Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç Soruları

16:57 31 Mart Cum
7.
8.
Elektrik Alan - Potansiyel - İş - III
=
II.
III.
T
Günlük hayatımızda elektrik enerjisini kullanarak birçok
işimizi daha kısa sürede ve daha kolay bir biçimde yapa-
biliriz. Elektrik yüklerinin bir elektrik alan içinde hareket
ettirilmesi, elektrik alan içinde üzerinde iş yapılması ge-
rekir.
Buna göre bu duruma,
I.
******
:
D) II ve III
000
Cep, telefonundan ses ve görüntü
gelmesi
11. SINIF
Elektrik süpürgesi ile temizlik yapmak
Pilli oyuncak arabanın hareket etmesi
verilenlerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
(E), II ve III
Aynı doğrultuya yerleştirilen
aynı cins yüklerin serbest bi-
rakılması ile yükler arasındaki
kuvvetin uzaklığa bağlı grafiği
şekildeki gibi olduğuna göre
Elektriksel Kuvvet
+
10.
11.
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
16:57 31 Mart Cum 7. 8. Elektrik Alan - Potansiyel - İş - III = II. III. T Günlük hayatımızda elektrik enerjisini kullanarak birçok işimizi daha kısa sürede ve daha kolay bir biçimde yapa- biliriz. Elektrik yüklerinin bir elektrik alan içinde hareket ettirilmesi, elektrik alan içinde üzerinde iş yapılması ge- rekir. Buna göre bu duruma, I. ****** : D) II ve III 000 Cep, telefonundan ses ve görüntü gelmesi 11. SINIF Elektrik süpürgesi ile temizlik yapmak Pilli oyuncak arabanın hareket etmesi verilenlerden hangileri örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II (E), II ve III Aynı doğrultuya yerleştirilen aynı cins yüklerin serbest bi- rakılması ile yükler arasındaki kuvvetin uzaklığa bağlı grafiği şekildeki gibi olduğuna göre Elektriksel Kuvvet + 10. 11.
sinda pozitif
zia L ye
yatay ve sürtünmesiz düzlemde özdeş K, L ve M
iletken kürelerinden pozitif yüklü K ve L şekildeki gi-
bi x ekseni üzerine sabit olarak yerleştirilmişlerdir.
Serbest bırakılan M küresi y ekseni üzerinde hareket
etmektedir.
ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL
M
A) Yalnız L
+b
-b
D) I ve Il
+a
Buna göre, negatif yüklü M küresinin hareketi
için;
1.
M küresi y ekseni üzerinde ve +b, -b arasında
titreşim hareketi yapar.
X
HM küresine etki eden net kuvvet O noktasın-
da sıfırdır.
B) Yalnız II
siyeli V ise, O no
sel potansiyel ka
B)-1
A)-2
3. Kütlesi m, yükü
şekildeki gibi de
III. M küresinin hızı O'da minumum, +b ve -b
noktalarında ise maksimumdur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Ankara Yayıncılık
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Buna gör
ğıdakiler
m
A) + x,-
4. Ne
ara
şe
g
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
sinda pozitif zia L ye yatay ve sürtünmesiz düzlemde özdeş K, L ve M iletken kürelerinden pozitif yüklü K ve L şekildeki gi- bi x ekseni üzerine sabit olarak yerleştirilmişlerdir. Serbest bırakılan M küresi y ekseni üzerinde hareket etmektedir. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL M A) Yalnız L +b -b D) I ve Il +a Buna göre, negatif yüklü M küresinin hareketi için; 1. M küresi y ekseni üzerinde ve +b, -b arasında titreşim hareketi yapar. X HM küresine etki eden net kuvvet O noktasın- da sıfırdır. B) Yalnız II siyeli V ise, O no sel potansiyel ka B)-1 A)-2 3. Kütlesi m, yükü şekildeki gibi de III. M küresinin hızı O'da minumum, +b ve -b noktalarında ise maksimumdur. yargılarından hangileri doğrudur? Ankara Yayıncılık E) I, II ve III C) Yalnız III Buna gör ğıdakiler m A) + x,- 4. Ne ara şe g
zarmak,
K
nan
10x
rağmen sistem ok yönünde sabit hızla hareketine devam
Bu düzenekteki Y cismine 6 N'lik kuvvet uygulanmasına
ediyor.
10x=6+4
ipteki gerilme kuvveti 20 N ve Y ile masa arasındaki
kinetik sürtünme katsayısı k = 0,4 olduğuna göre,
Mx
kütleleri oranı ne olur?
My
(g = 10 m/s
72
A) 12/2
B)
4
7
5
D)
E) 1
12., İletken içi boş nötr silindirin icine. negatif yüklü
metal küre yalıtkan sapından tutularak şekildeki gibi
dokunduruluyor.
D) I ve I
→Yalıtkan ayak
Küre konumunu değiştirmeden olduğu yerde
tutulduğuna göre,
✓ Kürenin yükü sıfır olur.
Kürenin elektrik potansiyeli sıfır olur.
Yük silindirin yüzeyinde homojen dağılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
EI, II ve III
A)
Diğer sayfaya geçi
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
zarmak, K nan 10x rağmen sistem ok yönünde sabit hızla hareketine devam Bu düzenekteki Y cismine 6 N'lik kuvvet uygulanmasına ediyor. 10x=6+4 ipteki gerilme kuvveti 20 N ve Y ile masa arasındaki kinetik sürtünme katsayısı k = 0,4 olduğuna göre, Mx kütleleri oranı ne olur? My (g = 10 m/s 72 A) 12/2 B) 4 7 5 D) E) 1 12., İletken içi boş nötr silindirin icine. negatif yüklü metal küre yalıtkan sapından tutularak şekildeki gibi dokunduruluyor. D) I ve I →Yalıtkan ayak Küre konumunu değiştirmeden olduğu yerde tutulduğuna göre, ✓ Kürenin yükü sıfır olur. Kürenin elektrik potansiyeli sıfır olur. Yük silindirin yüzeyinde homojen dağılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II EI, II ve III A) Diğer sayfaya geçi
5. Özdeş K, L ve M lambaları ile iç dirençleri
önemsenmeyen özdeş üreteçlerden oluşan üç devre
şekildeki gibi arulmuştur
THER
K, L ve M lambaları üzerinden geçen akım değerleri
sırasıyla ik, İL ve im olduğuna göre; İK, İL ve İM
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) ik =İL <IM
C) ix>₁=M
D) ix <=i
E) ik <IL <IM
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
5. Özdeş K, L ve M lambaları ile iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerden oluşan üç devre şekildeki gibi arulmuştur THER K, L ve M lambaları üzerinden geçen akım değerleri sırasıyla ik, İL ve im olduğuna göre; İK, İL ve İM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) ik =İL <IM C) ix>₁=M D) ix <=i E) ik <IL <IM
D) ₁₁ = 1₂ =
Soru 747
F
www
wwwwwww
3
A
wwwwwww
Özdeş direnç ve içdirenci önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şe-
kildeki devre kurulmuştur. Ampermetreden geçen akım, X anahta-
rı 1 konumundayken i₁, 2 konumundayken ₂, 3 konumundayken
iş tür.
'1'
Buna göre, i, i ve i, arasındaki ilişki nasıldır?
A)₁₁ > 1₂ > 13
B) i ₁3
10 X
2
3
E) ₁₂2 >13 > 4₁
C) iz 1₁ > 12
1³
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
D) ₁₁ = 1₂ = Soru 747 F www wwwwwww 3 A wwwwwww Özdeş direnç ve içdirenci önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şe- kildeki devre kurulmuştur. Ampermetreden geçen akım, X anahta- rı 1 konumundayken i₁, 2 konumundayken ₂, 3 konumundayken iş tür. '1' Buna göre, i, i ve i, arasındaki ilişki nasıldır? A)₁₁ > 1₂ > 13 B) i ₁3 10 X 2 3 E) ₁₂2 >13 > 4₁ C) iz 1₁ > 12 1³
ki
Feis
Yayınlan
Akım
0
A)
B)
C)
D)
E)
Bir iletkenden geçen akımın gerilimle ilişkisi şekildeki gibi.
dir.
Buna göre, I ve II bölgelerinde iletkenin direnci için ne
söylenebilir?
I
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Değişmez
→Gerilim
11
Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
Artar
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
ki Feis Yayınlan Akım 0 A) B) C) D) E) Bir iletkenden geçen akımın gerilimle ilişkisi şekildeki gibi. dir. Buna göre, I ve II bölgelerinde iletkenin direnci için ne söylenebilir? I Değişmez Artar Artar Değişmez Değişmez →Gerilim 11 Azalır Değişmez Artar Değişmez Artar
Temel Düzey
İletkenler katı, sivi, gaz ve plazma ortam olabilir. Katı iletkenlerde akımı katı iletkendeki serbest elektronlar sağlar. Ancak sivi, gaz
ve plazmada ise elektronlar ve iyonlar elektrik akımını oluşturur. Elektrik akımının oluşması için potansiyel farkları birbirinden farklı
noktalar arasında iletken olmalıdır.
A)
Buna göre, aşağıda elektrik yükleri verilen iletken kürelerin arasında iletkene bağlı anahtarlardan hangisi kapatılırsa, elekt-
rik akımı oluşmaz?
r:
+9
D)
+9
r:
9
115
B)
+2q
2r
E)
+9
+2q
-29
2r
Test
38
+4g
ri
-9
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
Temel Düzey İletkenler katı, sivi, gaz ve plazma ortam olabilir. Katı iletkenlerde akımı katı iletkendeki serbest elektronlar sağlar. Ancak sivi, gaz ve plazmada ise elektronlar ve iyonlar elektrik akımını oluşturur. Elektrik akımının oluşması için potansiyel farkları birbirinden farklı noktalar arasında iletken olmalıdır. A) Buna göre, aşağıda elektrik yükleri verilen iletken kürelerin arasında iletkene bağlı anahtarlardan hangisi kapatılırsa, elekt- rik akımı oluşmaz? r: +9 D) +9 r: 9 115 B) +2q 2r E) +9 +2q -29 2r Test 38 +4g ri -9
Lamba Parlaklığı
7. Berkant, X. lambası ve potansiyel farkı V olan iç direnci
önemsiz üreteçle şekildeki devreyi kuruyor.
Berkant, X lambasına seri ya da paralel bağlanan lamba-
ların X'in parlaklığını nasıl etkileyeceğini gözlemleyebil-
mek için,
PW)
X
www
W
X
D) II ve III
ww
X
(W)
(W)
X
14
devrelerinden hangilerini tek başına kullanabilir? (Üre-
teçler özdeş ve iç dirençleri önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
www
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
Lamba Parlaklığı 7. Berkant, X. lambası ve potansiyel farkı V olan iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki devreyi kuruyor. Berkant, X lambasına seri ya da paralel bağlanan lamba- ların X'in parlaklığını nasıl etkileyeceğini gözlemleyebil- mek için, PW) X www W X D) II ve III ww X (W) (W) X 14 devrelerinden hangilerini tek başına kullanabilir? (Üre- teçler özdeş ve iç dirençleri önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II www C) Yalnız III E) I, II ve III
+q
d
-q
une sval
plod
Bir öğrencinin elinde tuttuğu +q ve -q yüklerinin ara-
sındaki uzaklık d, yüklerin oluşturduğu sistemin elekt-
riksel potansiyel enerjisi E'dir.
Küre üzerinde öğrencinin parmaklarına gelen bö-
lümler yalıtkan olduğuna göre, öğrenci küreler ara-
sındaki mesafeyi 2d yaptığında sistemin elektriksel
potansiyel enerjisi kaç E olur?
1
A) - B) - C) 1 (@D) //
1
4
E)
-|+
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
+q d -q une sval plod Bir öğrencinin elinde tuttuğu +q ve -q yüklerinin ara- sındaki uzaklık d, yüklerin oluşturduğu sistemin elekt- riksel potansiyel enerjisi E'dir. Küre üzerinde öğrencinin parmaklarına gelen bö- lümler yalıtkan olduğuna göre, öğrenci küreler ara- sındaki mesafeyi 2d yaptığında sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç E olur? 1 A) - B) - C) 1 (@D) // 1 4 E) -|+
6.
+q, +q ve -q yüklü nokta-
sal parçacıklar, merkezi O
noktası olan dairesel düzle-
min K, L, M noktalarına şekil-
deki gibi sabitlenmiştir.
K ile M parçacıklarının
elektriksel potansiyel ener-
jisi E olduğuna göre, -q
yüklü başka bir parçacığı
A) O
B)
N
√2
2
K
C) 1
+9
Siev
sonsuzdan N noktasına getirmek için yapılması gereken
işin en küçük değeri kaç E dir?
O
M
D) √2
+q
E) 2
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
6. +q, +q ve -q yüklü nokta- sal parçacıklar, merkezi O noktası olan dairesel düzle- min K, L, M noktalarına şekil- deki gibi sabitlenmiştir. K ile M parçacıklarının elektriksel potansiyel ener- jisi E olduğuna göre, -q yüklü başka bir parçacığı A) O B) N √2 2 K C) 1 +9 Siev sonsuzdan N noktasına getirmek için yapılması gereken işin en küçük değeri kaç E dir? O M D) √2 +q E) 2
Öğrenme Alanı
4
Yükleri +q ve +4q olan sabitlenmiş noktasal K ve L cisimlerinin bulunduğu
şekildeki sisteme (-2q yüklü M cismi bırakılıyor.
Ediscrida
K
-29
Q
+q
12d
III
L
-4q
5x
X
-24
M cisminin dengede kalabilmesi için K cisminden kaç d uzağa konulma-
lıdır? (Sürtünmeler önemsizdir.)
-227
89%
x² = (2+x) ²
x2
(12+ x)2
144+24x+x2
sx224x-144-n
olma
8.
18
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
Öğrenme Alanı 4 Yükleri +q ve +4q olan sabitlenmiş noktasal K ve L cisimlerinin bulunduğu şekildeki sisteme (-2q yüklü M cismi bırakılıyor. Ediscrida K -29 Q +q 12d III L -4q 5x X -24 M cisminin dengede kalabilmesi için K cisminden kaç d uzağa konulma- lıdır? (Sürtünmeler önemsizdir.) -227 89% x² = (2+x) ² x2 (12+ x)2 144+24x+x2 sx224x-144-n olma 8. 18
9)
K
+6q
-6q
2r
-9
G
M
-3
Kürelerin birbirlerine uyguladığı Coulomb kuvveti
F'dir. r yarıçaplı nötr bir küre, önce K, sonra Mye
dokundurulup uzaklaştırılırsa, küreler arası cou-
lomb kuvveti kaç F olur?
A) - F B) FC) - D) - E) -
369-F
d2
92
d²
69²_F
wate
6
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
9) K +6q -6q 2r -9 G M -3 Kürelerin birbirlerine uyguladığı Coulomb kuvveti F'dir. r yarıçaplı nötr bir küre, önce K, sonra Mye dokundurulup uzaklaştırılırsa, küreler arası cou- lomb kuvveti kaç F olur? A) - F B) FC) - D) - E) - 369-F d2 92 d² 69²_F wate 6
TEST 03
11. Şekildeki devrede K, L ve M dirençlerinde açığa
çıkan elektriksel güçler eşittir.
F
A) R > R > RM
C) R > RK>RM
L
www.
K
www
M
www.
Buna göre; K, L ve M'nin dirençlerinin büyük-
lükleri R, R₁, RM arasındaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisidir?
www
B) RM>RL>RK
D) RM > RK = R₁
E) R = R₁ = RM
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
TEST 03 11. Şekildeki devrede K, L ve M dirençlerinde açığa çıkan elektriksel güçler eşittir. F A) R > R > RM C) R > RK>RM L www. K www M www. Buna göre; K, L ve M'nin dirençlerinin büyük- lükleri R, R₁, RM arasındaki ilişki aşağıdakiler- den hangisidir? www B) RM>RL>RK D) RM > RK = R₁ E) R = R₁ = RM
09
8.
5 ve 4 ohmluk dirençlerle oluşturulan şekildeki
devrede 5 ohmluk dirençte açığa çıkan elektriksel
güç 80 watt'tır.
#bibl
52.
www-
+
V
492
www
Buna göre, 4 ohmluk direncin uçları arasına
bağlanan voltmetre kaç voltu gösterir?
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
E) 20
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
09 8. 5 ve 4 ohmluk dirençlerle oluşturulan şekildeki devrede 5 ohmluk dirençte açığa çıkan elektriksel güç 80 watt'tır. #bibl 52. www- + V 492 www Buna göre, 4 ohmluk direncin uçları arasına bağlanan voltmetre kaç voltu gösterir? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20
6. İç direnci önemsiz üreteç ile kurulan şekildeki dev-
rede voltmetrede okunan değer 10 volttur.
V
www
492
+
30 V
www.
X
üzerinde açığa çıkan
Buna göre, X direnci
elektriksel güç kaç watt olur?
A) 10
B) 30
C) 50
D) 60
E) 120
1
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
6. İç direnci önemsiz üreteç ile kurulan şekildeki dev- rede voltmetrede okunan değer 10 volttur. V www 492 + 30 V www. X üzerinde açığa çıkan Buna göre, X direnci elektriksel güç kaç watt olur? A) 10 B) 30 C) 50 D) 60 E) 120 1
3.
iç direnci önemsiz üreteçle
kurulan şekildeki devrede X
direnci üzerinde ortaya çıkan
elektriksel güç 30 watt oldu-
ğuna göre, devrede ortaya
çıkan toplam güç kaç watt
olur?
A) 40
B) 45
C) 60
R
(M)
X
D) 75
2R
(wy
V
E) 90
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
3. iç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede X direnci üzerinde ortaya çıkan elektriksel güç 30 watt oldu- ğuna göre, devrede ortaya çıkan toplam güç kaç watt olur? A) 40 B) 45 C) 60 R (M) X D) 75 2R (wy V E) 90