲ Hiz B) I ve II 0 -V M N Konum-zaman grafikleri verilen K ve L araçları ile hız- zaman grafikleri verilen M ve N araçları aynı doğrultu üzerinde hareket etmektedirler. Buna göre; 1. L'den bakan K araçını duruyor görür. II. N'den bakan M aracını sabit hızla hareket ediyor görür. III. M-N araçları arası uzaklık t süresince artar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? t Zaman E) I, II ve III C) Yalnız III
a
(4)
Aynı doğrultuda hareket eden K, L, M araçlarından K ba-
tiya gitmektedir. K deki bir gözlemci L yi doğuya, M yi
batıya gidiyormuş gibi görüyor.
K, L, M araçlarının yere göre hızlarının büyüklükleri
sırasıyla K, L, M ise hızlar arasındaki ilişki;
¿
1. OM > OK > OL
11. >OM > OK
III. OM > L > OK
sıralamalarından hangileri gibi olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Ľ
Fizik
Bağıl Hareket
a (4) Aynı doğrultuda hareket eden K, L, M araçlarından K ba- tiya gitmektedir. K deki bir gözlemci L yi doğuya, M yi batıya gidiyormuş gibi görüyor. K, L, M araçlarının yere göre hızlarının büyüklükleri sırasıyla K, L, M ise hızlar arasındaki ilişki; ¿ 1. OM > OK > OL 11. >OM > OK III. OM > L > OK sıralamalarından hangileri gibi olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III Ľ
m
Z
EX
qua .e
2m
ismi
esne-
TiZz III
2
JM
şir
3.
Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden K, L ve M araçla-
rinin hızları ve hareket yönleri şekildeki gibidir.
K
10 m/s
10 m/s-
A) Yalnız I
batı
M
D) I ve II
Buna göre,
1. K aracı M aracını duruyor görür.
II. L aracı K aracının 30 m/s hızla batı yönünde gittiği
görür.
L
III. M aracı Laracının 50 m/s hızla doğu yönünde gittiği-
ni görür.
idip i
2 Inal08 T
yazılan ifadelerden hangileri doğrudur? sneutual X
momen
-vux alsst srlab insig
40 m/s
810
(0)
doğu nevinuY (@
B) Yalnız II
C) Yalnız III
PM oyning
idip, Neb... 90 021
E) II ve III
uauit
Jobsó eli
nishlubyoshibnilije snit
joynitte texleier sinde
mitte tootesari uyusux
onog snigibalupyu tev
4.ua itata isvoox Xux ne nenitte toyloved helmel0 I
Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak asağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
#boo ivenop jahedal hibri2
towul is arish Mov
one
Vektörel bir niceliktir.
Tulosed uvitar qu
B) Bürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlıdır.
Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
bog!!
Fizik
Bağıl Hareket
m Z EX qua .e 2m ismi esne- TiZz III 2 JM şir 3. Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden K, L ve M araçla- rinin hızları ve hareket yönleri şekildeki gibidir. K 10 m/s 10 m/s- A) Yalnız I batı M D) I ve II Buna göre, 1. K aracı M aracını duruyor görür. II. L aracı K aracının 30 m/s hızla batı yönünde gittiği görür. L III. M aracı Laracının 50 m/s hızla doğu yönünde gittiği- ni görür. idip i 2 Inal08 T yazılan ifadelerden hangileri doğrudur? sneutual X momen -vux alsst srlab insig 40 m/s 810 (0) doğu nevinuY (@ B) Yalnız II C) Yalnız III PM oyning idip, Neb... 90 021 E) II ve III uauit Jobsó eli nishlubyoshibnilije snit joynitte texleier sinde mitte tootesari uyusux onog snigibalupyu tev 4.ua itata isvoox Xux ne nenitte toyloved helmel0 I Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak asağıdakilerden hangisi yanlıştır? #boo ivenop jahedal hibri2 towul is arish Mov one Vektörel bir niceliktir. Tulosed uvitar qu B) Bürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlıdır. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. bog!!
da
ORNEK
Sürtünmesi önemsiz
yatay düzlemde 20
m/s hızla giden 4m
kütleli arabadan m
kütleli bir cisim araba-
ya göre 10 m/s hızla
şekildeki gibi atılıyor.
92=5 Va
m
Vo = 92
S
10 m/s
37 8
4m
Buna göre, cisim atıldıktan sonra arabanın
hızı kaç m/s olur? (sin37°= 0,6, cos 37° = 0,8)
5m. 20 = um .Va + m. (8 + Va)
20 m/s
Fizik
Bağıl Hareket
da ORNEK Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 20 m/s hızla giden 4m kütleli arabadan m kütleli bir cisim araba- ya göre 10 m/s hızla şekildeki gibi atılıyor. 92=5 Va m Vo = 92 S 10 m/s 37 8 4m Buna göre, cisim atıldıktan sonra arabanın hızı kaç m/s olur? (sin37°= 0,6, cos 37° = 0,8) 5m. 20 = um .Va + m. (8 + Va) 20 m/s
Test 1
1. t=0 anında K nin L ye
göre hizi v ise, t, ve t₂
anında K nın L ye
göre hızları ne olur?
(Birim kareler
özdeştir.)
ABODE
A)
B) -V
JO T F T 7
C) +V
D)
E)
-V
+V
2. Akıntı hızı Va olan
nehirde, A nokta-
sından suya
göre
V₁, V₂ hızları ile
ko
2v
43307
A hiz
+V
V
0
P
K
t₁
…………...
K
L
1₂
zaman
4. Eşit a
Va
de, L
ihat Bilgin Yayıncılık
Fizik
Bağıl Hareket
Test 1 1. t=0 anında K nin L ye göre hizi v ise, t, ve t₂ anında K nın L ye göre hızları ne olur? (Birim kareler özdeştir.) ABODE A) B) -V JO T F T 7 C) +V D) E) -V +V 2. Akıntı hızı Va olan nehirde, A nokta- sından suya göre V₁, V₂ hızları ile ko 2v 43307 A hiz +V V 0 P K t₁ …………... K L 1₂ zaman 4. Eşit a Va de, L ihat Bilgin Yayıncılık
7.
AYT / Fizik
Uzaya gönderilen Türksat 4A haberleşme uydusu
şekildeki gibi yörüngeye yerleştirilmiştir. Türksat 4A
uydusu 2 yıl sonra yerini Türkeat 4B uydusuna bırakacak
ve Türksat 4A'da daha büyük yarıçap bir yörüngeye
yerleştirilerek görevine devam edecektir.
I=mr
↑
AYalnız I
Dünya
Buna göre Türksat 4A uydusu daha büyük yarıçaplı
yörüngede,
1. Kütle çekim potansiyel enerjisi artar.X
II. Çizgisel hızının büyüklüğü azalır.
III. Periyodu değişmez
yargılarından hangileri doğru olur?
B) Yanız III
-D) It vett
Türksat
4A
Give it
E, Ivett
9. S
ALME
IARNIA
Fizik
Bağıl Hareket
7. AYT / Fizik Uzaya gönderilen Türksat 4A haberleşme uydusu şekildeki gibi yörüngeye yerleştirilmiştir. Türksat 4A uydusu 2 yıl sonra yerini Türkeat 4B uydusuna bırakacak ve Türksat 4A'da daha büyük yarıçap bir yörüngeye yerleştirilerek görevine devam edecektir. I=mr ↑ AYalnız I Dünya Buna göre Türksat 4A uydusu daha büyük yarıçaplı yörüngede, 1. Kütle çekim potansiyel enerjisi artar.X II. Çizgisel hızının büyüklüğü azalır. III. Periyodu değişmez yargılarından hangileri doğru olur? B) Yanız III -D) It vett Türksat 4A Give it E, Ivett 9. S ALME IARNIA
1.
C
Şekilde masa üzerine konulmuş kartonun üzerindeki
oyuncak araba, I yönünde sabit hızla hareket ederken
karton, Il yönünde sabit hızla şekildeki gibi çekiliyor.
belsi
Oyuncak arabanın karton düzlemindeki yere göre hiz
vektörü aşağıdakilerden hangisi gibidir?
15 B)
its A)
C)
için ayrılan kısmına is
E)
D)
3.
Fizik
Bağıl Hareket
1. C Şekilde masa üzerine konulmuş kartonun üzerindeki oyuncak araba, I yönünde sabit hızla hareket ederken karton, Il yönünde sabit hızla şekildeki gibi çekiliyor. belsi Oyuncak arabanın karton düzlemindeki yere göre hiz vektörü aşağıdakilerden hangisi gibidir? 15 B) its A) C) için ayrılan kısmına is E) D) 3.
P
P
im böl-
maz?
Akıntı hızının sabit olduğu şekildeki nehirde K ve L
yüzücüleri suya göre k ve 9 hızlarıyla şekildeki
gibi O noktasından yüzmeye başlıyorlar.
B) M
FR
M
C) N
N
K yüzücüsü S noktasından karşı kıyıya çıktığı-
na göre L yüzücüsü hangi noktadan karşı kıyıya
çıkar?
A) L
P
D) P
R
E) R
141
4.
Şekilde
ağırlığı
F kuv
1. KL
II. Yo
III. Si
yargıl
A) Yalı
Fizik
Bağıl Hareket
P P im böl- maz? Akıntı hızının sabit olduğu şekildeki nehirde K ve L yüzücüleri suya göre k ve 9 hızlarıyla şekildeki gibi O noktasından yüzmeye başlıyorlar. B) M FR M C) N N K yüzücüsü S noktasından karşı kıyıya çıktığı- na göre L yüzücüsü hangi noktadan karşı kıyıya çıkar? A) L P D) P R E) R 141 4. Şekilde ağırlığı F kuv 1. KL II. Yo III. Si yargıl A) Yalı
3.
P
F₁
P
F2
P
Ödev Testi
A) F3 > F₁ = F₂ B) F₁ = F2 = F3
D) F₂ > F3 > F₁
Şekil-l
Şekil-II
Şekil-III
Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsenmediği
Şekil-I, Şekil-Il ve Şekil-III deki düzeneklerde P ağırlıklı
cisimler F₁, F2, F3 büyüklüğündeki kuvvetlerle dengelen-
miştir.
F3
Buna göre, F₁, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki
nasıldır?
C) F₁ > F₂ > F3
E) F₁ > F3 > F₂
Fizik
Bağıl Hareket
3. P F₁ P F2 P Ödev Testi A) F3 > F₁ = F₂ B) F₁ = F2 = F3 D) F₂ > F3 > F₁ Şekil-l Şekil-II Şekil-III Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsenmediği Şekil-I, Şekil-Il ve Şekil-III deki düzeneklerde P ağırlıklı cisimler F₁, F2, F3 büyüklüğündeki kuvvetlerle dengelen- miştir. F3 Buna göre, F₁, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır? C) F₁ > F₂ > F3 E) F₁ > F3 > F₂
4.
P
-11
h
3h
2
n=
n
2h
h
2 2(1 yönünde) döner.
h
12
2πr
h h
2 2
Makarada yükselme veya alçalma ol-
maz.
+ =
=
2h
2
2fr
2h
2
6. Kasnaklar ve Dişli Çarklar
(1 yönünde) döner.
kayış ya da zincirle birbirine bağlanan
ZİK
Fizik
Bağıl Hareket
4. P -11 h 3h 2 n= n 2h h 2 2(1 yönünde) döner. h 12 2πr h h 2 2 Makarada yükselme veya alçalma ol- maz. + = = 2h 2 2fr 2h 2 6. Kasnaklar ve Dişli Çarklar (1 yönünde) döner. kayış ya da zincirle birbirine bağlanan ZİK
K
L
A) KK > KL > KM
C) KM > KK > KL
3m
M
Aynı yatay düzlemde durmakta olan aynı cins K, L
ve M cisimleri ile yüzey arasındaki statik sürtünme
katsayısı kk, k₁ ve km arasındaki büyüklük sırala-
M
ması nasıldır?
KK = KL = KM
5m
B) KL > KM > KK
D) KM > KL > KK
Kuvet ↑
sts ↑
Fizik
Bağıl Hareket
K L A) KK > KL > KM C) KM > KK > KL 3m M Aynı yatay düzlemde durmakta olan aynı cins K, L ve M cisimleri ile yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı kk, k₁ ve km arasındaki büyüklük sırala- M ması nasıldır? KK = KL = KM 5m B) KL > KM > KK D) KM > KL > KK Kuvet ↑ sts ↑
115
Suya göre hızı sabit v olan motor, O noktasından K nok
tasına doğru akıntıya dik olarak harekete geçip 1 sürede
L noktasından karşı kıyıya ulaşmaktadır.
B
1000
10
t
Azalır
B) Değişmez
Artar
DX Azalır
E))
Azalır
O
Motorun hızının büyüklüğü azaltılırsa karşı kıyıya
ulaşma süresi t ve IKLI mesafesi nasıl değişir? (Akin-
tı hızı sabittir.)
a
K
|KLI
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Fizik
Bağıl Hareket
115 Suya göre hızı sabit v olan motor, O noktasından K nok tasına doğru akıntıya dik olarak harekete geçip 1 sürede L noktasından karşı kıyıya ulaşmaktadır. B 1000 10 t Azalır B) Değişmez Artar DX Azalır E)) Azalır O Motorun hızının büyüklüğü azaltılırsa karşı kıyıya ulaşma süresi t ve IKLI mesafesi nasıl değişir? (Akin- tı hızı sabittir.) a K |KLI Azalır Azalır Artar Değişmez Artar